Lehnice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zobrazeno 1-30 z 1096
Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 21. 1. 2022

Našiel sa pes nemeckého ovčiaka v Lehniciach. Hľadá sa majiteľ.

Németjuhász kutyát találtak Légen. Tulajdonosát keresik.

Vtáčie búdky / Madáretetők 1

Vtáčie búdky / Madáretetők

Dátum: 21. 1. 2022

Dávali sa vtáčie búdky v miestnom parku.

Madáretetőket raktak a helyi a helyi parkban.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 21. 1. 2022

Dnes bude pošta otvorená do 13:00.
A posta ma 13:00-ig lesz nyitva.

Hľadá sa majiteľ / Gazdájukat keresik 1

Hľadá sa majiteľ / Gazdájukat keresik

Dátum: 20. 1. 2022

Našli sa šteniatka jazvečíka. Hľadá sa majiteľ, prípadne nový domov pre nich.

Tacskó kölyköket találtak. Keresik gazdájukat, vagy új otthont.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 19. 1. 2022

V Sáse sa našli kľúče od auta. Info na obecnom úrade.

Szászon autókulcsot találtak. info a Községi hivatalban.

VÝZVA  -  UPOZORNENIE / FELHÍVÁS - FIGYELMEZTETÉS 3

VÝZVA  -  UPOZORNENIE / FELHÍVÁS - FIGYELMEZTETÉS

Dátum: 19. 1. 2022

Polícia aj touto cestou upozorňuje na škody páchané na senioroch, tzv. „vnukovské podvody“.

A rendőrség ezúton is felhívja a figyelmet az idősek kárára elkövetett ún. „unokázós csalásokra”.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 18. 1. 2022

Odvoz odpadu zo žltej nádoby ( sklo ) sa uskutoční 19 .-ho januára (streda).
A sárga kukában lévő hulladék ( üveg ) elszállítására január 19-én (szerda) kerül sor.

Výluky 1

Výluky

Dátum: 18. 1. 2022

Výluky vlakov 22.,23.1.2022

Upozornenie / Figyelmeztetés 1

Upozornenie / Figyelmeztetés

Dátum: 13. 1. 2022

Dávajte si pozor na podvodníkov!

Figyeljenek a csalókra!

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 13. 1. 2022

Pracovníci SPP budú od dnes kontrolovať prípojky plynu a ich súčasti.

A Szlovák gázművek dolgozói mától a gázvezetéket és a regulátort fogják ellenőrizni.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 13. 1. 2022

Obvodný lekár MUDr. Hreško v pondelok a utorok 17.,18. 1.2022 neordinuje. Zastupovanie bude v Dunajskej Strede MUDr. Lelkeš.

A körzeti orvos MUDr. Hreško hétfőn és kedden 2022.1.17.,18. nem rendel. Helyettesítés Szerdahelyen lesz MUDr. Lelkes.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 12. 1. 2022

Odvoz PET fliaš sa uskutoční vo štvrtok 13.-ho januára.
A műanyag flakonok elszállítására csütörtökön január 13.-án kerül sor.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 11. 1. 2022

Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 12.- ho januára.

A zöld kukában lévő hulladék elszállítására szerdán január 12.-én kerül sor.

Stromčeky/ Fenyőfák 1

Stromčeky/ Fenyőfák

Dátum: 10. 1. 2022

Dnes sa začal zber vianočných stromčekov, plánujeme ho dokončiť do stredy.

Ma elkezdődött a karácsonyfák begyűjtése, szerdáig szeretnénk befejezni.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 9. 1. 2022

Dezinfekcia škôlky
Az óvoda fertőtlenítése

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 7. 1. 2022

Zber ,,vianočných stromčekov“ sa uskutoční v pondelok 10.1.2022

A ,,karácsonyi fenyőfák“ szedésére hétfőn 2022.1.10.-én kerül sor.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 7. 1. 2022

Zoom Optika Ba bude dňa 10.1.2022 vykonávať bezplatné meranie dioptrií pred obecným úradom od 14:00 do 16:00.

A Zoom Optika Ba 2022.1.10. a Községi hivatal előtt ingyenes dioptriamérést fog végezni 14:00-től 16:00-ig.

Oznámenie 1

Oznámenie

Dátum: 7. 1. 2022

Výluky vlakov 8.a 9.1.2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 4. 1. 2022

Odvoz odpadu z modrej nádoby – papier sa uskutoční v stredu 5 .-ho januára.
A kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán január 5.-én kerül sor.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 30. 12. 2021

V piatok 31.12.2021 bude pošta otvorená do 11:00.

Pénteken 2021.12.31.a posta 11:00ig lesz nyitva.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 30. 12. 2021

V piatok 31.12.2021 bude lekáreň zatvorená.

Pénteken 2021.12.31 a patika zárva lesz.

Oznámenie 1

Oznámenie

Dátum: 30. 12. 2021

Na základe požiadavky VÚC - Trnava sprostredkujeme informácie.

Darčeky / Ajándékok 1

Darčeky / Ajándékok

Dátum: 23. 12. 2021

Odovzdali sa darčeky.

Osztották az ajándékokat.

Lekáreň / Patika 1

Lekáreň / Patika

Dátum: 22. 12. 2021

Lekáreň bude 23.12. zatvorená.
Od 27.12. do 31.12 bude otvorená denne do 12:00

A gyógyszertár december 23. zárva tart.
12.27.-től 12.31.-ig naponta 12:00-ig lesz nyitva.

Darček / Ajándék 1

Darček / Ajándék

Dátum: 21. 12. 2021

Poďakovanie od Modern Art Team.

Köszönet a Modern Art Team-től.

Upratovanie / Takarítás 1

Upratovanie / Takarítás

Dátum: 21. 12. 2021

Počas zimného obdobia sa zhodnocujú vyzbierané odpady - v tomto období prebieha odvoz organického odpadu.

A téli időszakban folyik a begyűjtött hulladék feldolgozása - jelenleg a zöld hulladék elszálítása folyik.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 21. 12. 2021

V potravinách FM dnes predávajú živé ryby.

Az FM élelmiszerüzletben ma élőhalat árusítanak.

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 20. 12. 2021

Otváracie hodiny obecného úradu a malého zberného dvora
20.12.2021. - 31.12.2021
Po - pia 8:00-12:00

A Községi Hivatal és a kis gyűjtőudvar nyitvatartása
2021.12.20.-2021.12.31.
Hé - Pé 8:00-12:00

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dátum: 20. 12. 2021

Dnes 20.12.2021 bude pošta otvorená do 13:00.

Ma a posta 13:00-ig lesz nyitva.

Hľadajú sa /  Keresik 1

Hľadajú sa / Keresik

Dátum: 20. 12. 2021

Hľadajú týchto psíkov. Ak ste ich videli kontaktujte 0904 361 000.

Keresik a kutyusokat. Ha látták hívják a 0904 361 000 számot.

Zobrazeno 1-30 z 1096