Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma IČO Dát.vyst. Pár.položka Dátum prijatia Dátum splat. Dátum účt.dokl. Základ bez DPH Dát.úhrady Dátum zverej. Suma  úhrady VS Poznámka ŠS DIČ PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo IČ DPH dodávateľa
2020001 Beata Kvardová 12020 1323,00 41111826 3.1.2020 2020001 3.1.2020 10.1.2020 3.1.2020 1323,00 13.1.2020 13.1.2020 1323,00 12020 spracov. dát 2020001 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020002 Tibor Kvarda 12020 1740,00 37161064 3.1.2020 2020002 3.1.2020 10.1.2020 3.1.2020 1740,00 10.1.2020 10.1.2020 1740,00 12020   2020002 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020003 UP Slovensko s.r.o. 120004713 2716,43 31396674 9.1.2020 2020003 9.1.2020 9.1.2020 9.1.2020 2716,43 8.1.2020 8.1.2020 2716,43 120004713 jedálne kupóny 2020003 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2020004 Euro SMS s.r.o. 520010031 600,00 46166939 13.1.2020 2020004 13.1.2020 27.1.2020 13.1.2020 600,00 13.1.2020 13.1.2020 600,00 520010031 sms kredit 2020004 2023291325 831 02 Račianska Bratislava 96 SK2023291325
2020005 EL-KT s.r.o. 20201 2090,00 46912738 13.1.2020 2020005 13.1.2020 20.1.2020 13.1.2020 2090,00 21.1.2020 21.1.2020 2090,00 20201 vyhotov el prípojky 2020005 2023726815 930 03 Šipošovské Kračany Kostolné Kračany 298  
2020006 Lekomas s.r.o. 420001 304,38 36265110 14.1.2020 2020006 14.1.2020 28.1.2020 14.1.2020 304,38 15.1.2020 15.1.2020 304,38 420001 preprava autobusom 2020006 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020007 DOGAZYL O.Z. 20200003 92,00 42166004 10.1.2020 2020007 14.1.2020 24.1.2020 14.1.2020 92,00 20.8.2020 20.8.2020 92,00 20200003 umiest. psov útulok 2020007   929 01 Nemessyegská 133 Dunajská Streda 14  
2020008 VERLAG DASHOFER 20000175 121,79 35730129 13.1.2020 2020008 15.1.2020 20.1.2020 15.1.2020 121,79     0,00 20000175 prístup pre ocu 2020008 2020251101 811 01 Železničiarska Bratislava 13 SK2020251101
2020009 PENTIMEX s.r.o. 200100016 15168,00 31622054 24.1.2020 2020009 24.1.2020 27.3.2020 24.1.2020 15168,00 18.2.2020 18.2.2020 15168,00 200100016 váha 2020009 2020434174 972 14 Tužina 26 Tužina   SK2020434174
2020010 SPP a.s. 8648745484 979,00 35815256 10.1.2020 2020010 15.1.2020 24.1.2020 15.1.2020 979,00 10.2.2020 10.2.2020 979,00 8648745484 plyn 12 bj 2020010   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020011 SPP a.s. 8648745015 2392,00 35815256 10.1.2020 2020011 15.1.2020 24.1.2020 15.1.2020 2392,00 21.2.2020 21.2.2020 2392,00 8648745015 plyn 15 bj 2020011   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020012 SPP a.s. 8648745014 804,00 35815256 10.1.2020 2020012 15.1.2020 24.1.2020 15.1.2020 804,00 3.2.2020 3.2.2020 804,00 8648745014 plyn TJ 2020012   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020013 SPP a.s. 8648745014 117,00 35815256 10.1.2020 2020013 15.1.2020 24.1.2020 15.1.2020 117,00 3.2.2020 3.2.2020 117,00 8648745014 plyn MŠ 2020013   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020014 SPP a.s. 8648745012 959,00 35815256 10.1.2020 2020014 15.1.2020 24.1.2020 15.1.2020 959,00 3.2.2020 3.2.2020 959,00 8648745012 plyn lekáreň 2020014   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020015 SPP a.s. 8648745011 8,00 35815256 10.1.2020 2020015 15.1.2020 24.1.2020 15.1.2020 8,00 3.2.2020 3.2.2020 8,00 8648745011 plyn pohr. služba 2020015   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020016 SPP a.s. 8648745010 1192,00 35815256 10.1.2020 2020016 15.1.2020 24.1.2020 15.1.2020 1192,00 17.2.2020 17.2.2020 1192,00 8648745010 plyn zdr. str. 2020016   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020017 SPP a.s. 8648745009 117,00 35815256 10.1.2020 2020017 15.1.2020 24.1.2020 15.1.2020 117,00 3.2.2020 3.2.2020 117,00 8648745009 plyn ocu 2020017   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020018 SPP a.s. 8648745008 1777,00 35815256 10.1.2020 2020018 15.1.2020 24.1.2020 15.1.2020 1777,00 17.2.2020 17.2.2020 1777,00 8648745008 plyn KD 2020018   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020019 ZE energia a.s. 7760564593 387,10 36677281 13.1.2020 2020019 13.1.2020 27.1.2020 13.1.2020 387,10 12.2.2020 12.2.2020 387,10 7760564593 elektrina 2020019   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020020 ZE energia a.s. 7760564592 43,19 36677281 13.1.2020 2020020 15.1.2020 27.1.2020 15.1.2020 43,19 10.2.2020 10.2.2020 43,19 7760564592 elektrina detské ihriská 2020020   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020021 ZE energia a.s. 7760564570 226,78 36677281 13.1.2020 2020021 15.1.2020 27.1.2020 15.1.2020 226,78 12.2.2020 12.2.2020 226,78 7760564570 elektrina 726 bj 2020021   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020022 ZE energia a.s. 7760563997 2257,88 36677281 13.1.2020 2020022 15.1.2020 27.1.2020 15.1.2020 2257,88 27.1.2020 27.1.2020 2257,88 7760563997 elektrina 2020022   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020023 ZE energia a.s. 7760563998 178,10 36677281 13.1.2020 2020023 15.1.2020 27.1.2020 15.1.2020 178,10 10.2.2020 10.2.2020 178,10 7760563998 elektrina 2020023   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020024 ZE energia a.s. 7760563999 178,76 36677281 13.1.2020 2020024 15.1.2020 27.1.2020 15.1.2020 178,76 10.2.2020 10.2.2020 178,76 7760563999 elektrina 2020024   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020025 ZE energia a.s. 7760564000 43,54 36677281 13.1.2020 2020025 15.1.2020 27.1.2020 15.1.2020 43,54 27.1.2020 27.1.2020 43,54 7760564000 elektrina klub dôchod. 2020025   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020026 ZE energia a.s. 7760564393 65,83 36677281 13.1.2020 2020026 15.1.2020 27.1.2020 15.1.2020 65,83 10.2.2020 10.2.2020 65,83 7760564393 elektrina 12 bj 2020026   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020027 ZE energia a.s. 7760564410 51,14 36677281 13.1.2020 2020027 15.1.2020 27.1.2020 15.1.2020 51,14 10.2.2020 10.2.2020 51,14 7760564410 elektrina 2020027   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020028 ZE energia a.s. 7760564422 12,10 36677281 13.1.2020 2020028 15.1.2020 27.1.2020 15.1.2020 12,10 10.2.2020 10.2.2020 12,10 7760564422 elektrina hosp. dvor 2020028   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020029 Primax - Szabo Vidor 20200002 2360,00 14061121 20.1.2020 2020029 21.1.2020 3.2.2020 21.1.2020 2360,00 23.3.2020 23.3.2020 2360,00 20200002 nákupné poukazy 2020029 1020256050 930 36 368 Horná Potôň   SK1020256050
2020030 Mgr. Jarmila Bandziová 202001 500,00 34546316 3.1.2020 2020030 21.1.2020 17.1.2020 21.1.2020 500,00     0,00 202001 administratívne práce 2020030 1041509480 969 01 Dolná 27 Banská Štiavnica   SK1041509480
2020031 Wolters Kluwer sro 1301046057 49,34 31348262 20.1.2020 2020031 23.1.2020 6.2.2020 23.1.2020 49,34 12.3.2020 12.3.2020 49,34 1301046057 aktual. stav. zákon 2020031 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2020032 TOPSET Solutions s.r.o. 6190426 4,20 46919805 1.1.2020 2020032 23.1.2020 31.1.2020 23.1.2020 4,20 9.6.2020 9.6.2020 4,20 6190426 aktualizácia programu 2020032 2023645162 900 31 Hollého 2366 Stupava 25 B SK2023645162
2020033 Beata Kvardová 32020 1329,00 41111826 27.1.2020 2020033 27.1.2020 3.2.2020 27.1.2020 1329,00 30.1.2020 30.1.2020 1329,00 32020 spracov dát zníž. energ. nároč. mš ocu 2020033 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020034 Tibor Kvarda 22020 193,00 37161064 23.1.2020 2020034 23.1.2020 30.1.2020 23.1.2020 193,00 30.1.2020 30.1.2020 193,00 22020 oprava kov. prvkov 2020034 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020035 Beata Kvardová 22020 193,00 41111826 23.1.2020 2020035 23.1.2020 30.1.2020 23.1.2020 193,00 30.1.2020 30.1.2020 193,00 22020 spracov. dát 2020035 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020036 LILIUM Aurum, s.r.o. 120006 214,00 17642183 17.1.2020 2020036 21.1.2020 31.1.2020 21.1.2020 214,00     0,00 120006 knihy 2020036 2020366040 929 01 Kukučínová Dunajská Streda 459 SK2020366040
2020037 JUDr. Ildikó Uleklová 202001072 200,00 50170597 7.1.2020 2020037 21.1.2020 14.1.2020 21.1.2020 200,00 12.5.2020 12.5.2020 200,00 202001072 právne služby 2020037 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2020038 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 690,46 35697270 22.1.2020 2020038 27.1.2020 5.2.2020 27.1.2020 690,46 13.2.2020 13.2.2020 690,46 0008893034 telefon 2020038 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2020039 Základná škola 022020 243,58 36094102 24.1.2020 2020039 24.1.2020 30.1.2020 24.1.2020 243,58 2.6.2020 2.6.2020 243,58 022020 voda šj 2020039 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2020040 Lekomas s.r.o. 420002 154,08 36265110 28.1.2020 2020040 28.1.2020 11.2.2020 28.1.2020 154,08 29.1.2020 29.1.2020 154,08 420002 preprava hádzaná 2020040 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020041 Dominik Olajec - Autokomfort 202001 28,00 33720444 29.1.2020 2020041 29.1.2020 12.2.2020 29.1.2020 28,00 12.5.2020 12.5.2020 28,00 202001 servis popl. systému mš 2020041 1023004488 900 43 Cintorínska 308 Hamuliakovo 13 SK1023004488
2020042 Nemocnica s poliklinikou DS 203600018 183,93 44455356 23.1.2020 2020042 28.1.2020 6.2.2020 28.1.2020 183,93 30.6.2020 30.6.2020 183,93 203600018 nájom klub dôchod. 2020042 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2020043 Sz & H group s.r.o. 200001 472,08 51248476 10.1.2020 2020043 28.1.2020 31.1.2020 28.1.2020 472,08 5.2.2020 5.2.2020 472,08 200001 občerstvene výroč. schôdza hasiči 2020043 2120647859 929 01 Družstevná 1793/13 Dunajská Streda   SK2120647859
2020044 NAP Kiadó, s.r.o. 2020008 500,00 31442374 29.1.2020 2020044 29.1.2020 12.2.2020 29.1.2020 500,00 12.2.2020 12.2.2020 500,00 2020008 knihy 2020044 2020367272 929 01 Korzo Bélu Bartóka Dunajská Streda 790/4 SK2020367272
2020045 Zuzana Dömötörová 10200002 150,00 35282550 30.1.2020 2020045 30.1.2020 13.2.2020 30.1.2020 150,00 14.2.2020 14.2.2020 150,00 10200002 foto služby 2020045 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2020046 Lekomas s.r.o. 420007 296,64 36265110 3.2.2020 2020046 3.2.2020 17.2.2020 3.2.2020 296,64 11.2.2020 11.2.2020 296,64 420007 preprava hádzaná 2020046 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020047 Lekomas s.r.o. 420006 912,00 36265110 3.2.2020 2020047 3.2.2020 17.2.2020 3.2.2020 912,00 11.2.2020 11.2.2020 912,00 420006 preprava žiaci 2020047 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020048 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2000018 4285,81 34074694 31.1.2020 2020048 3.2.2020 15.2.2020 3.2.2020 4285,81 21.4.2020 21.4.2020 4285,81 2000018 uloženie TKO 2020048 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020049 SPP a.s. 8687494612 117,00 35815256 1.2.2020 2020049 4.2.2020 17.2.2020 4.2.2020 117,00 21.2.2020 21.2.2020 117,00 8687494612 plyn ocu 2020049   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020050 SPP a.s. 8687494613 1155,00 35815256 1.2.2020 2020050 4.2.2020 17.2.2020 4.2.2020 1155,00 21.2.2020 21.2.2020 1155,00 8687494613 plyn zdr. str. 2020050   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020051 SPP a.s. 8687494614 8,00 35815256 1.2.2020 2020051 4.2.2020 17.2.2020 4.2.2020 8,00 21.2.2020 21.2.2020 8,00 8687494614 plyn pohr. služba 2020051   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020052 SPP a.s. 8687494615 929,00 35815256 1.2.2020 2020052 4.2.2020 17.2.2020 4.2.2020 929,00 21.2.2020 21.2.2020 929,00 8687494615 plyn lekáreň 2020052   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020053 SPP a.s. 8687494616 117,00 35815256 1.2.2020 2020053 4.2.2020 17.2.2020 4.2.2020 117,00 21.2.2020 21.2.2020 117,00 8687494616 plyn mš 2020053   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020054 SPP a.s. 8687494617 780,00 35815256 1.2.2020 2020054 4.2.2020 17.2.2020 4.2.2020 780,00 21.2.2020 21.2.2020 780,00 8687494617 plyn TJ 2020054   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020055 SPP a.s. 8687494618 2318,00 35815256 1.2.2020 2020055 4.2.2020 17.2.2020 4.2.2020 2318,00 21.2.2020 21.2.2020 2318,00 8687494618 plyn 15 bj 2020055   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020056 SPP a.s. 8687495081 979,00 35815256 1.2.2020 2020056 4.2.2020 17.2.2020 4.2.2020 979,00 21.2.2020 21.2.2020 979,00 8687495081 plyn 12 bj 2020056   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020057 SPP a.s. 8687494611 1722,00 35815256 1.2.2020 2020057 4.2.2020 17.2.2020 4.2.2020 1722,00 21.2.2020 21.2.2020 1722,00 8687494611 plyn KD 2020057   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020058 PS Agentúra s.r.o. 2020003 1260,00 47383429 4.2.2020 2020058 4.2.2020 19.2.2020 4.2.2020 1260,00 16.3.2020 16.3.2020 1260,00 2020003 VO centr. integr. zdravot. starost. 2020058 2023877834 065 46 Malý Lipník 123 Malý Lipník   SK2023877834
2020059 ZZPZ s.r.o. 1202001151 259,00 50286188 4.2.2020 2020059 4.2.2020 18.2.2020 4.2.2020 259,00 17.2.2020 17.2.2020 259,00 1202001151 čítačka čipov 2020059 2120259878 949 01 Hajska 9 Nitra   SK2120259878
2020060 Slovak Telekom, a.s. 8251760889 32,35 35763469 1.2.2020 2020060 6.2.2020 18.2.2020 6.2.2020 32,35 21.2.2020 21.2.2020 32,35 8251760889 telefon 2020060 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020061 Slovak Telekom, a.s. 8251735217 172,91 35763469 1.2.2020 2020061 6.2.2020 18.2.2020 6.2.2020 172,91 21.2.2020 21.2.2020 172,91 8251735217 telefon 2020061 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020062 Slovak Telekom, a.s. 8251760863 154,42 35763469 1.2.2020 2020062 6.2.2020 18.2.2020 6.2.2020 154,42 21.2.2020 21.2.2020 154,42 8251760863 telefon 2020062 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020063 Slovak Telekom, a.s. 8251797686 300,08 35763469 1.2.2020 2020063 19.2.2020 18.2.2020 19.2.2020 300,08 21.2.2020 21.2.2020 300,08 8251797686 telefon 2020063 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020064 ZE energia a.s. 7690944340 51,14 36677281 4.2.2020 2020064 6.2.2020 18.2.2020 6.2.2020 51,14 21.2.2020 21.2.2020 51,14 7690944340 elektrina zdrav. str. 2020064   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020065 ZE energia a.s. 7690944329 65,83 36677281 4.2.2020 2020065 6.2.2020 18.2.2020 6.2.2020 65,83 21.2.2020 21.2.2020 65,83 7690944329 elektrina 12 bj 2020065   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020066 ZE energia a.s. 7690944063 43,54 36677281 4.2.2020 2020066 6.2.2020 18.2.2020 6.2.2020 43,54 18.2.2020 18.2.2020 43,54 7690944063 elektrina klub dôchod. 2020066   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020067 ZE energia a.s. 7690944062 238,10 36677281 4.2.2020 2020067 6.2.2020 18.2.2020 6.2.2020 238,10 21.2.2020 21.2.2020 238,10 7690944062 elektrina 2020067   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020068 ZE energia a.s. 7690944061 2257,88 36677281 4.2.2020 2020068 6.2.2020 18.2.2020 6.2.2020 2257,88 18.2.2020 18.2.2020 2257,88 7690944061 elektrina 2020068   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020069 ZE energia a.s. 7690944347 12,10 36677281 4.2.2020 2020069 6.2.2020 18.2.2020 6.2.2020 12,10 21.2.2020 21.2.2020 12,10 7690944347 elektrina 2020069   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020070 ZE energia a.s. 7690944454 10,00 36677281 4.2.2020 2020070 6.2.2020 18.2.2020 6.2.2020 10,00 21.2.2020 21.2.2020 10,00 7690944454 elektrina kamera 2020070   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020071 ZE energia a.s. 7690944471 43,19 36677281 4.2.2020 2020071 6.2.2020 18.2.2020 6.2.2020 43,19 21.2.2020 21.2.2020 43,19 7690944471 elektrina kamery 2020071   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020072 ZE energia a.s. 7190967393 431,44 36677281 4.2.2020 2020072 7.2.2020 18.2.2020 7.2.2020 431,44 21.2.2020 21.2.2020 431,44 7190967393 Vo sása 2020072   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020073 ZE energia a.s. 7190967394 789,57 36677281 4.2.2020 2020073 7.2.2020 18.2.2020 7.2.2020 789,57 21.2.2020 21.2.2020 789,57 7190967394 VO janák 2020073   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020074 ZE energia a.s. 7181049409 1505,91 36677281 4.2.2020 2020074 7.2.2020 18.2.2020 7.2.2020 1505,91 21.2.2020 21.2.2020 1505,91 7181049409 elektrina ocu 2020074   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020075 ZE energia a.s. 7131464164 335,11 36677281 4.2.2020 2020075 7.2.2020 18.2.2020 7.2.2020 335,11 21.2.2020 21.2.2020 335,11 7131464164 elektrina KD 2020075   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020076 ZE energia a.s. 7151247004 2518,39 36677281 4.2.2020 2020076 7.2.2020 18.2.2020 7.2.2020 2518,39 21.2.2020 21.2.2020 2518,39 7151247004 elektrina mš 2020076   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020077 ZE energia a.s. 7220809208 131,87 36677281 4.2.2020 2020077 7.2.2020 18.2.2020 7.2.2020 131,87 21.2.2020 21.2.2020 131,87 7220809208 elektrina TJ 2020077   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020078 ZE energia a.s. 7220809207 475,42 36677281 4.2.2020 2020078 7.2.2020 18.2.2020 7.2.2020 475,42 21.2.2020 21.2.2020 475,42 7220809207 elektrina mš 2020078   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020079 Nemocnica s poliklinikou DS 203600148 183,93 44455356 3.2.2020 2020079 7.2.2020 17.2.2020 7.2.2020 183,93 30.6.2020 30.6.2020 183,93 203600148 nájom klub dôchod. 2020079 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2020080 Enel s.r.o. 2011000018 412,68 44553412 3.2.2020 2020080 7.2.2020 14.2.2020 7.2.2020 412,68 21.2.2020 21.2.2020 412,68 2011000018 prev. údržba elektr. 2020080 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020081 Enel s.r.o. 2011000017 1394,08 44553412 3.2.2020 2020081 7.2.2020 14.2.2020 7.2.2020 1394,08 21.2.2020 21.2.2020 1394,08 2011000017 prev. údržba elektr. 2020081 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020082 Weishaupt, spol. s r.o. 2951572105 236,70 31605893 31.1.2020 2020082 7.2.2020 14.2.2020 7.2.2020 236,70 5.6.2020 5.6.2020 236,70 2951572105 kontrola kotolne 2020082 2020476128 960 01 Rákoš 8835 Zvolen 1 SK2020476128
2020083 Tibor Kvarda 32020 1367,00 37161064 7.2.2020 2020083 7.2.2020 14.2.2020 7.2.2020 1367,00 10.2.2020 10.2.2020 1367,00 32020 oprava kov prvkov zberný dvor 2020083 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020084 Beata Kvardová 42020 1469,00 41111826 7.2.2020 2020084 7.2.2020 14.2.2020 7.2.2020 1469,00 11.2.2020 11.2.2020 1469,00 42020 spracov dát 2020084 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020085 Ing. Peter Šandal 02320 80,00 40027643 31.1.2020 2020085 7.2.2020 7.2.2020 7.2.2020 80,00 31.12.2020 31.12.2020 80,00 02320 požiarne služby 2020085 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2020086 Železnice SR 2850029670 567,60 31364501 30.1.2020 2020086 7.2.2020 13.2.2020 7.2.2020 567,60 26.2.2020 26.2.2020 567,60 2850029670 prenájom 2020086 2020480121 917 01 Bratislavská 2 Trnava   SK2020480121
2020087 VÝŠKOP, s.r.o. 2020006 240,00 36285251 5.2.2020 2020087 7.2.2020 20.2.2020 7.2.2020 240,00     0,00 2020006 žeriavnícke práce 2020087 2022144905 930 41 628 Kvetoslavov 628 SK2022144905
2020088 UP Slovensko s.r.o. 120016362 2855,97 31396674 6.2.2020 2020088 6.2.2020 6.2.2020 6.2.2020 2855,97 5.2.2020 5.2.2020 2855,97 120016362 jedálne kupóny 2020088 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2020089 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143016029 36,00 31318762 31.1.2020 2020089 11.2.2020 14.2.2020 11.2.2020 36,00 12.3.2020 12.3.2020 36,00 0143016029 odvoz kuch. odpadu 2020089 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2020090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020002269 258,59 36550949 31.1.2020 2020090 11.2.2020 21.2.2020 11.2.2020 258,59 18.2.2020 18.2.2020 258,59 8020002269 voda 15 bj 2020090 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020091 Agrointer,s.r.o. 20205015 156,00 36357227 1.2.2020 2020091 11.2.2020 22.2.2020 11.2.2020 156,00 28.4.2020 28.4.2020 156,00 20205015 kontajnery na odpad 2020091 2022176013 931 01 Agátový rad 1 Šamorín   SK2022176013
2020092 Kukkonia s.r.o. 202000737 114,00 47090804 29.1.2020 2020092 12.2.2020 12.2.2020 12.2.2020 114,00 12.2.2020 12.2.2020 114,00 202000737 balíčky kukkonia 2020092 2023749167 929 01 Povodská 169 Dunajská Streda 14 SK2023749167
2020093 Lekomas s.r.o. 420009 136,20 36265110 11.2.2020 2020093 11.2.2020 25.2.2020 11.2.2020 136,20 11.3.2020 11.3.2020 136,20 420009 preprava Fo, HO 2020093 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020094 JUDr. Ildikó Uleklová 202002032 200,00 50170597 3.2.2020 2020094 12.2.2020 10.2.2020 12.2.2020 200,00 12.5.2020 12.5.2020 200,00 202002032 právne služby 2020094 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2020095 Zuzana Dömötörová 10200004 150,00 35282550 13.2.2020 2020095 13.2.2020 27.2.2020 13.2.2020 150,00 12.6.2020 12.6.2020 150,00 10200004 foto služby 2020095 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2020096 AGRIPENT, s.r.o. 2020024 309,00 35703512 10.2.2020 2020096 17.2.2020 24.2.2020 17.2.2020 309,00 28.12.2020 28.12.2020 309,00 2020024 práce s new holland 2020096 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020097 EPIX media, s.r.o. 20039 18,00 48048071 12.2.2020 2020097 12.2.2020 19.2.2020 12.2.2020 18,00 17.2.2020 17.2.2020 18,00 20039 predlženie domény 2020097 2120046423 929 01 Korzo Béla Bartóka 345/12 Dunajská Streda   SK2120046423
2020098 AGRA s.r.o. 20010169 516,89 36382914 13.2.2020 2020098 17.2.2020 27.2.2020 17.2.2020 516,89 5.5.2020 5.5.2020 516,89 20010169 oprava BOBCAT 2020098 2020119717 036 01 Langsfeldova 5402 Martin 1 SK2020119717
2020099 DUEL-PRESS, s.r.o. 312200037 451,00 35722517 10.2.2020 2020099 17.2.2020 24.2.2020 17.2.2020 451,00 9.6.2020 9.6.2020 410,00 312200037 tlač. služby 2020099 2021388226 821 01 Bajkalská 19/B Bratislava   SK2021388226
2020100 SEGA  Audio, s.r.o. 2000029 1760,16 36253421 28.2.2020 2020100 4.3.2020 6.3.2020 4.3.2020 1760,16 21.4.2020 21.4.2020 1760,16 2000029 poplašné zariadenie 2020100 2020194583 924 01 Bratislavská Galanta 23 SK2020194583
2020101 Ajpek Ján 20202001 964,80 32311028 7.2.2020 2020101 17.2.2020 21.2.2020 17.2.2020 964,80 24.2.2020 24.2.2020 964,80 20202001 občerstvenie 2020101 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2020102 Ajpek Ján 20202002 397,20 32311028 15.2.2020 2020102 17.2.2020 29.2.2020 17.2.2020 397,20 24.2.2020 24.2.2020 397,20 20202002 občerstvenie 2020102 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2020103 Ajpek Ján 20202003 960,00 32311028 24.2.2020 2020103 24.2.2020 9.3.2020 24.2.2020 960,00 24.2.2020 24.2.2020 960,00 20202003 mater.v KD 2020103 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2020104 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 20200003 410,76 34074694 9.2.2020 2020104 17.2.2020 19.2.2020 17.2.2020 410,76 14.5.2020 14.5.2020 410,76 20200003 odvoz dreveného odpadu 2020104 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020105 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143016314 36,00 31318762 31.3.2020 2020105 9.4.2020 14.4.2020 9.4.2020 36,00 4.5.2020 4.5.2020 36,00 0143016314 odvoz kuch. odpadu 2020105 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2020106 Správa a údržba ciest TTSK 20200067 227,26 37847783 19.2.2020 2020106 25.2.2020 20.3.2020 25.2.2020 227,26 12.5.2020 12.5.2020 227,26 20200067 nájom pozemku 2020106 2021777516 917 01 Bulharská 39 Trnava   SK2021777516
2020107 Správa a údržba ciest TTSK 20200054 32,00 37847783 19.2.2020 2020107 25.2.2020 20.3.2020 25.2.2020 32,00 12.5.2020 12.5.2020 32,00 20200054 nájom pozemku 2020107 2021777516 917 01 Bulharská 39 Trnava   SK2021777516
2020108 Lekomas s.r.o. 420010 141,84 36265110 17.2.2020 2020108 25.2.2020 2.3.2020 25.2.2020 141,84 11.3.2020 11.3.2020 141,84 420010 preprava HO, FO 2020108 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020109 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020003513 199,88 36550949 21.2.2020 2020109 26.2.2020 10.3.2020 26.2.2020 199,88 21.4.2020 21.4.2020 199,88 8020003513 voda 726 bj 2020109 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020110 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 69,46 35697270 22.2.2020 2020110 26.2.2020 7.3.2020 26.2.2020 69,46 13.3.2020 13.3.2020 69,46 0008893034 telefon 2020110 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2020111 Beata Kvardová 52020 1471,00 41111826 24.2.2020 2020111 24.2.2020 2.3.2020 24.2.2020 1471,00 27.2.2020 27.2.2020 1471,00 52020 spracov dát, separ zber + odpady 2020111 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020112 Tibor Kvarda 42020 835,00 37161064 24.2.2020 2020112 24.2.2020 3.3.2020 24.2.2020 835,00 27.2.2020 27.2.2020 835,00 42020 oprava kov. prvok 2020112 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020113 MAXNETWORK s.r.o. 202003445 125,54 36250481 27.2.2020 2020113 28.2.2020 12.3.2020 28.2.2020 125,54 5.6.2020 5.6.2020 125,54 202003445 oprava  a montáž  istič prúd. chránič 2020113 2020192009 925 22 Kapitána Jána Nálepku 866 Veľké Úľany   SK2020192009
2020114 Lekomas s.r.o. 420017 720,00 36265110 2.3.2020 2020114 2.3.2020 16.3.2020 2.3.2020 720,00 11.3.2020 11.3.2020 720,00 420017 preprava žiakov 2020114 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020115 Lekomas s.r.o. 420016 350,00 36265110 2.3.2020 2020115 2.3.2020 16.3.2020 2.3.2020 350,00 11.3.2020 11.3.2020 350,00 420016 preprava lagúna 2020115 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020116 Lekomas s.r.o. 420015 150,00 36265110 2.3.2020 2020116 2.3.2020 16.3.2020 2.3.2020 150,00 11.3.2020 11.3.2020 150,00 420015 preprava hádzaná 2020116 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020117 Michalovský, spol. s r.o. 203180708 15,00 36230537 27.2.2020 2020117 2.3.2020 12.3.2020 2.3.2020 15,00 13.3.2020 13.3.2020 15,00 203180708 posudok 2020117 2020169723 921 01 Letná 796/9 Piešťany   SK2020169723
2020118 Amire  s.r.o. 2002001 400,00 50354540 25.2.2020 2020118 2.3.2020 10.3.2020 2.3.2020 400,00 16.3.2020 16.3.2020 400,00 2002001 proj manažment mš 2020118 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2020119 AGRA s.r.o. 20010246 460,34 36382914 27.2.2020 2020119 2.3.2020 14.3.2020 2.3.2020 460,34 5.5.2020 5.5.2020 460,34 20010246 servis zetor 2020119 2020119717 036 01 Langsfeldova 5402 Martin 1 SK2020119717
2020120 Ajpek Ján 20202004 444,96 32311028 29.2.2020 2020120 3.3.2020 14.3.2020 3.3.2020 444,96 20.3.2020 20.3.2020 444,96 20202004 občerstvenie voľby 2020120 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2020121 Alexander Badala 2020104 394,80 30722616 27.2.2020 2020121 3.3.2020 5.3.2020 3.3.2020 394,80 13.3.2020 13.3.2020 394,80 2020104 výmena čelného skla volvo 2020121 1020252706 930 16 Záhradná Vydrany 475 SK1020252706
2020122 Alexander Badala 2020103 1009,28 30722616 27.2.2020 2020122 3.3.2020 5.3.2020 3.3.2020 1009,28 14.5.2020 14.5.2020 1009,28 2020103 oprava volvo 2020122 1020252706 930 16 Záhradná Vydrany 475 SK1020252706
2020123 DAMEDIS s.r.o. 10063 62,16 47864249 25.2.2020 2020123 3.3.2020 25.5.2020 3.3.2020 62,16 28.5.2020 28.5.2020 62,16 10063 tonery 2020123 2024122210 960 01 Kukučínova 6571 Zvolen   SK2024122210
2020124 SPP a.s. 8697209905 1623,00 35815256 1.3.2020 2020124 4.3.2020 16.3.2020 4.3.2020 1623,00 20.3.2020 20.3.2020 1623,00 8697209905 plyn KD 2020124   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020125 SPP a.s. 8697209906 117,00 35815256 1.3.2020 2020125 4.3.2020 16.3.2020 4.3.2020 117,00 21.4.2020 21.4.2020 117,00 8697209906 plyn ocu 2020125   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020126 SPP a.s. 8697209907 1089,00 35815256 1.3.2020 2020126 4.3.2020 16.3.2020 4.3.2020 1089,00 20.3.2020 20.3.2020 1089,00 8697209907 plyn lekáreň 2020126   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020127 SPP a.s. 8697209908 8,00 35815256 1.3.2020 2020127 4.3.2020 16.3.2020 4.3.2020 8,00 20.3.2020 20.3.2020 8,00 8697209908 plyn pohr. služba 2020127   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020128 SPP a.s. 8697209909 876,00 35815256 1.3.2020 2020128 4.3.2020 16.3.2020 4.3.2020 876,00 20.3.2020 20.3.2020 876,00 8697209909 plyn zdr. str. 2020128   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020129 SPP a.s. 8697209910 117,00 35815256 1.3.2020 2020129 4.3.2020 16.3.2020 4.3.2020 117,00 20.3.2020 20.3.2020 117,00 8697209910 plyn mš 2020129   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020130 SPP a.s. 8697209911 735,00 35815256 1.3.2020 2020130 4.3.2020 16.3.2020 4.3.2020 735,00 20.3.2020 20.3.2020 735,00 8697209911 plyn TJ 2020130   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020131 SPP a.s. 8697209912 2185,00 35815256 1.3.2020 2020131 4.3.2020 16.3.2020 4.3.2020 2185,00 20.3.2020 20.3.2020 2185,00 8697209912 plyn 15 bj 2020131   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020132 SPP a.s. 7697210363 979,00 35815256 1.3.2020 2020132 4.3.2020 15.3.2020 4.3.2020 979,00 20.3.2020 20.3.2020 979,00 7697210363 plyn 12 bj 2020132   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020133 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2000047 4111,92 34074694 29.2.2020 2020133 4.3.2020 15.3.2020 4.3.2020 4111,92 25.6.2020 25.6.2020 4111,92 2000047 uloženie TKO 2020133 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020134 ZE energia a.s. 7760590095 43,54 36677281 3.3.2020 2020134 5.3.2020 17.3.2020 5.3.2020 43,54 17.3.2020 17.3.2020 43,54 7760590095 elektrina klub dôchod. 2020134   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020135 ZE energia a.s. 7760590093 2257,88 36677281 3.3.2020 2020135 5.3.2020 17.3.2020 5.3.2020 2257,88 17.3.2020 17.3.2020 2257,88 7760590093 elektrina 2020135   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020136 ZE energia a.s. 7760590094 218,10 36677281 3.3.2020 2020136 5.3.2020 17.3.2020 5.3.2020 218,10 20.3.2020 20.3.2020 218,10 7760590094 elektrina 2020136   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020137 ZE energia a.s. 7760590500 43,19 36677281 3.3.2020 2020137 6.3.2020 17.3.2020 6.3.2020 43,19 20.3.2020 20.3.2020 43,19 7760590500 elektrina 2020137   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020138 ZE energia a.s. 7760590483 10,00 36677281 3.3.2020 2020138 6.3.2020 17.3.2020 6.3.2020 10,00 20.3.2020 20.3.2020 10,00 7760590483 elektrina kamera 2020138   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020139 ZE energia a.s. 7760590370 51,14 36677281 3.3.2020 2020139 6.3.2020 17.3.2020 6.3.2020 51,14 20.3.2020 20.3.2020 51,14 7760590370 elektrina 2020139   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020140 ZE energia a.s. 7760590359 65,83 36677281 3.3.2020 2020140 6.3.2020 17.3.2020 6.3.2020 65,83 20.3.2020 20.3.2020 65,83 7760590359 elektrina 12 bj 2020140   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020141 ZE energia a.s. 7760590377 12,10 36677281 3.3.2020 2020141 6.3.2020 17.3.2020 6.3.2020 12,10 20.3.2020 20.3.2020 12,10 7760590377 elektrina hosp. dvor 2020141   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020142 ZE energia a.s. 7190970706 889,17 36677281 3.3.2020 2020142 6.3.2020 17.3.2020 6.3.2020 889,17 20.3.2020 20.3.2020 889,17 7190970706 elektrina ocu 2020142   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020143 ZE energia a.s. 7210854586 131,37 36677281 3.3.2020 2020143 6.3.2020 17.3.2020 6.3.2020 131,37 20.3.2020 20.3.2020 131,37 7210854586 elektrina TJ 2020143   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020144 ZE energia a.s. 7210854585 411,97 36677281 3.3.2020 2020144 6.3.2020 17.3.2020 6.3.2020 411,97 20.3.2020 20.3.2020 411,97 7210854585 elektrina mš 2020144   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020145 ZE energia a.s. 7161176268 1451,99 36677281 3.3.2020 2020145 6.3.2020 17.3.2020 6.3.2020 1451,99 20.3.2020 20.3.2020 1451,99 7161176268 elektrina mš 2020145   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020146 ZE energia a.s. 7151260744 467,61 36677281 3.3.2020 2020146 6.3.2020 17.3.2020 6.3.2020 467,61 20.3.2020 20.3.2020 467,61 7151260744 elektrina KD 2020146   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020147 ZE energia a.s. 7181055587 365,91 36677281 3.3.2020 2020147 6.3.2020 17.3.2020 6.3.2020 365,91 20.3.2020 20.3.2020 365,91 7181055587 VO sása 2020147   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020148 ZE energia a.s. 7181055588 658,78 36677281 3.3.2020 2020148 6.3.2020 17.3.2020 6.3.2020 658,78 20.3.2020 20.3.2020 658,78 7181055588 VO janák 2020148   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020149 SOTAC, s.r.o. 20200050 610,00 36189855 2.3.2020 2020149 5.3.2020 13.3.2020 5.3.2020 610,00 27.2.2020 27.2.2020 610,00 20200050 školenie 2020149 2020045720 040 01 Južná trieda Košice 1 SK2020045720
2020150 Regioport, s.r.o. 2020090 495,00 452522122 27.2.2020 2020150 5.3.2020 5.3.2020 5.3.2020 495,00     0,00 2020090 predplatne 2020150 2022908470 929 01 Halvná 26/5 Dunajská Streda   SK2022908470
2020151 UP Slovensko s.r.o. 120025899 3173,80 31396674 5.3.2020 2020151 5.3.2020 5.3.2020 5.3.2020 3173,80 4.3.2020 4.3.2020 3173,80 120025899 jedálne kupóny 2020151 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2020152 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 222002088 502,32 36357065 22.9.2020 2020152 6.3.2020 18.3.2020 6.3.2020 502,32 21.4.2020 21.4.2020 502,32 222002088 manipul. a odvoz odpad. sklo 2020152 2022183515 821 05 Osvetová 24 Bratislava   SK2022183515
2020153 Beata Kvardová 62020 1485,00 41111826 6.3.2020 2020153 6.3.2020 12.3.2020 6.3.2020 1485,00 10.3.2020 10.3.2020 1485,00 62020 spracov dát zníž energ. budov 2020153 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020154 Tibor Kvarda 52020 1387,00 37161064 6.3.2020 2020154 6.3.2020 12.3.2020 6.3.2020 1387,00 9.3.2020 9.3.2020 1387,00 52020 oprava kov. prvkov 2020154 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020155 Nemocnica s poliklinikou DS 203600244 183,93 44455356 3.3.2020 2020155 6.3.2020 17.3.2020 6.3.2020 183,93 19.8.2020 19.8.2020 183,93 203600244 nájom klub dôchod. 2020155 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2020156 Lekomas s.r.o. 420019 262,92 36265110 9.3.2020 2020156 9.3.2020 23.3.2020 9.3.2020 262,92 11.3.2020 11.3.2020 262,92 420019 preprava HO 2020156 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020157 SANITHERM 052020 1966,92 36259217 9.3.2020 2020157 9.3.2020 16.3.2020 9.3.2020 1966,92     0,00 052020 napojenie kanal. vetvy 2020157 2021789517 930 40   Čakany 169 SK2021789517
2020158 SANITHERM 062020 2121,86 36259217 9.3.2020 2020158 9.3.2020 16.3.2020 9.3.2020 2121,86     0,00 062020 sfunkčnenie kanal. rozvodu 2020158 2021789517 930 40   Čakany 169 SK2021789517
2020159 Slovak Telekom, a.s. 8254013575 32,35 35763469 1.3.2020 2020159 9.3.2020 18.3.2020 9.3.2020 32,35 20.3.2020 20.3.2020 32,35 8254013575 telefon 2020159 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020160 Slovak Telekom, a.s. 8254048946 312,52 35763469 9.3.2020 2020160 9.3.2020 18.3.2020 9.3.2020 312,52 20.3.2020 20.3.2020 312,52 8254048946 telefon 2020160 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020161 Slovak Telekom, a.s. 8253985232 172,91 35763469 1.3.2020 2020161 9.3.2020 18.3.2020 9.3.2020 172,91 20.3.2020 20.3.2020 172,91 8253985232 telefon 2020161 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020162 Slovak Telekom, a.s. 8254013548 154,06 35763469 1.3.2020 2020162 9.3.2020 18.3.2020 9.3.2020 154,06 20.3.2020 20.3.2020 154,06 8254013548 telefon 2020162 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020163 Enel s.r.o. 2011000061 1394,08 44553412 4.3.2020 2020163 9.3.2020 16.3.2020 9.3.2020 1394,08 20.3.2020 20.3.2020 1394,08 2011000061 prev. údržba elektrina 2020163 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020164 Enel s.r.o. 2011000062 412,68 44553412 4.3.2020 2020164 9.3.2020 16.3.2020 9.3.2020 412,68 20.3.2020 20.3.2020 412,68 2011000062 prev. údržba elektrina 2020164 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020165 Kremer publishing s.r.o. 2020002 480,00 47609141 4.3.2020 2020165 9.3.2020 11.3.2020 9.3.2020 480,00 25.9.2020 25.9.2020 480,00 2020002 propagácia 2020165 2024047058 080 01 Volgogradska 4794 Prešov 82 SK2024047058
2020166 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143016215 36,00 31318762 29.2.2020 2020166 9.3.2020 14.3.2020 9.3.2020 36,00 21.4.2020 21.4.2020 36,00 0143016215 odvoz kuch. odpadu 2020166 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2020167 Wolters Kluwer sro 8131047371 89,00 31348262 4.3.2020 2020167 9.3.2020 4.3.2020 9.3.2020 89,00 4.3.2020 4.3.2020 89,00 8131047371 predplatné 2020167 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2020168 Lekomas s.r.o. 420020 325,85 36265110 9.3.2020 2020168 9.3.2020 23.3.2020 9.3.2020 325,85 11.3.2020 11.3.2020 325,85 420020 preprava žiakov 2020168 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020169 Ajpek Ján 20202006 912,00 32311028 7.3.2020 2020169 10.3.2020 21.3.2020 10.3.2020 912,00 20.3.2020 20.3.2020 912,00 20202006 občerstvenie 2020169 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2020170 Ajpek Ján 20202005 309,60 32311028 6.3.2020 2020170 6.3.2020 20.3.2020 6.3.2020 309,60 20.3.2020 20.3.2020 309,60 20202005 občerstvenie 2020170 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2020171 Jaroslav Kováč 200485 216,00 44158831 10.3.2020 2020171 10.3.2020 24.3.2020 10.3.2020 216,00 3.7.2020 3.7.2020 216,00 200485 balóny s héliom 2020171 1076507344 951 31 Borzagoš 1086 Močenok 63 SK1076507344
2020172 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 302000020 305,26 36550949 29.2.2020 2020172 11.3.2020 24.3.2020 11.3.2020 305,26 19.3.2020 19.3.2020 305,26 302000020 voda 2020172 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020173 JUDr. Ildikó Uleklová 202003022 200,00 50170597 2.3.2020 2020173 11.3.2020 9.3.2020 11.3.2020 200,00 12.5.2020 12.5.2020 200,00 202003022 právne služby 2020173 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2020174 Ing. Peter Šandal 05220 80,00 40027643 29.2.2020 2020174 11.3.2020 7.3.2020 11.3.2020 80,00 31.12.2020 31.12.2020 80,00 05220 požiarne služby 2020174 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2020175 Valeur 2572020 360,00 34119850 16.3.2020 2020175 16.3.2020 30.3.2020 16.3.2020 360,00 24.6.2020 24.6.2020 360,00 2572020 tlačové  služby 2020175 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2020176 TOPSET Solutions s.r.o. 1200461 144,00 46919805 12.3.2020 2020176 17.3.2020 22.3.2020 17.3.2020 144,00 9.6.2020 9.6.2020 144,00 1200461 aktualizácia programu 2020176 2023645162 900 31 Hollého 2366 Stupava 25 B SK2023645162
2020177 Wolters Kluwer sro 1301048175 76,54 31348262 22.4.2020 2020177 23.4.2020 9.5.2020 23.4.2020 76,54 16.6.2020 16.6.2020 76,54 1301048175 aktual. stav. zákon 2020177 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2020178 Lekomas s.r.o. 420045 1044,73 36265110 27.4.2020 2020178 7.4.2020 11.5.2020 7.4.2020 1044,73 27.4.2020 27.4.2020 1044,73 420045 preprava kont autom 2020178 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020179 ZE energia a.s. 7111944946 47,31 36677281 12.3.2020 2020179 17.3.2020 26.3.2020 17.3.2020 47,31 9.4.2020 9.4.2020 47,31 7111944946 vyúčt. elektr. 19bj 2020179   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020180 Lekomas s.r.o. 420021 361,96 36265110 18.3.2020 2020180 18.3.2020 1.4.2020 18.3.2020 361,96 18.3.2020 18.3.2020 361,96 420021 odvoz kontajnerov 2020180 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020181 Euro SMS s.r.o. 5200300448 360,00 46166939 18.3.2020 2020181 18.3.2020 1.4.2020 18.3.2020 360,00 18.3.2020 18.3.2020 360,00 5200300448 sms kredit 2020181 2023291325 831 02 Račianska Bratislava 96 SK2023291325
2020182 BARAPON, s.r.o. 2020016 523,08 31425216 18.3.2020 2020182 18.3.2020 2.4.2020 18.3.2020 523,08 16.6.2020 16.6.2020 523,08 2020016 textília 2020182 2020366898 929 01 Mlynská 4629 Dunajská Streda 2A SK2020366898
2020183 Árpád Tomanovics 20204 85,00 36894814 16.3.2020 2020183 18.3.2020 30.3.2020 18.3.2020 85,00 24.8.2020 24.8.2020 85,00 20204 oprava multi 2020183 1030335977 930 41   Kvetoslavov    
2020184 Centrum polygrafických služieb 1560008467 22,22 42272360 10.3.2020 2020184 19.3.2020 9.4.2020 19.3.2020 22,22 23.3.2020 23.3.2020 22,22 1560008467 talčivá 2020184 2023821206 831 01 Sklabinská 1 Bratislava   SK2023821206
2020185 Tomáš Fekete 62020 1800,00 37161431 16.3.2020 2020185 18.3.2020 30.3.2020 18.3.2020 1800,00 23.11.2020 23.11.2020 1800,00 62020 výrub stromov 2020185 1043230496 930 39 Maslovce 679 Čenkovce   SK1043230496
2020186 Juraj Fekete 62020 646,20 37489771 17.3.2020 2020186 18.3.2020 31.3.2020 18.3.2020 646,20 22.9.2020 22.9.2020 646,20 62020 oprqavqa osvetlenia 2020186 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2020187 ZE energia a.s. 200012010594 167,76 36677281 17.3.2020 2020187 17.3.2020 17.3.2020 17.3.2020 167,76 16.3.2020 16.3.2020 167,76 0012010594 zapojenie elektromeru 2020187   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020188 Lekomas s.r.o. 420023 267,22 36265110 23.3.2020 2020188 23.3.2020 6.4.2020 23.3.2020 267,22 24.3.2020 24.3.2020 267,22 420023 prepr. kont. autom 2020188 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020189 RVC ROVINKA 1452020 33,00 31103031 18.3.2020 2020189 18.3.2020 1.4.2020 18.3.2020 33,00 21.4.2020 21.4.2020 33,00 1452020 publikácia 2020189 2020683995 900 41 Hlavná 326 Rovinka   SK2020683995
2020190 Lekomas s.r.o. 420025 300,00 36265110 24.3.2020 2020190 24.3.2020 7.4.2020 24.3.2020 300,00 24.3.2020 24.3.2020 300,00 420025 preprava autobusom 2020190 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020191 Euro SMS s.r.o. 5200300486 600,00 46166939 26.3.2020 2020191 26.3.2020 9.4.2020 26.3.2020 600,00 26.3.2020 26.3.2020 600,00 5200300486 asms kredit 2020191 2023291325 831 02 Račianska Bratislava 96 SK2023291325
2020192 J&JCSONGA s.r.o. 203101 3040,72 44251858 18.3.2020 2020192 18.3.2020 28.3.2020 18.3.2020 3040,72 4.5.2020 4.5.2020 3040,72 203101 okná zš 2020192 2022633613 930 35 260 Michal na Ostrove   SK2022633613
2020193 Lekomas s.r.o. 420024 199,97 36265110 24.3.2020 2020193 24.3.2020 7.4.2020 24.3.2020 199,97 24.3.2020 24.3.2020 199,97 420024 preprava kont. autom 2020193 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020194 Lumberjack arboristika s.r.o. 2020001 3000,00 51261430 20.3.2020 2020194 20.3.2020 30.3.2020 20.3.2020 3000,00 14.9.2020 14.9.2020 3000,00 2020001 výrub stromov 2020194 2121195538 930 36 Benková Potôň 300 Horná Potôň   SK2121195538
2020195 Milan Zuberec 2020036 123,60 46214968 17.3.2020 2020195 26.3.2020 31.3.2020 26.3.2020 123,60 31.12.2020 31.12.2020 123,60 2020036 oprava plyn zariad. 792 bj 2020195 1073222964 924 01 Javorinka 123 Galanta   SK1073222964
2020196 PS Agentúra s.r.o. 2020011 1260,00 47383429 23.3.2020 2020196 27.3.2020 7.4.2020 27.3.2020 1260,00 22.9.2020 22.9.2020 1260,00 2020011 CO centr integr. zdrav 2020196 2023877834 065 46 Malý Lipník 123 Malý Lipník   SK2023877834
2020197 Lekomas s.r.o. 420027 96,00 36265110 30.3.2020 2020197 30.3.2020 13.4.2020 30.3.2020 96,00 30.3.2020 30.3.2020 96,00 420027 preprava žiakov 2020197 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020198 Lekomas s.r.o. 420026 426,88 36265110 30.3.2020 2020198 30.3.2020 13.4.2020 30.3.2020 426,88 30.3.2020 30.3.2020 426,88 420026 preprava kont. autom 2020198 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020199 Lekomas s.r.o. 420031 254,00 36265110 31.3.2020 2020199 31.3.2020 14.4.2020 31.3.2020 254,00 31.3.2020 31.3.2020 254,00 420031 prepravne kont. autom 2020199 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020200 Základná škola 032020 243,58 36094102 11.3.2020 2020200 11.3.2020 20.3.2020 11.3.2020 243,58 2.6.2020 2.6.2020 243,58 032020 voda šj 2020200 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2020201 Tibor Kvarda 62020 797,00 37161064 26.3.2020 2020201 26.3.2020 2.4.2020 26.3.2020 797,00 31.3.2020 31.3.2020 797,00 62020 oprava kov. prvkov 2020201 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020202 Beata Kvardová 72020 1485,00 41111826 26.3.2020 2020202 26.3.2020 2.4.2020 26.3.2020 1485,00 31.3.2020 31.3.2020 1485,00 72020 spracov dát 2020202 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020203 Orange Slovensko, a.s. 008893034 69,46 35697270 22.3.2020 2020203 1.4.2020 5.4.2020 1.4.2020 69,46 20.4.2020 20.4.2020 69,46 008893034 telefon 2020203 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2020204 MEDE 20200828 1250,00 36895202 30.3.2020 2020204 1.4.2020 13.4.2020 1.4.2020 1250,00 14.5.2020 14.5.2020 1250,00 20200828 rúška 2020204 1040898760 930 37 Malý Lég 167 Lehnice   SK1040898760
2020205 Andrej Mészáros 2000168 142,38 43016341 15.3.2020 2020205 31.3.2020 14.4.2020 31.3.2020 142,38 28.9.2020 28.9.2020 142,38 2000168 oprava plyn kotla 6 bj 2020205 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2020206 Andrej Mészáros 2000167 220,56 43016341 15.3.2020 2020206 31.3.2020 14.4.2020 31.3.2020 220,56 28.9.2020 28.9.2020 220,56 2000167 oprava plyn kotol Brezovsky 16 bj 2020206 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2020207 Andrej Mészáros 2000166 102,78 43016341 15.3.2020 2020207 31.3.2020 14.4.2020 31.3.2020 102,78 28.9.2020 28.9.2020 102,78 2000166 oprava plyn kotla 15 bj 2020207 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2020208 Andrej Mészáros 2000165 81,36 43016341 15.3.2020 2020208 31.3.2020 14.4.2020 31.3.2020 81,36 28.9.2020 28.9.2020 81,36 2000165 oprava plyn kotla 12 bj 2020208 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2020209 Andrej Mészáros 2000164 102,78 43016341 15.3.2020 2020209 31.3.2020 14.4.2020 31.3.2020 102,78 28.9.2020 28.9.2020 102,78 2000164 oprava ply zariad. 15 bj Sloboda 2020209 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2020210 Andrej Mészáros 2000163 211,26 43016341 15.3.2020 2020210 31.3.2020 14.4.2020 31.3.2020 211,26     0,00 2000163 oprava plyn lekáreň 2020210 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2020211 Andrej Mészáros 2000162 75,72 43016341 15.3.2020 2020211 31.3.2020 14.4.2020 31.3.2020 75,72 28.9.2020 28.9.2020 75,72 2000162 oprava plyn zariad. ocu 2020211 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2020212 Andrej Mészáros 2000170 255,68 43016341 15.3.2020 2020212 31.3.2020 14.4.2020 31.3.2020 255,68     0,00 2000170 oprava plyn zariad. 15 bj 2020212 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2020213 Andrej Mészáros 2000169 336,22 43016341 15.3.2020 2020213 31.3.2020 14.4.2020 31.3.2020 336,22     0,00 2000169 oprava ply zariad. 15 bj 2020213 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2020214 SPP a.s. 8648842209 889,00 35815256 1.4.2020 2020214 2.4.2020 15.4.2020 2.4.2020 889,00 21.4.2020 21.4.2020 889,00 8648842209 plyn KD 2020214   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020215 SPP a.s. 8648842210 117,00 35815256 1.4.2020 2020215 2.4.2020 15.4.2020 2.4.2020 117,00 21.4.2020 21.4.2020 117,00 8648842210 plyn ocu 2020215   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020216 SPP a.s. 8648842211 596,00 35815256 1.4.2020 2020216 2.4.2020 15.4.2020 2.4.2020 596,00 21.4.2020 21.4.2020 596,00 8648842211 plyn zdr. str. 2020216   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020217 SPP a.s. 8648842212 8,00 35815256 1.4.2020 2020217 2.4.2020 15.4.2020 2.4.2020 8,00 21.4.2020 21.4.2020 8,00 8648842212 plyn pohr. služba 2020217   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020218 SPP a.s. 8648842213 480,00 35815256 1.4.2020 2020218 2.4.2020 15.4.2020 2.4.2020 480,00 21.4.2020 21.4.2020 480,00 8648842213 plyn lekáreň 2020218   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020219 SPP a.s. 8648842214 117,00 35815256 1.4.2020 2020219 2.4.2020 15.4.2020 2.4.2020 117,00 21.4.2020 21.4.2020 117,00 8648842214 plyn mš 2020219   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020220 SPP a.s. 8648842215 402,00 35815256 1.4.2020 2020220 2.4.2020 15.4.2020 2.4.2020 402,00 21.4.2020 21.4.2020 402,00 8648842215 plyn TJ 2020220   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020221 SPP a.s. 8648842216 1196,00 35815256 1.4.2020 2020221 2.4.2020 15.4.2020 2.4.2020 1196,00 21.4.2020 21.4.2020 1196,00 8648842216 plyn 15 bj 2020221   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020222 SPP a.s. 8648842664 979,00 35815256 1.4.2020 2020222 2.4.2020 15.4.2020 2.4.2020 979,00 21.4.2020 21.4.2020 979,00 8648842664 plyn 12 bj 2020222   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020223 ZE energia a.s. 7141371340 -42,21 36677281 29.3.2020 2020223 2.4.2020 14.4.2020 2.4.2020 -42,21 14.4.2020 14.4.2020 -42,21 7141371340 vyúčtov. elektr. spori 2020223   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020224 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2000077 6042,70 34074694 31.3.2020 2020224 2.4.2020 15.4.2020 2.4.2020 6042,70 2.7.2020 2.7.2020 6042,70 2000077 uloženie odpadu 2020224 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020225 Ing. Peter Šandal 07420 80,00 40027643 31.3.2020 2020225 3.4.2020 7.4.2020 3.4.2020 80,00 31.12.2020 31.12.2020 80,00 07420 požiarne služby 2020225 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2020226 Limestone SK, s.r.o. 2003080 7825,28 46818405 1.4.2020 2020226 6.4.2020 15.4.2020 6.4.2020 7825,28 20.5.2020 20.5.2020 7825,28 2003080 drvenie betónu 2020226 2023617849 940 01 Dvorská cesta 5917/24 Nové Zámky   SK2023617849
2020227 ZE energia a.s. 7661576412 43,19 36677281 1.4.2020 2020227 6.4.2020 16.4.2020 6.4.2020 43,19 21.4.2020 21.4.2020 43,19 7661576412 elektrina 2020227   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020228 ZE energia a.s. 7661576262 12,10 36677281 1.4.2020 2020228 6.4.2020 16.4.2020 6.4.2020 12,10 21.4.2020 21.4.2020 12,10 7661576262 elektrina hosp. dvor 2020228   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020229 ZE energia a.s. 7661576395 10,00 36677281 1.4.2020 2020229 6.4.2020 16.4.2020 6.4.2020 10,00 21.4.2020 21.4.2020 10,00 7661576395 elektrina detské ihrisko 2020229   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020230 ZE energia a.s. 7661576254 71,14 36677281 1.4.2020 2020230 6.4.2020 16.4.2020 6.4.2020 71,14 21.4.2020 21.4.2020 71,14 7661576254 elektrina 2020230   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020231 ZE energia a.s. 7661575956 218,10 36677281 1.4.2020 2020231 6.4.2020 16.4.2020 6.4.2020 218,10 21.4.2020 21.4.2020 218,10 7661575956 elektrina 2020231   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020232 ZE energia a.s. 7661575955 2257,88 36677281 1.4.2020 2020232 6.4.2020 16.4.2020 6.4.2020 2257,88 16.4.2020 16.4.2020 2257,88 7661575955 elektrina 2020232   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020233 ZE energia a.s. 7661575957 43,54 36677281 1.4.2020 2020233 6.4.2020 16.4.2020 6.4.2020 43,54 16.4.2020 16.4.2020 43,54 7661575957 elektrina klub dôchod. 2020233   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020234 ZE energia a.s. 7661576243 65,83 36677281 1.4.2020 2020234 6.4.2020 16.4.2020 6.4.2020 65,83 21.4.2020 21.4.2020 65,83 7661576243 elektrina 12 bj 2020234   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020235 Beata Kvardová 82020 1479,00 41111826 6.4.2020 2020235 6.4.2020 12.4.2020 6.4.2020 1479,00 16.4.2020 16.4.2020 1479,00 82020 spracov. dát separ zber, rekonštr. mš 2020235 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020236 Tibor Kvarda 72020 1395,00 37161064 6.4.2020 2020236 6.4.2020 12.4.2020 6.4.2020 1395,00 8.4.2020 8.4.2020 1395,00 72020 oprava kov. prvkov 2020236 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020237 aba Wood, s.r.o. 20041003 4184,00 51312832 8.4.2020 2020237 8.4.2020 15.4.2020 8.4.2020 4184,00 3.6.2020 3.6.2020 4184,00 20041003 nábytok 2020237 2120686337 925 21 Fučíkova 460 Sládkovičovo   SK2120686337
2020238 Lekomas s.r.o. 420033 60,01 36265110 1.4.2020 2020238 6.4.2020 15.4.2020 6.4.2020 60,01 17.4.2020 17.4.2020 60,01 420033 preprava kont autom 2020238 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020239 Lekomas s.r.o. 420034 220,42 36265110 6.4.2020 2020239 6.4.2020 20.4.2020 6.4.2020 220,42 17.4.2020 17.4.2020 220,42 420034 preprava kontajnerov 2020239 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020240 Lekomas s.r.o. 420038 160,40 36265110 8.4.2020 2020240 8.4.2020 22.4.2020 8.4.2020 160,40 17.4.2020 17.4.2020 160,40 420038 preprava kont autom 2020240 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020241 ZE energia a.s. 7230760629 123,70 36677281 3.4.2020 2020241 9.4.2020 17.4.2020 9.4.2020 123,70 21.4.2020 21.4.2020 123,70 7230760629 elektrina TJ 2020241   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020242 ZE energia a.s. 7210856238 1345,78 36677281 3.4.2020 2020242 9.4.2020 17.4.2020 9.4.2020 1345,78 21.4.2020 21.4.2020 1345,78 7210856238 elektrina mš 2020242   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020243 ZE energia a.s. 75230760628 833,88 36677281 3.4.2020 2020243 9.4.2020 17.4.2020 9.4.2020 833,88 21.4.2020 21.4.2020 833,88 5230760628 elektrina ocu 2020243   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020244 ZE energia a.s. 7181058777 440,44 36677281 3.4.2020 2020244 9.4.2020 17.4.2020 9.4.2020 440,44 21.4.2020 21.4.2020 440,44 7181058777 elektrina KD 2020244   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020245 ZE energia a.s. 7103234981 292,34 36677281 2.4.2020 2020245 9.4.2020 16.4.2020 9.4.2020 292,34 21.4.2020 21.4.2020 292,34 7103234981 elektrina mš 2020245   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020246 ZE energia a.s. 7210855827 632,01 36677281 2.4.2020 2020246 9.4.2020 16.4.2020 9.4.2020 632,01 21.4.2020 21.4.2020 632,01 7210855827 VO janák 2020246   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020247 ZE energia a.s. 7210855826 352,26 36677281 2.4.2020 2020247 9.4.2020 16.4.2020 9.4.2020 352,26 21.4.2020 21.4.2020 352,26 7210855826 VO sása 2020247   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020248 Enel s.r.o. 2011000101 412,68 44553412 1.4.2020 2020248 9.4.2020 14.4.2020 9.4.2020 412,68 21.4.2020 21.4.2020 412,68 2011000101 prev. údržba elektrina 2020248 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020249 Enel s.r.o. 2011000100 1394,08 44553412 1.4.2020 2020249 9.4.2020 14.4.2020 9.4.2020 1394,08 21.4.2020 21.4.2020 1394,08 2011000100 prev. údržba elektrina 2020249 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020250 Slovak Telekom, a.s. 825680047 157,73 35763469 1.4.2020 2020250 9.4.2020 20.4.2020 9.4.2020 157,73 21.4.2020 21.4.2020 157,73 825680047 telefon 2020250 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020251 Slovak Telekom, a.s. 8256316110 329,98 35763469 1.4.2020 2020251 9.4.2020 20.4.2020 9.4.2020 329,98 21.4.2020 21.4.2020 329,98 8256316110 telefon 2020251 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020252 Slovak Telekom, a.s. 8256254284 172,91 35763469 1.4.2020 2020252 9.4.2020 20.4.2020 9.4.2020 172,91 21.4.2020 21.4.2020 172,91 8256254284 telefon 2020252 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020253 Slovak Telekom, a.s. 8256280068 32,35 35763469 1.4.2020 2020253 9.4.2020 20.4.2020 9.4.2020 32,35 21.4.2020 21.4.2020 32,35 8256280068 telefon 2020253 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020254 Lekomas s.r.o. 420039 304,06 36265110 14.4.2020 2020254 14.4.2020 28.4.2020 14.4.2020 304,06 17.4.2020 17.4.2020 304,06 420039 preprava kont autom 2020254 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020255 Ajpek Ján 20202008 964,55 32311028 2.4.2020 2020255 6.4.2020 2.4.2020 6.4.2020 964,55 21.4.2020 21.4.2020 964,55 20202008 plyn kd 2020255 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2020256 UP Slovensko s.r.o. 120036796 1828,84 31396674 8.4.2020 2020256 8.4.2020 8.4.2020 8.4.2020 1828,84 7.4.2020 7.4.2020 1828,84 120036796 jadálne kupóny 2020256 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2020257 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 222003133 666,24 36357065 31.3.2020 2020257 6.4.2020 22.4.2020 6.4.2020 666,24 14.5.2020 14.5.2020 666,24 222003133 odvoz separ. odpad 2020257 2022183515 821 05 Osvetová 24 Bratislava   SK2022183515
2020258 AGRIPENT, s.r.o. 200081 216,00 35703512 6.4.2020 2020258 14.4.2020 20.4.2020 14.4.2020 216,00 28.12.2020 28.12.2020 216,00 200081 práce s new holland 2020258 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020259 MJM Group, s.r.o. 620015 356,00 45541558 31.3.2020 2020259 15.4.2020 14.4.2020 15.4.2020 356,00 20.4.2020 20.4.2020 356,00 620015 exter. manaž. 2020259 2023041702 086 04 Kurov Kružlov 85  
2020260 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 302000039 1721,85 36550949 31.3.2020 2020260 16.4.2020 28.4.2020 16.4.2020 1721,85 27.4.2020 27.4.2020 1721,85 302000039 voda 2020260 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020261 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020007441 3041,52 36550949 31.3.2020 2020261 16.4.2020 28.4.2020 16.4.2020 3041,52 27.4.2020 27.4.2020 3041,52 8020007441 voda BNŠ 2020261 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020262 Lekomas s.r.o. 420042 207,20 36265110 15.4.2020 2020262 15.4.2020 29.4.2020 15.4.2020 207,20 11.5.2020 11.5.2020 207,20 420042 preprava kont autom 2020262 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020263 Lekomas s.r.o. 420043 1300,26 36265110 15.4.2020 2020263 15.4.2020 29.4.2020 15.4.2020 1300,26 17.4.2020 17.4.2020 1300,26 420043 prenájom lisu 2020263 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020264 Lekomas s.r.o. 420044 280,43 36265110 20.4.2020 2020264 20.4.2020 4.5.2020 20.4.2020 280,43 11.5.2020 11.5.2020 280,43 420044 preprava kont autom 2020264 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020265 Nemocnica s poliklinikou DS 203600382 183,93 44455356 6.4.2020 2020265 20.4.2020 20.4.2020 20.4.2020 183,93 24.8.2020 24.8.2020 183,93 203600382 nájom klub dôchodcov 2020265 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2020266 TALAMON, s.r.o. 20069 153,78 36274968 15.4.2020 2020266 20.4.2020 15.5.2020 20.4.2020 153,78 8.6.2020 8.6.2020 153,78 20069 knihy 2020266 2022054364 929 01 Biskupa Kondého 5138 Dunajská Streda 32 SK2022054364
2020267 JUDr. Ildikó Uleklová 202004092 200,00 50170597 9.4.2020 2020267 22.4.2020 16.4.2020 22.4.2020 200,00 8.6.2020 8.6.2020 200,00 202004092 právne služby 2020267 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2020268 BARAPON, s.r.o. 2020023 90,00 31425216 14.4.2020 2020268 22.4.2020 29.4.2020 22.4.2020 90,00 16.6.2020 16.6.2020 90,00 2020023 guma pre rúška 2020268 2020366898 929 01 Mlynská 4629 Dunajská Streda 2A SK2020366898
2020269 AGRIPENT, s.r.o. 200088 39,24 35703512 17.4.2020 2020269 22.4.2020 1.5.2020 22.4.2020 39,24 28.12.2020 28.12.2020 39,24 200088 kamenivo 2020269 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020270 Lumberjack arboristika s.r.o. 2020005 1350,00 51261430 18.4.2020 2020270 22.4.2020 28.4.2020 22.4.2020 1350,00 13.8.2020 13.8.2020 1350,00 2020005 výrub stromov 2020270 2121195538 930 36 Benková Potôň 300 Horná Potôň   SK2121195538
2020271 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 69,46 35697270 23.4.2020 2020271 27.4.2020 7.5.2020 27.4.2020 69,46 14.5.2020 14.5.2020 69,46 0008893034 telefon 2020271 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2020272 Alex II, s.r.o. 0222020 240,00 36707511 29.4.2020 2020272 29.4.2020 13.5.2020 29.4.2020 240,00 2.9.2020 2.9.2020 240,00 0222020 VO rozšírenie kamer. systému 2020272 2022290116 930 34 Stará Gala 7 Holice   SK2022290116
2020273 Alex II, s.r.o. 0212020 240,00 36707511 29.4.2020 2020273 29.4.2020 13.5.2020 29.4.2020 240,00 2.9.2020 2.9.2020 240,00 0212020 VO zníž. energ. telocvičňa 2020273 2022290116 930 34 Stará Gala 7 Holice   SK2022290116
2020274 Centrum polygrafických služieb 1560009247 43,16 42272360 20.4.2020 2020274 20.4.2020 20.5.2020 20.4.2020 43,16 11.5.2020 11.5.2020 43,16 1560009247 tlačivá matrika 2020274 2023821206 831 01 Sklabinská 1 Bratislava   SK2023821206
2020275 Beata Kvardová 92020 1482,00 41111826 28.4.2020 2020275 28.4.2020 5.5.2020 28.4.2020 1482,00 4.5.2020 4.5.2020 1482,00 92020 spracov dát 2020275 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020276 Tibor Kvarda 92020 678,00 37161064 28.4.2020 2020276 28.4.2020 5.5.2020 28.4.2020 678,00 4.5.2020 4.5.2020 678,00 92020 oprava kov prvkov 2020276 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020277 EL-KT s.r.o. 202020 2190,00 46912738 28.4.2020 2020277 28.4.2020 5.5.2020 28.4.2020 2190,00 18.5.2020 18.5.2020 2190,00 202020 prípoja el. detské ihrisko masníkovo 2020277 2023726815 930 03 Šipošovské Kračany Kostolné Kračany 298  
2020278 Lekomas s.r.o. 420050 570,84 36265110 4.5.2020 2020278 4.5.2020 18.5.2020 4.5.2020 570,84 11.5.2020 11.5.2020 570,84 420050 preprava kont autom 2020278 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020279 SPP a.s. 8697271519 340,00 35815256 1.5.2020 2020279 5.5.2020 15.5.2020 5.5.2020 340,00 21.5.2020 21.5.2020 340,00 8697271519 plyn KD 2020279   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020280 SPP a.s. 8697271520 117,00 35815256 1.5.2020 2020280 5.5.2020 15.5.2020 5.5.2020 117,00 21.5.2020 21.5.2020 117,00 8697271520 plyn ocu 2020280   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020281 SPP a.s. 8697271521 228,00 35815256 1.5.2020 2020281 5.5.2020 15.5.2020 5.5.2020 228,00 21.5.2020 21.5.2020 228,00 8697271521 plyn zdr 2020281   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020282 SPP a.s. 8697271522 8,00 35815256 1.5.2020 2020282 5.5.2020 15.5.2020 5.5.2020 8,00 21.5.2020 21.5.2020 8,00 8697271522 plyn pohr. služba 2020282   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020283 SPP a.s. 8697271523 184,00 35815256 1.5.2020 2020283 5.5.2020 15.5.2020 5.5.2020 184,00 21.5.2020 21.5.2020 184,00 8697271523 plyn lekáreň 2020283   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020284 SPP a.s. 8697271524 117,00 35815256 1.5.2020 2020284 5.5.2020 15.5.2020 5.5.2020 117,00 21.5.2020 21.5.2020 117,00 8697271524 plyn mš 2020284   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020285 SPP a.s. 8697271525 154,00 35815256 1.5.2020 2020285 5.5.2020 15.5.2020 5.5.2020 154,00 21.5.2020 21.5.2020 154,00 8697271525 plyn TJ 2020285   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020286 SPP a.s. 8697271526 458,00 35815256 1.5.2020 2020286 5.5.2020 15.5.2020 5.5.2020 458,00 21.5.2020 21.5.2020 458,00 8697271526 plyn 15 bj 2020286   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020287 SPP a.s. 8697271971 979,00 35815256 1.5.2020 2020287 5.5.2020 15.5.2020 5.5.2020 979,00 21.5.2020 21.5.2020 979,00 8697271971 ply 12 bj 2020287   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020288 ZE energia a.s. 7691014553 50,00 36677281 1.5.2020 2020288 6.5.2020 18.5.2020 6.5.2020 50,00 21.5.2020 21.5.2020 50,00 7691014553 kúrenie KD 2020288   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020289 Poradca Podnikateľa, s.r.o. 5022005873 165,00 31592503 5.5.2020 2020289 5.5.2020 5.5.2020 5.5.2020 165,00 28.4.2020 28.4.2020 165,00 5022005873 publikácia 2020289 2020449189 010 01 Martina Rázusa Žilina 23A SK2020449189
2020290 Anton Lakatos 022020 270,00 1049309459 4.5.2020 2020290 6.5.2020 9.5.2020 6.5.2020 270,00 4.6.2020 4.6.2020 270,00 022020 montáž bojlera KD 2020290   930 37 Veľký Lég 118 Lehnice    
2020291 Beata Kvardová 102020 1483,00 41111826 6.5.2020 2020291 6.5.2020 12.5.2020 6.5.2020 1483,00 11.5.2020 11.5.2020 1483,00 102020 spracov dát separ. zber, rekonštr. ocu 2020291 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020292 Tibor Kvarda 102020 1386,00 37161064 6.5.2020 2020292 6.5.2020 12.5.2020 6.5.2020 1386,00 12.5.2020 12.5.2020 1386,00 102020 oprava kov. prvkov 2020292 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020293 Ing. Peter Šandal 09920 80,00 40027643 30.4.2020 2020293 6.5.2020 7.5.2020 6.5.2020 80,00 31.12.2020 31.12.2020 80,00 09920 požiarne služby 2020293 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2020294 ZE energia a.s. 7721005617 2277,88 36677281 1.5.2020 2020294 7.5.2020 19.5.2020 7.5.2020 2277,88 19.5.2020 19.5.2020 2277,88 7721005617 elektrina 2020294   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020295 ZE energia a.s. 7721005618 218,10 36677281 1.5.2020 2020295 7.5.2020 19.5.2020 7.5.2020 218,10 21.5.2020 21.5.2020 218,10 7721005618 elektrina 2020295   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020296 ZE energia a.s. 7721005619 93,54 36677281 1.5.2020 2020296 7.5.2020 19.6.2020 7.5.2020 93,54 21.5.2020 21.5.2020 187,08 7721005619 elektrina 2020296   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020297 ZE energia a.s. 7721005881 65,83 36677281 1.5.2020 2020297 7.5.2020 19.5.2020 7.5.2020 65,83 21.5.2020 21.5.2020 65,83 7721005881 elektrina 12 bj 2020297   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020298 ZE energia a.s. 7721005892 71,14 36677281 1.5.2020 2020298 7.5.2020 19.5.2020 7.5.2020 71,14 21.5.2020 21.5.2020 71,14 7721005892 elektrina 2020298   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020299 ZE energia a.s. 7721005899 12,10 36677281 1.5.2020 2020299 7.5.2020 19.5.2020 7.5.2020 12,10 21.5.2020 21.5.2020 12,10 7721005899 elektrina hosp. dvor 2020299   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020300 ZE energia a.s. 7721006003 10,00 36677281 1.5.2020 2020300 7.5.2020 19.5.2020 7.5.2020 10,00 21.5.2020 21.5.2020 10,00 7721006003 elektrina detske ihrisko 2020300   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020301 ZE energia a.s. 7721006020 43,19 36677281 1.5.2020 2020301 7.5.2020 19.5.2020 7.5.2020 43,19 21.5.2020 21.5.2020 43,19 7721006020 elektrina detske ihriská 2020301   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020302 Slovak Telekom, a.s. 8258552566 32,35 35763469 1.5.2020 2020302 7.5.2020 18.5.2020 7.5.2020 32,35 21.5.2020 21.5.2020 32,35 8258552566 telefon 2020302 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020303 Slovak Telekom, a.s. 8258523248 180,38 35763469 1.5.2020 2020303 7.5.2020 18.5.2020 7.5.2020 180,38 21.5.2020 21.5.2020 180,38 8258523248 telefon internet 2020303 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020304 Slovak Telekom, a.s. 8258552532 153,83 35763469 1.5.2020 2020304 7.5.2020 18.5.2020 7.5.2020 153,83 21.5.2020 21.5.2020 153,83 8258552532 telefon 2020304 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020305 Slovak Telekom, a.s. 8258586654 317,46 35763469 1.5.2020 2020305 7.5.2020 18.5.2020 7.5.2020 317,46 21.5.2020 21.5.2020 317,46 8258586654 telefon 2020305 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020306 ZILIZI s.r.o. 1282020 1138,80 36728616 5.5.2020 2020306 7.5.2020 19.5.2020 7.5.2020 1138,80 19.5.2020 19.5.2020 1138,80 1282020 asfaltovanie výtlkov 2020306 2022309542 925 82 Hlavná 43 Tešedíkovo   SK2022309542
2020307 AGRIPENT, s.r.o. 200105 61,20 35703512 4.5.2020 2020307 7.5.2020 18.5.2020 7.5.2020 61,20 28.12.2020 28.12.2020 61,20 200105 kamenivo 2020307 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020308 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2000105 5912,94 34074694 30.4.2020 2020308 7.5.2020 15.5.2020 7.5.2020 5912,94 2.7.2020 2.7.2020 5912,94 2000105 uloženie TKO 2020308 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020309 Lekomas s.r.o. 420052 463,50 36265110 11.5.2020 2020309 11.5.2020 25.5.2020 11.5.2020 463,50 11.5.2020 11.5.2020 463,50 420052 preprava kont autom 2020309 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020310 ZE energia a.s. 7200921457 346,94 36677281 5.5.2020 2020310 11.5.2020 19.5.2020 11.5.2020 346,94 21.5.2020 21.5.2020 346,94 7200921457 elektrina TJ 2020310   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020311 ZE energia a.s. 7200921456 185,97 36677281 5.5.2020 2020311 11.5.2020 19.5.2020 11.5.2020 185,97 21.5.2020 21.5.2020 185,97 7200921456 elektrina MŠ 2020311   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020312 ZE energia a.s. 7220813255 503,82 36677281 5.5.2020 2020312 11.5.2020 19.5.2020 11.5.2020 503,82 21.5.2020 21.5.2020 503,82 7220813255 elektrina ocu 2020312   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020313 ZE energia a.s. 7210859702 431,94 36677281 5.5.2020 2020313 11.5.2020 19.5.2020 11.5.2020 431,94 21.5.2020 21.5.2020 431,94 7210859702 kúrenie mš 2020313   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020314 ZE energia a.s. 7151288330 460,06 36677281 5.5.2020 2020314 11.5.2020 19.5.2020 11.5.2020 460,06 21.5.2020 21.5.2020 460,06 7151288330 elekrina KD 2020314   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020315 ZE energia a.s. 7171139623 525,04 36677281 5.5.2020 2020315 11.5.2020 19.5.2020 11.5.2020 525,04 21.5.2020 21.5.2020 525,04 7171139623 VO janák 2020315   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020316 ZE energia a.s. 7171139622 302,48 36677281 5.5.2020 2020316 11.5.2020 19.5.2020 11.5.2020 302,48 21.5.2020 21.5.2020 302,48 7171139622 VO sása 2020316   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020317 Enel s.r.o. 2011000142 1394,08 44553412 4.5.2020 2020317 12.5.2020 14.5.2020 12.5.2020 1394,08 21.5.2020 21.5.2020 1394,08 2011000142 prev. údržba elektrina 2020317 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020318 Enel s.r.o. 2011000143 412,68 44553412 4.5.2020 2020318 12.5.2020 14.5.2020 12.5.2020 412,68 21.5.2020 21.5.2020 412,68 2011000143 prev. údržba elektrina 2020318 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020319 Agrointer,s.r.o. 20205094 312,00 36357227 4.5.2020 2020319 11.5.2020 18.5.2020 11.5.2020 312,00 25.9.2020 25.9.2020 312,00 20205094 odpadové nádoby 1100l 2020319 2022176013 931 01 Agátový rad 1 Šamorín   SK2022176013
2020320 Nemocnica s poliklinikou DS 203600479 183,93 44455356 5.5.2020 2020320 11.5.2020 19.5.2020 11.5.2020 183,93     0,00 203600479 nájom klub dôchod. 2020320 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2020321 Základná škola 052020 243,58 36094102 3.5.2020 2020321 3.5.2020 20.5.2020 3.5.2020 243,58 2.9.2020 2.9.2020 243,58 052020 voda stočné šj 2020321 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2020322 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 01430116482 36,00 31318762 30.4.2020 2020322 11.5.2020 14.5.2020 11.5.2020 36,00 28.5.2020 28.5.2020 36,00 1430116482 odvoz kuch. odpadu 2020322 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2020323 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 222004105 721,20 36357065 30.4.2020 2020323 11.5.2020 22.5.2020 11.5.2020 721,20 2.6.2020 2.6.2020 721,20 222004105 odvoz odpadu 2020323 2022183515 821 05 Osvetová 24 Bratislava   SK2022183515
2020324 Ajpek Ján 2020209 127,55 32311028 5.4.2020 2020324 11.5.2020 20.4.2020 11.5.2020 127,55 14.5.2020 14.5.2020 127,55 2020209 kúrenie KD 2020324 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2020325 UP Slovensko s.r.o. 120046609 1743,57 31396674 13.5.2020 2020325 13.5.2020 13.5.2020 13.5.2020 1743,57 7.5.2020 7.5.2020 1743,57 120046609 jedálne kupóny 2020325 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2020326 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020011776 120,68 36550949 30.4.2020 2020326 13.5.2020 27.5.2020 13.5.2020 120,68 9.7.2020 9.7.2020 120,68 8020011776 voda 19 bj 2020326 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020327 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020011705 350,58 36550949 30.4.2020 2020327 13.5.2020 27.5.2020 13.5.2020 350,58 9.7.2020 9.7.2020 350,58 8020011705 voda 726 bj 2020327 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020328 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020011704 791,92 36550949 30.4.2020 2020328 13.5.2020 27.5.2020 13.5.2020 791,92 16.7.2020 16.7.2020 791,92 8020011704 voda 791 bj 2020328 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020329 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 80200011703 538,72 36550949 30.4.2020 2020329 13.5.2020 27.5.2020 13.5.2020 538,72 16.7.2020 16.7.2020 538,72 0200011703 voda 792 bj 2020329 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020330 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020011666 181,21 36550949 30.4.2020 2020330 13.5.2020 27.5.2020 13.5.2020 181,21 13.7.2020 13.7.2020 92,57 8020011666 voda cintorín 2020330 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020331 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020011665 65,47 36550949 30.4.2020 2020331 13.5.2020 27.5.2020 13.5.2020 65,47 1.6.2020 1.6.2020 65,47 8020011665 voda zdr. 2020331 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020332 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020011664 847,58 36550949 30.4.2020 2020332 13.5.2020 27.5.2020 13.5.2020 847,58 17.7.2020 17.7.2020 847,58 8020011664 voda ocu 2020332 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020333 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020011663 -20,05 36550949 30.4.2020 2020333 14.5.2020 27.5.2020 14.5.2020 -20,05 19.5.2020 19.5.2020 -20,05 8020011663 voda KD 2020333 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020334 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020011264 288,14 36550949 30.4.2020 2020334 14.5.2020 26.5.2020 14.5.2020 288,14 25.5.2020 25.5.2020 288,14 8020011264 voda 655 bj 2020334 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020335 AGRIPENT, s.r.o. 200116 168,00 35703512 12.5.2020 2020335 15.5.2020 26.5.2020 15.5.2020 168,00 28.12.2020 28.12.2020 168,00 200116 práce s new holland 2020335 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020336 Lekomas s.r.o. 420056 494,42 36265110 18.5.2020 2020336 18.5.2020 1.6.2020 18.5.2020 494,42 30.6.2020 30.6.2020 494,42 420056 preprava kont autom 2020336 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020337 Janette Marczibál - CONNECT 2020137 84,12 34454730 15.5.2020 2020337 18.5.2020 22.5.2020 18.5.2020 84,12 31.12.2020 31.12.2020 84,12 2020137 kanc. potreby 2020337 1020266896 924 01 Jas Galanta 937/6 SK1020266896
2020338 JUDr. Ildikó Uleklová 202005112 200,00 50170597 11.5.2020 2020338 19.5.2020 18.5.2020 19.5.2020 200,00 29.7.2020 29.7.2020 200,00 202005112 advokátske služby 2020338 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2020339 Beata Kvardová 112020 1478,00 41111826 26.5.2020 2020339 26.5.2020 2.6.2020 26.5.2020 1478,00 28.5.2020 28.5.2020 1478,00 112020 spracov dát. 2020339 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020340 Tibor Kvarda 112020 681,00 37161064 26.5.2020 2020340 26.5.2020 2.6.2020 26.5.2020 681,00 28.5.2020 28.5.2020 681,00 112020 oprava kov. prvkov 2020340 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020341 JV Pro s.r.o. 20200057 1300,00 53031121 12.5.2020 2020341 26.5.2020 26.5.2020 26.5.2020 1300,00 22.9.2020 22.9.2020 1300,00 20200057 vypr. projektu zelené obce 2020341 2121223588 953 01 Brezová 2004/16 Zlaté Moravce    
2020342 SENTRANS s.r.o. 20200115 96,00 4387870244 25.5.2020 2020342 26.5.2020 8.6.2020 26.5.2020 96,00 20.7.2020 20.7.2020 96,00 20200115 piesok 2020342 2022497092 930 51   Veľká Paka 163 SK2022497092
2020343 Lekomas s.r.o. 420057 704,45 36265110 25.5.2020 2020343 25.5.2020 8.6.2020 25.5.2020 704,45 25.5.2020 25.5.2020 704,45 420057 preprava kont autom 2020343 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020344 Amire  s.r.o. 2002003 500,00 50354540 25.5.2020 2020344 28.5.2020 8.6.2020 28.5.2020 500,00 23.6.2020 23.6.2020 500,00 2002003 priesk. trhu rozš. MŠ 2020344 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2020345 HR - PROJECT, s.r.o. 20200012 15000,00 51325527 28.5.2020 2020345 28.5.2020 11.6.2020 28.5.2020 15000,00 22.9.2020 22.9.2020 15000,00 20200012 projekt rozšírenie kapacity mš 2020345 2120675568 925 72 Budovateľská 1159 Selice 10 SK2120675568
2020346 SPP a.s. 8706987967 155,00 35815256 1.6.2020 2020346 3.6.2020 15.6.2020 3.6.2020 155,00 22.6.2020 22.6.2020 155,00 8706987967 plyn kD 2020346   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020347 SPP a.s. 8706987969 96,00 35815256 1.6.2020 2020347 1.6.2020 15.6.2020 1.6.2020 96,00 22.6.2020 22.6.2020 96,00 8706987969 plyn zdr 2020347   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020348 SPP a.s. 8706987970 8,00 35815256 1.6.2020 2020348 3.6.2020 15.6.2020 3.6.2020 8,00 22.6.2020 22.6.2020 8,00 8706987970 plyn pohr. služba 2020348   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020349 SPP a.s. 8706987971 77,00 35815256 1.6.2020 2020349 3.6.2020 15.6.2020 3.6.2020 77,00 22.6.2020 22.6.2020 77,00 8706987971 plyn lekáreň 2020349   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020350 SPP a.s. 8706987972 117,00 35815256 1.6.2020 2020350 3.6.2020 15.6.2020 3.6.2020 117,00 22.6.2020 22.6.2020 117,00 8706987972 plyn mš 2020350   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020351 SPP a.s. 8706987973 65,00 35815256 1.6.2020 2020351 3.6.2020 15.6.2020 3.6.2020 65,00 22.6.2020 22.6.2020 65,00 8706987973 plyn TJ 2020351   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020352 SPP a.s. 8706987974 192,00 35815256 1.6.2020 2020352 3.6.2020 15.6.2020 3.6.2020 192,00 22.6.2020 22.6.2020 192,00 8706987974 plyn 15 bj 2020352   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020353 SPP a.s. 8706988418 979,00 35815256 1.6.2020 2020353 3.6.2020 15.6.2020 3.6.2020 979,00 22.6.2020 22.6.2020 979,00 8706988418 plyn 12 bj 2020353   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020354 SPP a.s. 8706987968 117,00 35815256 1.6.2020 2020354 3.6.2020 15.6.2020 3.6.2020 117,00 22.6.2020 22.6.2020 117,00 8706987968 plyn ocu 2020354   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020355 AGRIPENT, s.r.o. 200137 28,68 35703512 1.6.2020 2020355 2.6.2020 15.6.2020 2.6.2020 28,68 28.12.2020 28.12.2020 28,68 200137 kamenivo 2020355 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020356 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2000133 5399,31 34074694 31.5.2020 2020356 2.6.2020 15.6.2020 2.6.2020 5399,31 29.7.2020 29.7.2020 5399,31 2000133 uloženie odpadu 2020356 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020357 Ing. Peter Šandal 12020 80,00 40027643 31.5.2020 2020357 3.6.2020 7.6.2020 3.6.2020 80,00 31.12.2020 31.12.2020 80,00 12020 požiarne služby 2020357 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2020358 Lekomas s.r.o. 420059 467,63 36265110 2.6.2020 2020358 2.6.2020 16.6.2020 2.6.2020 467,63 8.6.2020 8.6.2020 467,63 420059 preprava kont. autom 2020358 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020359 VKÚ Harmanec, s.r.o. 2006007 1256,28 46747770 2.6.2020 2020359 4.6.2020 16.6.2020 4.6.2020 1256,28 14.8.2020 14.8.2020 1256,28 2006007 exterierová mapa 2020359 2023577611 974 01 Kynceľová 54 Kynceľová   SK2023577611
2020360 ZE energia a.s. 7770445870 43,19 36677281 2.6.2020 2020360 4.6.2020 16.6.2020 4.6.2020 43,19 22.6.2020 22.6.2020 43,19 7770445870 elektrina 2020360   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020361 ZE energia a.s. 7770445467 2277,88 36677281 2.6.2020 2020361 4.6.2020 16.6.2020 4.6.2020 2277,88 16.6.2020 16.6.2020 2277,88 7770445467 elektrina 2020361   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020362 ZE energia a.s. 7770445468 218,10 36677281 2.6.2020 2020362 4.6.2020 16.6.2020 4.6.2020 218,10 22.6.2020 22.6.2020 218,10 7770445468 elektrina 2020362   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020363 ZE energia a.s. 7770445469 93,54 36677281 2.6.2020 2020363 4.6.2020 16.6.2020 4.6.2020 93,54 16.6.2020 16.6.2020 93,54 7770445469 elektrina klub dôch. KD 2020363   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020364 ZE energia a.s. 7770445731 65,83 36677281 2.6.2020 2020364 4.6.2020 16.6.2020 4.6.2020 65,83 22.6.2020 22.6.2020 65,83 7770445731 elektirna 12 bj 2020364   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020365 ZE energia a.s. 7770445742 71,14 36677281 2.6.2020 2020365 4.6.2020 16.6.2020 4.6.2020 71,14 22.6.2020 22.6.2020 71,14 7770445742 elektrina 2020365   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020366 ZE energia a.s. 7770445749 12,10 36677281 2.6.2020 2020366 4.6.2020 16.6.2020 4.6.2020 12,10 22.6.2020 22.6.2020 12,10 7770445749 elektrina hosp. dvor 2020366   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020367 ZE energia a.s. 7770445853 10,00 36677281 2.6.2020 2020367 4.6.2020 16.6.2020 4.6.2020 10,00 22.6.2020 22.6.2020 10,00 7770445853 elektrina detske ihrisko 2020367   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020368 ZE energia a.s. 7631484037 50,00 36677281 2.6.2020 2020368 5.6.2020 16.6.2020 5.6.2020 50,00 22.6.2020 22.6.2020 50,00 7631484037 kúrenie KD 2020368   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020369 ZE energia a.s. 7190979862 247,60 36677281 2.6.2020 2020369 5.6.2020 16.6.2020 5.6.2020 247,60 22.6.2020 22.6.2020 247,60 7190979862 VO sása 2020369   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020370 ZE energia a.s. 7190979863 480,29 36677281 2.6.2020 2020370 5.6.2020 16.6.2020 5.6.2020 480,29 22.6.2020 22.6.2020 480,29 7190979863 VO malý lég 2020370   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020371 ZE energia a.s. 7103266876 227,04 36677281 2.6.2020 2020371 5.6.2020 16.6.2020 5.6.2020 227,04 22.6.2020 22.6.2020 227,04 7103266876 elektrina TJ 2020371   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020372 ZE energia a.s. 7103266875 186,32 36677281 2.6.2020 2020372 5.6.2020 16.6.2020 5.6.2020 186,32 22.6.2020 22.6.2020 186,32 7103266875 elektrina mš 2020372   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020373 Enel s.r.o. 2011000182 412,68 44553412 1.6.2020 2020373 5.6.2020 15.6.2020 5.6.2020 412,68 22.6.2020 22.6.2020 412,68 2011000182 prev. údr. elektrina 2020373 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020374 Enel s.r.o. 2011000181 1394,08 44553412 1.6.2020 2020374 5.6.2020 15.6.2020 5.6.2020 1394,08 22.6.2020 22.6.2020 1394,08 2011000181 prev. údrž. elektrina 2020374 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020375 Tibor Kvarda 122020 1398,00 37161064 5.6.2020 2020375 5.6.2020 12.6.2020 5.6.2020 1398,00 8.6.2020 8.6.2020 1398,00 122020 oprava drevených prvkov 2020375 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020376 Beata Kvardová 122020 1476,00 41111826 5.6.2020 2020376 5.6.2020 12.6.2020 5.6.2020 1476,00 8.6.2020 8.6.2020 1476,00 122020 spracov dát 2020376 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020377 ZE energia a.s. 7181069482 457,28 36677281 3.6.2020 2020377 8.6.2020 17.6.2020 8.6.2020 457,28 22.6.2020 22.6.2020 457,28 7181069482 elektrina KD 2020377   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020378 ZE energia a.s. 7210861036 184,80 36677281 3.6.2020 2020378 8.6.2020 17.6.2020 8.6.2020 184,80 22.6.2020 22.6.2020 184,80 7210861036 kúrenie mš 2020378   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020379 ZE energia a.s. 7220814660 399,38 36677281 3.6.2020 2020379 8.6.2020 17.6.2020 8.6.2020 399,38 22.6.2020 22.6.2020 399,38 7220814660 elektrina ocu 2020379   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020380 Nemocnica s poliklinikou DS 203600542 183,93 44455356 2.6.2020 2020380 8.6.2020 16.6.2020 8.6.2020 183,93     0,00 203600542 nájom klub dôchod. 2020380 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2020381 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020015669 386,65 36550949 31.5.2020 2020381 8.6.2020 22.6.2020 8.6.2020 386,65 18.6.2020 18.6.2020 386,65 8020015669 voda 15 bj 2020381 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020382 BAPROJ 282020 1560,00 17722853 28.5.2020 2020382 8.6.2020 27.6.2020 8.6.2020 1560,00 3.9.2020 3.9.2020 1560,00 282020 dozor telocvičňa 2020382 1020366292 945 01 Prowazekova 8 Komárno   SK1020366292
2020383 UP Slovensko s.r.o. 120054899 3127,29 31396674 8.6.2020 2020383 8.6.2020 8.6.2020 8.6.2020 3127,29 5.6.2020 5.6.2020 3127,29 120054899 jedálne kupóny 2020383 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2020384 Slovak Telekom, a.s. 8262043533 176,84 35763469 1.6.2020 2020384 8.6.2020 18.6.2020 8.6.2020 176,84 22.6.2020 22.6.2020 176,84 8262043533 telefon 2020384 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020385 Slovak Telekom, a.s. 8262108347 313,62 35763469 1.6.2020 2020385 9.6.2020 18.6.2020 9.6.2020 313,62 22.6.2020 22.6.2020 313,62 8262108347 telefon mobil 2020385 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020386 Slovak Telekom, a.s. 8262074956 253,03 35763469 1.6.2020 2020386 9.6.2020 18.6.2020 9.6.2020 253,03 23.6.2020 23.6.2020 253,03 8262074956 elektrina 2020386 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020387 Slovak Telekom, a.s. 8262074988 32,35 35763469 1.6.2020 2020387 10.6.2020 18.6.2020 10.6.2020 32,35 23.6.2020 23.6.2020 32,35 8262074988 telefon 2020387 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020388 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143016740 36,00 31318762 31.5.2020 2020388 9.6.2020 14.6.2020 9.6.2020 36,00 16.7.2020 16.7.2020 36,00 0143016740 odvoz kuch. odpadu 2020388 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2020389 Lekomas s.r.o. 420063 669,91 36265110 9.6.2020 2020389 9.6.2020 23.6.2020 9.6.2020 669,91 15.7.2020 15.7.2020 669,91 420063 preprava kont autom 2020389 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020390 Lekomas s.r.o. 420066 1224,00 36265110 9.6.2020 2020390 9.6.2020 23.6.2020 9.6.2020 1224,00 24.6.2020 24.6.2020 1224,00 420066 kosenie VP 2020390 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020391 Lekomas s.r.o. 420065 2007,94 36265110 9.6.2020 2020391 9.6.2020 23.6.2020 9.6.2020 2007,94 10.6.2020 10.6.2020 2007,94 420065 prenájom kosačky 2020391 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020392 BISO Schattenecker, s.r.o. 2010000306 270,00 36747343 1.6.2020 2020392 9.6.2020 15.6.2020 9.6.2020 270,00 9.7.2020 9.7.2020 270,00 2010000306 oprava volvo 2020392 2022361649 974 01 Horná Banská Bystrica 70/13 SK2022361649
2020393 Euro SMS s.r.o. 5200600985 360,00 46166939 10.6.2020 2020393 10.6.2020 24.6.2020 10.6.2020 360,00 10.6.2020 10.6.2020 360,00 5200600985 sms kredit 2020393 2023291325 831 02 Račianska Bratislava 96 SK2023291325
2020394 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 020200023 887,52 36357065 7.6.2020 2020394 11.6.2020 22.6.2020 11.6.2020 887,52 20.7.2020 20.7.2020 887,52 020200023 drvenie odpadu 2020394 2022183515 821 05 Osvetová 24 Bratislava   SK2022183515
2020395 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 20200145 621,97 34074694 15.6.2020 2020395 16.6.2020 29.6.2020 16.6.2020 621,97 30.12.2020 30.12.2020 621,97 20200145 piesok 2020395 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020396 AGRIPENT, s.r.o. 200143 72,00 35703512 8.6.2020 2020396 12.6.2020 22.6.2020 12.6.2020 72,00 28.12.2020 28.12.2020 72,00 200143 práce s New Holland 2020396 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020397 SENTRANS s.r.o. 20200145 24,00 4387870244 15.6.2020 2020397 16.6.2020 29.6.2020 16.6.2020 24,00 20.7.2020 20.7.2020 24,00 20200145 piesok 2020397 2022497092 930 51   Veľká Paka 163 SK2022497092
2020398 JUDr. Ildikó Uleklová 202006052 200,00 50170597 5.6.2020 2020398 16.6.2020 12.6.2020 16.6.2020 200,00 5.11.2020 5.11.2020 200,00 202006052 právne služby 2020398 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2020399 AGRIPENT, s.r.o. 200153 96,24 35703512 15.6.2020 2020399 18.6.2020 29.6.2020 18.6.2020 96,24 28.12.2020 28.12.2020 96,24 200153 kamenivo 2020399 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020400 Juraj Fekete 512020 60,00 17675910 10.6.2020 2020400 10.6.2020 24.6.2020 10.6.2020 60,00 22.9.2020 22.9.2020 60,00 512020 oprava VO 2020400 1029675075 930 39 Maslovce 679 Čenkovce 679 SK1029675075
2020401 Juraj Fekete 2020009 2550,00 37489771 18.6.2020 2020401 18.6.2020 2.7.2020 18.6.2020 2550,00 7.10.2020 7.10.2020 2550,00 2020009 montáž VO 2020401 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2020402 Juraj Fekete 2020010 2745,00 37489771 18.6.2020 2020402 18.6.2020 2.7.2020 18.6.2020 2745,00 7.10.2020 7.10.2020 2745,00 2020010 rozšírnie VO masníkovo 2020402 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2020403 Lekomas s.r.o. 420072 148,44 36265110 22.6.2020 2020403 22.6.2020 6.7.2020 22.6.2020 148,44 23.7.2020 23.7.2020 148,44 420072 preprava HO 2020403 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020404 Lekomas s.r.o. 420071 728,05 36265110 22.6.2020 2020404 22.6.2020 6.7.2020 22.6.2020 728,05 15.7.2020 15.7.2020 728,05 420071 preprava kont autom 2020404 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020405 o.zone s.r.o. 20200202 30,00 47133686 23.6.2020 2020405 23.6.2020 30.6.2020 23.6.2020 30,00 16.7.2020 16.7.2020 30,00 20200202 inštalácia optimalizácia PC 2020405 2023778625 930 05 Cintorínska 614/26 Gabčíkovo 614/26 SK2023778625
2020406 o.zone s.r.o. 20200201 539,00 47133686 23.6.2020 2020406 23.6.2020 30.6.2020 23.6.2020 539,00 24.8.2020 24.8.2020 539,00 20200201 synology exter pamäť 2020406 2023778625 930 05 Cintorínska 614/26 Gabčíkovo 614/26 SK2023778625
2020407 Euro SMS s.r.o. 5200601049 360,00 46166939 24.6.2020 2020407 24.6.2020 8.7.2020 24.6.2020 360,00 24.6.2020 24.6.2020 360,00 5200601049 sms kredit 2020407 2023291325 831 02 Račianska Bratislava 96 SK2023291325
2020408 Beata Kvardová 132020 1496,00 41111826 24.6.2020 2020408 24.6.2020 3.7.2020 24.6.2020 1496,00 30.6.2020 30.6.2020 1496,00 132020 spracov dát 2020408 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020409 Tibor Kvarda 132020 887,00 37161064 25.6.2020 2020409 25.6.2020 2.7.2020 25.6.2020 887,00 30.6.2020 30.6.2020 887,00 132020 oprava kov prvkov 2020409 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020410 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 69,46 35697270 23.6.2020 2020410 29.6.2020 7.7.2020 29.6.2020 69,46 3.7.2020 3.7.2020 69,46 0008893034 telefon 2020410 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2020411 Lekomas s.r.o. 420076 59,28 36265110 29.6.2020 2020411 29.6.2020 13.7.2020 29.6.2020 59,28 23.7.2020 23.7.2020 59,28 420076 preprava FO 2020411 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020412 Lekomas s.r.o. 420073 588,02 36265110 29.6.2020 2020412 29.6.2020 13.7.2020 29.6.2020 588,02 15.7.2020 15.7.2020 588,02 420073 preprava kont. autom 2020412 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020413 Lekomas s.r.o. 420079 1056,00 36265110 29.6.2020 2020413 29.6.2020 13.7.2020 29.6.2020 1056,00 23.7.2020 23.7.2020 1056,00 420079 preprava žiakov 2020413 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020414 BAPROJ 352020 1560,00 17722853 27.6.2020 2020414 29.6.2020 27.7.2020 29.6.2020 1560,00 11.9.2020 11.9.2020 1560,00 352020 dozor telocvičňa 2020414 1020366292 945 01 Prowazekova 8 Komárno   SK1020366292
2020415 Sz & H group s.r.o. 200018 5113,80 51248476 27.6.2020 2020415 1.7.2020 10.7.2020 1.7.2020 5113,80 23.7.2020 23.7.2020 5113,80 200018 občerstvenie, ubytovanie 2020415 2120647859 929 01 Družstevná 1793/13 Dunajská Streda   SK2120647859
2020416 ELMIKO - Miloš Kovačovic 2020064 150,00 17667984 26.6.2020 2020416 1.7.2020 9.7.2020 1.7.2020 150,00     0,00 2020064 oprava rozhlas 2020416 1028862923 916 11   Bzince pod Javorinou   SK1028862923
2020418 MAXNETWORK s.r.o. 202012680 1872,77 36250481 1.7.2020 2020418 1.7.2020 15.7.2020 1.7.2020 1872,77 24.9.2020 24.9.2020 1872,77 202012680 kamerový systém 2020418 2020192009 925 22 Kapitána Jána Nálepku 866 Veľké Úľany   SK2020192009
2020419 Ing. František Dudek 962020 120,00 11703750 26.6.2020 2020419 1.7.2020 30.6.2020 1.7.2020 120,00 10.7.2020 10.7.2020 120,00 962020 znalec. posudok 2020419 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2020420 Ing. František Dudek 972020 120,00 11703750 26.6.2020 2020420 1.7.2020 30.6.2020 1.7.2020 120,00 10.7.2020 10.7.2020 120,00 972020 znalec posudok 2020420 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2020421 Ing. František Dudek 932020 360,00 11703750 26.6.2020 2020421 1.7.2020 30.6.2020 1.7.2020 360,00 10.7.2020 10.7.2020 360,00 932020 znalec. posudok 2020421 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2020422 Ing. Peter Šandal 14520 80,00 40027643 30.6.2020 2020422 3.7.2020 7.7.2020 3.7.2020 80,00 31.12.2020 31.12.2020 80,00 14520 požiarne služby 2020422 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2020423 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 200163 6557,28 34074694 30.6.2020 2020423 3.7.2020 15.7.2020 3.7.2020 6557,28 24.8.2020 24.8.2020 6557,28 200163 uloženie TKO 2020423 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020424 SPP a.s. 8697334791 155,00 35815256 1.7.2020 2020424 3.7.2020 15.7.2020 3.7.2020 155,00 21.7.2020 21.7.2020 155,00 8697334791 plyn KD 2020424   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020425 SPP a.s. 8697334792 117,00 35815256 1.7.2020 2020425 3.7.2020 15.7.2020 3.7.2020 117,00 21.7.2020 21.7.2020 117,00 8697334792 plyn ocu 2020425   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020426 SPP a.s. 8697334793 89,00 35815256 1.7.2020 2020426 3.7.2020 15.7.2020 3.7.2020 89,00 21.7.2020 21.7.2020 89,00 8697334793 plyn zdr. 2020426   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020427 SPP a.s. 8697334794 8,00 35815256 1.7.2020 2020427 3.7.2020 15.7.2020 3.7.2020 8,00 21.7.2020 21.7.2020 8,00 8697334794 plyn pohr. 2020427   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020428 SPP a.s. 8697334795 71,00 35815256 1.7.2020 2020428 3.7.2020 15.7.2020 3.7.2020 71,00 21.7.2020 21.7.2020 71,00 8697334795 plyn lekáreň 2020428   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020429 SPP a.s. 8697334796 117,00 35815256 1.7.2020 2020429 3.7.2020 15.7.2020 3.7.2020 117,00 21.7.2020 21.7.2020 117,00 8697334796 plyn mš 2020429   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020430 SPP a.s. 8697334797 60,00 35815256 1.7.2020 2020430 3.7.2020 15.7.2020 3.7.2020 60,00 21.7.2020 21.7.2020 60,00 8697334797 plyn TJ 2020430   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020431 SPP a.s. 8697334798 178,00 35815256 1.7.2020 2020431 3.7.2020 15.7.2020 3.7.2020 178,00 21.7.2020 21.7.2020 178,00 8697334798 plyn 15 bj 2020431   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020432 SPP a.s. 8697335235 979,00 35815256 1.7.2020 2020432 3.7.2020 15.7.2020 3.7.2020 979,00 21.7.2020 21.7.2020 979,00 8697335235 plyn 12 bj 2020432   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020433 ZE energia a.s. 75750038881 93,54 36677281 2.7.2020 2020433 6.7.2020 16.7.2020 6.7.2020 93,54 16.7.2020 16.7.2020 93,54 5750038881 elektrina  klub dôchod. KD 2020433   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020434 ZE energia a.s. 7575003878 2277,88 36677281 2.7.2020 2020434 6.7.2020 16.7.2020 6.7.2020 2277,88 21.7.2020 21.7.2020 2277,88 7575003878 elektrina 2020434   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020435 ZE energia a.s. 7575004258 65,83 36677281 2.7.2020 2020435 6.7.2020 16.7.2020 6.7.2020 65,83 21.7.2020 21.7.2020 65,83 7575004258 elektrina  12 bj 2020435   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020436 ZE energia a.s. 7575003880 178,76 36677281 2.7.2020 2020436 6.7.2020 16.7.2020 6.7.2020 178,76 21.7.2020 21.7.2020 178,76 7575003880 elektrina 2020436   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020437 ZE energia a.s. 7575003879 218,10 36677281 2.7.2020 2020437 6.7.2020 16.7.2020 6.7.2020 218,10 21.7.2020 21.7.2020 218,10 7575003879 elektrina 2020437   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020438 ZE energia a.s. 7575004274 71,14 36677281 2.7.2020 2020438 6.7.2020 16.7.2020 6.7.2020 71,14 21.7.2020 21.7.2020 71,14 7575004274 elektrina 2020438   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020439 ZE energia a.s. 7575004286 12,10 36677281 2.7.2020 2020439 6.7.2020 16.7.2020 6.7.2020 12,10 21.7.2020 21.7.2020 12,10 7575004286 elektirna hosp. dvor 2020439   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020440 ZE energia a.s. 7575004429 10,00 36677281 2.7.2020 2020440 6.7.2020 16.7.2020 6.7.2020 10,00 21.7.2020 21.7.2020 10,00 7575004429 elektrina  detske ihr. 2020440   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020441 ZE energia a.s. 7575004430 226,78 36677281 2.7.2020 2020441 6.7.2020 16.7.2020 6.7.2020 226,78 21.7.2020 21.7.2020 226,78 7575004430 elektrina 726 bj 2020441   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020442 ZE energia a.s. 7575004452 43,19 36677281 2.7.2020 2020442 6.7.2020 16.7.2020 6.7.2020 43,19 21.7.2020 21.7.2020 43,19 7575004452 elektrina 2020442   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020443 ZE energia a.s. 7575004453 387,10 36677281 2.7.2020 2020443 6.7.2020 16.7.2020 6.7.2020 387,10 21.7.2020 21.7.2020 387,10 7575004453 elektrina 791,792 bj 2020443   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020444 UP Slovensko s.r.o. 120065363 3305,58 31396674 8.7.2020 2020444 8.7.2020 8.7.2020 8.7.2020 3305,58 7.7.2020 7.7.2020 3305,58 120065363 jedálne kupóny 2020444 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2020445 AGRIPENT, s.r.o. 200172 60,36 35703512 1.7.2020 2020445 6.7.2020 15.7.2020 6.7.2020 60,36 28.12.2020 28.12.2020 60,36 200172 prír. kamenivo 2020445 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020446 DOGAZYL O.Z. 20200034 46,00 42166004 1.7.2020 2020446 6.7.2020 15.7.2020 6.7.2020 46,00 20.8.2020 20.8.2020 46,00 20200034 príjem psa útulok 2020446   929 01 Nemessyegská 133 Dunajská Streda 14  
2020447 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 20200046 241,28 34074694 29.6.2020 2020447 3.7.2020 14.7.2020 3.7.2020 241,28 30.12.2020 30.12.2020 241,28 20200046 drvenie drev. odpadu 2020447 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020448 Slovak Telekom, a.s. 2901068541 1440,00 35763469 18.6.2020 2020448 3.7.2020 4.7.2020 3.7.2020 1440,00 21.7.2020 21.7.2020 1440,00 2901068541 wifi 2020448 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020449 JKL prodiction, s.r.o. 06062020 2520,00 36286133 30.6.2020 2020449 3.7.2020 14.7.2020 3.7.2020 2520,00 21.10.2020 21.10.2020 2520,00 06062020 rozšír. kapac. mš 2020449 2022147369 841 04 Donnerova 717 Bratislava 717/5 SK2022147369
2020450 ZE energia a.s. 7691067134 50,00 36677281 2.7.2020 2020450 7.7.2020 16.7.2020 7.7.2020 50,00 21.7.2020 21.7.2020 50,00 7691067134 KD kúrenie 2020450   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020451 ZE energia a.s. 7240696217 412,43 36677281 2.7.2020 2020451 7.7.2020 16.7.2020 7.7.2020 412,43 21.7.2020 21.7.2020 412,43 7240696217 2020451   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020452 ZE energia a.s. 7240696218 226,73 36677281 2.7.2020 2020452 7.7.2020 16.7.2020 7.7.2020 226,73 21.7.2020 21.7.2020 226,73 7240696218 elektrina TJ 2020452   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020453 ZE energia a.s. 7171146187 392,02 36677281 2.7.2020 2020453 7.7.2020 16.7.2020 7.7.2020 392,02 21.7.2020 21.7.2020 392,02 7171146187 VO janák 2020453   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020454 ZE energia a.s. 7161208201 282,37 36677281 2.7.2020 2020454 7.7.2020 16.7.2020 7.7.2020 282,37 21.7.2020 21.7.2020 282,37 7161208201 elektrina ocu 2020454   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020455 ZE energia a.s. 7171146186 234,50 36677281 2.7.2020 2020455 7.7.2020 16.7.2020 7.7.2020 234,50 21.7.2020 21.7.2020 234,50 7171146186 VO sása 2020455   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020456 Enel s.r.o. 2011000221 1394,08 44553412 1.7.2020 2020456 7.7.2020 14.7.2020 7.7.2020 1394,08 21.7.2020 21.7.2020 1394,08 2011000221 prev. údržba, elektrina 2020456 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020457 Enel s.r.o. 2011000222 412,68 44553412 1.7.2020 2020457 7.7.2020 14.7.2020 7.7.2020 412,68 21.7.2020 21.7.2020 412,68 2011000222 prev. údržba, elektrina 2020457 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020458 Slovak Telekom, a.s. 5901070141 15000,00 35763469 30.6.2020 2020458 7.7.2020 29.8.2020 7.7.2020 15000,00     0,00 5901070141 wifi 2020458 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020459 Lekomas s.r.o. 420081 309,76 36265110 6.7.2020 2020459 7.7.2020 20.7.2020 7.7.2020 309,76 23.7.2020 23.7.2020 309,76 420081 preprava kont. autom 2020459 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020460 Lekomas s.r.o. 420080 360,00 36265110 6.7.2020 2020460 7.7.2020 20.7.2020 7.7.2020 360,00 23.7.2020 23.7.2020 360,00 420080 preprava autobusom žiaci 2020460 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020461 Lekomas s.r.o. 420083 400,00 36265110 7.7.2020 2020461 7.7.2020 21.7.2020 7.7.2020 400,00 23.7.2020 23.7.2020 400,00 420083 preprava rybárska súťaž 2020461 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020462 ZE energia a.s. 7200926312 173,15 36677281 5.7.2020 2020462 8.7.2020 20.7.2020 8.7.2020 173,15 21.7.2020 21.7.2020 173,15 7200926312 elektrina mš 2020462   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020463 ZE energia a.s. 7111997271 456,39 36677281 5.7.2020 2020463 8.7.2020 20.7.2020 8.7.2020 456,39 21.7.2020 21.7.2020 456,39 7111997271 elektrina KD 2020463   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020464 Slovak Telekom, a.s. 8263928994 176,84 35763469 1.7.2020 2020464 9.7.2020 20.7.2020 9.7.2020 176,84 21.7.2020 21.7.2020 176,84 8263928994 telefon 2020464 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020465 Slovak Telekom, a.s. 8263960368 225,83 35763469 1.7.2020 2020465 9.7.2020 20.7.2020 9.7.2020 225,83 21.7.2020 21.7.2020 225,83 8263960368 telefon 2020465 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020466 Slovak Telekom, a.s. 8263995439 314,45 35763469 1.7.2020 2020466 9.7.2020 20.7.2020 9.7.2020 314,45 21.7.2020 21.7.2020 314,45 8263995439 telefon 2020466 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020467 Slovak Telekom, a.s. 8263907249 131,24 35763469 1.7.2020 2020467 9.7.2020 20.7.2020 9.7.2020 131,24 21.7.2020 21.7.2020 131,24 8263907249 telefon 2020467 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020468 Slovak Telekom, a.s. 8263960414 32,64 35763469 1.7.2020 2020468 9.7.2020 20.7.2020 9.7.2020 32,64 21.7.2020 21.7.2020 32,64 8263960414 telefon 2020468 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020469 Nemocnica s poliklinikou DS 203600663 183,93 44455356 6.7.2020 2020469 9.7.2020 20.7.2020 9.7.2020 183,93     0,00 203600663 nájom klub dôchod 2020469 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2020470 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143016823 36,00 31318762 30.6.2020 2020470 9.7.2020 14.7.2020 9.7.2020 36,00 7.8.2020 7.8.2020 36,00 0143016823 odvoz kuch. odpadu 2020470 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2020471 G4S Fire Services s.r.o. 2020022 1799,54 36517747 30.6.2020 2020471 9.7.2020 14.7.2020 9.7.2020 1799,54 13.7.2020 13.7.2020 1799,54 2020022 hasičská výstroj 2020471 2022199443 831 01 Višňová 16 Bratislava   SK2022199443
2020472 Euro SMS s.r.o. 5200701168 360,00 46166939 10.7.2020 2020472 10.7.2020 24.7.2020 10.7.2020 360,00 10.7.2020 10.7.2020 360,00 5200701168 sms kredit 2020472 2023291325 831 02 Račianska Bratislava 96 SK2023291325
2020473 JUDr. Ildikó Uleklová 202007032 200,00 50170597 3.7.2020 2020473 13.7.2020 10.7.2020 13.7.2020 200,00 5.11.2020 5.11.2020 200,00 202007032 právne služby 2020473 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2020474 Lekomas s.r.o. 420086 384,00 36265110 13.7.2020 2020474 13.8.2020 27.7.2020 13.8.2020 384,00 23.7.2020 23.7.2020 384,00 420086 preprava žiaci 2020474 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020475 Lekomas s.r.o. 420087 303,42 36265110 13.7.2020 2020475 13.7.2020 27.7.2020 13.7.2020 303,42 23.7.2020 23.7.2020 303,42 420087 preprava letná škola 2020475 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020476 Lekomas s.r.o. 420088 160,40 36265110 13.7.2020 2020476 13.7.2020 27.7.2020 13.7.2020 160,40 27.7.2020 27.7.2020 160,40 420088 preprava kont autom 2020476 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020477 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 302000096 2237,74 36550949 30.6.2020 2020477 14.7.2020 24.7.2020 14.7.2020 2237,74 21.9.2020 21.9.2020 2237,74 302000096 voda 2020477 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020478 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020019369 3341,96 36550949 30.6.2020 2020478 14.7.2020 24.7.2020 14.7.2020 3341,96 21.9.2020 21.9.2020 3341,96 8020019369 voda 18 bj 2020478 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020479 PETRAM, a.s. 20200603 4028,00 44989814 15.7.2020 2020479 20.7.2020 14.8.2020 20.7.2020 4028,00 23.7.2020 23.7.2020 4028,00 20200603 proj. manaž. zníž. energ. nároč. OU 2020479 2023058092 831 02 Sibírska 32 Bratislava 32 SK2023058092
2020480 Tibor Kvarda 152020 897,00 37161064 20.7.2020 2020480 20.7.2020 27.7.2020 20.7.2020 897,00 29.7.2020 29.7.2020 897,00 152020 oprava kov. prvkov 2020480 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020481 Beata Kvardová 162020 1497,00 41111826 20.7.2020 2020481 20.7.2020 27.7.2020 20.7.2020 1497,00 29.7.2020 29.7.2020 1497,00 162020 spracov. dát mš, cyklotrasy 2020481 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020482 Euro SMS s.r.o. 5200701241 360,00 46166939 23.7.2020 2020482 23.7.2020 6.8.2020 23.7.2020 360,00 23.7.2020 23.7.2020 360,00 5200701241 sms kredit 2020482 2023291325 831 02 Račianska Bratislava 96 SK2023291325
2020483 Feuer Shop 20200309 1235,00 50398920 23.7.2020 2020483 23.7.2020 6.8.2020 23.7.2020 1235,00 4.8.2020 4.8.2020 1235,00 20200309 požiarna výbava 2020483 1121144365 085 01 Richvald 240 Richvald   SK1121144365
2020484 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 69,46 35697270 23.7.2020 2020484 23.7.2020 6.8.2020 23.7.2020 69,46 3.8.2020 3.8.2020 69,46 0008893034 telefon 2020484 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2020485 AGRIPENT, s.r.o. 200186 240,00 35703512 10.7.2020 2020485 30.7.2020 24.7.2020 30.7.2020 240,00 28.12.2020 28.12.2020 240,00 200186 práce s new holland 2020485 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020486 Súkromná škola v prírode 31200006 2097,10 37984543 31.7.2020 2020486 31.7.2020 14.8.2020 31.7.2020 2097,10 3.11.2020 3.11.2020 2097,10 31200006 letný tábor 2020486 2021923552 919 53 Planinka Dechtice   SK2021923552
2020487 Lekomas s.r.o. 420098 278,39 36265110 3.8.2020 2020487 3.8.2020 17.8.2020 3.8.2020 278,39 4.8.2020 4.8.2020 278,39 420098 preprava kont autom 2020487 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020488 Lekomas s.r.o. 420095 749,93 36265110 29.7.2020 2020488 29.7.2020 12.8.2020 29.7.2020 749,93 23.9.2020 23.9.2020 749,93 420095 preprava kont autom 2020488 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020489 Lekomas s.r.o. 420092 447,62 36265110 20.7.2020 2020489 20.7.2020 3.8.2020 20.7.2020 447,62 24.8.2020 24.8.2020 447,62 420092 preprava kont autom 2020489 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020490 BAPROJ 422020 1663,20 17722853 29.7.2020 2020490 4.8.2020 29.8.2020 4.8.2020 1663,20 1.10.2020 1.10.2020 1663,20 422020 stavebný dozor telocvičňa 2020490 1020366292 945 01 Prowazekova 8 Komárno   SK1020366292
2020491 Lekomas s.r.o. 420102 2007,94 36265110 4.8.2020 2020491 4.8.2020 18.8.2020 4.8.2020 2007,94 23.9.2020 23.9.2020 2007,94 420102 prenájom kosačky 2020491 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020492 Lekomas s.r.o. 420103 1080,00 36265110 4.8.2020 2020492 4.8.2020 18.8.2020 4.8.2020 1080,00 10.9.2020 10.9.2020 1080,00 420103 kosenie ver. zeleň 2020492 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020493 Lekomas s.r.o. 420104 504,00 36265110 4.8.2020 2020493 4.8.2020 18.8.2020 4.8.2020 504,00 10.9.2020 10.9.2020 504,00 420104 odvoz a dovoz detí LT 2020493 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020494 SPP a.s. 8687678425 155,00 35815256 1.8.2020 2020494 4.8.2020 17.8.2020 4.8.2020 155,00 21.8.2020 21.8.2020 155,00 8687678425 plyn KD 2020494   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020495 SPP a.s. 8687678426 117,00 35815256 1.8.2020 2020495 4.8.2020 17.8.2020 4.8.2020 117,00 21.8.2020 21.8.2020 117,00 8687678426 plyn ocu 2020495   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020496 SPP a.s. 8687678427 89,00 35815256 1.8.2020 2020496 4.8.2020 17.8.2020 4.8.2020 89,00 21.8.2020 21.8.2020 89,00 8687678427 plyn zdr. 2020496   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020497 SPP a.s. 8687678428 8,00 35815256 1.8.2020 2020497 4.8.2020 17.8.2020 4.8.2020 8,00 21.8.2020 21.8.2020 8,00 8687678428 plyn pohr. služba 2020497   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020498 SPP a.s. 8687678429 71,00 35815256 1.8.2020 2020498 4.8.2020 17.8.2020 4.8.2020 71,00 21.8.2020 21.8.2020 71,00 8687678429 plyn lekáreň 2020498   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020499 SPP a.s. 8687678430 117,00 35815256 1.8.2020 2020499 4.8.2020 17.8.2020 4.8.2020 117,00 21.8.2020 21.8.2020 117,00 8687678430 plyn mš 2020499   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020500 SPP a.s. 8687678431 60,00 35815256 1.8.2020 2020500 4.8.2020 17.8.2020 4.8.2020 60,00 21.8.2020 21.8.2020 60,00 8687678431 plyn TJ 2020500   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020501 SPP a.s. 8687678432 178,00 35815256 1.8.2020 2020501 4.8.2020 17.8.2020 4.8.2020 178,00 21.8.2020 21.8.2020 178,00 8687678432 plyn 15 bj 2020501   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020502 SPP a.s. 8687678867 979,00 35815256 1.8.2020 2020502 4.8.2020 17.8.2020 4.8.2020 979,00 21.8.2020 21.8.2020 979,00 8687678867 plyn 12 bj 2020502   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020503 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2000192 5460,96 34074694 31.7.2020 2020503 5.8.2020 15.8.2020 5.8.2020 5460,96 22.9.2020 22.9.2020 5460,96 2000192 uloženie TKO 2020503 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020504 ZE energia a.s. 7701075219 50,00 36677281 2.8.2020 2020504 5.8.2020 17.8.2020 5.8.2020 50,00 21.8.2020 21.8.2020 50,00 7701075219 kúrenie KD 2020504   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020505 Ing. Peter Šandal 17520 80,00 40027643 31.7.2020 2020505 5.8.2020 7.8.2020 5.8.2020 80,00     0,00 17520 požiarne služby 2020505 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2020506 Enel s.r.o. 2011000261 1394,08 44553412 3.8.2020 2020506 6.8.2020 14.8.2020 6.8.2020 1394,08 21.8.2020 21.8.2020 1394,08 2011000261 prev. údržba elektrina 2020506 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020507 Enel s.r.o. 2011000262 412,68 44553412 3.8.2020 2020507 6.8.2020 14.8.2020 6.8.2020 412,68 21.8.2020 21.8.2020 412,68 2011000262 prev. údržba elektrina 2020507 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020508 Slovak Telekom, a.s. 8265818029 225,83 35763469 31.7.2020 2020508 6.8.2020 18.8.2020 6.8.2020 225,83 21.8.2020 21.8.2020 225,83 8265818029 telefon 2020508 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020509 Slovak Telekom, a.s. 8265859329 313,20 35763469 31.7.2020 2020509 6.8.2020 18.8.2020 6.8.2020 313,20 21.8.2020 21.8.2020 313,20 8265859329 telefon 2020509 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020510 Slovak Telekom, a.s. 8265795423 176,84 35763469 31.7.2020 2020510 6.8.2020 18.8.2020 6.8.2020 176,84 21.8.2020 21.8.2020 176,84 8265795423 telefon 2020510 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020511 Slovak Telekom, a.s. 8265818053 32,35 35763469 31.7.2020 2020511 6.8.2020 18.8.2020 6.8.2020 32,35 21.8.2020 21.8.2020 32,35 8265818053 telefon 2020511 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020512 Slovak Telekom, a.s. 8265770620 114,46 35763469 31.7.2020 2020512 6.8.2020 18.8.2020 6.8.2020 114,46 21.8.2020 21.8.2020 114,46 8265770620 telefon internet 2020512 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020513 ZE energia a.s. 7575020090 71,14 36677281 4.8.2020 2020513 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 71,14 21.8.2020 21.8.2020 71,14 7575020090 elektrina 2020513   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020514 ZE energia a.s. 7575019815 2277,88 36677281 4.8.2020 2020514 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 2277,88 18.8.2020 18.8.2020 2277,88 7575019815 elektrina 2020514   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020515 ZE energia a.s. 7575020217 43,19 36677281 4.8.2020 2020515 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 43,19 21.8.2020 21.8.2020 43,19 7575020217 elektrina 2020515   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020516 ZE energia a.s. 7575020200 10,00 36677281 4.8.2020 2020516 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 10,00 21.8.2020 21.8.2020 10,00 7575020200 elektrina 2020516   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020517 ZE energia a.s. 7575020097 12,10 36677281 4.8.2020 2020517 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 12,10 21.8.2020 21.8.2020 12,10 7575020097 elektrina hosp. dvor 2020517   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020518 ZE energia a.s. 7575020079 65,83 36677281 4.8.2020 2020518 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 65,83 21.8.2020 21.8.2020 65,83 7575020079 elektrina 12 bj 2020518   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020519 ZE energia a.s. 7575019817 93,54 36677281 4.8.2020 2020519 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 93,54 18.8.2020 18.8.2020 93,54 7575019817 elektrina klub dôchod. KD 2020519   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020520 ZE energia a.s. 7575019816 218,10 36677281 4.8.2020 2020520 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 218,10 21.8.2020 21.8.2020 218,10 7575019816 elektrina 2020520   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020521 ZE energia a.s. 7161217298 195,22 36677281 31.7.2020 2020521 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 195,22 21.8.2020 21.8.2020 195,22 7161217298 elektrina mš kúrenie 2020521   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020522 ZE energia a.s. 7190987458 228,23 36677281 31.7.2020 2020522 7.8.2020 18.8.2020 31.7.2020 228,23 21.8.2020 21.8.2020 228,23 7190987458 elektrina ocu 2020522   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020523 ZE energia a.s. 7210863826 328,13 36677281 31.7.2020 2020523 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 328,13 21.8.2020 21.8.2020 328,13 7210863826 elektrina mš 2020523   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020524 ZE energia a.s. 7210863827 458,11 36677281 4.8.2020 2020524 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 458,11 21.8.2020 21.8.2020 458,11 7210863827 elektrina TJ ihrisko 2020524   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020525 ZE energia a.s. 7121721198 455,48 36677281 4.8.2020 2020525 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 455,48 21.8.2020 21.8.2020 455,48 7121721198 elektrina KD 2020525   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020526 ZE energia a.s. 7181079311 464,74 36677281 4.8.2020 2020526 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 464,74 21.8.2020 21.8.2020 464,74 7181079311 VO janák 2020526   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020527 ZE energia a.s. 7181079310 262,05 36677281 4.8.2020 2020527 7.8.2020 18.8.2020 7.8.2020 262,05 21.8.2020 21.8.2020 262,05 7181079310 VO Sása 2020527   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020528 AGRIPENT, s.r.o. 200197 119,40 35703512 3.8.2020 2020528 7.8.2020 17.8.2020 7.8.2020 119,40 28.12.2020 28.12.2020 119,40 200197 kamenivo 2020528 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020529 Beata Kvardová 172020 1493,00 41111826 5.8.2020 2020529 5.8.2020 12.8.2020 5.8.2020 1493,00 7.8.2020 7.8.2020 1493,00 172020 spracov dát mš, separ zber 2020529 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020530 Tibor Kvarda 162020 1399,00 37161064 5.8.2020 2020530 5.8.2020 12.8.2020 5.8.2020 1399,00 7.8.2020 7.8.2020 1399,00 162020 oprava kov. prvkov 2020530 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020531 Grafis Media, s.r.o. 10200185 81,60 36751847 7.8.2020 2020531 7.8.2020 21.8.2020 7.8.2020 81,60 13.8.2020 13.8.2020 81,60 10200185 informačná tabula 19 bj 2020531 2022346557 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2022346557
2020532 Grafis Media, s.r.o. 10200183 324,00 36751847 7.8.2020 2020532 7.8.2020 21.8.2020 7.8.2020 324,00 13.8.2020 13.8.2020 324,00 10200183 veľkoplš. pútač CIZS 2020532 2022346557 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2022346557
2020533 Grafis Media, s.r.o. 10200186 189,00 36751847 7.8.2020 2020533 7.8.2020 21.8.2020 7.8.2020 189,00 13.8.2020 13.8.2020 189,00 10200186 označenie strojov 2020533 2022346557 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2022346557
2020534 UP Slovensko s.r.o. 120074642 2832,71 31396674 7.8.2020 2020534 7.8.2020 7.8.2020 7.8.2020 2832,71 6.8.2020 6.8.2020 2832,71 120074642 jedálne kupóny 2020534 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2020535 MAVIK GROUP s.r.o. 2020008 180,00 53071981 29.7.2020 2020535 10.8.2020 21.8.2020 10.8.2020 180,00 22.9.2020 22.9.2020 180,00 2020008 preprava tábor 2020535 2121249691 919 65 Hlavná 518/9 Dolná Krupá   SK2121249691
2020536 JUDr. Ildikó Uleklová 202008032 200,00 50170597 3.8.2020 2020536 10.8.2020 10.8.2020 10.8.2020 200,00 5.11.2020 5.11.2020 200,00 202008032 právne služby 2020536 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2020537 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020023352 354,64 36550949 31.7.2020 2020537 10.8.2020 21.8.2020 10.8.2020 354,64 19.8.2020 19.8.2020 354,64 8020023352 voda 15 bj 2020537 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020538 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 222007102 844,80 36357065 31.7.2020 2020538 10.8.2020 19.8.2020 10.8.2020 844,80 11.9.2020 11.9.2020 844,80 222007102 odvoz tried. odpadu 2020538 2022183515 821 05 Osvetová 24 Bratislava   SK2022183515
2020539 Lekomas s.r.o. 420106 240,42 36265110 10.8.2020 2020539 10.8.2020 24.8.2020 10.8.2020 240,42 10.8.2020 10.8.2020 240,42 420106 preprava kont autom 2020539 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020540 Nemocnica s poliklinikou DS 203600773 183,93 44455356 6.8.2020 2020540 11.8.2020 20.8.2020 11.8.2020 183,93     0,00 203600773 nájom klub dôchod. 2020540 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2020541 TOMreal s.r.o. 200027 1029410,31 36261068 10.8.2020 2020541 10.8.2020 30.9.2020 10.8.2020 1029410,31 28.10.2020 28.10.2020 1029410,31 200027 bytovka 19 bj 2020541 2021847707 931 01 Bratislavská 37 Šamorín   SK2021847707
2020542 MAXNETWORK s.r.o. 202014710 10225,20 36250481 11.8.2020 2020542 11.8.2020 25.8.2020 11.8.2020 10225,20 24.9.2020 24.9.2020 10225,20 202014710   2020542 2020192009 925 22 Kapitána Jána Nálepku 866 Veľké Úľany   SK2020192009
2020543 Ing. František Dudek 262020 144,00 11703750 29.7.2020 2020543 13.8.2020 3.8.2020 13.8.2020 144,00 2.9.2020 2.9.2020 144,00 262020 znalec. posudok 2020543 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2020544 MAXNETWORK s.r.o. 202014714 328,90 36250481 13.8.2020 2020544 14.8.2020 27.8.2020 14.8.2020 328,90 3.11.2020 3.11.2020 328,90 202014714 opt. kábel kamer systém 2020544 2020192009 925 22 Kapitána Jána Nálepku 866 Veľké Úľany   SK2020192009
2020545 Lekomas s.r.o. 420109 459,60 36265110 17.8.2020 2020545 17.8.2020 31.8.2020 17.8.2020 459,60 23.9.2020 23.9.2020 459,60 420109 preprava HO, FO 2020545 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020546 Lekomas s.r.o. 420110 507,64 36265110 18.8.2020 2020546 18.8.2020 1.9.2020 18.8.2020 507,64 23.9.2020 23.9.2020 507,64 420110 preprava kont autom 2020546 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020547 Agropodnik a.s. Trnava 7670105396 190,00 31420494 1.8.2020 2020547 20.8.2020 15.8.2020 20.8.2020 190,00 25.9.2020 25.9.2020 95,00 7670105396 prenájom časť strechy 2020547 2020391197 917 01 Chovateľská 2 Trnava   SK2020391197
2020548 AGRIPENT, s.r.o. 200213 385,81 35703512 17.8.2020 2020548 24.8.2020 31.8.2020 24.8.2020 385,81 28.12.2020 28.12.2020 385,81 200213 kamenivo 2020548 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020549 AGRIPENT, s.r.o. 200206 24,00 35703512 12.8.2020 2020549 12.8.2020 26.8.2020 12.8.2020 24,00 28.12.2020 28.12.2020 24,00 200206 práce s new holland 2020549 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020550 DOGAZYL O.Z. 20200045 92,00 42166004 20.8.2020 2020550 24.8.2020 3.9.2020 24.8.2020 92,00     0,00 20200045 umiest. psov útulok 2020550   929 01 Nemessyegská 133 Dunajská Streda 14  
2020551 Združenie mies a obcí 202032 406,80 31870236 15.8.2020 2020551 19.8.2020 29.8.2020 19.8.2020 406,80     0,00 202032 členské 2020551 2021113215 929 01 Kukučínova 459 Dunajská Streda 2  
2020552 Lindström 2084004 4,64 35742364 12.8.2020 2020552 19.8.2020 26.8.2020 19.8.2020 4,64 11.9.2020 11.9.2020 4,64 2084004 prenájom rohože 2020552 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2020553 Juraj Fekete 752020 156,55 17675910 10.8.2020 2020553 24.8.2020 24.8.2020 24.8.2020 156,55 1.10.2020 1.10.2020 156,55 752020 oprava VO 2020553 1029675075 930 39 Maslovce 679 Čenkovce 679 SK1029675075
2020554 Beata Kvardová 182020 1494,00 41111826 24.8.2020 2020554 24.8.2020 31.8.2020 24.8.2020 1494,00 26.8.2020 26.8.2020 1494,00 182020 spracov. dát 2020554 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020555 Tibor Kvarda 172020 947,00 37161064 24.8.2020 2020555 24.8.2020 31.8.2020 24.8.2020 947,00 26.8.2020 26.8.2020 947,00 172020 oprava kov. prvkov 2020555 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020556 Gabriel Varga el. servis 372020 217,30 11699990 26.8.2020 2020556 26.8.2020 5.9.2020 26.8.2020 217,30 2.10.2020 2.10.2020 217,30 372020 oprava el spotr. jedáleň MŠ 2020556 1029148340 931 01 Kovášska Šamorín 40 SK1029148340
2020557 Lekomas s.r.o. 420112 93,60 36265110 2.9.2020 2020557 2.9.2020 16.9.2020 2.9.2020 93,60 12.10.2020 12.10.2020 93,60 420112 preprava FO 2020557 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020558 Lekomas s.r.o. 420117 647,66 36265110 2.9.2020 2020558 2.9.2020 16.9.2020 2.9.2020 647,66 12.10.2020 12.10.2020 647,66 420117 preprava kont autom 2020558 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020559 Základná škola 082020 243,58 36094102 26.8.2020 2020559 2.9.2020 10.9.2020 2.9.2020 243,58 20.10.2020 20.10.2020 243,58 082020 voda šj 2020559 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2020560 Bala a.s. 20110324 121720,64 36228427 29.7.2020 2020560 29.7.2020 28.8.2020 29.7.2020 121720,64 26.10.2020 26.10.2020 121720,64 20110324 Rekonštr. zníž. energ. nároč. telocvičňa 2020560 2020196596 930 34 Veľká Budafa 66 Holice 66 SK2020196596
2020561 SPP a.s. 8687704317 275,00 35815256 1.9.2020 2020561 3.9.2020 16.9.2020 3.9.2020 275,00 21.9.2020 21.9.2020 275,00 8687704317 plyn KD 2020561   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020562 SPP a.s. 8687704318 117,00 35815256 1.9.2020 2020562 3.9.2020 16.9.2020 3.9.2020 117,00 21.9.2020 21.9.2020 117,00 8687704318 ply ocu 2020562   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020563 SPP a.s. 8687704319 184,00 35815256 1.9.2020 2020563 3.9.2020 16.9.2020 3.9.2020 184,00 21.9.2020 21.9.2020 184,00 8687704319 plyn zdr. 2020563   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020564 SPP a.s. 8687704320 8,00 35815256 1.9.2020 2020564 3.9.2020 16.9.2020 3.9.2020 8,00 21.9.2020 21.9.2020 8,00 8687704320 plyn pohr. služba 2020564   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020565 SPP a.s. 8687704321 148,00 35815256 1.9.2020 2020565 3.9.2020 16.9.2020 3.9.2020 148,00 21.9.2020 21.9.2020 148,00 8687704321 plyn lekáreň 2020565   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020566 SPP a.s. 8687704322 117,00 35815256 1.9.2020 2020566 3.9.2020 16.9.2020 3.9.2020 117,00 21.9.2020 21.9.2020 117,00 8687704322 plyn mš 2020566   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020567 SPP a.s. 8687704323 125,00 35815256 1.9.2020 2020567 3.9.2020 16.9.2020 3.9.2020 125,00 21.9.2020 21.9.2020 125,00 8687704323 plyn TJ 2020567   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020568 SPP a.s. 8687704324 370,00 35815256 1.9.2020 2020568 3.9.2020 16.9.2020 3.9.2020 370,00 21.9.2020 21.9.2020 370,00 8687704324 plyn 15 bj 2020568   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020569 SPP a.s. 8687704754 979,00 35815256 1.9.2020 2020569 3.9.2020 16.9.2020 3.9.2020 979,00 21.9.2020 21.9.2020 979,00 8687704754 plyn 12 bj 2020569   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020570 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2000222 5917,37 34074694 31.8.2020 2020570 3.9.2020 15.9.2020 3.9.2020 5917,37 21.10.2020 21.10.2020 5917,37 2000222 uloženie TKO 2020570 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020571 Wolters Kluwer sro 1301049724 99,18 31348262 2.9.2020 2020571 3.9.2020 19.9.2020 3.9.2020 99,18 1.10.2020 1.10.2020 99,18 1301049724 aktual. stav. zákon 2020571 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2020572 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 69,46 35697270 23.8.2020 2020572 3.9.2020 6.9.2020 3.9.2020 69,46 4.9.2020 4.9.2020 69,46 0008893034 telefon 2020572 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2020573 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 2020630241 81,00 36550949 2.9.2020 2020573 3.9.2020 16.9.2020 3.9.2020 81,00 11.9.2020 11.9.2020 81,00 2020630241 vyhladávanie podzemných vedení 2020573 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020574 Beata Kvardová 192020 1497,00 41111826 4.9.2020 2020574 4.9.2020 11.9.2020 4.9.2020 1497,00 7.9.2020 7.9.2020 1497,00 192020 spracov. dát VZN, zníž. energ. MŠ 2020574 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020575 Tibor Kvarda 182020 1398,00 37161064 4.9.2020 2020575 4.9.2020 11.9.2020 4.9.2020 1398,00 7.9.2020 7.9.2020 1398,00 182020 oprva kov. prvkov 2020575 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020576 ZE energia a.s. 7565175501 93,54 36677281 3.9.2020 2020576 7.9.2020 17.9.2020 7.9.2020 93,54 17.9.2020 17.9.2020 93,54 7565175501 elektrina KD, klub dchod 2020576   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020577 ZE energia a.s. 7565175499 2277,88 36677281 3.9.2020 2020577 7.9.2020 17.9.2020 7.9.2020 2277,88 17.9.2020 17.9.2020 2277,88 7565175499 elektrina 2020577   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020578 ZE energia a.s. 7760691744 50,00 36677281 2.9.2020 2020578 7.9.2020 16.9.2020 7.9.2020 50,00 21.9.2020 21.9.2020 50,00 7760691744 elektrina KD 2020578   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020579 ZE energia a.s. 7565175899 43,19 36677281 3.9.2020 2020579 7.9.2020 17.9.2020 7.9.2020 43,19 21.9.2020 21.9.2020 43,19 7565175899 elektrina 2020579   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020580 ZE energia a.s. 7565175883 10,00 36677281 3.9.2020 2020580 7.9.2020 17.9.2020 7.9.2020 10,00 21.9.2020 21.9.2020 10,00 7565175883 elektrina 2020580   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020581 ZE energia a.s. 7565175780 12,10 36677281 3.9.2020 2020581 7.9.2020 17.9.2020 7.9.2020 12,10 21.9.2020 21.9.2020 12,10 7565175780 elektrina hosp. dvor 2020581   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020582 ZE energia a.s. 7565175773 71,14 36677281 3.9.2020 2020582 7.9.2020 17.9.2020 7.9.2020 71,14 21.9.2020 21.9.2020 71,14 7565175773 elektrina 2020582   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020583 ZE energia a.s. 7565175762 65,83 36677281 3.9.2020 2020583 7.9.2020 17.9.2020 7.9.2020 65,83 21.9.2020 21.9.2020 65,83 7565175762 elektrina 12 bj 2020583   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020584 ZE energia a.s. 7565175500 233,10 36677281 3.9.2020 2020584 7.9.2020 17.9.2020 7.9.2020 233,10 21.9.2020 21.9.2020 233,10 7565175500 elektrina 2020584   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020585 ZE energia a.s. 7131556611 156,78 36677281 3.9.2020 2020585 8.9.2020 17.9.2020 8.9.2020 156,78 21.9.2020 21.9.2020 156,78 7131556611 elektrina mš 2020585   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020586 ZE energia a.s. 7151326777 457,92 36677281 3.9.2020 2020586 8.9.2020 17.9.2020 8.9.2020 457,92 21.9.2020 21.9.2020 457,92 7151326777 elektrina KD 2020586   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020587 ZE energia a.s. 7230766793 317,38 36677281 3.9.2020 2020587 8.9.2020 17.9.2020 8.9.2020 317,38 21.9.2020 21.9.2020 317,38 7230766793 elektrina TJ 2020587   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020588 ZE energia a.s. 7230766792 187,75 36677281 3.9.2020 2020588 8.9.2020 17.9.2020 8.9.2020 187,75 21.9.2020 21.9.2020 187,75 7230766792 elektrina mš 2020588   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020589 ZE energia a.s. 7190989564 306,06 36677281 3.9.2020 2020589 8.9.2020 17.9.2020 8.9.2020 306,06 21.9.2020 21.9.2020 306,06 7190989564 VO sása 2020589   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020590 ZE energia a.s. 7190989565 542,07 36677281 3.9.2020 2020590 8.9.2020 17.9.2020 8.9.2020 542,07 21.9.2020 21.9.2020 542,07 7190989565 VO janák 2020590   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020591 ZE energia a.s. 7220808220 232,22 36677281 3.9.2020 2020591 8.9.2020 17.9.2020 8.9.2020 232,22 21.9.2020 21.9.2020 232,22 7220808220 elektrina ocu 2020591   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020592 Ing. Peter Šandal 20820 80,00 40027643 31.8.2020 2020592 7.9.2020 7.9.2020 7.9.2020 80,00     0,00 20820 požiar. služby 2020592 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2020593 Garant Plus - DDD 20191 316,44 35017651 31.8.2020 2020593 7.9.2020 14.9.2020 7.9.2020 316,44 11.9.2020 11.9.2020 316,44 20191 deratizácia 655 a 726 bj 2020593 1020251606 930 02   Orechová Potôň 268 SK1020251606
2020594 Lekomas s.r.o. 420118 139,92 36265110 7.9.2020 2020594 7.9.2020 21.9.2020 7.9.2020 139,92 29.9.2020 29.9.2020 139,92 420118 preprava FO 2020594 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020595 Enel s.r.o. 2011000302 1394,08 44553412 3.9.2020 2020595 9.9.2020 14.9.2020 9.9.2020 1394,08 21.9.2020 21.9.2020 1394,08 2011000302 prev. údržba elektr. 2020595 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020596 Enel s.r.o. 2011000303 412,68 44553412 31.8.2020 2020596 9.9.2020 14.9.2020 9.9.2020 412,68 21.9.2020 21.9.2020 412,68 2011000303 prev. údržba, eletr. 2020596 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020597 Slovak Telekom, a.s. 8267647467 176,84 35763469 1.9.2020 2020597 9.9.2020 18.9.2020 9.9.2020 176,84 21.9.2020 21.9.2020 176,84 8267647467 telefon 2020597 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020598 Slovak Telekom, a.s. 8267669814 32,35 35763469 1.9.2020 2020598 9.9.2020 18.9.2020 9.9.2020 32,35 21.9.2020 21.9.2020 32,35 8267669814 telefon 2020598 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020599 Slovak Telekom, a.s. 8267618702 114,46 35763469 1.9.2020 2020599 9.9.2020 18.9.2020 9.9.2020 114,46 21.9.2020 21.9.2020 114,46 8267618702 wifi 2020599 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020600 Slovak Telekom, a.s. 8267669784 225,83 35763469 1.9.2020 2020600 9.9.2020 18.9.2020 9.9.2020 225,83 21.9.2020 21.9.2020 225,83 8267669784 telefon 2020600 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020601 Slovak Telekom, a.s. 8267707707 315,46 35763469 1.9.2020 2020601 9.9.2020 18.9.2020 9.9.2020 315,46 21.9.2020 21.9.2020 315,46 8267707707 telefon mobil 2020601 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020602 UP Slovensko s.r.o. 120083958 2286,20 31396674 8.9.2020 2020602 8.9.2020 8.9.2020 8.9.2020 2286,20 7.9.2020 7.9.2020 2286,20 120083958 jedálne kupóny 2020602 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2020603 DOGAZYL O.Z. 20200059 50,00 42166004 5.9.2020 2020603 8.9.2020 19.9.2020 8.9.2020 50,00     0,00 20200059 príjem psov útulok 2020603   929 01 Nemessyegská 133 Dunajská Streda 14  
2020604 Alpin - JOB Slovakia s.r.o. 2020009 1500,00 45566496 7.9.2020 2020604 8.9.2020 10.9.2020 8.9.2020 1500,00 11.9.2020 11.9.2020 1500,00 2020009 výrub stromov 2020604 2023066672 925 05 Vozokany 385/22 Vozokany    
2020605 Juraj Fekete 2020012 3951,00 37489771 4.9.2020 2020605 8.9.2020 18.9.2020 8.9.2020 3951,00 23.11.2020 23.11.2020 3951,00 2020012 dobud. VO sása 2020605 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2020606 Juraj Fekete 2020013 318,00 37489771 7.9.2020 2020606 8.9.2020 21.9.2020 8.9.2020 318,00     0,00 2020013 dobud. VO sása 2020606 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2020607 Lekomas s.r.o. 420119 154,32 36265110 7.9.2020 2020607 8.9.2020 21.9.2020 8.9.2020 154,32 29.9.2020 29.9.2020 154,32 420119 preprava FO 2020607 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020608 Lekomas s.r.o. 420122 2007,94 36265110 9.9.2020 2020608 9.9.2020 23.9.2020 9.9.2020 2007,94 23.9.2020 23.9.2020 2007,94 420122 prenájom kosačky 2020608 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020609 Lekomas s.r.o. 420123 756,00 36265110 9.9.2020 2020609 9.9.2020 23.9.2020 9.9.2020 756,00 21.9.2020 21.9.2020 756,00 420123 kosenie VP 2020609 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020610 energetická certifikácia budov 2020028 60,00 44297149 4.9.2020 2020610 9.9.2020 18.9.2020 9.9.2020 60,00 11.9.2020 11.9.2020 60,00 2020028 energ. certif. budov 2020610 2022664831 821 06 Estónska 26 Bratislava   SK2022664831
2020611 JUDr. Ildikó Uleklová 202009022 200,00 50170597 2.9.2020 2020611 9.9.2020 9.9.2020 9.9.2020 200,00 22.12.2020 22.12.2020 200,00 202009022 právne služby 2020611 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2020612 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020026043 364,49 36550949 31.8.2020 2020612 10.9.2020 23.9.2020 10.9.2020 364,49 17.9.2020 17.9.2020 364,49 8020026043 voda 15 bj 2020612 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020613 Nemocnica s poliklinikou DS 203600844 183,93 44455356 7.9.2020 2020613 10.9.2020 21.9.2020 10.9.2020 183,93     0,00 203600844 nájom klub dôchod. 2020613 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2020614 MG PZS s.r.o. 1201250 828,00 36297143 14.9.2020 2020614 14.9.2020 21.9.2020 14.9.2020 828,00 25.9.2020 25.9.2020 828,00 1201250 bezpečnost proj. PC 2020614 2020174684 058 01 Okružná 788/14 Poprad   SK2020174684
2020615 Euro SMS s.r.o. 5200901545 360,00 46166939 14.9.2020 2020615 14.9.2020 28.9.2020 14.9.2020 360,00 14.9.2020 14.9.2020 360,00 5200901545 sms kredit 2020615 2023291325 831 02 Račianska Bratislava 96 SK2023291325
2020616 AGRIPENT, s.r.o. 200226 48,00 35703512 31.8.2020 2020616 16.9.2020 14.9.2020 16.9.2020 48,00 28.12.2020 28.12.2020 48,00 200226 práce s new holland 2020616 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020617 Ladislav Borbély 20203126 192,53 30368952 11.9.2020 2020617 16.9.2020 25.9.2020 16.9.2020 192,53 14.10.2020 14.10.2020 192,53 20203126 nabýjačka IVECO 2020617 1020253960 930 30 30 Rohovce   SK1020253960
2020618 iDsystem Slovakia s.r.o. 200100030 248,00 52130126 10.9.2020 2020618 16.9.2020 17.9.2020 16.9.2020 248,00 11.9.2020 11.9.2020 248,00 200100030 predpatne office 2020618 2120914158 930 39 Sídlisko 130 Zlaté Klasy 12  
2020619 Najstrecha, s.r.o. 2020008 11232,00 46996346 11.9.2020 2020619 16.9.2020 18.9.2020 16.9.2020 11232,00 18.9.2020 18.9.2020 11232,00 2020008 rekonštr. strechy  šj a špec. 2020619 2023700624 900 44 Veterná 28 Tomášov   SK2023700624
2020620 Lindström 2092308 19,78 35742364 6.9.2020 2020620 17.9.2020 23.9.2020 17.9.2020 19,78 5.10.2020 5.10.2020 19,78 2092308 nájom rohož 2020620 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2020621 PROSPECT, spol. s r.o. 1020200684 4179,78 34107100 4.9.2020 2020621 17.9.2020 4.10.2020 17.9.2020 4179,78 27.10.2020 27.10.2020 4179,78 1020200684 drvenie betónu 2020621 2020414275 940 01 J. Simora 5 Nové Zámky   SK2020414275
2020622 Agropodnik a.s. Trnava 7670106130 -95,00 31420494 31.8.2020 2020622 16.9.2020 14.9.2020 16.9.2020 -95,00     0,00 7670106130 dobropis časť nájom 2020622 2020391197 917 01 Chovateľská 2 Trnava   SK2020391197
2020623 Lekomas s.r.o. 420129 142,58 36265110 21.9.2020 2020623 21.9.2020 5.10.2020 21.9.2020 142,58 12.10.2020 12.10.2020 142,58 420129 preprava FO 2020623 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020624 Lekomas s.r.o. 420127 427,62 36265110 21.9.2020 2020624 21.9.2020 5.10.2020 21.9.2020 427,62 12.10.2020 12.10.2020 427,62 420127 preprava kont autom 2020624 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020625 Lekomas s.r.o. 420124 581,23 36265110 14.9.2020 2020625 21.9.2020 28.9.2020 21.9.2020 581,23 12.10.2020 12.10.2020 581,23 420124 preprava kont autom 2020625 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020626 Amire  s.r.o. 2009001 500,00 50354540 14.9.2020 2020626 21.9.2020 28.9.2020 21.9.2020 500,00 25.9.2020 25.9.2020 500,00 2009001 VO požiar zbrojnica 2020626 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2020627 AGRIPENT, s.r.o. 200246 121,92 35703512 17.9.2020 2020627 22.9.2020 1.10.2020 22.9.2020 121,92 28.12.2020 28.12.2020 121,92 200246 kamenivo 2020627 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020628 Euro SMS s.r.o. 5200901578 360,00 46166939 22.9.2020 2020628 22.9.2020 6.10.2020 22.9.2020 360,00 22.9.2020 22.9.2020 360,00 5200901578 sms kredit 2020628 2023291325 831 02 Račianska Bratislava 96 SK2023291325
2020629 Šupa Technika 5201767 183,08 11906022 18.9.2020 2020629 23.9.2020 2.10.2020 23.9.2020 183,08     0,00 5201767 servis kubota 2020629 1020327209 922 07 Hollého 164 Veľké Kostoľany 164 SK1020327209
2020630 Ing. František Dudek 312020 120,00 11703750 17.9.2020 2020630 23.9.2020 22.9.2020 23.9.2020 120,00 5.10.2020 5.10.2020 120,00 312020 znalec posudok 2020630 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2020631 HORIZONTaAL, s.r.o. 200100186 174,03 36220027 25.9.2020 2020631 25.9.2020 9.10.2020 25.9.2020 174,03 21.12.2020 21.12.2020 174,03 200100186 dobravne značky 2020631 2020195969 929 01 Nálepkova Dunajská Streda 28 SK2020195969
2020632 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 69,49 35697270 23.9.2020 2020632 25.9.2020 7.10.2020 25.9.2020 69,49 1.10.2020 1.10.2020 69,49 0008893034 telefon 2020632 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2020633 Lekomas s.r.o. 420130 354,02 36265110 28.9.2020 2020633 28.9.2020 12.10.2020 28.9.2020 354,02 21.10.2020 21.10.2020 354,02 420130 preprava kont autom 2020633 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020634 Lekomas s.r.o. 420132 132,60 36265110 28.9.2020 2020634 28.9.2020 12.10.2020 28.9.2020 132,60 9.11.2020 9.11.2020 132,60 420132 preprava FO 2020634 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020635 Lekomas s.r.o. 420133 100,00 36265110 29.9.2020 2020635 29.9.2020 13.10.2020 29.9.2020 100,00 9.11.2020 9.11.2020 100,00 420133 preprava autobusom 2020635 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020636 Beata Kvardová 202020 1497,00 41111826 23.9.2020 2020636 23.9.2020 30.9.2020 23.9.2020 1497,00 29.9.2020 29.9.2020 1497,00 202020 spracov dát ocu, odpady 2020636 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020637 Tibor Kvarda 192020 997,00 37161064 23.9.2020 2020637 23.9.2020 30.9.2020 23.9.2020 997,00 29.9.2020 29.9.2020 997,00 192020 oprava kov prvkov 2020637 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020638 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2000253 6185,68 34074694 30.9.2020 2020638 2.10.2020 15.10.2020 2.10.2020 6185,68 23.11.2020 23.11.2020 6185,68 2000253 uloženie odpadu 2020638 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020639 SPP a.s. 8697410059 856,00 35815256 1.10.2020 2020639 2.10.2020 15.10.2020 2.10.2020 856,00 20.10.2020 20.10.2020 856,00 8697410059 plyn KD 2020639   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020640 SPP a.s. 8697410060 117,00 35815256 1.10.2020 2020640 2.10.2020 15.10.2020 2.10.2020 117,00 20.10.2020 20.10.2020 117,00 8697410060 plyn ocu 2020640   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020641 SPP a.s. 8697410061 574,00 35815256 1.10.2020 2020641 2.10.2020 15.10.2020 2.10.2020 574,00 20.10.2020 20.10.2020 574,00 8697410061 plyn zdr. str. 2020641   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020642 SPP a.s. 8697410062 8,00 35815256 1.10.2020 2020642 2.10.2020 15.10.2020 2.10.2020 8,00 20.10.2020 20.10.2020 8,00 8697410062 plyn pohr. slu. 2020642   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020643 SPP a.s. 8697410063 462,00 35815256 1.10.2020 2020643 2.10.2020 15.10.2020 2.10.2020 462,00 20.10.2020 20.10.2020 462,00 8697410063 plyn lekáreň 2020643   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020644 SPP a.s. 8697410064 117,00 35815256 1.10.2020 2020644 2.10.2020 15.10.2020 2.10.2020 117,00 20.10.2020 20.10.2020 117,00 8697410064 plyn mš 2020644   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020645 SPP a.s. 8697410065 388,00 35815256 1.10.2020 2020645 2.10.2020 15.10.2020 2.10.2020 388,00 20.10.2020 20.10.2020 388,00 8697410065 plyn tj 2020645   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020646 SPP a.s. 8697410066 1152,00 35815256 1.10.2020 2020646 2.10.2020 15.10.2020 2.10.2020 1152,00 20.10.2020 20.10.2020 1152,00 8697410066 plyn 12 bj 2020646   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020647 SPP a.s. 8697410492 979,00 35815256 1.10.2020 2020647 2.10.2020 15.10.2020 2.10.2020 979,00 20.10.2020 20.10.2020 979,00 8697410492 plyn 15 bj 2020647   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020648 ZE energia a.s. 7595020014 93,54 36677281 1.10.2020 2020648 6.10.2020 16.10.2020 6.10.2020 93,54 16.10.2020 16.10.2020 93,54 7595020014 elektina KD klub dôchod 2020648   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020649 ZE energia a.s. 7595020296 65,83 36677281 1.10.2020 2020649 6.10.2020 16.10.2020 6.10.2020 65,83 20.10.2020 20.10.2020 65,83 7595020296 elektrina 12 bj 2020649   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020650 ZE energia a.s. 7595020013 233,10 36677281 2.10.2020 2020650 6.10.2020 16.10.2020 6.10.2020 233,10 20.10.2020 20.10.2020 233,10 7595020013 elektirna 2020650   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020651 ZE energia a.s. 7595020012 2357,88 36677281 2.10.2020 2020651 6.10.2020 16.10.2020 6.10.2020 2357,88 20.10.2020 20.10.2020 2357,88 7595020012 elektrina 2020651   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020652 ZE energia a.s. 7595020307 71,14 36677281 2.10.2020 2020652 6.10.2020 16.10.2020 6.10.2020 71,14 20.10.2020 20.10.2020 71,14 7595020307 elektrina zdrav. 2020652   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020653 ZE energia a.s. 7595020457 43,19 36677281 2.10.2020 2020653 6.10.2020 16.10.2020 6.10.2020 43,19 20.10.2020 20.10.2020 43,19 7595020457 elektrina 2020653   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020654 ZE energia a.s. 7595020441 10,00 36677281 2.10.2020 2020654 6.10.2020 16.10.2020 6.10.2020 10,00 20.10.2020 20.10.2020 10,00 7595020441 elektrina ihrisko 2020654   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020655 ZE energia a.s. 7595020315 12,10 36677281 2.10.2020 2020655 6.10.2020 16.10.2020 6.10.2020 12,10 20.10.2020 20.10.2020 12,10 7595020315 elektrina hosp. dvor 2020655   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020656 o.zone s.r.o. 20200339 646,80 47133686 2.10.2020 2020656 6.10.2020 9.10.2020 6.10.2020 646,80 30.10.2020 30.10.2020 646,80 20200339 počitač HP 200 2020656 2023778625 930 05 Cintorínska 614/26 Gabčíkovo 614/26 SK2023778625
2020657 Ing. Peter Šandal 23120 80,00 40027643 30.9.2020 2020657 5.10.2020 7.10.2020 5.10.2020 80,00     0,00 23120 požiarne služby 2020657 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2020658 Lekomas s.r.o. 420142 2007,94 36265110 5.10.2020 2020658 5.10.2020 19.10.2020 5.10.2020 2007,94 26.10.2020 26.10.2020 2007,94 420142 prenájom kosačky 2020658 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020659 Lekomas s.r.o. 420143 1116,00 36265110 5.10.2020 2020659 5.10.2020 19.10.2020 5.10.2020 1116,00 9.11.2020 9.11.2020 1116,00 420143 kosenie 2020659 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020660 Lekomas s.r.o. 420144 106,81 36265110 5.10.2020 2020660 5.10.2020 19.10.2020 5.10.2020 106,81 9.11.2020 9.11.2020 106,81 420144 preprava kont autom 2020660 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020661 Lekomas s.r.o. 420141 100,00 36265110 5.10.2020 2020661 5.10.2020 19.10.2020 5.10.2020 100,00 9.11.2020 9.11.2020 100,00 420141 preprava HO 2020661 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020662 Lekomas s.r.o. 420140 100,00 36265110 5.10.2020 2020662 5.10.2020 19.10.2020 5.10.2020 100,00 9.11.2020 9.11.2020 100,00 420140 preprava FO 2020662 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020663 Lekomas s.r.o. 420139 864,00 36265110 5.10.2020 2020663 5.10.2020 19.10.2020 5.10.2020 864,00 26.10.2020 26.10.2020 864,00 420139 preprava žiaci 2020663 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020664 Lekomas s.r.o. 420138 100,00 36265110 5.10.2020 2020664 5.10.2020 19.10.2020 5.10.2020 100,00 9.12.2020 9.12.2020 100,00 420138 preprava HO 2020664 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020665 Lekomas s.r.o. 420136 320,81 36265110 5.10.2020 2020665 5.10.2020 19.10.2020 5.10.2020 320,81 9.11.2020 9.11.2020 320,81 420136 preprava kont autom 2020665 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020666 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 222009069 512,88 36357065 30.9.2020 2020666 6.10.2020 16.10.2020 6.10.2020 512,88 27.10.2020 27.10.2020 512,88 222009069 odvoz odpadu 2020666 2022183515 821 05 Osvetová 24 Bratislava   SK2022183515
2020667 TRIUS FINANCE s.r.o. 02102020 1500,00 36699993 1.10.2020 2020667 5.10.2020 16.10.2020 5.10.2020 1500,00     0,00 02102020 zúčtovanir dot rekonštr. telocvične 2020667 2022272054 841 04 Donnerova 717/5 Bratislava    
2020668 Enel s.r.o. 2011000343 1394,08 44553412 1.10.2020 2020668 7.10.2020 14.10.2020 7.10.2020 1394,08 20.10.2020 20.10.2020 1394,08 2011000343 prev. údržba elektrina 2020668 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020669 Enel s.r.o. 2011000344 412,68 44553412 1.10.2020 2020669 7.10.2020 14.10.2020 7.10.2020 412,68 28.10.2020 28.10.2020 412,68 2011000344 prev. údržba elektrina 2020669 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020670 ZE energia a.s. 7171167444 456,93 36677281 4.10.2020 2020670 7.10.2020 19.10.2020 7.10.2020 456,93 20.10.2020 20.10.2020 456,93 7171167444 elektrina KD 2020670   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020671 ZE energia a.s. 7230768044 261,32 36677281 4.10.2020 2020671 7.10.2020 19.10.2020 7.10.2020 261,32 20.10.2020 20.10.2020 261,32 7230768044 elektrina ocu 2020671   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020672 ZE energia a.s. 7181091727 346,78 36677281 4.10.2020 2020672 7.10.2020 19.10.2020 7.10.2020 346,78 20.10.2020 20.10.2020 346,78 7181091727 VO sása 2020672   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020673 ZE energia a.s. 7181091728 617,07 36677281 4.10.2020 2020673 7.10.2020 19.10.2020 7.10.2020 617,07 20.10.2020 20.10.2020 617,07 7181091728 VO Janák 2020673   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020674 ZE energia a.s. 7210867101 245,89 36677281 4.10.2020 2020674 7.10.2020 19.10.2020 7.10.2020 245,89 20.10.2020 20.10.2020 245,89 7210867101 elektrina mš 2020674   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020675 ZE energia a.s. 7161238570 438,85 36677281 4.10.2020 2020675 7.10.2020 19.10.2020 7.10.2020 438,85 20.10.2020 20.10.2020 438,85 7161238570 elektrina mš 2020675   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020676 ZE energia a.s. 7161238571 256,74 36677281 4.10.2020 2020676 7.10.2020 19.10.2020 7.10.2020 256,74 20.10.2020 20.10.2020 256,74 7161238571 elektrina TJ 2020676   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020677 ZE energia a.s. 7721123029 50,00 36677281 4.10.2020 2020677 7.10.2020 19.10.2020 7.10.2020 50,00 20.10.2020 20.10.2020 50,00 7721123029 kúrenie  KD 2020677   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020678 BISO Schattenecker, s.r.o. 2010000625 164,75 36747343 30.9.2020 2020678 7.10.2020 14.10.2020 7.10.2020 164,75 3.11.2020 3.11.2020 164,75 2010000625 oprava volvo 2020678 2022361649 974 01 Horná Banská Bystrica 70/13 SK2022361649
2020679 Slovak Telekom, a.s. 8269507651 225,83 35763469 1.10.2020 2020679 8.10.2020 19.10.2020 8.10.2020 225,83 20.10.2020 20.10.2020 225,83 8269507651 telefon 2020679 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020680 Slovak Telekom, a.s. 8269507663 32,35 35763469 1.10.2020 2020680 8.10.2020 19.10.2020 8.10.2020 32,35 20.10.2020 20.10.2020 32,35 8269507663 telefon 2020680 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020681 Slovak Telekom, a.s. 8269479811 176,84 35763469 1.10.2020 2020681 8.10.2020 19.10.2020 8.10.2020 176,84 20.10.2020 20.10.2020 176,84 8269479811   2020681 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020682 Slovak Telekom, a.s. 8269615716 469,09 35763469 1.10.2020 2020682 8.10.2020 19.10.2020 8.10.2020 469,09 20.10.2020 20.10.2020 469,09 8269615716 mobil 2020682 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020683 JUDr. Ildikó Uleklová 202010022 200,00 50170597 2.10.2020 2020683 8.10.2020 9.10.2020 8.10.2020 200,00 22.12.2020 22.12.2020 200,00 202010022 právne služby 2020683 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2020684 Tibor Kvarda 202020 1397,00 37161064 5.10.2020 2020684 8.10.2020 12.10.2020 8.10.2020 1397,00 9.10.2020 9.10.2020 1397,00 202020 oprava kovov. prvkov. 2020684 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020685 Beata Kvardová 212020 1498,00 41111826 5.10.2020 2020685 8.10.2020 12.10.2020 8.10.2020 1498,00 9.10.2020 9.10.2020 1498,00 212020 spracov. dát  odpady, mš rek. 2020685 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020686 Nemocnica s poliklinikou DS 203600968 183,93 44455356 6.10.2020 2020686 9.10.2020 20.10.2020 9.10.2020 183,93     0,00 203600968 nájom klub dôchod. 2020686 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2020687 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 302000152 2063,95 36550949 30.9.2020 2020687 12.10.2020 23.10.2020 12.10.2020 2063,95 21.10.2020 21.10.2020 2063,95 302000152 voda 2020687 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020688 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020030831 3853,94 36550949 30.9.2020 2020688 12.10.2020 23.10.2020 12.10.2020 3853,94 23.11.2020 23.11.2020 3853,94 8020030831 voda BNŠ 2020688 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020689 Agrointer,s.r.o. 20205176 336,00 36357227 7.10.2020 2020689 12.10.2020 21.10.2020 12.10.2020 336,00 23.11.2020 23.11.2020 336,00 20205176 kontajner na odpad 2020689 2022176013 931 01 Agátový rad 1 Šamorín   SK2022176013
2020690 SOTAC, s.r.o. 20200134 -610,00 36189855 7.10.2020 2020690 12.10.2020 18.10.2020 12.10.2020 -610,00 14.10.2020 14.10.2020 -610,00 20200134 vrátenie popl. školenie 2020690 2020045720 040 01 Južná trieda Košice 1 SK2020045720
2020691 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143017389 36,00 31318762 30.9.2020 2020691 12.10.2020 14.10.2020 12.10.2020 36,00 2.12.2020 2.12.2020 36,00 0143017389 odvoz kuch. odpadu 2020691 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2020692 Lekomas s.r.o. 420145 389,60 36265110 12.10.2020 2020692 12.10.2020 26.10.2020 12.10.2020 389,60 24.11.2020 24.11.2020 389,60 420145 preprava kont autom 2020692 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020693 Lekomas s.r.o. 420147 100,00 36265110 12.10.2020 2020693 12.10.2020 26.10.2020 12.10.2020 100,00 15.12.2020 15.12.2020 100,00 420147 preprava FO 2020693 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020694 UP Slovensko s.r.o. 120095357 3514,88 31396674 9.10.2020 2020694 9.10.2020 9.10.2020 9.10.2020 3514,88 8.10.2020 8.10.2020 3514,88 120095357 nákupné poukazy 2020694 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2020695 Lindström 2101136 19,78 35742364 7.10.2020 2020695 13.10.2020 21.10.2020 13.10.2020 19,78 4.11.2020 4.11.2020 19,78 2101136 nájom rohože 2020695 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2020696 Najstrecha, s.r.o. 2020009 5940,00 46996346 12.10.2020 2020696 14.10.2020 12.10.2020 14.10.2020 5940,00 21.10.2020 21.10.2020 5940,00 2020009 rek. strechy šatne TJ 2020696 2023700624 900 44 Veterná 28 Tomášov   SK2023700624
2020697 DEALCO s.r.o. 20201024 41,90 50541889 14.10.2020 2020697 16.10.2020 21.10.2020 16.10.2020 41,90 2.12.2020 2.12.2020 41,90 20201024 dezinf. prostriedok 2020697 2120364950 946 03 Jazerná 4055/2A Kolárovo   SK2120364950
2020698 VÝŠKOP, s.r.o. 202108 450,00 36285251 14.10.2020 2020698 16.10.2020 30.10.2020 16.10.2020 450,00 27.10.2020 27.10.2020 450,00 202108 likvidácia strechy 2020698 2022144905 930 41 628 Kvetoslavov 628 SK2022144905
2020699 DOGAZYL O.Z. 20200065 50,00 42166004 14.10.2020 2020699 14.10.2020 28.10.2020 14.10.2020 50,00     0,00 20200065 uloženie psov 2020699   929 01 Nemessyegská 133 Dunajská Streda 14  
2020700 Základná škola 102020 243,58 36094102 15.10.2020 2020700 15.10.2020 29.10.2020 15.10.2020 243,58 30.11.2020 30.11.2020 243,58 102020 voda šj 2020700 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2020701 Lekomas s.r.o. 420150 400,82 36265110 19.10.2020 2020701 19.10.2020 2.11.2020 19.10.2020 400,82 10.12.2020 10.12.2020 400,00 420150 preprava kont autom 2020701 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020702 Galileo Corporation s.r.o. 20200274 300,00 47192941 13.10.2020 2020702 16.10.2020 27.10.2020 16.10.2020 300,00 21.12.2020 21.12.2020 300,00 20200274 moduly web doména 2020702 2023788745 811 04 Boženy Ňemcovej 8 Bratislava   SK2023788745
2020703 G4S Fire Services s.r.o. 202040034 57,00 36517747 15.10.2020 2020703 20.10.2020 29.10.2020 20.10.2020 57,00 21.10.2020 21.10.2020 57,00 202040034 školenie DHZ 2020703 2022199443 831 01 Višňová 16 Bratislava   SK2022199443
2020704 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020038303 803,27 36550949 16.10.2020 2020704 21.10.2020 3.11.2020 21.10.2020 803,27 18.12.2020 18.12.2020 803,27 8020038303 voda 791 bj 2020704 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020705 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020038304 304,60 36550949 16.10.2020 2020705 21.10.2020 3.11.2020 21.10.2020 304,60 18.12.2020 18.12.2020 304,60 8020038304 voda 726 bj 2020705 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020706 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020038287 151,10 36550949 16.10.2020 2020706 21.10.2020 3.11.2020 21.10.2020 151,10 18.12.2020 18.12.2020 151,10 8020038287 voda TJ 2020706 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020707 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020038302 1181,00 36550949 16.10.2020 2020707 21.10.2020 3.11.2020 21.10.2020 1181,00 18.12.2020 18.12.2020 1181,00 8020038302 voda 792 bj 2020707 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020708 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020038285 228,16 36550949 16.10.2020 2020708 21.10.2020 3.11.2020 21.10.2020 228,16 18.12.2020 18.12.2020 228,16 8020038285 voda ocu 2020708 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020709 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020038286 181,25 36550949 16.10.2020 2020709 21.10.2020 3.11.2020 21.10.2020 181,25 18.12.2020 18.12.2020 181,25 8020038286 voda zdr. 2020709 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020710 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020038284 741,06 36550949 16.10.2020 2020710 21.10.2020 3.11.2020 21.10.2020 741,06 18.12.2020 18.12.2020 741,06 8020038284 voda KD 2020710 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020711 VERLAG DASHOFER 2006943 261,02 35730129 21.10.2020 2020711 21.10.2020 28.10.2020 21.10.2020 261,02 21.10.2020 21.10.2020 261,02 2006943 PREPLATNE OCU 2020711 2020251101 811 01 Železničiarska Bratislava 13 SK2020251101
2020712 3code s.r.o. 20200054 900,00 52787711 22.10.2020 2020712 22.10.2020 5.11.2020 22.10.2020 900,00     0,00 20200054 bezp. projekt infor. systému 2020712 2121142485 931 01 Gazdovský rad 32 Šamorín   SK2121142485
2020713 Lekomas s.r.o. 420152 454,42 36265110 26.10.2020 2020713 26.10.2020 9.11.2020 26.10.2020 454,42 15.12.2020 15.12.2020 454,42 420152 preprava kont autom 2020713 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020714 Amire  s.r.o. 2010001 300,00 50354540 12.10.2020 2020714 26.10.2020 26.10.2020 26.10.2020 300,00 29.10.2020 29.10.2020 300,00 2010001 stav dozor CIZS 2020714 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2020715 Ing. František Dudek 392020 120,00 11703750 21.10.2020 2020715 21.10.2020 26.10.2020 21.10.2020 120,00 16.11.2020 16.11.2020 120,00 392020 znal. posudok 2020715 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2020716 Ing. František Dudek 402020 120,00 11703750 21.10.2020 2020716 21.10.2020 26.10.2020 21.10.2020 120,00 16.11.2020 16.11.2020 120,00 402020 znelc. posudok 2020716 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2020717 Ing. František Dudek 372020 120,00 11703750 21.10.2020 2020717 21.10.2020 26.10.2020 21.10.2020 120,00 31.12.2020 31.12.2020 120,00 372020 znalec. posudok 2020717 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2020718 Ing. František Dudek 2020718 120,00 11703750 21.10.2020 2020718 21.10.2020 26.10.2020 21.10.2020 120,00 31.12.2020 31.12.2020 120,00 2020718 znalec. posudok 2020718 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2020719 MAXNETWORK s.r.o. 202018841 152,42 36250481 21.10.2020 2020719 27.10.2020 4.11.2020 27.10.2020 152,42 30.12.2020 30.12.2020 152,42 202018841 servis kamer. systému 2020719 2020192009 925 22 Kapitána Jána Nálepku 866 Veľké Úľany   SK2020192009
2020720 Orange Slovensko, a.s. 00008893034 69,46 35697270 23.10.2020 2020720 27.10.2020 6.11.2020 27.10.2020 69,46 3.11.2020 3.11.2020 69,46 0008893034 telefon 2020720 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2020721 Tibor Kvarda 212020 1153,00 37161064 26.10.2020 2020721 26.10.2020 2.11.2020 26.10.2020 1153,00 29.10.2020 29.10.2020 1153,00 212020 oprava kov. prvkov 2020721 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020722 Beata Kvardová 222020 1497,00 41111826 26.10.2020 2020722 26.10.2020 2.11.2020 26.10.2020 1497,00 29.10.2020 29.10.2020 1497,00 222020 spracov, dát 2020722 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020723 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 20200077 658,21 34074694 23.10.2020 2020723 30.10.2020 31.10.2020 30.10.2020 658,21     0,00 20200077 drvenie dreveného odpadu 2020723 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020724 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020044125 2315,61 36550949 27.10.2020 2020724 30.10.2020 12.11.2020 30.10.2020 2315,61 18.12.2020 18.12.2020 2315,61 8020044125 voda 19 bj 2020724 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020725 SPP a.s. 8794019637 1415,00 35815256 1.11.2020 2020725 3.11.2020 16.11.2020 3.11.2020 1415,00 20.11.2020 20.11.2020 1415,00 8794019637 plyn KD 2020725   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020726 SPP a.s. 8794019638 117,00 35815256 1.11.2020 2020726 3.11.2020 16.11.2020 3.11.2020 117,00 20.11.2020 20.11.2020 117,00 8794019638 plyn OCU 2020726   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020727 SPP a.s. 8794019639 949,00 35815256 1.11.2020 2020727 3.11.2020 16.11.2020 3.11.2020 949,00 20.11.2020 20.11.2020 949,00 8794019639 pyn zdr. str. 2020727   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020728 SPP a.s. 8794019640 8,00 35815256 1.11.2020 2020728 3.11.2020 16.11.2020 3.11.2020 8,00 20.11.2020 20.11.2020 8,00 8794019640 plyn pohr služba 2020728   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020729 SPP a.s. 8794019641 764,00 35815256 1.11.2020 2020729 3.11.2020 16.11.2020 3.11.2020 764,00 20.11.2020 20.11.2020 764,00 8794019641 plyn lekáreň 2020729   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020730 SPP a.s. 8794019642 117,00 35815256 1.12.2020 2020730 3.12.2020 16.12.2020 3.12.2020 117,00 20.11.2020 20.11.2020 117,00 8794019642 plyn mš 2020730   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020731 SPP a.s. 8794019643 641,00 35815256 1.11.2020 2020731 4.11.2020 16.11.2020 4.11.2020 641,00 20.11.2020 20.11.2020 641,00 8794019643 plyn TJ 2020731   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020732 SPP a.s. 8791019644 1905,00 35815256 1.11.2020 2020732 3.11.2020 16.11.2020 3.11.2020 1905,00 20.11.2020 20.11.2020 1905,00 8791019644 plyn 15 bj 2020732   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020733 SPP a.s. 8794020067 979,00 35815256 1.11.2020 2020733 3.11.2020 16.11.2020 3.11.2020 979,00 20.11.2020 20.11.2020 979,00 8794020067 plyn  12 bj 2020733   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020734 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2000282 5551,81 34074694 30.10.2020 2020734 3.11.2020 14.11.2020 3.11.2020 5551,81 23.11.2020 23.11.2020 5551,81 2000282 uloženie TKO 2020734 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020735 Lekomas s.r.o. 420160 1116,00 36265110 3.11.2020 2020735 3.11.2020 17.11.2020 3.11.2020 1116,00 15.12.2020 15.12.2020 1116,00 420160 kosenie VP 2020735 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020736 Lekomas s.r.o. 420159 1673,28 36265110 3.11.2020 2020736 3.11.2020 17.11.2020 3.11.2020 1673,28 15.12.2020 15.12.2020 1673,28 420159 prenájom kosačky 2020736 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020737 Lekomas s.r.o. 420158 1008,00 36265110 3.11.2020 2020737 3.11.2020 17.11.2020 3.11.2020 1008,00 9.12.2020 9.12.2020 1008,00 420158 preprava autobusom 2020737 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020738 Lekomas s.r.o. 420157 282,00 36265110 3.11.2020 2020738 3.11.2020 17.11.2020 3.11.2020 282,00 15.12.2020 15.12.2020 282,00 420157 preprava kont autom 2020738 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020739 Ing. Peter Šandal 26020 80,00 40027643 30.10.2020 2020739 4.11.2020 6.11.2020 4.11.2020 80,00     0,00 26020 požiarne služby 2020739 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2020740 EKOTEC spol. s r.o. 2001220 529,20 00687022 22.10.2020 2020740 4.11.2020 10.11.2020 4.11.2020 529,20     0,00 2001220 kontrola detských ihrísk 2020740 2020840217 841 03 Lamačská cesta Bratislava 20 SK2020840217
2020741 TRIUS FINANCE s.r.o. 1112020 500,00 36699993 3.11.2020 2020741 4.11.2020 17.11.2020 4.11.2020 500,00     0,00 1112020 vyprac. žiadosti šj zlepš. vybavenia 2020741 2022272054 841 04 Donnerova 717/5 Bratislava    
2020742 PLOBERGER-SK s.r.o. 20011702 222,00 36270482 3.11.2020 2020742 4.11.2020 17.11.2020 4.11.2020 222,00 22.12.2020 22.12.2020 222,00 20011702 respirátor, štít 2020742 2021989156 909 01 Priemyselná 2634 Skalica   SK2021989156
2020743 Feuer Shop 20200531 130,50 50398920 30.10.2020 2020743 5.11.2020 13.11.2020 5.11.2020 130,50 2.12.2020 2.12.2020 130,50 20200531 výbava hasiči 2020743 1121144365 085 01 Richvald 240 Richvald   SK1121144365
2020744 AGRIPENT, s.r.o. 200291 86,23 35703512 30.10.2020 2020744 5.11.2020 13.11.2020 5.11.2020 86,23 28.12.2020 28.12.2020 86,23 200291 kamenivo 2020744 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020745 PROROZVOJ, s.r.o. 2020122 1490,00 50451022 5.11.2020 2020745 5.11.2020 4.12.2020 5.11.2020 1490,00     0,00 2020122 exter. manaž. wifi pre teba 2020745 2120364334 811 09 Dostojevského rad 19 Bratislava    
2020746 ZE energia a.s. 7141459824 455,54 36677281 3.11.2020 2020746 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 455,54 20.11.2020 20.11.2020 455,54 7141459824 elektrina KD 2020746   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020747 ZE energia a.s. 7190998506 581,46 36677281 3.11.2020 2020747 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 581,46 20.11.2020 20.11.2020 581,46 7190998506 elektrina ocu 2020747   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020748 ZE energia a.s. 7220821505 111,17 36677281 3.11.2020 2020748 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 111,17 20.11.2020 20.11.2020 111,17 7220821505 elektrina TJ 2020748   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020749 ZE energia a.s. 7220821504 516,05 36677281 3.11.2020 2020749 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 516,05 20.11.2020 20.11.2020 516,05 7220821504 elektrina MŠ 2020749   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020750 ZE energia a.s. 7161250313 657,06 36677281 3.11.2020 2020750 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 657,06 20.11.2020 20.11.2020 657,06 7161250313 VO janák 2020750   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020751 ZE energia a.s. 7161250312 440,57 36677281 3.11.2020 2020751 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 440,57 20.11.2020 20.11.2020 440,57 7161250312 VO sása 2020751   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020752 ZE energia a.s. 7103361267 717,05 36677281 3.11.2020 2020752 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 717,05 20.11.2020 20.11.2020 717,05 7103361267 kúrenie mš 2020752   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020753 ZE energia a.s. 7595024280 50,00 36677281 2.11.2020 2020753 6.11.2020 16.11.2020 6.11.2020 50,00 20.11.2020 20.11.2020 50,00 7595024280 elektr. KD 2020753   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020754 ZE energia a.s. 7585050272 10,00 36677281 3.11.2020 2020754 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 10,00 20.11.2020 20.11.2020 10,00 7585050272 elektr. zber. dvor 2020754   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020755 ZE energia a.s. 7585040288 43,19 36677281 3.11.2020 2020755 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 43,19 20.11.2020 20.11.2020 43,19 7585040288 VO IBV sása 2020755   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020756 ZE energia a.s. 7585040174 12,10 36677281 3.11.2020 2020756 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 12,10 20.11.2020 20.11.2020 12,10 7585040174 elektr. hosp. dvor 2020756   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020757 ZE energia a.s. 7585040167 71,14 36677281 3.11.2020 2020757 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 71,14 20.11.2020 20.11.2020 71,14 7585040167 elektrina 2020757   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020758 ZE energia a.s. 7585040156 65,83 36677281 3.11.2020 2020758 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 65,83 20.11.2020 20.11.2020 65,83 7585040156 elektrina 12 bj 2020758   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020759 ZE energia a.s. 7585039897 93,54 36677281 3.11.2020 2020759 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 93,54 18.11.2020 18.11.2020 93,54 7585039897 elektrina KD, klub dôchod. 2020759   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020760 ZE energia a.s. 7585039896 233,10 36677281 3.11.2020 2020760 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 233,10 20.11.2020 20.11.2020 233,10 7585039896 elektrina 2020760   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020761 ZE energia a.s. 7585039895 2357,88 36677281 3.11.2020 2020761 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 2357,88 18.11.2020 18.11.2020 2357,88 7585039895 elektrina 2020761   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020762 Enel s.r.o. 2011000387 412,68 44553412 2.11.2020 2020762 6.11.2020 16.11.2020 6.11.2020 412,68 20.11.2020 20.11.2020 412,68 2011000387 prev. údržba elektrina 2020762 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020763 Enel s.r.o. 2011000386 1394,08 44553412 2.11.2020 2020763 6.11.2020 16.11.2020 6.11.2020 1394,08 20.11.2020 20.11.2020 1394,08 2011000386 elektrina, prev. údržba 2020763 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020764 Slovak Telekom, a.s. 8271356594 176,84 35763469 1.11.2020 2020764 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 176,84 20.11.2020 20.11.2020 176,84 8271356594 telefon 2020764 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020765 Slovak Telekom, a.s. 8271379258 32,35 35763469 1.11.2020 2020765 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 32,35 20.11.2020 20.11.2020 32,35 8271379258 telefon 2020765 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020766 Slovak Telekom, a.s. 8271379231 225,83 35763469 1.11.2020 2020766 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 225,83 20.11.2020 20.11.2020 225,83 8271379231 telefon 2020766 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020767 Slovak Telekom, a.s. 8271419152 315,65 35763469 1.11.2020 2020767 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 315,65 20.11.2020 20.11.2020 315,65 8271419152 telefon 2020767 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020768 Slovak Telekom, a.s. 8271324296 142,34 35763469 1.11.2020 2020768 6.11.2020 18.11.2020 6.11.2020 142,34 20.11.2020 20.11.2020 142,34 8271324296 telefón internet 2020768 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020769 Ajpek Ján 20202018 1250,64 32311028 1.11.2020 2020769 6.11.2020 15.11.2020 6.11.2020 1250,64 9.11.2020 9.11.2020 1250,64 20202018 občerstvenie testovanie 2020769 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2020770 Tibor Kvarda 222020 1395,00 37161064 5.11.2020 2020770 6.11.2020 12.11.2020 6.11.2020 1395,00 10.11.2020 10.11.2020 1395,00 222020 oprava drev. a kovov. prvkov 2020770 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020771 Beata Kvardová 232020 1498,00 41111826 5.11.2020 2020771 6.11.2020 12.11.2020 6.11.2020 1498,00 10.11.2020 10.11.2020 1498,00 232020 sporacov. dát odpady, zníž eneg. mš 2020771 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020772 Slovak Telekom, a.s. 120104262 3084,65 35763469 6.11.2020 2020772 6.11.2020 6.11.2020 6.11.2020 3084,65 5.11.2020 5.11.2020 3084,65 120104262 jedálne kupóny 2020772 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020773 Ajpek Ján 20202019 1510,20 32311028 8.11.2020 2020773 8.11.2020 22.11.2020 8.11.2020 1510,20 16.11.2020 16.11.2020 1510,20 20202019 občerstvenie testovanie II. kolo 2020773 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2020774 Milan Zuberec 2020109 168,00 46214968 3.11.2020 2020774 10.11.2020 3.11.2020 10.11.2020 168,00     0,00 2020109 oprava plyn zariadenia bytovka 2020774 1073222964 924 01 Javorinka 123 Galanta   SK1073222964
2020775 Nemocnica s poliklinikou DS 203601054 183,93 44455356 6.11.2020 2020775 10.11.2020 20.11.2020 10.11.2020 183,93     0,00 203601054 nájom klub dôchod. 2020775 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2020776 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143017557 36,00 31318762 31.10.2020 2020776 10.11.2020 14.11.2020 10.11.2020 36,00 2.12.2020 2.12.2020 36,00 0143017557 odvoz kuch. odpadu 2020776 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2020777 FEREX s.r.o. 20201293 605,00 17682258 6.11.2020 2020777 10.11.2020 20.11.2020 10.11.2020 605,00 1.12.2020 1.12.2020 605,00 20201293 nádoba na odpad mš 2020777 2020405156 949 01 Vodná 23 Nitra   SK2020405156
2020778 Lekomas s.r.o. 420161 267,22 36265110 9.11.2020 2020778 9.11.2020 23.11.2020 9.11.2020 267,22 15.12.2020 15.12.2020 267,22 420161 preprava kont autom 2020778 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020779 Ing. Peter Šandal 28920 80,00 40027643 30.11.2020 2020779 3.12.2020 7.12.2020 3.12.2020 80,00     0,00 28920 požiarne služby 2020779 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2020780 Lindström 2110098 19,78 35742364 4.11.2020 2020780 11.11.2020 18.11.2020 11.11.2020 19,78 21.12.2020 21.12.2020 19,78 2110098 prenájom rohož 2020780 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2020781 AGRIPENT, s.r.o. 200277 71,99 35703512 16.10.2020 2020781 4.11.2020 30.10.2020 4.11.2020 71,99 28.12.2020 28.12.2020 71,99 200277 kamenivo 2020781 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020782 AGRIPENT, s.r.o. 200265 24,00 35703512 8.10.2020 2020782 4.11.2020 22.10.2020 4.11.2020 24,00 28.12.2020 28.12.2020 24,00 200265 práce s new holland 2020782 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020783 AGRIPENT, s.r.o. 200302 72,00 35703512 9.11.2020 2020783 16.11.2020 23.11.2020 16.11.2020 72,00 28.12.2020 28.12.2020 72,00 200302 prace s new holland 2020783 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020784 MAXNETWORK s.r.o. 202020895 53,45 36250481 1. 11. 1202 0:00:00 2020784 12.11.2020 24.11.2020 12.11.2020 53,45 30.12.2020 30.12.2020 53,45 202020895 servis kamery 2020784 2020192009 925 22 Kapitána Jána Nálepku 866 Veľké Úľany   SK2020192009
2020785 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020045276 430,92 36550949 31.10.2020 2020785 16.11.2020 25.11.2020 16.11.2020 430,92 16.11.2020 16.11.2020 430,92 8020045276 voda 15 bj 2020785 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020786 Ing. František Dudek 412020 120,00 11703750 10.11.2020 2020786 10.11.2020 15.11.2020 10.11.2020 120,00     0,00 412020 znalec. posudok 2020786 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2020787 o.zone s.r.o. 20200398 90,00 47133686 15.11.2020 2020787 15.11.2020 22.11.2020 15.11.2020 90,00 21.12.2020 21.12.2020 90,00 20200398 aktual. programov 2020787 2023778625 930 05 Cintorínska 614/26 Gabčíkovo 614/26 SK2023778625
2020788 Mideas s.r.o. 10200712 17988,00 636850811 18.11.2020 2020788 18.11.2020 18.12.2020 18.11.2020 17988,00 21.12.2020 21.12.2020 17988,00 10200712 projekt  MRK 2020788 2022473332 821 08 Priekopy 20/A Bratislava   SK2022473332
2020789 EL-KT s.r.o. 202050 2120,00 46912738 13.11.2020 2020789 16.11.2020 20.11.2020 16.11.2020 2120,00 3.12.2020 3.12.2020 2120,00 202050 proj. dokum el. prípojka požiar zbrojnica 2020789 2023726815 930 03 Šipošovské Kračany Kostolné Kračany 298  
2020790 Milan Zuberec 2020121 144,00 46214968 13.11.2020 2020790 20.11.2020 27.11.2020 20.11.2020 144,00     0,00 2020121 oprava plyn zariad. 792 bj 2020790 1073222964 924 01 Javorinka 123 Galanta   SK1073222964
2020791 Lekomas s.r.o. 420167 220,42 36265110 23.11.2020 2020791 23.11.2020 7.12.2020 23.11.2020 220,42 7.12.2020 7.12.2020 220,42 420167 preprava kont autom 2020791 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020792 Lekomas s.r.o. 420163 507,64 36265110 16.11.2020 2020792 23.11.2020 30.11.2020 23.11.2020 507,64 15.12.2020 15.12.2020 507,64 420163 preprava kont autom 2020792 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020793 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 56,46 35697270 23.11.2020 2020793 25.11.2020 7.12.2020 25.11.2020 56,46 2.12.2020 2.12.2020 56,46 0008893034 telefon 2020793 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2020794 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020047253 90,00 36550949 23.11.2020 2020794 26.11.2020 9.12.2020 26.11.2020 90,00 21.12.2020 21.12.2020 90,00 8020047253 voda ocu 2020794 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020795 Wolters Kluwer sro 1301052605 49,59 31348262 25.11.2020 2020795 26.11.2020 12.12.2020 26.11.2020 49,59 30.12.2020 30.12.2020 49,59 1301052605 aktual. stav. zákon 2020795 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2020796 Beata Kvardová 242020 1495,00 41111826 26.11.2020 2020796 26.11.2020 2.12.2020 26.11.2020 1495,00 30.11.2020 30.11.2020 1495,00 242020 spracov, dát mš 2020796 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020797 Tibor Kvarda 232020 1103,00 37161064 26.11.2020 2020797 26.11.2020 2.12.2020 26.11.2020 1103,00 30.11.2020 30.11.2020 1103,00 232020 oprava kov. .prvokov 2020797 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020798 Základná škola 112020 243,58 36094102 26.11.2020 2020798 26.11.2020 10.12.2020 26.11.2020 243,58     0,00 112020 voda šj 2020798 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2020799 SZING - EX - PROJEKT SLOVAKIA spol. s r. 2020097 3360,00 36261106 30.11.2020 2020799 1.12.2020 7.12.2020 1.12.2020 3360,00     0,00 2020097 projekt vodozádržné 2020799 2021841481 925 22 Hlavná 1554 Veľké Úľany   SK2021841481
2020800 ZE energia a.s. 4800013947 29,58 36677281 27.11.2020 2020800 2.12.2020 14.12.2020 2.12.2020 29,58 31.12.2020 31.12.2020 29,58 4800013947 obnovenie plomby 2020800   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020801 SPP a.s. 8697464284 1667,00 35815256 1.12.2020 2020801 2.12.2020 15.12.2020 2.12.2020 1667,00     0,00 8697464284 plyn KD 2020801   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020802 SPP a.s. 8697464285 117,00 35815256 1.12.2020 2020802 2.12.2020 15.12.2020 2.12.2020 117,00     0,00 8697464285 plyn ocu 2020802   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020803 SPP a.s. 8697464286 1118,00 35815256 1.12.2020 2020803 2.12.2020 15.12.2020 2.12.2020 1118,00     0,00 8697464286 plyn zdr. str. 2020803   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020804 SPP a.s. 8697464287 8,00 35815256 1.12.2020 2020804 2.12.2020 15.12.2020 2.12.2020 8,00     0,00 8697464287 plyn pohr. sl. 2020804   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020805 SPP a.s. 8697464288 900,00 35815256 1.12.2020 2020805 2.12.2020 15.12.2020 2.12.2020 900,00     0,00 8697464288 plyn lekáreň 2020805   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020806 SPP a.s. 8697464289 117,00 35815256 1.12.2020 2020806 2.12.2020 15.12.2020 2.12.2020 117,00     0,00 8697464289 plyn mš 2020806   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020807 SPP a.s. 8697464290 755,00 35815256 1.12.2020 2020807 2.12.2020 15.12.2020 2.12.2020 755,00     0,00 8697464290 plyn TJ 2020807   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020808 SPP a.s. 8697464291 2244,00 35815256 1.12.2020 2020808 2.12.2020 15.12.2020 2.12.2020 2244,00     0,00 8697464291 plyn 15 bj 2020808   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020809 SPP a.s. 8697464706 979,00 35815256 1.12.2020 2020809 2.12.2020 15.12.2020 2.12.2020 979,00     0,00 8697464706 plyn 12 bj 2020809   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020810 MULTITECH,s.r.o. 0120200248 34160,92 17643295 4.12.2020 2020810 11.12.2020 3.1.2021 11.12.2020 34160,92 15.12.2020 15.12.2020 34160,92 0120200248 požiarná zbrojnica 2020810 2020369263 931 01 Veterná 1 Šamorín   SK2020369263
2020811 M&H project s.r.o. 20200108 11934,00 50451545 12.11.2020 2020811 12.11.2020 19.11.2020 12.11.2020 11934,00 14.12.2020 14.12.2020 11934,00 20200108 rekuperačné jednotky telocvičňa 2020811 2120339837 831 06 Karpatské námestie 10A Bratislava   SK2120339837
2020812 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2000311 5859,80 34074694 30.11.2020 2020812 3.12.2020 15.12.2020 3.12.2020 5859,80 21.12.2020 21.12.2020 5859,80 2000311 uloženie odpadu 2020812 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020813 Enel s.r.o. 2011000431 1394,08 44553412 1.12.2020 2020813 3.12.2020 14.12.2020 3.12.2020 1394,08 31.12.2020 31.12.2020 1394,08 2011000431 prev. údržba elektrina 2020813 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020814 Lekomas s.r.o. 420171 441,20 36265110 4.12.2020 2020814 4.12.2020 18.12.2020 4.12.2020 441,20 15.12.2020 15.12.2020 441,20 420171 preprava kont autom 2020814 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020815 Lekomas s.r.o. 420172 1673,28 36265110 4.12.2020 2020815 4.12.2020 18.12.2020 4.12.2020 1673,28 21.12.2020 21.12.2020 1673,28 420172 prenájom kosačiek 2020815 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020816 Lekomas s.r.o. 420173 792,00 36265110 4.12.2020 2020816 4.12.2020 18.12.2020 4.12.2020 792,00     0,00 420173 kosenie a udržiavanie verej. zelene 2020816 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020817 Lekomas s.r.o. 420175 1060,00 36265110 4.12.2020 2020817 4.12.2020 18.12.2020 4.12.2020 1060,00     0,00 420175 preprava žiakov 2020817 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020818 Lekomas s.r.o. 420176 294,01 36265110 4.12.2020 2020818 4.12.2020 18.12.2020 4.12.2020 294,01 14.12.2020 14.12.2020 294,01 420176 preprava kont autom 2020818 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020819 AGRIPENT, s.r.o. 0308 197,28 35703512 30.11.2020 2020819 4.12.2020 14.12.2020 4.12.2020 197,28 28.12.2020 28.12.2020 197,28 0308 prírodné kamenivo 2020819 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020820 ZE energia a.s. 7181100524 450,02 36677281 2.12.2020 2020820 7.12.2020 16.12.2020 7.12.2020 450,02 31.12.2020 31.12.2020 450,02 7181100524 VO sása 2020820   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020821 ZE energia a.s. 7181100525 741,81 36677281 2.12.2020 2020821 7.12.2020 16.12.2020 7.12.2020 741,81 31.12.2020 31.12.2020 741,81 7181100525 VO janák 2020821   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020822 ZE energia a.s. 7112074234 454,32 36677281 2.12.2020 2020822 7.12.2020 16.12.2020 7.12.2020 454,32 31.12.2020 31.12.2020 454,32 7112074234 elektrina mš 2020822   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020823 ZE energia a.s. 7112074235 81,76 36677281 2.12.2020 2020823 7.12.2020 16.12.2020 7.12.2020 81,76 31.12.2020 31.12.2020 81,76 7112074235 elektrina TJ 2020823   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020824 ZE energia a.s. 7200935856 890,22 36677281 3.12.2020 2020824 8.12.2020 17.12.2020 8.12.2020 890,22 31.12.2020 31.12.2020 890,22 7200935856 elektrina ocu 2020824   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020825 ZE energia a.s. 7141465866 458,69 36677281 3.12.2020 2020825 8.12.2020 17.12.2020 8.12.2020 458,69 31.12.2020 31.12.2020 458,69 7141465866 elektrina KD 2020825   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020826 ZE energia a.s. 7161254966 1511,93 36677281 3.12.2020 2020826 8.12.2020 17.12.2020 8.12.2020 1511,93 31.12.2020 31.12.2020 1511,93 7161254966 kúrenie elektrina mš 2020826   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020827 Enel s.r.o. 2011000432 412,68 44553412 1.12.2020 2020827 8.12.2020 14.12.2020 8.12.2020 412,68 31.12.2020 31.12.2020 412,68 2011000432 pred. údržba elektrina 2020827 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020828 Slovak Telekom, a.s. 8273240245 32,35 35763469 1.12.2020 2020828 8.12.2020 18.12.2020 8.12.2020 32,35 31.12.2020 31.12.2020 32,35 8273240245 telefon 2020828 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020829 Slovak Telekom, a.s. 8273190294 137,35 35763469 1.12.2020 2020829 8.12.2020 18.12.2020 8.12.2020 137,35 31.12.2020 31.12.2020 137,35 8273190294 internet 2020829 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020830 Slovak Telekom, a.s. 8273340215 225,83 35763469 1.12.2020 2020830 8.12.2020 18.12.2020 8.12.2020 225,83 31.12.2020 31.12.2020 225,83 8273340215 telefon 2020830 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020831 Slovak Telekom, a.s. 8273214198 176,84 35763469 1.12.2020 2020831 8.12.2020 18.12.2020 8.12.2020 176,84 31.12.2020 31.12.2020 176,84 8273214198 telefon 2020831 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020832 Slovak Telekom, a.s. 8273279633 316,09 35763469 1.12.2020 2020832 8.12.2020 18.12.2020 8.12.2020 316,09 31.12.2020 31.12.2020 316,09 8273279633 mobil 2020832 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020833 Lindström 2119176 19,78 35742364 2.12.2020 2020833 8.12.2020 16.12.2020 8.12.2020 19,78 21.12.2020 21.12.2020 19,78 2119176 prenájom rohoží 2020833 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2020834 Tibor Kvarda 242020 1397,00 37161064 7.12.2020 2020834 8.12.2020 14.12.2020 8.12.2020 1397,00 10.12.2020 10.12.2020 1397,00 242020 oprava kov. prvkov 2020834 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020835 Beata Kvardová 252020 1493,00 41111826 7.12.2020 2020835 8.12.2020 14.12.2020 8.12.2020 1493,00 9.12.2020 9.12.2020 1493,00 252020 spracov. dát odpady 2020835 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020836 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 143017704 36,00 31318762 30.11.2020 2020836 9.12.2020 14.12.2020 9.12.2020 36,00 31.12.2020 31.12.2020 36,00 143017704 odvoz kuch. odpadu 2020836 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2020837 o.zone s.r.o. 20200454 30,00 47133686 9.12.2020 2020837 9.12.2020 16.12.2020 9.12.2020 30,00 28.12.2020 28.12.2020 30,00 20200454 aktualizácia 2020837 2023778625 930 05 Cintorínska 614/26 Gabčíkovo 614/26 SK2023778625
2020838 Juraj Fekete 2020022 526,50 37489771 8.12.2020 2020838 9.12.2020 22.12.2020 9.12.2020 526,50     0,00 2020022 oprava VO 2020838 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2020839 UP Slovensko s.r.o. 120114161 2980,01 31396674 9.12.2020 2020839 9.12.2020 9.12.2020 9.12.2020 2980,01 8.12.2020 8.12.2020 2980,01 120114161 jedálne kupóny 2020839 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2020840 ZE energia a.s. 7010775295 -0,58 36677281 7.12.2020 2020840 11.12.2020 21.12.2020 11.12.2020 -0,58 21.12.2020 21.12.2020 -0,58 7010775295 opravná fakt. elektr. hosp. dvor 2020840   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020841 OSP Danubius DS, s.r.o. 200080 3196,80 36231738 30.11.2020 2020841 11.12.2020 30.12.2020 11.12.2020 3196,80     0,00 200080 stav. dozor CIZS 2020841 2020197025 931 01 Bratislavská 37 Šamorín   SK2020197025
2020842 JUDr. Ildikó Uleklová 202012012 200,00 50170597 30.11.2020 2020842 11.12.2020 8.12.2020 11.12.2020 200,00 31.12.2020 31.12.2020 200,00 202012012 právne služby 2020842 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2020843 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020049264 341,15 36550949 30.11.2020 2020843 11.12.2020 23.12.2020 11.12.2020 341,15 22.12.2020 22.12.2020 341,15 8020049264 voda 15 bj 2020843 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020844 Nemocnica s poliklinikou DS 203601144 183,93 44455356 7.12.2020 2020844 11.12.2020 21.12.2020 11.12.2020 183,93     0,00 203601144 nájom klub dôchod. 2020844 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2020845 AGRA s.r.o. 20011966 555,82 36382914 9.12.2020 2020845 11.12.2020 19.12.2020 11.12.2020 555,82     0,00 20011966 oprava BOBCAT 2020845 2020119717 036 01 Langsfeldova 5402 Martin 1 SK2020119717
2020846 Lekomas s.r.o. 420177 481,21 36265110 14.12.2020 2020846 14.12.2020 28.12.2020 14.12.2020 481,21     0,00 420177 preprava kont autom 2020846 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020847 COOP Jednota DS 502001940 460,00 168831 7.12.2020 2020847 14.12.2020 31.1.2021 14.12.2020 460,00     0,00 502001940 nákupné poukazy 2020847 2020365644 929 01 Korzo Bélu Bartóka 790 Dunajská Streda   SK2020365644
2020848 GOTANA s.r.o. 201001041 3300,00 46279491 11.12.2020 2020848 15.12.2020 25.12.2020 15.12.2020 3300,00 22.12.2020 22.12.2020 3300,00 201001041 Interaktívne tabule mš 2020848 2023308738 958 43 Nedanovce 301 Nedanovce   SK2023308738
2020849 H-Style s.r.o. 200056 1048,81 36272086 8.12.2020 2020849 15.12.2020 22.12.2020 15.12.2020 1048,81 22.12.2020 22.12.2020 1048,81 200056 učebné pomôcky mš 2020849 2022047830 924 00 Z. Kodálya 781/5 Galanta   SK2022047830
2020850 BP 8 stav s.r.o. 200100009 260,00 50246836 14.12.2020 2020850 14.12.2020 18.12.2020 14.12.2020 260,00 22.12.2020 22.12.2020 260,00 200100009 knihy 2020850 2120259383 930 36 424 Horná Potôň   SK2120259383
2020851 SOFT - GL s.r.o. 2012001757 552,00 36182214 15.12.2020 2020851 15.12.2020 30.12.2020 15.12.2020 552,00 17.12.2020 17.12.2020 552,00 2012001757 program jedáleň 2020851 2020057963 040 13 Belehradská 1 Košice   SK2020057963
2020852 a- design studio s.r.o. 20200136 672,00 46037071 15.12.2020 2020852 15.12.2020 22.12.2020 15.12.2020 672,00 18.12.2020 18.12.2020 672,00 20200136 tlačiar. služby 2020852 2023194690 931 01 Veterná 491 Šamorín   SK2023194690
2020853 o.zone s.r.o. 20200461 740,00 47133686 15.12.2020 2020853 15.12.2020 22.12.2020 15.12.2020 740,00 22.12.2020 22.12.2020 740,00 20200461 HP 250 G7 mš 2020853 2023778625 930 05 Cintorínska 614/26 Gabčíkovo 614/26 SK2023778625
2020854 Zuzana Dömötörová 10200020 850,00 35282550 15.12.2020 2020854 15.12.2020 29.12.2020 15.12.2020 850,00 21.12.2020 21.12.2020 850,00 10200020 tlačové služby 2020854 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2020855 Feuer Shop 20200625 1300,00 50398920 15.12.2020 2020855 15.12.2020 29.12.2020 15.12.2020 1300,00 28.12.2020 28.12.2020 1300,00 20200625 služobné rovnošaty hasiči 2020855 1121144365 085 01 Richvald 240 Richvald   SK1121144365
2020856 PETRAM, a.s. 20201105 5141,00 44989814 10.12.2020 2020856 15.12.2020 9.1.2020 15.12.2020 5141,00 14.12.2020 14.12.2020 5141,00 20201105 projekt manažment zníž. energ budovy ocu 2020856 2023058092 831 02 Sibírska 32 Bratislava 32 SK2023058092
2020857 Ing. Ludovít Fiala 202020110 3000,00 32323204 8.12.2020 2020857 15.12.2020 8.1.2021 15.12.2020 3000,00     0,00 202020110 auditorské práce 2020857 1020245589 930 36 Benková Potôň 395 Horná Potôň   SK1020245589
2020858 AGRIPENT, s.r.o. 200342 48,00 35703512 30.11.2020 2020858 15.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 48,00     0,00 200342 práce s new holland 2020858 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020859 ARDSYSTÉM s.r.o. 63120043 2483,00 36397563 15.12.2020 2020859 17.12.2020 29.12.2020 17.12.2020 2483,00     0,00 63120043 vyhotovenie inform. tabúl 2020859 2020105989 010 01 P MUdroňa 5 Žilina   SK2020105989
2020860 Lekomas s.r.o. 420181 720,00 36265110 21.12.2020 2020860 21.12.2020 4.1.2021 21.12.2020 720,00     0,00 420181 preprava žiakov 2020860 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020861 JUDr. Ildikó Uleklová 202012211 368,52 50170597 21.12.2020 2020861 21.12.2020 28.12.2020 21.12.2020 368,52     0,00 202012211 právne služby 2020861 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2020862 ASSECO Solutions, a.s. 220120718 448,14 00602311 21.12.2020 2020862 23.12.2020 4.1.2021 23.12.2020 448,14 17.12.2020 17.12.2020 448,14 220120718 aktual. programov 2020862 2020447990 831 01 Bárdošova 2 Bratislava   SK2020447990
2020863 MAXNETWORK s.r.o. 202023221 306,65 36250481 21.12.2020 2020863 23.12.2020 4.1.2021 23.12.2020 306,65     0,00 202023221 montáž kamery 2020863 2020192009 925 22 Kapitána Jána Nálepku 866 Veľké Úľany   SK2020192009
2020864 Slovenská pošta, a.s. 2004707145 21,60 36631124 17.12.2020 2020864 23.12.2020 28.12.2020 23.12.2020 21,60 11.12.2020 11.12.2020 21,60 2004707145 predškolská výchova mš 2020864 2021879959 974 01 Partizánska cesta 9 Banská Bystrica   SK2021879959
2020865 ZE energia a.s. 7010776414 -3,16 36677281 18.12.2020 2020865 23.12.2020 4.1.2021 23.12.2020 -3,16     0,00 7010776414 opravne Fa elektrina 2020865   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020866 MUCHA REKLAMA s.r.o. 2020198 132,00 52123707 10.12.2020 2020866 11.12.2020 23.12.2020 11.12.2020 132,00     0,00 2020198 tabuľa gravírovaná požiar zbrojnica 2020866 2120920318 040 13 Bukurešťská 7 Košice   SK2120920318
2020867 F K L stavebná, spol. s r.o. 2020030 63265,28 31104266 16.12.2020 2020867 23.12.2020 15.1.2021 23.12.2020 63265,28 28.12.2020 28.12.2020 63265,28 2020030 stav. práce dobudov. mš 2020867 2020419104 956 11 SNP 85 Ludanice 85 SK2020419104
2020868 ENERGY PROJECTs.r.o. 200294 988,80 46948546 22.12.2020 2020868 23.12.2020 29.12.2020 23.12.2020 988,80     0,00 200294 kontrola plynových kotlov 2020868 2023746692 929 01 Nárcisová Dunajská Streda 5442/2 SK2023746692
2020869 Beata Kvardová 262020 289,00 41111826 21.12.2020 2020869 21.12.2020 28.12.2020 21.12.2020 289,00 30.12.2020 30.12.2020 289,00 262020 prihlásenie odber miesta mš 2020869 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020870 Beata Kvardová 272020 1495,00 41111826 23.12.2020 2020870 23.12.2020 30.12.2020 23.12.2020 1495,00 30.12.2020 30.12.2020 1495,00 272020 spracov. dát zníž. energ mš a ocu 2020870 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2020871 Tibor Kvarda 252020 289,00 37161064 21.12.2020 2020871 21.12.2020 28.12.2020 21.12.2020 289,00 30.12.2020 30.12.2020 289,00 252020 oprava kov. prvkov 2020871 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020872 Tibor Kvarda 262020 1015,00 37161064 23.12.2020 2020872 23.12.2020 30.12.2020 23.12.2020 1015,00 30.12.2020 30.12.2020 1015,00 262020 oprava kov. prvkov 2020872 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2020873 Lekomas s.r.o. 420184 421,20 36265110 29.12.2020 2020873 29.12.2020 12.1.2021 29.12.2020 421,20     0,00 420184 preprava kont autom 2020873 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020874 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 56,46 35697270 23.12.2020 2020874 29.12.2020 6.1.2021 29.12.2020 56,46     0,00 0008893034 telefon 2020874 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2020875 ENERGY PROJECTs.r.o. 200294 988,80 46948546 22.12.2020 2020875 29.12.2020 29.12.2020 29.12.2020 988,80     0,00 200294 kontr. plyn kotlov 726 bj 2020875 2023746692 929 01 Nárcisová Dunajská Streda 5442/2 SK2023746692
2020876 Kohusová Mária 200101 329,73 32307641 10.12.2020 2020876 29.12.2020 20.12.2020 29.12.2020 329,73     0,00 200101 dvere 655 bj 2020876 1020257678 931 01 Hlavná 29 Šamorín   SK1020257678
2020877 SOTAC, s.r.o. 200226 126,74 36189855 21.12.2020 2020877 29.12.2020 1.1.2021 29.12.2020 126,74     0,00 200226 publikácia ocu 2020877 2020045720 040 01 Južná trieda Košice 1 SK2020045720
2020878 Lekomas s.r.o. 420186 334,66 36265110 29.12.2020 2020878 29.12.2020 12.1.2021 29.12.2020 334,66     0,00 420186 prenájom kosačky 2020878 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020879 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2000342 5577,46 34074694 31.12.2020 2020879 31.12.2020 15.1.2021 31.12.2020 5577,46     0,00 2000342 uloženie odpadu 2020879 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2020880 Wolters Kluwer sro 8431154759 129,00 31348262 22.12.2020 2020880 22.12.2020 22.12.2020 22.12.2020 129,00 22.12.2020 22.12.2020 129,00 8431154759 predplatne 2020880 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2020881 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 222012059 524,88 36357065 31.12.2020 2020881 31.12.2020 19.1.2021 31.12.2020 524,88     0,00 222012059 odcvoz vyseparovaného odpadu 2020881 2022183515 821 05 Osvetová 24 Bratislava   SK2022183515
2020882 Ing. Peter Šandal 31920 80,00 40027643 31. 12. 0201 0:00:00 2020882 31.12.2020 7.1.2021 31.12.2020 80,00     0,00 31920 požiarne služby 2020882 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2020883 ZE energia a.s. 7141467631 2397,14 36677281 31.12.2020 2020883 31.12.2020 20.1.2021 31.12.2020 2397,14     0,00 7141467631 vyúčtovanie elektrina 2020883   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020884 ZE energia a.s. 7141467633 210,35 36677281 31.12.2020 2020884 31.12.2020 20.1.2021 31.12.2020 210,35     0,00 7141467633 vyúčtov. elektrina 2020884   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020885 Slovak Telekom, a.s. 8275109825 37,34 35763469 31.12.2020 2020885 31.12.2020 18.1.2021 31.12.2020 37,34     0,00 8275109825 telefon 2020885 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020886 Slovak Telekom, a.s. 8275059288 142,34 35763469 31.12.2020 2020886 31.12.2020 18.1.2021 31.12.2020 142,34     0,00 8275059288 telefon 2020886 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020887 Slovak Telekom, a.s. 8275144737 331,58 35763469 31.12.2020 2020887 31.12.2020 18.1.2021 31.12.2020 331,58     0,00 8275144737 mobil 2020887 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020888 Slovak Telekom, a.s. 8275109790 230,82 35763469 31.12.2020 2020888 31.12.2020 18.1.2021 31.12.2020 230,82     0,00 8275109790 telefon 2020888 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020889 Slovak Telekom, a.s. 8275086794 181,83 35763469 31.12.2020 2020889 31.12.2020 18.1.2021 31.12.2020 181,83     0,00 8275086794 telefon 2020889 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2020890 Andrej Mészáros 2000583 140,30 43016341 19.12.2020 2020890 31.12.2020 18.1.2021 31.12.2020 140,30     0,00 2000583 oprava plyyn zariad 19 bj Sípos A. 2020890 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2020891 Andrej Mészáros 2000584 81,36 43016341 19.12.2020 2020891 31.12.2020 18.1.2021 31.12.2020 81,36     0,00 2000584 oprava plyn zariad. 19 bj Nagy L. 2020891 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2020892 Andrej Mészáros 2000585 146,40 43016341 19.12.2020 2020892 19.12.2020 18.1.2021 19.12.2020 146,40     0,00 2000585 oprava plyn zariad 12 bj 2020892 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2020893 Andrej Mészáros 2000586 175,44 43016341 19.12.2020 2020893 19.12.2020 18.1.2021 19.12.2020 175,44     0,00 2000586 servis plyn zariadení 12 bj 2020893 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2020894 Enel s.r.o. 2011000498 412,68 44553412 31.12.2020 2020894 31.12.2020 14.1.2021 31.12.2020 412,68     0,00 2011000498 prev. údržba elektrina 2020894 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020895 Enel s.r.o. 2011000488 1394,08 44553412 31.12.2020 2020895 31.12.2020 14.1.2021 31.12.2020 1394,08     0,00 2011000488 prev. údržba elektrina 2020895 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2020896 SPP a.s. 8920025620 -976,94 35815256 31.12.2020 2020896 31.12.2020 14.1.2021 31.12.2020 -976,94     0,00 8920025620 opravna fa plyn 2020896   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020897 SPP a.s. 8920025619 -131,51 35815256 31.12.2020 2020897 31.12.2020 14.1.2021 31.12.2020 -131,51     0,00 8920025619 opravna fa plyn 2020897   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020898 ZE energia a.s. 7200938817 1167,28 36677281 31.12.2020 2020898 31.12.2020 21.1.2021 31.12.2020 1167,28     0,00 7200938817 elektrina ocu 2020898   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020899 ZE energia a.s. 7131597397 290,62 36677281 31.12.2020 2020899 31.12.2020 21.1.2021 31.12.2020 290,62     0,00 7131597397 elektrina KD 2020899   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020900 ZE energia a.s. 7191003149 1986,37 36677281 31.12.2020 2020900 31.12.2020 21.1.2021 31.12.2020 1986,37     0,00 7191003149 elektrina mš 2020900   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020901 ZE energia a.s. 7171182629 784,88 36677281 31.12.2020 2020901 31.12.2020 21.1.2021 31.12.2020 784,88     0,00 7171182629 VO janák 2020901   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020902 ZE energia a.s. 7171182628 491,94 36677281 31.12.2020 2020902 31.12.2020 21.1.2021 31.12.2020 491,94     0,00 7171182628 VO sása 2020902   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020903 ZE energia a.s. 7181103216 68,50 36677281 31.12.2020 2020903 31.12.2020 21.1.2021 31.12.2020 68,50     0,00 7181103216 elektrina TJ 2020903   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020904 ZE energia a.s. 7181103215 426,42 36677281 31.12.2020 2020904 31.12.2020 21.1.2021 31.12.2020 426,42     0,00 7181103215 elektrina mš 2020904   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020905 ZE energia a.s. 7141467634 82,63 36677281 31.12.2020 2020905 31.12.2020 20.1.2021 31.12.2020 82,63     0,00 7141467634 elektrina 2020905   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020906 ZE energia a.s. 7141467632 37,79 36677281 31.12.2020 2020906 31.12.2020 20.1.2021 31.12.2020 37,79     0,00 7141467632 elektrina 655 B 2020906   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020907 ZE energia a.s. 7300030235 94,62 36677281 31.12.2020 2020907 31.12.2020 21.1.2021 31.12.2020 94,62     0,00 7300030235 vyúčtov. elektrina 2020907   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020908 ZE energia a.s. 7141467635 1149,91 36677281 31.12.2020 2020908 31.12.2020 20.1.2021 31.12.2020 1149,91     0,00 7141467635 vyúčtov. elektrina 2020908   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020909 ZE energia a.s. 7370018089 161,98 36677281 31.12.2020 2020909 31.12.2020 20.1.2021 31.12.2020 161,98     0,00 7370018089 vyúčtov. elektrina 2020909   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020910 ZE energia a.s. 7171181039 519,95 36677281 31.12.2020 2020910 31.12.2020 20.1.2021 31.12.2020 519,95     0,00 7171181039 vyúčtov. elektrina 2020910   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020911 ZE energia a.s. 7171181038 -8,09 36677281 31.12.2020 2020911 31.12.2020 20.1.2021 31.12.2020 -8,09     0,00 7171181038 vyúčtov. elektrina 12 bj 2020911   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020912 ZE energia a.s. 7151358293 -10,27 36677281 31.12.2020 2020912 31.12.2020 20.1.2021 31.12.2020 -10,27     0,00 7151358293 vyúčtov. elektrina 2020912   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020913 Valeur 12162020 1800,00 34119850 21.12.2020 2020913 31.12.2020 4.1.2021 31.12.2020 1800,00     0,00 12162020 tlačové služby hlásnik 2020913 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2020914 M&H project s.r.o. 20200107 600,00 50451545 12.11.2020 2020914 31.12.2020 19.11.2020 31.12.2020 600,00     0,00 20200107 energ, certifikát rekuperácia 2020914 2120339837 831 06 Karpatské námestie 10A Bratislava   SK2120339837
2020915 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143017846 36,00 31318762 31.12.2020 2020915 31.12.2020 14.1.2021 31.12.2020 36,00     0,00 0143017846 odvoz kuch. odpadu 2020915 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2020916 AGRIPENT, s.r.o. 200637 72,00 35703512 31.12.2020 2020916 31.12.2020 25.1.2021 31.12.2020 72,00     0,00 200637 práce s new holland 2020916 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020917 AGRIPENT, s.r.o. 200372 101,52 35703512 31.12.2020 2020917 31.12.2020 25.1.2021 31.12.2020 101,52     0,00 200372 kamenivo 2020917 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2020918 ZE energia a.s. 7300031492 -7,36 36677281 31. 12. 0202 0:00:00 2020918 31.12.2020 25.1.2021 31.12.2020 -7,36     0,00 7300031492 vyúčtov. elektr. KD 2020918   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2020919 Lindström 2128255 24,42 35742364 31.12.2020 2020919 31.12.2020 21.1.2021 31.12.2020 24,42     0,00 2128255 prenájom rohoží 2020919 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2020920 SPP a.s. 8480538121 -2797,18 35815256 31.12.2020 2020920 31.12.2020 27.1.2021 31.12.2020 -2797,18     0,00 8480538121 vyúčtov. plyn KD 2020920   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020921 SPP a.s. 8400044780 5762,57 35815256 31.12.2020 2020921 31.12.2020 27.1.2021 31.12.2020 5762,57     0,00 8400044780 vyúčtov. plyn ocu 2020921   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020922 SPP a.s. 8480538122 -626,02 35815256 31.12.2020 2020922 31.12.2020 27.1.2021 31.12.2020 -626,02     0,00 8480538122 vyúčtov. plyn zdr. str. 2020922   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020923 SPP a.s. 8480538123 -27,86 35815256 31.12.2020 2020923 31.12.2020 27.1.2021 31.12.2020 -27,86     0,00 8480538123 vyúčtov. plyn pohr. služba 2020923   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020924 SPP a.s. 8480538124 -758,65 35815256 31. 12. 0201 0:00:00 2020924 31.12.2020 27.1.2021 31.12.2020 -758,65     0,00 8480538124 vyúčtov. plyn lekáreň 2020924   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020925 SPP a.s. 8480538125 -257,36 35815256 31.12.2020 2020925 31.12.2020 27.1.2021 31.12.2020 -257,36     0,00 8480538125 vyúčtov. plyn mš 2020925   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020926 SPP a.s. 8480538126 -1920,36 35815256 31.12.2020 2020926 31.12.2020 27.1.2021 31.12.2020 -1920,36     0,00 8480538126 vyúčtov. plyn TJ 2020926   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020927 SPP a.s. 8480538127 -915,55 35815256 31.12.2020 2020927 31.12.2020 27.1.2021 31.12.2020 -915,55     0,00 8480538127 vyúčtov. plyn 15 bj 2020927   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020928 SPP a.s. 8482977786 -938,84 35815256 31.12.2020 2020928 31.12.2020 27.1.2021 31.12.2020 -938,84     0,00 8482977786 vyúčtov. plyn 12 bj 2020928   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2020929 Garant Plus - DDD 20371 316,44 35017651 31.12.2020 2020929 31.12.2020 21.1.2021 31.12.2020 316,44     0,00 20371 derat. práce 655, 726 bj 2020929 1020251606 930 02   Orechová Potôň 268 SK1020251606
2020930 JUDr. Ildikó Uleklová 202101042 200,00 50170597 31.12.2020 2020930 31.12.2020 11.1.2021 31.12.2020 200,00     0,00 202101042 právne služby 2020930 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2020931 Lekomas s.r.o. 420185 1800,36 36265110 29.12.2020 2020931 31.12.2020 12.1.2021 31.12.2020 1800,36     0,00 420185 lisovanie 2020931 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020932 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 302000219 1959,70 36550949 31.12.2020 2020932 31.12.2020 1.2.2021 31.12.2020 1959,70     0,00 302000219 voda 2020932 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020933 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8020053150 3483,26 36550949 31.12.2020 2020933 31.12.2020 1.2.2021 31.12.2020 3483,26     0,00 8020053150 voda BNŠ 2020933 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2020934 Lekomas s.r.o. 420188 93,60 36265110 31.12.2020 2020934 31.12.2020 19.1.2021 31.12.2020 93,60     0,00 420188 preprava kont autom 2020934 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2020935 CSE-VA s.r.o. 202001 6760,00 47530154 31.12.2020 2020935 31.12.2020 31.1.2021 31.12.2020 6760,00     0,00 202001 nákupné poukážky 2020935 2023945484 930 37 Malý Lég 247 Lehnice   SK2023945484
2020936 Mikuláš Foldes 2000024 720,00 32329628 31.12.2020 2020936 31.12.2020 30.1.2021 31.12.2020 720,00     0,00 2000024 nákupné poukážky 2020936 1030043410 930 34 Veľká Budafa 58 Holice   SK1030043410
2020937 TOPSET Solutions s.r.o. 6200355 4,20 46919805 31.12.2020 2020937 31.12.2020 31.1.2021 31.12.2020 4,20     0,00 6200355 aktual. programov 2020937 2023645162 900 31 Hollého 2366 Stupava 25 B SK2023645162