Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stavebný úrad hľadá odborné referentky a referentov

Typ: ostatné
oStavebný úrad hľadá odborné referentky a referentov

Poď pracovať pre Staré Mesto! Stavebný úrad hľadá odborné referentky a referentov. Máš v malíčku stavebný zákon a chceš vedieť o každej tehle, čo sa v Starom Meste pohne? Pošli nám tvoju žiadosť spolu s požadovanými podkladmi na simona.ivorova@staremesto.sk najneskôr do 10. februára 2023.

 

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa (technické alebo právnické zameranie)

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu 1 roka s možnosťou predlženia na dobu neurčitú

Ponúkaný plat: 1.500,- brutto

Termín nástupu: ihneď/dohodou

Počet obsadzovaných miest: 3

 

Kritériá výberu:

* prax na stavebnom úrade vítaná,

* vysoké pracovné nasadenie,

* aktívny prístup k práci,

* záujem nadobúdať skúsenosti z odbornej praxe,

* spoľahlivosť, flexibilita,

* bezúhonnosť,

* znalosť práce s počítačom,

* osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu,

* osobné a morálne predpoklady.

 

Hlavná pracovná činnosť pozostáva najmä:

· zabezpečovanie komplexne všetkých činností na úseku stavebného poriadku vymedzeného zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení noviel a doplnkov a súvisiacich vykonávacích predpisov,

· vykonávanie samostatnej odbornej činnosti na úseku štátnej stavebnej správy, vedenie rokovaní, miestnych šetrení, pripravovanie úplných návrhov rozhodnutí,

· výkon štátneho stavebného dohľadu, navrhovanie spôsobu na odstránenie zistených závad a navrhovanie opatrení,

· prejednávanie priestupkových konaní a v konaniach o správnych deliktoch v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov,

· vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie,

· sprístupňovanie informácií, prešetrovanie sťažností občanov a právnických osôb.

Počítačové znalosti:

· Microsoft Office


Vytvorené: 2. 2. 2023
Posledná aktualizácia: 2. 2. 2023 13:25
Autor: Lucia Beňadiková