Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Nebezpečné kozmetické výrobky

Typ: ostatné
uvz Nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

Upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) nahlásil kontrolný orgán v Taliansku.

Podrobnejšie informácie, identifikačné údaje jednotlivých výrobkov a dôvody, pre ktoré boli označené za nebezpečné, nájdete zverejnené tu: https://bit.ly/RAPEX-24-5-2023

Upozornenie sa týka tých výrobkov, ktorých identifikačné údaje sú identické s hlásením v systéme RAPEX (rovnaký názov, výrobná dávka a pod.).

Je možné, že sa uvedené výrobky nachádzajú aj v Slovenskej republike.

Databáza nepotravinových výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport

Ďalšie informácie o hláseniach zo systému RAPEX:

Systém Európskej únie RAPEX je určený na rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o opatreniach prijatých v súvislosti s výrobkami, ktoré predstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

Denne sú do systému prijímané upozornenia od vnútroštátnych orgánov v EÚ/EHP o nebezpečných nepotravinových výrobkoch nájdených na trhu v jednotlivých ČŠ. Účasť členských štátov v systéme je povinná. Tieto upozornenia ako aj bližšie informácie o nebezpečných nepotravinových výrobkoch zverejňuje Európska komisia na webovom sídle Safety Gate. Informácie sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ.

Členské štáty a Komisia sú povinné sprístupniť verejnosti informácie týkajúce sa ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa pochádzajúceho z výrobkov. Z tohto dôvodu úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike uverejňujú informácie o týchto upozorneniach na svojich webových stránkach a prostredníctvom médií.

Vzhľadom na voľný pohyb tovaru v rámci Únie nie je možné potvrdiť ani vylúčiť, že výrobky v upozorneniach sa môžu nachádzať aj na trhu v Slovenskej republike. Z tohto dôvodu úrady verejného zdravotníctva vykonávajú kontrolu týchto výrobkov v SR.

V hláseniach majú byť uvedené informácie na identifikáciu daného výrobku, napr. názov výrobku, značka, typ, výrobná dávka, čiarový kód, krajina pôvodu, zodpovedná osoba, popis výrobku a pod. Konkrétne hlásenie sa týka konkrétneho výrobku t.j. vyššie uvedené identifikačné údaje musia byť identické (rovnaký názov, výrobná dávka a pod.)

Právo vrátiť nebezpečný výrobok:

▪ V prípade, ak spotrebiteľ vlastní presne identický druh nebezpečného výrobku, má právo (https://www.slov-lex.sk/.../SK/ZZ/2007/250/20220701.html...) vrátiť ho späť výrobcovi, dovozcovi, dodávateľovi alebo predávajúcemu.

▪ Výrobca, dovozca, dodávateľ alebo predávajúci sú povinní nebezpečný výrobok prevziať späť a do troch pracovných dní od prevzatia výrobku spotrebiteľovi vrátiť kúpnu cenu vrátane účelne vynaložených nákladov, ktoré je však spotrebiteľ povinný preukázať.

▪ Výrobca alebo dovozca je povinný prevziať späť nebezpečný výrobok aj vtedy, ak spotrebiteľ nemá doklad o kúpe výrobku.

▪ Predávajúci má možnosť žiadať od spotrebiteľa vrátenie celého a úplného nebezpečného výrobku. Spotrebiteľ nie je povinný vrátiť výrobok v jeho pôvodnom obale.

nkv


Vytvorené: 24. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 5. 2023 14:09
Autor: Lucia Beňadiková