Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty

                         eu                                irop                             mirri                                                             

 

 

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ výstavbou pavilónu

 

Prijímateľ: Obec Lehnice

Nenávratný finančný príspevok: 783 703,36 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:   701 208,27 EUR

Cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

Cieľ projektu: skvalitnenie a rozšírenie infraštruktúry MŠ v obci Lehnice, nevyhnutnej pre zvýšenie zaškolenosti detí vo veku 3-5 rokov a uspoko-

                       jenie dopytu po kapacitách MŠ v obci a okolí, formou výstavby nového pavilónu.

Ciele projektu sa budú realizovať 4 hlavnými aktivitami:

- výstavba pavilónu MŠ

- rekonštrukcia existujúceho objektu MŠ

- úprava areálu MŠ (doplnenie prvkov inkluz. vzdelávania, prvkov zelenej infraštruktúry)

- materiálno - technické vybavenie MŠ.

Realizácia projektu: 06/2022 do 02/2023