Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Spomaľovač / Retarder 1

Spomaľovač / Retarder

Nový spomaľovač Lehnice - Sása.

Új fekvőrendőr Lég - Szásza. celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Domáci zápas / Hazai meccs 1

Domáci zápas / Hazai meccs

Futbalové mužstvo dospelých odohrá svoj priateľský zápas na domácom futbalovom ihrisku v utorok 17.-teho júla o 18:30. Proti súperom z tretej ligy Devínska Nová Ves.

Felnőtt labdarúgo csapat barátságos mérkőzést játszik kedden Július 17.-én 18:30kor hazai pályán a 3. ligás Dévényújfalu csapata ellen. celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Obvodná lekárka MUDr. Modravá od 20.7. do 29.7. neordinuje. Zastupovať ju bude 20.7. MUDr. Polónyi vo Vitalite. A ostatné dni MUDr. Tichavská v Michale na Ostrove.

Körzeti orvosnő MUDr. Modravá Július 20.-tol Július 29.-ig nem rendel. Július 20.-án MUDr. Polónyi helyettesíti a Vitalitában. A többi napokon MUDr. Tichavská Mihályfán. celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Ponuka práce / Állásajánlat 1

Ponuka práce / Állásajánlat

Spoločnosť Metro hľadá nových zamestnancov do svojej pobočky v Devínskej Novej Vsi, na pozície : picker/príprava tovaru na rozvoz , asistent predaja. Firma ponúka nástupný bonus 250 €. kontakt : 0904 781 754 celý text

ostatné | 12. 7. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Zelený kontajner / Zöld kuka 1

Zelený kontajner / Zöld kuka

Vážení občania.
V stredu 11.7. sa uskutoční zber odpadu zo zelenej nádoby.

Tisztelt polgártársak.
Július 11.-én szerdán a zöld kukában lévő hulladék elszállítására kerül sor. celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Vernisáž / Vernisszázs 1

Vernisáž / Vernisszázs

Dňa 29.6. sa v lehnickej Vitalite v kaštieli rodiny Benyovských konala vernisáž. Umelci tu vystavili svoje diela - maľby a sochy, na ktorých celý týždeň pracovali. Zapojili sa aj deti miestnej materskej a základnej školy.

Július 6.-án a légi Vitalitában a Benyovszky család kastélyában vernisszázs volt megszervezve. A művészek kiállították a műveiket - festményeket és szobrokat, amelyeken egész héten dolgoztak. A helyi óvoda és általános iskola tanulói is részt vettek a rendezvényen. celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Opravený stĺp / Megjavított oszlop 1

Opravený stĺp / Megjavított oszlop

Dokončená oprava stĺpu verejného osvetlenia.

Befejezték a közvilágítás oszlop javítását. celý text

ostatné | 6. 7. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Odvoz PET fliaš / Műanyag flakonok elszállítása 1

Odvoz PET fliaš / Műanyag flakonok elszállítása

Vážení občania.
Odvoz PET fliaš sa uskutoční v pondelok 9.-teho júla.

Tisztelt polgártársak.
Július 9.-én hétfőn a műanyag flakonok elszállítására kerül sor. celý text

ostatné | 6. 7. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Športová hala / Sportcsarnok 1

Športová hala / Sportcsarnok

Pokračujú práce na dokončovaní športovej haly.

Továbbra is folytatódik a munka a sportcsarnokon. celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Ukradnuté auto / Ellopot autó 1

Ukradnuté auto / Ellopott autó

V noci z 2.-ho na 3.-ho júla bolo v našej obci odcudzené motorové vozidlo Volkswagen Touareg čiernej farby. Prosíme poctivých lehničanov, ktorí disponujú nejakou informáciou, aby kontaktovali políciu, alebo Obecný úrad.

Július 2-rol 3.-ara a községünkben elloptak fekete színű Volkswagen Touareg gépjárműt. Kérjük a kedves légieket, akik rendelkeznek információval, hogy forduljanak a rendőrségre, vagy a Községi hivatalra. celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Obvodná lekárka MUDr. Emília Modravá dňa 6.7.2018 v piatok neordinuje. V súrnych prípadoch ju zastupuje MUDr. Pavel Polónyi vo Vitalite.

2018 Július 6.-án pénteken a körzeti orvosnő MUDr. Emília Modravá nem rendel. Sürgős esetekben a MUDr. Pavel Polónyi helyettesíti a Vitalitában. celý text

ostatné | 3. 7. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Ertesítés 1

Oznam / Értesítés

Obvodný lekár MUDr. Pavel Polónyi od 09.07. do 19.07. 2018 neordinuje. Zastupovať ho bude MUDr. Emília Modravá.

Körzeti orvos MUDr. Pavel Polónyi, 2018 Július 9.-tol Július 19.-ig nem rendel. Helyettesítenni a MUDr. Emília Modravá fogja. celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Zmena / Változás 1

Upozornenie / Felhívás

Oznamujeme Váženým obyvateľom, že v utorok 3.7. 2018 okrem čiernych nádob sa bude odvážať aj obsah modrých nádob. Preto Vás prosíme aby ste pred svoj dom umiestnili okrem čiernej nádoby aj modrú nádobu.

Értesítjük a kedves lakósokat,hogy kedden Július 3.-án kerül elvitelre a fekete kukán kívül a kék. Tehát kérjük Önöket, hogy tegyék ki a házuk elé a kék kukát is. celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Podlaha / Talaj 1

Podlaha / Talaj

Prebieha príprava podlahy novej športovej haly.

Folyik az új sportcsarnok talajának a készítése. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Posta 1

Posta

Vážení občania. Vedúca pošty Vám oznamuje, že v pondelok 2.júla bude pošta zatvorená.

Tisztelt polgártársak.
A posta vezetőnője értesíti Önöket, hogy hétfőn Július 2.-án a posta zárva lesz. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Vedenie klubu dôchodcov Vám oznamuje, že 30-teho júna v sobotu o 14,30 sa uskutoční juniáles na dvore klubu dôchodcov. Všetkých Vás srdečne očakávajú.

A helyi nyugdíjas klub vezetősége értesíti Önöket, hogy június 30-án szombaton 14,30 órai kezdettel juniálist tart a nyugdíjas klub udvarán. Mindenkit szeretettel várnak. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Firma Stivers s.r.o. otvára v júli Pálenicu v Lehniciach - Kolónii.

Stivers s.r.o. júliusban megnyit pálinkafőzdjét Lég - Kolónián. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Občianske združenie Kukkonia podporilo materskú školu Lehnice / A Kukkonia Polgári társulás támogadta a légi óvodát 1

Škôlka / Óvoda

Občianske združenie Kukkonia podporilo materskú školu Lehnice.

A Kukkonia Polgári Társulás támogadta a légi óvodát. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Predajňa / Üzlet 1

Predajňa / Üzlet

Od 1.júla sa obchod s textilom pri Jednote premiestni do obchodu pri materskej škole.

Július 1.-től a ruha üzlet a Jednotánál átköltözik az üzletbe az óvodánál. celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Predajná akcia / Árusítás 1

Predajná akcia / Árusítás

28. júna štvrtok v miestom kultúrnom dome od 10,00 do 17,00 budú predávať široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb a iný spotrebný tovar.

Június 28. 10,00-tól 17,00-ig a helyi kulturház nagytermében eladásra fognak kínálni textilt, cipőt, konyhai és háztartási cikkeket egyéb használati tárgykat celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Rozlúčka / Búcsúzás 1

Rozlúčka / Búcsúzás

Štvrtok sa v materskej škole po 42 pedagogického pôsobenia rozlúčila obľúbená učiteľka Judita Bruczviková.

Csütörtökön az óvodában 42 év pedagógiai munka után búcsúzott az ovitól Brunczvik Judit tanító néni. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Optika Anpek 1

Optika Anpek

Vážení občania. V pondelok 25-teho júna v čase od 12,30 do 13,15 na obecnom úrade očná optika Anpek bude vykonávať bezplatné vyšetrenie zraku. Zároveň ponúkajú možnosť vyhotovenia okuliarov.

Tisztelt polgárok. Június 25-én hétfőn a község hivatal épületében ingyenes szemvizsgálatot tart az Anpek optika. Szükség esetén szemüveg rendelhető. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Škola / Iskola 1

Škola / Iskola

Prebieha úprava areálu školy.

Iskola terület takarítása. celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Oprava stĺpu / Oszlop javítás 1

Oprava stĺpu / Oszlop javítás

Začala sa oprava poškodeného stĺpu verejného osvetlenia. Náklady bude hradiť poisťovňa.

Elkeszték a közvilágítás oszlop javítását. A költségeket a biztosító viseli. celý text

ostatné | 21. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Oprava strechy / Tetőjavítás 1

Oprava strechy / Tetőjavítás

Aktuálne prebieha oprava strechy Obecného úradu.

Községhivatal tetőjavítása. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Škôlka / Ovoda 1

Škôlka / Óvoda

Kosenie v materskej škole.

Fűnyírás az óvodában. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Knižnica / Könyvtár 1

Knižnica / Könyvtár

Miestna knižnica je otvorená každú stredu od 15:30 do 18:30 v kultúrnom dome na poschodí.

A helyi könyvtár minden szerdán nyitva van 15:30-től 18:30-ig első emeleten a kulturházban. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Výstava / Kiállítás 1

Výstava / Kiállítás

15.6. - 16.6. sa v miestnom kultúrnom dome konala výstava kreatívnych lehničanov. Návštevníci si mohli pozrieť rôzne výrobky, ktoré šikovní lehničania vlastnoručne vyrobili.

6.15. - 6.16. a helyi kulturházban volt kreatív légiek kiállítása. A látogatók megtekintetheték az ügyes légiek által készített különböző termékeket. celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Deň obce / Falunap 1

Deň obce / Falunap

16.6. v sobotu sa na lehnickom futbalovom ihrisku konal deň obce. Návštevníci sa dobre zabávali pri vystúpeniach speváčok a spevákov, s DJom Tomym pokračovali až do skorých ranných hodín.

6.16. szombaton a légi sportpályán falunap volt. A látogatók jól szórakoztak énekesekkel, DJ Tomyval, egészen a hajnali órákig. celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
Medzinárodné výtvarné sympózium / Nemzetközi művészeti szimpózium 1

Medzinárodné výtvarné sympózium / Nemzetközi művészeti szimpózium

Od nedele 24.6. do soboty 30.6. sa bude konať šiesty ročník medzinárodného výtvarného sympózia v lehnickom kaštieli vo Vitalite Svoje výtvarné umenie prídu predviesť umelci z rôznych krajín. Vernisáž bude v piatok 29.júna o 18-tej hodine.

2018. 06.24. vasárnaptól 06.30. szombatig a légi kastélyban a Vitalitában lesz megszervezve a nemzetközi művészeti szimpózium hatodik évadja. Különböző országokból jönnek bemutatni művészüket. Péntek 06.29. 18- kor lesz a megnyitó. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor: Obec Lehnice
prvá prechádzajúci
z 7
posledná