Lehnice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Zobrazené 1-30 z 1319
Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 5. 12. 2022

V utorok 6.12 od 13:30 usporiada obec Mikulášsku oslavu v telocvični na školskom dvore. O kultúrny program a sladkosti od Mikuláša bude postarané.

Kedden december 6.-án a falu Mikulás ünnepséget rendez a tornateremben 13:30 kezdettel. Kultúrműsort és az édességét a Mikulás biztosítja.

Adventný koncert / Ádventi koncert 1

Adventný koncert / Ádventi koncert

Dátum: 4. 12. 2022

V miestnom kostole sme mali možnosť dnes od 16.00 hodiny vypočuť kvalitný Adventný koncert v podaní speváckeho zboru HÍD
Gyönyörű Adventi koncertben lehetett részünk ma 16.00 órától a helyi templomban a HÍD énekkar előadásában

Upozornenie / Figyelmeztetés 1

Upozornenie / Figyelmeztetés

Dátum: 2. 12. 2022

Výluky 5. a 6. december
Kizárások december 5. és 6.

Daňový úrad Šamorín 2

Daňový úrad Šamorín

Dátum: 26. 11. 2022

Daňový úrad Šamorín

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 25. 11. 2022

Vianočné trhy
Karácsonyi vásár

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 18. 11. 2022

Dnes bude lekáreň otvorená do 12:00.
Ma a patika 12:00-ig lesz nyitva.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 16. 11. 2022

Obvodná lekárka MUDr. Lászlóová 18.11. neordinuje. Zastupovanie bude v Zlatých Klasoch MUDr.Matus Csilla.

A körzeti orvosnő MUDr. László november 18. nem rendel. Helyettesítés Nagymagyaron lesz MUDr.Matus Csilla.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 14. 11. 2022

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že v utorok 15.11. od 08:00 do 10:00 bude odstávka vody.

Vízművek értesítik, hogy kedden november 15. 08:00-tól 10:00-ig nem lesz vízellátás.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 11. 11. 2022

Zberný dvor bude dnes z technických príčin od 14:00 zatvorený.

A gyűjtőudvar ma technikai okok miatt 14:00-től zárva lesz.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 8. 11. 2022

Odvoz odpadu z modrej nádoby – papier sa uskutoční v stredu 9 .-ho novembra.
A kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán november 9-én kerül sor.

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 4. 11. 2022

Ustanovujúca schôdza obecného zastupiteľstva sa bude konať 10.11.2022 o 18:00 v obradnej sieni OcÚ Lehnice.

A képviselő testület alakuló ülése november 10.-én 18:00 órai kezdettel lesz megtartva a légi Községi Hivatal eskettető termében.

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 4. 11. 2022

Futbalové zápasy
Foci mérkőzések

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 3. 11. 2022

Veľký zberný dvor (pri cintoríne) bude otvorený do 12.11.2022
Malý zberný dvor (pri prevádzkarni) bude fungovať v obmedzenom režime v pracovných dňoch do 12:00.

A nagy gyűjtőudvar (temetőnél) november 12.-ig lesz nyitva.
A kis gyűjtőudvar munkanapokon 12:00-ig lesz nyitva.

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 2. 11. 2022

Hodová zábava 12.11. 2022 od 20:00 v hostinci u Sv. Jána
2022.11.12. 20:00-től búcsui bál a Szent János vendéglőben.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 31. 10. 2022

Zberný dvor bude dnes z technických príčin otvorený do 12:00.

A gyűjtőudvar ma technikai okok miatt 12:00-ig lesz nyitva.

Packeta 1

Packeta

Dátum: 31. 10. 2022

Packeta rozširuje svoje služby v našej obci.

Výsledky volieb Lehnice / Választások eredménye Lég 1

Výsledky volieb Lehnice / Választások eredménye Lég

Dátum: 30. 10. 2022

Starosta obce /polgármester : František Szitási
Poslanci / Képviselők: P.Pálfy,J.Varga,Š.Varga,R.Bors,G.Németh,G.Csölle,K.Karácsonyová,Š.Besnyei, Z.Czífery
Nebol zvolený / Nem választották meg :Ladislav Németh

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 28. 10. 2022

Futbalové zápasy
Foci mérkőzések

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 28. 10. 2022

V pondelok 31.10. bude pošta otvorená do 11:00.
Hétfőn október 31. a posta 11:00-ig lesz nyitva.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 26. 10. 2022

Voľby 2022
Választások 2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 26. 10. 2022

Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční štvrtok 27.-ho októbra.
A zöld kukában lévő hulladék elszállítására csütörtök október 27-én kerül sor.

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 21. 10. 2022

Futbalové zápasy
Foci mérkőzések

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 20. 10. 2022

V piatok 21.10. o 18:30 sa v kultúrnom dome uskutoční predstavenie niektorých kandidátov na poslancov a starostu obce Lehnice.O občerstvenie bude postarané.

Pénteken október 21-én 18:30-kor kultúrházban a képviselő jelöltek többsége és a polgármester bemutatja választási programját.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 20. 10. 2022

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že v pondelok 24.10. od 08:00 do 10:00 bude odstávka vody.

Vízművek értesítik, hogy hétfőn október 24. 08:00-tól 10:00-ig nem lesz vízellátás.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 20. 10. 2022

Dnes bude pošta otvorená do 17:00.
A posta ma 17:00-ig lesz nyitva.

Súťaž / Verseny 1

Súťaž / Verseny

Dátum: 19. 10. 2022

,,Jesenná súťaž v aranžovaní...!"

,,Őszi terményelrendező verseny"

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban 1

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Dátum: 18. 10. 2022

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 16. 10. 2022

V pondelok 17.októbra bude pošta otvorená do 11:00.

Hétfőn október 17-én a posta 11:00-ig lesz nyitva.

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 14. 10. 2022

Futbalové zápasy

Foci mérkőzések

pre

Preprava dôchodcov na stretnutie dôchodcov

Dátum: 13. 10. 2022

Preprava dôchodcov na stretnutie dôchodcov, ktoré sa bude konať dňa 14.10.2022 o 15:00

Zobrazené 1-30 z 1319