Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Otváracie hodiny Obecného a Matričného úradu Lehnice pre verejnosť počas mimoriadnej situácie na základe odporúčania Ministerstva vnútra SR:

 

Pondelok - Hétfő 8,00 - 15,00
Utorok - Kedd 8,00 - 12,00
Streda - Szerda 8,00 - 15,00
Štvrtok - Csütörtök 8,00 - 12,00
Piatok - Péntek 8,00 - 15,00

 

Uprednostnite prosíme Vás elektronickú komunikáciu (e-mail) resp. telefonický kontakt. Ďakujeme

Kérjük Önöket, hogy részesítsék előnyben az elektronikus (e-mail) vagy telefonos komunikációt. Köszönjük

 

Otváracie hodiny zberných dvorov obce Lehnice počas mimoriadnej situácie

 

Zberný dvor /bývalá prevádzkáreň/

 

Pondelok: 8,00 - 14,00
Utorok: 8,00 - 14,00
Streda: 8,00 - 14,00
Štvrtok: 8,00 - 14,00
Piatok: zatvorené

 

 

Zberný dvor /cintorín Veľký Lég/

 

Piatok: 8,00 - 14,00
Sobota: 8,00 - 15,00

 Informačné letáky Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie informovanosti obyvateľstva  a varovania pred infekciou koronavírusom

 

Čo robiť, ak ste chorý - COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia - COVID-19

Pomoc sebe a druhým - COVID-19

10 odporúčaní keď ste doma - COVID-19

 

 

Aktuality

07.08.2020

Údržba autobusu / Busz karbantartása 1

Údržba autobusu / Busz karbantartása

Prebieha údržba jedného z našich autobusov. Folyik az egyik autobuszunk karbantartása.

Detail

07.08.2020

Historické autá / Veteránautók 1

Historické autá / Veteránautók

Klub veteránov oznamuje, že dňa 8.8.2020 (sobota) bude od 10:00 do 10:30 prechádzať cez Lehnice (pred Jednotou) konvoj historických áut. A légi veteránautósok klubja értesíti mindenkit, hogy 2020.8.8. (szombat) 10:00-től 10:30-ig a veteránautók konvoja fog áthaladni a falun (Jednotánál).

Detail

07.08.2020

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Výbor futbalového oddielu Vám oznamuje, že futbalové mužstvo dospelých odohrá zápas v nedeľu o 17:00 na domácom futbalovom ihrisku proti futbalistom z Vydran. U13 v sobotu o 10:00 na domácom ihrisku proti futbalistom z Veľkej Paky. U11 o 10:00 na domácom futbalovom ihrisku proti futbalistom zo Šamorína. Na zápasy Vás aj touto cestou srdečne pozýva výbor futbalového oddielu. A labdarúgó szakosztály vezetősége értesíti Önöket, hogy a felnőttek csapata vasárnap 17:00-kor hazai pályán játszik majnoki mérkőzést Hodos csapata ellen. U13 10:00 hazai pályán játszik Nagypaka csapata ellen. U11 vasárnap 10:00-kor hazai pályán Somorja csapata ellen. A mérkőzésre ezennel is szeretettel meghívja Önöket a labdarúgó szakosztály vezetősége.

Detail

05.08.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

MUDr. Modravá od 10.-ho do 22.-ho augusta neordinuje. Zastupovanie bude v Michale na Ostrove - MUDr. Tichavská. MUDr. Modravá augusztus 10-től 22-ig nem rendel. Helyettesítés Mihályfán lesz - MUDr. Tichavská.

Detail

04.08.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vážení občania, odvoz odpadu z modrej nádoby - papier sa uskutoční v stredu 5.-ho augusta. Tisztelt polgárok, a kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán augusztus 5-én kerül sor.

Detail

31.07.2020

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Futbalové mužstvo dospelých odohrá priateľský zápas na domácom ihrisku v nedeľu o 17:00 proti futbalistom z Modry. Mužstvo U11 v sobotu o 10:00 na domácom ihrisku proti fut. Malých Dvorníkov. A felnőttek labdarúgo csapata vasárnap 17:00-kor játszik barátságos mérkőzést hazai pályán Modra csapata ellen. U11 csapat szombaton 10:00-kor hazai pályán Kisudvarnok csapata ellen.

Detail

29.07.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

V piatok 31.-ho augusta MUDr. Modravá neordinuje. !!! Od pondelka 3.-ho augusta od 7:30 začne pani doktorka Modravá prechodne ordinovať v Šamoríne v poliklinike na prízemí. Ordinačné hodiny v týždni budú nasledovné : Pondelok, utorok, streda, piatok – 7:30 – 12:30 Štvrtok – 10:30 – 16:00 Ordinácia v Šamoríne bude fungovať do tej doby, kým sa neukončí komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska v Lehniciach. V obnovenom stredisku v Lehniciach bude opäť ordinovať min. päť lekárov – všeobecný lekár pre dospelých, detská lekárka, gynekológ, internista ako aj zubný lekár. Počas tejto doby rekonštrukcie bude obec Lehnice poskytovať bezplatný autobusový prevoz pacientov nasledovne : Každý pondelok a stredu 7:00 od obecného úradu, návrat o 10:30 Vzhľadom na veľký záujem o túto tému vám oznamujeme, že doktorka Modravá sa po prestavbe vráti do Lehníc do svojej ambulancie. Ambulanciu v lehnickej nemocnici Vitalita, žiaľ kvôli pandémii Koronavíru nebolo možné zabezpečiť. Na telefónnom čísle 0903 455 148 je naďalej možné objednávanie receptov atď. Július 31-én pénteken MUDr. Modravá nem rendel. !!! Hétfőtől (augusztus 3) 7:30 kezdettel Modravá doktornő Somorján kezd rendelni a poliklinikán a földszinten. A rendelési idő a következő : Hétfő, kedd, szerda, péntek – 7:30 – 12:30 Csütörtök – 10:30 – 16:00 A somorjai rendelő addig fog működni amíg nem fejeződik be a légi egészségügyi központ teljes rekonstrukciója. A felújított központban Légen újra rendelni kezd legalább öt orvos – felnőtt orvos, gyermekorvos, nőgyógyász, belgyógyász és fogorvos. A felújítási ideje alatt Lég község ingyenes buszjáratot fog biztosítani a paciensek részére : minden hétfőn és szerdán 7:00 indulás a községi hivatal elől Somorjába, 10:30-kor indulás vissza Légre. A nagy érdeklődésre való tekintettel értesítünk minden érintettet, hogy dr.Modravá a felújítás után vissza fog térni Légre. A rendelő bebiztosítását a légi korház területén sajnos a koronavírus miatt nem lehetett megoldani. A 0903 455 148 telefonszámon továbra is lehet recepteket stb... rendelni.

Detail

28.07.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Od 3.-ho do 7.-ho augusta obvodný lekár MUDr. Hreško neordinuje. Zastupovanie pre súrne prípady bude v Dunajskej Strede, Ružová 25. MUDr. Lelkeš. 031 /551 44 25 Augusztus 3-tól 7-ig korzeti orvos MUDr. Hreško nem rendel. Helyettesítés sürgős esetekben Szerdahelyen, Rózsa út 25, MUDr. Lelkeš. 031/551 44 25

Detail

24.07.2020

Oznámenie / Értesítés

Oznámenie / Értesítés

Milí Lehničania, budúci týždeň Vám prinesieme presné informácie ohľadom ordinácie pani dr. Modravej počas rekonštrukcie zdravotného strediska. Kedves Légiek, a jövõ héten pontos információt hozunk önöknek Modravá doktornõ rendelésérõl az egészségügyi központ felújításának ideje alatt.

Detail

24.07.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Od 27. do 31. júla bude pošta otvorená nasledovne : pondelok, utorok, štvrtok piatok : 8:00 - 12:00 streda : 14:00 - 17:00 Július 27-től 31-ig a posta nyitva lesz: hétfő, kedd, csütörtök, péntek : 8:00 - 12:00 szerda : 14:00 - 17:00

Detail

24.07.2020

Zberný dvor / Gyűjtőudvar 3

Zberný dvor / Gyűjtőudvar

Odpad, ktorý naši občania vyseparujú putuje po pretriedení vo veľkých vakoch na kamióny zberných spoločností. A lakosság által szeparált hulladék átválogatás után nagy zsákokban a hulladékkezelő cégek kamionjaira kerül.

Detail

23.07.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Stavebný úrad od 10.-ho do 24.-ho augusta nebude prijímať stránky. Az Épitkezési hivatal augusztus 10 és 24 között nem fog ügyfeleket fogadni.

Detail

23.07.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

V piatok 24.-ho júla bude pošta otvorená do 13:00. Pénteken július 24-én a posta 13:00-ig lesz nyitva.

Detail

23.07.2020

PARK VITALITA 1

PARK VITALITA

NÁVRAT OBMEDZENÍ V PARKU VO VITALITE Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie využívať prednú časť areálu (po kanál) môžu len zamestnanci, pacienti, klienti a obsluha Vitality n.o. Pre verejnosť vstup cez prednú (hlavnú) bránu je prísne zakázaný! Zadnú časť parku ( za kanálom) môžu využívať naši občania, psíčkari, návštevníci atď. Samozrejme za dodržania všetkých pravidiel ( vodítko ... ). Vstup do tejto časti je pre verejnosť, psíčkarov, povolený výlučne cez bočný a zadný vchod. Ďakujeme za pochopenie. VISSZATÉRTEK A ÓVINTÉZKEDÉSEK A VITALITA TERÜLETÉN A romló epidemiológiai helyzet alapján a park első részét ( a kanálisig ) csak az alkalmazottak, kliensek, paciensek és a kiszolgáló személyzet használhatja. A nyilvánosság számára az első ( fő kapu ) kapun való közlekedés szigorúan tilos! A park hátsó részét ( a kanálison túl ) nyugodtan használhatják a lakosok, kutyasétáltatók stb. Természetesen betartva az összes előírást ( póráz ... ) A belépés ebbe a részbe a nyilvánosság, kutyasétáltatók részére kizárólag az oldalsó és a hátsó bejáraton engedélyezett. Köszönjük a megértést.

Detail

22.07.2020

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

V stredu 22.-ho júla o 18:00 na domácom futbalovom ihrisku sa uskutoční priateľský zápas dospelých proti futbalistom z Orechovej Potôni. Szerdán július 22-én 18:00-kor hazai pályán felnőttek barátágos mérkőzésére kerül sor Dióspatony csapata ellen.

Detail

14.07.2020

Fitness park 1

Fitness park

Dnes o 10.00 v parku Vitality aj za účasti riaditeľa Slováka, primára Koloňa, starostu Szitásiho a Trnavského riaditeľa poisťovne Dôvera p.Sýkoru slávnostne odovzdali do užívania pre pacientov a klientov Vitality n.o. fitness park. Ma 10.00 órakor a Vitalita parkjában ünnepélyesen átadták a kliensek és paciensek részére az új fitness-parkot.Az eseményen részt vett Slovák igazgató úr, Koloň fõorvos úr, Szitási polgármester úr és a Dôvera biztosító nagyszombati igazgatója Sýkora úr is.

Detail

14.07.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 15.-ho júla. A zöld kukában lévő hulladék elszállítására szerdán július 15-én kerül sor.

Detail

14.07.2020

Nezabudni v aute! 1

Nezabudni v aute!

Polícia upozorňuje: nenechávajte v letných horúčavách v zaparkovaných autách deti ani zvieratá Ponechanie psa bez dozoru vo vozidle, ktoré nie je na tento účel prispôsobené, je veľkým rizikom. Vozidlá určené na prevoz živých zvierat musia mať dokonale zabezpečené vetranie, teda prístup čerstvého vzduchu a odvádzanie nadmernej vlhkosti a tepla z vozidla. Aj napriek tomu je potrebné zabezpečiť zvieraťu časté venčenie a dostatočný príjem tekutín.

Detail

07.07.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu z modrej nádoby – papier sa uskutoční v stredu 8-ho júla. A kék kukában lévő hulladék – papir elszállítására szerdán július 8-án kerül sor.

Detail

07.07.2020

Rybárska súťaž / Horgászverseny 1

Rybárska súťaž / Horgászverseny

Cez minulý víkend uskutočnil ,,Klub rybárov a ochranárov životného prostredia" rybársku súťaž na jazere v maďarskom mestečku Pápa. Az elmúlt hétvégén a helyi ,,Horgászok és környezetvédők klubja" horgászversenyt szerevezett a Pápa-i horgásztavon.

Detail

07.07.2020

ZAREGISTROVANÁ ŽIADOSŤ NA NOVÝ PAVILÓN MATERSKEJ ŠKOLY NA MINISTERSTVE VNÚTRA / BEREGISZTRÁLÓDOTT AZ ÚJ ÓVODAI PAVILON ÉPÍTÉSÉRE BENYÚJTOTT KÉRVÉNYÜNK A BELÜGYMINISZTÉTRIUMBAN 1

ZAREGISTROVANÁ ŽIADOSŤ NA NOVÝ PAVILÓN MATERSKEJ ŠKOLY NA MINISTERSTVE VNÚTRA / BEREGISZTRÁLÓDOTT AZ ÚJ ÓVODAI PAVILON ÉPÍTÉSÉRE BENYÚJTOTT KÉRVÉNYÜNK A BELÜGYMINISZTÉTRIUMBAN

Na základe veľkého záujmu našich obyvateľov ohľadom nového pavilónu materskej školy,zverejňujeme potvrdenie našej žiadosti o finančný príspevok ako aj vizualizáciu budúceho pavilónu. A lakosaink nagy érdeklődésére való tekintettel közöljük a támogatásra benyújtott kérvényünk igazolását a Szlovák Köztársaság Belügyminisztérium, valamint a leendő pavilon vizualizációját.

Detail

06.07.2020

Kamera 1

Kamera

Vysokorýchlostná kamera sleduje dianie aj na cintoríne na Kolónii. Magas teljesítményű kamera figyeli a kolóniai temetőt is.

Detail

03.07.2020

Zberný dvor / Gyűjtőudvar 2

Zberný dvor / Gyűjtőudvar

Naše zberné dvory fungujú nepretržite - pri cintoríne vo Veľkom Légu v piatok 8:00 - 14:00 a v sobotu 8:00 - 15:00. A gyűjtőudvarok folyamatosan üzemelnek - Légen a temetőnél pénteken 8:00 - 14:00 és szombaton 8:00 - 15:00

Detail

25.06.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Členská schôdza dôchodcov spojená s juniálesom sa uskutoční v sobotu 27.-ho júna o 14:00 na dvore klubu dôchodcov. A légi nyugdíjasok taggyüllése juniálissal egybekötve szombaton június 27-én 14:00-kor lesz a nyugdíjas klub udvarán.

Detail

25.06.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

V piatok 26.-ho júna od 9:00 do 12:00 bude odstávka vody v Sáse. Pénteken június 26-án 9:00-től 12:00-ig a vízellátás szünetelni fog.

Detail

25.06.2020

Kosenie / Kaszálás 2

Kosenie / Kaszálás

Už tretí krát v tomto roku sa kosí aj miestna časť Kolónia. Már harmadszor ebben az évben kaszáljuk a Kolóniai közterületeket is.

Detail

22.06.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vážení občania, obvodná lekárka MUDr. Modravá od 24.-ho do 26.-ho júna neordinuje. Zastupovanie bude v Michale na Ostrove. Tisztelt polgárok, MUDr. Modravá körzeti orvosnő június 24-től 26-ig nem rendel. Helyettesítés Mihályfán lesz.

Detail

22.06.2020

Futbalový zápas / Foci mérkőzés 1

Futbalový zápas / Foci mérkőzés

Dnes 22.6. o 17:30 na domácom ihrisku odohrajú zápas starí páni proti futbalistom z Blatnej na Ostrove. Ma június 22-én 17:30-kor hazai pályán öregfiúk mérkőzése lesz Sárosfa csapata ellen.

Detail

18.06.2020

Škola / Iskola 1

Škola / Iskola

Posledný júnový týždeň už budú mať otvorené brány obe naše základné školy. Očakávaná účasť žiakov je v obidvoch školách viac ako 80 %. Június utolsó hetében mindkét iskolánk kapui nyitva lesznek a várható diáklétszám várhatóan meghaladja a 80 % is.

Detail

17.06.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vážení občania, odvoz PET fliaš sa uskutoční štvrtok 18.-ho júna. Tisztelt polgárok, a műanyag flakonok elszállítására csütörtökön június 18-án kerül sor.

Detail

 

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií