Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Nebezpečné kozmetické výrobky

Typ: ostatné
uvz Nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

 

Upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) nahlásili kontrolné orgány v Maďarsku, v Nemecku, v Taliansku a vo Francúzsku.

Podrobnejšie informácie, fotografie a identifikačné údaje jednotlivých výrobkov a dôvody, pre ktoré boli označené za nebezpečné, nájdete zverejnené tu: https://bit.ly/RAPEX-14-9-2023

Upozornenie sa týka tých výrobkov, ktorých identifikačné údaje sú identické s hlásením v systéme RAPEX (rovnaký názov, výrobná dávka a pod.)

Databáza nepotravinových výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport

Ďalšie informácie o hláseniach zo systému RAPEX:

Systém Európskej únie RAPEX je určený na rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o opatreniach prijatých v súvislosti s výrobkami, ktoré predstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

Denne sú do systému prijímané upozornenia od vnútroštátnych orgánov v EÚ/EHP o nebezpečných nepotravinových výrobkoch nájdených na trhu v jednotlivých ČŠ. Účasť členských štátov v systéme je povinná. Tieto upozornenia ako aj bližšie informácie o nebezpečných nepotravinových výrobkoch zverejňuje Európska komisia na webovom sídle Safety Gate. Informácie sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ.

Členské štáty a Komisia sú povinné sprístupniť verejnosti informácie týkajúce sa ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa pochádzajúceho z výrobkov. Z tohto dôvodu úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike uverejňujú informácie o týchto upozorneniach na svojich webových stránkach a prostredníctvom médií.

Vzhľadom na voľný pohyb tovaru v rámci Únie nie je možné potvrdiť ani vylúčiť, že výrobky v upozorneniach sa môžu nachádzať aj na trhu v Slovenskej republike. Z tohto dôvodu úrady verejného zdravotníctva vykonávajú kontrolu týchto výrobkov v SR.

V hláseniach majú byť uvedené informácie na identifikáciu daného výrobku, napr. názov výrobku, značka, typ, výrobná dávka, čiarový kód, krajina pôvodu, zodpovedná osoba, popis výrobku a pod. Konkrétne hlásenie sa týka konkrétneho výrobku t.j. vyššie uvedené identifikačné údaje musia byť identické (rovnaký názov, výrobná dávka a pod.)

Právo vrátiť nebezpečný výrobok: V prípade, ak spotrebiteľ vlastní presne identický druh nebezpečného výrobku, má právo vrátiť ho späť výrobcovi, dovozcovi, dodávateľovi alebo predávajúcemu. (Zdroj: https://bit.ly/zakon-o-ochrane-spotrebitela

 

nkv


Vytvorené: 15. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 15. 9. 2023 7:38
Autor: Lucia Beňadiková