Obsah

Rok 2015

ZaD ÚPN obce Lehnice č. 12015 - rozsah riešenia

zad_Úpn_obce_lehnice_č._12015_-_rozsah_riešenia.pdf Stiahnuté: 794x | 22.04.2021

Výrub drevín - začatie správneho konania - Milan Janikovič

kmbt_c20020150416132512.pdf Stiahnuté: 602x | 29.12.2015

Výrub drevín - začatie správneho konania - Július Janák

kmbt_c20020150416132522.pdf Stiahnuté: 603x | 29.12.2015

Výrub drevín - začatie správneho konania

kmbt_c20020150907124140.pdf Stiahnuté: 555x | 29.12.2015

Výrub drevín - začatie správneho konania

kmbt_c20020150313082915.pdf Stiahnuté: 624x | 29.12.2015

Výrub drevín - začatie správneho konania

kmbt_c20020150305104008.pdf Stiahnuté: 607x | 29.12.2015

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Lehnice - Hirdetmény Lég Község főellenőrének megválasztására

kmbt_c20020150313145338.pdf Stiahnuté: 631x | 29.12.2015

Verejná vyhláška ZaD ÚPN OL č. 1/2015

verejná_vyhláška_zad_Úpn_ol_č._12015.pdf Stiahnuté: 554x | 29.12.2015

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

kmbt_c20020151120112341.pdf Stiahnuté: 585x | 29.12.2015

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

kmbt_c20020151113081042.pdf Stiahnuté: 627x | 29.12.2015

Oznámenie o SD ZD 1-2015 ÚPN-O Lehnice

oznámenie_o_sd_zd_1-2015_Úpn-o_lehnice.pdf Stiahnuté: 2,343x | 29.12.2015

Dotazník

kmbt_c20020150129140139.pdf Stiahnuté: 613x | 29.12.2015

Rok 2014

Zmeny a doplnky č. 1/2013 územného plánu obce Lehnice

kmbt_c20020140324085843.pdf Stiahnuté: 621x | 29.12.2015

Výsledky volieb do orgánu samosprávy obce Lehnice 2014

kmbt_c20020141118075811.pdf Stiahnuté: 664x | 29.12.2015

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Lehnice

vysledky_volieb_obec_lehnice.pdf Stiahnuté: 591x | 29.12.2015

Výrub drevín - začatie správneho konania

kmbt_c20020141120152133.pdf Stiahnuté: 570x | 29.12.2015

Výrub drevín - začatie správneho konania

vyrub_drevin.pdf Stiahnuté: 564x | 29.12.2015

Výrub drevín - začatie správneho konania

kmbt_c20020140124111618.pdf Stiahnuté: 582x | 29.12.2015

Vymenovanie za riaditeľa Základnej školy Lehnice

vymenovanie.pdf Stiahnuté: 539x | 29.12.2015

Vyhlásenie kandidatúry

kandidatura.pdf Stiahnuté: 956x | 29.12.2015

Stránka