Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obci Lehnice a jej spádovej oblasti

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v obci Lehnice a jej spádovej oblasti

 

Obec Lehnice, v súlade so schváleným Programom hospodársko-sociálneho rozvoja obce Lehnice na roky 2015 – 2020, začala prípravy na projektovom zámere „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Lehniciach“ (ďalej len „CIZS“). Touto aktivitou obec reaguje na výzvu z Integrovaného operačného programu IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8, vyhlásenú dňa 9.apríla 2018 Ministerstvom zdravotníctva SR.

 

V rámci hlavných aktivít projektu plánuje žiadateľ zrekonštruovať a zmodernizovať budovu určenú predovšetkým pre poskytovanie primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v obci Lehnice a jej spádovom území na ulici Lehnice 15, 930 37 Lehnice.

 

V procese prípravy projektového zámeru sa realizujú verejné konzultácie s rôznymi aktérmi, s cieľom pripraviť dlhodobo udržateľný koncept moderných, efektívnych a kvalitných služieb integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti a služieb podpory zdravia.

 

V prípade Vášho záujmu o účasť na tvorbe konceptu CIZS a následne poskytovania služieb  zdravotnej starostlivosti alebo sociálnej starostlivosti v obci Lehnice, kontaktujte prosím p. Františka Szitásiho, starostu obce Lehnice.

 

Termín: do 31. mája 2018

Obecný úrad Lehnice

Lehnice 89

93037 Lehnice

 

Kontakty:

e-mail: starosta@lehnice.sk

Tel: +421 31 5586 117

 

 

Vyvesené: 27. 4. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť