Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 Informačné letáky Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie informovanosti obyvateľstva  a varovania pred infekciou koronavírusom

 

Čo robiť, ak ste chorý - COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia - COVID-19

Pomoc sebe a druhým - COVID-19

10 odporúčaní keď ste doma - COVID-19

 

 

Aktuality

26.02.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že v utorok 2.-ho marca od 9:00 do 12:00 bude odstávka vody v Lehniciach. Vízművek értesítik, hogy kedden március 2-án 9:00-tól 12:00-ig nem lesz vízellátás Légen.

Detail

23.02.2021

Oznámenie 1

Oznámenie

„Západoslovenská Distribučná akciová spoločnosť Vám oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude prostredníctvom poverenej firmy LESOREK s.r.o. vykonávať orezy konárov stromov, ktoré zasahujú do vzdušného elektrického vedenia. Údržba bude prevedená na základe oprávnení vyplývajúcich zo zákona o energetik

Detail

23.02.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 24-ho februára. A zöld kukában lévő hulladék elszállítására szerdán február 24-én kerül sor.

Detail

22.02.2021

Oznámenie / Értesítés 8

Oznámenie / Értesítés

Výsledky za víkend : 1 517 testov pozitívnych 11, z toho 10 s trvalým pobytom v Lehniciach - 0,72%. A hétvége végeredménye : 1 517 tesztből 11 pozitív volt, ebből légi állandó lakhellyel 10 lakos - 0,72%.

Detail

19.02.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Detská lekárka MUDr. Bizubová bude od 22.februára do 12.marca ordinovať nasledovne : pondelok, štvrtok v Michale na Ostrove a ostatné dni v Holiciach po telefonickom dohovore. Gyermeorvosnő MUDr. Bizubová február 22-től március 12-ig a következő képpen fog rendelni : hétfőn és csütörtökön Mihályf

Detail

19.02.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Obvodná lekárka MUDr. Modravá bude v pondelok 22.2. ordinovať od 12:00 do 15:00 Körzeti orvosnő MUDr. Modravá hétfőn február 22.-én 12:00-től 15:00-ig rendel.

Detail

19.02.2021

Testovanie / Tesztelés 1

Testovanie / Tesztelés

5. kolo testovania na obvyklých miestach v Lehniciach : Sobota (20.2.) 8:00-18:00, prestávka 11:30-13:00 Nedeľa (21.2.) 8:00-12:00 5. kör tesztelés a szokott helyeken Légen Szombat (2.20.) 8:00-18:00, szünet 11:30-13:00 Vasárnap (2.21.) 8:00-12:00

Detail

17.02.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Obvodná lekárka MUDr. Modravá v piatok 19.2. ordinuje do 11:00. Körzeti orvosnő MUDr. Modravá pénteken február 19. 11:00-ig rendel.

Detail

16.02.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz PET fliaš sa uskutoční v stredu 17.-ho februára. A műanyag flakonok elszállítására szerdán február 17-én kerül sor.

Detail

15.02.2021

4.kolo víkendového testovania / hétvégi tesztelés 4.kör 11

4.kolo víkendového testovania / hétvégi tesztelés 4.kör

Výsledky víkendového testovania : Celkovo 1530 otestovaných, 8 pozitívnych čo je 0,52%, z toho pozitívnych Lehničanov bolo 6, čo je 0,39% Hétvégi tesztelés eredménye : Az 1530 letesztelt polgárból 8 volt pozitív, ami 0,52% a pozitívan tesztelt légiek száma 6, ami 0,39% jelent.

Detail

12.02.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vedenie materskej školy so súhlasom zriaďovateľa Vám oznamuje, že materská škola od 15.2.2021 bude fungovať v obmedzenej prevádzke ako doteraz. Osoby sprevádzajúce dieťa sa potrebujú preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Az óvoda vezetősége a fenntartó beleegyezésével értesíti Önöket, hogy az óvoda 2021.2.15-től korlátozott módon üzemel, ahogy eddig. A gyermeket kísérő személynek kell negatív teszt nem öregebb 7 napnál.

Detail

12.02.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

V záujme väčšieho komfortu ako aj čistoty parku rozmiestnil obecný úrad v areáli niekoľko smetných košov a lavičky. Dúfame, že sa nestanú obeťami vandalizmu. A tisztaság és a nagyobb komfort érdekében a Községi hivatal szemétkosarakat és padokat helyezett el a park több pontján. Reméljük, hogy nem válnak a vandalizmus áldozatáva.

Detail

12.02.2021

Testovanie / Tesztelés 1

Testovanie / Tesztelés

ĎALŠIE KOLO TESTOVANIA COVID-19 NA OBVYKLÝCH MIESTACH V LEHNICIACH : Sobota (13.2.) 8:00-18:00, prestávka 11:30-13:00 Nedeľa (14.2.) 8:00-12:00 KÖVETKEZŐ KÖR COVID-19 TESZTELÉS LÉGEN A SZOKOTT HELYEKEN : Szombat (2.13.) 8:00-18:00, szünet 11:30-13:00 Vasárnap (2.14.) 8:00-12:00

Detail

12.02.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vývoz fekálií - Kolónia, Masníkovo. Zsumpa szívatás - Kolónia, Előpatony

Detail

08.02.2021

Víkendové testovanie / Hétvégi tesztelés 1

Víkendové testovanie / Hétvégi tesztelés

Výsledky víkendového testovania : Celkový počet testov 1667 z toho pozitívnych 14 t.j. 0,83%. Z pozitívnych bolo Lehničanov 6 t.j. pozitivita u Lehničanov je 0,35%. A hétvégi tesztelés eredménye : A letesztelt 1667 polgárból 14 lett pozitív ami 0,83%. A pozitívakból csak 6 volt a légi ami 0,35% jelent.

Detail

07.02.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Oznam pre žiakov -a ich zákonných zástupcov základných škôl a materskej školy v Lehniciach Na základe vyhodnotenia epidemiologickej situácie ako aj odporúčania RUVZ základné školy a materská škola v Lehniciach zostanú od zajtra 8.2.2021 zatvorené. Fungovať budú iba služby pre kritickú infraštruktúru. Közlemény a légi alapiskolák és óvoda diákjai ill .azok törvényes képviselői részére A járvány alakulása valamint a RKH ajánlása alapján Lég község iskolái és óvodája holnaptól 2021.2.8-tól zárva maradnak.Csak a kritikus infrastruktúra számára nyújtott szolgáltatások maradnak.

Detail

05.02.2021

Ďalšie testovanie / Tesztelés 1

Ďalšie testovanie / Tesztelés

ĎALŠIE KOLO TESTOVANIA COVID-19 NA OBVYKLÝCH MIESTACH V LEHNICIACH : Sobota (6.2.) 8:00-18:00, prestávka 11:30-13:00 Nedeľa (7.2.) 8:00-12:00 ☝ KÖVETKEZŐ KÖR COVID-19 TESZTELÉS LÉGEN A SZOKOTT HELYEKEN : Szombat (2.6.) 8:00-18:00, szünet 11:30-13:00 Vasárnap (27.) 8:00-12:00

Detail

05.02.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Upozorňujeme, že pri testovaní majú prednosť obyvatelia Lehníc a rodičia žiakov lehnických škôl a škôlky. Figyelmeztetjük arra, hogy a tesztelés alatt előnye van a légi lakosoknak és a légi iskolákba valamint óvodába járó gyermekek szüleinek.

Detail

05.02.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vedenie materskej školy so súhlasom zriaďovateľa Vám oznamuje, že materská škola od 8.2.2021 bude fungovať v bežnej prevádzke. Na základe usmernenia Ministerstva školstva osoby, ktoré sprevádzajú dieťa do materskej školy, sú povinné sa preukázať negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu, nie starším ako 7 dní. Az óvoda vezetősége a fenntartó beleegyezésével értesíti önöket, hogy 2021.2.8-tól az óvoda eredeti módon üzemel. Az Iskolaügyi Minisztérium útmutatója alapján a gyermeket óvodába kísérő személynek rendelkeznie kell negatív PCR vagy antigén teszt eredménnyel, mely nem lehet öregebb 7 napnál.

Detail

02.02.2021

Oznámenie / Értersítés 1

Oznámenie / Értersítés

Odvoz odpadu z modrej nádoby – papier sa uskutoční v stredu 3 .-ho februára. A kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán február 3-án kerül sor.

Detail

31.01.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Milí Lehničania, máme výsledok testovania- Z 1646 testovaných bolo 18 pozitívnych, čo znamená 1,09%...., čiže sme lepší v Lehniciach o cca.0,4 %bodu oproti minulému týždňu. Ďakujem obyvateľom, zdravotníkom, hasičom, armáde , polícii a samozrejme usilovným pracovníkom obecného úradu....!! Zároveň chcem pozitívne testovaných poprosiť, aby dodržali podmienky karantény....inak celé testovanie a úsilie toľkých ľudí nemá vôbec význam....!!! Ďakujem za pochopenie.! Kedves Légiek, megszületett a tesztelés végeredménye - 1646 letesztelt közül 18 a pozitív, ami 1,09 % jelent , tehát cca.0,4 % kal jobbak lettünk Légen , mint a múlt héten . Köszönöm a lakosságnak, egészségügyi dolgozóknak, tüzoltóknak, hadseregnek,rendőrségnek és természetesen a községi hivatal szorgalmas dolgozóinak.....!!! Végezetül szeretném a pozitívan tesztelteket megkérni, tartsák be a karantén feltételeit.....mert ha nem , akkor az egész tesztelésnek és a sok ember fáradozásának semmi értelme nincs..... Köszönöm a megértést..!!!

Detail

29.01.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa DS 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa DS

Regionálna veterinárna a potravinová správa DS OPATRENIA v prílohe.

Detail

29.01.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

DRUHÉ KOLO TESTOVANIA COVID-19 NA OBVYKLÝCH MIESTACH V LEHNICIACH : Sobota (30.1.) 8:00-18:00, prestávka 11:30-13:00 Nedeľa (31.1.) 8:00-12:00 MÁSODIK KÖR COVID-19 TESZTELÉS LÉGEN A SZOKOTT HELYEKEN : Szombat (1.30.) 8:00-18:00, szünet 11:30-13:00 Vasárnap (1.31.) 8:00-12:00

Detail

24.01.2021

Testovanie v Lehniciach / Tesztelés Légen 1

Testovanie v Lehniciach / Tesztelés Légen

ĎAKUJEME NAŠIM OBČANOM ZA OHĽADUPLNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ PRI TESTOVANÍ. Výsledky trojdňového testovania na Covid-19 v Lehniciach : 1 645 vykonaných testov z toho 25 pozitívnych, t.j. 1,5% KÖSZÖNJÜK A LAKOSSÁGNAK A FELELŐSÉGTELJES ÉS MEGÉRTŐ VISELKEDÉST A TESZTELÉS SORÁN. Háromnapos Covid-19 teszt eredményei Légen: 1 645 elvégzett tesztek ebből 25 pozitív , 1,5%

Detail

22.01.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Testovanie nie je povinné pre občanov mladších ako 15 rokov a starších ako 65. UPOZORŇUJEME, ŽE PREDNOSŤ MAJÚ OBYVATELIA LEHNÍC ! A tesztelés nem kötelező a 15 év alatt és 65 év felett. FIGYELMEZTETÉS – A LÉGI LAKOSOKNAK ELŐNYE VAN !

Detail

21.01.2021

Tesztovanie na Covid-19 / Covid-19 tesztelés 1

Testovanie na Covid-19 / Covid-19 tesztelés

Testovanie na Covid-19 Lehnice -bez objednávania na obvyklých miestach : Piatok (22.1.) 12:00-20:00. prestávka 17:00-17:30 Sobota (23.1.) 8:00-17:00. prestávka 12:00-13:00 Nedeľa (24.1.) 8:00-12:00. bez prestávky Covid -19 tesztelés Légen – előrendelés nélkül a szokott helyeken : Péntek (1.22.) 12:00-20:00. szünet 17:00-17:30 Szombat (1.23.) 8:00-17:00. szünet 12:00-13:00 Vasárnap (1.24.) 8:00-12:00. szünet nélkül

Detail

20.01.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dnes bude lekáreň otvorená do 12:30. Ma a patika 12:30-ig lesz nyitva.

Detail

19.01.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu zo žltej nádoby – sklo sa uskutoční 20.-ho januára (streda). A sárga kukában lévő hulladék – üveg elszállítására január 20-án (szerda) kerül sor.

Detail

18.01.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Testovanie na Covid-19 v Lehniciach bude : piatok (22.1.) 12:00-20:00, sobota (23.1.) 08:00-17:00, nedeľa (24.1.) 8:00-12:00 na obvyklých miestach. A Covid-19 tesztelés Légen : péntek (1.22.) 12:00-20:00, szombat (1.23.) 8:00-17:00, vasárnap (1.24.) 8:00-12:00 a megszokott helyeken lesz.

Detail

16.01.2021

Biela sobota / Fehér szombat 2

Biela sobota / Fehér szombat

Sobota ,sviatok- pracovníci obecného úradu sú v pohotovosti. Szombat , ünnep- a községi hivatal dolgozói készenlétben állnak.

Detail

 

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií