Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma IČO Dát.vyst. Pár.položka Dátum prijatia Dátum splat. Dátum účt.dokl. Základ bez DPH Dát.úhrady Dátum zverej. VS Poznámka ŠS DIČ PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo IČ DPH dodávateľa
2018001 SPP a.s. 7239068683 1378,00 35815256 15.1.2018 2018001 19.1.2018 26.1.2018 19.1.2018 1378,00 1.2.2018 1.2.2018 7239068683 plyn KD 2018001   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018002 SPP a.s. 7239068684 3336,00 35815256 15.1.2018 2018002 19.1.2018 26.1.2018 19.1.2018 3336,00 1.2.2018 1.2.2018 7239068684 plyn OCU 2018002   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018003 SPP a.s. 7239068685 1408,00 35815256 15.1.2018 2018003 19.1.2018 26.1.2018 19.1.2018 1408,00 1.2.2018 1.2.2018 7239068685 plyn ZDRAV.STRED 2018003   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018004 SPP a.s. 7239068686 8,00 35815256 15.1.2018 2018004 19.1.2018 26.1.2018 19.1.2018 8,00 1.2.2018 1.2.2018 7239068686 plyn POHREB. 2018004   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018005 SPP a.s. 7239068687 871,00 35815256 15.1.2018 2018005 19.1.2018 26.1.2018 19.1.2018 871,00 1.2.2018 1.2.2018 7239068687 plyn LEKÁR 2018005   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018006 SPP a.s. 7239068688 4118,00 35815256 15.1.2018 2018006 19.1.2018 26.1.2018 19.1.2018 4118,00 1.2.2018 1.2.2018 7239068688 plyn MŠ 2018006   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018007 SPP a.s. 7239068689 874,00 35815256 15.1.2018 2018007 19.1.2018 26.1.2018 19.1.2018 874,00 1.2.2018 1.2.2018 7239068689 plyn TJ 2018007   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018008 SPP a.s. 7239068690 2338,00 35815256 15.1.2018 2018008 19.1.2018 26.1.2018 19.1.2018 2338,00 1.2.2018 1.2.2018 7239068690 plyn 15BJ 2018008   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018009 SPP a.s. 7239068925 888,00 35815256 15.1.2018 2018009 19.1.2018 26.1.2018 19.1.2018 888,00 1.2.2018 1.2.2018 7239068925 plyn 12BJ 2018009   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018010 ZE energia a.s. 7531796460 171,95 36677281 10.1.2018 2018010 15.1.2018 24.1.2018 15.1.2018 171,95 29.1.2018 29.1.2018 7531796460 elektrina 2018010   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018011 ZE energia a.s. 7449809314 61,55 36677281 10.1.2018 2018011 15.1.2018 24.1.2018 15.1.2018 61,55 29.1.2018 29.1.2018 7449809314 elektrina   12 bj 2018011   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018012 ZE energia a.s. 7449814853 42,58 36677281 10.1.2018 2018012 15.1.2018 24.1.2018 15.1.2018 42,58 29.1.2018 29.1.2018 7449814853 elektrina 2018012   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018013 ZE energia a.s. 7449809 20,70 36677281 10.1.2018 2018013 15.1.2018 24.1.2018 15.1.2018 20,70 29.1.2018 29.1.2018 7449809 elektrina  zub. amb. 2018013   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018014 ZE energia a.s. 7449814854 388,37 36677281 10.1.2018 2018014 15.1.2018 24.1.2018 15.1.2018 388,37 29.1.2018 29.1.2018 7449814854 elektrina  2 x 16 bj 2018014   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018015 ZE energia a.s. 7531796459 2340,30 36677281 10.1.2018 2018015 15.1.2018 24.1.2018 15.1.2018 2340,30 24.1.2018 24.1.2018 7531796459 elektrina 2018015   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018016 ZE energia a.s. 7449814222 213,73 36677281 10.1.2018 2018016 15.1.2018 24.1.2018 15.1.2018 213,73 29.1.2018 29.1.2018 7449814222 elektrina   16 bj 2018016   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018017 ZE energia a.s. 7449810292 12,60 36677281 10.1.2018 2018017 15.1.2018 24.1.2018 15.1.2018 12,60 29.1.2018 29.1.2018 7449810292 elektrina hosp. dvor 2018017   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018018 ZE energia a.s. 7531796461 120,35 36677281 10.1.2018 2018018 15.1.2018 24.1.2018 15.1.2018 120,35 29.1.2018 29.1.2018 7531796461 elektrina 2018018   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018019 ZE energia a.s. 7531796462 43,82 36677281 10.1.2018 2018019 15.1.2018 24.1.2018 15.1.2018 43,82 24.1.2018 24.1.2018 7531796462 elektrina 2018019   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018020 Beata Kvardová 12018 1070,00 41111826 8.1.2018 2018020 8.1.2018 15.1.2018 8.1.2018 1070,00 9.1.2018 9.1.2018 12018   2018020 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018021 Tibor Kvarda 12018 1510,00 37161064 8.1.2018 2018021 8.1.2018 15.1.2018 8.1.2018 1510,00 9.1.2018 9.1.2018 12018 oprava a montáž drevených a kovových prvkov 2018021 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2018022 UP Slovensko s.r.o. 118006304 1978,72 31396674 9.1.2018 2018022 9.1.2018 9.1.2018 9.1.2018 1978,72 9.1.2018 9.1.2018 118006304 stravné lístky 2018022 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2018023 Zuzana Dömötörová 20180003 160,00 35282550 24.1.2018 2018023 24.1.2018 7.2.2018 24.1.2018 160,00 13.3.2018 13.3.2018 20180003 fotograf. práce 2018023 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018024 Lekomas s.r.o. 418001 354,62 36265110 24.1.2018 2018024 24.1.2018 7.2.2018 24.1.2018 354,62 24.1.2018 24.1.2018 418001 prenájom lisu - lisovanie kartónov 2018024 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018025 Rescue-BH, s.r.o. 00132018 1287,99 46869042 23.1.2018 2018025 23.1.2018 7.2.2018 23.1.2018 1287,99 2.2.2018 2.2.2018 00132018 pohotovost. služby 2018025 2023632292 931 01 Dunajská 43/A Šamorín   SK2023632292
2018026 Primax - Szabo Vidor 20180001 2620,00 14061121 15.1.2018 2018026 16.1.2018 29.1.2018 16.1.2018 2620,00 29.1.2018 29.1.2018 20180001 nákupné poukazy 2018026 1020256050 930 36 368 Horná Potôň   SK1020256050
2018027 MEDE 20180014 180,00 36895202 5.1.2018 2018027 6.1.2018 19.1.2018 6.1.2018 180,00 29.1.2018 29.1.2018 20180014 nákupné poukazy 2018027 1040898760 930 37 Malý Lég 167 Lehnice   SK1040898760
2018028 CSE-VA s.r.o. 201742 5580,00 47530154 1.1.2018 2018028 15.1.2018 31.1.2018 15.1.2018 5580,00 29.1.2018 29.1.2018 201742 nákupné poukazy 2018028 2023945484 930 37 Malý Lég 247 Lehnice   SK2023945484
2018029 Mikuláš Foldes 1700015 840,00 32329628 2.1.2018 2018029 25.1.2018 20.1.2018 25.1.2018 840,00 29.1.2018 29.1.2018 1700015 nákupné poukazy 2018029 1030043410 930 34 Veľká Budafa 58 Holice   SK1030043410
2018030 SPP a.s. 9000279885 213,24 35815256 19.1.2018 2018030 23.1.2018 2.2.2018 23.1.2018 213,24 2.3.2018 2.3.2018 9000279885 vytýčenie plynovodu 2018030   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018031 Prima banka Slovensko 1602018 30,00 31575951 19.1.2018 2018031 25.1.2018 2.2.2018 25.1.2018 30,00 19.1.2018 19.1.2018 1602018 potvrdenie o zostatku úveru 2018031 2020372541 010 01 Hodžova 11 Žilina   SK2020372541
2018032 Beata Kvardová 32018 1046,00 41111826 29.1.2018 2018032 29.1.2018 5.2.2018 29.1.2018 1046,00 29.1.2018 29.1.2018 32018 spracov. dát 2018032 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018033 Nemocnica s poliklinikou DS 183600021 183,93 44455356 24.1.2018 2018033 29.1.2018 7.2.2018 29.1.2018 183,93 14.3.2018 14.3.2018 183600021 nájom klub dôchod. 2018033 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2018034 Lekomas s.r.o. 418004 303,36 36265110 29.1.2018 2018034 30.1.2018 12.2.2018 30.1.2018 303,36 12.2.2018 12.2.2018 418004 prepravné 2018034 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018035 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 214,11 35697270 18.1.2018 2018035 30.1.2018 5.2.2018 30.1.2018 214,11 2.2.2018 2.2.2018 0008893034 tel. poplatky 2018035 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2018036 Lekomas s.r.o. 418009 387,60 36265110 31.1.2018 2018036 31.1.2018 14.2.2018 31.1.2018 387,60 31.1.2018 31.1.2018 418009 prenájom lisu lisovanie PET január 2018036 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018037 SPP a.s. 7313862964 8,00 35815256 1.2.2018 2018037 2.2.2018 15.2.2018 2.2.2018 8,00 20.2.2018 20.2.2018 7313862964 plyn POHREB. 2018037   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018038 SPP a.s. 7313863197 888,00 35815256 1.2.2018 2018038 2.2.2018 15.2.2018 2.2.2018 888,00 20.2.2018 20.2.2018 7313863197 plyn 12BJ 2018038   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018039 SPP a.s. 7313862968 2266,00 35815256 1.2.2018 2018039 2.2.2018 15.2.2018 2.2.2018 2266,00 20.2.2018 20.2.2018 7313862968 plyn 15 BJ 2018039   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018040 SPP a.s. 7313862967 847,00 35815256 1.2.2018 2018040 2.2.2018 15.2.2018 2.2.2018 847,00 20.2.2018 20.2.2018 7313862967 plyn TJ 2018040   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018041 SPP a.s. 7313862966 3991,00 35815256 1.2.2018 2018041 2.2.2018 15.2.2018 2.2.2018 3991,00 20.2.2018 20.2.2018 7313862966 plyn MŠ 2018041   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018042 SPP a.s. 7313862963 1364,00 35815256 1.2.2018 2018042 2.2.2018 15.2.2018 2.2.2018 1364,00 20.2.2018 20.2.2018 7313862963 plyn ZDRAV. STRED. 2018042   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018043 SPP a.s. 7313862962 3233,00 35815256 1.2.2018 2018043 2.2.2018 15.2.2018 2.2.2018 3233,00 20.2.2018 20.2.2018 7313862962 plyn OCU 2018043   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018044 SPP a.s. 7313862961 1336,00 35815256 1.2.2018 2018044 2.2.2018 15.2.2018 2.2.2018 1336,00 20.2.2018 20.2.2018 7313862961 plyn KD 2018044   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018045 SPP a.s. 7313862965 844,00 35815256 1.2.2018 2018045 2.2.2018 15.2.2018 2.2.2018 844,00 20.2.2018 20.2.2018 7313862965 plyn Lekáreň 2018045   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018046 Regioport, s.r.o. 180079 468,00 452522122 25.1.2018 2018046 27.1.2018 5.2.2018 27.1.2018 468,00 23.4.2018 23.4.2018 180079 Csallóköz na 1. polrok 2018 2018046 2022908470 929 01 Halvná 26/5 Dunajská Streda   SK2022908470
2018047 ZE energia a.s. 7541303353 43,82 36677281 1.2.2018 2018047 5.2.2018 15.2.2018 5.2.2018 43,82 15.2.2018 15.2.2018 7541303353 elektrina klub dôchod. 2018047   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018048 ZE energia a.s. 7449862296 12,60 36677281 1.2.2018 2018048 5.2.2018 15.2.2018 5.2.2018 12,60 21.2.2018 21.2.2018 7449862296 elektrina  hosp. dvor 2018048   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018049 ZE energia a.s. 7449865769 42,58 36677281 1.2.2018 2018049 5.2.2018 15.2.2018 5.2.2018 42,58 21.2.2018 21.2.2018 7449865769 elektrina Sása 161 2018049   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018050 ZE energia a.s. 7541303351 2340,30 36677281 1.2.2018 2018050 5.2.2018 15.2.2018 5.2.2018 2340,30 15.2.2018 15.2.2018 7541303351 elektrina 2018050   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018051 ZE energia a.s. 7449862052 20,70 36677281 1.2.2018 2018051 5.2.2018 15.2.2018 5.2.2018 20,70 21.2.2018 21.2.2018 7449862052 elektrina zub. amb. 2018051   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018052 ZE energia a.s. 7449861806 61,55 36677281 1.2.2018 2018052 5.2.2018 15.2.2018 5.2.2018 61,55 21.2.2018 21.2.2018 7449861806 elektrina  12 bj 2018052   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018053 ZE energia a.s. 7541303352 171,95 36677281 1.2.2018 2018053 5.2.2018 15.2.2018 5.2.2018 171,95 21.2.2018 21.2.2018 7541303352 elektrina 2018053   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018054 JUDr. Ildikó Uleklová 201802012 200,00 50170597 1.2.2018 2018054 5.2.2018 8.2.2018 5.2.2018 200,00 2.3.2018 2.3.2018 201802012 právne služby 2018054 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2018055 EPIX media, s.r.o. 18047 18,00 48048071 1.2.2018 2018055 5.2.2018 8.2.2018 5.2.2018 18,00 26.2.2018 26.2.2018 18047 Predľženie registrácie domény leg. sk 2018055 2120046423 929 01 Korzo Béla Bartóka 345/12 Dunajská Streda   SK2120046423
2018056 SK Glass 20180071 139,50 32304544 5.2.2018 2018056 5.2.2018 5.2.2018 5.2.2018 139,50 12.2.2018 12.2.2018 20180071 vozík 3 police 2018056 1020255610 929 01 Bratislavská 919/4 Dunajská Streda   SK1020255610
2018057 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1800023 3287,06 34074694 31.1.2018 2018057 7.2.2018 15.2.2018 7.2.2018 3287,06 20.8.2018 20.8.2018 1800023 uloženie odpadu 2018057 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2018058 Ing. Ladislav Šandal 2018006 80,00 35018097 31.1.2018 2018058 7.2.2018 14.2.2018 7.2.2018 80,00 14.3.2018 14.3.2018 2018006 požiar. služby 2018058   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2018059 Slovak Telekom, a.s. 8202007477 265,80 35763469 1.2.2018 2018059 7.2.2018 19.2.2018 7.2.2018 265,80 21.2.2018 21.2.2018 8202007477 tel. poplatky 2018059 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018060 Slovak Telekom, a.s. 8202007511 22,34 35763469 31.1.2018 2018060 7.2.2018 19.2.2018 7.2.2018 22,34 21.2.2018 21.2.2018 8202007511 tel. poplatky  ocu 2018060 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018061 Beata Kvardová 42018 1098,00 41111826 7.2.2018 2018061 7.2.2018 14.2.2018 7.2.2018 1098,00 7.2.2018 7.2.2018 42018   2018061 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018062 Tibor Kvarda 22018 1346,00 37161064 7.2.2018 2018062 7.2.2018 14.2.2018 7.2.2018 1346,00 7.2.2018 7.2.2018 22018 oprava kov. prv. 2018062 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2018063 Weishaupt, spol. s r.o. 2951572076 460,92 31605893 31.1.2018 2018063 5.2.2018 14.2.2018 5.2.2018 460,92 23.4.2018 23.4.2018 2951572076 oprava plyn zariad. zš 2018063 2020476128 960 01 Rákoš 8835 Zvolen 1 SK2020476128
2018064 Weishaupt, spol. s r.o. 2951572077 260,64 31605893 31.1.2018 2018064 5.2.2018 14.2.2018 5.2.2018 260,64 23.4.2018 23.4.2018 2951572077 oprava plyn zariad. zš 2018064 2020476128 960 01 Rákoš 8835 Zvolen 1 SK2020476128
2018065 Weishaupt, spol. s r.o. 2951572078 396,96 31605893 31.1.2018 2018065 5.2.2018 14.2.2018 5.2.2018 396,96 23.4.2018 23.4.2018 2951572078 oprava plyn zariad.zš 2018065 2020476128 960 01 Rákoš 8835 Zvolen 1 SK2020476128
2018066 UP Slovensko s.r.o. 118017769 1679,36 31396674 7.2.2018 2018066 7.2.2018 7.2.2018 7.2.2018 1679,36 6.2.2018 6.2.2018 118017769 stravné lístky 2018066 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2018067 ZE energia a.s. 7131198559 752,39 36677281 5.2.2018 2018067 9.2.2018 19.2.2018 9.2.2018 752,39 21.2.2018 21.2.2018 7131198559 elektrina 2018067   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018068 ZE energia a.s. 7131198558 230,89 36677281 5.2.2018 2018068 9.2.2018 19.2.2018 9.2.2018 230,89 21.2.2018 21.2.2018 7131198558 elektrina 2018068   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018069 Lekomas s.r.o. 418013 211,57 36265110 12.2.2018 2018069 12.2.2018 26.2.2018 12.2.2018 211,57 12.2.2018 12.2.2018 418013 prenájom lisu -kartony,-lisovanie PET 2018069 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018070 Lekomas s.r.o. 418014 125,12 36265110 12.2.2018 2018070 12.2.2018 26.2.2018 12.2.2018 125,12 19.2.2018 19.2.2018 418014 prepravné - minibus 2018070 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018071 ZE energia a.s. 7141104184 589,18 36677281 6.2.2018 2018071 12.2.2018 20.2.2018 12.2.2018 589,18 21.2.2018 21.2.2018 7141104184 elektrina 2018071   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018072 ZE energia a.s. 7141104185 314,81 36677281 6.2.2018 2018072 12.2.2018 20.2.2018 12.2.2018 314,81 21.2.2018 21.2.2018 7141104185 elektrina 2018072   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018073 ZE energia a.s. 7200858812 405,49 36677281 6.2.2018 2018073 12.2.2018 20.2.2018 12.2.2018 405,49 21.2.2018 21.2.2018 7200858812 elektrina 2018073   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018074 Enel s.r.o. 1811000019 1270,92 44553412 7.2.2018 2018074 12.2.2018 14.2.2018 12.2.2018 1270,92 20.2.2018 20.2.2018 1811000019 modern. a údrž. ver. osvetl. 2018074 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018075 Enel s.r.o. 1811000006 378,80 44553412 7.2.2018 2018075 12.2.2018 14.2.2018 12.2.2018 378,80 20.2.2018 20.2.2018 1811000006 modern. a údrž. ver. osvetl. 2018075 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018076 AGRIPENT, s.r.o. 180018 360,00 35703512 5.2.2018 2018076 13.2.2018 19.2.2018 13.2.2018 360,00     180018 práca so strojom New Holland 2018076 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018077 Grafis Media, s.r.o. 10180047 348,00 36751847 9.2.2018 2018077 13.2.2018 23.2.2018 13.2.2018 348,00 16.3.2018 16.3.2018 10180047 nálepky na nádoby TKO 2018077 2022346557 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2022346557
2018078 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143012172 36,00 31318762 31.1.2018 2018078 14.2.2018 14.2.2018 14.2.2018 36,00 14.3.2018 14.3.2018 0143012172 odvoz odpadu 2018078 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2018079 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820000895 338,40 36550949 31.1.2018 2018079 14.2.2018 26.2.2018 14.2.2018 338,40 20.2.2018 20.2.2018 8820000895 vodné a stočné  15 bj 2018079 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018080 Ing. František Dudek 192018 96,00 11703750 12.2.2018 2018080 13.2.2018 20.2.2018 13.2.2018 96,00 19.2.2018 19.2.2018 192018 vyúčtovanie znaleckého posudku 2018080 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2018081 Nemocnica s poliklinikou DS 183600181 183,93 44455356 12.2.2018 2018081 15.2.2018 26.2.2018 15.2.2018 183,93 25.5.2018 25.5.2018 183600181 nájom klub dôchod. 2018081 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2018082 Správa a údržba ciest TTSK 20180056 227,26 37847783 9.2.2018 2018082 15.2.2018 28.2.2018 15.2.2018 227,26 26.2.2018 26.2.2018 20180056 nájomné za pozemok 2018082 2021777516 917 01 Bulharská 39 Trnava   SK2021777516
2018083 Ing. Juraj Varga 0012018 280,00 48275450 9.2.2018 2018083 15.2.2018 23.2.2018 15.2.2018 280,00 14.3.2018 14.3.2018 0012018 oprava katastrálneho operátu 2018083 1121192490 930 37 Sása 708 Lehnice    
2018084 Základná škola 22018 514,42 36094102 26.1.2018 2018084 15.2.2018 15.2.2018 15.2.2018 514,42 29.6.2018 29.6.2018 22018 voda stočné 2018084 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2018085 Ing. František Dudek 202018 96,00 11703750 12.2.2018 2018085 13.2.2018 20.2.2018 13.2.2018 96,00 19.2.2018 19.2.2018 202018 vyučtovanie znal. posudku 2018085 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2018086 Správa a údržba ciest TTSK 20180040 32,00 37847783 8.2.2018 2018086 15.2.2018 28.2.2018 15.2.2018 32,00 26.2.2018 26.2.2018 20180040 nájomné 2018086 2021777516 917 01 Bulharská 39 Trnava   SK2021777516
2018087 Lekomas s.r.o. 418011 57,60 36265110 5.2.2018 2018087 13.2.2018 19.2.2018 13.2.2018 57,60 12.2.2018 12.2.2018 418011 preprava HO 2018087 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018088 Enel s.r.o. 1710008433 1223,22 44553412 2.1.2018 2018088 13.2.2018 15.1.2018 13.2.2018 1223,22 15.2.2018 15.2.2018 1710008433 modern. a udrzby ver. osvetl. 2018088 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018089 Enel s.r.o. 1710008434 365,75 44553412 2.1.2018 2018089 13.2.2018 15.1.2018 13.2.2018 365,75 15.2.2018 15.2.2018 1710008434 modern. a udrž. ver. osvetl. 2018089 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018090 Reficier JTL s.r.o. 180265 455,18 35751819 16.2.2018 2018090 16.2.2018 23.2.2018 16.2.2018 455,18 27.4.2018 27.4.2018 180265 kancelárske potreby 2018090 2020243247 811 01 Stachanovská 43 Bratislava   SK2020243247
2018091 Zuzana Dömötörová 2018005 100,00 35282550 14.2.2018 2018091 19.2.2018 28.2.2018 19.2.2018 100,00 8.3.2018 8.3.2018 2018005 fotograf. práce 2018091 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018092 COOP Jednota DS 501800121 40,00 168831 2.2.2018 2018092 19.2.2018 1.3.2018 19.2.2018 40,00 17.5.2018 17.5.2018 501800121 nákupné poukážky 2018092 2020365644 929 01 Korzo Bélu Bartóka 790 Dunajská Streda   SK2020365644
2018093 TOPSET Solutions s.r.o. 1180422 144,00 46919805 15.2.2018 2018093 20.2.2018 28.2.2018 20.2.2018 144,00 27.4.2018 27.4.2018 1180422 aktualizácia programov 2018093 2023645162 900 31 Hollého 2366 Stupava 25 B SK2023645162
2018094 NAY, a.s. 8110058005 339,00 35739487 16.2.2018 2018094 15.2.2018 15.2.2018 15.2.2018 339,00 13.2.2018 13.2.2018 8110058005 umývačka riadu 2018094 2020270186 83006 Tuhovská 15 Bratislava   SK2020270186
2018095 CBS spol, s.r.o. 18020156 30,00 36754749 19.2.2018 2018095 19.2.2018 19.2.2018 19.2.2018 30,00 19.2.2018 19.2.2018 18020156 školenie 2018095 2022351254 974 01 Kynceľová Kynceľová   SK2022351254
2018096 Regionálne vzdelávacie centrum 52018 26,00 37986635 21.2.2018 2018096 23.2.2018 7.3.2018 23.2.2018 26,00 5.3.2018 5.3.2018 52018 praktická príručka 2018096 2022129736 905 01 M. Nešpora 925 Senica 8 SK2022129736
2018097 Lekomas s.r.o. 418016 130,00 36265110 21.2.2018 2018097 26.2.2018 7.3.2018 26.2.2018 130,00 28.2.2018 28.2.2018 418016 prepravné minibus 2018097 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018098 Orange Slovensko, a.s. 00008893034 373,43 35697270 22.2.2018 2018098 26.2.2018 8.3.2018 26.2.2018 373,43 5.3.2018 5.3.2018 0008893034 telefon 2018098 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2018099 PZ-CONSTRUCT,s.r.o. 20180005 420,00 36832529 22.2.2018 2018099 26.2.2018 8.3.2018 26.2.2018 420,00 22.3.2018 22.3.2018 20180005 cyklotrasy 2018099 2022449033 929 01 Veľkoblahovská 6750/9E Dunajská Streda   SK2022449033
2018100 JUDr. Ildikó Uleklová 201803012 200,00 50170597 1.3.2018 2018100 5.3.2018 8.3.2018 5.3.2018 200,00 18.4.2018 18.4.2018 201803012 právne služby 2018100 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2018101 Lekomas s.r.o. 418017 82,20 36265110 28.2.2018 2018101 28.2.2018 14.3.2018 28.2.2018 82,20 28.2.2018 28.2.2018 418017 preprava hádzaná 2018101 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018102 Ing. Ladislav Šandal 2018019 80,00 35018097 28.2.2018 2018102 2.3.2018 14.3.2018 2.3.2018 80,00 18.4.2018 18.4.2018 2018019 požiar. služby 2018102   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2018103 Ing. Juraj Krumpolec 201802 2950,00 35332662 1.3.2018 2018103 2.3.2018 15.3.2018 2.3.2018 2950,00     201802 územný plán, urbanistická štúdia 2018103 1034369622 821 07 Toplianska 28 Bratislava 28  
2018104 SPP a.s. 7308906048 1259,00 35815256 1.3.2018 2018104 2.3.2018 15.3.2018 2.3.2018 1259,00 21.3.2018 21.3.2018 7308906048 plyn KD 2018104   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018105 SPP a.s. 7308906049 3048,00 35815256 1.3.2018 2018105 2.3.2018 15.3.2018 2.3.2018 3048,00 21.3.2018 21.3.2018 7308906049 plyn ocu 2018105   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018106 SPP a.s. 7308906050 1286,00 35815256 1.3.2018 2018106 2.3.2018 15.3.2018 2.3.2018 1286,00 21.3.2018 21.3.2018 7308906050 plyn zdr. str 2018106   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018107 SPP a.s. 7308906051 8,00 35815256 1.3.2018 2018107 2.3.2018 15.3.2018 2.3.2018 8,00 21.3.2018 21.3.2018 7308906051 plyn pohr. služba 2018107   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018108 SPP a.s. 7308906052 795,00 35815256 1.3.2018 2018108 2.3.2018 15.3.2018 2.3.2018 795,00 21.3.2018 21.3.2018 7308906052 plyn lekáreň 2018108   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018109 SPP a.s. 7308906053 3762,00 35815256 1.3.2018 2018109 2.3.2018 15.3.2018 2.3.2018 3762,00 21.3.2018 21.3.2018 7308906053 plyn mš 2018109   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018110 SPP a.s. 7308906054 798,00 35815256 1.3.2018 2018110 2.3.2018 15.3.2018 2.3.2018 798,00 21.3.2018 21.3.2018 7308906054 plyn TJ 2018110   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018111 SPP a.s. 730890655 2136,00 35815256 1.3.2018 2018111 2.3.2018 15.3.2018 2.3.2018 2136,00 21.3.2018 21.3.2018 730890655 plyn 15 bj 2018111   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018112 SPP a.s. 7308906284 888,00 35815256 1.3.2018 2018112 2.3.2018 15.3.2018 2.3.2018 888,00 21.3.2018 21.3.2018 7308906284 plyn 12 bj 2018112   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018113 ZE energia a.s. 7541325784 171,95 36677281 1.3.2018 2018113 6.3.2018 15.3.2018 6.3.2018 171,95 20.3.2018 20.3.2018 7541325784 elektrina 2018113   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018114 ZE energia a.s. 7459395228 42,58 36677281 1.3.2018 2018114 6.3.2018 16.3.2018 6.3.2018 42,58 20.3.2018 20.3.2018 7459395228 elektrina 2018114   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018115 ZE energia a.s. 7449946063 61,55 36677281 1.3.2018 2018115 6.3.2018 15.3.2018 6.3.2018 61,55 20.3.2018 20.3.2018 7449946063 elektrina 12 bj 2018115   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018116 ZE energia a.s. 7541325783 2340,30 36677281 1.3.2018 2018116 6.3.2018 15.3.2018 6.3.2018 2340,30 15.3.2018 15.3.2018 7541325783 elektrina 2018116   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018117 ZE energia a.s. 7541325785 43,82 36677281 1.3.2018 2018117 6.3.2018 15.3.2018 6.3.2018 43,82 15.3.2018 15.3.2018 7541325785 elektrina klub dôchod. 2018117   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018118 ZE energia a.s. 7449946305 20,70 36677281 1.3.2018 2018118 6.3.2018 15.3.2018 6.3.2018 20,70 20.3.2018 20.3.2018 7449946305 elektrina zub. amb 2018118   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018119 ZE energia a.s. 7449946546 12,60 36677281 1.3.2018 2018119 6.3.2018 15.3.2018 6.3.2018 12,60 20.3.2018 20.3.2018 7449946546 elektrina hosp. dvor 2018119   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018120 Slovak Telekom, a.s. 8203978454 244,50 35763469 1.3.2018 2018120 7.3.2018 19.3.2018 7.3.2018 244,50 20.3.2018 20.3.2018 8203978454 telefon 2018120 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018121 Slovak Telekom, a.s. 8203978483 22,34 35763469 1.3.2018 2018121 7.3.2018 19.3.2018 7.3.2018 22,34 20.3.2018 20.3.2018 8203978483 telefon ocu 2018121 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018122 Lekomas s.r.o. 418021 350,00 36265110 5.3.2018 2018122 5.3.2018 19.3.2018 5.3.2018 350,00 28.3.2018 28.3.2018 418021 preprava autobusom 2018122 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018123 AGRIPENT, s.r.o. 180036 828,00 35703512 2.3.2018 2018123 7.3.2018 16.3.2018 7.3.2018 828,00     180036 zimná údržba ciest 2018123 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018124 Wolters Kluwer sro 1301826959 45,94 31348262 5.3.2018 2018124 7.3.2018 22.3.2018 7.3.2018 45,94 5.4.2018 5.4.2018 1301826959 aktualizácia stav. zákon 2018124 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2018125 Agrozvar 18092 290,69 14355752 23.2.2018 2018125 27.2.2018 15.3.2018 27.2.2018 290,69 28.2.2018 28.2.2018 18092 zváračský prístroj 2018125 1020636287 040 11 Idanská 9 Košice   SK1020636287
2018126 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1800058 2348,61 34074694 28.2.2018 2018126 5.3.2018 15.3.2018 5.3.2018 2348,61 24.4.2018 24.4.2018 1800058 uloženie TKO 2018126 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2018127 Enel s.r.o. 1811000061 1270,92 44553412 1.3.2018 2018127 5.3.2018 14.3.2018 5.3.2018 1270,92 21.3.2018 21.3.2018 1811000061 prev. modern. elektrina 2018127 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018128 ZE energia a.s. 1811000045 378,80 36677281 1.3.2018 2018128 5.3.2018 14.3.2018 5.3.2018 378,80 21.3.2018 21.3.2018 1811000045 prevádzka, modern. údržba elektrina 2018128   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018129 Zuzana Dömötörová 20180007 200,00 35282550 7.3.2018 2018129 8.3.2018 21.3.2018 8.3.2018 200,00 23.3.2018 23.3.2018 20180007 fotografické práce 2018129 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018130 UP Slovensko s.r.o. 118027229 2309,04 31396674 6.3.2018 2018130 6.3.2018 6.3.2018 6.3.2018 2309,04 6.3.2018 6.3.2018 118027229 jedálne kupóny 2018130 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2018131 Pro Wire s.r.o. 2018023 200,00 50510827 28.2.2018 2018131 8.3.2018 14.3.2018 8.3.2018 200,00 16.3.2018 16.3.2018 2018023 žiadosť rozvoj športu 2018131 2024169587 945 01 Pávia 2348/11 Komárno 2348/11  
2018132 Tibor Kvarda 32018 1790,00 37161064 7.3.2018 2018132 7.3.2018 14.3.2018 7.3.2018 1790,00 8.3.2018 8.3.2018 32018 oprava a montáž kov. prvkov 2018132 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2018133 Beata Kvardová 62018 1098,00 41111826 7.3.2018 2018133 7.3.2018 14.3.2018 7.3.2018 1098,00 8.3.2018 8.3.2018 62018 spracov. dát 2018133 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018134 Ajpek Ján 201820003 264,96 32311028 1.3.2018 2018134 9.3.2018 31.3.2018 9.3.2018 264,96 16.3.2018 16.3.2018 201820003 občerstvenie výroč. schôdza ZOCH pošt. holubov 2018134 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018135 Ajpek Ján 201820004 121,20 32311028 1.3.2018 2018135 9.3.2018 31.3.2018 9.3.2018 121,20 16.3.2018 16.3.2018 201820004 občerst. výroč chôdza DHZ 2018135 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018136 Ajpek Ján 201820005 164,88 32311028 1.3.2018 2018136 9.3.2018 31.3.2018 9.3.2018 164,88 16.3.2018 16.3.2018 201820005 občerstvenie výr. schôdza klub rybárov 2018136 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018137 Ajpek Ján 201820023 763,20 32311028 1.3.2018 2018137 9.3.2018 31.3.2018 9.3.2018 763,20 16.3.2018 16.3.2018 201820023 občerst. výroč. schôdza klub dôchod. 2018137 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018138 Združenie podnik. Gulázsi 2018161 360,00 41111052 28.2.2018 2018138 9.3.2018 14.3.2018 9.3.2018 360,00 22.6.2018 22.6.2018 2018161 zber odpadu 2018138 1042329332 930 03 53 Kráľovičove Kračany   SK1042329332
2018139 ZE energia a.s. 7141115410 202,37 36677281 5.3.2018 2018139 9.3.2018 19.3.2018 9.3.2018 202,37 21.3.2018 21.3.2018 7141115410 VO sása 2018139   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018140 ZE energia a.s. 7160993299 312,94 36677281 5.3.2018 2018140 9.3.2018 19.3.2018 9.3.2018 312,94 21.3.2018 21.3.2018 7160993299 elektrina TJ 2018140   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018141 ZE energia a.s. 7160993298 584,31 36677281 5.3.2018 2018141 9.3.2018 19.3.2018 9.3.2018 584,31 21.3.2018 21.3.2018 7160993298 elektrina mš 2018141   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018142 ZE energia a.s. 7121358732 364,12 36677281 5.3.2018 2018142 9.3.2018 19.3.2018 9.3.2018 364,12 21.3.2018 21.3.2018 7121358732 elektrina ocu 2018142   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018143 ZE energia a.s. 7141115411 623,14 36677281 5.3.2018 2018143 9.3.2018 19.3.2018 9.3.2018 623,14 21.3.2018 21.3.2018 7141115411 VO Janák 2018143   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018144 ZE energia a.s. 7240664776 -3,68 36677281 5.3.2018 2018144 9.3.2018 19.3.2018 9.3.2018 -3,68 19.3.2018 19.3.2018 7240664776 vyúčtov. elektrina 655 bj 2018144   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018145 ZE energia a.s. 7240664775 -8,52 36677281 5.3.2018 2018145 9.3.2018 19.3.2018 9.3.2018 -8,52 19.3.2018 19.3.2018 7240664775 vyúčtov. elektrina 655 A 2018145   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018146 ZE energia a.s. 7240664774 -533,67 36677281 5.3.2018 2018146 9.3.2018 19.3.2018 9.3.2018 -533,67 19.3.2018 19.3.2018 7240664774 vyúčtov VO drogéria 2018146   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018147 MJM Group, s.r.o. 618027 400,50 45541558 27.2.2018 2018147 9.3.2018 13.3.2018 9.3.2018 400,50     618027 exter manaž. separ zber 2018147 2023041702 086 04 Kurov Kružlov 85  
2018148 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820006389 279,23 36550949 28.2.2018 2018148 9.3.2018 21.3.2018 9.3.2018 279,23 21.3.2018 21.3.2018 8820006389 voda 15 bj 2018148 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018149 Zuzana Dömötörová 20180008 100,00 35282550 13.3.2018 2018149 13.3.2018 27.3.2018 13.3.2018 100,00 13.4.2018 13.4.2018 20180008 fotograf. práce 2018149 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018150 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143012314 36,00 31318762 28.2.2018 2018150 13.3.2018 14.3.2018 13.3.2018 36,00 19.3.2018 19.3.2018 0143012314 odvoz kuch. odpadu 2018150 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2018151 Tomáš Fekete 032018 2800,00 37161431 28.2.2018 2018151 14.3.2018 14.3.2018 14.3.2018 2800,00 15.5.2018 15.5.2018 032018 orezávanie a výrub stromov 2018151 1043230496 930 39 Maslovce 679 Čenkovce   SK1043230496
2018152 Lekomas s.r.o. 418023 125,16 36265110 13.3.2018 2018152 13.3.2018 27.3.2018 13.3.2018 125,16 14.3.2018 14.3.2018 418023 preprava FO 2018152 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018153 AJFA + AVIS, s.r.o.. 402018 16,32 31602436 14.3.2018 2018153 14.3.2018 28.3.2018 14.3.2018 16,32 25.4.2018 25.4.2018 402018 publikácia ocu 2018153 2020446032 010 01 Klemensova Žilina 34 SK2020446032
2018154 Tomáš Fekete 52018 200,00 37161431 16.3.2018 2018154 16.3.2018 30.3.2018 16.3.2018 200,00 23.8.2018 23.8.2018 52018 oprava osvetlenia TJ 2018154 1043230496 930 39 Maslovce 679 Čenkovce   SK1043230496
2018155 Tomáš Fekete 42018 2600,00 37161431 16.3.2018 2018155 16.3.2018 30.3.2018 16.3.2018 2600,00 23.8.2018 23.8.2018 42018 orezávanie a výrub stromov 2018155 1043230496 930 39 Maslovce 679 Čenkovce   SK1043230496
2018156 Nemocnica s poliklinikou DS 18360003133 183,93 44455356 12.3.2018 2018156 16.3.2018 26.3.2018 16.3.2018 183,93 15.6.2018 15.6.2018 8360003133 nájom klub dôchod. 2018156 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2018157 Ing. Helena Polónyi 1020180059 60,00 47971592 16.3.2018 2018157 16.3.2018 30.3.2018 16.3.2018 60,00 18.4.2018 18.4.2018 1020180059 spracovanie smernice 2018157 2024172986 931 01 Nová 308 Šamorín 59 SK2024172986
2018158 Jaroslav Kováč 180319 168,00 44158831 19.3.2018 2018158 19.3.2018 2.4.2018 19.3.2018 168,00 15.6.2018 15.6.2018 180319 služba tortový festival 2018158 1076507344 951 31 Borzagoš 1086 Močenok 63 SK1076507344
2018159 Zuzana Dömötörová 20180009 100,00 35282550 22.3.2018 2018159 22.3.2018 5.4.2018 22.3.2018 100,00 13.4.2018 13.4.2018 20180009 fotograf práce 2018159 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018160 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 326,34 35697270 22.3.2018 2018160 26.3.2018 5.4.2018 26.3.2018 326,34 6.4.2018 6.4.2018 0008893034 telefon 2018160 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2018161 Poradca Podnikateľa, s.r.o. 5021804689 96,00 31592503 21.3.2018 2018161 27.3.2018 21.3.2018 27.3.2018 96,00 14.3.2018 14.3.2018 5021804689 ročný prístup verejná správa 2018161 2020449189 010 01 Martina Rázusa Žilina 23A SK2020449189
2018162 REGIO SOLUTIONS 20180003 750,00 50426249 23.3.2018 2018162 27.3.2018 6.4.2018 27.3.2018 750,00 17.5.2018 17.5.2018 20180003 vyprac. žiadosťi 2018162 2120319003 929 01 M.R. Štefánika 995 Dunajská Streda 29/D  
2018163 Lekomas s.r.o. 418029 132,00 36265110 26.3.2018 2018163 26.3.2018 9.4.2018 26.3.2018 132,00 28.3.2018 28.3.2018 418029 preprava HO 2018163 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018164 Beata Kvardová 72018 1050,00 41111826 28.3.2018 2018164 28.3.2018 4.4.2018 28.3.2018 1050,00 28.3.2018 28.3.2018 72018 spracov dát zníženie energ. nároč. budov 2018164 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018165 Lekomas s.r.o. 418035 1800,00 36265110 3.4.2018 2018165 3.4.2018 17.4.2018 3.4.2018 1800,00 3.4.2018 3.4.2018 418035 preprava HO Praha 2018165 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018166 SPP a.s. 7318881939 689,00 35815256 1.4.2018 2018166 3.4.2018 16.4.2018 3.4.2018 689,00 20.4.2018 20.4.2018 7318881939 plyn KD 2018166   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018167 SPP a.s. 7318881940 1668,00 35815256 1.4.2018 2018167 3.4.2018 16.4.2018 3.4.2018 1668,00 20.4.2018 20.4.2018 7318881940 plyn ocu 2018167   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018168 SPP a.s. 7318881941 704,00 35815256 1.4.2018 2018168 3.4.2018 16.4.2018 3.4.2018 704,00 20.4.2018 20.4.2018 7318881941 plyn zdr. str. 2018168   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018169 SPP a.s. 7318881942 8,00 35815256 1.4.2018 2018169 3.4.2018 16.4.2018 3.4.2018 8,00 20.4.2018 20.4.2018 7318881942 plyn pohr. 2018169   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018170 SPP a.s. 7318881943 436,00 35815256 1.4.2018 2018170 3.4.2018 16.4.2018 3.4.2018 436,00 20.4.2018 20.4.2018 7318881943 plyn lekáreň 2018170   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018171 SPP a.s. 7318881944 2059,00 35815256 1.4.2018 2018171 3.4.2018 16.4.2018 3.4.2018 2059,00 20.4.2018 20.4.2018 7318881944 plyn mš 2018171   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018172 SPP a.s. 7318881945 437,00 35815256 1.4.2018 2018172 3.4.2018 16.4.2018 3.4.2018 437,00 20.4.2018 20.4.2018 7318881945 plyn TJ 2018172   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018173 SPP a.s. 7318881946 1169,00 35815256 1.4.2018 2018173 3.4.2018 16.4.2018 3.4.2018 1169,00 20.4.2018 20.4.2018 7318881946 plyn 15 bj 2018173   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018174 SPP a.s. 7318882181 888,00 35815256 1.4.2018 2018174 3.4.2018 16.4.2018 3.4.2018 888,00 20.4.2018 20.4.2018 7318882181 plyn 12 bj 2018174   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018175 Ajpek Ján 201820009 777,60 32311028 16.3.2018 2018175 5.4.2018 31.3.2018 5.4.2018 777,60 6.4.2018 6.4.2018 201820009 občerstvenie výroč. schôdza záhradkáry 2018175 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018176 Ajpek Ján 201820008 524,40 32311028 15.3.2018 2018176 5.4.2018 31.3.2018 5.4.2018 524,40 6.4.2018 6.4.2018 201820008 občerstvenie fest. Torty 2018176 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018177 Ajpek Ján 201820010 180,00 32311028 18.3.2018 2018177 5.4.2018 31.3.2018 5.4.2018 180,00 6.4.2018 6.4.2018 201820010 občerstvenie výroč. schôdza Csemadok 2018177 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018178 Ajpek Ján 201820011 108,00 32311028 17.3.2018 2018178 5.4.2018 31.3.2018 5.4.2018 108,00 6.4.2018 6.4.2018 201820011 občerstvenie brigáda 2018178 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018179 Ajpek Ján 201820012 214,56 32311028 24.3.2018 2018179 5.4.2018 10.4.2018 5.4.2018 214,56 6.4.2018 6.4.2018 201820012 občerstvenie výroč. schôdza drobnochovatelia 2018179 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018180 Lekomas s.r.o. 418037 43,20 36265110 3.4.2018 2018180 3.4.2018 17.4.2018 3.4.2018 43,20 10.4.2018 10.4.2018 418037 preprava FO 2018180 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018181 Lekomas s.r.o. 418038 83,40 36265110 3.4.2018 2018181 3.4.2018 17.4.2018 3.4.2018 83,40 10.4.2018 10.4.2018 418038 preprava FO 2018181 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018182 Beata Kvardová 82018 1099,00 41111826 5.4.2018 2018182 5.4.2018 12.4.2018 5.4.2018 1099,00 9.4.2018 9.4.2018 82018 spracov. dát 2018182 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018183 Tibor Kvarda 42018 1590,00 37161064 5.4.2018 2018183 5.4.2018 12.4.2018 5.4.2018 1590,00 9.4.2018 9.4.2018 42018 oprava kovových prvkov 2018183 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2018184 Ing. Ladislav Šandal 2018030 80,00 35018097 31.3.2018 2018184 5.4.2018 14.4.2018 5.4.2018 80,00 27.4.2018 27.4.2018 2018030 požiar služby 2018184   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2018185 Základná škola 32018 514,42 36094102 23.3.2018 2018185 5.4.2018 15.4.2018 5.4.2018 514,42 29.6.2018 29.6.2018 32018 voda šj a škd 2018185 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2018186 UP Slovensko s.r.o. 118038908 1944,31 31396674 5.4.2018 2018186 5.4.2018 5.4.2018 5.4.2018 1944,31 5.4.2018 5.4.2018 118038908 jedálne kupóny 2018186 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2018187 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1800091 2667,98 34074694 31.3.2018 2018187 5.4.2018 15.4.2018 5.4.2018 2667,98 20.7.2018 20.7.2018 1800091 uloženie TKO 2018187 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2018188 ZE energia a.s. 7459446618 2340,30 36677281 3.4.2018 2018188 5.4.2018 17.4.2018 5.4.2018 2340,30 17.4.2018 17.4.2018 7459446618 elekrina 2018188   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018189 ZE energia a.s. 7459456884 61,55 36677281 3.4.2018 2018189 5.4.2018 17.4.2018 5.4.2018 61,55 18.4.2018 18.4.2018 7459456884 elektrina12 bj 2018189   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018190 ZE energia a.s. 7459457166 20,70 36677281 3.4.2018 2018190 5.4.2018 17.4.2018 5.4.2018 20,70 18.4.2018 18.4.2018 7459457166 elektrina zub. amb. 2018190   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018191 ZE energia a.s. 7459457689 12,60 36677281 3.4.2018 2018191 5.4.2018 17.4.2018 5.4.2018 12,60 18.4.2018 18.4.2018 7459457689 elektrina hosp. dvor 2018191   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018192 ZE energia a.s. 7459461902 42,58 36677281 3.4.2018 2018192 5.4.2018 17.4.2018 5.4.2018 42,58 18.4.2018 18.4.2018 7459461902 elektrina sása 161 2018192   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018193 ZE energia a.s. 7459446619 171,95 36677281 3.4.2018 2018193 5.4.2018 17.4.2018 5.4.2018 171,95 18.4.2018 18.4.2018 7459446619 elektrina 2018193   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018194 ZE energia a.s. 7459446620 43,82 36677281 3.4.2018 2018194 5.4.2018 17.4.2018 5.4.2018 43,82 17.4.2018 17.4.2018 7459446620 elektrina klub dôchod. 2018194   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018195 Enel s.r.o. 1811000086 378,80 44553412 3.4.2018 2018195 6.4.2018 16.4.2018 6.4.2018 378,80 20.4.2018 20.4.2018 1811000086 elektrina, prev. údržba 2018195 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018196 Enel s.r.o. 1811000105 1270,92 44553412 3.4.2018 2018196 6.4.2018 16.4.2018 6.4.2018 1270,92 20.4.2018 20.4.2018 1811000105 elektrina, prev. údržba 2018196 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018197 REGIO SOLUTIONS 20180009 750,00 50426249 3.4.2018 2018197 5.4.2018 17.4.2018 5.4.2018 750,00 17.5.2018 17.5.2018 20180009 vyprac. žiadosti 2018197 2120319003 929 01 M.R. Štefánika 995 Dunajská Streda 29/D  
2018198 JUDr. Ildikó Uleklová 201804032 200,00 50170597 3.4.2018 2018198 6.4.2018 10.4.2018 6.4.2018 200,00 27.4.2018 27.4.2018 201804032 právne služby 2018198 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2018199 Ateliér 54 s.r.o. 2018003 1020,00 47867761 3.4.2018 2018199 6.4.2018 17.4.2018 6.4.2018 1020,00 17.5.2018 17.5.2018 2018003 stany 2018199 2024123431 049 42   Lipovník 262 SK2024123431
2018200 Slovak Telekom, a.s. 8205961534 244,50 35763469 1.4.2018 2018200 9.4.2018 18.4.2018 9.4.2018 244,50 18.4.2018 18.4.2018 8205961534 telefon 2018200 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018201 Slovak Telekom, a.s. 8205961567 22,34 35763469 1.4.2018 2018201 9.4.2018 18.4.2018 9.4.2018 22,34 18.4.2018 18.4.2018 8205961567 telefon ocu 2018201 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018202 SPP a.s. 4900139955 149,94 35815256 4.4.2018 2018202 9.4.2018 18.4.2018 9.4.2018 149,94 25.5.2018 25.5.2018 4900139955 overenie meradla 2018202   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018203 ZE energia a.s. 7141127980 517,00 36677281 4.4.2018 2018203 10.4.2018 18.4.2018 10.4.2018 517,00 20.4.2018 20.4.2018 7141127980 elektrina mš 2018203   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018204 ZE energia a.s. 7141126833 327,03 36677281 4.4.2018 2018204 10.4.2018 18.4.2018 10.4.2018 327,03 20.4.2018 20.4.2018 7141126833 elektrina TJ 2018204   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018205 ZE energia a.s. 7111618338 385,56 36677281 4.4.2018 2018205 10.4.2018 18.4.2018 10.4.2018 385,56 20.4.2018 20.4.2018 7111618338 elektrina ocu 2018205   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018206 ZE energia a.s. 7131224585 617,37 36677281 4.4.2018 2018206 10.4.2018 18.4.2018 10.4.2018 617,37 20.4.2018 20.4.2018 7131224585 VO janák 2018206   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018207 ZE energia a.s. 7131224584 198,46 36677281 4.4.2018 2018207 10.4.2018 18.4.2018 10.4.2018 198,46 20.4.2018 20.4.2018 7131224584 VO sása 2018207   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018208 Lekomas s.r.o. 418041 148,80 36265110 10.4.2018 2018208 10.4.2018 24.4.2018 10.4.2018 148,80 10.4.2018 10.4.2018 418041 preprava HO FO 2018208 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018209 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 38200039 1098,01 36550949 31.3.2018 2018209 10.4.2018 23.4.2018 10.4.2018 1098,01 23.4.2018 23.4.2018 38200039 voda 2018209 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018210 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820012259 2801,82 36550949 31.3.2018 2018210 12.4.2018 23.4.2018 12.4.2018 2801,82 6.6.2018 6.6.2018 8820012259 voda BNŠ 2018210 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018211 Ascorp corporation s.r.o. 20180013 1722,00 36724335 16.4.2018 2018211 17.4.2018 23.4.2018 17.4.2018 1722,00 10.5.2018 10.5.2018 20180013 prechody, prem. zastávky 2018211 2022309993 931 01 Veterná 43 Šamorín   SK2022309993
2018212 Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 118952942 16,55 35848863 13.4.2018 2018212 17.4.2018 27.4.2018 17.4.2018 16,55     118952942 telefon 2018212 2020216748 851 01 Einseinova 24 Bratislava   SK2020216748
2018213 Nemocnica s poliklinikou DS 183600439 183,93 44455356 12.4.2018 2018213 17.4.2018 26.4.2018 17.4.2018 183,93 20.7.2018 20.7.2018 183600439 nájom klub dôchod. 2018213 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2018214 Lekomas s.r.o. 418048 88,20 36265110 18.4.2018 2018214 18.4.2018 2.5.2018 18.4.2018 88,20 20.6.2018 20.6.2018 418048 preprava autobusom rómske stretnutie 2018214 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018215 Lekomas s.r.o. 418049 160,00 36265110 18.4.2018 2018215 18.4.2018 2.5.2018 18.4.2018 160,00 25.4.2018 25.4.2018 418049 preprava HO 2018215 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018216 AGRIPENT, s.r.o. 180077 324,03 35703512 14.4.2018 2018216 18.4.2018 28.4.2018 18.4.2018 324,03     180077 prírpd. kamenivo, práce s nakladačom 2018216 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018217 Agrointer,s.r.o. 20185061 540,00 36357227 9.4.2018 2018217 13.4.2018 23.4.2018 13.4.2018 540,00 27.7.2018 27.7.2018 20185061 nádoby TKO 2018217 2022176013 931 01 Agátový rad 1 Šamorín   SK2022176013
2018218 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820012711 276,86 36550949 31.3.2018 2018218 13.4.2018 25.4.2018 13.4.2018 276,86 25.4.2018 25.4.2018 8820012711 voda 15 bj 2018218 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018219 Lekomas s.r.o. 418046 349,80 36265110 11.4.2018 2018219 11.4.2018 25.4.2018 11.4.2018 349,80 12.6.2018 12.6.2018 418046 preprava autobusom lagúna 2018219 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018220 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 143012460 36,00 31318762 31.3.2018 2018220 16.4.2018 14.4.2018 16.4.2018 36,00 16.5.2018 16.5.2018 143012460 odvoz kuch. odpadu 2018220 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2018221 Štátna ochrana prírody 20180290 100,00 17058520 12.4.2018 2018221 12.4.2018 3.5.2018 12.4.2018 100,00 7.5.2018 7.5.2018 20180290 vyplracovanie potvrdenia 2018221 2021526188 974 01 Tajovského 28B Banská Bystrica   SK2021526188
2018222 Gábor Sztranyovszky 18170013 248,00 37490397 23.4.2018 2018222 23.4.2018 30.4.2018 23.4.2018 248,00 23.4.2018 23.4.2018 18170013 predlženie office 2018222 1044243992 930 39 Sídlisko 130 Zlaté Klasy 14 SK1044243992
2018223 SPP a.s. 9000223418 235,58 35815256 20.4.2018 2018223 25.4.2018 4.5.2018 25.4.2018 235,58 15.6.2018 15.6.2018 9000223418 kontrola meradla plynu zdr. 2018223   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018224 Beata Kvardová 92018 1104,00 41111826 26.4.2018 2018224 26.4.2018 4.5.2018 26.4.2018 1104,00 27.4.2018 27.4.2018 92018 spracov. dát zníž. energ. nárč. budov 2018224 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018225 SENTRANS s.r.o. 20180100 180,00 4387870244 20.4.2018 2018225 26.4.2018 27.4.2018 26.4.2018 180,00 25.5.2018 25.5.2018 20180100 piesok 2018225 2022497092 930 51   Veľká Paka 163 SK2022497092
2018226 Valeur 4512018 420,00 34119850 24.4.2018 2018226 26.4.2018 8.5.2018 26.4.2018 420,00     4512018 tlačové služby 2018226 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2018227 Orange Slovensko, a.s. 008893034 327,22 35697270 22.4.2018 2018227 27.4.2018 6.5.2018 27.4.2018 327,22 7.5.2018 7.5.2018 008893034 telefon 2018227 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2018228 REGIO SOLUTIONS 20180032 600,00 50426249 26.4.2018 2018228 26.4.2018 9.5.2018 26.4.2018 600,00 4.6.2018 4.6.2018 20180032 vypracov. žiadosti elektromobil 2018228 2120319003 929 01 M.R. Štefánika 995 Dunajská Streda 29/D  
2018229 JUDr. Silvia Bernáthová 2018033 960,00 36720771 23.4.2018 2018229 23.4.2018 3.5.2018 23.4.2018 960,00 27.4.2018 27.4.2018 2018033 zníž. energ. náročnosti budov práv. služby 2018229 2022301039 930 02 Studený rad 611 Orechová Potôň 1 SK2022301039
2018230 Lekomas s.r.o. 418054 67,20 36265110 23.4.2018 2018230 23.4.2018 7.5.2018 23.4.2018 67,20 25.4.2018 25.4.2018 418054 preprava autobusom HO 2018230 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018231 Lekomas s.r.o. 418055 61,50 36265110 24.4.2018 2018231 24.4.2018 8.5.2018 24.4.2018 61,50 20.6.2018 20.6.2018 418055 preprava autobusom HO 2018231 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018232 Lekomas s.r.o. 418060 54,72 36265110 30.4.2018 2018232 30.4.2018 14.5.2018 30.4.2018 54,72 20.6.2018 20.6.2018 418060 preprava autobusom FO 2018232 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018233 Zábavné učení 1800427 483,98 29261651 25.4.2018 2018233 25.4.2018 7.5.2018 25.4.2018 483,98 22.5.2018 22.5.2018 1800427 učebné pomôcky 2018233 4120001534 985 25 Mariánske nám. 14 Uhorské   SK4120001534
2018234 SPP a.s. 7308946252 264,00 35815256 1.5.2018 2018234 2.5.2018 15.5.2018 2.5.2018 264,00 21.5.2018 21.5.2018 7308946252 plyn KD 2018234   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018235 SPP a.s. 7308946253 639,00 35815256 1.5.2018 2018235 2.5.2018 15.5.2018 2.5.2018 639,00 21.5.2018 21.5.2018 7308946253 plyn ocu 2018235   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018236 SPP a.s. 7308946254 270,00 35815256 1.5.2018 2018236 2.5.2018 15.5.2018 2.5.2018 270,00 21.5.2018 21.5.2018 7308946254 plyn zdr. str. 2018236   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018237 SPP a.s. 7308946255 8,00 35815256 1.5.2018 2018237 2.5.2018 15.5.2018 2.5.2018 8,00 21.5.2018 21.5.2018 7308946255 plyn pohr. 2018237   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018238 SPP a.s. 7308946256 167,00 35815256 1.5.2018 2018238 2.5.2018 15.5.2018 2.5.2018 167,00 21.5.2018 21.5.2018 7308946256 plyn lekáreň 2018238   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018239 SPP a.s. 7308946257 788,00 35815256 1.5.2018 2018239 2.5.2018 15.5.2018 2.5.2018 788,00 21.5.2018 21.5.2018 7308946257 plyn MŠ 2018239   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018240 SPP a.s. 7308946258 168,00 35815256 1.5.2018 2018240 2.5.2018 15.5.2018 2.5.2018 168,00 21.5.2018 21.5.2018 7308946258 plyn TJ 2018240   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018241 SPP a.s. 7308946259 448,00 35815256 1.5.2018 2018241 2.5.2018 15.5.2018 2.5.2018 448,00 21.5.2018 21.5.2018 7308946259 plyn 15 bj 2018241   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018242 SPP a.s. 7308946488 888,00 35815256 1.5.2018 2018242 2.5.2018 15.5.2018 2.5.2018 888,00 21.5.2018 21.5.2018 7308946488 plyn 12 bj 2018242   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018243 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1800127 4387,82 34074694 30.4.2018 2018243 3.5.2018 15.5.2018 3.5.2018 4387,82     1800127 uloženie TKO 2018243 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2018244 Ing. Ladislav Šandal 2018042 80,00 35018097 30.4.2018 2018244 4.5.2018 14.5.2018 4.5.2018 80,00 25.5.2018 25.5.2018 2018042 požiarne služby 2018244   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2018245 Enel s.r.o. 1811000125 378,80 44553412 2.5.2018 2018245 4.5.2018 14.5.2018 4.5.2018 378,80 21.5.2018 21.5.2018 1811000125 dodávka, prevád. údržba elektrina 2018245 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018246 Enel s.r.o. 1811000144 1270,92 44553412 2.5.2018 2018246 4.5.2018 14.5.2018 4.5.2018 1270,92 21.5.2018 21.5.2018 1811000144 dodávka, prevád. údržba elektrina 2018246 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018247 ZE energia a.s. 7551338962 61,55 36677281 2.5.2018 2018247 4.5.2018 16.5.2018 4.5.2018 61,55 21.5.2018 21.5.2018 7551338962 elektrina 12 bj 2018247   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018248 ZE energia a.s. 7551339203 20,70 36677281 2.5.2018 2018248 4.5.2018 16.5.2018 4.5.2018 20,70 21.5.2018 21.5.2018 7551339203 elektrina zub. amb. 2018248   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018249 ZE energia a.s. 7551339443 12,60 36677281 2.5.2018 2018249 4.5.2018 16.5.2018 4.5.2018 12,60 21.5.2018 21.5.2018 7551339443 elektrina hosp. dvor 2018249   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018250 ZE energia a.s. 7551330708 2340,30 36677281 2.5.2018 2018250 4.5.2018 16.5.2018 4.5.2018 2340,30 16.5.2018 16.5.2018 7551330708 elektrina 2018250   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018251 ZE energia a.s. 7551330709 171,95 36677281 2.5.2018 2018251 4.5.2018 16.5.2018 4.5.2018 171,95 21.5.2018 21.5.2018 7551330709 elektrina 2018251   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018252 ZE energia a.s. 7551330710 43,82 36677281 2.5.2018 2018252 4.5.2018 16.5.2018 4.5.2018 43,82 16.5.2018 16.5.2018 7551330710 elektrina 2018252   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018253 ZE energia a.s. 7551342830 52,58 36677281 2.5.2018 2018253 4.5.2018 16.5.2018 4.5.2018 52,58 21.5.2018 21.5.2018 7551342830 elektrina detské ihriská 2018253   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018254 JUDr. Ildikó Uleklová 20180522 200,00 50170597 30.4.2018 2018254 7.5.2018 9.5.2018 7.5.2018 200,00 25.5.2018 25.5.2018 20180522 advokátske služby 2018254 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2018255 Wolters Kluwer sro 1301828203 33,18 31348262 7.5.2018 2018255 7.5.2018 21.5.2018 7.5.2018 33,18 25.5.2018 25.5.2018 1301828203 publikácia stav. úrad 2018255 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2018256 Slovak Telekom, a.s. 8207959704 22,61 35763469 2.5.2018 2018256 9.5.2018 18.5.2018 9.5.2018 22,61 21.5.2018 21.5.2018 8207959704 telefon ocu 2018256 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018257 Slovak Telekom, a.s. 8207959674 244,50 35763469 2.5.2018 2018257 9.5.2018 18.5.2018 9.5.2018 244,50 21.5.2018 21.5.2018 8207959674 telefon 2018257 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018258 UP Slovensko s.r.o. 1108050888 2498,28 31396674 9.5.2018 2018258 9.5.2018 9.5.2018 9.5.2018 2498,28 9.5.2018 9.5.2018 1108050888 jedálne kupóny 2018258 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2018259 Základná škola 62018 514,42 36094102 4.5.2018 2018259 9.5.2018 15.5.2018 9.5.2018 514,42     62018 voda areal zš 2018259 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2018260 Beata Kvardová 102018 1103,00 41111826 4.5.2018 2018260 9.5.2018 11.5.2018 9.5.2018 1103,00 9.5.2018 9.5.2018 102018 spracov dát separ zber 2018260 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018261 Tibor Kvarda 52018 1825,00 37161064 4.5.2018 2018261 9.5.2018 11.5.2018 9.5.2018 1825,00 9.5.2018 9.5.2018 52018 oprava a údržba na cintorínoch 2018261 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2018262 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820018548 853,34 36550949 30.4.2018 2018262 9.5.2018 21.5.2018 9.5.2018 853,34 19.6.2018 19.6.2018 8820018548 voda 726 bj 2018262 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018263 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820018547 803,65 36550949 30.4.2018 2018263 9.5.2018 21.5.2018 9.5.2018 803,65 19.6.2018 19.6.2018 8820018547 voda 791 bj 2018263 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018264 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820018546 820,21 36550949 30.4.2018 2018264 9.5.2018 21.5.2018 9.5.2018 820,21 19.6.2018 19.6.2018 8820018546 voda 792 bj 2018264 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018265 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820018470 64,52 36550949 30.4.2018 2018265 9.5.2018 21.5.2018 9.5.2018 64,52 25.5.2018 25.5.2018 8820018470 voda TJ 2018265 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018266 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820018469 45,66 36550949 30.4.2018 2018266 9.5.2018 21.5.2018 9.5.2018 45,66 25.5.2018 25.5.2018 8820018469 voda zdr. str. 2018266 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018267 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820018467 143,06 36550949 30.4.2018 2018267 9.5.2018 21.5.2018 9.5.2018 143,06 25.5.2018 25.5.2018 8820018467 voda KD 2018267 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018268 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820018468 460,68 36550949 30.4.2018 2018268 9.5.2018 21.5.2018 9.5.2018 460,68 19.6.2018 19.6.2018 8820018468 voda ocu 2018268 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018269 Zuzana Dömötörová 2018014 200,00 35282550 9.5.2018 2018269 9.5.2018 23.5.2018 9.5.2018 200,00 19.6.2018 19.6.2018 2018014 fotograf. práce 2018269 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018270 AGRIPENT, s.r.o. 180089 248,89 35703512 2.5.2018 2018270 7.5.2018 16.5.2018 7.5.2018 248,89     180089 kameň 2018270 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018271 ZE energia a.s. 7151065584 308,87 36677281 2.5.2018 2018271 10.5.2018 17.5.2018 10.5.2018 308,87 21.5.2018 21.5.2018 7151065584 elektrina 2018271   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018272 ZE energia a.s. 7121390162 121,72 36677281 2.5.2018 2018272 10.5.2018 17.5.2018 10.5.2018 121,72 21.5.2018 21.5.2018 7121390162 elektrina 2018272   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018273 ZE energia a.s. 7121390163 496,65 36677281 2.5.2018 2018273 10.5.2018 17.5.2018 10.5.2018 496,65 21.5.2018 21.5.2018 7121390163 elektrina 2018273   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018274 ZE energia a.s. 7190896796 184,82 36677281 2.5.2018 2018274 10.5.2018 17.5.2018 10.5.2018 184,82 21.5.2018 21.5.2018 7190896796 elektrina 2018274   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018275 ZE energia a.s. 7120987227 482,51 36677281 2.5.2018 2018275 10.5.2018 17.5.2018 10.5.2018 482,51 21.5.2018 21.5.2018 7120987227 elektrina 2018275   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018276 Lekomas s.r.o. 418061 168,00 36265110 7.5.2018 2018276 7.5.2018 21.5.2018 7.5.2018 168,00 23.5.2018 23.5.2018 418061 preprava FO 2018276 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018277 Lekomas s.r.o. 418063 766,92 36265110 9.5.2018 2018277 9.5.2018 23.5.2018 9.5.2018 766,92 10.5.2018 10.5.2018 418063 prenájom kosačky 2018277 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018278 Ing. Vít Drgon 4500518 240,00 32794321 9.5.2018 2018278 9.5.2018 19.5.2018 9.5.2018 240,00     4500518 školenie pracovníkov 2018278 1020417552 941 11 Slovenská 9 Palárikovo 9 SK1020417552
2018279 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 143012617 36,00 31318762 2.5.2018 2018279 11.5.2018 14.5.2018 11.5.2018 36,00 15.6.2018 15.6.2018 143012617 odvoz kuch. odpadu 2018279 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2018280 Lekomas s.r.o. 418066 85,50 36265110 14.5.2018 2018280 14.5.2018 28.5.2018 14.5.2018 85,50 20.6.2018 20.6.2018 418066 preprava HO 2018280 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018281 Ajpek Ján 201820020 93,60 32311028 15.5.2018 2018281 15.5.2018 30.5.2018 15.5.2018 93,60 8.6.2018 8.6.2018 201820020 občerstvenie 2018281 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018282 Ajpek Ján 201820021 172,80 32311028 15.5.2018 2018282 15.5.2018 30.5.2018 15.5.2018 172,80 8.6.2018 8.6.2018 201820021 občarstvenie 2018282 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018283 Ajpek Ján 201820022 1008,00 32311028 15.5.2018 2018283 15.5.2018 30.5.2018 15.5.2018 1008,00 8.6.2018 8.6.2018 201820022 občarstvenie majáles 2018283 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018284 Lekomas s.r.o. 418071 273,84 36265110 16.5.2018 2018284 16.5.2018 30.5.2018 16.5.2018 273,84 12.6.2018 12.6.2018 418071 preprava lagúna 2018284 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018285 Lekomas s.r.o. 418070 66,84 36265110 16.5.2018 2018285 16.5.2018 30.5.2018 16.5.2018 66,84 20.6.2018 20.6.2018 418070 preprava hádzaná 2018285 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018286 Nemocnica s poliklinikou DS 183600547 183,93 44455356 14.5.2018 2018286 17.5.2018 28.5.2018 17.5.2018 183,93 14.11.2018 14.11.2018 183600547 nájom klub dôchod. 2018286 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2018287 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820020014 350,23 36550949 30.4.2018 2018287 17.5.2018 28.5.2018 17.5.2018 350,23 28.5.2018 28.5.2018 8820020014 voda 15 bj 2018287 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018288 MAXNETWORK s.r.o. 201804949 929,40 36250481 15.5.2018 2018288 17.5.2018 29.5.2018 17.5.2018 929,40     201804949 kamerový systém detské ihrisko sása 2018288 2020192009 925 22 Kapitána Jána Nálepku 866 Veľké Úľany   SK2020192009
2018289 energetická certifikácia budov 2018023 45,00 44297149 18.5.2018 2018289 18.5.2018 1.6.2018 18.5.2018 45,00 15.6.2018 15.6.2018 2018023 projekty mš a ocu 2018289 2022664831 821 06 Estónska 26 Bratislava   SK2022664831
2018290 Detské ihriská 0202018 3915,00 44845685 15.5.2018 2018290 21.5.2018 29.5.2018 21.5.2018 3915,00 24.7.2018 24.7.2018 0202018 altán mš 2018290 2022846760 078 01 Obchodná 9 Sečovce 17 SK2022846760
2018291 Lekomas s.r.o. 418075 149,40 36265110 21.5.2018 2018291 21.5.2018 4.6.2018 21.5.2018 149,40 20.6.2018 20.6.2018 418075 preprava FO, HO 2018291 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018292 AGRIPENT, s.r.o. 180118 326,93 35703512 15.5.2018 2018292 22.5.2018 31.5.2018 22.5.2018 326,93     180118 kamenivo 2018292 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018293 Školáčik Majo 10180049 4648,00 47880775 22.5.2018 2018293 22.5.2018 1.6.2018 22.5.2018 4648,00 12.9.2018 12.9.2018 10180049 nábytok ocu 2018293 1072519195 028 01 Pekárenská Brezovica 277 SK1072519195
2018294 Jutex 1080001391 176,20 36250643 22.5.2018 2018294 22.5.2018 21.6.2018 22.5.2018 176,20 22.5.2018 22.5.2018 1080001391 koberec 2018294 2020173562 821 04 Ivánska cesta 2 Bratislava   SK2020173562
2018295 Juraj Fekete 142018 1639,64 37489771 24.5.2018 2018295 24.5.2018 7.6.2018 24.5.2018 1639,64 20.7.2018 20.7.2018 142018 premiestnenie VO 2018295 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2018296 ELMIKO - Miloš Kovačovic 2018075 231,60 17667984 21.5.2018 2018296 25.5.2018 4.6.2018 25.5.2018 231,60 26.9.2018 26.9.2018 2018075 oprava rozhlasu 2018296 1028862923 916 11   Bzince pod Javorinou   SK1028862923
2018297 STAVKOM - Ing. Nagy Tibor 92018 4790,00 37160486 25.5.2018 2018297 25.5.2018 25.6.2018 25.5.2018 4790,00 3.12.2018 3.12.2018 92018 oprava vozoviek 2018297 1029147680 930 03 Lesné Kráľovičove Kračany 40 SK1029147680
2018298 Beata Kvardová 112018 1093,00 41111826 28.5.2018 2018298 28.5.2018 4.6.2018 28.5.2018 1093,00 30.5.2018 30.5.2018 112018 spracov dát 2018298 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018299 SPP a.s. 7313940427 111,00 35815256 1.6.2018 2018299 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 111,00 19.6.2018 19.6.2018 7313940427 plyn KD 2018299   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018300 SPP a.s. 7313940428 268,00 35815256 1.6.2018 2018300 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 268,00 19.6.2018 19.6.2018 7313940428 plyn ocu 2018300   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018301 SPP a.s. 7313940429 113,00 35815256 1.6.2018 2018301 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 113,00 19.6.2018 19.6.2018 7313940429 plyn zdr 2018301   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018302 SPP a.s. 7313940430 8,00 35815256 1.6.2018 2018302 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 8,00 19.6.2018 19.6.2018 7313940430 plyn pohr. 2018302   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018303 SPP a.s. 7313940431 70,00 35815256 1.6.2018 2018303 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 70,00 19.6.2018 19.6.2018 7313940431 plyn lekáreň 2018303   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018304 SPP a.s. 7313940432 331,00 35815256 1.6.2018 2018304 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 331,00 19.6.2018 19.6.2018 7313940432 plyn mš 2018304   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018305 SPP a.s. 7313940433 71,00 35815256 1.6.2018 2018305 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 71,00 19.6.2018 19.6.2018 7313940433 plyn TJ 2018305   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018306 SPP a.s. 7313940434 188,00 35815256 1.6.2018 2018306 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 188,00 19.6.2018 19.6.2018 7313940434 plyn 15  bj 2018306   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018307 SPP a.s. 7313940663 888,00 35815256 1.6.2018 2018307 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 888,00 19.6.2018 19.6.2018 7313940663 plyn 12 bj 2018307   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018308 ZE energia a.s. 7541402376 2340,30 36677281 1.6.2018 2018308 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 2340,30 15.6.2018 15.6.2018 7541402376 elektrina 2018308   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018309 ZE energia a.s. 7541402377 171,95 36677281 1.6.2018 2018309 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 171,95 19.6.2018 19.6.2018 7541402377 elektrina 2018309   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018310 ZE energia a.s. 7541402378 43,82 36677281 1.6.2018 2018310 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 43,82 15.6.2018 15.6.2018 7541402378 elektrina klub dôchod. 2018310   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018311 ZE energia a.s. 7459506573 52,58 36677281 1.6.2018 2018311 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 52,58 19.6.2018 19.6.2018 7459506573 elektrina detské ihriská 2018311   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018312 ZE energia a.s. 7459502746 61,55 36677281 1.6.2018 2018312 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 61,55 19.6.2018 19.6.2018 7459502746 elektrina 12 bj 2018312   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018313 ZE energia a.s. 7459503226 12,60 36677281 1.6.2018 2018313 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 12,60 19.6.2018 19.6.2018 7459503226 elektrina hosp. dvor 2018313   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018314 ZE energia a.s. 7459502988 20,70 36677281 1.6.2018 2018314 4.6.2018 15.6.2018 4.6.2018 20,70 19.6.2018 19.6.2018 7459502988 elektrina zub. amb. 2018314   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018315 Enel s.r.o. 1811000164 378,80 44553412 1.6.2018 2018315 4.6.2018 14.6.2018 4.6.2018 378,80 20.6.2018 20.6.2018 1811000164 prev. údržba energia 2018315 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018316 Enel s.r.o. 1811000184 1270,92 44553412 1.6.2018 2018316 4.6.2018 14.6.2018 4.6.2018 1270,92 20.6.2018 20.6.2018 1811000184 prev. údžba energia masníkovo kol. 2018316 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018317 Slovak Telekom, a.s. 8209968722 244,50 35763469 4.6.2018 2018317 6.6.2018 18.6.2018 6.6.2018 244,50 19.6.2018 19.6.2018 8209968722 telefon 2018317 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018318 Slovak Telekom, a.s. 8209968758 22,66 35763469 4.6.2018 2018318 6.6.2018 18.6.2018 6.6.2018 22,66 19.6.2018 19.6.2018 8209968758 telefon ocu 2018318 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018319 HORNBACH 9001006418 106,40 35838949 1.6.2018 2018319 1.6.2018 1.6.2018 1.6.2018 106,40 30.5.2018 30.5.2018 9001006418 regál 2018319 2020262684 821 04 Galvaniho 9 Bratislava   SK2020262684
2018320 Lekomas s.r.o. 418087 43,68 36265110 4.6.2018 2018320 4.6.2018 18.6.2018 4.6.2018 43,68 20.6.2018 20.6.2018 418087 preprava HO 2018320 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018321 Lekomas s.r.o. 418082 1199,18 36265110 4.6.2018 2018321 4.6.2018 18.6.2018 4.6.2018 1199,18 12.6.2018 12.6.2018 418082 prenájom kosačky 2018321 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018322 Lekomas s.r.o. 418088 215,40 36265110 4.6.2018 2018322 4.6.2018 18.6.2018 4.6.2018 215,40 20.6.2018 20.6.2018 418088 preprava FO 2018322 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018323 Lekomas s.r.o. 418091 216,00 36265110 4.6.2018 2018323 4.6.2018 18.6.2018 4.6.2018 216,00 20.6.2018 20.6.2018 418091 kosenie VP 2018323 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018324 Združenie podnik. Gulázsi 2018529 900,00 41111052 1.6.2018 2018324 6.6.2018 14.6.2018 6.6.2018 900,00 22.6.2018 22.6.2018 2018529 odvoz odpadu 2018324 1042329332 930 03 53 Kráľovičove Kračany   SK1042329332
2018325 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1800166 3730,47 34074694 1.6.2018 2018325 6.6.2018 15.6.2018 6.6.2018 3730,47 26.9.2018 26.9.2018 1800166 uloženie TKO 2018325 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2018326 JUDr. Ildikó Uleklová 20180612 200,00 50170597 1.6.2018 2018326 6.6.2018 8.6.2018 6.6.2018 200,00 15.6.2018 15.6.2018 20180612 právne služby 2018326 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2018327 Ing. Ladislav Šandal 2018054 80,00 35018097 1.6.2018 2018327 6.6.2018 14.6.2018 6.6.2018 80,00 15.6.2018 15.6.2018 2018054 požiar. služby 2018327   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2018328 ZE energia a.s. 7210821200 408,74 36677281 4.6.2018 2018328 7.6.2018 18.6.2018 7.6.2018 408,74 27.6.2018 27.6.2018 7210821200 VO janák 2018328   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018329 ZE energia a.s. 7210821199 226,64 36677281 4.6.2018 2018329 6.6.2018 18.6.2018 6.6.2018 226,64 27.6.2018 27.6.2018 7210821199 VO sása 2018329   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018330 ZE energia a.s. 7280953421 215,30 36677281 4.6.2018 2018330 7.6.2018 18.6.2018 7.6.2018 215,30 27.6.2018 27.6.2018 7280953421 elektrina TJ 2018330   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018331 ZE energia a.s. 7180953420 436,16 36677281 4.6.2018 2018331 7.6.2018 18.6.2018 7.6.2018 436,16 27.6.2018 27.6.2018 7180953420 elektrina mš 2018331   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018332 ZE energia a.s. 7131244421 215,38 36677281 4.6.2018 2018332 7.6.2018 18.6.2018 7.6.2018 215,38 27.6.2018 27.6.2018 7131244421 elektrina ocu 2018332   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018333 Zuzana Dömötörová 2018017 190,00 35282550 7.6.2018 2018333 7.6.2018 21.6.2018 7.6.2018 190,00 30.7.2018 30.7.2018 2018017 fotograf. práce 2018333 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018334 Zuzana Dömötörová 2018019 1012,00 35282550 7.6.2018 2018334 7.6.2018 21.6.2018 7.6.2018 1012,00 27.6.2018 27.6.2018 2018019 príprava podkladov brožúra 2018334 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018335 ENERGY PROJECTs.r.o. 1800086 700,80 46948546 1.6.2018 2018335 7.6.2018 11.6.2018 7.6.2018 700,80 31.7.2018 31.7.2018 1800086 kontrola plyn zariad. 2018335 2023746692 929 01 Nárcisová Dunajská Streda 5442/2 SK2023746692
2018336 UP Slovensko s.r.o. 118061231 2950,85 31396674 7.6.2018 2018336 7.6.2018 7.6.2018 7.6.2018 2950,85 6.6.2018 6.6.2018 118061231 jedálne kupóny 2018336 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2018337 Lekomas s.r.o. 418094 94,08 36265110 11.6.2018 2018337 11.6.2018 25.6.2018 11.6.2018 94,08 24.7.2018 24.7.2018 418094 preprava mš a zš 2018337 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018338 VOLUMA  SK, s.r.o. 180507 2000,00 00305553 30.5.2018 2018338 11.6.2018 11.6.2018 11.6.2018 2000,00 1.6.2018 1.6.2018 180507 VO zariadenia pre zber dvor 2018338 2021151814 900 81 Chorvátska 187 Šenkvice   SK2021151814
2018339 ZE energia a.s. 7190899929 -98,66 36677281 6.6.2018 2018339 12.6.2018 20.6.2018 12.6.2018 -98,66 20.6.2018 20.6.2018 7190899929 vyúčtov. elektrina 2018339   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018340 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 143012782 36,00 31318762 6.6.2018 2018340 13.6.2018 20.6.2018 13.6.2018 36,00 18.7.2018 18.7.2018 143012782 odvoz kuch. odpadu 2018340 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2018341 Železnice SR 2850025192 335,89 31364501 6.6.2018 2018341 13.6.2018 20.6.2018 13.6.2018 335,89 18.7.2018 18.7.2018 2850025192 nájom VP 2018341 2020480121 917 01 Bratislavská 2 Trnava   SK2020480121
2018342 Nemocnica s poliklinikou DS 183600656 183,93 44455356 12.6.2018 2018342 15.6.2018 26.6.2018 15.6.2018 183,93 14.11.2018 14.11.2018 183600656 nájom klub dôchod. 2018342 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2018343 AGRIPENT, s.r.o. 180138 48,00 35703512 11.6.2018 2018343 15.6.2018 25.6.2018 15.6.2018 48,00     180138 práce strojom new holland 2018343 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018344 Grafis Media, s.r.o. 10180231 480,00 36751847 20.6.2018 2018344 20.6.2018 4.7.2018 20.6.2018 480,00 26.7.2018 26.7.2018 10180231 tabule 2018344 2022346557 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2022346557
2018345 PROROZVOJ, s.r.o. 200180029 1200,00 50451022 13.6.2018 2018345 18.6.2018 13.7.2018 18.6.2018 1200,00     200180029 komunitný plán soc. služieb 2018345 2120364334 811 09 Dostojevského rad 19 Bratislava    
2018346 Lekomas s.r.o. 418096 145,80 36265110 18.6.2018 2018346 18.6.2018 2.7.2018 18.6.2018 145,80 20.6.2018 20.6.2018 418096 prerpava FO 2018346 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018347 Lekomas s.r.o. 418103 468,00 36265110 20.6.2018 2018347 20.6.2018 4.7.2018 20.6.2018 468,00 20.6.2018 20.6.2018 418103 kosenie 2018347 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018348 Zuzana Dömötörová 2018020 200,00 35282550 19.6.2018 2018348 19.6.2018 3.7.2018 19.6.2018 200,00 30.7.2018 30.7.2018 2018020 fotografické práce 2018348 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018349 Zuzana Dömötörová 2018021 80,00 35282550 20.6.2018 2018349 20.6.2018 4.7.2018 20.6.2018 80,00 26.9.2018 26.9.2018 2018021 fotograf. práce 2018349 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018350 CBS spol, s.r.o. 18060185 88,80 36754749 21.6.2018 2018350 21.6.2018 13.7.2018 21.6.2018 88,80 18.7.2018 18.7.2018 18060185 malovaná mapa 2018350 2022351254 974 01 Kynceľová Kynceľová   SK2022351254
2018351 Pavol Holík 1803 1500,00 37493973 22.6.2018 2018351 22.6.2018 6.7.2018 22.6.2018 1500,00 3.8.2018 3.8.2018 1803 centrum integr. zdrav. starostilvosti 2018351 1036396251 930 16   Vydrany 16  
2018352 MJM Group, s.r.o. 618053 578,50 45541558 21.6.2018 2018352 21.6.2018 5.7.2018 21.6.2018 578,50     618053 zvýš. kvant. a kval. úrovne separ. 2018352 2023041702 086 04 Kurov Kružlov 85  
2018353 Beata Kvardová 132018 1096,00 41111826 25.6.2018 2018353 25.6.2018 2.7.2018 25.6.2018 1096,00 27.6.2018 27.6.2018 132018 spracov dát zníž. energ. náročnosti budov 2018353 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018354 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 382407314 47,88 35885815 25.6.2018 2018354 25.6.2018 9.7.2018 25.6.2018 47,88 22.6.2018 22.6.2018 382407314 podložka pod stoličku 2018354 2021821879 811 06 Obchodná 2 Bratislava   SK2021821879
2018355 V & Z s.r.o. 2018080 709,60 36835099 26.6.2018 2018355 25.6.2018 10.7.2018 25.6.2018 709,60 6.8.2018 6.8.2018 2018080 pneuservis práce 2018355 2022448296 930 32   Macov 35 SK2022448296
2018356 Juraj Fekete 402018 295,72 37489771 13.6.2018 2018356 25.6.2018 27.6.2018 25.6.2018 295,72     402018 oprava ver. rozhlasu 2018356 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2018357 Základná škola 72018 514,42 36094102 27.6.2018 2018357 27.6.2018 15.7.2018 27.6.2018 514,42     72018 voda areál zš 2018357 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2018358 effective energy s.r.o. 1700293 397,20 43810187 3.5.2018 2018358 28.6.2018 17.5.2018 28.6.2018 397,20 29.6.2018 29.6.2018 1700293 revízia elektrospotr. 2018358 2022482242 949 01 Coboriho 2 Nitra   SK2022482242
2018359 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 301,54 35697270 18.6.2018 2018359 28.6.2018 6.7.2018 28.6.2018 301,54 10.7.2018 10.7.2018 0008893034 telefon 2018359 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2018360 SPP a.s. 7289060649 888,00 35815256 1.7.2018 2018360 3.7.2018 16.7.2018 3.7.2018 888,00 20.7.2018 20.7.2018 7289060649 plyn 12 bj 2018360   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018361 SPP a.s. 7289060414 174,00 35815256 1.7.2018 2018361 3.7.2018 16.7.2018 3.7.2018 174,00 20.7.2018 20.7.2018 7289060414 plyn 2018361   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018362 Ing. Ladislav Šandal 2018061 80,00 35018097 30.6.2018 2018362 3.7.2018 14.7.2018 3.7.2018 80,00 26.7.2018 26.7.2018 2018061 požiarne služby 2018362   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2018363 Regioport, s.r.o. 180538 396,00 452522122 28.6.2018 2018363 3.7.2018 5.7.2018 3.7.2018 396,00     180538 predplatné csallóköz 2018363 2022908470 929 01 Halvná 26/5 Dunajská Streda   SK2022908470
2018364 SPP a.s. 728906413 65,00 35815256 1.7.2018 2018364 3.7.2018 16.7.2018 3.7.2018 65,00 20.7.2018 20.7.2018 728906413 plyn TJ 2018364   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018365 SPP a.s. 7289060412 305,00 35815256 1.7.2018 2018365 3.7.2018 16.7.2018 3.7.2018 305,00 20.7.2018 20.7.2018 7289060412 plyn mš 2018365   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018366 SPP a.s. 7289060411 65,00 35815256 1.7.2018 2018366 3.7.2018 16.7.2018 3.7.2018 65,00 20.7.2018 20.7.2018 7289060411 plyn lekáreň 2018366   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018367 SPP a.s. 7289060410 8,00 35815256 1.7.2018 2018367 3.7.2018 16.7.2018 3.7.2018 8,00 20.7.2018 20.7.2018 7289060410 plyn pohr. služ. 2018367   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018368 SPP a.s. 7289060409 105,00 35815256 1.7.2018 2018368 3.7.2018 16.7.2018 3.7.2018 105,00 20.7.2018 20.7.2018 7289060409 plyn zdr 2018368   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018369 SPP a.s. 7289060408 248,00 35815256 1.7.2018 2018369 3.7.2018 16.7.2018 3.7.2018 248,00 20.7.2018 20.7.2018 7289060408 plyn 2018369   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018370 SPP a.s. 7289060407 106,00 35815256 1.7.2018 2018370 3.7.2018 16.7.2018 3.7.2018 106,00 20.7.2018 20.7.2018 7289060407 plyn KD 2018370   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018371 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1800200 3298,56 34074694 30.6.2018 2018371 3.7.2018 15.7.2018 3.7.2018 3298,56     1800200 uloženie TKO 2018371 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2018372 DOGAZYL O.Z. 20180043 138,00 42166004 3.7.2018 2018372 4.7.2018 17.7.2018 4.7.2018 138,00     20180043 uliestnenie psov 2018372   929 01 Nemessyegská 133 Dunajská Streda 14  
2018373 JUDr. Ildikó Uleklová 201807022 200,00 50170597 2.7.2018 2018373 4.7.2018 9.7.2018 4.7.2018 200,00 26.7.2018 26.7.2018 201807022 právne služby 2018373 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2018374 Enel s.r.o. 1811000223 1270,92 44553412 4.7.2018 2018374 5.7.2018 16.7.2018 5.7.2018 1270,92 20.7.2018 20.7.2018 1811000223 prev. modern. údržba dodávka energ. 2018374 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018375 Enel s.r.o. 1811000224 378,80 44553412 4.7.2018 2018375 5.7.2018 16.7.2018 5.7.2018 378,80 20.7.2018 20.7.2018 1811000224 prev. modern, údržba dodávka energ. 2018375 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018376 B.R.A. Company s.r.o. 20180034 42447,12 46006001 6.7.2018 2018376 6.7.2018 5.8.2018 6.7.2018 42447,12 11.9.2018 11.9.2018 20180034 hádz. hala povrch 2018376 2023197253 930 36 Čečinská Potôň 198 Horná Potôň   SK2023197253
2018377 UP Slovensko s.r.o. 118072695 2550,10 31396674 4.7.2018 2018377 4.7.2018 4.7.2018 4.7.2018 2550,10 3.7.2018 3.7.2018 118072695 jedálne kupóny 2018377 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2018378 Beata Kvardová 142018 1195,00 41111826 4.7.2018 2018378 4.7.2018 11.7.2018 4.7.2018 1195,00 9.7.2018 9.7.2018 142018 zníž. energ. sptr. budov ocu a mš 2018378 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018379 Tibor Kvarda 72018 1625,00 37161064 4.7.2018 2018379 4.7.2018 11.7.2018 4.7.2018 1625,00 9.7.2018 9.7.2018 72018 oprava kov. prvkov 2018379 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2018380 Ajpek Ján 201820029 4322,40 32311028 30.6.2018 2018380 4.7.2018 15.7.2018 4.7.2018 4322,40 20.7.2018 20.7.2018 201820029 občerstvenie výstav. sympozium 2018380 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018381 Ajpek Ján 201820026 834,00 32311028 19.6.2018 2018381 4.7.2018 14.7.2018 4.7.2018 834,00 20.7.2018 20.7.2018 201820026 občerstvenie deň obce 2018381 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018382 Slovak Telekom, a.s. 8212095153 22,34 35763469 1.7.2018 2018382 5.7.2018 18.7.2018 5.7.2018 22,34 20.7.2018 20.7.2018 8212095153 telefon ocu 2018382 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018383 Slovak Telekom, a.s. 8212095122 244,87 35763469 1.7.2018 2018383 9.7.2018 18.7.2018 9.7.2018 244,87 20.7.2018 20.7.2018 8212095122 telefon 2018383 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018384 Octigon a.s. 2018079 4140,00 35864711 3.7.2018 2018384 3.7.2018 24.7.2018 3.7.2018 4140,00 12.9.2018 12.9.2018 2018079 proj. zámer centr. inegr. zdrav. star 2018384 2021739753 821 09 Prievozská 4D Bratislava   SK2021739753
2018385 Lekomas s.r.o. 418110 162,00 36265110 9.7.2018 2018385 9.7.2018 23.7.2018 9.7.2018 162,00 22.8.2018 22.8.2018 418110 preprava hádzaná 2018385 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018386 Lekomas s.r.o. 418111 585,00 36265110 9.7.2018 2018386 9.7.2018 23.7.2018 9.7.2018 585,00 17.7.2018 17.7.2018 418111 preprava autobusom 2018386 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018387 Lekomas s.r.o. 418109 650,00 36265110 9.7.2018 2018387 9.7.2018 23.7.2018 9.7.2018 650,00 11.7.2018 11.7.2018 418109 preprava hádzanárky 2018387 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018388 Lekomas s.r.o. 418108 400,00 36265110 4.7.2018 2018388 4.7.2018 18.7.2018 4.7.2018 400,00 11.7.2018 11.7.2018 418108 preprava Pápa 2018388 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018389 EKOTEC spol. s r.o. 1800592 193,20 00687022 2.7.2018 2018389 9.7.2018 16.7.2018 9.7.2018 193,20 3.8.2018 3.8.2018 1800592 kontrola ihriska 2018389 2020840217 841 03 Lamačská cesta Bratislava 20 SK2020840217
2018390 ZE energia a.s. 7489667895 12,60 36677281 4.7.2018 2018390 11.7.2018 18.7.2018 11.7.2018 12,60 20.7.2018 20.7.2018 7489667895 elektrina hosp. dvor 2018390   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018391 ZE energia a.s. 7489673439 52,58 36677281 4.7.2018 2018391 11.7.2018 18.7.2018 11.7.2018 52,58 20.7.2018 20.7.2018 7489673439 elektrinadetské ihriská 2018391   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018392 ZE energia a.s. 7489672861 213,73 36677281 4.7.2018 2018392 11.7.2018 18.7.2018 11.7.2018 213,73 20.7.2018 20.7.2018 7489672861 elektrina 16 bj 2018392   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018393 ZE energia a.s. 7489666925 61,55 36677281 4.7.2018 2018393 10.7.2018 18.7.2018 10.7.2018 61,55 20.7.2018 20.7.2018 7489666925 elektrina12  bj 2018393   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018394 ZE energia a.s. 7489667323 20,70 36677281 4.7.2018 2018394 10.7.2018 18.7.2018 10.7.2018 20,70 20.7.2018 20.7.2018 7489667323 elektrina zub. amb. 2018394   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018395 ZE energia a.s. 7131255070 205,79 36677281 3.7.2018 2018395 10.7.2018 17.7.2018 10.7.2018 205,79 20.7.2018 20.7.2018 7131255070 VO sása 2018395   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018396 ZE energia a.s. 7190902451 183,29 36677281 3.7.2018 2018396 10.7.2018 17.7.2018 10.7.2018 183,29 20.7.2018 20.7.2018 7190902451 elektrina TJ 2018396   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018397 ZE energia a.s. 7230733879 397,66 36677281 3.7.2018 2018397 10.7.2018 17.7.2018 10.7.2018 397,66 20.7.2018 20.7.2018 7230733879 elektrina mš 2018397   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018398 ZE energia a.s. 7190904481 198,03 36677281 3.7.2018 2018398 10.7.2018 17.7.2018 10.7.2018 198,03 20.7.2018 20.7.2018 7190904481 elektrina TJ 2018398   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018399 ZE energia a.s. 7131255071 386,66 36677281 3.7.2018 2018399 10.7.2018 17.7.2018 10.7.2018 386,66 20.7.2018 20.7.2018 7131255071 VO malý lég 2018399   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018400 ZE energia a.s. 7489653825 43,82 36677281 4.7.2018 2018400 10.7.2018 18.7.2018 10.7.2018 43,82 18.7.2018 18.7.2018 7489653825 elektrina klub dôchod. 2018400   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018401 ZE energia a.s. 7489653823 171,95 36677281 4.7.2018 2018401 10.7.2018 18.7.2018 10.7.2018 171,95 20.7.2018 20.7.2018 7489653823 elektrina 2018401   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018402 ZE energia a.s. 7489653824 120,35 36677281 4.7.2018 2018402 10.7.2018 18.7.2018 10.7.2018 120,35 20.7.2018 20.7.2018 7489653824 elektrina 2018402   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018403 ZE energia a.s. 7489653822 2340,30 36677281 4.7.2018 2018403 10.7.2018 18.7.2018 10.7.2018 2340,30 18.7.2018 18.7.2018 7489653822 elektrina 2018403   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018404 ZE energia a.s. 7489673440 388,37 36677281 4.7.2018 2018404 10.7.2018 18.7.2018 10.7.2018 388,37 20.7.2018 20.7.2018 7489673440 elektrina 32 bj 2018404   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018405 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143013048 36,00 31318762 30.6.2018 2018405 13.7.2018 14.7.2018 13.7.2018 36,00 20.7.2018 20.7.2018 0143013048 odvoz kuch. odpadu 2018405 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2018406 Nemocnica s poliklinikou DS 183600792 183,93 44455356 10.7.2018 2018406 13.7.2018 24.7.2018 13.7.2018 183,93 14.11.2018 14.11.2018 183600792 nájom klub dôchod 2018406 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2018407 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820030769 2979,30 36550949 30.6.2018 2018407 16.7.2018 26.7.2018 16.7.2018 2979,30 26.7.2018 26.7.2018 8820030769 voda BNŠ 2018407 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018408 VATVs.r.o. 180016 120,00 47599456 30.6.2018 2018408 15.7.2018 15.7.2018 15.7.2018 120,00     180016 vývoz odp. vody lekáreň 2018408   93037 Veľký Lég 596 Lehnice 596  
2018409 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 88200307735 383,69 36550949 30.6.2018 2018409 16.7.2018 26.7.2018 16.7.2018 383,69 26.7.2018 26.7.2018 8200307735 voda cintorín 2018409 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018410 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820030734 124,44 36550949 30.6.2018 2018410 16.7.2018 26.7.2018 16.7.2018 124,44 26.7.2018 26.7.2018 8820030734 voda cintorín 2018410 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018411 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820030733 1147,70 36550949 30.6.2018 2018411 16.7.2018 26.7.2018 16.7.2018 1147,70 26.7.2018 26.7.2018 8820030733 voda 12 bj 2018411 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018412 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820030732 314,74 36550949 30.6.2018 2018412 16.7.2018 26.7.2018 16.7.2018 314,74 26.7.2018 26.7.2018 8820030732 voda 15bj 2018412 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018413 AGRIPENT, s.r.o. 180171 97,52 35703512 15.7.2018 2018413 20.7.2018 31.7.2018 20.7.2018 97,52     180171 kemeň 2018413 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018414 Lekomas s.r.o. 418114 787,76 36265110 23.7.2018 2018414 23.7.2018 6.8.2018 23.7.2018 787,76 24.7.2018 24.7.2018 418114 odvoz dovoz letný tábor 2018414 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018415 Beata Kvardová 162018 1098,00 41111826 25.7.2018 2018415 25.7.2018 1.8.2018 25.7.2018 1098,00 27.7.2018 27.7.2018 162018 zvýš. kvant. a kval. úrovne separ. 2018415 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018416 SPP a.s. 7299040070 174,00 35815256 1.8.2018 2018416 2.8.2018 15.8.2018 2.8.2018 174,00 20.8.2018 20.8.2018 7299040070 plyn 15 bj 2018416   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018417 SPP a.s. 7299040296 888,00 35815256 1.8.2018 2018417 2.8.2018 15.8.2018 2.8.2018 888,00 20.8.2018 20.8.2018 7299040296 plyn 12 bj 2018417   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018418 SPP a.s. 7299040069 65,00 35815256 1.8.2018 2018418 2.8.2018 15.8.2018 2.8.2018 65,00 20.8.2018 20.8.2018 7299040069 plyn TJ 2018418   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018419 SPP a.s. 7299040068 305,00 35815256 1.8.2018 2018419 2.8.2018 15.8.2018 2.8.2018 305,00 20.8.2018 20.8.2018 7299040068 plyn mš 2018419   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018420 SPP a.s. 7299040067 65,00 35815256 1.8.2018 2018420 2.8.2018 15.8.2018 2.8.2018 65,00 20.8.2018 20.8.2018 7299040067 plyn lekáreň 2018420   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018421 SPP a.s. 7299040066 8,00 35815256 1.8.2018 2018421 2.8.2018 15.8.2018 2.8.2018 8,00 20.8.2018 20.8.2018 7299040066 plyn pohr. 2018421   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018422 SPP a.s. 7299040065 105,00 35815256 1.8.2018 2018422 2.8.2018 15.8.2018 2.8.2018 105,00 20.8.2018 20.8.2018 7299040065 plyn zdr 2018422   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018423 SPP a.s. 7299040064 248,00 35815256 1.8.2018 2018423 2.8.2018 15.8.2018 2.8.2018 248,00 20.8.2018 20.8.2018 7299040064 plyn ocu 2018423   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018424 SPP a.s. 7299040063 103,00 35815256 1.8.2018 2018424 2.8.2018 15.8.2018 2.8.2018 103,00 20.8.2018 20.8.2018 7299040063 plyn KD 2018424   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018425 Valeur 88362018 156,24 34119850 26.7.2018 2018425 1.8.2018 9.8.2018 1.8.2018 156,24     88362018 tlačové služby 2018425 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2018426 LALIKBUS 1807239 396,00 40892565 25.7.2018 2018426 1.8.2018 8.8.2018 1.8.2018 396,00 20.8.2018 20.8.2018 1807239 preprava letný tábor 2018426 1038189207 974 01 29. augusta Banská Bystrica 29 SK1038189207
2018427 ORK, s.r.o. 20180004 3517,00 51208016 2.8.2018 2018427 2.8.2018 15.8.2018 2.8.2018 3517,00 12.9.2018 12.9.2018 20180004 spomalovač 2018427 2120624847 931 01 Veterná 43 Šamorín   SK2120624847
2018428 Enel s.r.o. 1811000264 378,80 44553412 1.8.2018 2018428 2.8.2018 14.8.2018 2.8.2018 378,80 20.8.2018 20.8.2018 1811000264 prev. údržba, modern. elektrina 2018428 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018429 Enel s.r.o. 1811000263 1270,92 44553412 1.8.2018 2018429 2.8.2018 14.8.2018 2.8.2018 1270,92 20.8.2018 20.8.2018 1811000263 prev. údržba elektrina 2018429 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018430 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1800236 3687,65 34074694 31.8.2018 2018430 3.8.2018 15.8.2018 3.8.2018 3687,65     1800236 uloženie TKO 2018430 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2018431 ELMIKO - Miloš Kovačovic 2018099 645,60 17667984 30.7.2018 2018431 3.8.2018 13.8.2018 3.8.2018 645,60 14.11.2018 14.11.2018 2018099 rozhlas doplnenie 2018431 1028862923 916 11   Bzince pod Javorinou   SK1028862923
2018432 Lekomas s.r.o. 418124 81,12 36265110 6.8.2018 2018432 6.8.2018 20.8.2018 6.8.2018 81,12 22.8.2018 22.8.2018 418124 preprava FO 2018432 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018433 Lekomas s.r.o. 418120 970,00 36265110 6.8.2018 2018433 6.8.2018 20.8.2018 6.8.2018 970,00 16.8.2018 16.8.2018 418120 prprava HO 2018433 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018434 JUDr. Ildikó Uleklová 201808012 200,00 50170597 1.8.2018 2018434 6.8.2018 8.8.2018 6.8.2018 200,00 12.9.2018 12.9.2018 201808012 advokátske služby 2018434 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2018435 Wolters Kluwer sro 1301830206 77,84 31348262 3.8.2018 2018435 6.8.2018 20.8.2018 6.8.2018 77,84 12.9.2018 12.9.2018 1301830206 aktualizácia stav. zákon 2018435 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2018436 AGRIPENT, s.r.o. 180189 171,31 35703512 2.8.2018 2018436 6.8.2018 16.8.2018 6.8.2018 171,31     180189 kameň, odčerp. daždovej vody 2018436 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018437 AGRIPENT, s.r.o. 180183 210,00 35703512 20.7.2018 2018437 6.8.2018 3.8.2018 6.8.2018 210,00     180183 odčerp. a odvoz daždovej vody 2018437 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018438 ZE energia a.s. 7489714675 52,58 36677281 2.8.2018 2018438 6.8.2018 16.8.2018 6.8.2018 52,58 20.8.2018 20.8.2018 7489714675 elektrina 2018438   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018439 ZE energia a.s. 7489702780 2340,30 36677281 2.8.2018 2018439 7.8.2018 16.8.2018 7.8.2018 2340,30 16.8.2018 16.8.2018 7489702780 elektrina 2018439   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018440 ZE energia a.s. 7489702781 171,95 36677281 2.8.2018 2018440 7.8.2018 16.8.2018 7.8.2018 171,95 20.8.2018 20.8.2018 7489702781 elektrina 2018440   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018441 ZE energia a.s. 7489702782 43,82 36677281 2.8.2018 2018441 7.8.2018 16.8.2018 7.8.2018 43,82 16.8.2018 16.8.2018 7489702782 elektrina klub dôchod. 2018441   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018442 ZE energia a.s. 7151089453 293,58 36677281 2.8.2018 2018442 7.8.2018 16.8.2018 7.8.2018 293,58 20.8.2018 20.8.2018 7151089453 elektrina mš 2018442   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018443 ZE energia a.s. 7141167128 433,57 36677281 2.8.2018 2018443 7.8.2018 16.8.2018 7.8.2018 433,57 20.8.2018 20.8.2018 7141167128 VO janák 2018443   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018444 ZE energia a.s. 7141167127 223,04 36677281 2.8.2018 2018444 7.8.2018 16.8.2018 7.8.2018 223,04 20.8.2018 20.8.2018 7141167127 VO sása 2018444   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018445 ZE energia a.s. 7111674510 185,64 36677281 2.8.2018 2018445 7.8.2018 16.8.2018 7.8.2018 185,64 20.8.2018 20.8.2018 7111674510 elektrina TJ 2018445   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018446 ZE energia a.s. 7489710893 61,55 36677281 2.8.2018 2018446 7.8.2018 16.8.2018 7.8.2018 61,55 20.8.2018 20.8.2018 7489710893 elektrina 12 bj 2018446   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018447 ZE energia a.s. 7151089454 202,38 36677281 2.8.2018 2018447 7.8.2018 16.8.2018 7.8.2018 202,38 20.8.2018 20.8.2018 7151089454 elektrina ocu 2018447   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018448 ZE energia a.s. 7489711135 20,70 36677281 2.8.2018 2018448 7.8.2018 16.8.2018 7.8.2018 20,70 20.8.2018 20.8.2018 7489711135 elektrina zub. amb 2018448   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018449 ZE energia a.s. 7489711354 12,60 36677281 2.8.2018 2018449 7.8.2018 16.8.2018 7.8.2018 12,60 20.8.2018 20.8.2018 7489711354 elektrina hosp. dvor 2018449   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018450 Slovak Telekom, a.s. 8214032093 22,34 35763469 1.8.2018 2018450 7.8.2018 20.8.2018 7.8.2018 22,34 20.8.2018 20.8.2018 8214032093 telefon ocu 2018450 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018451 Slovak Telekom, a.s. 8214032060 265,80 35763469 1.8.2018 2018451 7.8.2018 20.8.2018 7.8.2018 265,80 20.8.2018 20.8.2018 8214032060 telefon 2018451 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018452 Beata Kvardová 172018 1097,00 41111826 7.8.2018 2018452 7.8.2018 14.8.2018 7.8.2018 1097,00 9.8.2018 9.8.2018 172018 spracov dát 2018452 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018453 Združenie podnik. Gulázsi 2018837 900,00 41111052 31.7.2018 2018453 8.8.2018 14.8.2018 8.8.2018 900,00     2018837 odvoz odpadu Gulázsi 2018453 1042329332 930 03 53 Kráľovičove Kračany   SK1042329332
2018454 PYROKOMPLET 180100144 3031,56 36281280 20.8.2018 2018454 23.8.2018 3.9.2018 23.8.2018 3031,56 23.8.2018 23.8.2018 180100144 hasičská výstroj 2018454 2022133729 925 81   Diakovce 852 SK2022133729
2018455 Lekomas s.r.o. 418127 468,00 36265110 8.8.2018 2018455 8.8.2018 22.8.2018 8.8.2018 468,00 22.8.2018 22.8.2018 418127 kosenie júl 2018455 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018456 Lekomas s.r.o. 418128 446,21 36265110 8.8.2018 2018456 8.8.2018 22.8.2018 8.8.2018 446,21 24.10.2018 24.10.2018 418128 nájom kosačky júl 2018456 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018457 UP Slovensko s.r.o. 118085662 1999,97 31396674 9.8.2018 2018457 9.8.2018 9.8.2018 9.8.2018 1999,97 8.8.2018 8.8.2018 118085662 jedálne kupóny 2018457 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2018458 Árpád Tomanovics 20188 340,00 36894814 1.8.2018 2018458 10.8.2018 15.8.2018 10.8.2018 340,00     20188 oprava fabia 2018458 1030335977 930 41   Kvetoslavov    
2018459 LINEAR PROJEKT, s.r.o. 180810 465,60 36266931 10.8.2018 2018459 10.8.2018 24.8.2018 10.8.2018 465,60     180810 dopracov. proj. zníž. energ. ocú 2018459 2021924476 925 04 469 Tomášikovo   SK2021924476
2018460 Juraj Fekete 662018 303,40 37489771 10.8.2018 2018460 10.8.2018 24.8.2018 10.8.2018 303,40     662018 oprava verej. osvetlenia 2018460 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2018461 Nemocnica s poliklinikou DS 183600895 183,93 44455356 7.8.2018 2018461 13.8.2018 21.8.2018 13.8.2018 183,93     183600895 nájom klub dôchod. 2018461 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2018462 Ing. Ladislav Šandal 2018073 80,00 35018097 31.7.2018 2018462 13.8.2018 14.8.2018 13.8.2018 80,00 14.11.2018 14.11.2018 2018073 požiarné služby 2018462   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2018463 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143013161 36,00 31318762 31.7.2018 2018463 13.8.2018 14.8.2018 13.8.2018 36,00 14.11.2018 14.11.2018 0143013161 odvoz kuch. odpadu 2018463 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2018464 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 820033282 276,86 36550949 31.7.2018 2018464 14.8.2018 27.8.2018 14.8.2018 276,86 24.8.2018 24.8.2018 820033282 voda 15 bj 2018464 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018465 Lekomas s.r.o. 418137 61,44 36265110 20.8.2018 2018465 20.8.2018 3.9.2018 20.8.2018 61,44 12.9.2018 12.9.2018 418137 preprava FO 2018465 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018466 Lekomas s.r.o. 418141 102,60 36265110 27.8.2018 2018466 27.8.2018 10.9.2018 27.8.2018 102,60 3.9.2018 3.9.2018 418141 preprava FO 2018466 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018467 Beata Kvardová 182018 1098,00 41111826 27.8.2018 2018467 27.8.2018 3.9.2018 27.8.2018 1098,00 28.8.2018 28.8.2018 182018 spracov. dát 2018467 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018468 Bellimpex s.r.o. 20180152 345,60 36705390 24.8.2018 2018468 24.8.2018 7.9.2018 24.8.2018 345,60 31.10.2018 31.10.2018 20180152 servis meračov rýchlosti 2018468 2022286629 943 01 Kossúthova Štúrovo 6 SK2022286629
2018469 Support & Consulting s.r.o. 2018227 2970,00 36335576 22.8.2018 2018469 27.8.2018 5.9.2018 27.8.2018 2970,00 10.12.2018 10.12.2018 2018227 externý proj. manažm. zníž. energ. mš 2018469 2021841404 911 01 Soblahovská Trenčín 7262 SK2021841404
2018470 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 301,63 35697270 22.8.2018 2018470 27.8.2018 5.9.2018 27.8.2018 301,63 4.9.2018 4.9.2018 0008893034 telefon 2018470 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2018471 P & L s.r.o. 102018 980,00 36720666 25.8.2018 2018471 25.8.2018 31.8.2018 25.8.2018 980,00 30.8.2018 30.8.2018 102018 občerstvenie ubytovanie 2018471 2022311494 930 36   Horná Potôň 342 SK2022311494
2018472 Rudolf Végh 2018024 656,50 30310901 25.8.2018 2018472 3.9.2018 14.9.2018 3.9.2018 656,50     2018024 prenájom stanov 2018472 1030347659 930 32   Blatná na Ostrove 271  
2018473 Lekomas s.r.o. 418147 97,56 36265110 3.9.2018 2018473 3.9.2018 17.9.2018 3.9.2018 97,56 24.10.2018 24.10.2018 418147 preprava futbal 2018473 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018474 Agrolens spol. s r.o. 1810118 12,00 31428789 28.8.2018 2018474 3.9.2018 11.9.2018 3.9.2018 12,00 20.9.2018 20.9.2018 1810118 šošovica jedáleň mš 2018474 2020369472 930 39   Čenkovce   SK2020369472
2018475 MEDIASET, s.r.o. 180010 1999,00 35832592 4.9.2018 2018475 4.9.2018 11.9.2018 4.9.2018 1999,00 25.10.2018 25.10.2018 180010 vrtacie montážne práce areál TJ 2018475 2020238176 931 01 Vicenzy 8 Šamorín 2050 SK2020238176
2018476 FE-DOP, s.r.o. 0120180206 2210,45 36251461 31.8.2018 2018476 5.9.2018 14.9.2018 5.9.2018 2210,45 5.10.2018 5.10.2018 0120180206 vsakovacie systémy 2018476 2020195562 930 39 Športová 112 Zlaté Klasy   SK2020195562
2018477 JUDr. Ildikó Uleklová 201809032 200,00 50170597 31.8.2018 2018477 5.9.2018 10.9.2018 5.9.2018 200,00 20.9.2018 20.9.2018 201809032 právne služby 2018477 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2018478 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1800273 3358,64 34074694 31.8.2018 2018478 5.9.2018 15.9.2018 5.9.2018 3358,64     1800273 uloženie TKO 2018478 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2018479 Enel s.r.o. 1811000304 378,80 44553412 3.9.2018 2018479 5.9.2018 14.9.2018 5.9.2018 378,80 20.9.2018 20.9.2018 1811000304 prev, údržba energia 2018479 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018480 Enel s.r.o. 1811000303 1270,92 44553412 3.9.2018 2018480 5.9.2018 14.9.2018 5.9.2018 1270,92 20.9.2018 20.9.2018 1811000303 prev. údržba elektrina 2018480 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018481 BUGAR,s.r.o. 1810960 10878,00 36264482 5.9.2018 2018481 6.9.2018 5.10.2018 6.9.2018 10878,00 18.12.2018 18.12.2018 1810960 závlahový systém 2018481 2021905039 930 12 Ohrady Ohrady 273 SK2021905039
2018482 SPP a.s. 7309028112 213,00 35815256 1.9.2018 2018482 5.9.2018 17.9.2018 5.9.2018 213,00 20.9.2018 20.9.2018 7309028112 plyn KD 2018482   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018483 SPP a.s. 7309028113 515,00 35815256 1.9.2018 2018483 5.9.2018 17.9.2018 5.9.2018 515,00 20.9.2018 20.9.2018 7309028113 plyn ocu 2018483   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018484 SPP a.s. 7309028114 218,00 35815256 1.9.2018 2018484 5.9.2018 17.9.2018 5.9.2018 218,00 20.9.2018 20.9.2018 7309028114 plyn zdr. str. 2018484   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018485 SPP a.s. 7309028115 8,00 35815256 1.9.2018 2018485 5.9.2018 17.9.2018 5.9.2018 8,00 20.9.2018 20.9.2018 7309028115 plyn pohr. služba 2018485   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018486 SPP a.s. 7309028116 135,00 35815256 1.9.2018 2018486 5.9.2018 17.9.2018 5.9.2018 135,00 20.9.2018 20.9.2018 7309028116 plyn lekáreň 2018486   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018487 SPP a.s. 7309028117 636,00 35815256 1.9.2018 2018487 5.9.2018 17.9.2018 5.9.2018 636,00 20.9.2018 20.9.2018 7309028117 plyn mš 2018487   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018488 SPP a.s. 730902118 135,00 35815256 1.9.2018 2018488 5.9.2018 17.9.2018 5.9.2018 135,00 20.9.2018 20.9.2018 730902118 plyn TJ 2018488   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018489 SPP a.s. 730902119 361,00 35815256 1.9.2018 2018489 5.9.2018 17.9.2018 5.9.2018 361,00 20.9.2018 20.9.2018 730902119 plyn 15 bj 2018489   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018490 SPP a.s. 7309028345 888,00 35815256 1.9.2018 2018490 5.9.2018 17.9.2018 5.9.2018 888,00 20.9.2018 20.9.2018 7309028345 plyn 12 bj 2018490   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018491 UP Slovensko s.r.o. 118094305 1843,31 31396674 6.9.2018 2018491 6.9.2018 6.9.2018 6.9.2018 1843,31 5.9.2018 5.9.2018 118094305 jedálne kupóny 2018491 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2018492 Tibor Kvarda 92018 1718,00 37161064 7.9.2018 2018492 7.9.2018 14.9.2018 7.9.2018 1718,00 7.9.2018 7.9.2018 92018 orava drev. prvkov 2018492 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2018493 Beata Kvardová 182018 1298,00 41111826 7.9.2018 2018493 7.9.2018 14.9.2018 7.9.2018 1298,00 7.9.2018 7.9.2018 182018 spracov. dát 2018493 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018494 Slovak Telekom, a.s. 8215996734 22,82 35763469 1.9.2018 2018494 7.9.2018 18.9.2018 7.9.2018 22,82 20.9.2018 20.9.2018 8215996734 telefon ocu 2018494 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018495 Slovak Telekom, a.s. 8215996700 244,50 35763469 1.9.2018 2018495 7.9.2018 18.9.2018 7.9.2018 244,50 20.9.2018 20.9.2018 8215996700 telefon 2018495 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018496 ZE energia a.s. 7459596807 52,58 36677281 4.9.2018 2018496 10.9.2018 18.9.2018 10.9.2018 52,58 3.10.2018 3.10.2018 7459596807 elektrina detské ihriská 2018496   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018497 ZE energia a.s. 7459593046 61,55 36677281 4.9.2018 2018497 10.9.2018 18.9.2018 10.9.2018 61,55 20.9.2018 20.9.2018 7459593046 elektrina 12 bj 2018497   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018498 ZE energia a.s. 7459593286 20,70 36677281 4.9.2018 2018498 10.9.2018 18.9.2018 10.9.2018 20,70 20.9.2018 20.9.2018 7459593286 elektrina zub. amb 2018498   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018499 ZE energia a.s. 7459593503 12,60 36677281 4.9.2018 2018499 10.9.2018 18.9.2018 10.9.2018 12,60 20.9.2018 20.9.2018 7459593503 elektrina hosp. dvor 2018499   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018500 ZE energia a.s. 74595984971 43,82 36677281 4.9.2018 2018500 10.9.2018 18.9.2018 10.9.2018 43,82 18.9.2018 18.9.2018 4595984971 elektrina klub dôchod. 2018500   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018501 ZE energia a.s. 7459584970 171,95 36677281 4.9.2018 2018501 7.9.2018 18.9.2018 7.9.2018 171,95 20.9.2018 20.9.2018 7459584970 elektrina 2018501   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018502 ZE energia a.s. 7459584969 2340,30 36677281 4.9.2018 2018502 7.9.2018 18.9.2018 7.9.2018 2340,30 18.9.2018 18.9.2018 7459584969 elektrina 2018502   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018503 ZE energia a.s. 7151099433 181,22 36677281 4.9.2018 2018503 10.9.2018 18.9.2018 10.9.2018 181,22 20.9.2018 20.9.2018 7151099433 elektrina TJ 2018503   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018504 ZE energia a.s. 7210826726 387,86 36677281 4.9.2018 2018504 10.9.2018 18.9.2018 10.9.2018 387,86 20.9.2018 20.9.2018 7210826726 elektrina ocu 2018504   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018505 ZE energia a.s. 7210826725 188,98 36677281 4.9.2018 2018505 10.9.2018 18.9.2018 10.9.2018 188,98 20.9.2018 20.9.2018 7210826725 elektrina mš 2018505   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018506 ZE energia a.s. 7161043930 262,35 36677281 4.9.2018 2018506 10.9.2018 18.9.2018 10.9.2018 262,35 20.9.2018 20.9.2018 7161043930 VO sása 2018506   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018507 ZE energia a.s. 7161043931 487,35 36677281 4.9.2018 2018507 10.9.2018 18.9.2018 10.9.2018 487,35 20.9.2018 20.9.2018 7161043931 VO janák 2018507   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018508 Valeur 9922018 1390,39 34119850 31.8.2018 2018508 7.9.2018 14.9.2018 7.9.2018 1390,39     9922018 tlačové služby lehnický hlásnik 2018508 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2018509 Ing. Ladislav Šandal 2018081 80,00 35018097 31.8.2018 2018509 7.9.2018 14.9.2018 7.9.2018 80,00 14.11.2018 14.11.2018 2018081 požiarne služby 2018509   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2018510 MEVA - SK, s.r.o. 183630 1980,00 31681051 20.7.2018 2018510 3.8.2018 3.8.2018 3.8.2018 1980,00 14.11.2018 14.11.2018 183630 nádoby TKO 2018510 2020500724 049 51 Krátka 574 Brzotín   SK2020500724
2018511 MJM Group, s.r.o. 618056 178,00 45541558 30.7.2018 2018511 13.8.2018 13.8.2018 13.8.2018 178,00     618056 zvýš. kvant. a kval. úrovne separ 2018511 2023041702 086 04 Kurov Kružlov 85  
2018512 ROBERT DE IVETT s.r.o. 180004 1000,00 47214961 27.8.2018 2018512 10.9.2018 10.9.2018 10.9.2018 1000,00 30.9.2018 30.9.2018 180004 rómsky fest 2018512 2023812736 930 37 Veľký Lég 699 Lehnice   SK2023812736
2018513 ROBERT DE IVETT s.r.o. 180006 272,00 47214961 27.8.2018 2018513 10.9.2018 10.9.2018 10.9.2018 272,00 17.9.2018 17.9.2018 180006 rómsky fest 2018513 2023812736 930 37 Veľký Lég 699 Lehnice   SK2023812736
2018514 S.I.F. security s.r.o. 20180153 252,00 45578761 27.8.2018 2018514 10.9.2018 10.9.2018 10.9.2018 252,00     20180153 usporiad. služby rómsky fest 2018514 2023044562 929 01 Zelená ul. 5667 Dunajská Streda   SK2023044562
2018515 Lekomas s.r.o. 418150 216,00 36265110 10.9.2018 2018515 10.9.2018 24.9.2018 10.9.2018 216,00 22.10.2018 22.10.2018 418150 kosenie cinorínov a VP 2018515 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018516 SENTRANS s.r.o. 20180316 24,00 4387870244 23.10.2018 2018516 23.10.2018 30.10.2018 23.10.2018 24,00 14.11.2018 14.11.2018 20180316 piesok 2018516 2022497092 930 51   Veľká Paka 163 SK2022497092
2018517 Lekomas s.r.o. 418149 70,00 36265110 10.9.2018 2018517 10.9.2018 24.9.2018 10.9.2018 70,00 11.9.2018 11.9.2018 418149 preprava FO 2018517 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018518 Lekomas s.r.o. 418151 446,21 36265110 10.9.2018 2018518 10.9.2018 24.9.2018 10.9.2018 446,21 24.10.2018 24.10.2018 418151 prenájom kosačky 2018518 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018519 Lekomas s.r.o. 418152 218,10 36265110 11.9.2018 2018519 11.9.2018 25.9.2018 11.9.2018 218,10 11.9.2018 11.9.2018 418152 preprava minibusom 2018519 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018520 Lekomas s.r.o. 418153 180,00 36265110 11.9.2018 2018520 11.9.2018 25.9.2018 11.9.2018 180,00 2.10.2018 2.10.2018 418153 preprava lagúna 2018520 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018521 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820038780 328,93 36550949 31.8.2018 2018521 12.9.2018 25.9.2018 12.9.2018 328,93 24.9.2018 24.9.2018 8820038780 voda 15 bj 2018521 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018523 Združenie mies a obcí 201832 392,85 31870236 11.9.2018 2018523 17.9.2018 25.9.2018 17.9.2018 392,85     201832 členské 2018523 2021113215 929 01 Kukučínova 459 Dunajská Streda 2  
2018524 Nemocnica s poliklinikou DS 183601001 183,93 44455356 13.9.2018 2018524 18.9.2018 27.9.2018 18.9.2018 183,93     183601001 nájom klub dôchod. 2018524 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2018525 Octigon a.s. 2018113 2520,00 35864711 19.9.2018 2018525 19.9.2018 19.10.2018 19.9.2018 2520,00     2018113 spracov projetového zámeru 2018525 2021739753 821 09 Prievozská 4D Bratislava   SK2021739753
2018526 AGRIPENT, s.r.o. 180249 48,00 35703512 5.9.2018 2018526 20.9.2018 19.9.2018 20.9.2018 48,00     180249 práce so strojom New Holland 2018526 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018527 Lekomas s.r.o. 418160 55,68 36265110 24.9.2018 2018527 24.9.2018 8.10.2018 24.9.2018 55,68 24.10.2018 24.10.2018 418160 preprava FO 2018527 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018528 Lekomas s.r.o. 418159 92,40 36265110 24.9.2018 2018528 24.9.2018 8.10.2018 24.9.2018 92,40 24.10.2018 24.10.2018 418159 preprava HO 2018528 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018529 Zuzana Dömötörová 2018027 220,00 35282550 25.9.2018 2018529 25.9.2018 9.10.2018 25.9.2018 220,00 20.11.2018 20.11.2018 2018027 fatograf. služby 2018529 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018530 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 309,82 35697270 22.9.2018 2018530 28.9.2018 6.10.2018 28.9.2018 309,82 8.10.2018 8.10.2018 0008893034 telefon 2018530 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2018531 SPP a.s. 7304063398 888,00 35815256 1.10.2018 2018531 2.11.2018 15.10.2018 2.11.2018 888,00 19.10.2018 19.10.2018 7304063398 plyn 12 bj 2018531   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018532 SPP a.s. 7304063162 664,00 35815256 1.10.2018 2018532 2.10.2018 15.10.2018 2.10.2018 664,00 19.10.2018 19.10.2018 7304063162 plyn KD 2018532   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018533 SPP a.s. 7304063163 1606,00 35815256 1.10.2018 2018533 2.10.2018 15.10.2018 2.10.2018 1606,00 19.10.2018 19.10.2018 7304063163 plyn ocu 2018533   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018534 SPP a.s. 7304063164 678,00 35815256 1.10.2018 2018534 2.10.2018 15.10.2018 2.10.2018 678,00 19.10.2018 19.10.2018 7304063164 plyn zdr 2018534   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018535 SPP a.s. 7304063165 8,00 35815256 1.10.2018 2018535 2.10.2018 15.10.2018 2.10.2018 8,00 19.10.2018 19.10.2018 7304063165 plyn pohr. 2018535   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018536 SPP a.s. 7304063166 419,00 35815256 1.10.2018 2018536 2.10.2018 15.10.2018 2.10.2018 419,00 19.10.2018 19.10.2018 7304063166 plyn lekáreň 2018536   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018537 SPP a.s. 7304063167 1983,00 35815256 1.10.2018 2018537 2.10.2018 15.10.2018 2.10.2018 1983,00 19.10.2018 19.10.2018 7304063167 plyn mš 2018537   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018538 SPP a.s. 7304063168 421,00 35815256 1.10.2018 2018538 2.10.2018 15.10.2018 2.10.2018 421,00 19.10.2018 19.10.2018 7304063168 plyn TJ 2018538   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018539 SPP a.s. 7304063169 1126,00 35815256 1.10.2018 2018539 2.10.2018 15.10.2018 2.10.2018 1126,00 19.10.2018 19.10.2018 7304063169 plyn 15 bj 2018539   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018540 Enel s.r.o. 181100345 378,80 44553412 1.10.2018 2018540 2.10.2018 15.10.2018 2.10.2018 378,80 19.10.2018 19.10.2018 181100345 prev. moder. elektrina 2018540 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018541 Enel s.r.o. 1811000344 1270,92 44553412 1.10.2018 2018541 2.10.2018 15.10.2018 2.10.2018 1270,92 19.10.2018 19.10.2018 1811000344 prev. modern. elektrina, údržba 2018541 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018542 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1800309 3216,67 34074694 30.9.2018 2018542 3.10.2018 15.10.2018 3.10.2018 3216,67     1800309 uloženie TKO 2018542 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2018543 Tlačiareň IRIS, s.r.o. 20180248 89,80 48058629 3.10.2018 2018543 3.10.2018 10.10.2018 3.10.2018 89,80 14.11.2018 14.11.2018 20180248 publikácia pre šj zš a mš 2018543 2120043035 821 07 Žitavská Bratislava   SK2120043035
2018544 Ing. Ladislav Šandal 17918 791,00 35018097 1.10.2018 2018544 1.10.2018 8.10.2018 1.10.2018 791,00     17918 kontrola a oprava has. prístrojov 2018544   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2018545 Valeur 11082018 78,00 34119850 27.9.2018 2018545 1.10.2018 11.10.2018 1.10.2018 78,00     11082018 tlač. služby - pozvánky 2018545 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2018546 Lekomas s.r.o. 418168 180,00 36265110 2.10.2018 2018546 2.10.2018 16.10.2018 2.10.2018 180,00 24.10.2018 24.10.2018 418168 preprva HO 2018546 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018547 Lekomas s.r.o. 418167 62,70 36265110 2.10.2018 2018547 2.10.2018 16.10.2018 2.10.2018 62,70 11.10.2018 11.10.2018 418167 preprava FO 2018547 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018548 Lekomas s.r.o. 418166 320,00 36265110 2.10.2018 2018548 2.10.2018 16.10.2018 2.10.2018 320,00 12.11.2018 12.11.2018 418166 preprava Répcelak 2018548 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018549 Lekomas s.r.o. 418165 560,00 36265110 2.10.2018 2018549 2.10.2018 16.10.2018 2.10.2018 560,00 11.10.2018 11.10.2018 418165 preprava autobusom záhradkári 2018549 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018550 Lekomas s.r.o. 418169 585,65 36265110 2.10.2018 2018550 2.10.2018 16.10.2018 2.10.2018 585,65 11.10.2018 11.10.2018 418169 prenájom kosačky 2018550 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018551 JUDr. Ildikó Uleklová 20180012 200,00 50170597 1.10.2018 2018551 4.10.2018 8.10.2018 4.10.2018 200,00 7.11.2018 7.11.2018 20180012 právne služby 2018551 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2018552 ZE energia a.s. 7489785746 61,55 36677281 1.10.2018 2018552 4.10.2018 16.10.2018 4.10.2018 61,55 19.10.2018 19.10.2018 7489785746 elektrina 12 bj 2018552   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018553 ZE energia a.s. 7489786025 20,70 36677281 1.10.2018 2018553 4.10.2018 16.10.2018 4.10.2018 20,70 19.10.2018 19.10.2018 7489786025 elektrina zub. amb. 2018553   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018554 ZE energia a.s. 7489786524 12,60 36677281 1.10.2018 2018554 4.10.2018 16.10.2018 4.10.2018 12,60 19.10.2018 19.10.2018 7489786524 elektrina hosp. dvor 2018554   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018555 ZE energia a.s. 7489775763 171,95 36677281 2.10.2018 2018555 4.10.2018 16.10.2018 4.10.2018 171,95 19.10.2018 19.10.2018 7489775763 elektrina 2018555   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018556 ZE energia a.s. 7489775762 2340,30 36677281 2.10.2018 2018556 4.10.2018 16.10.2018 4.10.2018 2340,30 16.10.2018 16.10.2018 7489775762 elektrina 2018556   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018557 ZE energia a.s. 7489775764 43,82 36677281 2.10.2018 2018557 4.10.2018 16.10.2018 4.10.2018 43,82 16.10.2018 16.10.2018 7489775764 elektrina klub dôchod 2018557   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018558 ZE energia a.s. 7489790603 52,58 36677281 2.10.2018 2018558 5.10.2018 16.10.2018 5.10.2018 52,58 19.10.2018 19.10.2018 7489790603 elektrina detské ihriská 2018558   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018559 Slovak Telekom, a.s. 8217977083 22,34 35763469 1.10.2018 2018559 5.10.2018 18.10.2018 5.10.2018 22,34 19.10.2018 19.10.2018 8217977083 telefon ocu 2018559 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018560 Slovak Telekom, a.s. 8217977054 244,50 35763469 1.10.2018 2018560 5.10.2018 18.10.2018 5.10.2018 244,50 19.10.2018 19.10.2018 8217977054 telefon 2018560 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018561 ZE energia a.s. 7210828305 181,39 36677281 2.10.2018 2018561 5.10.2018 16.10.2018 5.10.2018 181,39 19.10.2018 19.10.2018 7210828305 elektrina TJ 2018561   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018562 ZE energia a.s. 7220786256 228,88 36677281 2.10.2018 2018562 9.11.2018 16.10.2018 9.11.2018 228,88 19.10.2018 19.10.2018 7220786256 elektrina ocu 2018562   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018563 ZE energia a.s. 7161053819 300,31 36677281 2.10.2018 2018563 5.10.2018 16.10.2018 5.10.2018 300,31 19.10.2018 19.10.2018 7161053819 VO Sása 2018563   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018564 ZE energia a.s. 7190915671 464,33 36677281 2.10.2018 2018564 10.10.2018 17.10.2018 10.10.2018 464,33 19.10.2018 19.10.2018 7190915671 elektrina MŠ 2018564   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018565 ZE energia a.s. 7171021607 576,30 36677281 3.10.2018 2018565 10.10.2018 17.10.2018 10.10.2018 576,30 19.10.2018 19.10.2018 7171021607 VO Janák 2018565   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018566 Tibor Kvarda 102018 1602,00 37161064 8.10.2018 2018566 8.10.2018 15.10.2018 8.10.2018 1602,00 9.10.2018 9.10.2018 102018 oprava kov. prvkov 2018566 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2018567 Beata Kvardová 202018 1298,00 41111826 8.10.2018 2018567 8.10.2018 15.10.2018 8.10.2018 1298,00 9.10.2018 9.10.2018 202018 spracov dát cyklotr. separ. zber 2018567 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018568 UP Slovensko s.r.o. 118107445 3111,14 31396674 9.10.2018 2018568 9.10.2018 9.10.2018 9.10.2018 3111,14 8.10.2018 8.10.2018 118107445 jedálne kupóny 2018568 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2018569 MEDE 20182028 216,00 36895202 8.10.2018 2018569 8.10.2018 22.10.2018 8.10.2018 216,00 20.11.2018 20.11.2018 20182028 odchyt psov 2018569 1040898760 930 37 Malý Lég 167 Lehnice   SK1040898760
2018570 Lekomas s.r.o. 418172 145,20 36265110 8.10.2018 2018570 8.10.2018 22.10.2018 8.10.2018 145,20 28.11.2018 28.11.2018 418172 preprava autobus 2018570 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018571 Zuzana Dömötörová 2018030 105,00 35282550 9.10.2018 2018571 9.10.2018 23.10.2018 9.10.2018 105,00 20.11.2018 20.11.2018 2018030 foto práce 2018571 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018572 Ing. Ladislav Šandal 2018087 80,00 35018097 30.9.2018 2018572 10.10.2018 14.10.2018 10.10.2018 80,00     2018087 požiar. služby 2018572   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2018573 Základná škola 102018 514,42 36094102 10.10.2018 2018573 10.10.2018 15.10.2018 10.10.2018 514,42     102018 voda šj  a škd 2018573 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2018574 Juraj Fekete 852018 439,17 37489771 11.10.2018 2018574 11.1.2018 25.10.2018 11.1.2018 439,17     852018 elektroinštal. práce 2018574 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2018575 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143013499 36,00 31318762 30.9.2018 2018575 12.10.2018 14.10.2018 12.10.2018 36,00 14.11.2018 14.11.2018 0143013499 odvoz kuch. odpadu 2018575 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2018576 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 382000209 1614,41 36550949 30.9.2018 2018576 15.10.2018 26.10.2018 15.10.2018 1614,41 25.10.2018 25.10.2018 382000209 voda 2018576 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018577 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820045069 3050,29 36550949 30.9.2018 2018577 15.7.2018 26.10.2018 15.7.2018 3050,29 25.10.2018 25.10.2018 8820045069 voda BNŠ 2018577 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018578 Nemocnica s poliklinikou DS 183601133 183,93 44455356 10.10.2018 2018578 15.10.2018 24.10.2018 15.10.2018 183,93     183601133 nájom klub dôchod. 2018578 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2018579 Lekomas s.r.o. 418174 557,40 36265110 17.10.2018 2018579 17.10.2018 31.10.2018 17.10.2018 557,40 12.11.2018 12.11.2018 418174 preprava autobusom 2018579 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018580 AGRIPENT, s.r.o. 180278 1170,36 35703512 17.10.2018 2018580 19.10.2018 31.10.2018 19.10.2018 1170,36     180278 kamenivo 2018580 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018581 Lekomas s.r.o. 418180 45,00 36265110 22.10.2018 2018581 22.10.2018 5.11.2018 22.10.2018 45,00 12.11.2018 12.11.2018 418180 preprava FO 2018581 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018582 Lekomas s.r.o. 418179 164,10 36265110 22.10.2018 2018582 22.10.2018 5.11.2018 22.10.2018 164,10 28.11.2018 28.11.2018 418179 preprava HO 2018582 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018583 Tibor Kvarda 112018 300,00 37161064 26.10.2018 2018583 26.10.2018 2.11.2018 26.10.2018 300,00 26.10.2018 26.10.2018 112018 vyhot. kov. prvkov hala 2018583 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2018584 Beata Kvardová 212018 1097,00 41111826 26.10.2018 2018584 26.10.2018 2.11.2018 26.10.2018 1097,00 26.10.2018 26.10.2018 212018 spracov dát 2018584 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018585 Ascorp corporation s.r.o. 2018039 59874,00 36724335 29.10.2018 2018585 29.10.2018 28.11.2018 29.10.2018 59874,00 13.11.2018 13.11.2018 2018039 kompost. s nerez. štítkom 630 l 2018585 2022309993 931 01 Veterná 43 Šamorín   SK2022309993
2018586 VKÚ Harmanec, s.r.o. 18100219 142,80 46747770 25.10.2018 2018586 25.10.2018 8.11.2018 25.10.2018 142,80 14.11.2018 14.11.2018 18100219 historická mapa 2018586 2023577611 974 01 Kynceľová 54 Kynceľová   SK2023577611
2018587 Orange Slovensko, a.s. 008893034 349,14 35697270 22.10.2018 2018587 22.10.2018 5.11.2018 22.10.2018 349,14 31.10.2018 31.10.2018 008893034 telefon 2018587 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2018588 Lekomas s.r.o. 418185 138,00 36265110 29.10.2018 2018588 29.10.2018 12.11.2018 29.10.2018 138,00 21.11.2018 21.11.2018 418185 preprava hádzaná 2018588 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018589 Lekomas s.r.o. 418183 118,50 36265110 29.10.2018 2018589 29.10.2018 12.11.2018 29.10.2018 118,50     418183 preprava hádzaná 2018589 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018590 Viliam Kaszmány 2018005 25,00 45977810 24.10.2018 2018590 29.10.2018 10.11.2018 29.10.2018 25,00 14.11.2018 14.11.2018 2018005 školenie 2018590 1043629862 930 37 Veľký Lég 614 Lehnice   SK1043629862
2018591 EKOTEC spol. s r.o. 1801074 529,20 00687022 26.10.2018 2018591 31.10.2018 31.1.2019 31.10.2018 529,20     1801074 kontrola detských ihrísk 2018591 2020840217 841 03 Lamačská cesta Bratislava 20 SK2020840217
2018592 SPP a.s. 7229297028 1098,00 35815256 1.11.2018 2018592 5.11.2018 15.11.2018 5.11.2018 1098,00     7229297028 plyn KD 2018592   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018593 SPP a.s. 7229297029 2656,00 35815256 1.11.2018 2018593 5.11.2018 15.11.2018 5.11.2018 2656,00     7229297029 plyn ocu 2018593   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018594 SPP a.s. 7229297030 1121,00 35815256 1.11.2018 2018594 4.11.2018 15.11.2018 4.11.2018 1121,00     7229297030 plyn zdr. str. 2018594   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018595 SPP a.s. 7229297031 8,00 35815256 1.11.2018 2018595 4.11.2018 15.11.2018 4.11.2018 8,00     7229297031 plyn pohr. služba 2018595   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018596 SPP a.s. 7229297032 693,00 35815256 1.11.2018 2018596 4.11.2018 15.11.2018 4.11.2018 693,00     7229297032 plyn  lekáreň 2018596   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018597 SPP a.s. 7229297033 3279,00 35815256 1.11.2018 2018597 5.11.2018 15.11.2018 5.11.2018 3279,00     7229297033 plyn MŠ 2018597   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018598 SPP a.s. 7229297034 696,00 35815256 1.11.2018 2018598 5.11.2018 15.11.2018 5.11.2018 696,00     7229297034 plyn TJ 2018598   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018599 SPP a.s. 7229297035 1862,00 35815256 1.11.2018 2018599 5.11.2018 15.11.2018 5.11.2018 1862,00     7229297035 plyn 15 bj 2018599   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018600 SPP a.s. 7229297258 888,00 35815256 1.11.2018 2018600 5.11.2018 15.11.2018 5.11.2018 888,00     7229297258 plyn 12 bj 2018600   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018601 ZE energia a.s. 7459663381 52,58 36677281 1.11.2018 2018601 6.11.2018 15.11.2018 6.11.2018 52,58 21.11.2018 21.11.2018 7459663381 elektrina detské ihriská 2018601   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018602 ZE energia a.s. 7459659901 20,70 36677281 2.11.2018 2018602 6.11.2018 16.11.2018 6.11.2018 20,70 21.11.2018 21.11.2018 7459659901 elektrina zub. amb. 2018602   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018603 ZE energia a.s. 7459659665 61,55 36677281 2.11.2018 2018603 6.11.2018 16.11.2018 6.11.2018 61,55 21.11.2018 21.11.2018 7459659665 elektrina 12 bj 2018603   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018604 ZE energia a.s. 7459660116 12,60 36677281 2.11.2018 2018604 6.11.2018 16.11.2018 6.11.2018 12,60 21.11.2018 21.11.2018 7459660116 elektrina hosp. dvor 2018604   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018605 ZE energia a.s. 7459651655 2340,30 36677281 2.11.2018 2018605 6.11.2018 16.11.2018 6.11.2018 2340,30 16.11.2018 16.11.2018 7459651655 elektrina 2018605   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018606 ZE energia a.s. 7459651656 171,95 36677281 2.11.2018 2018606 6.11.2018 16.11.2018 6.11.2018 171,95 21.11.2018 21.11.2018 7459651656 elektrina 2018606   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018607 ZE energia a.s. 7459651657 43,82 36677281 2.11.2018 2018607 6.11.2018 16.11.2018 6.11.2018 43,82 16.11.2018 16.11.2018 7459651657 elektrina klub dôchod. 2018607   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018608 Enel s.r.o. 1811000385 378,80 44553412 5.11.2018 2018608 6.11.2018 14.11.2018 6.11.2018 378,80 21.11.2018 21.11.2018 1811000385 elektrina, prevádzka, modermńizácia 2018608 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018609 ZE energia a.s. 1811000384 1270,92 36677281 5.11.2018 2018609 6.11.2018 14.11.2018 6.11.2018 1270,92 21.11.2018 21.11.2018 1811000384 eletrina prev. modernizácia 2018609   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018610 VOLUMA  SK, s.r.o. 20181102 700,00 00305553 4.11.2018 2018610 4.11.2018 18.11.2018 4.11.2018 700,00 21.11.2018 21.11.2018 20181102 verej. obst. níž. energ. budov , zdrav. stredisko 2018610 2021151814 900 81 Chorvátska 187 Šenkvice   SK2021151814
2018611 Slovak Telekom, a.s. 8219970033 23,10 35763469 1.11.2018 2018611 7.11.2018 19.11.2018 7.11.2018 23,10 21.11.2018 21.11.2018 8219970033 telefon 2018611 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018612 Slovak Telekom, a.s. 8219970006 245,24 35763469 1.11.2018 2018612 7.11.2018 19.11.2018 7.11.2018 245,24 21.11.2018 21.11.2018 8219970006 telefon 2018612 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018613 Lekomas s.r.o. 418190 67,44 36265110 5.11.2018 2018613 5.11.2018 19.11.2018 5.11.2018 67,44 21.11.2018 21.11.2018 418190 prerpava fo 2018613 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018614 Ing. Ladislav Šandal 2018104 80,00 35018097 31.10.2018 2018614 6.11.2018 14.11.2018 6.11.2018 80,00     2018104 požiarne služby 2018614   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2018615 JUDr. Ildikó Uleklová 201811022 200,00 50170597 2.11.2018 2018615 6.11.2018 9.11.2018 6.11.2018 200,00 21.11.2018 21.11.2018 201811022 právne služby 2018615 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2018616 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1800346 4043,92 34074694 31.10.2018 2018616 6.11.2018 15.11.2018 6.11.2018 4043,92     1800346 uloženie TKO 2018616 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2018617 ZE energia a.s. 7200883298 209,46 36677281 5.11.2018 2018617 9.11.2018 19.11.2018 9.11.2018 209,46 21.11.2018 21.11.2018 7200883298 elektrina TJ 2018617   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018618 ZE energia a.s. 7200883297 519,95 36677281 5.11.2018 2018618 9.11.2018 19.11.2018 9.11.2018 519,95 21.11.2018 21.11.2018 7200883297 elektrina MŠ 2018618   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018619 ZE energia a.s. 7141204740 692,74 36677281 5.11.2018 2018619 9.11.2018 19.11.2018 9.11.2018 692,74 21.11.2018 21.11.2018 7141204740 elektrina VO janák 2018619   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018620 ZE energia a.s. 7151122941 239,36 36677281 5.11.2018 2018620 9.11.2018 19.11.2018 9.11.2018 239,36 21.11.2018 21.11.2018 7151122941 elektrina ocu 2018620   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018621 ZE energia a.s. 7141204739 356,41 36677281 5.11.2018 2018621 9.11.2018 19.11.2018 9.11.2018 356,41 21.11.2018 21.11.2018 7141204739 VO sása 2018621   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018622 UP Slovensko s.r.o. 118118018 2710,39 31396674 8.11.2018 2018622 8.11.2018 8.11.2018 8.11.2018 2710,39 7.11.2018 7.11.2018 118118018 jedálne kupóny 2018622 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2018623 RACZIO, s.r.o. 18071 1680,00 50301055 8.11.2018 2018623 12.11.2018 15.11.2018 12.11.2018 1680,00 3.12.2018 3.12.2018 18071 prenájom stanu 2018623 2120367105 930 04 Baka 780 Baka 780 SK2120367105
2018624 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820050567 324,20 36550949 31.10.2018 2018624 12.11.2018 22.11.2018 12.11.2018 324,20 22.11.2018 22.11.2018 8820050567 voda 15 bj 2018624 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018625 Lekomas s.r.o. 418192 780,86 36265110 12.11.2018 2018625 12.11.2018 26.11.2018 12.11.2018 780,86 12.12.2018 12.12.2018 418192 nájom kosačky október 2018625 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018626 Beata Kvardová 222018 1099,00 41111826 7.11.2018 2018626 7.11.2018 14.11.2018 7.11.2018 1099,00 8.11.2018 8.11.2018 222018 spracov. dát separ. zber 2018626 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018627 Tibor Kvarda 122018 1395,00 37161064 8.11.2018 2018627 8.11.2018 15.11.2018 8.11.2018 1395,00 8.11.2018 8.11.2018 122018 oprava a údržba kov. prvkov 2018627 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2018628 TOMreal s.r.o. 180041 22560,00 36261068 10.10.2018 2018628 10.10.2018 10.1.2019 10.10.2018 22560,00     180041 projektová dokum. CIZS 2018628 2021847707 931 01 Bratislavská 37 Šamorín   SK2021847707
2018629 Ing. František Dudek 532018 120,00 11703750 7.11.2018 2018629 7.11.2018 12.11.2018 7.11.2018 120,00     532018 znalecký posudok 2018629 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2018630 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143013568 36,00 31318762 31.10.2018 2018630 13.11.2018 14.11.2018 13.11.2018 36,00     0143013568 odvoz kuch. odpadu 2018630 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2018631 Alex II, s.r.o. 0502018 360,00 36707511 9.11.2018 2018631 13.11.2018 23.11.2018 13.11.2018 360,00     0502018 inzerát 2018631 2022290116 930 34 Stará Gala 7 Holice   SK2022290116
2018632 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820051729 187,38 36550949 31.10.2018 2018632 13.11.2018 26.11.2018 13.11.2018 187,38     8820051729 voda KD 2018632 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820051730 349,77 36550949 31.10.2018 2018633 13.11.2018 26.11.2018 13.11.2018 349,77     8820051730 voda ocu 2018633 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018634 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820051731 5,78 36550949 31.10.2018 2018634 13.11.2018 26.11.2018 13.11.2018 5,78     8820051731 voda zdr. 2018634 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018635 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820051732 312,13 36550949 31.10.2018 2018635 13.11.2018 26.11.2018 13.11.2018 312,13     8820051732 voda TJ 2018635 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018636 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820051814 554,26 36550949 31.10.2018 2018636 13.11.2018 26.11.2018 13.11.2018 554,26     8820051814 voda 792 2018636 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018637 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820051815 787,70 36550949 31.10.2018 2018637 13.11.2018 26.11.2018 13.11.2018 787,70     8820051815 voda 791 bj 2018637 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018638 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820051816 582,65 36550949 31.10.2018 2018638 13.11.2018 26.11.2018 13.11.2018 582,65     8820051816 voda 726 bj 2018638 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018639 Nemocnica s poliklinikou DS 183601253 183,93 44455356 12.11.2018 2018639 14.11.2018 26.11.2018 14.11.2018 183,93     183601253 nájom klub dôchod 2018639 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2018640 Ing. František Dudek 1932018 180,00 11703750 14.11.2018 2018640 14.11.2018 10.12.2018 14.11.2018 180,00     1932018 znalec posudok 2018640 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2018641 NOMILAND, s.r.o. 21906759 559,48 36174319 12.11.2018 2018641 16.11.2018 27.11.2018 16.11.2018 559,48 6.12.2018 6.12.2018 21906759 hry, učebné pomôcky 2018641 2021151814 040 13 Magnezitárska 11 Košice   SK2021151814
2018642 PROROZVOJ, s.r.o. 20180059 750,00 50451022 19.11.2018 2018642 19.11.2018 19.12.2018 19.11.2018 750,00     20180059 sprac. žiad. wifi 2018642 2120364334 811 09 Dostojevského rad 19 Bratislava    
2018643 AGRIPENT, s.r.o. 180312 48,00 35703512 7.11.2018 2018643 20.11.2018 21.11.2018 20.11.2018 48,00     180312 práce so strojom  new holland 2018643 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018644 VOLUMA  SK, s.r.o. 181102 2000,00 00305553 5.11.2018 2018644 5.11.2018 20.11.2018 5.11.2018 2000,00 4.12.2018 4.12.2018 181102 zníž. energ. náročnosti ocu 2018644 2021151814 900 81 Chorvátska 187 Šenkvice   SK2021151814
2018645 VOLUMA  SK, s.r.o. 181101 2000,00 00305553 5.11.2018 2018645 5.11.2018 20.11.2018 5.11.2018 2000,00 4.12.2018 4.12.2018 181101 zníž. energ. náročn. bodova mš 2018645 2021151814 900 81 Chorvátska 187 Šenkvice   SK2021151814
2018646 Grafis Media, s.r.o. 10180445 1992,00 36751847 26.11.2018 2018646 26.11.2018 3.12.2018 26.11.2018 1992,00 10.12.2018 10.12.2018 10180445 výroba a tlač prop. info letákov 2018646 2022346557 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2022346557
2018647 Garant Plus - DDD 18329 101,04 35017651 20.11.2018 2018647 22.11.2018 4.12.2018 22.11.2018 101,04     18329 derat. práce šj mš 2018647 1020251606 930 02   Orechová Potôň 268 SK1020251606
2018648 Garant Plus - DDD 18328 92,16 35017651 20.11.2018 2018648 22.11.2018 4.12.2018 22.11.2018 92,16     18328 derat. práce šj zš 2018648 1020251606 930 02   Orechová Potôň 268 SK1020251606
2018649 Ajpek Ján 201820042 496,80 32311028 10.11.2018 2018649 24.11.2018 24.11.2018 24.11.2018 496,80 21.12.2018 21.12.2018 201820042 občerstvenie voľby 2018649 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018650 Juraj Fekete 462018 578,00 37489771 8.11.2018 2018650 8.11.2018 22.11.2018 8.11.2018 578,00     462018 oprava VO 2018650 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2018651 Beata Kvardová 232018 1098,00 41111826 26.11.2018 2018651 26.11.2018 3.12.2018 26.11.2018 1098,00 28.11.2018 28.11.2018 232018 spracov dát zníž. energ. nároč. budov 2018651 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018652 H-Style s.r.o. 180054 602,04 36272086 23.11.2018 2018652 23.11.2018 7.12.2018 23.11.2018 602,04 6.12.2018 6.12.2018 180054 hry, učebné pomôcky 2018652 2022047830 924 00 Z. Kodálya 781/5 Galanta   SK2022047830
2018653 Lekomas s.r.o. 418194 190,00 36265110 26.11.2018 2018653 26.11.2018 10.12.2018 26.11.2018 190,00     418194 preprava HO 2018653 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018654 Lekomas s.r.o. 418195 109,80 36265110 26.11.2018 2018654 26.11.2018 10.12.2018 26.11.2018 109,80 28.11.2018 28.11.2018 418195 preprava HO 2018654 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018655 Orange Slovensko, a.s. 00093034 366,00 35697270 22.11.2018 2018655 28.11.2018 6.12.2018 28.11.2018 366,00 7.12.2018 7.12.2018 00093034 telefon 2018655 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2018656 Základná škola 112018 514,42 36094102 28.11.2018 2018656 28.11.2018 15.12.2018 28.11.2018 514,42     112018 voda šj a škd 2018656 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2018657 CSE-VA s.r.o. 201839 2780,00 47530154 30.11.2018 2018657 30.11.2018 14.12.2018 30.11.2018 2780,00     201839 nákupné pukazy 2018657 2023945484 930 37 Malý Lég 247 Lehnice   SK2023945484
2018658 Zuzana Dömötörová 2018040 100,00 35282550 29.11.2018 2018658 29.11.2018 13.12.2018 29.11.2018 100,00     2018040 fotograf. služby 2018658 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018659 Lekomas s.r.o. 418197 76,50 36265110 28.11.2018 2018659 28.11.2018 12.12.2018 28.11.2018 76,50     418197 preprava hádzaná 2018659 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018660 Juraj Fekete 1132018 115,30 37489771 29.11.2018 2018660 29.11.2018 14.12.2018 29.11.2018 115,30     1132018 oprava osvetelnie KD 2018660 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2018661 PS Agentúra s.r.o. 2018039 960,00 47383429 27.11.2018 2018661 30.11.2018 12.12.2018 30.11.2018 960,00     2018039 verej. obst. rek. telocvičňa 2018661 2023877834 065 46 Malý Lipník 123 Malý Lipník   SK2023877834
2018662 Lekomas s.r.o. 418204 84,60 36265110 3.12.2018 2018662 3.12.2018 17.12.2018 3.12.2018 84,60     418204 preprava HO 2018662 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018663 SPP a.s. 860002463 1293,00 35815256 1.12.2018 2018663 4.12.2018 17.12.2018 4.12.2018 1293,00 31.12.2018 31.12.2018 860002463 plyn KD 2018663   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018664 SPP a.s. 8600024264 3130,00 35815256 1.12.2018 2018664 4.12.2018 17.12.2018 4.12.2018 3130,00 31.12.2018 31.12.2018 8600024264 plyn ocu 2018664   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018665 SPP a.s. 8600024265 1321,00 35815256 1.12.2018 2018665 4.12.2018 17.12.2018 4.12.2018 1321,00 31.12.2018 31.12.2018 8600024265 plyn zdr. str. 2018665   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018666 SPP a.s. 8600024266 8,00 35815256 1.12.2018 2018666 4.12.2018 17.12.2018 4.12.2018 8,00 31.12.2018 31.12.2018 8600024266 plyn pohr. 2018666   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018667 SPP a.s. 8600024267 817,00 35815256 1.12.2018 2018667 4.12.2018 17.12.2018 4.12.2018 817,00 31.12.2018 31.12.2018 8600024267 plyn lekáreň 2018667   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018668 SPP a.s. 8600024268 3864,00 35815256 1.12.2018 2018668 4.12.2018 17.12.2018 4.12.2018 3864,00 31.12.2018 31.12.2018 8600024268 plyn mš 2018668   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018669 SPP a.s. 8600024269 820,00 35815256 1.12.2018 2018669 4.12.2018 17.12.2018 4.12.2018 820,00 31.12.2018 31.12.2018 8600024269 plyn TJ 2018669   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018670 SPP a.s. 8600024270 2194,00 35815256 1.12.2018 2018670 4.12.2018 17.12.2018 4.12.2018 2194,00 31.12.2018 31.12.2018 8600024270 plyn 15 bj 2018670   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018671 SPP a.s. 8600024829 888,00 35815256 1.12.2018 2018671 4.12.2018 17.12.2018 4.12.2018 888,00 31.12.2018 31.12.2018 8600024829 plyn 12 bj 2018671   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018672 JUDr. Ildikó Uleklová 201812032 200,00 50170597 3.12.2018 2018672 5.12.2018 10.12.2018 5.12.2018 200,00     201812032 právne služby 2018672 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2018673 BUGAR,s.r.o. 1811396 153,60 36264482 30.11.2018 2018673 5.12.2018 14.12.2018 5.12.2018 153,60     1811396 zazimovanie závlahov. systému 2018673 2021905039 930 12 Ohrady Ohrady 273 SK2021905039
2018674 Enel s.r.o. 1811000426 1270,92 44553412 3.12.2018 2018674 5.12.2018 14.12.2018 5.12.2018 1270,92     1811000426 prev. modern. údržba energia 2018674 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018675 Enel s.r.o. 1811000427 378,80 44553412 3.12.2018 2018675 5.12.2018 14.12.2018 5.12.2018 378,80     1811000427 prev. modern. údržba energia 2018675 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018676 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1800382 3129,70 34074694 30.11.2018 2018676 5.12.2018 15.12.2018 5.12.2018 3129,70     1800382 uloženie TKO 2018676 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2018677 Tibor Kvarda 132018 1435,00 37161064 6.12.2018 2018677 6.12.2018 13.12.2018 6.12.2018 1435,00 7.12.2018 7.12.2018 132018 výroba a oprva drevených akov. prvkov 2018677 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2018678 Beata Kvardová 242018 1099,00 41111826 6.12.2018 2018678 6.12.2018 13.12.2018 6.12.2018 1099,00 7.12.2018 7.12.2018 242018 spracov. dát detské ihr., cyklotrasy 2018678 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018679 Nemocnica s poliklinikou DS 183601331 183,93 44455356 3.12.2018 2018679 6.12.2018 17.12.2018 6.12.2018 183,93     183601331 nájom klub dôchod. 2018679 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2018680 Slovak Telekom, a.s. 8221981756 245,27 35763469 1.12.2018 2018680 6.12.2018 18.12.2018 6.12.2018 245,27 21.12.2018 21.12.2018 8221981756 telefon 2018680 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018681 Slovak Telekom, a.s. 8221981780 22,34 35763469 1.12.2018 2018681 6.12.2018 18.12.2018 6.12.2018 22,34 21.12.2018 21.12.2018 8221981780 telefon ocu 2018681 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018682 ZE energia a.s. 7161068010 628,70 36677281 4.12.2018 2018682 7.12.2018 18.12.2018 7.12.2018 628,70     7161068010 elektrina mš 2018682   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018683 ZE energia a.s. 7131314939 749,46 36677281 4.12.2018 2018683 7.12.2018 18.12.2018 7.12.2018 749,46     7131314939 VO janák 2018683   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018684 ZE energia a.s. 7131314938 410,37 36677281 4.12.2018 2018684 7.12.2018 18.12.2018 7.12.2018 410,37     7131314938 VO sása 2018684   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018685 ZE energia a.s. 7161068011 138,66 36677281 4.12.2018 2018685 7.12.2018 18.12.2018 7.12.2018 138,66     7161068011 elektrina TJ 2018685   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018686 ZE energia a.s. 7180986186 337,80 36677281 4.12.2018 2018686 7.12.2018 18.12.2018 7.12.2018 337,80     7180986186 elektrina OCU 2018686   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018687 Ing. Ladislav Šandal 2018112 80,00 35018097 30.11.2018 2018687 7.12.2018 14.12.2018 7.12.2018 80,00     2018112 požiarne služby 2018687   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2018688 NOMILAND, s.r.o. 21908920 1494,67 36174319 5.12.2018 2018688 7.12.2018 19.12.2018 7.12.2018 1494,67 31.12.2018 31.12.2018 21908920 učebné pomôcky 2018688 2021151814 040 13 Magnezitárska 11 Košice   SK2021151814
2018689 EPIC Partner a.s. 2018195 420,00 48038521 6.12.2018 2018689 7.12.2018 20.12.2018 7.12.2018 420,00     2018195 verej. obst. detské ihriská 2018689 2120034510 945 01 Bratislavská cesta 4931 Komárno   SK2120034510
2018690 Interiér Invest s.r.o. 18772780 104,30 36190381 7.12.2018 2018690 7.12.2018 12.12.2018 7.12.2018 104,30 10.12.2018 10.12.2018 18772780 koberec. altán 2018690 2020052089 040 01 Kukučínova 23 Košice 23 SK2020052089
2018691 UP Slovensko s.r.o. 118129123 2145,70 31396674 7.12.2018 2018691 7.12.2018 7.12.2018 7.12.2018 2145,70 6.12.2018 6.12.2018 118129123 jedálne kupóny 2018691 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2018692 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820055051 326,57 36550949 30.11.2018 2018692 11.12.2018 21.12.2018 11.12.2018 326,57 21.12.2018 21.12.2018 8820055051 voda 15 bj 2018692 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018693 Galileo Corporation s.r.o. 1801765 732,00 47192941 9.10.2018 2018693 9.10.2018 23.10.2018 9.10.2018 732,00     1801765 služba web Lehnice 2018693 2023788745 811 04 Boženy Ňemcovej 8 Bratislava   SK2023788745
2018694 Wolters Kluwer sro 1301834342 62,52 31348262 7.12.2018 2018694 7.12.2018 24.12.2018 7.12.2018 62,52     1301834342 aktualizácia stav. zákon 2018694 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2018695 Lekomas s.r.o. 418208 780,86 36265110 10.12.2018 2018695 10.12.2018 24.12.2018 10.12.2018 780,86 20.12.2018 20.12.2018 418208 prenájom kosačky 2018695 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018696 Zuzana Dömötörová 2018041 200,00 35282550 11.12.2018 2018696 12.12.2018 25.12.2018 12.12.2018 200,00     2018041 foto. služby 2018696 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018697 Lekomas s.r.o. 418209 249,60 36265110 12.12.2018 2018697 12.12.2018 26.12.2018 12.12.2018 249,60     418209 preprava hádzaná 2018697 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018698 Regioport, s.r.o. 180843 7,80 452522122 11.12.2018 2018698 14.12.2018 18.12.2018 14.12.2018 7,80     180843 inzercia csallóköz 2018698 2022908470 929 01 Halvná 26/5 Dunajská Streda   SK2022908470
2018699 AGRIPENT, s.r.o. 180345 72,00 35703512 11.12.2018 2018699 17.12.2018 25.12.2018 17.12.2018 72,00     180345 práce so strojom 2018699 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018700 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143013728 36,00 31318762 30.11.2018 2018700 18.12.2018 14.12.2018 18.12.2018 36,00     0143013728 odvoz kuch. odpadu 2018700 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2018701 Ajpek Ján 201820044 699,36 32311028 6.12.2018 2018701 20.12.2018 20.12.2018 20.12.2018 699,36     201820044 občerstvenie 2018701 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018702 Ajpek Ján 201820045 294,00 32311028 8.12.2018 2018702 20.12.2018 20.12.2018 20.12.2018 294,00     201820045 občerstvenie 2018702 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2018703 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 343,39 35697270 19.12.2018 2018703 21.12.2018 2.1.2019 21.12.2018 343,39     0008893034 telefon 2018703 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2018704 Zuzana Dömötörová 2018042 600,00 35282550 20.12.2018 2018704 21.12.2018 3.1.2019 21.12.2018 600,00     2018042 foto práce lehnický hlásnik 2018704 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2018705 Zoltán Rácz 20180333 144,00 46379495 20.12.2018 2018705 20.12.2018 3.1.2019 20.12.2018 144,00     20180333 nápln flaga 2018705 1029573237 930 16 Vydrany 159 Vydrany   SK1029573237
2018706 Lekomas s.r.o. 418213 132,00 36265110 31.12.2018 2018706 31.12.2018 14.1.2019 31.12.2018 132,00     418213 preprava autobusom 2018706 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018707 G4S Fire Services s.r.o. 201840032 786,00 36517747 20.12.2018 2018707 31.12.2018 3.1.2019 31.12.2018 786,00     201840032 školenie dobrov. hasiči 2018707 2022199443 831 01 Višňová 16 Bratislava   SK2022199443
2018708 Valeur 16092018 1595,00 34119850 20.12.2018 2018708 31.12.2018 3.1.2019 31.12.2018 1595,00     16092018 tlačové služby 2018708 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2018709 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1800417 3352,47 34074694 31.12.2018 2018709 31.12.2018 15.1.2019 31.12.2018 3352,47     1800417 uloženie odpadu 2018709 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2018710 Enel s.r.o. 1811000470 1270,92 44553412 31.12.2018 2018710 31.12.2018 14.1.2019 31.12.2018 1270,92     1811000470 prev. údržba, elektrina 2018710 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018711 Enel s.r.o. 1811000471 378,80 44553412 31.12.2018 2018711 31.12.2018 14.1.2019 31.12.2018 378,80     1811000471 elektrina, prev, údržba 2018711 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2018712 EPIS s.r.o. 201801618 2160,00 43926894 20.12.2018 2018712 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 2160,00     201801618 vypr. posudku zmeny a dopl. UP 2018712 2022600085 851 01 Pečniarska 3 Bratislava   SK2022600085
2018713 Octigon a.s. 2018155 4140,00 35864711 31.12.2018 2018713 31.12.2018 21.1.2019 31.12.2018 4140,00     2018155 vypr. žiadosť CIZS 2018713 2021739753 821 09 Prievozská 4D Bratislava   SK2021739753
2018714 ASSECO Solutions, a.s. 218120644 448,14 00602311 28.12.2018 2018714 31.12.2018 11.1.2019 31.12.2018 448,14     218120644 aktualizácia programov 2018714 2020447990 831 01 Bárdošova 2 Bratislava   SK2020447990
2018715 CSE-VA s.r.o. 201842 3640,00 47530154 31.12.2018 2018715 31.12.2018 14.1.2019 31.12.2018 3640,00     201842 nákupné poukazy 2018715 2023945484 930 37 Malý Lég 247 Lehnice   SK2023945484
2018716 ZE energia a.s. 7111737092 -838,33 36677281 31.12.2018 2018716 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 -838,33     7111737092 vyúčtov. eletr. 2018716   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018717 TOPSET Solutions s.r.o. 6180428 4,20 46919805 31.12.2018 2018717 31.12.2018 19.1.2019 31.12.2018 4,20     6180428 aktualizácia programov 2018717 2023645162 900 31 Hollého 2366 Stupava 25 B SK2023645162
2018718 ZE energia a.s. 7350019547 -160,76 36677281 31.12.2018 2018718 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 -160,76     7350019547 vyúčtov. elektr. 2018718   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018719 Slovak Telekom, a.s. 8224028508 250,01 35763469 31.12.2018 2018719 31.12.2018 18.1.2019 31.12.2018 250,01     8224028508 telefon 2018719 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018720 Slovak Telekom, a.s. 8224028533 22,34 35763469 31.12.2018 2018720 31.12.2018 18.1.2019 31.12.2018 22,34     8224028533 telefon ocu 2018720 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2018721 MyStart s.r.o. 20180073 148,50 50943693 20.12.2018 2018721 20.12.2018 27.12.2018 20.12.2018 148,50     20180073 vydeoslužba 2018721 2120556482 821 07 Ulica Svornosti 42 Bratislava   SK2120556482
2018722 Pavol Holík 1808 700,00 37493973 24.10.2018 2018722 27.12.2018 3.11.2018 27.12.2018 700,00     1808 centr. integr. zdrav. star. 2018722 1036396251 930 16   Vydrany 16  
2018723 ZE energia a.s. 7190923007 -12,05 36677281 31.12.2018 2018723 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 -12,05     7190923007 vyúčt. elektr. hosp. dvor 2018723   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018724 ZE energia a.s. 7190923006 13,99 36677281 31.12.2018 2018724 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 13,99     7190923006 elektr. detsk. amb 2018724   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018725 ZE energia a.s. 7190923005 -8,59 36677281 31.12.2018 2018725 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 -8,59     7190923005 vyúčt. elektr. zub. amb 2018725   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018726 ZE energia a.s. 7180987519 -113,01 36677281 31.12.2018 2018726 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 -113,01     7180987519 vyúčt. elektr. 12 bj 2018726   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018727 ZE energia a.s. 7111737095 -11,37 36677281 31.12.2018 2018727 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 -11,37     7111737095 vyúčt. elektr. klub dôchod. 2018727   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018728 ZE energia a.s. 7111737094 12,51 36677281 31.12.2018 2018728 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 12,51     7111737094 vyúčt. elektr. 2018728   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018729 ZE energia a.s. 7111737093 53,28 36677281 31.12.2018 2018729 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 53,28     7111737093 elektrina 16 bj 2018729   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018730 ZE energia a.s. 7390012694 -12,87 36677281 31.12.2018 2018730 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 -12,87     7390012694 vyúčt. elektr. 726 bj 2018730   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018731 ZE energia a.s. 7141213219 766,76 36677281 31.12.2018 2018731 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 766,76     7141213219 VO janák 2018731   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018732 ZE energia a.s. 7141213218 382,02 36677281 31.12.2018 2018732 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 382,02     7141213218 VO Sása 2018732   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018733 ZE energia a.s. 7200887166 66,35 36677281 31.12.2018 2018733 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 66,35     7200887166 elektrina TJ 2018733   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018734 ZE energia a.s. 7200887165 593,56 36677281 31.12.2018 2018734 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 593,56     7200887165 elektrina mš 2018734   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018735 ZE energia a.s. 7151130802 415,94 36677281 31.12.2018 2018735 31.12.2018 17.1.2019 31.12.2018 415,94     7151130802 elektrina ocu 2018735   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018736 Ing. Ladislav Šandal 2018122 80,00 35018097 31.12.2018 2018736 31.12.2018 14.1.2019 31.12.2018 80,00     2018122 požiarne služby 2018736   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2018737 Pavol Holík 1809 1000,00 37493973 24.10.2018 2018737 24.10.2018 7.11.2018 24.10.2018 1000,00     1809 arch. štúdia CIZS 2018737 1036396251 930 16   Vydrany 16  
2018738 ZE energia a.s. 7200888150 1236,64 36677281 31.12.2018 2018738 31.12.2018 18.1.2019 31.12.2018 1236,64     7200888150 vyúčt. elektr. KD 2018738   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2018739 Beata Kvardová 252018 1098,00 41111826 27.12.2018 2018739 27.12.2018 2.1.2019 27.12.2018 1098,00     252018 zníž. energ. nároč. budov 2018739 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2018740 Mikuláš Foldes 1800015 1040,00 32329628 31.12.2018 2018740 31.12.2018 20.1.2019 31.12.2018 1040,00     1800015 nákupné poukazy 2018740 1030043410 930 34 Veľká Budafa 58 Holice   SK1030043410
2018741 Lekomas s.r.o. 418215 1061,26 36265110 31.12.2018 2018741 31.12.2018 29.1.2019 31.12.2018 1061,26     418215 lisovanie 2018741 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018742 Lekomas s.r.o. 418214 480,00 36265110 31.12.2018 2018742 31.12.2018 29.1.2019 31.12.2018 480,00     418214 prenájom záhr. setov 2018742 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2018743 GEOPARD s.r.o. 0022018 1292,00 52011101 31.12.2018 2018743 31.12.2018 31.1.2019 31.12.2018 1292,00     0022018 geom. cyklotrasy 2018743 2120863866 930 37 Sása 708 Lehnice   SK2120863866
2018744 JUDr. Ildikó Uleklová 201901072 200,00 50170597 31.12.2018 2018744 31.12.2018 7.1.2019 31.12.2018 200,00     201901072 právne služby 2018744 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2018745 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143013895 36,00 31318762 31.12.2018 2018745 31.12.2018 14.1.2019 31.12.2018 36,00     0143013895 odvoz kuch. odpadu 2018745 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2018746 Zoltán Rácz 20180325 919,30 46379495 12.12.2018 2018746 12.12.2018 26.12.2018 12.12.2018 919,30     20180325 sgregát hala 2018746 1029573237 930 16 Vydrany 159 Vydrany   SK1029573237
2018747 AGRIPENT, s.r.o. 180371 408,00 35703512 31.12.2018 2018747 31.12.2018 14.1.2019 31.12.2018 408,00     180371 zimná údržba 2018747 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2018748 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8820060272 2908,31 36550949 31.12.2018 2018748 31.12.2018 29.1.2019 31.12.2018 2908,31     8820060272 voda BN%Š 2018748 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018749 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 38200295 1483,74 36550949 31.12.2018 2018749 31.12.2018 29.1.2019 31.12.2018 1483,74     38200295 voda 2018749 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2018750 SPP a.s. 8414641976 -2156,82 35815256 31.12.2018 2018750 31.12.2018 29.1.2019 31.12.2018 -2156,82     8414641976 vyúčt. plyn 12 bj 2018750   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018751 SPP a.s. 8402474572 -2392,71 35815256 31.12.2018 2018751 31.12.2018 29.1.2019 31.12.2018 -2392,71     8402474572 vyúčt. plyn 15 bj 2018751   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018752 SPP a.s. 8402474571 -1158,01 35815256 31.12.2018 2018752 31.12.2018 29.1.2019 31.12.2018 -1158,01     8402474571 vyúčt. plyn TJ 2018752   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018753 SPP a.s. 8402474570 -4701,43 35815256 31.12.2018 2018753 31.12.2018 29.1.2019 31.12.2018 -4701,43     8402474570 vyúčt.plyn MŠ 2018753   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018754 SPP a.s. 8402474569 -497,52 35815256 31.12.2018 2018754 31.12.2018 29.1.2019 31.12.2018 -497,52     8402474569 vyúčt. plyn lekáreň 2018754   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018755 SPP a.s. 840247568 -2,03 35815256 31.12.2018 2018755 31.12.2018 29.1.2019 31.12.2018 -2,03     840247568 vyúčt. plyn pohr. 2018755   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018756 SPP a.s. 8402474567 -2333,28 35815256 31.12.2018 2018756 31.12.2018 29.1.2019 31.12.2018 -2333,28     8402474567 vyúčt. plyn zdr. 2018756   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018757 SPP a.s. 840247566 -4115,44 35815256 31.12.2018 2018757 31.12.2018 29.1.2019 31.12.2018 -4115,44     840247566 vyúčt. plyn ocu 2018757   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018758 SPP a.s. 8402474565 2710,33 35815256 31.12.2018 2018758 31.12.2018 29.1.2019 31.12.2018 2710,33     8402474565 vyúčt. plyn KD 2018758   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2018759 Ing. Ludovít Fiala 201820090 3000,00 32323204 19.12.2018 2018759 31.12.2018 2.1.2019 31.12.2018 3000,00     201820090 audit. správa 2018759 1020245589 930 36 Benková Potôň 395 Horná Potôň   SK1020245589