Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Usporiadanie užívacích vzťahov k pozemkom v náhradnom užívaní

Usporiadanie užívacích vzťahov k pozemkom v náhradnom užívaní

            Oznamujeme občanom obce Lehnice, ktorí mali pridelené pozemky do  náhradného užívania v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – zákon o pozemkových úpravách, že vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania sú povinní do 31.10.2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy k týmto pozemkom podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Užívatelia doterajších náhradných pozemkov môžu v lehote do 28.02.2018 podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajším náhradným pozemkom v prospech týchto vlastníkov.

Doterajšie  rozhodnutia vydane podľa zákona o pozemkových úpravách stratia platnosť 31.12.2018 ak nebol podaný návrh podľa zákona o nájme.  

Tlačivá na podanie návrhu na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajším náhradným pozemkov sú k dispozícii na Obecnom úrade v Lehniciach, alebo tu na stiahnutie.

Vyvesené: 8. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť