Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Lekárska služba prvej pomoci

Od 1.7.2018 je v Šamoríne zrušená pohotovosť. V blízkej dobe plánuje spoločnosť Rescue Bh otvoriť súkromnú spoplatnenú pohotovosť. Najbližšia pohotovosť je v Dunajskej Strede. Otvorená od 16:00 do : 22:00

Aktuality

18.01.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. 21.-januára v pondelok sa uskutoční zber vianočných stromčekov. Tisztelt polgártársak. Január 21.-én hétfőn a karácsonyi fenyők elszállításara kerül sor.

Detail

15.01.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. V stredu 16.-ho januára sa uskutoční odvoz odpadu zo žltej nádoby-sklo. Tisztelt polgárok. Január 16.-án szerdán a sárga kukában lévő hulladék-üveg elszállítására kerül sor.

Detail

11.01.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania, odvoz PET fliaš sa uskutoční v pondelok 14.-ho januára. Tisztelt polgárok, hétfőn január 14.-én a műanyag flakonok elszállítására kerül sor.

Detail

11.01.2019

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Lehnické včeličky Vás pozývajú na tvorivé dielne do školského klubu v sobotu 12.1. od 9:00 do 11:00. A légi méhecskék meghívják Önöket a kézműves foglalkozásra szombaton 1.12. 9:00-tól 11:00-ig a napköziben.

Detail

08.01.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania, odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční 9.-ho januára v stredu. Tisztelt polgárok, január 9.-én szerdán a zöld kukában lévő hulladék elszállítására kerül sor.

Detail

03.01.2019

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania, Zubárka MUDr.Lánczosová bude ordinovať pre už zazmluvnených dospelých pacientov a deti navštevujúce materskú a základnú školu v Lehniciach iba v stomatologickej ambulancii v Obvodnom zdravotnom stredisku v Holiciach. Kontakt:0904 541 488 Tisztelt polgárok. A MUDr. Lánczosová fogorvosnő ezentúl gelei fogorvosi rendelőjében rendel a már szerződött páciensek, és a légi ovoda és iskola tanulói számára. Telefonszám : 0904 541 488

Detail

28.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz odpadu z modrej nádoby - papier sa uskutoční v stredu 2.-ho januára. Tisztelt polgárok. Január 2.-án szerdán a kék kukában lévő hulladék - papir elszállítására kerül sor.

Detail

28.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v pondelok 31.12. Tisztelt polgárok. December 31.-én hétfőn a szemét elhordására kerül sor.

Detail

27.12.2018

Adventný koncert 1

Adventný koncert

Adventný koncert v miestnom kostole. Adventi koncert a helyi templomban.

Detail

21.12.2018

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

25.-teho decembra v utorok sa v miestnom kultúrnom dome uskutoční Štefanská zábava. O zábavu sa postarajú bratia Poláčekovci - Tesók. Vstupné 5€. Záujemcovia si môžu zakúpiť a rezervovať lístky na 0915 731 228 a 0902 400 184. December 25.-en kedden a helyi kultúrházban István bál lesz. A jó hangolatról a Polaček Tesók gondoskodnak. A jegy ára 5€. Jegyvásárlás lehetséges a 0915 731 228 és 0902 400 184 telefonszámokon.

Detail

21.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 24.decembra (pondelok). Tisztelt polgárok. December 24.-én (hétfő) a szemét elhordásra kerül sor.

Detail

18.12.2018

Nové kvetinárstvo / Új virágüzlet 1

Nové kvetinárstvo / Új virágüzlet

Mária Szűcsová otvorila nové kvetinárstvo č.d. 130, kam vás srdečne pozýva. Kontakt : 0903 215 497 Szűcs Mária megnyitotta új virágüzletét Légen 130-as háznál, ahol szeretettel várja Önöket. Telefon : 0903 215 497

Detail

18.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Doktor MUDr.Polony od 21.-ho decembra do 6.-ho januára neordinuje. Od 2.-ho do 4.-januára ho zastupuje MUDr. Modravá Tisztelt polgárok. Doktor MUDr.Polony december 21.-től január 6.-ig nem rendel. Január 2.-tól 4.-ig helyettesíti MUDr. Modravá.

Detail

17.12.2018

Omega koncert 1

Omega koncert

Odchod autobusu na koncert Omega, ktorý sa uskutoční 20.-teho decembra o 19:00 v Národnom tenisom centre, bude o 17:00 pred obecným úradom. Az Omega koncertre, amely december 20.-án 19:00-kor lesz a Nemzetközi sportcsarnokban az autóbusz idulása 17:00 órakor a községi hivatal előt.

Detail

17.12.2018

Vianočné trhy / Karácsonyi vásár 1

Vianočné trhy / Karácsonyi vásár

V miestnom kultúrnom dome sa konali vianočné trhy, na ktoré prišiel aj Mikuláš a vítali sa novorodenci. A helyi kultúrházban karácsonyi vásár került megszervezésre a Mikulás is érkezett, és az újszülttek lettek üdvözölve.

Detail

13.12.2018

Štátny fond rozvoja bývania 1

Štátny fond rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania ponúka ľuďom, ktorí uzavreli zmuvu so ŠFRB odpustenie 2000€ z poskytnutého úveru. Podmienky a žiadosť v prílohe.

Detail

13.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Obvodná lekárka MUDr. Modravá od 17.-teho do 30.-teho decembra neordinuje. 31.decembra ordinuje do 10:00. Zastupovanie bude v Michale na Ostrove. Tisztelt polgárok. A körzeti orvosnő MUDr. Modravá december 17.-től 30.-ig nem rendel. December 31.-én 10:00-ig. Helyettesítés Mihályfán lesz.

Detail

11.12.2018

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

13.-teho decembra (štvrtok) o 19:00 Vás spevácky zbor Svätého Juraja srdečne pozýva na predvianočný koncert do rímskokatolíckeho kostola v Lehniciach. December 13.-án (csütörtök) 19:00-kor a Szent György Kórus szeretettel meghívja Önöket karácsonyváró koncertjére a légi katolikus templomba.

Detail

11.12.2018

Živé vianočné stromčeky / Élő karácsonyfák  1

Živé vianočné stromčeky / Élő karácsonyfák

Stavebniny Lehnice ponúkajú na predaj normandské vianočné stromčeky od 25 do 70 eur. A légi építkezési szaküzlet normand fenyőfákat kínál eladásra 25 -től 70 euróig.

Detail

11.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Dňa 12.-ho decembra (streda) sa uskutoční zber odpadu zo zelenej nádoby. Tisztelt polgárok. December 12.-én (szerda) a zöld kukában lévő hulladék elszállítására kerül sor.

Detail

07.12.2018

Ustanovujúce zasadnutie / Alakuló ülés 1

Ustanovujúce zasadnutie / Alakuló ülés

6.-teho decembra sa konalo slávnostné ustanovujúce verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lehnice. Starosta obce František Szitási poďakoval Janke Tomčalovej, Imrichovi Janákovi za dlhoročnú prácu v lehnickej samospráve. Novozvolení poslanci skladali sľub.

Detail

07.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. V pondelok 10.-ho decembra sa uskutoční odvoz PET fliaš. Tisztelt polgárok. Hetfőn december 10.-én a műanyag flakonok elszállítására kerül sor.

Detail

05.12.2018

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Vážení občania. V sobotu 8.-ho decembra od 13:00 do 17:00 sa v miestnom kultúrnom dome budú konať vianočné trhy. Zároveň Vás lehnické včeličky pozývajú na tvorivé dielne o 13:00. Tisztelt polgárok. December 8.-án 13:00-tól 17:00-ig a helyi kultúrházban karácsonyi vásár kerül megszervezésre. Egyúttal a légi méhecskék meghívják Önöket a kézműves foglalkozásukra 13:00-kor.

Detail

04.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Dňa 5.-ho decembra (streda) sa uskutoční odvoz odpadu z modrej nádoby -papier. Tisztelt polgárok. December 5.-én (szerda) a kék kukában lévő hulladék (papir) elszallítására kerül sor.

Detail

03.12.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania, Firma Agripent na ich hospodárskom dvore denne od 7:30 do 15:00 pre lehnických dôchodcov ponúka zdarma 15 kíl jabĺk. Bedničku si zoberte so sebou. Tisztelt polgárok. Az Agripent kft értesíti Önöket, hogy naponta 7:30-tól 15:00-ig a gazdagsági udvarukon a légi nyugdíjasoknak 15 kiló almát kínál ingyen. Ládát vigyenek magukkal.

Detail

30.11.2018

Hudobný večierok / Nótaest 1

Hudobný večierok / Nótaest

V nedeľu 25.novembra sa v miestnom kultúrnom dome konal hudobný večierok. Vasárnap november 25.-én a helyi kulturházban nótaest volt.

Detail

29.11.2018

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Vážení občania. Rímskokatolická farnosť Sv. Alžbety v Lehniciach Vás pozýva na Adventný koncert- 2.-ho decembra (nedeľa)o 17:00 v kostole sv. Alžbety. Tisztelt polgárok. A légi Szent Erzsébet Római Katolikus Egyházközség meghívja Önöket az Ádventi Hangversenyre. december 2.-án (vasárnap) 17:00-kor a Szent Erzsébet római katolikus templomban.

Detail

26.11.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Do 6.-teho decembra je možnosť objednania živých rýb v potravinách FM. Tisztelt polgárok. December 6.-ig lehet élő halakat rendelni az FM élelmiszerüzletben.

Detail

23.11.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Dňa 26.-ho novembra (pondelok) a 28.-ho (streda) bude pošta zatvorená. Tisztelt polgárok. November 26.-án (hétfő), és 28.-án (szerda) a posta zárva tart.

Detail

22.11.2018

Výstava / Kiállítás 1

Výstava / Kiállítás

2.-ho a 3.-ho novembra sa v miestnom športovom areáli konala výstava drobných zvierat. November 2. és 3.-án a helyi sportcsarnokban kisállatok kiállítása volt.

Detail