Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

#

Víchrica / Viharos szél

Včerajšia víchrica spôsobila mimoriadnu udalosť aj v našej obci na Kolónii. Silu vetra nevydržali niektoré topole. Zasahovali aj hasiči. Ďakujeme im za ochotu a profesionalitu.

A viharos erejű szél rendkívüli eseményt eredményezett falunkban is, Kolónián a jegenyefák nem bírták ki a viharos szél erejét. A hivatásos tűzoltók is bevetésre kényszerültek. Köszönet nekik is a hathatós segítségért. celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor:
#

Ošetrovanie zelene / A növénzet rendben tartása

Z dôvodu zabezpečenia riadneho fungovania elektrickej sústavy, verejného osvetlenia, verejného rozhlasu, ako aj telekomunikačných zariadení obec vykonáva pravidelné ošetrovanie zelene na verejných priestranstvách.

Az elektromos hálózat, közvilágítás, hangosbemondó valamit a telekomunikációs berendezések működése érdekében Lég Község rendszeresen elvégzi a közterületeken lévő növénzet rendben tartását. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:
#

Dobrovoľní hasiči / Önkéntes Tűzoltók

Základná organizácia dobrovoľných hasičov vykonala oblastnú schôdzu v Lehniciach za účasti dobrovoľných hasičov okolitých obcí.

Az Önkéntes Tűzoltók megtartották körzeti ülésüket a környező falvak Önkéntes Tűzoltóinak részvételével.
celý text

ostatné | 5. 4. 2017 | Autor:
#

Drobnochovatelia / Kisállattenyésztők

Lehnická organizácia drobnochovateľov v sobotu vykonávala pravidelné ročne čistenie cesty smerom na Kolóniu. Žiaľ aj tento rok sa nazbieralo viac než dosť odpadov.

A helyi kisállattenyésztők szervezete szombaton elvégezte rendszeres évi takarítását a kolóniai úton. Sajnos ebben az évben is volt mit összeszedniük. celý text

ostatné | 5. 4. 2017 | Autor:
#

Detské ihriská / Játszóterek

Pravidelne rozširujeme, obnovujeme detské ihriská tak v Lehniciach, ako aj v Sási aj na Kolónii.
Folyamatosan bővítjük és újítjuk fel játszótereinket mind Légen, mind pedig Szászon és Kolónián.
celý text

ostatné | 31. 3. 2017 | Autor:
#

Odpad / Hulladék

Obec Lehnice, Klub rybárov a ochrancov životného prostredia v Lehniciach, Agripent s.r.o. a Polovnícky zväz Lehnice napriek nepriaznivému počasiu vyzbierali celý kontajner odpadov na ceste medzi Kolóniou a Masníkovom.
Lég Község, a Légi Horgászok és Környezetvédők Klubja, az AGripent s.r.o. és a Légi Vadászszervezet az esős időjárás ellenére egy konénernyi hulladékot távolított el az Előpatonyt Kolóniával összekötő útról.
celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor:
#

Padlás

Predstavenie "Padlás" zožalo veľký úspech v lehnickom kultúrnom dome.

A "Padlás" fergeteges sikert aratott a légi kultúrházban. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor:
#

Futbalisti / Focisták

Lehnickí futbalisti hodnotili v nedeľu výsledky za rok 2016.

A focisták is értékelték a 2016 évet. celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor:
#

Záhradkári / Kiskertészek

Lehnickí záhradkári plánujú bohatý program aj na rok 2017.

A légi kiskertészek gazdag programot terveznek a 2017 évre is. celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor:
#

Holubári / Postagalamb tenyésztők

V sobotu bilancovali aj lehnickí holubári.

Szombaton évértékelést tartottak a légi postgalamb-tenyésztők. celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor:
#

Kartárska súťaž / Kártyaverseny

Víkend prijal aj milovníkom kartárskych hier. Víťazi turnaja v reštaurácii Sv. Jána sa mohli tešiť štedrým cenám.

A hétvége a snapszer kártya kedvelőinek is kedvezett. A Szent János vendéglőben megtartott versenyről értékes díjakkal térhettek haza a győztesek.
celý text

ostatné | 15. 2. 2017 | Autor:
#

Drobnochovatelia / Kisállattenyésztők

11.02.2017 sa konala výročná schôdza miestneho zväzu drobnochovateľov.

2017.02.11-én a helyi kisállattenyésztők megtartották evzáró taggyűlésüket.
celý text

ostatné | 15. 2. 2017 | Autor:
#

Zelený odpad / Zöld hulladék

Na zbernom dvore pri cintoríne v Lehniciach sa zahájila likvidácia – drvenie zeleného rastlinného odpadu vyprodukovaného občanmi obce Lehnice. Takto sa pripravuje miesto pre biologicky rozložiteľný odpad pre rok 2017.

A légi temető melletti gyűjtőudvaron megkezdődött a légi lakosok által tavaly behordott zöld hulladék darálása. Így felszabadul a hely a biológiailag lebontható hulladék tárolására a 2017-es évre is.
celý text

ostatné | 19. 1. 2017 | Autor:
#

Cintorín Sása / Szászi temető

Aj na cintoríne v Sási zasvietia lampy verejného osvetlenia s príležitosti sviatku Všetkých Svätých.

A szászi temetőben is felgyúlnak a lámpák a Mindenszentek ünnepe alkalmából. celý text

ostatné | 31. 10. 2016 | Autor:
#

Majetok / Vagyon

Bohužiaľ sú medzi nami aj ľudia, ktorý ničia majetok obce, ktorý bol vytvorený spoločným úsilím obecného úradu a obyvateľov.

Sajnos vannak köztünk olyan lakosok is, akik tönkreteszik a község és a lakosok által létrehozott vagyont. celý text

ostatné | 28. 10. 2016 | Autor:

Cintorín / Temető

Obecný úrad je pripravený na nápor ľudí na miestnych cintorínoch.

A Községi Hivatal fel van készülve a temetők megnövekedett látogatottságára az elkövetkezendő ünnepek alatt. celý text

ostatné | 28. 10. 2016 | Autor:
#

Zrušenie uzávierky cesty I/13 / Az I/13-as út lezárásának feloldása

Zrušenie uzávierky cesty I/13 / Az I/13-as út lezárásának feloldása celý text

ostatné | 27. 9. 2016 | Autor:

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž celý text

ostatné | 26. 9. 2016 | Autor:
#

Parkovisko / Parkoló

Dokončilo sa parkovisko v areáli ZŠ.

Befejeződött az Alapiskola parkolójának kiépítése. celý text

ostatné | 16. 9. 2016 | Autor:

Jesenný jarmok / Őszi vásár

Jesenný jarmok / Őszi vásár celý text

ostatné | 16. 9. 2016 | Autor:
#

Prechod pre chodcov / Gyalogos átkelő

V záujme zvýšenia bezpečnosti chodcov obnovujeme nátery prechodov pre peších.

A gyalogosok nagyobb biztonsága érdekében felújítjuk a zebrák festékbevonatát. celý text

ostatné | 2. 9. 2016 | Autor:
#

Kosenie / Fűnyírás

Pracovníci obecného úradu ukončili kosenie v areáloch školy a materskej školy.


A Községi Hivatal alkalmazottai befejezték az óvoda - valamint az iskolaudvar kaszálását.
celý text

ostatné | 31. 8. 2016 | Autor:
#

Program uplynulého víkendu / Ez történt a hétvégén

Program uplynulého víkendu / Ez történt a hétvégén celý text

ostatné | 31. 8. 2016 | Autor:
#

Nové parkovisko pri ZŠ Lehnice / Új parkoló a Légi Alapiskola mellett

Nové parkovisko pri ZŠ Lehnice / Új parkoló a Légi Alapiskola mellett celý text

ostatné | 26. 8. 2016 | Autor:
Uzevretý most / Lezárt híd 1

Uzavretý most / Lezárt híd

Okresný úrad Dunajská Streda Vám oznamuje, že 6. septembra 2016, od 10:00 bude most v Medveďove uzavretý pre opravu. Predbežný termín ukončenia prác bude 14. októbra 2016, o 17:00.

A Dunaszerdahelyi Járási Hivatal értesíti Önöket, hogy 2016. szeptember 6-tól , 10:00-tól a medvei Duna híd javítás miatt le lesz zárva. A munka vége előre láthatólag 2016. október 14, 17:00. celý text

ostatné | 26. 8. 2016 | Autor:
#

Detské ihrisko / Játszótér

Ďalšia bytová jednotka bude vybavená detským ihriskom.


Újabb lakótömb mellé kerül játszótér. celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:
#

Potravinové balíčky / Élelmiszer csomag

Výdaj potravinových balíčkov financovaných EU prebehol v našej obci bezproblémovo.


Az EU által adományozott élelmiszer csomagok osztása zökkenőmentesen lezajlott községünkben.
celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:
#

Autobusová zastávka / Autóbusz megálló

Prebiehajú finalizačné práce na novej autobusovej zastávke vo Veľkom Légu.


Folynak a befejező munkálatok a nagylégi új autóbuszmegállón.
celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:
#

Vodovod / Vízvezeték

V záujme zásobovania cintorína v Sási vodou sme vykonali čiastočnú rekonštrukciu vodovodu.


A szászi temető vízellátása érdekében részleges felújítást végeztünk a csővezetéken.
celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:
#

Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov celý text

ostatné | 1. 8. 2016 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná