Obsah

Zverejnenie - Obec Lehnice - rok 2013

 

Číslo zmluvy Zmluvný partner Zmluvný partner Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia Stiahnúť
2461/2013-M_ORF Obec Lehnice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 21.01.2013 22.01.2013 odkaz
12/2013. Obec Lehnice Ing. Marta Szücs Gaál, 930 14 Dolný Bar 183, IČO:43704247, DIČ:1078620059 Služby BOZP 24.01.2013 25.01.2013 odkaz
246/2009-dodatokč.2 Obec Lehnice Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s., Veľkoblahovská 23, 92901 Dunajská Streda, IČO:44455356, DIČ:2022727487 Zmluva o podnájme nebytových priestorov 30.01.2013 31.01.2013 zmluva
002/2012/DS Obec Lehnice Zberné suroviny a.s., Kragujevská 3, 01001 Žilina, IČO:35701986, IČDPH:SK2020327463 Rámcová kúpná zmluva na dodávku druhotných surovín 31.01.2013 01.02.2013 zmluva
4412042865 Obec Lehnice Kooperativa poisťovňa, a.s. IČO:00585441, IČDPH:SK2020527300 Poistná zmluva 08.02.2013 08.02.2013 zmluva
14/§51/2013 Obec Lehnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy 14.02.2013 15.02.2013 zmluva
1/2013. Obec Lehnice ZŠ s VJM a ZŠ s VJS Lehnice Dohoda o úhrade nákladov spojených s užívaním nehnuteľností 25.02.2013 26.02.2013 zmluva
  Obec Lehnice BOMBOVO, cestovná kancelária Zmluva o spolupráci 11.03.2013 11.03.2013 zmluva
20/064/10. Obec Lehnice Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 01011 Žilina, IČO:31575951, IČDPH:SK2020372541 Zmluva o termínovanom úvere 14.03.2013 14.03.2013 zmluva
  Obec Lehnice MUDr. Jozef Kmeť, Vydrany č. 492, 93016 Vydrany, IČO:34070885, DIČ:1029543009 Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.03.2013 15.03.2013 zmluva
1928-NB/BKZ Obec Lehnice STRESTAV s.r.o., Gruzínska 36, 851 02 Bratislava, IČO:35910194, IČ DPH:2021934838 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 03.04.2013 03.04.2013 zmluva
  Obec Lehnice STRESTAV s.r.o., Gruzínska 36, 851 02 Bratislava, IČO:35910194, IČ DPH:2021934838 Zmluva o finančnej výpomoci 03.04.2013 03.04.2013 zmluva
1928-NB/INFR Obec Lehnice STRESTAV s.r.o., Gruzínska 36, 851 02 Bratislava, IČO:35910194, IČ DPH:2021934838 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 03.04.2013 03.04.2013 zmluva
  Obec Lehnice Ing. arch. Peter Derevenec, Za záhradami 23, 90028 Zálesie Zmluva o dielo 03.04.2013 03.04.2013 zmluva
13/2012 Obec Lehnice Okresný súd Dunajská Streda Dohoda o zabezpečení povinnej práce 18.04.2013 18.04.2013 zmluva
2942013 Obec Lehnice Alica Letková OKTEL-D Zmluva o dielo 29.04.2013 29.04.2013 zmluva
  Obec Lehnice Katarína Hanidžiarová, Lehncie č. 571 Zmluva o nájme verejného priestranstva 06.05.2013 07.05.2013 zmluva
  Obec Lehnice Karol Mészáros, Malý Lég 167, 93037 Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy 10.05.2013 10.05.2013 zmluva
  Obec Lehnice AKCEPTA s.r.o., Námestie Osloboditeľov 1, 07101 Michalovce, IČO:44893442, DIČ:2022860906 Mandátna Zmluva 15.05.2013 16.05.2013 zmluva
NZ13/2013/RCJ Obec Lehnice SPP - distribúcia a.s. Zmluva o nájme plynárenského zariadenia 16.05.2013 16.05.2013 zmluva
121311105 Obec Lehnice Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO:36361518, DIČ:SK2022189048 Zmluva o pripojení odberného elektronického zariadenia 20.05.2013 20.05.2013 zmluva
  Obec Lehnice Jozef Hladík, Rovniankova 20475/5, Bratislava, 85102, IČO:47167670 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 03.06.2013 03.06.2013 zmluva
5/A/2013 Obec Lehnice AUTORITA s.r.o., Hroncova 3, 04001 Košice, IČO:46814965, DIČ:2023597180 Mandátna Zmluva 12.06.2013 12.06.2013 zmluva
50/TT/2013 Obec Lehnice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na zabezpećenie úloh prevencie kriminality 13.06.2013 13.06.2012 zmluva
  Obec Lehnice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodatok č. 1 k zmluve CO-29-2011 17.06.2013 17.06.2013 zmluva
  Obec Lehnice Maxnetwork s.r.o., Kpt. Nálepku 866/18, 92522 Veľké Uľany, IČO:36250481, DIČ:2020192009 Zmluva o dielo 22.07.2013 22.07.2013 zmluva
  Obec Lehnice Maxnetwork s.r.o., Kpt. Nálepku 866/18, 92522 Veľké Uľany, IČO:36250481, DIČ:2020192010 Zmluva o poskytovaní technickej služby 27.07.2013 27.07.2013 zmluva
  Obec Lehnice Ing. Tibor Nagy-STAVKOM-DOPRAVNÉ STAVBY Zmluva o dielo 30.07.2013 30.07.2013 zmluva
5046143325 Lekomas spol. s r.o. Slovenská Sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO:00151653 Zmluva o splátkovom úvere 28.08.2013 28.08.2013 zmluva
5046143325 Lekomas spol. s r.o. Slovenská Sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO:00151653 Dohoda o pristúpení k záväzku 28.08.2013 28.08.2013 zmluva
199/2013 Obec Lehnice Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 81370 Bratislava, IČO:00151513 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín 07.08.2013 28.08.2013 zmluva
1911303 Obec Lehnice Union poistovňa a.s., Bajkalská 29/a, 81360 Bratislava, IČO:31322051, DIČ:2020800353 Poistná zmluva 30.08.2013 30.08.2013 zmluva
1938235 Obec Lehnice Union poistovňa a.s., Bajkalská 29/a, 81360 Bratislava, IČO:31322051, DIČ:2020800353 Poistná zmluva 30.08.2013 30.08.2013 zmluva
1941609 Obec Lehnice Union poistovňa a.s., Bajkalská 29/a, 81360 Bratislava, IČO:31322051, DIČ:2020800353 Poistná zmluva 30.08.2013 30.08.2013 zmluva
1192172900709 Obec Lehnice Union poistovňa a.s., Bajkalská 29/a, 81360 Bratislava, IČO:31322051, DIČ:2020800353 Hromadná poistná zmluva 30.08.2013 30.08.2013 zmluva
1195178900367 Obec Lehnice Union poistovňa a.s., Bajkalská 29/a, 81360 Bratislava, IČO:31322051, DIČ:2020800353 Hromadná poistná zmluva 30.08.2013 30.08.2013 zmluva
  Obec Lehnice Tibor Rácz Kúpna zmluva 01.07.2013 02.09.2013 zmluva
  Obec Lehnice Union poistovňa a.s., Bajkalská 29/a, 81360 Bratislava, IČO:31322051, DIČ:2020800353 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1941609 24.09.2013 24.09.2013 zmluva
2013/444 Obec Lehnice Cash Global Slovakia s.r.o., Elektrárenská 1, 94501 Komárno, IČO:36358096, IČDPH:SK2022183273 Rámcová zmluva 01.10.2013 01.10.2013 zmluva
  Obec Lehnice Tibor Rácz Kúpna zmluva 18.10.2013 21.10.2013 zmluva
20/060/06 Obec Lehnice Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 01011 Žilina, IČO:31575951, IČDPH:SK2020372541 Zmluva o úvere - dodatok č. 8 22.10.2013 22.10.2013 zmluva
  Obec Lehnice STRESTAV s.r.o., Gruzínska 36, 851 02 Bratislava, IČO:35910194, IČ DPH:2021934838 Dohoda o odstúpení od zmluvy 29.10.2013 29.10.2013 zmluva
  Obec Lehnice STRESTAV s.r.o., Gruzínska 36, 851 02 Bratislava, IČO:35910194, IČ DPH:2021934838 Dohoda o odstúpení od zmluvy 29.10.2013 29.10.2013 zmluva
  Obec Lehnice STRESTAV s.r.o., Gruzínska 36, 851 02 Bratislava, IČO:35910194, IČ DPH:2021934838 Dohoda o odstúpení od zmluvy 29.10.2013 29.10.2013 zmluva
  Obec Lehnice AMP s.r.o., Heinemannova 2697/12, 16000 Praha 6, IČO:25769243, DIČ:4020162300 Kúpna zmluva 05.11.2013 06.11.2013 zmluva
  Obec Lehnice Ekotechnológie s.r.o., Stará Vajnorská 39, 83104 Bratislava, IČO:35794313, IČDPH:SK2020257382 Zmluva o dielo 05.11.2013 06.11.2013 zmluva