Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Lekárska služba prvej pomoci

Od 1.7.2018 je v Šamoríne zrušená pohotovosť. V blízkej dobe plánuje spoločnosť Rescue Bh otvoriť súkromnú spoplatnenú pohotovosť. Najbližšia pohotovosť je v Dunajskej Strede. Otvorená od 16:00 do : 22:00

Aktuality

25.03.2019

Schôdza / Gyülés 1

Schôdza / Gyülés

Výročná schôdza záhradkárov. Kiskertészek évzáró gyülése.

Detail

22.03.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Futbalové mužstvo U15 odohrá zápas 22.-ho o 16:00 v Malých Dvorníkoch. Mužstvo dospelých odohrá zápas v nedeľu 24.-ho o 15:00 vo Vlčanoch. Odchod autobusu je o 13:00. Az U15 csapat március 22.-én játsza mérkőzését 16:00-kor Kisudvarnokban. A felnőttek csapata vasárnap 15:00-kor játsza mérkőzését Farkasdon. A busz indulása 13:00.

Detail

22.03.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Miestny zväz drobnochovateľov v spolupráci s OcÚ organizuje 23.-ho marca brigádu na vyčistenie cesty smerom na Kolóniu. Zraz je o 8:00 pred OcÚ. A helyi kisállat tenyésztők és a községi hivatal brigádot szervez március 23.-án a Kolónia felé vezető út kitisztítására. Találkozó 8:00-kor KH elött.

Detail

21.03.2019

Našiel sa psík / Talált kutyus 4

Našiel sa psík / Talált kutyus

Našiel sa psík. Info na obecnom úrade. Talált kutyus. Információ a községi hivatalban.

Detail

19.03.2019

Našiel sa psík / Talált kutyus 1

Našiel sa psík / Talált kutyus

Našiel sa psík malého vzrastu, veľmi krotký a bojazlivý. Info na Obecnom úrade. Talált kis növésű kan kutyus, szelid, nagyon félénk. Információ a Községi hivatalban.

Detail

15.03.2019

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Futbalové mužstvo U15 odohrá zápas 15.-ho marca o 16:00 na domácom ihrisku proti futbalistom z Baky. Mužstvo dospelých odohrá zápas na domácom ihrisku 17.-teho marca o 12:00 proti futbalistom z Kostolných Kračian. Az U15 csapat március 15.-én 16:00 kor játsza mérkőzését hazai pályan Baka csapata ellen. A felőttek csapata március 17.-én 12:00-kor játsza mérkőzesuket hazai pályán Egyházkarcsa csapata ellen.

Detail

15.03.2019

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Lehnické včeličky Vás pozývajú na tvorivé dielne do školského klubu v sobotu 16.-ho marca od 09:00 do 11:00. A légi méhecskék meghívjak Önöket a kezműves foglalkozásukra szombaton március 16.-án 09:00-től 11:00-ig.

Detail

12.03.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 13.-ho marca. Tisztelt polgárok, A zöld kukában lévő hulladék elszállítására március 13.-án kerül sor.

Detail

11.03.2019

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru DS 1

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru DS

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi - upozornenie.

Detail

11.03.2019

Svet pečenia / Sütés világa 1

Svet pečenia / Sütés világa

Súťaž v pečení v Lehniciach mala obrovský úspech. Az ,,édes szombat" óriási sikert aratott légen ismét.

Detail

08.03.2019

Futbal  1

Futbal

Výbor futbalového oddielu Vám oznamuje, že futbalové mužstvo dospelých odohrá svoj majstrovský zápas v nedeľu 10.-ho marca o 14:30 na domácom futbalovom ihrisku. Súpermi budú futbalisti z Malej Mače. A labdarúgó szakosztály vezetősége értesíti Önöket, hogy a felnőttek labdarúgó csapata hazai pályá, vasárnap március 10.-én 14:30-kor játsza bajnoki mérkőzését Kismácséd csapata ellen.

Detail

08.03.2019

Hádzaná / Kézilabda 1

Hádzaná / Kézilabda

Hádzanársky oddiel Lehnice Vám oznamuje, že mladšie žiačky odohrajú svoj majstrovský zápas na domácom hádzanárskom ihrisku v sobotu, 9.-ho marca o 13:00 proti hádzanárkam ŠKP Bratislava. A kézilabda szakosztály vezetősége értesíti Önöket, hogy a diáklányok bajnoki mérkőzését hazai pályan, szombaton március 9.-én 13:00-kor SKP pozsony ellen játsza.

Detail

07.03.2019

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Dobrovoľný hasičský zbor v Lehniciach v spolupráci s Obecným úradom Vás pozýva na brigádu ,,Vyčistime Lehnice s hasičmi" 9.-ho marca od 8:00 na úseku Sása-Oľdza. A Légi Önkéntes Tűzoltó Testület és a Községi hivatal meghívja Önt a ,,Tisztítsük meg Léget a tűzoltókkal" brigádra. Március 9.-én 8:00-tól Szász és Olgya közötti útszakaszon.

Detail

05.03.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz odpadového papiera sa uskutoční v stredu 6.-ho marca. Tisztelt polgárok. A hulladékpapír elszállítására szerdán március 6.-án kerül sor.

Detail

04.03.2019

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Obecný úrad Lehnice v spolupráci s Klubom lehnických dôchodcov Vás pozýva na 2.ročník Festivalu cukrárskych výrobkov, v sobotu 9.-ho marca od 15:00 v miestnom kultúrnom dome. A Légi Községi hivatal a légi Nyugdíjasok Klubjával egytemben meghívja Önöket a cukrászati termékek fesztiváljára Légen II.évad- amely március 9.-én szombaton 15:00-tól a helyi kultúrházban lesz megtartva.

Detail

04.03.2019

Schôdza / Gyülés 1

Schôdza / Gyülés

Výročná schôdza chovateľov poštových holubov v Lehniciach. A légi postagalambtenyésztők évzáró gyülése.

Detail

04.03.2019

Oznam 1

Oznam

Oznam o výlukách na trati Bratislava - Komárno v mesiaci marec. info v prílohe.

Detail

01.03.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Obecný úrad oznamuje, že zberný dvor pri cintoríne zaháji prevádzku budúci týždeň v sobotu 9.-ho marca. A községi hivatal értesíti Önöket, hogy a temető melletti gyűjtőudvar jövő hét szombattól március 9.-től kezd üzemelni.

Detail

28.02.2019

Zberný dvor / Gyűjtőudvar 1

Zberný dvor / Gyűjtőudvar

Drvenie betónu na zbernom dvore v Lehniciach. Betonzúzás a légi gyűjtőudvaron.

Detail

15.02.2019

Optické káble / Optikai rendszer 1

Optické káble / Optikai rendszer

Montáž optických káblov. Az optikai rendszer építése.

Detail

14.02.2019

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Združenie rodičov maďarskej školy Vás pozýva 16.-ho februára o 19:00 na dobročinný ples v hostinci u Thalyho. Vstupné 15€. Lístky sú k zakúpeniu v budove základnej školy. A magyar alapiskola szülői tanácsa meghívja Önt jótékonysági báljára február 16.-án 19:00-kor a Thaly vendéglőben. Belépő 15€. Jegyek kaphatók az iskolában.

Detail

12.02.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. V stredu 13.-ho februára sa uskutoční odvoz odpadu zo zelenej nádoby. Tisztelt polgárok. Február 13.-án szerdán a zöld kukában lévő hulladék elszállítására kerül sor.

Detail

11.02.2019

Hasiči / Tűzoltók 1

Hasiči / Tűzoltók

Výročná schôdza lehnických dobrovoľných hasičov sa konala v piatok 8.2.2019 vo veľkej zasadačke obecného úradu. A légi önkéntes tűzoltók évzárója pénteken 2019.2.8. a légi hivatal nagytermében volt megtartva.

Detail

08.02.2019

Oznam / Étresítés 1

Oznam / Étresítés

Prebieha drvenie zelenej hmoty, konárov na zbernom dvore pri cintoríne v Lehniciach. Folyik az ágak daralása-zúzása a légi gyűjtőudvaron.

Detail

08.02.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz PET fliaš sa uskutoční v pondelok 11.-ho februára. Tisztelt polgárok. Hétfőn február 11.-én a műanyag flakonok elszállítására kerül sor.

Detail

07.02.2019

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Lehnické včeličky Vás pozývajú na tvorivé dielne do školského klubu v sobotu 9.-ho februára od 09:00 do 11:00. A légi méhecskék meghívják Önöket a kézműves foglalkozásukra melyre február 9.-én kerül sor a napköziben 09:00-től 11:00-ig.

Detail

06.02.2019

Darovanie krvi 1

Darovanie krvi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v DS organizuje dňa 24.februára o 8:00 darovanie krvi vo veľkej zasadačke Hasičskej stanice Dunajská Streda.

Detail

05.02.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz odpadu z modrej nádoby-papier sa uskutoční v stredu 6.-ho februára. Tisztelt polgárok. Február 6.-án szerdán a kék kukában lévő hulladék elszállítására kerül sor.

Detail

04.02.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Výluky vlakov na trati Komárno-Bratislava v mesiaci február. Info v prílohe.

Detail

29.01.2019

Nájdený psík / Talált kutya 1

Nájdený psík / Talált kutyus

Nájdený psík dnes ráno v časti Sása. Talált kutyus ma reggel Szászon.

Detail