Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Staré Mesto hľadá referenta správy komunikácií a referenta parkovacej politiky. Tešíme sa na vaše životopisy.

Typ: ostatné
oStaré Mesto hľadá referenta správy komunikácií a referenta parkovacej politiky. Tešíme sa na vaše životopisy.

Oddelenie dopravy na miestnom úrade hľadá posily do svojho tímu. Ak ste technický typ, ktorý s nadšením dokáže riešiť rôzne dopravné situácie, aktívne sa zaujíma o zmeny v rámci parkovacích zón v Starom Meste a zároveň vám nie je ľahostajný stav a údržba miestnych cestných komunikácií, ozvite sa nám.

Staré Mesto hľadá referenta správy komunikácií a referenta parkovacej politiky. Tešíme sa na vaše životopisy.

 

Pracovná pozícia: Referent správy komunikácií oddelenia dopravy

 

Požadovaná náplň práce:

-          výkon správy miestnych ciest III. a IV. triedy v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

-          zabezpečenie údržby a kontroly miestnych miest, chodníkov, schodísk vrátane zimnej údržby,

-          príprava plánu zimnej služby a koordinácia jej činnosti,

-          výkon obhliadok v teréne,

-          vydávanie stanovísk a podmienok správcu miestnych ciest k projektom organizácie dopravy, k zvláštnemu užívaniu komunikácií, k dopravným stavbám, a pod.

-          riešenie nevyhnutných opatrení na odvrátenie ohrozenia miestnych ciest, premávky na nich a údržby,

-          zabezpečenie tvorby objednávok, odsúhlasenie a kontrola vykonaných prác,

-          zabezpečenie pasportu dopravného značenia a ďalších súčastí miestnych ciest,

-          riešenie problémov, podnetov pri výkone správy miestnych ciest,

-          komunikácia a spolupráca s orgánmi verejnej správy, policajným zborom, dodávateľmi.

 

Kvalifikačné predpoklady, požadované vzdelanie, kritéria výberu:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie I. , II. stupňa technického zamerania – dopravné, stavebné, strojnícke,

-          bezúhonnosť,

-          ovládanie PC, Microsoft Office na používateľskej úrovni, práca v Trimeli, Registratúre výhodou

-          znalosť zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), vyhláška č. 30/2020 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení výhodou,

-          komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, aktívny prístup k práci, organizačné schopnosti,

-          ovládanie anglického jazyka na komunikatívnej úrovni výhodou,

-          vodičské oprávnenie typu B výhodou.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-          žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

-          profesijný štruktúrovaný životopis,

-          motivačný list,

-          doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

-          písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Druh pracovného pomeru: 

-          plný úväzok na dobu 1 roka s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

 Ponúkaný plat:

-          1 400,- s možnosťou osobných príplatkov 

 Termín nástupu:

-          ASAP

 Zamestnanecké benefity:

-          37,5-hodinový týždenný pracovný čas

-          pevná a flexibilná pracovná doba

-          raz za pol roka pracovné voľno v zmysle kolektívnej zmluvy

-          navýšenie dovolenky o 5 dní

-          príspevok na stravovanie

-          a iné výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy

 

 

Pracovná pozícia: Referent parkovacej politiky

 

Požadovaná náplň práce:

-          organizácia, koordinácia postupu a plnenia parkovacej politiky,

-          riešenie problémov, podnetov a zlepšení pri prevádzke parkovacej politiky a 

-          obstarávanie podkladov, informácií a materiálov pre návrhy riešení dopravy na území mestskej časti,

-          tvorba krátkodobých a dlhodobých plánov a koncepcií dopravy na území mestskej časti,

-          zadanie, obstaranie, kontrola a prebratie projektov organizácie dopravy,

-          príprava podkladov pre verejné obstarávanie,

-          komunikácia a spolupráca s orgánmi verejnej správy, policajným zborom, dodávateľmi.

Kvalifikačné predpoklady, požadované vzdelanie, kritéria výberu:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie I. , II. stupňa technického zamerania – dopravné, stavebné, strojnícke,

-          bezúhonnosť,

-          ovládanie PC, Microsoft Office na používateľskej úrovni, práca v Trimeli, Registratúre výhodou

-          znalosť zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), vyhláška č. 30/2020 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení výhodou,

-          komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, aktívny prístup k práci, organizačné schopnosti,

-          ovládanie anglického jazyka na komunikatívnej úrovni výhodou,

-          vodičské oprávnenie typu B výhodou.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-          žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

-          profesijný štruktúrovaný životopis,

-          motivačný list,

-          doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

-          písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Druh pracovného pomeru: 

-          plný úväzok na dobu 1 roka s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

 Ponúkaný plat:

-          1 400,- s možnosťou osobných príplatkov 

 Termín nástupu:

-          ASAP

Zamestnanecké benefity:

-          37,5-hodinový týždenný pracovný čas

-          pevná a flexibilná pracovná doba

-          raz za pol roka pracovné voľno v zmysle kolektívnej zmluvy

-          navýšenie dovolenky o 5 dní

-          príspevok na stravovanie

-          a iné výhody vyplývajúce z kolektívnej zmluvy

 

Vašu žiadosť na vami vybranú pracovnú pozíciu spolu s požadovanými dokladmi zašlite, resp. doručte osobne najneskôr do 30.05.2023 e-mailom na svetlana.jasickova@staremesto.sk.

Vopred ďakujeme za prejavený záujem. 

 

Do výberového konania budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorým bude termín pracovného pohovoru oznámený telefonicky.

Uchádzačov, ktorí neboli vybraní na osobný pohovor, nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať.


Vytvorené: 12. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 12. 5. 2023 15:00
Autor: Lucia Beňadiková