Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Staré Mesto hľadá hlavného rozpočtára/rozpočtárku finančného oddelenia

Typ: ostatné
o Staré Mesto hľadá hlavného rozpočtára/rozpočtárku finančného oddelenia

Staré Mesto hľadá hlavného rozpočtára/rozpočtárku finančného oddelenia

 

Vyznáte sa v číslach a viete sa na veci pozrieť ako na jeden celok? Potom možno hľadá naše finančné oddelenie práve vás! Staré Mesto hľadá hlavného rozpočtára/rozpočtárku!

 

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

vysokoškolské I. alebo II. stupňa ekonomického zamerania výhodou

 

Kritériá výberu:

prax a znalosť v oblasti rozpočtovej politiky nevyhnutná

prax vo verejnej správe/samospráve vítaná

komunikačné schopnosti, samostatnosť, flexibilnosť, operatívnosť

pozícia nie je vhodná pre absolventa

bezúhonnosť

 

Hlavná pracovná činnosť pozostáva najmä:

Podieľa sa na príprave pri zostavovaní rozpočtu mestskej časti a jeho predložení na prerokovanie v rámci schvaľovacích orgánov mestskej časti v zákonom predpísanej štruktúre.

Podieľa sa na príprave rozpočtových zmien, rozpočtových opatrení a ich predkladaní na schválenie, vrátane programovej štruktúry rozpočtu.

Vykonáva spracovanie rozpočtu v technickej forme v programovom vybavení informačného systému mestskej časti, vedie operatívnu evidenciu zmien rozpočtu.

Vedie operatívnu evidenciu zmien rozpočtu, sumarizáciu rozpočtov organizácii mestskej časti prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre

samosprávy (RIS.SAM).

Podieľa sa na vyhodnocovaní plnenia rozpočtu, vypracováva správy o plnení rozpočtu.

Vykonáva priebežnú kontrolu plnenia rozpočtu.

Spravuje decentralizačné dotácie zo štátneho rozpočtu a štátnych mimorozpočtových fondov.

Podieľa sa na spracovaní rozboru hospodárenia mestskej časti za príslušný rok, pripravuje podklady k spracovaniu záverečného účtu mestskej časti.

Koordinuje, usmerňuje organizácie mestskej časti pri tvorbe rozpočtu, pri úpravách rozpočtu a financovaní.

Aktívne spolupracuje s ostatnými organizačnými zložkami úradu pri plnení úloh vyplývajúcich z určenej pracovnej náplne.

 

Počítačové znalosti:

pokročilá úroveň práce s produktami Microsoft Office

 

Zoznam požadovaných dokladov:

písomná žiadosť

profesijný štruktúrovaný životopis

písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú

 

Ponúkaný plat: 1.600,- € brutto

 

Termín nástupu: dohodou

 

Zamestnanecké benefity:

37,5-hodinový týždenný pracovný čas

pevná a flexibilná pracovná doba

5 dní dovolenky navyše

raz za pol roka pracovné voľno v zmysle kolektívnej zmluvy

stravovacia karta, alebo finančný príspevok na stravovanie

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne najneskôr do 21.04.2023 na adresu:

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, finančné oddelenie, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava alebo na

e-mail: marcela.krajcikova@staremesto.sk


Vytvorené: 28. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 28. 3. 2023 11:30
Autor: Lucia Beňadiková