Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení obyvatelia Lehníc,

 

     v súčasnosti prebieha v súlade s §4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov proces aktualizácie Programu rozvoja bývania obce Lehnice na obdobie 2024-2030, ktorého cieľom je prispôsobenie konkrétnym požiadavkám obyvateľov obce Lehnice.

     Budeme veľmi radi, ak obyvatelia obce Lehnice, ktorí majú záujem o bývanie v nájomných bytoch vyplnia dotazník. Vyplnený dotazník doručte osobne na Obecný úrad Lehnice, 930 37 Lehnice 89 p. Beňadikovej alebo elektronicky na emailovú adresu: lucia.benadikova@lehnice.sk alebo starosta@lehnice.sk, nakoľko Vaše odpovede budú dôležitým a cenným podkladom pre vypracovanie rozvojového dokumentu. 

 

Dotazník Program rozvoja bývania obce Lehnice na obdobie 2024 - 2030

Kérdőív Lég község lakásfejlesztési programja a 2024-2030 közötti időszakra

Milí rodičia škôlkarov,

 

Materská škola v Lehniciach je v prevádzke:         od 6,30 hod. do 17,00 hod.

Prijímanie detí do materskej školy je:                  od 6,30 hod. do 8,15 hod.