Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 13
posledná

ŽSR 1

ŽSR

Výluka vlaku v úseku Dunajská Streda - Orechová Potôň 24.apríla od 9:10 do 14:20 celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania.
Štvrtok 25.-ho apríla bude pošta zatvorená.

Tisztelt polgárok.
Csütörtökön április 25.-én a posta zárva lesz. celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania.
Výbor futbalového oddielu Vám oznamuje, že futbalové mužstvo dospelých odohrá zápas v nedeľu 21.-ho apríla o 16:00 v Sape. Odchod autobusu je o 14:15. Mužstvo U13 odohrá zápas v sobotu 20.-ho apríla o 10:00 v Potônskych Lúkach. U 15 odohrá zápas v piatok o 17:00 v Dolnom Štále.

Tisztelt polgárok.
A labdarúgó szakosztály vezetősége értesíti Önöket, hogy a felnőttek labdarúgó csapata vasárnap április 21.-én játsza mérkőzését Szapon. Az autóbusz indulása 14:15. U13 csapat szombaton 10:00-kor jástsza mérkőzését Patonyréten. U 15 csapat pénteken játszik Alistálon.
celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania.
Obvodná lekárka MUDr. Modravá 18.-ho apríla (štvrtok) neordinuje. Zastupovať ju v urgentných prípadoch bude MUDr. Tichavská v Michale na Ostrove.

Tisztelt polgárok.
Körzeti orvosnő MUDr. Modravá áprílis 18.-án (csütörtök) nem rendel. Sürgős esetekben helyettesíti MUDr. Tichavská Mihályfán. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Výbor futbalového oddielu Vám oznamuje, že futbalové mužstvo U15 odohrá zápas v piatok o 16:30 na domácom futbalovom ihrisku proti súperom z Okoča. Mužstvo U13 dohrá zápas v sobotu o 10:00 na domácom futbalovom ihrisku proti futbalistom z Nového Života. Mužstvo U11 sa zúčastní v nedeľu od 9:30 na futbalovom turnaji v Orechovej Potôni. Mužstvo dospelých odohrá zápas v nedeľu o 15:30 na domácom futbalovom ihrisku proti futbalistom zo Zlatých Klasov. Na zápasy Vás aj touto cestou srdečne pozýva výbor futbalového oddielu.

A labdarúgó szakosztály vezetősége értesíti Önöket, hogy az U15 csapat pénteken 16:30-kor hazai pályán játszik Ekecs csapata ellen. A U13 csapat szombaton 10:00-kor hazai pályán játszik Illésháza csapata ellen.Az U11 csapat vasárnap 9:30-tól Dióspatonyban vesz részt fotbal tornán. A felnőttek labdarúgó csapata vasárnap 15:30-kor hazai pályán játszik Nagymagyar csapata ellen. A mérkőzésre ezennel is szeretettel meghívja Önöket a labdarúgó szakosztály vezetősége. celý text

ostatné | 12. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania.
Pracovníci plynární Vám oznamujú, že od utorka 9.4. budú odčítavať stav plynomerov.

Tisztelt polgárok.
A gázművek dolgozói értesítik Önöket, hogy keddtől 4.9. a gázórák leolvasására kerül sor. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania.
Pracovníci vodární Vám oznamujú, že od utorka 9.4. budú odčítavať stav vodomerov.

Tisztelt polgárok.
A vízművek dolgozói értesítik Önöket, hogy keddtől 4.9. a vízórák leolvasására kerül sor. celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Upratovacia brigáda / Takarító brigád 1

Upratovacia brigáda / Takarító brigád

Sobotňajšia upratovacia brigáda Lehnice - Masníkovo
Szombati takarító brigád Lég - Előpatony celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Oznam / Értesítés

Klub rybárov a ochrancov životného prostredia v spolupráci s obecným úradom organizuje 6.-ho apríla (sobota) upratovaciu brigádu. Stretnutie je o 8:00 v Masníkove pri autobusovej zastávke. Účastníci by si mali doniesť so sebou vedrá.

A horgászok és természetvédők klubja a községi hivatallal közösen takarító brigádot szervez áprlis 6.-án (szombat). Találkozó Előpatony, buszmegálló mellet reggel 8:00. A résztvevők hozhatnának magukkal vedret. celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam 1

Oznam

Výluky vlakov na trati Bratislava-Komárno na mesiac apríl celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Výbor futbalového oddielu Vám oznamuje, že mužstvo U15 odohrá zápas v piatok o 16:30 vo Veľkom Blahove. Mužstvo U13 dohrá zápas v sobotu o 10:00 vo Štvrtku na Ostrove. Mužstvo dospelých odohrá zápas v nedeľu o 15:30 v Topoľníkoch. Odchod autobusu je o 13:50. Na zápasy Vás aj touto cestou srdečne pozýva výbor futbalového oddielu.

A labdarúgó szakosztály vezetősége értesíti Önöket, hogy az U15 csapat pénteken 16:30-kor Nagyabonyban játszik. A U13 csapat szombaton 10:00-kor Csütörtökben játsik. A felnőttek labdarúgó csapata vasárnap 15:30-kor játszik Nyárasdon. A busz indulása 13:50. A mérkőzésre ezennel is szeretettel meghívja Önöket a labdarúgó szakosztály vezetősége. celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania.
Odvoz PET fliaš sa uskutoční v pondelok 8.-ho apríla.

Tisztelt polgárok.
A műanyag flakonok elszállítására április 8.-án hétfőn kerül sor. celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Lehnické včeličky Vás pozývajú na tvorivé dielne do školského klubu 6.-ho apríla od 09:00 do 11:00.

A légi méhecskék meghívják Önt a kézműves foglalkozásukra április 6.-án 09:00-től 11:00-ig a napköziben. celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania.
Obec Lehnice poskytuje sociálne poradenstvo pre svojich obyvateľov na to odkázaných. Kontakt : Jakub Nagy 0918 836 611, mail: nagy.poradenstvo@gmail.com

Tisztelt polgárok.
Lég község szociális tanácsadást nyújt az arra rászoruló lakosainak. Kontakt: Jakub Nagy 0918 836 611 e-mail: nagy.poradenstvo@gmail.com celý text

ostatné | 3. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania.
Odvoz odpadu z modrej nádoby - papier sa uskutoční v stredu 3.-ho apríla.

Tisztelt polgarok.
A kék kukában lévő hulladék - papir elszállítására szerdán április 3.-án kerül sor. celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Schôdza / Gyülés 1

Schôdza / Gyülés

Výročná schôdza záhradkárov.
Kiskertészek évzáró gyülése. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Futbalové mužstvo U15 odohrá zápas 22.-ho o 16:00 v Malých Dvorníkoch. Mužstvo dospelých odohrá zápas v nedeľu 24.-ho o 15:00 vo Vlčanoch. Odchod autobusu je o 13:00.

Az U15 csapat március 22.-én játsza mérkőzését 16:00-kor Kisudvarnokban.
A felnőttek csapata vasárnap 15:00-kor játsza mérkőzését Farkasdon. A busz indulása 13:00. celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Miestny zväz drobnochovateľov v spolupráci s OcÚ organizuje 23.-ho marca brigádu na vyčistenie cesty smerom na Kolóniu. Zraz je o 8:00 pred OcÚ.

A helyi kisállat tenyésztők és a községi hivatal brigádot szervez március 23.-án a Kolónia felé vezető út kitisztítására. Találkozó 8:00-kor KH elött. celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Našiel sa psík / Talált kutyus 4

Našiel sa psík / Talált kutyus

Našiel sa psík. Info na obecnom úrade.
Talált kutyus. Információ a községi hivatalban. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Našiel sa psík / Talált kutyus 1

Našiel sa psík / Talált kutyus

Našiel sa psík malého vzrastu, veľmi krotký a bojazlivý. Info na Obecnom úrade.

Talált kis növésű kan kutyus, szelid, nagyon félénk. Információ a Községi hivatalban. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Futbalové mužstvo U15 odohrá zápas 15.-ho marca o 16:00 na domácom ihrisku proti futbalistom z Baky. Mužstvo dospelých odohrá zápas na domácom ihrisku 17.-teho marca o 12:00 proti futbalistom z Kostolných Kračian.

Az U15 csapat március 15.-én 16:00 kor játsza mérkőzését hazai pályan Baka csapata ellen. A felőttek csapata március 17.-én 12:00-kor játsza mérkőzesuket hazai pályán Egyházkarcsa csapata ellen. celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Lehnické včeličky Vás pozývajú na tvorivé dielne do školského klubu v sobotu 16.-ho marca od 09:00 do 11:00.

A légi méhecskék meghívjak Önöket a kezműves foglalkozásukra szombaton március 16.-án 09:00-től 11:00-ig. celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania.
Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 13.-ho marca.

Tisztelt polgárok,
A zöld kukában lévő hulladék elszállítására március 13.-án kerül sor. celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru DS 1

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru DS

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi - upozornenie. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Svet pečenia / Sütés világa 1

Svet pečenia / Sütés világa

Súťaž v pečení v Lehniciach mala obrovský úspech.

Az ,,édes szombat" óriási sikert aratott légen ismét. celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Futbal  1

Futbal

Výbor futbalového oddielu Vám oznamuje, že futbalové mužstvo dospelých odohrá svoj majstrovský zápas v nedeľu 10.-ho marca o 14:30 na domácom futbalovom ihrisku. Súpermi budú futbalisti z Malej Mače.

A labdarúgó szakosztály vezetősége értesíti Önöket, hogy a felnőttek labdarúgó csapata hazai pályá, vasárnap március 10.-én 14:30-kor játsza bajnoki mérkőzését Kismácséd csapata ellen. celý text

ostatné | 8. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Hádzaná / Kézilabda 1

Hádzaná / Kézilabda

Hádzanársky oddiel Lehnice Vám oznamuje, že mladšie žiačky odohrajú svoj majstrovský zápas na domácom hádzanárskom ihrisku v sobotu, 9.-ho marca o 13:00 proti hádzanárkam ŠKP Bratislava.

A kézilabda szakosztály vezetősége értesíti Önöket, hogy a diáklányok bajnoki mérkőzését hazai pályan, szombaton március 9.-én 13:00-kor SKP pozsony ellen játsza. celý text

ostatné | 8. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dobrovoľný hasičský zbor v Lehniciach v spolupráci s Obecným úradom Vás pozýva na brigádu ,,Vyčistime Lehnice s hasičmi" 9.-ho marca od 8:00 na úseku Sása-Oľdza.

A Légi Önkéntes Tűzoltó Testület és a Községi hivatal meghívja Önt a ,,Tisztítsük meg Léget a tűzoltókkal" brigádra. Március 9.-én 8:00-tól Szász és Olgya közötti útszakaszon. celý text

ostatné | 7. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz odpadového papiera sa uskutoční v stredu 6.-ho marca.

Tisztelt polgárok. A hulladékpapír elszállítására szerdán március 6.-án kerül sor. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Obecný úrad Lehnice v spolupráci s Klubom lehnických dôchodcov Vás pozýva na 2.ročník Festivalu cukrárskych výrobkov, v sobotu 9.-ho marca od 15:00 v miestnom kultúrnom dome.

A Légi Községi hivatal a légi Nyugdíjasok Klubjával egytemben meghívja Önöket a cukrászati termékek fesztiváljára Légen II.évad- amely március 9.-én szombaton 15:00-tól a helyi kultúrházban lesz megtartva. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Obec Lehnice
prvá prechádzajúci
z 13
posledná