Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Staré Mesto vyhlasuje výberové konanie na pozíciu CEO a CFO Technických služieb Starého Mesta, a.s.

Typ: ostatné
oStaré Mesto vyhlasuje výberové konanie na pozíciu CEO a CFO Technických služieb Starého Mesta, a.s.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlasuje výberové konanie na pozíciu CEO a CFO Technických služieb Starého Mesta, a.s. (TSSM)

 

Od nového CEO a CFO sa očakáva, že prebuduje TSSM na modernú mestskú spoločnosť, zabezpečí efektívny manažment činností spoločnosti, medzi ktoré patrí predovšetkým čistenie námestí, ulíc a chodníkov ako aj rozvoj a údržba zelene v správe Starého Mesta a nastaví procesy pre optimálne fungovanie a dobrú pracovnú kultúru.

Očakáva sa konštruktívna spolupráca s  Komunálnym podnikom Bratislava a ostatnými mestskými časťami.

Zároveň očakávame strategické rozmýšľanie budúceho rozvoja spoločnosti tak, aby bola TSSM prínosom pre mestskú časť a jej obyvateľov a obyvateľky.

 

Pre danú pozíciu sú potrebné ako nezastupiteľné nasledovné požiadavky a spôsobilosti:

 

• silná morálna integrita a etické správanie za každých okolností,

• strategické myslenie a schopnosť implementovať stratégie a koncepcie do praxe,

• porozumenie/skúsenosti v uvedených oblastiach,

• technická a prevádzková kompetencia, znalosť projektového manažmentu,

• výborné komunikačné a prezentačné schopnosti, schopnosť budovať kvalitné vzťahy so zamestnancami, partnermi a inými stakeholdermi,

• myslenie a rozhodovanie založené na dátach a problem-solvingu,

• vypracovanie a podieľanie sa na vypracovaní investičných a finančných plánov, 

• skúsenosti a schopnosti viesť, inšpirovať a rozvíjať podriadených,

• schopnosť pracovať v rýchlo sa meniacom prostredí, implementovať zmeny, pracovať pod časovým stresom.

O pozíciu CEO a CFO sa môže uchádzač uchádzať samostatne, alebo sa môžu dvaja uchádzači uchádzať spoločne ako tím.

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov v slovenskom alebo českom jazyku výlučne e-mailom na adresu maria.chrenkova@staremesto.sk do 28.03.2023 (vrátane 28.03.2023):

 

• Žiadosť o zaradenie do výberového konania – sprievodný motivačný list;

• Životopis;

• Súhlas so spracúvaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene. Podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu A tohto oznámenia;

 

Uchádzač je povinný zaslať každý dokument zvlášť vo formáte PDF (buď export alebo kopírovateľný sken, fotografie mobilom nebudú akceptované).

 

Celý popis a kritéria výberu nájdete tu: VÝBEROVÉ KONANIE NA ČLENOV PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY STARÉHO MESTA, A.S. (TSSM)


Vytvorené: 7. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 7. 3. 2023 08:21
Autor: Lucia Beňadiková