Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Hľadáme odbornú referentku alebo referenta účtovníctva

Typ: ostatné
o Hľadáme odbornú referentku alebo referenta účtovníctva

Pracovná ponuka! Hľadáme odbornú referentku alebo referenta účtovníctva. Ak máte vášeň pre čísla a presnosť, neváhajte a pridajte sa do tímu Starého Mesta. 

 

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

• stredoškolské s maturitou

• nadstavbové/vyššie odborné vzdelaniePracovná ponuka. Hľadáme odbornú referentku alebo referenta účtovníctva. Ak máte vášeň pre čísla a presnosť, neváhajte a pridajte sa do tímu Starého Mesta.

• vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 

Kritériá výberu:

• prax a znalosť v oblasti rozpočtovej politiky nevyhnutná

• prax v oblasti ekonomiky verejnej správy

• komunikačné schopnosti, samostatnosť, flexibilnosť, operatívnosť

• pozícia nie je vhodná pre absolventa

• bezúhonnosť

• požadovaná prax minimálne 1 rok

 

Predpoklady na prijatie do zamestnania:

• spôsobilosť na právne úkony

• osobné a morálne predpoklady

 

Hlavná pracovná činnosť pozostáva najmä:

• vedenie účtovníctva zameraného na verejnú správu v zmysle právnych predpisov SR (vedomosť právnych predpisov a postupov v oblasti rozpočtových pravidiel a financovania verejnej správy)

• zabezpečovanie, organizácia, kontrola včasného a správneho obehu účtovných dokladov v zmysle interných predpisov, kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov

• vystavovanie odberateľských faktúr, evidencia a likvidácia dodávateľských faktúr, kontrola a riešenie nespracovaných položiek, účtovanie bankových výpisov, interných dokladov, odpisov

• spolupráca s rozpočtovými organizáciami pri konsolidácii a vzájomných vzťahoch

• participácia pri zostavovanie účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov

• spracovanie kvartálnych výkazov a ročných účtovných závierok, konsolidovanej účtovnej závierky, výročných správ, práca v RIS.SAM

• spolupráca pri kontrolách, príprava podkladov pre audítora, hlavného kontrolóra a iné inštitúcie podľa platnej legislatívy

• aktívne spolupracuje s ostatnými organizačnými zložkami úradu pri plnení úloh vyplývajúcich z určenej pracovnej náplne.

 

Ďalšie požiadavky:

• pokročilá úroveň práce s produktami Microsoft Office

• znalosť princípov podvojného účtovníctva

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť

• profesijný štruktúrovaný životopis

• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru:

• na dobu určitú

Ponúkaný plat:

• od 1.500,- € + pohyblivá zložka mzdy

 

Termín nástupu:

• dohodou

 

Zamestnanecké benefity:

• 37,5-hodinový týždenný pracovný čas

• pevná a flexibilná pracovná doba

• 5 dní dovolenky navyše

• raz za pol roka pracovné voľno v zmysle kolektívnej zmluvy

• stravovacia karta, alebo finančný príspevok na stravovanie

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne najneskôr do 18.12.2023 na adresu:

•  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, finančné oddelenie, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava alebo na

•  e-mail: marcela.krajcikova@staremesto.sk


Vytvorené: 9. 12. 2023
Posledná aktualizácia: 9. 12. 2023 10:08
Autor: Lucia Beňadiková