Lehnice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Zobrazené 201-300 z 1361
Zápis detí do materskej školy 1

Zápis detí do materskej školy

Dátum: 20. 4. 2022

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 :
03.05.2022 8:00 - 14:00
04.05.2022 8:00 - 14:00
05.05.2022 10:00 - 17:00
v riaditeľni MŠ

#

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 19. 4. 2022

Buďte ohľaduplní.

Legyen tapintatos.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 19. 4. 2022

Odvoz odpadu zo žltej nádoby ( sklo ) sa uskutoční 20 .-ho apríla (streda).
A sárga kukában lévő hulladék ( üveg ) elszállítására április 20.-án (szerda) kerül sor.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 14. 4. 2022

Zberný dvor bude v sobotu otvorený podľa bežných otváracích hodín.

A gyűjtőudvar szombaton nyitva lesz a szokásos nyitvatartás szerint.

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 14. 4. 2022

Futbalové zápasy

Foci mérkőzések

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 14. 4. 2022

22. apríla o 18:00 sa v miestnom kultúrnom dome bude konať farský batôžkový ples.

Április 22.-én 18:00-kor a helyi kultúrházban bál lesz.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 13. 4. 2022

Zahájila sa sezóna kosenia...

Elkezdődött a kaszálási szezon...

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 13. 4. 2022

SPP oznamuje, že 14.04.2022 štvrtok bude vykonávať odpočet plynomerov.

SPP értesíti hogy csütörtökön 2022.04.14. a gázórák leolvasását fogják végezni.

Hľadá sa 1

Hľadá sa

Dátum: 13. 4. 2022

Hľadá sa tento husky

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 12. 4. 2022

Pozvánka na jazdecké preteky 23.04. (sobota) v jazdeckom klube Montana, Kolónia 467.

Meghívó lóversenyre április 23. (szombat) Montana klub Kolónia 467.

Oznámenie 1

Oznámenie

Dátum: 11. 4. 2022

Dočasné útočisko

Oznámenie / Értesítés 2

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 8. 4. 2022

Slovenská ZŠ v spolupráci s OcÚ už finišujú s prerábkou starej kotolne na modernú zborovňu. Takto získajú ďalšiu učebňu pre žiakov.

A szlovák alapiskola és a polgármesteri hivatal együttműködésében befejezés előtt áll a régi kazánház átépítése tanári helyiséggé. Ennek köszönhetően egy osztály les

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 8. 4. 2022

Futbalové zápasy

Foci mérkőzések

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 7. 4. 2022

Dnes bude pošta otvorená 8:00 - 13:00, 14:00 – 17:00.
Ma a posta 8:00 – 13:00, 14:00 – 17:00 lesz nyitva.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 6. 4. 2022

Dnes bude pošta otvorená do 11:00.
A posta ma 11:00-ig lesz nyitva.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 5. 4. 2022

Odvoz odpadu z modrej nádoby – papier sa uskutoční v stredu 6 .-ho apríla.
A kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán április 6.-án kerül sor.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 4. 4. 2022

Od dnes 4.4. sa bude vykonávať odpočet vodomerov.

Mától április 4. kezdik a vízórák leolvasását.

Výluky vlakov 1

Výluky vlakov

Dátum: 4. 4. 2022

9.4.2022 výluky vlakov

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 1. 4. 2022

Futbalové zápasy

Foci mérkőzések

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 1. 4. 2022

Dnes bude lekáreň otvorená do 12:00.

Ma a patika 12:00-ig lesz nyitva.

Zápis prvákov 1

Zápis prvákov

Dátum: 31. 3. 2022

Zápis do 1.ročníka na ZŠ Lehnice
od 1.4.2022 elektronicky www.zslehniceslov.edupage.org
5. a 7. 4.2022 osobne v riaditeľni ZŠ od 8:00 do 18:00

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 29. 3. 2022

Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 30.- ho marca.

A zöld kukában lévő hulladék elszállítására szerdán március 30.-án kerül sor.

Záhradkári / Kiskertészek  10

Záhradkári / Kiskertészek

Dátum: 28. 3. 2022

Aj lehnickí záhradkári využili krásne sobotňajšie počasie..

A légi kiskertészek is kihasználták a szombati gyönyörű időt..

#

Upratovanie / Takarítás

Dátum: 28. 3. 2022

V sobotu sa konala upratovacia brigáda.

Szombaton takarító brigád volt.

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 26. 3. 2022

Hádzanárky dorastenky odohrajú zápas v nedeľu 27.3. o 14:00 na domácom ihrisku proti hádzanárkam z Piešťan.

A kézilabdázók ifi lányok vasárnap március 27.-én 14:00-kor játsznak hazai pályán Piešťany csapata ellen.

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 25. 3. 2022

Futbalové zápasy

Foci mérkőzések

HĽADÁ SA / KERESIK 1

HĽADÁ SA / KERESIK

Dátum: 25. 3. 2022

Vo Veľkom Légu sa stratila fenka slovenského čuvača. Ak ste ju videli kontaktujte 0902 735 447, 0903 535 936.

Nagylégen elveszett nőstény kutyus. Ha látták hívják a 0902 735 447, 0903 535 936 számot.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 25. 3. 2022

Na miestnych cintorínoch bude už od zajtra pustená voda.

A helyi temetőkben holnaptól el lesz indítva a vízellátás.

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 25. 3. 2022

Zväz záhradkárov usporiada brigádu zajtra (sobota) o 9:00 pred kostolom. Každého srdečne očakávajú.

A helyi kiskertészek tavaszi brigádot szervez holnap (szombat) 9:00-kor a templom előtti téren. Mindenkit szeretettel várnak.

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 24. 3. 2022

Upratovacia brigáda. Zraz 26.3.2022 o 8:00 v Masníkove pri autobusovej zastávke.

Takarító brigád. Gyülekező 2022.3.26. 8:00 az előpatonyi buszmegálónál.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 22. 3. 2022

Odvoz PET fliaš sa uskutoční v stredu 23.-ho marca.

A műanyag flakonok elszállítására szerdán március 23.-án kerül sor.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 22. 3. 2022

Dnes bude pošta otvorená do 12:00.
A posta ma 12:00-ig lesz nyitva.

#

Deň vody / Víz napja

Dátum: 21. 3. 2022

22.03.2022 od 7:30 do 16:00 bude laboratórium Aquaseco vykonávať rozbor pitnej vody.Ivanka Pri Dunaji, Bernolákovská 18.
2022.03.22. 7:30-tól 16:00-ig Aquaseco laboratórium ingyenes ivóvíz vizsgálatot fog végezni.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 21. 3. 2022

Zoom Optika Ba bude dňa 22.3.2022 vykonávať bezplatné meranie dioptrií pred obecným úradom od 14:00 do 16:00.

A Zoom Optika Ba 2022.3.22. a Községi hivatal előtt ingyenes dioptriamérést fog végezni 14:00-től 16:00-ig.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 18. 3. 2022

Podľa harmonogramu sa 18.3. zahájila prevádzka na veľkom zbernom dvore.

A harmonogram szerint március 18.-tól megkezte működését a nagy gyűjtőudvar.

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 18. 3. 2022

Futbalové zápasy.
Foci mérkőzések.

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 11. 3. 2022

Futbalové mužstvo dospelých odohrá zápas v sobotu o 14:30 na domácom ihrisku proti hráčom z Mostovej.

A felnőttek csapata mérkőzése szombaton 14:30-kor lesz hazai pályán Hidaskürt csapata ellen.

Pozvánka / Értesítés 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 10. 3. 2022

Zbieranie smetí v Sáse 19.3.2022 o 9:00

Szemétszedés Szászon március 19.-én 9:00-kor

Výluka vlakov 1

Výluka vlakov

Dátum: 4. 3. 2022

Výluka vlakov 7.3.2022

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dátum: 4. 3. 2022

Futbalový zápas 5.3.2022 o 14:30

Foci mérkőzés 2022.3.5. 14:30-kor

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 4. 3. 2022

Gynekologická ambulancia

Nőgyógyászati rendelő

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 4. 3. 2022

V našom novom zdravotnom stredisku sa postupne rozširuje poskytovanie ďalších služieb - športové lekárstvo pod záštitou doktora Maloviča.

Az új egészségügyi központunkban fokozatosan bővül az orvosi ellátás tvábbi szolgaltatásokkal - sport orvos doktor Malovič égisze alatt.

Cintorín / Temető 1

Cintorín / Temető

Dátum: 3. 3. 2022

Pokračovalo sa v upratovaní na miestnych cintorínoch.

Folytatódott a helyi temetők takarítása.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 3. 3. 2022

Na ulici pobehuje tento psík. Hľadá sa majiteľ.

Kutyus gazdáját keresi.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 3. 3. 2022

Dnes bude pošta otvorená do 11:00.
A posta ma 11:00-ig lesz nyitva.

Upozornenie 1

Upozornenie

Dátum: 2. 3. 2022

Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 2. 3. 2022

Výluky vlakov 5., 6. 3. 2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 1. 3. 2022

Odvoz odpadu z modrej nádoby – papier sa uskutoční v stredu 2.-ho marca.

A kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán március 2.-án kerül sor.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 28. 2. 2022

Pomoc Ukrajine

Segítség Ukrainának

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 28. 2. 2022

ZA NAŠE KRÁSNE A ČISTÉ LEHNICE

SZÉP ÉS TISZTA FALUNKÉRT - LÉGÉRT

Cintorín Kolónia / Kolóniai temető 7

Cintorín Kolónia / Kolóniai temető

Dátum: 25. 2. 2022

Pracovníci obecného úradu zabezpečujú veľké upratovanie ako aj ošetrovanie drevín na cintoríne v miestnej časti Kolónia, kde sa plánuje s výstavbou zastrešenia priestoru pred domom smútku.
A Községi hivatal dplgozói nagytakarítást és a fák, bokrok karbantartását végzik a kolóniai temetetőben.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 25. 2. 2022

Dnes bude pošta otvorená do 13:00.
A posta ma 13:00-ig lesz nyitva.

Upratovanie / Takarítás 4

Upratovanie / Takarítás

Dátum: 24. 2. 2022

Zamestnanci obecného úradu čistili areál pri základnej škole.

A Községi hivatal dolgozói takarították az alapiskola melletti területet.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 23. 2. 2022

Obvodná lekárka MUDr. Modravá od 1.3. do 5.3. neordinuje. Zastupovanie bude v Michale na Ostrove.

Körzeti orvosnő MUDr. Modravá március 1.-től március 5.-ig nem rendel. Helyettesítés Mihályfán lesz.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 22. 2. 2022

Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 23.- ho februára.

A zöld kukában lévő hulladék elszállítására szerdán február 23.-án kerül sor.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 21. 2. 2022

Obvodný lekár MUDr. Hreško od 28.-ho februára do-ho 4. marca neordinuje. Zastupovanie bude v Dunajskej Strede MUDr. Lelkeš.

A körzeti orvos MUDr. Hreško február 28.-tól március 4.-ig nem rendel. Helyettesítés Szerdahelyen lesz MUDr. Lelkes.

Výluky vlakov 1

Výluky vlakov

Dátum: 16. 2. 2022

Výluky vlakov 19. a 20. februára

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 15. 2. 2022

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským je 16.až.18.2.2022 zatvorená. Otvára 21.2.2022

A Benyovzky Rudolf magyarnyelvű alapiskola 2022.február 16.-18. zárva van. 2022.2.21.-től nyit.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 15. 2. 2022

Odvoz PET fliaš sa uskutoční v stredu 16.-ho februára.
A műanyag flakonok elszállítására szerdán február 16.-án kerül sor.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 11. 2. 2022

Prebieha vyprázdnenie veľkého zberného dvora pred novou sezónou.
Folyik a gyűjtőudvar előkészítése az új szezonra.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 9. 2. 2022

Dezinfikácia materskej školy / Óvoda fertőtlenítése

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 5. 2. 2022

Z dôvodu extrémneho zvýšenia počtu Covid pozitívnych detí ako aj zamestnancov materskej školy, bude MŠ od 7.2. zatvorená. Otvára sa štvrtok 10.2.2022.


A Covid pozitív estek extrém növekedése miatt a gyerekek és alkalmazottak körében az óvoda 2.7.-től bezár. Csütörtöktől 2022.2.10. lesz újra nyi

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 2. 2. 2022

V našom zdravotnom stredisku už ordinujú stomatológovia spoločnosti Dr.Martin. Postupne pribudnú aj ostatné profesie - internista, všeobecní lekári a ďalšie.

Az új egészségügyi központunkban már működnek a Dr.Martin csoport fogorvosai, folyamatban van a többi orvosi rendelő nyitása is

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 1. 2. 2022

Odvoz odpadu z modrej nádoby – papier sa uskutoční v stredu 2 .-ho februára.
A kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán február 2.-án kerül sor.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 28. 1. 2022

Pracovníci obecného úradu zabezpečujú likvidáciu starých pneumatík.

A községi hivatal dolgozói a használt gumiabroncsok eltávolításán
dolgoznak.

Oznámenie / Értesítés  1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 27. 1. 2022

Lehnický hlásnik

Légi hírnök

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 21. 1. 2022

Našiel sa pes nemeckého ovčiaka v Lehniciach. Hľadá sa majiteľ.

Németjuhász kutyát találtak Légen. Tulajdonosát keresik.

Vtáčie búdky / Madáretetők 1

Vtáčie búdky / Madáretetők

Dátum: 21. 1. 2022

Dávali sa vtáčie búdky v miestnom parku.

Madáretetőket raktak a helyi a helyi parkban.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 21. 1. 2022

Dnes bude pošta otvorená do 13:00.
A posta ma 13:00-ig lesz nyitva.

Hľadá sa majiteľ / Gazdájukat keresik 1

Hľadá sa majiteľ / Gazdájukat keresik

Dátum: 20. 1. 2022

Našli sa šteniatka jazvečíka. Hľadá sa majiteľ, prípadne nový domov pre nich.

Tacskó kölyköket találtak. Keresik gazdájukat, vagy új otthont.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 19. 1. 2022

V Sáse sa našli kľúče od auta. Info na obecnom úrade.

Szászon autókulcsot találtak. info a Községi hivatalban.

VÝZVA  -  UPOZORNENIE / FELHÍVÁS - FIGYELMEZTETÉS 3

VÝZVA  -  UPOZORNENIE / FELHÍVÁS - FIGYELMEZTETÉS

Dátum: 19. 1. 2022

Polícia aj touto cestou upozorňuje na škody páchané na senioroch, tzv. „vnukovské podvody“.

A rendőrség ezúton is felhívja a figyelmet az idősek kárára elkövetett ún. „unokázós csalásokra”.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 18. 1. 2022

Odvoz odpadu zo žltej nádoby ( sklo ) sa uskutoční 19 .-ho januára (streda).
A sárga kukában lévő hulladék ( üveg ) elszállítására január 19-én (szerda) kerül sor.

Výluky 1

Výluky

Dátum: 18. 1. 2022

Výluky vlakov 22.,23.1.2022

Upozornenie / Figyelmeztetés 1

Upozornenie / Figyelmeztetés

Dátum: 13. 1. 2022

Dávajte si pozor na podvodníkov!

Figyeljenek a csalókra!

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 13. 1. 2022

Pracovníci SPP budú od dnes kontrolovať prípojky plynu a ich súčasti.

A Szlovák gázművek dolgozói mától a gázvezetéket és a regulátort fogják ellenőrizni.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 13. 1. 2022

Obvodný lekár MUDr. Hreško v pondelok a utorok 17.,18. 1.2022 neordinuje. Zastupovanie bude v Dunajskej Strede MUDr. Lelkeš.

A körzeti orvos MUDr. Hreško hétfőn és kedden 2022.1.17.,18. nem rendel. Helyettesítés Szerdahelyen lesz MUDr. Lelkes.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 12. 1. 2022

Odvoz PET fliaš sa uskutoční vo štvrtok 13.-ho januára.
A műanyag flakonok elszállítására csütörtökön január 13.-án kerül sor.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 11. 1. 2022

Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 12.- ho januára.

A zöld kukában lévő hulladék elszállítására szerdán január 12.-én kerül sor.

Stromčeky/ Fenyőfák 1

Stromčeky/ Fenyőfák

Dátum: 10. 1. 2022

Dnes sa začal zber vianočných stromčekov, plánujeme ho dokončiť do stredy.

Ma elkezdődött a karácsonyfák begyűjtése, szerdáig szeretnénk befejezni.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 9. 1. 2022

Dezinfekcia škôlky
Az óvoda fertőtlenítése

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 7. 1. 2022

Zber ,,vianočných stromčekov“ sa uskutoční v pondelok 10.1.2022

A ,,karácsonyi fenyőfák“ szedésére hétfőn 2022.1.10.-én kerül sor.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 7. 1. 2022

Zoom Optika Ba bude dňa 10.1.2022 vykonávať bezplatné meranie dioptrií pred obecným úradom od 14:00 do 16:00.

A Zoom Optika Ba 2022.1.10. a Községi hivatal előtt ingyenes dioptriamérést fog végezni 14:00-től 16:00-ig.

Oznámenie 1

Oznámenie

Dátum: 7. 1. 2022

Výluky vlakov 8.a 9.1.2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 4. 1. 2022

Odvoz odpadu z modrej nádoby – papier sa uskutoční v stredu 5 .-ho januára.
A kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán január 5.-én kerül sor.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 30. 12. 2021

V piatok 31.12.2021 bude pošta otvorená do 11:00.

Pénteken 2021.12.31.a posta 11:00ig lesz nyitva.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 30. 12. 2021

V piatok 31.12.2021 bude lekáreň zatvorená.

Pénteken 2021.12.31 a patika zárva lesz.

Oznámenie 1

Oznámenie

Dátum: 30. 12. 2021

Na základe požiadavky VÚC - Trnava sprostredkujeme informácie.

Darčeky / Ajándékok 1

Darčeky / Ajándékok

Dátum: 23. 12. 2021

Odovzdali sa darčeky.

Osztották az ajándékokat.

Lekáreň / Patika 1

Lekáreň / Patika

Dátum: 22. 12. 2021

Lekáreň bude 23.12. zatvorená.
Od 27.12. do 31.12 bude otvorená denne do 12:00

A gyógyszertár december 23. zárva tart.
12.27.-től 12.31.-ig naponta 12:00-ig lesz nyitva.

Darček / Ajándék 1

Darček / Ajándék

Dátum: 21. 12. 2021

Poďakovanie od Modern Art Team.

Köszönet a Modern Art Team-től.

Upratovanie / Takarítás 1

Upratovanie / Takarítás

Dátum: 21. 12. 2021

Počas zimného obdobia sa zhodnocujú vyzbierané odpady - v tomto období prebieha odvoz organického odpadu.

A téli időszakban folyik a begyűjtött hulladék feldolgozása - jelenleg a zöld hulladék elszálítása folyik.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 21. 12. 2021

V potravinách FM dnes predávajú živé ryby.

Az FM élelmiszerüzletben ma élőhalat árusítanak.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 20. 12. 2021

Otváracie hodiny obecného úradu a malého zberného dvora
20.12.2021. - 31.12.2021
Po - pia 8:00-12:00

A Községi Hivatal és a kis gyűjtőudvar nyitvatartása
2021.12.20.-2021.12.31.
Hé - Pé 8:00-12:00

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 20. 12. 2021

Dnes 20.12.2021 bude pošta otvorená do 13:00.

Ma a posta 13:00-ig lesz nyitva.

Hľadajú sa /  Keresik 1

Hľadajú sa / Keresik

Dátum: 20. 12. 2021

Hľadajú týchto psíkov. Ak ste ich videli kontaktujte 0904 361 000.

Keresik a kutyusokat. Ha látták hívják a 0904 361 000 számot.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 17. 12. 2021

V kvetinárstve TíMária pri futbalovom ihrisku ponúkajú na predaj vianočné stromčeky od 30€/ks.

Karácsonyfákat árusítanak 30€/drb TíMária virágüzletben a focipályánal.

Darčeky / Ajándékok 1

Darčeky / Ajándékok

Dátum: 17. 12. 2021

Učiteľky špeciálnych tried sa boli poďakovať v mene žiakov na obecnom úrade za celoročnú spoluprácu.

A speciális osztályok tanító néniei megköszönték a Községi hivatalnak gyerekek nevében az egész éves munkát.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 17. 12. 2021

Lekáreň bude dnes a v pondelok otvorená do 12:00.

A patika ma és hétfőn 12:00-ig lesz nyitva.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 15. 12. 2021

Odvoz PET fliaš sa uskutoční vo štvrtok 16 .-ho decembra.
A műanyag flakonok elszállítására csütörtökön december 16.-án kerül sor.

Zobrazené 201-300 z 1361