Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 29
posledná

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

7. kolo testovania na obvyklých miestach v Lehniciach :
Sobota (6.3.) 8:00-18:00, prestávka 11:30-13:00
Nedeľa (7.3.) 8:00-12:00

7.kör tesztelés a szokott helyeken Légen
Szombat (3.6.) 8:00-18:00, szünet 11:30-13:00
Vasárnap (3.7.) 8:00-12:00
celý text

ostatné | 5. 3. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Upozornenie / Figyelmeztetés 1

Upozornenie / Figyelmeztetés

Upozornenie ohľadom sčítania obyvateľstva.

Figyelmeztetés népszámlálással kapcsolatban. celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu z modrej nádoby – papier sa uskutoční v stredu 3 .-ho marca.
A kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán március 3-án kerül sor. celý text

ostatné | 2. 3. 2021 | Autor: Obec Lehnice
6.kolo testovania v Lehniciach / 6.-ik kör tesztelés Légen 9

6.kolo testovania v Lehniciach / 6.-ik kör tesztelés Légen

Výsledok testovania 27.-28.2. : Celkovo 1535 vykonaných testov. Pozitívnych 10, z toho 9 lehničanov. T.j. 0,65%.

A február 27-28-án megtartott tesztelés végeredménye : 1535 tesztből 10 pozitív - 9 légi lakos. Azaz 0,65%. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

6. kolo testovania na obvyklých miestach v Lehniciach :
Sobota (27.2.) 8:00-18:00, prestávka 11:30-13:00
Nedeľa (28.2.) 8:00-12:00

6. kör tesztelés a szokott helyeken Légen
Szombat (2.27.) 8:00-18:00, szünet 11:30-13:00
Vasárnap (2.28.) 8:00-12:00

celý text

ostatné | 26. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že v utorok 2.-ho marca od 9:00 do 12:00 bude odstávka vody v Lehniciach.

Vízművek értesítik, hogy kedden március 2-án 9:00-tól 12:00-ig nem lesz vízellátás Légen. celý text

ostatné | 26. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie 1

Oznámenie

„Západoslovenská Distribučná akciová spoločnosť Vám oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude prostredníctvom poverenej firmy LESOREK s.r.o. vykonávať orezy konárov stromov, ktoré zasahujú do vzdušného elektrického vedenia. Údržba bude prevedená na základe oprávnení vyplývajúcich zo zákona o energetik celý text

ostatné | 23. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 24-ho februára.
A zöld kukában lévő hulladék elszállítására szerdán február 24-én kerül sor.
celý text

ostatné | 23. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 8

Oznámenie / Értesítés

Výsledky za víkend :
1 517 testov
pozitívnych 11, z toho 10 s trvalým pobytom v Lehniciach - 0,72%.
A hétvége végeredménye :
1 517 tesztből 11 pozitív volt, ebből légi állandó lakhellyel 10 lakos - 0,72%. celý text

ostatné | 22. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Detská lekárka MUDr. Bizubová bude od 22.februára do 12.marca ordinovať nasledovne : pondelok, štvrtok v Michale na Ostrove a ostatné dni v Holiciach po telefonickom dohovore.

Gyermeorvosnő MUDr. Bizubová február 22-től március 12-ig a következő képpen fog rendelni : hétfőn és csütörtökön Mihályf celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Obvodná lekárka MUDr. Modravá bude v pondelok 22.2. ordinovať od 12:00 do 15:00

Körzeti orvosnő MUDr. Modravá hétfőn február 22.-én 12:00-től 15:00-ig rendel.
celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Testovanie / Tesztelés 1

Testovanie / Tesztelés

5. kolo testovania na obvyklých miestach v Lehniciach :
Sobota (20.2.) 8:00-18:00, prestávka 11:30-13:00
Nedeľa (21.2.) 8:00-12:00

5. kör tesztelés a szokott helyeken Légen
Szombat (2.20.) 8:00-18:00, szünet 11:30-13:00
Vasárnap (2.21.) 8:00-12:00
celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Obvodná lekárka MUDr. Modravá v piatok 19.2. ordinuje do 11:00.

Körzeti orvosnő MUDr. Modravá pénteken február 19. 11:00-ig rendel.
celý text

ostatné | 17. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz PET fliaš sa uskutoční v stredu 17.-ho februára.
A műanyag flakonok elszállítására szerdán február 17-én kerül sor.
celý text

ostatné | 16. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
4.kolo víkendového testovania / hétvégi tesztelés 4.kör 11

4.kolo víkendového testovania / hétvégi tesztelés 4.kör

Výsledky víkendového testovania :
Celkovo 1530 otestovaných, 8 pozitívnych čo je 0,52%, z toho pozitívnych Lehničanov bolo 6, čo je 0,39%

Hétvégi tesztelés eredménye :
Az 1530 letesztelt polgárból 8 volt pozitív, ami 0,52% a pozitívan tesztelt légiek száma 6, ami 0,39% jelent. celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vedenie materskej školy so súhlasom zriaďovateľa Vám oznamuje, že materská škola od 15.2.2021 bude fungovať v obmedzenej prevádzke ako doteraz. Osoby sprevádzajúce dieťa sa potrebujú preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní.


Az óvoda vezetősége a fenntartó beleegyezésével értesíti Önöket, hogy az óvoda 2021.2.15-től korlátozott módon üzemel, ahogy eddig. A gyermeket kísérő személynek kell negatív teszt nem öregebb 7 napnál.
celý text

ostatné | 12. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

V záujme väčšieho komfortu ako aj čistoty parku rozmiestnil obecný úrad v areáli niekoľko smetných košov a lavičky. Dúfame, že sa nestanú obeťami vandalizmu.

A tisztaság és a nagyobb komfort érdekében a Községi hivatal szemétkosarakat és padokat helyezett el a park több pontján. Reméljük, hogy nem válnak a vandalizmus áldozatáva. celý text

ostatné | 12. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Testovanie / Tesztelés 1

Testovanie / Tesztelés

ĎALŠIE KOLO TESTOVANIA COVID-19 NA OBVYKLÝCH MIESTACH V LEHNICIACH :
Sobota (13.2.) 8:00-18:00, prestávka 11:30-13:00
Nedeľa (14.2.) 8:00-12:00

KÖVETKEZŐ KÖR COVID-19 TESZTELÉS LÉGEN A SZOKOTT
HELYEKEN :
Szombat (2.13.) 8:00-18:00, szünet 11:30-13:00
Vasárnap (2.14.) 8:00-12:00
celý text

ostatné | 12. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vývoz fekálií - Kolónia, Masníkovo.

Zsumpa szívatás - Kolónia, Előpatony celý text

ostatné | 12. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Víkendové testovanie / Hétvégi tesztelés 1

Víkendové testovanie / Hétvégi tesztelés

Výsledky víkendového testovania :
Celkový počet testov 1667 z toho pozitívnych 14 t.j. 0,83%. Z pozitívnych bolo Lehničanov 6 t.j. pozitivita u Lehničanov je 0,35%.

A hétvégi tesztelés eredménye :
A letesztelt 1667 polgárból 14 lett pozitív ami 0,83%. A pozitívakból csak 6 volt a légi ami 0,35% jelent. celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Oznam pre žiakov -a ich zákonných zástupcov základných škôl a materskej školy v Lehniciach
Na základe vyhodnotenia epidemiologickej situácie ako aj odporúčania RUVZ základné školy a materská škola v Lehniciach zostanú od zajtra 8.2.2021 zatvorené. Fungovať budú iba služby pre kritickú infraštruktúru.

Közlemény a légi alapiskolák és óvoda diákjai ill .azok törvényes képviselői részére
A járvány alakulása valamint a RKH ajánlása alapján Lég község iskolái és óvodája holnaptól 2021.2.8-tól zárva maradnak.Csak a kritikus infrastruktúra számára nyújtott szolgáltatások maradnak. celý text

ostatné | 7. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Ďalšie testovanie / Tesztelés 1

Ďalšie testovanie / Tesztelés

ĎALŠIE KOLO TESTOVANIA COVID-19 NA OBVYKLÝCH MIESTACH V LEHNICIACH :
Sobota (6.2.) 8:00-18:00, prestávka 11:30-13:00
Nedeľa (7.2.) 8:00-12:00

KÖVETKEZŐ KÖR COVID-19 TESZTELÉS LÉGEN A SZOKOTT
HELYEKEN :
Szombat (2.6.) 8:00-18:00, szünet 11:30-13:00
Vasárnap (27.) 8:00-12:00 celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Upozorňujeme, že pri testovaní majú prednosť obyvatelia Lehníc a rodičia žiakov lehnických škôl a škôlky.

Figyelmeztetjük arra, hogy a tesztelés alatt előnye van a légi lakosoknak és a légi iskolákba valamint óvodába járó gyermekek szüleinek.
celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vedenie materskej školy so súhlasom zriaďovateľa Vám oznamuje, že materská škola od 8.2.2021 bude fungovať v bežnej prevádzke. Na základe usmernenia Ministerstva školstva osoby, ktoré sprevádzajú dieťa do materskej školy, sú povinné sa preukázať negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, nie starším ako 7 dní.

Az óvoda vezetősége a fenntartó beleegyezésével értesíti önöket, hogy 2021.2.8-tól az óvoda eredeti módon üzemel. Az Iskolaügyi Minisztérium útmutatója alapján a gyermeket óvodába kísérő személynek rendelkeznie kell negatív PCR vagy antigén teszt eredménnyel, mely nem lehet öregebb 7 napnál. celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értersítés 1

Oznámenie / Értersítés

Odvoz odpadu z modrej nádoby – papier sa uskutoční v stredu 3 .-ho februára.
A kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán február 3-án kerül sor.
celý text

ostatné | 2. 2. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Milí Lehničania,
máme výsledok testovania- Z 1646 testovaných bolo 18 pozitívnych, čo znamená 1,09%...., čiže sme lepší v Lehniciach o cca.0,4 %bodu oproti minulému týždňu.
Ďakujem obyvateľom, zdravotníkom, hasičom, armáde , polícii a samozrejme usilovným pracovníkom obecného úradu....!!
Zároveň chcem pozitívne testovaných poprosiť, aby dodržali podmienky karantény....inak celé testovanie a úsilie toľkých ľudí nemá vôbec význam....!!!
Ďakujem za pochopenie.!

Kedves Légiek,
megszületett a tesztelés végeredménye - 1646 letesztelt közül 18 a pozitív, ami 1,09 % jelent , tehát cca.0,4 % kal jobbak lettünk Légen , mint a múlt héten .
Köszönöm a lakosságnak, egészségügyi dolgozóknak, tüzoltóknak, hadseregnek,rendőrségnek és természetesen a községi hivatal szorgalmas dolgozóinak.....!!!
Végezetül szeretném a pozitívan tesztelteket megkérni, tartsák be a karantén feltételeit.....mert ha nem , akkor az egész tesztelésnek és a sok ember fáradozásának semmi értelme nincs.....
Köszönöm a megértést..!!! celý text

ostatné | 31. 1. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Regionálna veterinárna a potravinová správa DS 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa DS

Regionálna veterinárna a potravinová správa DS
OPATRENIA v prílohe. celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

DRUHÉ KOLO TESTOVANIA COVID-19 NA OBVYKLÝCH MIESTACH V LEHNICIACH :
Sobota (30.1.) 8:00-18:00, prestávka 11:30-13:00
Nedeľa (31.1.) 8:00-12:00

MÁSODIK KÖR COVID-19 TESZTELÉS LÉGEN A SZOKOTT
HELYEKEN :
Szombat (1.30.) 8:00-18:00, szünet 11:30-13:00
Vasárnap (1.31.) 8:00-12:00 celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Testovanie v Lehniciach / Tesztelés Légen 1

Testovanie v Lehniciach / Tesztelés Légen

ĎAKUJEME NAŠIM OBČANOM ZA OHĽADUPLNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ PRI TESTOVANÍ.
Výsledky trojdňového testovania na Covid-19 v Lehniciach :
1 645 vykonaných testov
z toho 25 pozitívnych, t.j. 1,5%

KÖSZÖNJÜK A LAKOSSÁGNAK A FELELŐSÉGTELJES ÉS MEGÉRTŐ VISELKEDÉST A TESZTELÉS SORÁN.
Háromnapos Covid-19 teszt eredményei Légen:
1 645 elvégzett tesztek
ebből 25 pozitív , 1,5% celý text

ostatné | 24. 1. 2021 | Autor: Obec Lehnice
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Testovanie nie je povinné pre občanov mladších ako 15 rokov a starších ako 65. UPOZORŇUJEME, ŽE PREDNOSŤ MAJÚ OBYVATELIA LEHNÍC !

A tesztelés nem kötelező a 15 év alatt és 65 év felett. FIGYELMEZTETÉS – A LÉGI LAKOSOKNAK ELŐNYE VAN !
celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor: Obec Lehnice
prvá prechádzajúci
z 29
posledná