Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vyjadrenie riaditeliek základných škôl / Az általános iskolák igazgatónők nyilatkozása

Typ: ostatné
Vyjadrenie riaditeliek základných škôl / Az általános iskolák igazgatónők nyilatkozása 1OBNOVENIE VYUČOVANIA NA 2. STUPNI ZŠ OD JANUÁRA 2021
Riaditeľstvo ZŠ v Lehniciach oznamuje všetkým žiakom 2. stupňa ZŠ a ich zákonným zástupcom, že na základe Manuálu MŠVVaŠ SR vydaného dňa 17. decembra 2020 sa podmieňuje návrat detí do školy a obnova prezenčného vyučovania testovaním všetkých žiakov 2. stupňa, všetkých pedagogických a nepedagogických pracovníkov ZŠ a rodičov žiakov. Preto i naša škola v spolupráci so zriaďovateľom pripravuje TESTOVANIE, ktoré by sa malo uskutočniť v dňoch 8. a 9. januára (piatok a sobota) 2021 v školskej telocvični (presnejšie a podrobnejšie informácie o čase a priebehu testovania oznámime včas prostredníctvom oznamu na webovej stránky školy, na stránke obce, aj formou vyhlásenia v obecnom rozhlase).
Žiaci musia prísť na testovanie v sprievode 1 (jedného) zákonného zástupcu a následne obaja (žiak i rodič) absolvujú testovanie. Po vyhodnotení výsledkov testovania vydá zriaďovateľ rozhodnutie o termíne obnovy prezenčného vyučovania na 2. stupni ZŠ.
Ing. Zuzana Pálmayová, riaditeľka ZŠ Lehnice

Helyzetjelentés !!!

Az Oktatási Minisztérium határozata értelmében a szülők körében felmértük az érdeklődést a nyitással kapcsolatban. Iskolánk 5. – 9. évfolyamát látogató tanulók szüleinek 94,24 % - a jelezte, gyermekeik visszatérnének az iskolapadokba.
A 2021. január 11 – i nyitás feltétele, hogy a tanuló és legalább egy szülője részt vegyen a tesztelésen.
A fenntaróval történő egyeztetés után tudatjuk Önökkel, hogy a tesztelés időpontja valószínűleg január 8. és 9. lesz, az iskola tornatermében. Pontosabb információt január elején adunk facebook oldalunkon. Ezenkívül az osztályfőnökök értesíteni fogják a szülőket.
Továbbra is vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra !Vytvorené: 23. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 12. 2020 09:06
Autor: Obec Lehnice