Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 12
posledná

#

Detské ihrisko / Játszótér

Ďalšia bytová jednotka bude vybavená detským ihriskom.


Újabb lakótömb mellé kerül játszótér. celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:
#

Potravinové balíčky / Élelmiszer csomag

Výdaj potravinových balíčkov financovaných EU prebehol v našej obci bezproblémovo.


Az EU által adományozott élelmiszer csomagok osztása zökkenőmentesen lezajlott községünkben.
celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:
#

Autobusová zastávka / Autóbusz megálló

Prebiehajú finalizačné práce na novej autobusovej zastávke vo Veľkom Légu.


Folynak a befejező munkálatok a nagylégi új autóbuszmegállón.
celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:
#

Vodovod / Vízvezeték

V záujme zásobovania cintorína v Sási vodou sme vykonali čiastočnú rekonštrukciu vodovodu.


A szászi temető vízellátása érdekében részleges felújítást végeztünk a csővezetéken.
celý text

ostatné | 4. 8. 2016 | Autor:
#

Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov celý text

ostatné | 1. 8. 2016 | Autor:
#

Údržba miestnych komunikácií / Utak karbantartása

Prebieha údržba miestnych komunikácií v našej obci.

Folyik az utak karbantartása falunkban
celý text

ostatné | 31. 5. 2016 | Autor:
#

Detské ihrisko / Gyermekjátszótér

Nové, obyvateľmi očakávané moderné detské ihrisko v Sási bude o pár dní odovzdané k použitiu...

Az új, a szászi lakosok által várva várt gyermekjátszótér napokon belül átadásra kerül...
celý text

ostatné | 27. 5. 2016 | Autor:
#

Futbalisti / Focisták

Naši usilovní futbalisti a ich pomocníci skrášľujú lehnický štadión aj v sobotu.

A lelkes légi fotbalisták és segítőik szombaton is szépítik a stadiont. celý text

ostatné | 23. 5. 2016 | Autor:
#

Slovak Telekom

Obecný úrad Vám oznamuje, že v priebehu roka 2016 bude Slovak Telekom vykonávať nasledujúce úkony v obci Lehnice: dozber stlpových podpier nadzemnych telekomunikačných vedení.

A Slovak Telekom a 2016-os évben, községünkben a föld feletti telefonvezetékek és oszlopok rekonstrukcióját fogja végezni. celý text

ostatné | 11. 4. 2016 | Autor:
#

Otváracie hodiny / Nyitvatartás

Obecný úrad Vám oznamuje, že vzhľadom na zvýšený záujem zo strany obyvateľstva predĺžil otváracie hodiny zberného dvora pri cintoríne v Lehniciach v sobotu od 8,00 do 15,00.

A Községi Hivatal értesíti Önöket, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbította a gyűjtőudvar nyitvatartási idejét szombatonként a légi temető mellett: 8-tól 15 óráig.
celý text

ostatné | 8. 4. 2016 | Autor:
#

Orezávanie konárov / Ágak visszavágása

Pracovníci Obecného úradu spolu s uchádzačmi o zamestnanie zabezpečili orezávanie nebezpečných konárov v katastri obce.

A Községi Hivatal dolgozói a munkanélküli polgárokkal egyetemben elvégezték a veszélyes ágak visszavágását községünk kataszterében.
celý text

ostatné | 31. 3. 2016 | Autor:
#

Dôležité čísla / Fontos telefonszámok

Dôležité čísla / Fontos telefonszámok celý text

ostatné | 29. 3. 2016 | Autor:
#

Citorín / Temető

Obecný úrad Vám oznamuje, že zásobovanie jednotlivých cintorínov vodou bude obnovené v období od 21. 03. – do 23. 03. 2016.

A Községi Hivatal értesíti Önöket, hogy a vízellátást az egyes temetőkben március 21. és 23. közt elindítja.
celý text

ostatné | 21. 3. 2016 | Autor:
#

Lehnický záhradkári / Légi kertészek

Lehnický záhradkári v sobotu /19.03.2016/ zahájili jarné práce v centre našej obce.

A légi kertészek szombaton /2016.03.19./ elkezdték a tavaszi munkálatokat falunk központjában. celý text

ostatné | 19. 3. 2016 | Autor:
#

Odstránenie ilegálnej skládky / Az illegális hulladék eltávolítása

Odstránenie ilegálnej skládky / Az illegális hulladék eltávolítása celý text

ostatné | 14. 3. 2016 | Autor:
#

Vodiči pozor!!! / Sofőrök figyelem!!!

Vodiči pozor!!! / Sofőrök figyelem!!! celý text

ostatné | 9. 3. 2016 | Autor:
#

Majiteľ sa prihlásil / A tulajdonos jelentkezett

Vďaka našej novej internetovej stránke sa objavil šťastný majiteľ.
A község új weboldalának köszönhetően megjelent a tulajdonos. celý text

ostatné | 8. 3. 2016 | Autor:
#

Rekonštrukcia sociálnych miestností v miestnom kultúrnom dome / A szociális helységek felújítása a helyi kultúrházban

Prebieha rekonštrukcia sociálnych miestností v miestnom kultúrnom dome.

Folyik a szociális helységek felújítása a helyi kultúrházban. celý text

ostatné | 29. 2. 2016 | Autor:
#

Zabíjačka zo dňa 20. februára 2016 / 2016. február 20-ai disznótoros

Zabíjačka zo dňa 20. februára 2016 / 2016. február 20-ai disznótoros celý text

ostatné | 29. 2. 2016 | Autor:
#

Čierna skládka / Illegális szemétlerakat

Čierna skládka medzi časťami obce Lehnice: Kolónia a Masníkovo.

Illegális szemétlerakat Lég Kolónia és Előpatony közt. celý text

ostatné | 29. 2. 2016 | Autor:

E-mailová adresa na oznámenie

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2016 v elektronickej forme:lehnice@lehnice.sk celý text

ostatné | 9. 12. 2015 | Autor:
#

Oprava cesty / Útkarbantartás

Oprava cesty
celý text

ostatné | 29. 5. 2015 | Autor:
#

Občianske fórum

Občianske fórum zo dňa 15. 04. 2015 celý text

ostatné | 16. 4. 2015 | Autor:

Výsledky volieb do orgánu samosprávy obce Lehnice 2014

Výsledky volieb do orgánu samosprávy obce Lehnice 2014 celý text

ostatné | 18. 11. 2014 | Autor:
#

Výstavba a rekonštrukcia ulice

Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na školskej ulici - I. etapa celý text

ostatné | 30. 10. 2014 | Autor:

Protipovodňové zásahy / Kárelhárítási munkálatok

Protipovodňové zásahy / Kárelhárítási munkálatok celý text

ostatné | 5. 8. 2014 | Autor:

Tulln


ostatné | 29. 7. 2014 | Autor:

Bufet / Büfé

Bufet / Büfé celý text

ostatné | 9. 7. 2014 | Autor:

Svätá omša / Szentmise

Svätá omša / Szentmise celý text

ostatné | 8. 7. 2014 | Autor:
prvá
z 12
posledná