Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Aktuality

27.01.2022

Oznámenie / Értesítés  1

Oznámenie / Értesítés

Lehnický hlásnik Légi hírnök

Detail

21.01.2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Našiel sa pes nemeckého ovčiaka v Lehniciach. Hľadá sa majiteľ. Németjuhász kutyát találtak Légen. Tulajdonosát keresik.

Detail

21.01.2022

Vtáčie búdky / Madáretetők 1

Vtáčie búdky / Madáretetők

Dávali sa vtáčie búdky v miestnom parku. Madáretetőket raktak a helyi a helyi parkban.

Detail

21.01.2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dnes bude pošta otvorená do 13:00. A posta ma 13:00-ig lesz nyitva.

Detail

20.01.2022

Hľadá sa majiteľ / Gazdájukat keresik 1

Hľadá sa majiteľ / Gazdájukat keresik

Našli sa šteniatka jazvečíka. Hľadá sa majiteľ, prípadne nový domov pre nich. Tacskó kölyköket találtak. Keresik gazdájukat, vagy új otthont.

Detail

19.01.2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

V Sáse sa našli kľúče od auta. Info na obecnom úrade. Szászon autókulcsot találtak. info a Községi hivatalban.

Detail

19.01.2022

VÝZVA  -  UPOZORNENIE / FELHÍVÁS - FIGYELMEZTETÉS 3

VÝZVA  -  UPOZORNENIE / FELHÍVÁS - FIGYELMEZTETÉS

Polícia aj touto cestou upozorňuje na škody páchané na senioroch, tzv. „vnukovské podvody“. A rendőrség ezúton is felhívja a figyelmet az idősek kárára elkövetett ún. „unokázós csalásokra”.

Detail

18.01.2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu zo žltej nádoby ( sklo ) sa uskutoční 19 .-ho januára (streda). A sárga kukában lévő hulladék ( üveg ) elszállítására január 19-én (szerda) kerül sor.

Detail

18.01.2022

Výluky 1

Výluky

Výluky vlakov 22.,23.1.2022

Detail

13.01.2022

Upozornenie / Figyelmeztetés 1

Upozornenie / Figyelmeztetés

Dávajte si pozor na podvodníkov! Figyeljenek a csalókra!

Detail

13.01.2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Pracovníci SPP budú od dnes kontrolovať prípojky plynu a ich súčasti. A Szlovák gázművek dolgozói mától a gázvezetéket és a regulátort fogják ellenőrizni.

Detail

13.01.2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Obvodný lekár MUDr. Hreško v pondelok a utorok 17.,18. 1.2022 neordinuje. Zastupovanie bude v Dunajskej Strede MUDr. Lelkeš. A körzeti orvos MUDr. Hreško hétfőn és kedden 2022.1.17.,18. nem rendel. Helyettesítés Szerdahelyen lesz MUDr. Lelkes.

Detail

12.01.2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz PET fliaš sa uskutoční vo štvrtok 13.-ho januára. A műanyag flakonok elszállítására csütörtökön január 13.-án kerül sor.

Detail

11.01.2022

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 12.- ho januára. A zöld kukában lévő hulladék elszállítására szerdán január 12.-én kerül sor.

Detail

10.01.2022

Stromčeky/ Fenyőfák 1

Stromčeky/ Fenyőfák

Dnes sa začal zber vianočných stromčekov, plánujeme ho dokončiť do stredy. Ma elkezdődött a karácsonyfák begyűjtése, szerdáig szeretnénk befejezni.

Detail