Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.01.2019

Zmluva o nájme bytu

5699

Neuvedené

Študent Jozef, Zuzana Študentová

Obec Lehnice

25.01.2019

Zmluva o nájme bytu

8A726

Neuvedené

Titus Rigó, Viola Rigová, Estera Rigová, Attila Sziráki

Obec Lehnice

25.01.2019

Zmluva o nájme bytu

8B726

Neuvedené

Varga Tibor

Obec Lehnice

25.01.2019

Zmluva o nájme bytu

7699

Neuvedené

Študent Tibor, Študentová Silvia

Obec Lehnice

25.01.2019

Zmluva o nájme bytu

115

Neuvedené

Ľudmila Kmeťová, Tibor Sárközi

Obec Lehnice

25.01.2019

Nájomná zmluva

10354

Neuvedené

Tibor Rigó, Angelika Rigóová Kellerová

Obec Lehnice

05.02.2019

Uznanie dlhu s dohodou o splátkach

Dlh82019

1 031,62 EUR

Edita Rigová

Obec Lehnice

05.02.2019

Uznanie dlhu s dohodou o splátkach

Dlh92019

628,02 EUR

Edita Rigová

Obec Lehnice

18.02.2019

Zmluva o nájme bytu

9699

Neuvedené

Varga Gabriel

Obec Lehnice

18.02.2019

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Dlh12019

2 400,00 EUR

Štefan Rigó

Obec Lehnice

19.02.2019

Dohoda o skončení nájmu

12699

Neuvedené

Dávid Bartalos, Anita Csenkeyová

Obec Lehnice

20.02.2019

Kúpna Zmluva

2/2019

902 917,94 EUR deväťstodvatisíc deväťstosedemnásť eur deväťdesiatštyri centov

TOMreal, s.r.o., Bratislavská 37, 93101 Šamorín

Obec Lehnice

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu

2A791

Neuvedené

Dominik Deák, Barbora Síposová

Obec Lehnice

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu

3A791

Neuvedené

Libor Gašparík, Zlata Gašparíková

Obec Lehnice

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu

4A791

Neuvedené

Jozef Borbély, Natália Vasiová

Obec Lehnice

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu

5A791

Neuvedené

Peter Brezovský, Mária Vasiová

Obec Lehnice

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu

6A791

Neuvedené

Zita Nagyová, Annamária Nagyová

Obec Lehnice

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu

7A791

Neuvedené

Iveta Plavá, Vojtech Sípos

Obec Lehnice

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu

8A791

Neuvedené

Lívia Csadiová, MUDr. Ondrej Csadi

Obec Lehnice

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu

1B791

Neuvedené

Ján Potocsi

Obec Lehnice

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu

2B791

Neuvedené

Angela Brisudová

Obec Lehnice

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu

3B791

Neuvedené

Eugen Rigó

Obec Lehnice

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu

4B791

Neuvedené

Marcela Nagyová, Boris Čonka

Obec Lehnice

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu

5B791

Neuvedené

Eugen Csiba, Denisa Kosárová

Obec Lehnice

28.02.2019

Zmluva o nájme bytu

6B791

Neuvedené

Monika Kiaczová, Thomas Gémes

Obec Lehnice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: