Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 21
ďalší posledná

#

Údržba miestnych komunikácií / Utak karbantartása

Prebieha údržba miestnych komunikácií v našej obci.

Folyik az utak karbantartása falunkban
celý text

ostatné | 31. 5. 2016 | Autor:
#

Detské ihrisko / Gyermekjátszótér

Nové, obyvateľmi očakávané moderné detské ihrisko v Sási bude o pár dní odovzdané k použitiu...

Az új, a szászi lakosok által várva várt gyermekjátszótér napokon belül átadásra kerül...
celý text

ostatné | 27. 5. 2016 | Autor:
#

Futbalisti / Focisták

Naši usilovní futbalisti a ich pomocníci skrášľujú lehnický štadión aj v sobotu.

A lelkes légi fotbalisták és segítőik szombaton is szépítik a stadiont. celý text

ostatné | 23. 5. 2016 | Autor:
#

Slovak Telekom

Obecný úrad Vám oznamuje, že v priebehu roka 2016 bude Slovak Telekom vykonávať nasledujúce úkony v obci Lehnice: dozber stlpových podpier nadzemnych telekomunikačných vedení.

A Slovak Telekom a 2016-os évben, községünkben a föld feletti telefonvezetékek és oszlopok rekonstrukcióját fogja végezni. celý text

ostatné | 11. 4. 2016 | Autor:
#

Otváracie hodiny / Nyitvatartás

Obecný úrad Vám oznamuje, že vzhľadom na zvýšený záujem zo strany obyvateľstva predĺžil otváracie hodiny zberného dvora pri cintoríne v Lehniciach v sobotu od 8,00 do 15,00.

A Községi Hivatal értesíti Önöket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbította a gyűjtőudvar nyitvatartási idejét szombatonként a légi temető mellett: 8-tól 15 óráig.
celý text

ostatné | 8. 4. 2016 | Autor:
#

Orezávanie konárov / Ágak visszavágása

Pracovníci Obecného úradu spolu s uchádzačmi o zamestnanie zabezpečili orezávanie nebezpečných konárov v katastri obce.

A Községi Hivatal dolgozói a munkanélküli polgárokkal egyetemben elvégezték a veszélyes ágak visszavágását községünk kataszterében.
celý text

ostatné | 31. 3. 2016 | Autor:
#

Dôležité čísla / Fontos telefonszámok

Dôležité čísla / Fontos telefonszámok celý text

ostatné | 29. 3. 2016 | Autor:
#

Citorín / Temető

Obecný úrad Vám oznamuje, že zásobovanie jednotlivých cintorínov vodou bude obnovené v období od 21. 03. – do 23. 03. 2016.

A Községi Hivatal értesíti Önöket, hogy a vízellátást az egyes temetőkben március 21. és 23. közt elindítja.
celý text

ostatné | 21. 3. 2016 | Autor:
#

Lehnický záhradkári / Légi kertészek

Lehnický záhradkári v sobotu /19.03.2016/ zahájili jarné práce v centre našej obce.

A légi kertészek szombaton /2016.03.19./ elkezdték a tavaszi munkálatokat falunk központjában. celý text

ostatné | 19. 3. 2016 | Autor:
#

Odstránenie ilegálnej skládky / Az illegális hulladék eltávolítása

Odstránenie ilegálnej skládky / Az illegális hulladék eltávolítása celý text

ostatné | 14. 3. 2016 | Autor:
#

Vodiči pozor!!! / Sofőrök figyelem!!!

Vodiči pozor!!! / Sofőrök figyelem!!! celý text

ostatné | 9. 3. 2016 | Autor:
#

Majiteľ sa prihlásil / A tulajdonos jelentkezett

Vďaka našej novej internetovej stránke sa objavil šťastný majiteľ.
A község új weboldalának köszönhetően megjelent a tulajdonos. celý text

ostatné | 8. 3. 2016 | Autor:
#

Rekonštrukcia sociálnych miestností v miestnom kultúrnom dome / A szociális helységek felújítása a helyi kultúrházban

Prebieha rekonštrukcia sociálnych miestností v miestnom kultúrnom dome.

Folyik a szociális helységek felújítása a helyi kultúrházban. celý text

ostatné | 29. 2. 2016 | Autor:
#

Zabíjačka zo dňa 20. februára 2016 / 2016. február 20-ai disznótoros

Zabíjačka zo dňa 20. februára 2016 / 2016. február 20-ai disznótoros celý text

ostatné | 29. 2. 2016 | Autor:
#

Čierna skládka / Illegális szemétlerakat

Čierna skládka medzi časťami obce Lehnice: Kolónia a Masníkovo.

Illegális szemétlerakat Lég Kolónia és Előpatony közt. celý text

ostatné | 29. 2. 2016 | Autor:

E-mailová adresa na oznámenie

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2016 v elektronickej forme:lehnice@lehnice.sk celý text

ostatné | 9. 12. 2015 | Autor:
#

Oprava cesty / Útkarbantartás

Oprava cesty
celý text

ostatné | 29. 5. 2015 | Autor:
#

Občianske fórum

Občianske fórum zo dňa 15. 04. 2015 celý text

ostatné | 16. 4. 2015 | Autor:

Výsledky volieb do orgánu samosprávy obce Lehnice 2014

Výsledky volieb do orgánu samosprávy obce Lehnice 2014 celý text

ostatné | 18. 11. 2014 | Autor:
#

Výstavba a rekonštrukcia ulice

Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na školskej ulici - I. etapa celý text

ostatné | 30. 10. 2014 | Autor:

Protipovodňové zásahy / Kárelhárítási munkálatok

Protipovodňové zásahy / Kárelhárítási munkálatok celý text

ostatné | 5. 8. 2014 | Autor:

Tulln


ostatné | 29. 7. 2014 | Autor:

Bufet / Büfé

Bufet / Büfé celý text

ostatné | 9. 7. 2014 | Autor:

Svätá omša / Szentmise

Svätá omša / Szentmise celý text

ostatné | 8. 7. 2014 | Autor:

Deň obce 2014 / Falunap 2014

Deň obce 2014 / Falunap 2014 celý text

ostatné | 25. 6. 2014 | Autor:

Sympózium / Szimpózium

Sympózium / Szimpózium celý text

ostatné | 23. 6. 2014 | Autor:

Cyklotrasa / Bicikliút

Cyklotrasa / Bicikliút celý text

ostatné | 16. 6. 2014 | Autor:

Opravy výtlkov / Útkarbantartás

Opravy výtlkov / Útkarbantartás celý text

ostatné | 16. 6. 2014 | Autor:

Letný rez / nyári gyümölcsfa visszavágás

Letný rez
celý text

ostatné | 4. 6. 2014 | Autor:

Deň detí

Gyermeknap 2014 celý text

ostatné | 4. 6. 2014 | Autor:
#

Ukážka / Bemutató

Ukážka celý text

ostatné | 22. 5. 2014 | Autor:
#

úťaž v Budapešti / Táncverseny Budapesten

úťaž v Budapešti celý text

ostatné | 22. 5. 2014 | Autor:
#

Chodníky a vjazdy / Járdák és bejárók

Chodníky a vjazdy
celý text

ostatné | 22. 5. 2014 | Autor:
#

Záhradkári / Kiskertészek

Záhradkári celý text

ostatné | 22. 5. 2014 | Autor:
#

Vyznamenanie / Kitüntetés

Vyznamenanie celý text

ostatné | 15. 5. 2014 | Autor:
#

Rybárka súťaž / Horgászverseny

Rybárka súťaž celý text

ostatné | 14. 5. 2014 | Autor:
#

Brána / Kapu

Brána celý text

ostatné | 14. 5. 2014 | Autor:

Deň matiek

Anyák napja celý text

ostatné | 7. 5. 2014 | Autor:
#

Kultúrny dom / Kultúrház

Kultúrny dom celý text

ostatné | 7. 5. 2014 | Autor:
#

Kvety / Virágok


ostatné | 7. 5. 2014 | Autor:
#

Materská škola / Óvoda

Materská škola
celý text

ostatné | 30. 4. 2014 | Autor:
#

Hygiena / Higiéna

Hygiena celý text

ostatné | 30. 4. 2014 | Autor:
#

Pieskovisko / Homokozó

Pieskovisko celý text

ostatné | 30. 4. 2014 | Autor:

Verejné plochy / Közterületek

Verejné plochy celý text

ostatné | 25. 4. 2014 | Autor:
#

Ustanovujúce zasadnutie / Alakuló ülés

Ustanovujúce zasadnutie celý text

ostatné | 25. 4. 2014 | Autor:
#

Čistenie parku - Kaštieľ / A kórházkert útjainak takarítása

Čistenie parku - Kaštieľ celý text

ostatné | 25. 4. 2014 | Autor:
prvá
z 21
ďalší posledná