Obsah

Vážení spoluobčania,

 

     v súčasnosti prebieha proces aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lehnice na obdobie 2022 - 2026, s cieľom plánovania a podpory rozvoja sociálnych služieb v obci Lehnice tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami.

     Komunitný plán sociálnych služieb obce Lehnice na obdobie 2022 - 2026 je dôležitým dokumentom k realizácii potrebných opatrení a zmien v sociálnej oblasti a to na základe spolupráce medzi samosprávou, odborníkmi a verejnosťou.

      Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Lehnice.

     

      Ďakujeme Vám za spoluprácu.

 

Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lehnice na obdobie 2022 - 2026