Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Lekárska služba prvej pomoci

Od 1.7.2018 je v Šamoríne zrušená pohotovosť. V blízkej dobe plánuje spoločnosť Rescue Bh otvoriť súkromnú spoplatnenú pohotovosť. Najbližšia pohotovosť je v Dunajskej Strede. Otvorená od 16:00 do : 22:00

Aktuality

15.02.2019

Optické káble / Optikai rendszer 1

Optické káble / Optikai rendszer

Montáž optických káblov. Az optikai rendszer építése.

Detail

14.02.2019

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Združenie rodičov maďarskej školy Vás pozýva 16.-ho februára o 19:00 na dobročinný ples v hostinci u Thalyho. Vstupné 15€. Lístky sú k zakúpeniu v budove základnej školy. A magyar alapiskola szülői tanácsa meghívja Önt jótékonysági báljára február 16.-án 19:00-kor a Thaly vendéglőben. Belépő 15€. Jegyek kaphatók az iskolában.

Detail

12.02.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. V stredu 13.-ho februára sa uskutoční odvoz odpadu zo zelenej nádoby. Tisztelt polgárok. Február 13.-án szerdán a zöld kukában lévő hulladék elszállítására kerül sor.

Detail

11.02.2019

Hasiči / Tűzoltók 1

Hasiči / Tűzoltók

Výročná schôdza lehnických dobrovoľných hasičov sa konala v piatok 8.2.2019 vo veľkej zasadačke obecného úradu. A légi önkéntes tűzoltók évzárója pénteken 2019.2.8. a légi hivatal nagytermében volt megtartva.

Detail

08.02.2019

Oznam / Étresítés 1

Oznam / Étresítés

Prebieha drvenie zelenej hmoty, konárov na zbernom dvore pri cintoríne v Lehniciach. Folyik az ágak daralása-zúzása a légi gyűjtőudvaron.

Detail

08.02.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz PET fliaš sa uskutoční v pondelok 11.-ho februára. Tisztelt polgárok. Hétfőn február 11.-én a műanyag flakonok elszállítására kerül sor.

Detail

07.02.2019

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Lehnické včeličky Vás pozývajú na tvorivé dielne do školského klubu v sobotu 9.-ho februára od 09:00 do 11:00. A légi méhecskék meghívják Önöket a kézműves foglalkozásukra melyre február 9.-én kerül sor a napköziben 09:00-től 11:00-ig.

Detail

06.02.2019

Darovanie krvi 1

Darovanie krvi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v DS organizuje dňa 24.februára o 8:00 darovanie krvi vo veľkej zasadačke Hasičskej stanice Dunajská Streda.

Detail

05.02.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz odpadu z modrej nádoby-papier sa uskutoční v stredu 6.-ho februára. Tisztelt polgárok. Február 6.-án szerdán a kék kukában lévő hulladék elszállítására kerül sor.

Detail

04.02.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Výluky vlakov na trati Komárno-Bratislava v mesiaci február. Info v prílohe.

Detail

29.01.2019

Nájdený psík / Talált kutya 1

Nájdený psík / Talált kutyus

Nájdený psík dnes ráno v časti Sása. Talált kutyus ma reggel Szászon.

Detail

25.01.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. V pondelok 28.-ho januára bude pošta zatvorená. Tisztelt polgárok. Január 28.-án hétfőn a posta zárva lesz.

Detail

18.01.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. 21.-januára v pondelok sa uskutoční zber vianočných stromčekov. Tisztelt polgártársak. Január 21.-én hétfőn a karácsonyi fenyők elszállításara kerül sor.

Detail

15.01.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. V stredu 16.-ho januára sa uskutoční odvoz odpadu zo žltej nádoby-sklo. Tisztelt polgárok. Január 16.-án szerdán a sárga kukában lévő hulladék-üveg elszállítására kerül sor.

Detail

11.01.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania, odvoz PET fliaš sa uskutoční v pondelok 14.-ho januára. Tisztelt polgárok, hétfőn január 14.-én a műanyag flakonok elszállítására kerül sor.

Detail

11.01.2019

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Lehnické včeličky Vás pozývajú na tvorivé dielne do školského klubu v sobotu 12.1. od 9:00 do 11:00. A légi méhecskék meghívják Önöket a kézműves foglalkozásra szombaton 1.12. 9:00-tól 11:00-ig a napköziben.

Detail

08.01.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania, odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční 9.-ho januára v stredu. Tisztelt polgárok, január 9.-én szerdán a zöld kukában lévő hulladék elszállítására kerül sor.

Detail

03.01.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania, Zubárka MUDr.Lánczosová bude ordinovať pre už zazmluvnených dospelých pacientov a deti navštevujúce materskú a základnú školu v Lehniciach iba v stomatologickej ambulancii v Obvodnom zdravotnom stredisku v Holiciach. Kontakt:0904 541 488 Tisztelt polgárok. A MUDr. Lánczosová fogorvosnő ezentúl gelei fogorvosi rendelőjében rendel a már szerződött páciensek, és a légi ovoda és iskola tanulói számára. Telefonszám : 0904 541 488

Detail

28.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz odpadu z modrej nádoby - papier sa uskutoční v stredu 2.-ho januára. Tisztelt polgárok. Január 2.-án szerdán a kék kukában lévő hulladék - papir elszállítására kerül sor.

Detail

28.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v pondelok 31.12. Tisztelt polgárok. December 31.-én hétfőn a szemét elhordására kerül sor.

Detail

27.12.2018

Adventný koncert 1

Adventný koncert

Adventný koncert v miestnom kostole. Adventi koncert a helyi templomban.

Detail

21.12.2018

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

25.-teho decembra v utorok sa v miestnom kultúrnom dome uskutoční Štefanská zábava. O zábavu sa postarajú bratia Poláčekovci - Tesók. Vstupné 5€. Záujemcovia si môžu zakúpiť a rezervovať lístky na 0915 731 228 a 0902 400 184. December 25.-en kedden a helyi kultúrházban István bál lesz. A jó hangolatról a Polaček Tesók gondoskodnak. A jegy ára 5€. Jegyvásárlás lehetséges a 0915 731 228 és 0902 400 184 telefonszámokon.

Detail

21.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 24.decembra (pondelok). Tisztelt polgárok. December 24.-én (hétfő) a szemét elhordásra kerül sor.

Detail

18.12.2018

Nové kvetinárstvo / Új virágüzlet 1

Nové kvetinárstvo / Új virágüzlet

Mária Szűcsová otvorila nové kvetinárstvo č.d. 130, kam vás srdečne pozýva. Kontakt : 0903 215 497 Szűcs Mária megnyitotta új virágüzletét Légen 130-as háznál, ahol szeretettel várja Önöket. Telefon : 0903 215 497

Detail

18.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Doktor MUDr.Polony od 21.-ho decembra do 6.-ho januára neordinuje. Od 2.-ho do 4.-januára ho zastupuje MUDr. Modravá Tisztelt polgárok. Doktor MUDr.Polony december 21.-től január 6.-ig nem rendel. Január 2.-tól 4.-ig helyettesíti MUDr. Modravá.

Detail

17.12.2018

Omega koncert 1

Omega koncert

Odchod autobusu na koncert Omega, ktorý sa uskutoční 20.-teho decembra o 19:00 v Národnom tenisom centre, bude o 17:00 pred obecným úradom. Az Omega koncertre, amely december 20.-án 19:00-kor lesz a Nemzetközi sportcsarnokban az autóbusz idulása 17:00 órakor a községi hivatal előt.

Detail

17.12.2018

Vianočné trhy / Karácsonyi vásár 1

Vianočné trhy / Karácsonyi vásár

V miestnom kultúrnom dome sa konali vianočné trhy, na ktoré prišiel aj Mikuláš a vítali sa novorodenci. A helyi kultúrházban karácsonyi vásár került megszervezésre a Mikulás is érkezett, és az újszülttek lettek üdvözölve.

Detail

13.12.2018

Štátny fond rozvoja bývania 1

Štátny fond rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania ponúka ľuďom, ktorí uzavreli zmuvu so ŠFRB odpustenie 2000€ z poskytnutého úveru. Podmienky a žiadosť v prílohe.

Detail

13.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Obvodná lekárka MUDr. Modravá od 17.-teho do 30.-teho decembra neordinuje. 31.decembra ordinuje do 10:00. Zastupovanie bude v Michale na Ostrove. Tisztelt polgárok. A körzeti orvosnő MUDr. Modravá december 17.-től 30.-ig nem rendel. December 31.-én 10:00-ig. Helyettesítés Mihályfán lesz.

Detail

11.12.2018

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

13.-teho decembra (štvrtok) o 19:00 Vás spevácky zbor Svätého Juraja srdečne pozýva na predvianočný koncert do rímskokatolíckeho kostola v Lehniciach. December 13.-án (csütörtök) 19:00-kor a Szent György Kórus szeretettel meghívja Önöket karácsonyváró koncertjére a légi katolikus templomba.

Detail