Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 26
posledná

Oznámenie / Értesítés 2

Oznámenie / Értesítés

Pomaličky sa napĺňa ďalší sen našich Dobrovoľných hasičov - výstavba novej hasičskej zbrojnice prebieha vynikajúcim tempom.

Lassan beteljesül Önkéntes tűzoltóink további álma - az új tűzoltó szertár építése kitűnő ümben halad. celý text

ostatné | 20. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Opätovné testovanie na Covid-19 v Lehniciach nebude.

Légen nem lesz újabb Covi-19 tesztelés. celý text

ostatné | 17. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Zber čiernych smetných nádob sa z dôvodu štátneho sviatku bude konať v stredu 18.-ho novembra.

A fekete kukák szedése államünnep miatt szerdán november 18-án lesz elvégezve.
celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Výzva 1

Výzva

Výzva vlastníkom nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. celý text

ostatné | 16. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vážení rodičia.
Vzhľadom k tomu, že testované zamestnankyne Materskej školy mali negatívny výsledok PCR testu bude materská škola od 16.11.2020 (pondelok) fungovať v riadnom režime, t.j. všetky triedy (aj tá ktorá bola v karanténe) od pondelka môžu fungovať bez obmedzení.
Lehnice,14.11.2020 Moroviková - riaditeľka materskej školy

Tisztelt szülők.
Tekintettel arra , hogy az óvoda tesztelt alkalmazottai mind negatív PCR teszteredményt kaptak - az óvoda 2020.11.16-tól (hétfő) teljes létszámban működhet. A múlt héten 2020.11.12-én karanténba helyezett osztály is már megkezdheti a tanítást . Lég, 2020.11.14. Morovik Éva, a helyi óvoda igazgatónője celý text

ostatné | 14. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

16.11.2020 MUDr. Modravá neordinuje. Zastupovanie bude v Michale na Ostrove. 1.12.2020 MUDr. Polony neordinuje.

2020.11.16 MUDr. Modravá nem rendel. Helyettesítés Mihályfán lesz. 2020.12.1 MUDr. Polony nem rendel.
celý text

ostatné | 12. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Ertesítés 1

Oznámenie / Ertesítés

Vďaka obetavým lehnickým hasičom sa vykonala dnes večer dôkladná dezinfekcia priestorov.

Hála az áldozatkész légi tűzoltóinknak fertőtlenítés folyt az oviban. celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vážení rodičia!
Z dôvodu ochorenia na Covid -19 Vám oznamujeme, že materská škola od 12.11.2020 prechádza na základe Manuálu pre MŠ (vydaného MŠVVŠ) do oranžovej zóny. Na základe rozhodnutia RÚVZ jedna trieda ostane v karanténe, tri triedy fungujú v bežnom režime.

Tisztelt szülők!
Az óvodánkban előforduló Covid-19 megbetegedés miatt az óvoda az Iskolaugyi Minisztérium útmutatása alapján 2020.11.12-tol belép a narancssárga besorolásba.A Járási Kozegészségugyi Hivatal utasítása alapján egy osztály karanténba vonul, a további három osztály a megszokott módon mukodik tovább. celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

16.11.2020 sa nebude konať vyučovanie v maďarskej základnej škole.
2020.11.16 a magyar alapiskolában nem lesz tanítás. celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz PET fliaš sa uskutoční štvrtok 12.-ho novembra.

A műanyag flakonok elszállítására csütörtökön november 12-én kerül sor.
celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 11.-ho novembra.
A zöld kukában lévő hulladék elszállítására szerdán november 11-én kerül sor.
celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Oznámenie o výsledkoch 2.kola testovania na COVID-19 :
Celkový počet testov 2 858
Pozitívne : 32

Értesítés a 2.kör COVID-19 tesztelés eredményéről :
Tesztelt 2 858
Pozitív 32 celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 8

Oznámenie / Értesítés

Priebeh 2.-ho kola testovania v Lehniciach.
2.kör tesztelés Légen celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

OZNAM RIADITEĽKY SLOVENSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY:
Vážení rodičia, milí žiaci! Aj 2. kolo celoslovenského testovania na
COVID-19 potvrdilo, že VŠETCI ZAMESTNANCI NAŠEJ ŠKOLY sú NEGATÍVNI. Pre
nás i pre Vás to znamená, že vyučovanie pokračuje v rovnakých
parametroch ako minulý týždeň: žiaci 1. stupňa (1.- 4. ročník) majú v
škole klasické prezenčné vyučovanie s nastavenými bezpečnostnými
opatreniami a žiaci 2. stupňa (5.- 9. ročník) ostávajú doma a majú
dištančné vzdelávanie formou online výuky podľa špeciálneho rozvrhu.

A MAGYAR ALAPISKOLA IGAZGATÓNŐJE ÉRTESÍTÉSE
A járási Közegészségügyi Hivatal 2020.11.16 -án kiadott jegyzőkönyve
alapján a Benyovszky Rudolf Alapiskola IV. osztályos tanulói
2020,november 10 - től visszatérhetnek az iskolába és folytatják a
hagyományos tanulást. Az Oktatásügyi Minisztérium 2020/ 18259:1A1810 -
es határozata alapján a speciális osztály felsősei ugyanezen naptól
az iskolában folytathatják a tanulást. celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Pozor dôležitá zmena v testovaní : v druhom kole sa môžu zúčastniť aj občania bez certifikátu z prvého kola celoplošného testovania.

Fontos közlemény : a második körben azok a lakosok is részt vehetnek akiknek nincs certifikátjuk az első körböl.
celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Testovanie sa uskutoční 7. a 8. novembra od 8:00 do 20:00. Prestávka v odberoch od 11:30 do 13:00 a od 16:30 do 17:30. Posledný odber je o 19:30.

Tesztelés november 7 – 8 lesz. 8:00-tól 20:00-ig. Tesztelés szünetel 11:30-tól 13:00-ig, és 16:30-tól 17:30-ig. Az utolsó mintavétel 19:30-kor.
celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Zberné dvory v Lehniciach sú od dnešného dňa otvorené podľa schváleného harmonogramu bez obmedzenia.

A gyűjtőudvarok Légen újra a megszokott harmonogram szerint vannak nyitva korlátozások nélkül.
celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

VÝSLEDKY TESTOVANIA NA COVID-19 V LEHNICIACH
Celkový počet odobratých testov : 2 507
Z toho pozitívnych : 25
Percentuálne : 0,99 %

COVID-19 TESZTEK EREDMÉNYE LÉGEN
Tesztek teljes száma : 2 507
Ebből pozitív : 25
Százalék : 0,99% celý text

ostatné | 4. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu z modrej nádoby – papier sa uskutoční v stredu 4.-ho novembra.
A kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán november 4-én kerül sor.
celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dnešným dňom sa zahájilo vyučovanie ročníkov 1-3 aj v maďarskej základnej škole - ZŠ Rudolfa Benyovszkeho. Štvrtá trieda začne až po ukončení testovania s negatívnym výsledkom.

Mai nappal újra nyitotta kapuit a magyar iskola - Benyovszky Rudolf alapiskola az 1-3 évfolyammal. A negyedikesek a tesztelés után kezdenek majd újra ha azok negatívak lesznek. celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Poďakovanie / Köszönet 1

Poďakovanie / Köszönet

Milí Lehničania-je to za nami....,
celoplošné testovanie s odporúčaním nad 10 a pod 65 rokov veku na Covid-19 máme bez väčších problémov za sebou. Obrovská vďaka našim zdravotníčkam, ktoré mnohokrát priamo z nočnej služby nastupovali do ďalšej 15 hodinovej šichty ,vďaka príslušníkom armády, našim administrátorom, dobrovoľným hasičom, policajtom, pracovníkom obecného úradu , podnikateľom zabezpečujúcim stravovanie a ešte mnohým ďalším dobrým ľuďom. Tento tím pracoval nadšene a svedomito nie pre vládu, ani pre starostu a ani kvôli peniazom....Pracovali pre to, aby mohli živitelia lehnických rodín v pondelok s negatívnym testom nastúpiť do práce, aby mohli mladé rodiny splácať svoje hypotéky, režijné a ostatné náklady. Väčšina z nás si nemôže dovoliť desaťdňové neplatené voľno a vyhadzov z roboty už vonkoncom nie.
Na záver sa chcem poďakovať tomu najdôležitejšiemu
článku-našim milým Lehničanom, ktorí disciplinovane a s pocitom zodpovednosti absolvovali túto neobvyklú skúšku.!!! Priatelia, Lehničania, zvládli sme to-Lehnice do toho...!!!!
František Szitási - starosta obce

Kedves Légiek, befejeződött.......
Az országos tesztelést , amely a lakosok 10 év feletti ill. 65 év alatti rétegének volt ajánlva nagyobb fennakadások nélkül átvészeltük. Óriási köszönet egészségügyi dolgozóinknak, akik sokszor az éjjeli műszakból léptek be egyenesen a tesztelésbe , hogy ott lehúzzanak újabb 15 órát, köszönet a hadseregnek, az adminisztrátorainknak, önkéntes tűzoltóinknak, rendőrségnek, a községi hivatal dolgozóinak, az étkeztetést biztosító vállalkozóknak, és még sok készséges légi embernek.... Nem a kormány, nem a polgármester és nem is a pénz miatt dolgoztak ilyen keményen.Azért iparkodtak, hogy a légi családfenntartók hétfőn a negatív teszttel beléphessenek a munkahelyükre, hogy fizetni tudják kölcsöneiket, rezsijüket és egyéb kiadásaikat. Kevés ember engedheti meg magának, hogy tíz napi bére elmaradjon, vagy neadj’isten elvessze a munkáját.
Végezetül szeretném megköszönni a legfontosabb láncszemnek-a mi kedves légi lakosainknak-, hogy ilyen fegyelmezetten , felelősségteljesen teljesítették ezt a szokatlan , nem mindennapi vizsgát......
Barátaim, légiek, sikerült...!!!!Hajrá Lég.!!
Szitási Ferenc, Lég község polgármestere
celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Testovanie na Covid-19 / Covid-19 tesztelés 1

Testovanie na Covid-19 / Covid-19 tesztelés

Situácia počas testovania v sobotu a v nedeľu.

Szombati és vasárnapi szituáció a tesztelésen. celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Testovanie v Lehniciach / Tesztelés Légen 1

Testovanie v Lehniciach / Tesztelés Légen

Testovanie v Lehniciach

Oznámenie o odporúčanom mieste a čase vykonania plošného testovania v Lehniciach

V záujme plynulosti odberu vzoriek pri plošnom testovaní v dňoch 31. 10. a 01. 11. 2020 odporúčame nasledovný postup:
Pre obyvateľov miestnych častí Veľký Lég, Kolónia a Masníkovo odporúčame navštevovať odberné miesto pri Kultúrnom dome v Lehniciach,
Pre obyvateľov miestnych častí Sása, Malý Lég odporúčame navštevovať odberné miesto v telocvični pri ZŠ v Lehniciach na školskom dvore a to podľa nasledovného rozdelenia:

Podľa začínajúcich písmen priezvisk:

A-D 7,00 - 9,00
E-H 9,30 - 11,00
CH-J 11,00 - 11,30
Prestávka 12,00 - 13,00
K-N 13,00 - 15,00
O-R 15,00 - 17,00
S-T 17,00 - 18,30
U-W 18,30 - 19,30
X-Z 19,30 - 21,30

Upozorňujeme, že toto rozdelenie je len odporúčaním a nie povinnosťou (pokiaľ sa niekomu nepodarí absolvovať testovanie v termíne, ktorý je pre neho odporúčaný, môže kľudne navštíviť testovacie miesto aj v inom termíne)


Tesztelés Légen

Értesítés a tesztelés ajánlott helyéről és idejéről Lég Községben

A mintavétel akadálymentes lebonyolítása érdekében 2020. október 31-én és november 1-én a következő sorrend van javasolva:
A Nagylégi, Kolóniai és Előpatonyi lakosoknak a helyi kultúrházban lévő mintavételi helyszínt javasoljuk,
a Szászi és Kislégi lakosoknak pedig a helyi alapiskolák tornatermében lévő mintavételi helyszínt javasoljuk a következő beosztás alapján:

A vezetéknevek kezdőbetűi alapján:

A-D 7,00 - 9,00
E-H 9,30 - 11,00
CH-J 11,00 - 11,30
Szünet 12,00 - 13,00
K-N 13,00 - 15,00
O-R 15,00 - 17,00
S-T 17,00 - 18,30
U-W 18,30 - 19,30
X-Z 19,30 - 21,30

Felhívjuk a kedves lakosok figyelmét, hogy a fent említett beosztás csak javaslat, nem kötelező jellegű (ha valakinek nem sikerül a számára ajánlott időpontban megjelenni a tesztelésen, nyugodtan megjelenhet más időpontban is)
celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Obmedzenie autobusovej dopravy 1

Obmedzenie autobusovej dopravy

Trnavský samosprávny kraj Vás informuje , že v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prechádza II. stupeň základných škôl na dištančnú formu vyučovania.

Z vyššie uvedených dôvodov Vám oznamujeme, že s platnosťou od 28.10.2020 bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov. celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vážení zdravotní pracovníci.
Na základe uskutočnenia dvojfázového plošného testovania na Covid 19, úctivo žiadame zdravotných pracovníkov, ktorí môžu pomôcť našej obci Lehnice v rámci uskutočnenia tejto komplikovanej a zložitej úlohy. Prosíme zdravotníkov, ktorí sú ochotní v dňoch 31. októbra a 1., 7., 8. novembra v čase od 8:00 do 20:00 hoci len jeden deň, alebo aj kratšie obdobie dobrovoľne vykonávať zdravotnícku časť testovania aby sa hlásili na nasledujúcich komunikačných kanáloch :
Mail : starosta@lehnice.sk, lehnice@lehnice.sk, katarina.scepkova@lehnice.sk
Telefón : 0918 325 652, 0905 409 422, 0918 981 976
Za vašu ochotu a obetavosť vám vopred ďakuje tím obecného úradu.
Tisztelt egészségügyi dolgozók.
A két fázisban elvégzendő országos általános Covid 19 tesztelés közelgő megvalósítására való tekintettel nagy tisztelettel kérünk minden egészségügyi dolgozót akik tudnak segíteni szeretett falunknak Légnek ezen összetett feladatnak a megvalósításában. Kérjük azokat az egészségügyi dolgozókat akik tudnak önkéntesen segíteni – október 31, valamint november 1, 7, 8 naponta 8:00-tól 20:00-ig, mégha csak egy napra is azokban a tevékenységekben amelyeket csak egészségügyi dolgozók végezhetnek, hogy jelentkezzenek a következő kommunikációs kanálisokon :
Mail : starosta@lehnice.sk, lehnice@lehnice.sk, katarina.scepkova@lehnice.sk
Telefon : 0918 325 652, 0905 409 422, 0918 981 976
Önfeláldozásukat , segítőkézségüket a községi hivatal csapata előre is köszöni. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Zákaz vychádzania 2

Zákaz vychádzania

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Premiér Igor Matovič s ďalšími členmi vlády o tom informovali po rokovaní ústredného krízového štábu a vlády vo štvrtok 22. októbra 2020 večer.Výnimky zo zákazu vychádzania platné pre všetky okresy - okrem okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov:

v čase od 1.00 do 5.00 h,
na dojazd do bydliska do 25. októbra,
pre prípad cesty na testovanie, do zamestnania, doprovodu dieťaťa do školy,
pre prípad návštevy najbližších potravín, lekárne, pošty, banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, čerpacej stanice,
pre prípad návštevy lekára,
pre prípad starostlivosti o blízku osobu,
pre prípad starostlivosti o vlastné hospodárske zvieratá, vychádzok so spoločenskými zvieratami do 100 metrov od bydliska,
pre prípad pohrebu,
pre pobyt v prírode v rámci okresu bydliska. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Zberné dvory budú od 24.10.2020 až do odvolania zatvorené.

A gyűjtőudvarok 2020.10.24-től visszavonásig zárva lesznek.
celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Orezávanie konárov / Ágak visszavágása 1

Orezávanie konárov / Ágak visszavágása

Prichádzajúcim jesenným obdobím sa vykonávajú orezávania prečnievajúcich kríkov, konárov na verejných priestranstvách.

A közelgő őszi időszakkal párhuzamosan folyik az ágak, bokrok visszavágása a közterületeken. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie 1

Oznámenie

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti Ministerstvo vnútra SR vytvorilo v každom krajskom meste informačné kancelárie pre obete trestných činov. Celý proces pomoci je bezplatný. celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Obec Lehnice
Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 1

Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

OD ŠTVRTKA 15.10.2020 PLATIA NOVÉ OPATRENIA
- Povinné rúška v interiéri aj v exteriéri
- Vyhradený čas pre seniorov nad 65 rokov po – pia od 9:00 do 11:00 v potravinách a drogériách
- Zakázané hromadné podujatia nad 6 osôb
- Zatvárajú sa kiná, divadlá, hudobné kluby, kúpaliská, plavárne, wellness centrá
- Reštaurácie, bary, kaviarne : ponúkajú jedlá a nápoje len na terase, alebo zabalené so sebou

Podrobné informácie sú v prílohe
celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Obec Lehnice
prvá prechádzajúci
z 26
posledná