Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 34
posledná

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Obvodný lekár MUDr. Hreško 27.,28.,29. októbra neordinuje. Zastupovanie bude v súrnych prípadoch v Dunajskej Strede MUDr. Lelkes 031/5514425.

Körzeti orvos MUDr. Hreško október 27,28,29 nem rendel. Helyettesítés Szerdahelyen lesz sürgős esetben MUDr. Lelkes 031/5514425.

celý text

ostatné | 15. 10. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Futbalové zápasy
Foci mérkőzések celý text

ostatné | 15. 10. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Upozornenie / Figyelmeztetés 1

Upozornenie / Figyelmeztetés

V piatok 15.10. je pošta otvorená do 11:00.
Pénteken 10.15. a posta 11:00-ig van nyitva.
celý text

ostatné | 15. 10. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Upozornenie / Figyelmeztetés

Triedenie kuchynského odpadu.

A konyhai hulladék osztályozása.
celý text

ostatné | 12. 10. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Futbalové zápasy

Foci mérkőzések celý text

ostatné | 8. 10. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dnes už doviezli piesok do pieskoviska nového ihriska v lokalite tri bytovky vybudovaného za podpory Úradu vlády SR.

Ma meghozták a homokot is a három blokk lokalitásban kiépített új játszótér homokozójába amely jó részt Állami támogatásával készült. celý text

ostatné | 6. 10. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu z modrej nádoby – papier sa uskutoční v stredu 6 .-ho októbra.
A kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán október 6.-án kerül sor.
celý text

ostatné | 5. 10. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Futbalové zápasy

Futball mérkőzések celý text

ostatné | 1. 10. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 29.- ho septembra.

A zöld kukában lévő hulladék elszállítására szerdán szeptember 29.-én kerül sor.
celý text

ostatné | 28. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Hľadá sa majiteľ / Tulajdonosát keresi 1

Hľadá sa majiteľ / Tulajdonosát keresi

Našiel sa psík v Lehniciach.

Légen talált kutyus. celý text

ostatné | 25. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Pracovníci obecného úradu začali s montovaním informačných tabúľ.

A Községi hivatal alkalmazotai elkezték az információs táblák kihejezését a falu területén. celý text

ostatné | 24. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Futbalové zápasy

Foci mérkőzések celý text

ostatné | 24. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

V piatok 24.9. bude pošta otvorená od 08:00 do 13:00.
Pénteken 9.24. a posta 08:00-tól 13:00-ig lesz nyitva.
celý text

ostatné | 23. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Zdravotnícke školenie našich hasičov

Tűzoltóink egészségügyi képzése
celý text

ostatné | 20. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Futbalové zápasy

Futball mérkőzések celý text

ostatné | 17. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

MUDr. Bizubová oznamuje, že choré deti budú do 1.10. ošetrené v Šamoríne u MUDr. Mojžiša. 0905115307
MUDr. Bizubová értesíti, hogy a beteg gyerekeket 10.1.-ig Somorjába vigyék MUDr. Mojžišhez. 0905115307 celý text

ostatné | 16. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz PET fliaš sa uskutoční štvrtok 16.-ho septembra.

A műanyag flakonok elszállítására csütörtökön szeptember 16.-án kerül sor. celý text

ostatné | 15. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Futbalový zápas 15.9.
Futballmérkőzés 9.15. celý text

ostatné | 13. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Futbalové zápasy
Futball mérkőzések celý text

ostatné | 10. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Detské ihrisko / játszótér 1

Detské ihrisko / játszótér

Pracovníci obecného úradu budujú ďalšie detské ihrisko.

A Községi hivatal alkalmazottai építik a következő játszóteret falunkban. celý text

ostatné | 8. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Zoom Optika Ba bude dňa 9.9.2021 vykonávať bezplatné meranie dioptrií pred obecným úradom od 14:00 do 16:00.

A Zoom Optika Ba 2021.9.9 a Községi hivatal előtt ingyenes dioptriamérést fog végezni 14:00-től 16:00-ig.
celý text

ostatné | 8. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu z modrej nádoby – papier sa uskutoční v stredu 8 .-ho septembra.
A kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán szeptember 8.-án kerül sor.
celý text

ostatné | 7. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Čistenie komínov v obci.
Kémény tisztítás. celý text

ostatné | 6. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Futbalové zápasy.
Futball mérkőzések. celý text

ostatné | 3. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
#

Oznámenie

Výluky vlakov 11.9.2021 celý text

ostatné | 3. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Lehnický bezplatný školský autobus bude od 3.9.2021 premávať podľa obvyklého harmonogramu.

Az ingyenes légi iskolabusz 2021.9.3.-tól a hagyományos harmonogram szerint fog közlekedni.
celý text

ostatné | 2. 9. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Základná škola Rudolfa Benyovszkého s vyučovacím jazykom maďarským otvára školský rok 2021/2022 .
2.-septembra o 9:00 na školskom dvore.

A magyar nyelvű Benyovszky Rudolf Alapiskola a 2021/2022 tanév tanévnyitója szeptember 2-án lesz 9:00 kezdettel az iskola udvarán.
celý text

ostatné | 31. 8. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským :
Otvorenie školského roka 2021/2022,
2. september.
8:00 pre žiakov 2.-ho až 9.-ho ročníka.
9:00 pre prvákov.

A szlovák alapiskola tanévnyitója 2021/2022:,
szeptember 2.
8:00 2.-től 9.ig osztály
9:00 elsős osztály. celý text

ostatné | 31. 8. 2021 | Autor: Obec Lehnice
#

Oznámenie / Értesítés

Na miestnom futbalovom ihrisku sa konalo kultúrne podujatie 27. až 29. augusta.

A helyi futballpályán augusztus 27től 29ig kulturális műsor zajlott. celý text

ostatné | 30. 8. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Pozvánka na trojdňový kultúrny program 27.,28.,29 august na miestnom futbalovom ihrisku.

Meghívo háromnapos kultúrműsorra augusztus 27,28,29 celý text

ostatné | 27. 8. 2021 | Autor: Obec Lehnice
prvá prechádzajúci
z 34
posledná