Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie

Typ: ostatné
oVýberové konanie na obsadenie funkcie

Referent strategického rozvoja, investičné

Logo mestskej časti

Výberové konanie na obsadenie funkcie

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie:

referent strategického rozvoja, investičné

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

 

Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + osobný príplatok v závislosti od skúseností uchádzača

Rámcová náplň práce:

 • pracovné činnosti súvisiace s investičnou činnosťou mestskej časti pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb
 • pracovné činnosti pri zabezpečovaní projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavieb
 • pracovné činnosti súvisiace so spoluprácou pri verejnom obstarávaní na investičné akcie mestskej časti, podiele na tvorbe súťažných podkladov a vyhodnotení ponúk
 • pracovné činnosti pri vybavovaní územných a stavebných povolení, ohlásení drobných stavieb a vybavovanie sťažností podľa stavebného zákona

 

 Kvalifikačné predpoklady:  

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • požadovaná prax minimálne 5 rokov
 • obsadzovaná pozícia nie je vhodná pre absolventa školy


Ďalšie požiadavky :

 • znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch,
 • výhodou je mať znalosti z rozpočtovania stavieb a ovládanie programu CENKROS
 • orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o samospráve a v oblasti investičnej výstavby
 • inovačný a tvorivý prístup k riešeniu problémov, zodpovednosť, rozhodnosť, bezúhonnosť, dobré komunikačné schopnosti,
 • samostatnosť v rozhodovaní,
 • organizačné schopnosti, spoľahlivosť, flexibilita,
 • znalosť práce s počítačom,
 • vodičský preukaz skupiny B.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností.     

Vytvorené: 24. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 26. 1. 2023 18:54
Autor: Lucia Beňadiková