Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Nebezpečné kozmetické výrobky

Typ: ostatné
uvzsr Nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) nahlásili kontrolné orgány vo Fínsku, v Taliansku, v Litve a v Českej republike.

 Fotografie, identifikačné údaje jednotlivých výrobkov a dôvody, pre ktoré boli označené za nebezpečné, nájdete zverejnené tu: https://bit.ly/RAPEX-4-6-2024

Upozornenie sa týka tých výrobkov, ktorých identifikačné údaje sú identické s hlásením v systéme RAPEX (rovnaký názov, výrobná dávka a pod.)

Databáza nepotravinových výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport

------------------------------------------------

Ďalšie informácie o hláseniach zo systému RAPEX:

Systém Európskej únie RAPEX je určený na rýchlu výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o opatreniach prijatých v súvislosti s výrobkami, ktoré predstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

Denne sú do systému prijímané upozornenia od vnútroštátnych orgánov v EÚ/EHP o nebezpečných nepotravinových výrobkoch nájdených na trhu v jednotlivých ČŠ. Účasť členských štátov v systéme je povinná. Tieto upozornenia ako aj bližšie informácie o nebezpečných nepotravinových výrobkoch zverejňuje Európska komisia na webovom sídle Safety Gate. Informácie sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ.

Členské štáty a Komisia sú povinné sprístupniť verejnosti informácie týkajúce sa ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa pochádzajúceho z výrobkov. Z tohto dôvodu úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike uverejňujú informácie o týchto upozorneniach na svojich webových stránkach a prostredníctvom médií.

Vzhľadom na voľný pohyb tovaru v rámci Únie nie je možné potvrdiť ani vylúčiť, že výrobky v upozorneniach sa môžu nachádzať aj na trhu v Slovenskej republike. Z tohto dôvodu úrady verejného zdravotníctva vykonávajú kontrolu týchto výrobkov v SR.

V hláseniach majú byť uvedené informácie na identifikáciu daného výrobku, napr. názov výrobku, značka, typ, výrobná dávka, čiarový kód, krajina pôvodu, zodpovedná osoba, popis výrobku a pod. Konkrétne hlásenie sa týka konkrétneho výrobku t.j. vyššie uvedené identifikačné údaje musia byť identické (rovnaký názov, výrobná dávka a pod.)

Právo vrátiť nebezpečný výrobok: V prípade, ak spotrebiteľ vlastní presne identický druh nebezpečného výrobku, má právo vrátiť ho späť výrobcovi, dovozcovi, dodávateľovi alebo predávajúcemu. Zdroj: https://bit.ly/zakon-o-ochrane-spotrebitela

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány vo Fínsku, v Taliansku, v Litve a v Českej republike.


1. hlásenie č. A12/01335/24 
Výrobok bol zistený vo Fínsku.
názov: Keratin Healing Oil DeFrizz Cream
 – sprej na vlasy
značka: Lanza
typ výrobku/číslo výrobku: Keratin Healing Oil DeFrizz Cream 140 ml
výrobná dávka: T1243A
čiarový kód: 654050260053
krajina pôvodu: Spojené štáty
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: https://hiustuote.fi 
popis: 140 ml, sprej na vlasy v hnedej plastovej fľaši, viď obrázok

 

Keratin Healing Oil DeFrizz Cream – sprej na vlasy

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje zámerne pridanú látku - Perfluorononyl dimethicone, čo je zlúčenina príbuzná kyseline pentadekafluóroktánovej (PFOA). Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach.


2. hlásenie č. A12/01336/24 
Výrobok bol zistený vo Fínsku.
názov: Healing Strenght Neem Plant Silk Serum
 – sérum na vlasy
značka: Lanza
typ výrobku/číslo výrobku: Healing Strenght Neem Plant Silk Serum 100 ml
výrobná dávka: T3236A
čiarový kód: 654050152037
krajina pôvodu: Spojené štáty
výrobca: Biorius sprl, Avenue Léonard de Vinci 14, 1300 Wavre, Belgicko
výrobok ponúkaný cez internet: https://hiustuote.fi 
popis: 100 ml, sérum na vlasy v zelenej plastovej fľaši, viď obrázok

 

Healing Strenght Neem Plant Silk Serum – sérum na vlasy

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje zámerne pridanú látku - Perfluorononyl dimethicone, čo je zlúčenina príbuzná kyseline pentadekafluóroktánovej (PFOA). Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach.


3. hlásenie č. A12/01337/24 
Výrobok bol zistený vo Fínsku.
názov: Core Crayon
 – linka na oči
značka: LH Comestics Crayon
typ výrobku/číslo výrobku: Brown Core
výrobná dávka: 01M1
čiarový kód: 7350003901075
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: LH Cosmetics AB, Katarinavägen 20, 116 45 Švédsko
výrobok ponúkaný cez internet: https://www.nobebeauty.fi 
popis: 1,2 g, linka na oči hnedej farby zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

Core Crayon – linka na oči

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje zámerne pridanú látku - Perfluorononyl dimethicone, čo je zlúčenina príbuzná kyseline pentadekafluóroktánovej (PFOA). Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach.


4. hlásenie č. A12/01338/24 
Výrobok bol zistený vo Fínsku.
názov: Stay On Me Lip Liner
 – ceruzka na pery
značka: Diego dalla Palma
typ výrobku/číslo výrobku: Stay On Me Lip Liner - 46
výrobná dávka: 01K2
čiarový kód: 8017834866957
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: Diego Dalla Palma Milano Cosmetica S.r.l., Milano, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: https://diegodallapalma.fi 
popis: 1,2 g, ceruzka na pery zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

Stay On Me Lip Liner – ceruzka na pery

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje zámerne pridanú látku - Perfluorononyl dimethicone, čo je zlúčenina príbuzná kyseline pentadekafluóroktánovej (PFOA). Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach.


5. hlásenie č. A12/01339/24 
Výrobok bol zistený vo Fínsku.
názov: Stay On Me Lip Liner
 – ceruzka na pery
značka: Diego dalla Palma
typ výrobku/číslo výrobku: Stay On Me Lip Liner - 43
výrobná dávka: 01A3
čiarový kód: 8017834866926
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: Diego Dalla Palma Milano Cosmetica S.r.l., Milano, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: https://diegodallapalma.fi 
popis: 1,2 g, ceruzka na pery zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

Stay On Me Lip Liner – ceruzka na pery

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje zámerne pridanú látku - Perfluorononyl dimethicone, čo je zlúčenina príbuzná kyseline pentadekafluóroktánovej (PFOA). Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach.


6. hlásenie č. A12/01340/24 
Výrobok bol zistený vo Fínsku.
názov: Core Crayon
 – linka na oči
značka: LH Cosmetics Crayon
typ výrobku/číslo výrobku: Grey Core
výrobná dávka: 01M1
čiarový kód: 7350003901051
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: LH Cosmetics AB, Katarinavägen 20, 116 45 Švédsko
výrobok ponúkaný cez internet: https://www.nobebeauty.fi 
popis: 1,2 g, linka na oči zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

 Core Crayon – linka na oči

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje zámerne pridanú látku - Perfluorononyl dimethicone, čo je zlúčenina príbuzná kyseline pentadekafluóroktánovej (PFOA). Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach.

 

7. hlásenie č. A12/01341/24 
Výrobok bol zistený vo Fínsku.
názov: Healing ColorCare Color Guard
 – sprej na ochranu vlasov
značka: Lanza
typ výrobku/číslo výrobku: Healing ColorCare Color Guard 200 ml
výrobná dávka: B61017/6293-1
čiarový kód: 654050409070
krajina pôvodu: Spojené štáty
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: https://hiustuote.fi 
popis: 200 ml, sprej na ochranu vlasov zabalený v kartónovej škatuľke červeno-bielej farby, viď obrázok

 

Healing ColorCare Color Guard – sprej na ochranu vlasov

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje zámerne pridanú látku - Perfluorononyl dimethicone, čo je zlúčenina príbuzná kyseline pentadekafluóroktánovej (PFOA). Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach.


8. hlásenie č. A12/01342/24 
Výrobok bol zistený vo Fínsku.
názov: Stay On Me Lip liner
 – ceruzka na pery
značka: Diego dalla Palma
typ výrobku/číslo výrobku: Stay On Me Lip Liner - 41
výrobná dávka: 01H2
čiarový kód: 8017834866902
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: Diego Dalla Palma Milano Cosmetica S.r.l., Milano, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: https://diegodallapalma.fi 
popis: 1,2 g, ceruzka na pery zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

Stay On Me Lip liner – ceruzka na pery

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje zámerne pridanú látku - Perfluorononyl dimethicone, čo je zlúčenina príbuzná kyseline pentadekafluóroktánovej (PFOA). Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2019/1021 z 20. júna 2019 o perzistentných organických látkach.


9. hlásenie č. A12/01343/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: A tutto volume
 – kondicionér na vlasy
značka: Herbal essences
typ výrobku/číslo výrobku: Balsamo per capelli
výrobná dávka: 4066484770 L07
čiarový kód: 5011321805866
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Procter & Gamble Srl, Viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 200 ml, kondicionér určený pre jemné a normálne vlasy, viď obrázok

 

A tutto volume – kondicionér na vlasy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


10. hlásenie č. A12/01344/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Elvive shampoo antiforfora intensivo
 – šampón 
značka: Elvive by L'OREAL PARIS
typ výrobku/číslo výrobku: Elvive shampoo antiforfora intensivo
výrobná dávka: KC209
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: L'OREAL PARIS, 16 Place Vendome, 75001 Paris, Francúzsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 50 ml, šampón proti lupinám v modrej plastovej fľaši, viď obrázok

 

Elvive shampoo antiforfora intensivo – šampón

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

 

11. hlásenie č. A12/01345/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: City Glam
 – parfumovaná voda
značka: Mav
typ výrobku/číslo výrobku: Eau de parfum
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8033803990621
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

City Glam – parfumovaná voda

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


12. hlásenie č. A12/01347/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Gel doccia Charro
 – sprchovací gél
značka: Charro
typ výrobku/číslo výrobku: Legno di sandalo & cedro
výrobná dávka: 121922
čiarový kód: 8012423475558
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Capone Prestige srl, Via Santa Maria del Pianto, 80143 Napoli, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 400 ml, sprchovací gél v plastovej tube obsahujúci santalové drevo a céder, viď obrázok

 

Gel doccia Charro – sprchovací gél

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


13. hlásenie č. A12/01348/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Libera e bella colore
 – farba na vlasy
značka: Oyster cosmetics
typ výrobku/číslo výrobku: Libera e bella colore
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8021694220736
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: OYSTER COSMETICS Spa, Via Barzizza 37/A, 46043 Castiglione delle Stiviere, 
Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: krémová farba na vlasy zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

Libera e bella colore – farba na vlasy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


14. hlásenie č. A12/01349/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Nature fusion massaggio idratante
 – šampón 
značka: PANTENE
typ výrobku/číslo výrobku: Nature fusion massaggio idratante
výrobná dávka: 0246484741 L12
čiarový kód: 5013965732782
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Procter & Gamble Srl, Viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 250 ml, šampón v bielej plastovej fľaši so zeleným uzáverom, viď obrázok

 

Nature fusion massaggio idratante – šampón

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


15. hlásenie č. A12/01350/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Cera Ultra fix deciso
 – vosk na vlasy
značka: Ultra fix
typ výrobku/číslo výrobku: Cera Ultra fix deciso
výrobná dávka: OO12
čiarový kód: 8033706390542
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Cosmogel srl, Corso Garibaldi 328, 88812 Isola di Capo Rizzuto (KR), Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, vosk na vlasy v čiernom plastovom tégliku, viď obrázok

 

Cera Ultra fix deciso – vosk na vlasy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


16. hlásenie č. A12/01352/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Police to be tattooart
 – parfumovaná voda pre ženy
značka: Police
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 18283A
čiarový kód: 679602161930
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Mavive S.p.a., Via Altinia 298/B, 30173 Dese, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 40 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

Police to be tattooart – parfumovaná voda pre ženy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

17. hlásenie č. A12/01353/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: NIVEA Salviettine Struccanti
 – vlhčené utierky na odstraňovanie make-upu
značka: Nivea
typ výrobku/číslo výrobku: Salviettine struccanti occhi labbra viso
výrobná dávka: 81906
čiarový kód: 4005900192196
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca:   Beiersdorf AG, Beiersdorfstraβe 1-9, 22529 Hamburg, Nemecko
                 Beiersdorf Spa, Via Eraclito 30, 20128 Milano (MI), Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: plastové balenie obsahujúce 25 ks vlhčených utierok na odstraňovanie make-upu, ktoré sú určené pre suchú a citlivú pokožku, viď obrázok

 

NIVEA Salviettine Struccanti – vlhčené utierky na odstraňovanie make-upu

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


18. hlásenie č. A12/01354/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Pantene Prov
 – penové tužidlo na vlasy
značka: PANTENE
typ výrobku/číslo výrobku: Spuma per capelli
výrobná dávka: 3254704336
čiarový kód: 5410076534692
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Procter & Gamble Srl, Viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 200 ml, penové tužidlo na vlasy v hliníkovej fľaši, viď obrázok

 

Pantene Prov – penové tužidlo na vlasy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


19. hlásenie č. A12/01355/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Sapone liquido Muschio Bianco emolliente
 – tekuté mydlo
značka: GENERA
typ výrobku/číslo výrobku: Sapone liquido Muschio Bianco emolliente
výrobná dávka: 270715660 EXP.: 07/18
čiarový kód: 8003693401873
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Fairness srl, Via Vò di Placca 36/D, 35020 Due Carrare (PD), Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 1000 ml, tekuté mydlo v plastovej fľaši, viď obrázok

 

Sapone liquido Muschio Bianco emolliente – tekuté mydlo

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


20. hlásenie č. A12/01356/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: STUDIOLINE SILK & GLOSS FIXING MOUSSE
 – penové tužidlo na vlasy
značka: L'OREAL PARIS
typ výrobku/číslo výrobku: STUDIOLINE SILK & GLOSS FIXING MOUSSE
výrobná dávka: 10J902
čiarový kód: 3600521768211
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: L'OREAL PARIS, 16 Place Vendome, 75001 Paris, Francúzsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 150 ml, penové tužidlo na vlasy v hliníkovej fľaši, viď obrázok

 

STUDIOLINE SILK & GLOSS FIXING MOUSSE – penové tužidlo na vlasy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


21. hlásenie č. A12/01357/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: STUDIOLINE SILK & GLOSS MOUSSE VOLUME
 – penové tužidlo na vlasy
značka: L'OREAL PARIS
typ výrobku/číslo výrobku: STUDIOLINE SILK & GLOSS MOUSSE VOLUME
výrobná dávka: 14LO01
čiarový kód: 8001980131311
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: L'OREAL PARIS, 16 Place Vendome, 75001 Paris, Francúzsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 150 ml, penové tužidlo na vlasy v hliníkovej fľaši, viď obrázok

 

STUDIOLINE SILK & GLOSS MOUSSE VOLUME – penové tužidlo na vlasy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


22. hlásenie č. A12/01359/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Nature fusion lisci vitality
 – šampón 
značka: PANTENE
typ výrobku/číslo výrobku: Shampoo
výrobná dávka: 0211484734 L12
čiarový kód: 5013965732829
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Procter & Gamble Srl, Viale Giorio Ribotta 11, 00144 Roma, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 250 ml, šampón v bielej plastovej fľaši so zeleným uzáverom, viď obrázok

 

Nature fusion lisci vitality – šampón 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


23. hlásenie č. A12/01360/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Crema mani e unghie
 – krém na ruky
značka: Leocrema
typ výrobku/číslo výrobku: Crema mani e unghie
výrobná dávka: 18134 0349
čiarový kód: 8008970009186
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Conter S.R.L., Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO), Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, krém na ruky a nechty obsahujúci keratín, vitamín E a alantoín, viď obrázok

 

Crema mani e unghie – krém na ruky

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

 

24. hlásenie č. A12/01362/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Love
 – toaletná voda pre ženy
značka: Jesùs Gòmez, S.L.
typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette for woman
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8428390092344
krajina pôvodu: Španielsko
výrobca: Jesùs Gòmez, S.L., C/Germanells 8, 46138 Valencia, Španielsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

Love – toaletná voda pre ženy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


25. hlásenie č. A12/01363/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Brillance 3 
– kondicionér na vlasy
značka: Schwarzkopf
typ výrobku/číslo výrobku: Balsamo fissa colore
výrobná dávka: 702554
čiarový kód: 8015700106053
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: SCHWARZKOPF & HENKEL, Henkelstraβe 207, 40599 Düsseldorf, Nemecko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 50 ml, kondicionér na vlasy v plastovej fľaši, viď obrázok

 

Brillance 3 – kondicionér na vlasy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


26. hlásenie č. A12/01364/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Lady Gold
 – toaletná voda pre ženy
značka: Fragancias Mais, S.L.
typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette pour elle
výrobná dávka: L 170465
čiarový kód: 8435160605222
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: Fragancias Mais, Pol. Ind. Los Torraos - C/Cataluna 12, 30562 Ceutì - Murcia, 
Španielsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

Lady Gold – toaletná voda pre ženy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


27. hlásenie č. A12/01371/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Shampoo fortificante addio danni - Fructis
 – šampón 
značka: Garnier
typ výrobku/číslo výrobku: Shampoo fortificante addio danni - Fructis
výrobné dávky:    26K D00
                             26M 905
čiarové kódy:    3600541284432
                         3600541284036
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: Garnier Paris, Place Vendome 16, 75001 Paris, Francúzsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: šampón v plastovej fľaši o objeme 250 a 400 ml, viď obrázok

 

Shampoo fortificante addio danni - Fructis – šampón

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


28. hlásenie č. A12/01372/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Spuma per capelli lisci effeto seta
 – penové tužidlo na vlasy
značka: PANTENE
typ výrobku/číslo výrobku: SPUMA LISCI EFFETTO SETA
výrobná dávka: 3322704335
čiarový kód: 5410076533657
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Procter & Gamble Srl, Viale Giorio Ribotta 11, 00144 Roma, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 200 ml, penové tužidlo na vlasy v hliníkovej fľaši, viď obrázok

 

Spuma per capelli lisci effeto seta – penové tužidlo na vlasy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


29. hlásenie č. A12/01373/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Hammam - Bagno Crema
 – krém do kúpeľa
značka: Tesori d'Oriente
typ výrobku/číslo výrobku: Bagno crema Olio d'Argan e Fiori d'Arancio
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8008970005591
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Conter S.R.L., Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO), Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 500 ml, krém do kúpeľa vo fľaši, viď obrázok

 

Hammam - Bagno Crema – krém do kúpeľa

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


30. hlásenie č. A12/01374/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: 03 HER 
– parfumovaná voda
značka: Setablu
typ výrobku/číslo výrobku: Eau de parfum
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8055348167191
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: ESSECI ITALIA SRL, Via Scafati 34, 80040 Poggiomarino (NA), Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

03 HER – parfumovaná voda

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


31. hlásenie č. A12/01375/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: 04 HER 
– parfumovaná voda
značka: Setablu
typ výrobku/číslo výrobku: Eau de parfum
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8055348167207
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: ESSECI ITALIA SRL, Via Scafati 34, 80040 Poggiomarino (NA), Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

04 HER – parfumovaná voda

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


32. hlásenie č. A12/01376/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Bagno schiuma crema latte 
– pena do kúpeľa
značka: Pilno Silvestre
typ výrobku/číslo výrobku: Bagno schiuma crema latte
výrobná dávka: 3400538
čiarový kód: 8009350408643
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Weruska & Joel Srl, Corso Moncalieri 381, 36015 Torino, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 750 ml, pena do kúpeľa v plastovej fľaši, viď obrázok

 

Bagno schiuma crema latte – pena do kúpeľa

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


33. hlásenie č. A12/01378/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Elvive Total Repair
 – kondicionér na vlasy
značka: Elvive by L'OREAL PARIS
typ výrobku/číslo výrobku: Balsamo per capelli anti rottura
výrobná dávka: 24MN01
čiarový kód: 8001980136538
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: L'OREAL PARIS, 16 Place Vendome, 75001 Paris, Francúzsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 200 ml, kondicionér na vlasy v plastovej fľaši, viď obrázok

 

Elvive Total Repair – kondicionér na vlasy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

 

34. hlásenie č. A12/01385/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Perlier Muschio Bianco
 – guľôčkový dezodorant
značka: Perlier
typ výrobku/číslo výrobku: Perlier Muschio Bianco
výrobná dávka: 2200
čiarový kód: 8009740878582
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Perlier srl, Corso Monforte 36, Milano, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: guľôčkový dezodorant v plastovej fľaši, viď obrázok

 

 Perlier Muschio Bianco – guľôčkový dezodorant

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


35. hlásenie č. A12/01386/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Lady Litia 
– parfumovaná voda
značka: Jesus Gomez
typ výrobku/číslo výrobku: Eau de parfum
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8428390045715
krajina pôvodu: Španielsko
výrobca: Jesùs GòMEZ, S.L., C/Germanells 8, 46138 Valencia, Španielsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

Lady Litia – parfumovaná voda

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


36. hlásenie č. A12/01388/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: ANGELIA
 – parfumovaná voda
značka: Laura Rossi
typ výrobku/číslo výrobku: Eau de parfum
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8428390045753
krajina pôvodu: Španielsko
výrobca: Jesùs Gòmez, S.L., C/Germanells 8, 46138 Valencia, Španielsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

ANGELIA – parfumovaná voda

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


37. hlásenie č. A12/01397/24 
Výrobok bol zistený v Litve.
názov: Dorall Collection Exotic Vanilla
 – kozmetická súprava 
značka: DORALL Collection
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 6291012873889
krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: kozmetická súprava obsahujúca telové mlieko (50 ml), parfumovanú vodu (100 ml), parfumovanú vodu (10 ml) a sprchovací gél (50 ml), viď obrázok

 

Dorall Collection Exotic Vanilla – kozmetická súprava 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


38. hlásenie č. A12/01434/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Gel capelli ultra fix iper strong
 – gél na vlasy
značka: Ultra fix
typ výrobku/číslo výrobku: Gel capelli ultra fix iper strong
výrobná dávka: 8013
čiarový kód: 8033706390528
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Cosmogel srl, Corso Garibaldi 328, 88812 Torreta, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 500 ml, gél na vlasy v čiernom plastovom tégliku so sivým uzáverom, viď obrázok

 

Gel capelli ultra fix iper strong – gél na vlasy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


39. hlásenie č. A12/01445/24 
Výrobok bol zistený v Českej republike.
názov: cantu shea butter LEAVE-IN CONDITIONNING repair cream
 – kondicionér na vlasy
značka: cantu
typ výrobku/číslo výrobku: shea butter
výrobná dávka: 20330 DB1
čiarový kód: 856017000126
krajina pôvodu: Spojené štáty
výrobca: Original Additions Ltd., UB4 OUJ London, Spojené kráľovstvo
                 OBELIS S.A., 1030 Brussels, Belgicko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 453 g, bezoplachový regeneračný kondicionér na vlasy v plastovom tégliku s oranžovým uzáverom, viď obrázok

 

cantu shea butter LEAVE-IN CONDITIONNING repair cream – kondicionér na vlasy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

 

40. hlásenie č. A12/01447/24 
Výrobok bol zistený v Českej republike.
názov: cantu shea butter LEAVE-IN CONDITIONNING repair cream
 – kondicionér na vlasy
značka: cantu
typ výrobku/číslo výrobku: shea butter
výrobná dávka: 21063 DB1
čiarový kód: 856017000126
krajina pôvodu: Spojené štáty
výrobca: Original Additions Ltd., UB4 OUJ London, Spojené kráľovstvo
                 OBELIS S.A., 1030 Brussels, Belgicko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 453 g, bezoplachový regeneračný kondicionér na vlasy v plastovom tégliku s oranžovým uzáverom, viď obrázok

 

cantu shea butter LEAVE-IN CONDITIONNING repair cream – kondicionér na vlasy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


41. hlásenie č. A12/01453/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Loreal Elvive Liss-Intense - Balsamo Crema Lisciante
 – kondicionér na vlasy
značka: L'OREAL
typ výrobku/číslo výrobku: Loreal Elvive Liss-Intense - Balsamo Crema Lisciante Olio d'Argan
výrobná dávka: 1008664-S9
čiarový kód: 8024417178499
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: L'Oréal Paris, Rue Royal 14, 75008 Parigi, Francúzsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 200 ml, kondicionér na vlasy v plastovej fľaši, viď obrázok

 

Loreal Elvive Liss-Intense - Balsamo Crema Lisciante – kondicionér na vlasy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


42. hlásenie č. A12/01455/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: Beauty con oli dermorigeneranti 
– pena do kúpeľa
značka: Neutro Roberts
typ výrobku/číslo výrobku: Bagno doccia Beauty con oli dermorigeneranti
výrobná dávka: 04673
čiarový kód: 8002410008708
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: SIB L.Manetti & H.Roberts & CpA, Via Baldanzese 177, 50041 Calenzano (FI),
Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 500 ml, pena do kúpeľa v plastovej fľaši, viď obrázok

 

Beauty con oli dermorigeneranti – pena do kúpeľa

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


43. hlásenie č. A12/01475/24 
Výrobok bol zistený v Českej republike.
názov: ANTI-PERSPIRANT protect & Care 0 % alcohol
 – dezodorant 
značka: Nivea
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 91423610
čiarový kód: 8590842289005
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: Beiersdorf AG, D-20245, Hamburg, Nemecko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 50 ml, guľôčkový dezodorant v modrej plastovej fľaši s modrým uzáverom, viď obrázok

 

ANTI-PERSPIRANT protect & Care 0 % alcohol – dezodorant 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


44. hlásenie č. A12/01482/24 
Výrobok bol zistený v Taliansku.
názov: First 
– toaletná voda pre ženy
značka: Jesus Gomez
typ výrobku/číslo výrobku: Eau de toilette for woman
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8428390092047
krajina pôvodu: Španielsko
výrobca: JESUS GOMEZ SL, C/Germanells 8, 46138 Valencia, Španielsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

 

First – toaletná voda pre ženy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.


Vytvorené: 5. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 5. 6. 2024 10:15
Autor: Lucia Beňadiková