Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 41
posledná

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž celý text

ostatné | 26. 9. 2016 | Autor:
#

Parkovisko / Parkoló

Dokončilo sa parkovisko v areáli ZŠ.

Befejeződött az Alapiskola parkolójának kiépítése. celý text

ostatné | 16. 9. 2016 | Autor:

Jesenný jarmok / Őszi vásár

Jesenný jarmok / Őszi vásár celý text

ostatné | 16. 9. 2016 | Autor:
#

Prechod pre chodcov / Gyalogos átkelő

V záujme zvýšenia bezpečnosti chodcov obnovujeme nátery prechodov pre peších.

A gyalogosok nagyobb biztonsága érdekében felújítjuk a zebrák festékbevonatát. celý text

ostatné | 2. 9. 2016 | Autor:
#

Kosenie / Fűnyírás

Pracovníci obecného úradu ukončili kosenie v areáloch školy a materskej školy.


A Községi Hivatal alkalmazottai befejezték az óvoda - valamint az iskolaudvar kaszálását.
celý text

ostatné | 31. 8. 2016 | Autor:
#

Program uplynulého víkendu / Ez történt a hétvégén

Program uplynulého víkendu / Ez történt a hétvégén celý text

ostatné | 31. 8. 2016 | Autor:
#

Nové parkovisko pri ZŠ Lehnice / Új parkoló a Légi Alapiskola mellett

Nové parkovisko pri ZŠ Lehnice / Új parkoló a Légi Alapiskola mellett celý text

ostatné | 26. 8. 2016 | Autor:
Uzevretý most / Lezárt híd 1

Uzavretý most / Lezárt híd

Okresný úrad Dunajská Streda Vám oznamuje, že 6. septembra 2016, od 10:00 bude most v Medveďove uzavretý pre opravu. Predbežný termín ukončenia prác bude 14. októbra 2016, o 17:00.

A Dunaszerdahelyi Járási Hivatal értesíti Önöket, hogy 2016. szeptember 6-tól , 10:00-tól a medvei Duna híd javítás miatt le lesz zárva. A munka vége előre láthatólag 2016. október 14, 17:00. celý text

ostatné | 26. 8. 2016 | Autor:
#

Detské ihrisko / Játszótér

Ďalšia bytová jednotka bude vybavená detským ihriskom.


Újabb lakótömb mellé kerül játszótér. celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:
#

Potravinové balíčky / Élelmiszer csomag

Výdaj potravinových balíčkov financovaných EU prebehol v našej obci bezproblémovo.


Az EU által adományozott élelmiszer csomagok osztása zökkenőmentesen lezajlott községünkben.
celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:
#

Autobusová zastávka / Autóbusz megálló

Prebiehajú finalizačné práce na novej autobusovej zastávke vo Veľkom Légu.


Folynak a befejező munkálatok a nagylégi új autóbuszmegállón.
celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:
#

Vodovod / Vízvezeték

V záujme zásobovania cintorína v Sási vodou sme vykonali čiastočnú rekonštrukciu vodovodu.


A szászi temető vízellátása érdekében részleges felújítást végeztünk a csővezetéken.
celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:
#

Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov celý text

ostatné | 1. 8. 2016 | Autor:
#

Údržba miestnych komunikácií / Utak karbantartása

Prebieha údržba miestnych komunikácií v našej obci.

Folyik az utak karbantartása falunkban
celý text

ostatné | 31. 5. 2016 | Autor:
#

Detské ihrisko / Gyermekjátszótér

Nové, obyvateľmi očakávané moderné detské ihrisko v Sási bude o pár dní odovzdané k použitiu...

Az új, a szászi lakosok által várva várt gyermekjátszótér napokon belül átadásra kerül...
celý text

ostatné | 27. 5. 2016 | Autor:
#

Futbalisti / Focisták

Naši usilovní futbalisti a ich pomocníci skrášľujú lehnický štadión aj v sobotu.

A lelkes légi fotbalisták és segítőik szombaton is szépítik a stadiont. celý text

ostatné | 23. 5. 2016 | Autor:
#

Slovak Telekom

Obecný úrad Vám oznamuje, že v priebehu roka 2016 bude Slovak Telekom vykonávať nasledujúce úkony v obci Lehnice: dozber stlpových podpier nadzemnych telekomunikačných vedení.

A Slovak Telekom a 2016-os évben, községünkben a föld feletti telefonvezetékek és oszlopok rekonstrukcióját fogja végezni. celý text

ostatné | 11. 4. 2016 | Autor:
#

Otváracie hodiny / Nyitvatartás

Obecný úrad Vám oznamuje, že vzhľadom na zvýšený záujem zo strany obyvateľstva predĺžil otváracie hodiny zberného dvora pri cintoríne v Lehniciach v sobotu od 8,00 do 15,00.

A Községi Hivatal értesíti Önöket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbította a gyűjtőudvar nyitvatartási idejét szombatonként a légi temető mellett: 8-tól 15 óráig.
celý text

ostatné | 8. 4. 2016 | Autor:
#

Orezávanie konárov / Ágak visszavágása

Pracovníci Obecného úradu spolu s uchádzačmi o zamestnanie zabezpečili orezávanie nebezpečných konárov v katastri obce.

A Községi Hivatal dolgozói a munkanélküli polgárokkal egyetemben elvégezték a veszélyes ágak visszavágását községünk kataszterében.
celý text

ostatné | 31. 3. 2016 | Autor:
#

Dôležité čísla / Fontos telefonszámok

Dôležité čísla / Fontos telefonszámok celý text

ostatné | 29. 3. 2016 | Autor:
#

Citorín / Temető

Obecný úrad Vám oznamuje, že zásobovanie jednotlivých cintorínov vodou bude obnovené v období od 21. 03. – do 23. 03. 2016.

A Községi Hivatal értesíti Önöket, hogy a vízellátást az egyes temetőkben március 21. és 23. közt elindítja.
celý text

ostatné | 21. 3. 2016 | Autor:
#

Lehnický záhradkári / Légi kertészek

Lehnický záhradkári v sobotu /19.03.2016/ zahájili jarné práce v centre našej obce.

A légi kertészek szombaton /2016.03.19./ elkezdték a tavaszi munkálatokat falunk központjában. celý text

ostatné | 19. 3. 2016 | Autor:
#

Odstránenie ilegálnej skládky / Az illegális hulladék eltávolítása

Odstránenie ilegálnej skládky / Az illegális hulladék eltávolítása celý text

ostatné | 14. 3. 2016 | Autor:
#

Vodiči pozor!!! / Sofőrök figyelem!!!

Vodiči pozor!!! / Sofőrök figyelem!!! celý text

ostatné | 9. 3. 2016 | Autor:
#

Majiteľ sa prihlásil / A tulajdonos jelentkezett

Vďaka našej novej internetovej stránke sa objavil šťastný majiteľ.
A község új weboldalának köszönhetően megjelent a tulajdonos. celý text

ostatné | 8. 3. 2016 | Autor:
#

Rekonštrukcia sociálnych miestností v miestnom kultúrnom dome / A szociális helységek felújítása a helyi kultúrházban

Prebieha rekonštrukcia sociálnych miestností v miestnom kultúrnom dome.

Folyik a szociális helységek felújítása a helyi kultúrházban. celý text

ostatné | 29. 2. 2016 | Autor:
#

Zabíjačka zo dňa 20. februára 2016 / 2016. február 20-ai disznótoros

Zabíjačka zo dňa 20. februára 2016 / 2016. február 20-ai disznótoros celý text

ostatné | 29. 2. 2016 | Autor:
#

Čierna skládka / Illegális szemétlerakat

Čierna skládka medzi časťami obce Lehnice: Kolónia a Masníkovo.

Illegális szemétlerakat Lég Kolónia és Előpatony közt. celý text

ostatné | 29. 2. 2016 | Autor:

E-mailová adresa na oznámenie

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2016 v elektronickej forme:lehnice@lehnice.sk celý text

ostatné | 9. 12. 2015 | Autor:
prvá
z 41
posledná