Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Milí rodičia škôlkarov,

 

Materská škola v Lehniciach je v prevádzke:         od 6,30 hod. do 17,00 hod.

Prijímanie detí do materskej školy je:                  od 6,30 hod. do 8,15 hod.

 

Ranný filter: bližšie informácie a písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti nájdete tu: Školský rok v MŠ (informácie)

Autor: Lucia Beňadiková

 

Aktuality

23.09.2022

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Futbalové zápasy Foci mérkőzések

Detail

23.09.2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Pracovníci elektrární oznamujú, že 24. a 25. septembra ( sobota, nedeľa ) budú vykonávať odpočet elektromerov v Masníkove a vo Veľkom Légu. A villanyművek dolgozói értesítik, hogy szeptember 24 és 25 ( szombat, vasárnap ) a villanyórák leolvasására kerül sor Nagylégen és Előpatonyban.

Detail

23.09.2022

Odpočet elektromerov 3

Odpočet elektromerov

Odpočet

Detail

21.09.2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Zoom Optika Ba bude dňa 22.9.2022 vykonávať bezplatné meranie dioptrií a očného tlaku pred obecným úradom od 14:00 do 16:00. A Zoom Optika Ba 2022.9.22. a Községi hivatal előtt ingyenes dioptriamérést és szemvizsgálatot fog végezni 14:00-től 16:00-ig.

Detail

16.09.2022

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Futbalové zápasy Foci mérkőzések

Detail

15.09.2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Obvodná lekárka MUDr. Lászlóová od 16.9. do 23.9. neordinuje. Zastupovanie bude v Šamoríne MUDr. Babejová. A körzeti orvosnő MUDr. László szeptember 16-tól 23-ig nem rendel. Helyttesítés Somorján lesz MUDr. Babejová.

Detail

14.09.2022

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Záhradkárska výstava v sobotu 17.9. od 13:00. Kiskertészek kiállítása szombaton szeptember 17. 13:00-től.

Detail

09.09.2022

Pozvánka / Meghívó 3

Pozvánka / Meghívó

V areáli maďarskej základnej školy sa koná v sobotu 10.9. rodinný deň. A magyar alapiskola udvarán szombaton 9.10. családi nap lesz.

Detail