Lehnice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Všeobecne záväzné nariadenie obce Lehnice o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom

Zodpovedá: Obec Lehnice