Obsah

Čierna skládka

Čierna skládka medzi časťami obce Kolónia a Masníkovo.