Obsah

Zverejnenie - Obec Lehnice - rok 2014

 

Číslo zmluvy Zmluvný partner Zmluvný partner Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia Stiahnúť
  Obec Lehnice K Gryf, s.r.o., Pomlejská 40, 931 01 Šamorín Dohoda č. 1 -P/2014 o poskytnutí príspevku na prevádzku lekárskej služby prvej pomoci 02.01.2014 02.01.2014 zmluva
  Obec Lehnice Union poisťovňa a.s. Dodatok č. 2 k zmluve č. 1941609 09.02.2014 09.02.2014 zmluva
01/2013. Obec Lehnice Ing. Mária Krumpolcová, Toplianska 28, 82107 Bratislava Zmluva o dielo 25.02.2014 25.02.2014 zmluva
EP/03/2014 Obec Lehnice EKOM PLUS, s.r.o. Návrh zmluvy na predmet zákazky 25.4.2014 25.4.2014 zmluva
  Obec Lehnice BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o., Za humnami 35, 94901 Nitra Zmluva o spolupráci 05.03.2014 05.03.2014 zmluva
  Obec Lehnice OZ SCOOTER SPORT RACING TEAM, Lehnice č. 242, 930 37 Lehnice Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie 08.03.2014 08.03.2014 zmluva
1232056609 Obec Lehnice Kooperatíva, poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Skupinové úrazové poistenie 26.03.2014 26.03.2014 zmluva
S141000203 Obec Lehnice A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve 28.03.2014 28.03.2014 zmluva
  Obec Lehnice Milan Zuberec, Javorinka 123, 892 01 Galanta Zmluva o dielo 29.05.2014 29.05.2014 zmluva
  Obec Lehnice Jozef Chrenko, Leona Chrenková Zámenná zmluva 04.06.2014 04.06.2014 zmluva
  Obec Lehnice   Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 17.06.2014 27.06.2014 zmluva
  Obec Lehnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Dohoda o hmotnej núdzi 30.6.2014 30.6.2014 zmluva
  Obec Lehnice Renáta Krčeková, 930 37 Lehnice Kúpna zmluva 9.7.2014 9.7.2014 zmluva
  Obec Lehnice Ing. Igor Zervan Kúpna zmluva 16.7.2014 16.7.2014 zmluva
  Obec Lehnice Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zmluva o nájme pozemku 27.08.2014 27.08.2014 zmluva
  Obec Lehnice Tibor Rácz Kúpna zmluva 17.09.2014 17.09.2014 zmluva
  Obec Lehnice Union poisťovňa a.s. Dodatok 3 k zmluve č. 1941609 19.09.2014 19.09.2014 zmluva
  Obec Lehnice EA konzultanti, s.r.o. Mandátna zmluva 26.09.2014 26.09.2014 zmluva