Obsah

Výzva

Typ: ostatné
Výzva Výzva

Obec Lehnice, so sídlom Lehnice č. 89, PSČ 930 37, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie prác: "Výstavba plochy hádzanárskeho ihriska", na základe priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok.

Ponuky musia byť doručené v lehote do 02.06.2017 v elektronickej podobe na  e-mailovú adresu: beata.kvardova@lehnice.sk, príp. poštou alebo osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa: Obec Lehnice, Veľký Lég 89, 93037 Lehnice.

Jediným a rozhodujúcim kritériom je najnižšia konečná cena. Upozorňujeme uchádzačov, že Obec Lehnice nie je platcom DPH. V prípade, že ani jedna z ponúk nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo túto súťaž opakovať alebo zrušiť.

 

Výstavba plochy hádzanárskeho ihriska


Príloha

Vytvorené: 26. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 8. 2017 23:02
Autor: