Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Aktuality

18.07.2019

Altánok / Pergola 1

Altánok / Pergola

Dokončovanie altánku - ihrisko Kolónia. Kolónia játszótér - pergola befelyzése.

Detail

17.07.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Pracovníci vodární Vám oznamujú, že z technických príčin je dodávka vody pozastavená. Na odstránení poruchy sa pracuje. A vízművek dolgozói értesítik Önöket, hogy műszaki okok miatt a vízellátás szünetel. A hiba eltávolításán már dolgoznak.

Detail

15.07.2019

Kostol / Templom 1

Kostol / Templom

Začala sa rekonštrukcia kostola. Elkezdték a templom javítását.

Detail

15.07.2019

Drvenie konárov / Ágak daralása 1

Drvenie konárov / Ágak daralása

Prebieha drvenie konárov na lehnickom zbernom dvore. Folyik az ágak daralása - zúzása a légi gyűjtőudvaron.

Detail

10.07.2019

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

V sobotu 13.-ho júla od 13:00 do 20:00 sa v miestnom kultúrnom dome uskutoční výstava kreatívnych Lehničanov. Július 13.-án szombaton 13:00-tól 20:00-ig a helyi kultúrházban kreatív Légiek kiállítása lesz.

Detail

08.07.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa namiesto 10.-ho júla uskutoční štvrtok 11.-ho júla. Tisztelt polgárok. A zöld kukában lévő hulladék elszállítására július 10.helyett, július 11.-én csütörtökon kerül sor.

Detail

05.07.2019

Oznam / Étresítés 1

Oznam / Étresítés

V pondelok 8.-ho júla od 20:00 sa bude konať postrek proti komárom. Prosíme obyvateľov aby sa v tom čase nezdržiavali vo voľnom priestranstve. Kontakt pre včelárov : 0905 718 266 Július 8.-án hétfőn 20:00 órátol kezdődik a szúnyogok permetezése. Kérjük a lakosokat ebben az időben lehetőleg netartózkodjanak nyilvános területen. A méhészek hívjak a 0905 718 266 számot.

Detail

05.07.2019

Oznam / Étresítés 1

Oznam / Étresítés

Vážení občania. Odvoz PET fliaš sa uskutoční v pondelok 8.-ho júla. Tisztelt polgárok. A műanyag flakonok elszállítására hétfőn július 8.-án kerül sor.

Detail

02.07.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz odpadu z modrej nádoby - papier sa uskutoční v stredu, 3-ho júla. Tisztelt polgárok. A kék kukában lévő hulladék - papir elszállítására július 3-án, szerdán kerül sor.

Detail

01.07.2019

Sobáš v netradičných priestoroch 1

Sobáš v netradičných priestoroch / Házasságkötés szokatlan helyen

Z dôvodu rekonštrukcie sobášnej miestnosti obecného úradu sa konal sobášny akt v priestoroch kaštieľa Benyovszkých. A községi hivatal rekonstrukciója miatt a házasságkötést a Benyovszky kastélyban tartották.

Detail

28.06.2019

Kosenie / Fűnyírás 1

Kosenie / Fűnyírás

Pokračujú v kosení. Folytatják a fűnyírást.

Detail

28.06.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. V pondelok 1.-ho júla bude sporiteľňa zatvorená. Tisztelt polgárok. Hétfőn július 1.-én a sporiteľňa zárva lesz.

Detail

27.06.2019

Baba-mama - klub 1

Baba-mama - klub

Už čoskoro sa v našej obci otvorí klub pre mamičky s deťmi. Hamarosan a falunkban megnyilik a babaklub.

Detail

26.06.2019

Altánok 1

Altánok / Pergola

Pripravujú sa základy altánku na kolónii. Készül a pergola Kolónián.

Detail

26.06.2019

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru DS 1

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru DS

Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi - v prílohe.

Detail

24.06.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

V utorok 25-ho júna bude pošta zatvorená. Június 25-én kedden a posta zárva lesz.

Detail

19.06.2019

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

21.-ho júna v piatok o 18:00 sa v kaštieli rodiny Benyovszkých uskutoční vernisáž. Június 21.-én pénteken 18:00-kor a Benyovszy család kastélyában vernisszázs lesz.

Detail

19.06.2019

sympózium 1

Deti a umenie / Gyerekek és a művészet

Žiaci zo základnej školy navštívili výtvarné sympózium,ktoré sa koná v lehnickom kaštieli. Známi umelci im predviedli svoju prácu. A helyi alapiskola tanulói meglátogatták a művészeti szimpóziumot a légi kastélyban. Híres művészek megmutatták munkájukat.

Detail

12.06.2019

Pozvánka / Meghívó 2

Pozvánka / Meghívó

15.-ho júna (sobota) sa v športovom areáli bude konať Deň obce. Június 15.-én (szombat)a sportpályán Falunap lesz.

Detail

11.06.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 12.-ho júna. Tisztelt polgárok. A zöld kukában lévő hulladék elszállítására szerdán június 12.-én kerül sor.

Detail

10.06.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. V utorok 11.-ho júna bude pošta otvorená do 12:00. Tisztelt polgárok. Június 11.-én kedden a posta 12.-ig lesz nyitva.

Detail

08.06.2019

Oznam 1

Oznam

Futbalový zápas dospelých sa uskutoční na domácom ihrisku v nedeľu o 17:00 proti futbalistom z Malých Dvorníkov. A felnőttek labdarúgó csapata vasárnap 17,00 órakor játsza bajnoki mérkőzését hazai pályán Kisudvarnok csapata ellen.

Detail

07.06.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz PET fliaš sa uskutoční v pondelok 10.-ho júna. Tisztelt polgárok. A műanyag flakonok elszállítására hétfőn június 10.-én kerül sor.

Detail

07.06.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Výluky vlakov na jún.

Detail

07.06.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Dňa 11.-ho júna v utorok, nebude premávať školský autobus. Tisztelt polgárok. Június 11.-én kedden az iskolabusz nem fog közlekedni.

Detail

04.06.2019

Oznam/Étresítés 1

Oznam/Étresítés

Dňa 6.-ho júna - štvrtok bude pošta otvorená do 12:00. Június 6.-án - csütörtökön a posta 12:00-ig lesz nyitva.

Detail

04.06.2019

Oznam / Értesítés 2

Oznam / Értesítés

Odvoz odpadu z modrej nádoby - papier sa uskutoční v stredu 5.-ho júna. A kék kukában lévő hulladék - papir elszállítására szerdán június 5.-én kerül sor.

Detail

03.06.2019

Úprava zelene/Fűnyírás 10

Úprava zelene/Fűnyírás

Prebieha kosenie trávy a úprava verejných priestranstiev - ihrisko, cintorín, stanica atď. Folyik a fű kaszálása és a közterületek rendbentartása kolónián is - pálya, temető, állomás stb.

Detail

03.06.2019

Ihrisko / Játszótér 1

Ihrisko / Játszótér

Obnovené detské ihrisko v parku. Felújított játszótér a parkban.

Detail