Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

2. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2023

Typ: ostatné
nb 2. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2023

Občianske združenie MALÁ LEHOTA BIELE MORE

vyhlasuje 

2. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2023

 

Do súťaže sa môže zapojiť každý človek žijúci na tejto zemeguli. Každý,kto dýcha vzduch a nie je mu jeho osud ani osud živočíchov, v tomto prípade vtákov, ľahostajný.

 

PODMIENKY SÚŤAŽE:

A – kategória: pre ZŠ, Školské kluby detí, Stredné školy

* Každá Základná alebo Stredná škola či Školský klub môže odovzdať ľubovoľný počet búdok do súťaže. Môžu byť poslané rovnaké ale aj rôzne druhy búdok, minimálne však 1 kus.

* Ak vyrábate iba jeden druh , jeden model búdky môžete sa s ním samozrejme zúčastňovať súťaže každoročne.

* Búdka pre vtáky môže byť vyrobená  z rôznych materiálov. Tak isto aj hmyzí hotel.

*Akú búdku vyrobiť?  Môžete sa napr. inšpirovať našimi okruhmi, máme  40 tém: napríklad 22 téma lásky : tu stačí búdku pokresliť srdiečkami, Poľovnícka búdka : búdku vyrobíte alebo pokreslíte v duchu poľovníctva  či rybárstva fantázia nemá hranice…

* Búdka musí byť z jednej strany ľahko otvárateľná a čistiteľná, u polo búdok toto kritérium nie je.

* Búdka nesmie po vonkajších ani vnútorných stranách obsahovať ostré výčnelky v podobe presahujúcich končekov klincov alebo skrutiek, nátery musia byť zaschnuté (nesmú sa lepiť).

* Porota má právo niektoré búdky nezaradiť do súťaže keby boli nejakým spôsobom nebezpečné pre vtáky)

* Ku každej búdke treba priložiť vyplnený súťažný formulár, v tomto prípade : Prihláška pre školy: Prihlasovací formulár kategória A 

* Búdka bez vstupného ak sa nám nepodarí zistiť súťažiaceho bude mať štatút:  Neznámy výrobca

* firmy t.j. organizácie si môžu búdky označiť pokresliť svojim logom, takto si spravíte reklamu a zároveň aj radosť.

* Búdky je potrebné fyzicky doručiť do dátumu: 12.jula.2023 na obecný úrad

*Aj pre druhý ročník sme pripravili pre absolútneho víťaza škôl bezplatné poldňové prednášky o prírode, vtákoch a medveďoch počas celého dopoludnia. Tieto prednášky vieme prispôsobiť potrebám vašej školy. Samozrejme, tieto prednášky sú zdarma a budú vedené pracovníkmi zo Stráže prírody a ŠOP. Platí pre celé územie SR.

* V kolónke Moje sympatické CHKO  uveďte presný názov pre Vaše sympatické CHKO, takto možno zistíte, ktoré  CHKO je blízko vášho bydliska.

Zoznam:

CHKO Ponitrie, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Záhorie, CHKO Dunajské luhy, CHKO Kysuce, CHKO Horná Orava, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Vihorlat, CHKO Malé Karpaty, CHKO Biele Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Poľana, CHKO Východné Karpaty, CHKO Latorica, 

* V kolónke 6* Najväčšia búdka – dobra rada : nie, že prinesiete skriňu s tvrdením, že je to pre sovu alebo žltochvosta.  Tu musí veľkosť búdky reálne zodpovedať veľkosti danému druhu vtáka a jeho hniezdeniu. Kvôli obmedzeným kapacitám ako dopravným  tak aj skladovým zvážte prosím nadmernú veľkosť búdky – nie je možné, aby takáto veľká búdka súťažila hoci je možne že by v nej napríklad Žltochvost domový aj reálne zahniezdil naše kapacity by to nezvládli.:(

 • Všetky vyrobené búdky, ktoré pošlú školy do svojej kategórie – A, jednotlivý autori kategória-B alebo obyvatelia a chatári štálov Malej Lehoty. Kategória – C. Automaticky súťažia aj o hlavnú cenu: generálne umiestnenie: NAJ BÚDKU SLOVENSKA ktorú určuje odborná porotapre školy

A – kategória: pre ZŠ, Školské kluby detí, Stredné školy

 

 • 1. Absolútny víťaz NAJ BÚDKA ŠKOLY SLOVENSKA
 • 2. cena
 • 3. cena
 • Čestné uznanie
 • Cena poroty

 

PODMIENKY SÚŤAŽE:

B – kategória: Jednotlivci alebo organizácie

* Každý jednotlivec či organizácia  môže odovzdať ľubovoľný počet búdok do súťaže. Môžu byť poslané rovnaké ale aj rôzne druhy búdok, minimálne však 1 kus.

* Ak vyrábate iba jeden druh , jeden model búdky môžete sa s ním samozrejme zúčastňovať súťaže každoročne.

* Búdka pre vtáky môže byť vyrobená  z rôznych materiálov. Tak isto aj hmyzí hotel.

*Akú búdku vyrobiť?  Môžete sa napr. inšpirovať našimi okruhmi, máme  40 tém: napríklad 22 téma lásky : tu stačí búdku pokresliť srdiečkami, Poľovnícka búdka : búdku vyrobíte alebo pokreslíte v duchu poľovníctva  či rybárstva fantázia nemá hranice…

* Búdka musí byť z jednej strany ľahko otvárateľná a čistiteľná, u polo búdok toto kritérium nie je.

* Búdka nesmie po vonkajších ani vnútorných stranách obsahovať ostré výčnelky v podobe presahujúcich končekov klincov alebo skrutiek, nátery musia byť zaschnuté (nesmú sa lepiť).

* Porota má právo niektoré búdky nezaradiť do súťaže keby boli nejakým spôsobom nebezpečné pre vtáky)

* Ku každej búdke treba priložiť vyplnený súťažný formulár, v tomto prípade : Prihláška pre jednotlivcov, firmy a živnostníkov: Prihlasovací formulár kategória B

* Búdka bez vstupného ak sa nám nepodarí zistiť súťažiaceho bude mať štatút:  Neznámy výrobca

* firmy t.j. organizácie si môžu búdky označiť pokresliť svojim logom, takto si spravíte reklamu a zároveň aj radosť.

* Búdky je potrebné fyzicky doručiť do dátumu: 12.jula.2023 na obecný úrad

* V kolónke Moje sympatické CHKO  uveďte presný názov pre Vaše sympatické CHKO, takto možno zistíte, ktoré  CHKO je blízko vášho bydliska.

Zoznam:

CHKO Ponitrie, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Záhorie, CHKO Dunajské luhy, CHKO Kysuce, CHKO Horná Orava, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Vihorlat, CHKO Malé Karpaty, CHKO Biele Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Poľana, CHKO Východné Karpaty, CHKO Latorica, 

* V kolónke 6* Najväčšia búdka – dobra rada : nie, že prinesiete skriňu s tvrdením, že je to pre sovu alebo žltochvosta.  Tu musí veľkosť búdky reálne zodpovedať veľkosti danému druhu vtáka a jeho hniezdeniu. Kvôli obmedzeným kapacitám ako dopravným  tak aj skladovým zvážte prosím nadmernú veľkosť búdky – nie je možné, aby takáto veľká búdka súťažila hoci je možne že by v nej napríklad Žltochvost domový aj reálne zahniezdil naše kapacity by to nezvládli.:(

 • Všetky vyrobené búdky, ktoré pošlú školy do svojej kategórie – A, jednotlivý autori kategória-B alebo obyvatelia a chatári štálov Malej Lehoty. Kategória – C. Automaticky súťažia aj o hlavnú cenu: generálne umiestnenie: NAJ BÚDKU SLOVENSKA ktorú určuje odborná porot

 

B – kategória: Jednotlivci alebo organizácie

 • 1. absolútny víťaz NAJ BÚDKA SLOVENSKA
 • 2. Naj búdka ZETOR CUP Malá Lehota
 • 3. Naj búdka UNESCO (drevenica, kostol, …)
 • 4. Naj búdka v tvare TRAKTORA ZETOR 25
 • 5. Naj búdka CHKO
 • 6. Naj búdka STRÁŽE PRÍRODY
 • 7. Naj búdka so SLOVENSKOU TÉMATIKOU
 • 8. Naj EKOLOGICKEJŠIA búdka
 • 9. Naj búdka BEZ KLINCA A SKRUTKY
 • 10. NAJODOLNEJŠIA búdka
 • 11. NAJPRAKTICKEJŠIA búdka
 • 12. Naj NOVÁTORSKÁ búdka
 • 13. NAJNEZVYČAJNEJŠIA búdka
 • 14. NAJMENŠIA búdka
 • 15. NAJVÄČŠIA búdka
 • 16. Naj búdka MINIATÚRA
 • 17. NAJKRAJŠIA búdka
 • 18. Naj búdka ROZPRÁVKA
 • 19 Naj búdka MAĽOVANÁ S ĽUDOVÝM VZOROM
 • 20. Naj búdka V TVARE ZVIERAŤA
 • 21. Naj búdka SMIECHU
 • 22. Naj búdka LÁSKY
 • 23. Naj búdka VČELA (med, včelín)
 • 24. Naj búdka STROM
 • 25 Naj búdka v tvare FOTOAPARÁTU
 • 26. Naj búdka ŽENA
 • 27. Naj REZBÁRSKA búdka
 • 28. Naj búdka HUDOBNÝ NÁSTROJ
 • 29. Naj búdka BRYNDZOVÉ HALUŠKY
 • 30. Naj búdka POĽOVNÍCTVA
 • 31. Naj búdka RYBÁRSTVA
 • 32. Naj búdka ŽITAVA
 • 33. Naj búdka KAMENNÉ MORE
 • 34. Naj búdka JAZVINSKÁ JASKYŇA
 • 35. Naj búdka SYSEĽ PASIENKOVÝ
 • 36. Naj búdka pre NETOPIERE
 • 37. Naj búdka pre HMYZ (hmyzí hotel)
 • 38. NAJVÄČŠÍ POČET búdok
 • 39. NAJDLHŠIE VYRÁBANÁ búdka (v hodinách)
 • 40. Naj búdka VOĽNA TÉMA

 

MANAŽÉR PROJEKTU NAJ BÚDKA SLOVENSKA:

Ján Šranko

0908 157 225
(všetky informácie o súťaži)

 

Doručenie kuriérom alebo poštou na adresu:

Kuriérom alebo poštou na adresu:

OBECNÝ ÚRAD, MALÁ LEHOTA 383, 966 42  MALÁ LEHOTA

Kontakt: Starosta obce p. Dušan Pacalaj

Tel.č.: 0905 766 950

 

Doručenie fyzicky na adresu na adresu:

OBECNÝ ÚRAD MALÁ LEHOTA

starosta Dušan Pacalaj

Tel.č. 0905 766 950

http://www.malalehota.eu/

 

KLASOV 191, 951 53 KLASOV

Ján Šranko

Tel.č. 0908 157 225

 

BIELE MORE HLOHOVEC

predajňa spodnej bielizne

otváracie hodiny na www.bielemore.sk

 

DROPIE

Kolárovská 55, Zemianska Olča, 946 14

 

BUFET NA PYRAMÍDE, NITRA

vrch Zobor

Anton Kušš

Tel.č. 0914 205 304

strazcaprirody@strazcaprirody.sk


Vytvorené: 23. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 23. 5. 2023 14:12
Autor: Lucia Beňadiková