Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Otváracie hodiny Obecného a Matričného úradu Lehnice pre verejnosť počas mimoriadnej situácie na základe odporúčania Ministerstva vnútra SR:

 

Pondelok - Hétfő 8,00 - 15,00
Utorok - Kedd 8,00 - 12,00
Streda - Szerda 8,00 - 15,00
Štvrtok - Csütörtök 8,00 - 12,00
Piatok - Péntek 8,00 - 15,00

 

Uprednostnite prosíme Vás elektronickú komunikáciu (e-mail) resp. telefonický kontakt. Ďakujeme

Kérjük Önöket, hogy részesítsék előnyben az elektronikus (e-mail) vagy telefonos komunikációt. Köszönjük

 

Otváracie hodiny zberných dvorov obce Lehnice počas mimoriadnej situácie

 

Zberný dvor /bývalá prevádzkáreň/

 

Pondelok: 8,00 - 14,00
Utorok: 8,00 - 14,00
Streda: 8,00 - 14,00
Štvrtok: 8,00 - 14,00
Piatok: zatvorené

 

 

Zberný dvor /cintorín Veľký Lég/

 

Piatok: 8,00 - 14,00
Sobota: 8,00 - 15,00

 Informačné letáky Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie informovanosti obyvateľstva  a varovania pred infekciou koronavírusom

 

Čo robiť, ak ste chorý - COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia - COVID-19

Pomoc sebe a druhým - COVID-19

10 odporúčaní keď ste doma - COVID-19

 

 

Aktuality

28.05.2020

Očkovanie psov / Kutya ojtás

MVDr.Hamar - v sobotu 30.5.2020 povinné očkovanie psov : Kolónia autobusová zastávka 10:00 - 10:30, Masníkovo autob. zastávka 10:40 - 11:00,Lehnice obecný úrad 11:10 - 13:00, Sása 13:10 - 14:00.

Detail

28.05.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa DS 1

Regionálna veterinárna a potravinová správa DS

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri. V prílohe.

Detail

27.05.2020

Záchrana vzácneho živočícha / Különleges élőlény megmentése 1

Záchrana vzácneho živočícha / Különleges élőlény megmentése

Na základe oznámenia odchytili v nemocničnom parku pracovníci obecného úradu zranenú volavku popolavú. Starosta oznámil nález štátnej ochrane prírody, ktorá sa o zraneného vtáka postarala. Lakossági bejelentés alapján a kórház parkjában sérült szürke gémet fogtak be a községi hivatal dolgozói. A polgármester jelentette az esetet az állami környzetvédelmi hivatalnak amely gondoskodott a sérült madárról.

Detail

26.05.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Oznam riaditeľky maďarskej základnej školy : Riaditeľka základnej školy oznamuje aj touto cestou, že vzhľadom na nízky záujem ( 8 detí ) Základná škola Rudolfa Benyovszkého v Lehniciach ostane aj od 1.-ho júna zatvorená. Vyučovanie formou online bude pokračovať aj naďalej. Za pochopenie ďakujeme. A magyar iskola igazgatónőjének értesítője : A Benyovszky Rudolf Alapiskola igazgatónője értesíti a szülőket, hogy az alacsony érdeklődésre való tekintettel (8 gyerek) az iskola június 1-től is zárva marad. Tovább folytatódik az online tanítás. Megértésüket köszönjük.

Detail

26.05.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Oznamujeme dôchodcom, že od 1.-ho júna obnovujeme varenie obedov do jednorázových nádob. Nahlásiť záujem môžete na 0918 975 096 alebo osobne u pani Csadiovej. Értesítjük a nyugdíjasokat, hogy június 1-től újra főzük az ebédeket egyszeri használatos edényekbe. Jelentkezni leht a 0918 975 096 számon Csadi Líviánál.

Detail

26.05.2020

Kosenie / Fűnyírás 1

Kosenie / Fűnyírás

Prebieha údržba zelene v Sáse. Fűnyírás Szászon.

Detail

19.05.2020

 Oznámenie pani riaditeľky slovenskej základnej školy 1

Oznámenie pani riaditeľky slovenskej základnej školy

Oznámenie pani riaditeľky slovenskej základnej školy : Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 1. júna 2020 OBNOVUJE VYUČOVANIE NA ZŠ V ROČNÍKOCH 1. – 5. Obnovené vyučovanie bude mať výchovno-vzdelávací charakter a jeho spustenie si od školy vyžaduje prísne a dôsledné dodržiavanie bezpečnostno-hygienických podmienok stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR. Žiaci budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 detí, zriadené budú aj 2 tzv. vonkajšie triedy. V prevádzke bude aj ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ a ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ. S deťmi sa bude pracovať komplexne max. 9 hodín denne, t.j. v čase od 7:30 do 16:30 hod. Účasť detí na tomto vyučovaní je DOBROVOĽNÁ Vzhľadom k tomu, že škola musí VOPRED zabezpečiť podmienky na BEZPEČNÚ A PLYNULÚ PREVÁDZKU, žiadame rodičov a zákonných zástupcov, ktorí majú záujem o účasť ich detí na tejto forme vyučovania, aby záväzne nahlásili tento záujem triednemu učiteľovi svojho dieťaťa v termínoch 19. a 20. mája 2020 do čase od 8:00 do 12:00 hod.

Detail

19.05.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vážení občania, v stredu 20.-ho mája sa uskutoční odvoz odpadu zo žltej nádoby - sklo. Tisztelt polgárok szerdán május 20-án a sárga kukában lévő hulladék - üveg elszállítására kerül sor.

Detail

15.05.2020

Sväté omše / Szent misék 1

Sväté omše / Szent misék

OZNAM OD PÁNA FARÁRA PRE VERIACICH ⛪️ Verejné omše budú od 15.5.2020 nasledovné : piatok 15.5. 17:00 maďarská, sobota 16.5. 16:00 slovenská pre ľudí nad 60 rokov, nedeľa 17.5. 8:00 v Blahove, 9.30 maďarská, 11:00 slovenská pre ľudí do 60 rokov, 16:00 gréckokatolícka sv. liturgia slovenská V každom prípade prosíme, aby sa veriaci nezhufovali do väčších skupín a vstupovali do kostola s odstupom, musia nosiť rúško a pri vstupe si dezinfikovať ruky. Prípadne niekoho poveríme. Môžu si sadnúť len na vyznačené miesta, ktoré sú od seba vzdialene. Ale v prípade žijúcich v jednej domácnosti môžu byť pri sebe spolu. V Lehniciach je vo svätyni asi 6 miest, v lodi okolo 35 a na chóre 5. Podobne na Blahovej, tam o málo viac. V Lehniciach je ozvučenie aj vonku, kto by potreboval môže si vypýtať stoličku z kostola. Ruky sa nepodávajú. Ani sa nespieva. Sväté prijímanie sa podáva len do rúk. Prosím, aby chronicky chorí, veľmi rizikoví alebo starší radšej z domu sledovali sv. omše cez mediálne prostriedky. GALGÓCZY PLÉBÁNOS ÚR ÜZENETE A HÍVŐKNEK ⛪️ Szent misék 2020.5.15-tól : Péntek 5.15. 17:00 magyar Szombat 5.16. 16:00 szlovák 60 éves kortól Vasárnap 5.17. 8:00 Sárrét, 9:30 magyar, 11:00 szlovák 60 éves korig, 16:00 szlovák görög katolikus szent liturgia A feltételek betartása kötelező! Nem csoportosulunk, csak a kijelölt helyekre ülhetünk. A belépéskor nem tolongunk és mindenki fertőtleníti a kezeit. Nem használjuk a szent vizet. Nem adunk kezet, csak intünk a békejelkor. Mindenki tenyérbe kapja a szentáldozást. Nincs éneklés, csak olvasot szent mise. A templomban kb 35 hely van kijelölve. Kérem, hogy a krónikus betegek illetve a rizikós hívők inkáb az interneten kövesék a misét.

Detail

13.05.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vážení občania, odvoz PET fliaš sa uskutoční štvrtok 14.-ho mája. Tisztelt polgárok, a műanyag flakonok elszállítására csütörtökön május 14-én kerül sor.

Detail

12.05.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vážení občania, odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 13.-ho mája. Tisztelt polgárok, a zöld kukában lévő hulladék elszállítására szerdán május 13-án kerül sor.

Detail

11.05.2020

Otváracie hodiny obecného úradu / Községi hivatal nyitvatartása 1

Otváracie hodiny obecného úradu / Községi hivatal nyitvatartása

Otváracie hodiny obecného úradu Községi hivatal nyitvatartása

Detail

07.05.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Zápis do materskej školy je ukončený! Beiratkozás az ovodába lezárult.

Detail

07.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva 1

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom bohoslužieb v prílohe.

Detail

07.05.2020

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva 1

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom prevádzok v prílohe.

Detail

05.05.2020

Oznámenie / Értesítés  1

Oznámenie / Értesítés

Riaditeľka na školskom dvore pomáha pri sadení stromčekov. Ďakujeme sponzorovi Ladislavovi Némethovi ml. Az igazgatónő segít az iskolaudvaron a facsemeték ültetésében. Köszönjük a támogatást ifj. Németh Lászlónak.

Detail

05.05.2020

Oznam / Értesítés

Oznam / Értesítés

Vážení občania, odvoz odpadu z modrej nádoby (papier) sa uskutoční v stredu 6.-ho mája. Tisztelt polgárok, a kék kukában lévő hulladék (papir) elszállítására szerdán május 6-án kerül sor.

Detail

05.05.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odstraňuje sa azbest na školskom dvore v súlade s ochranou životného prostredia. Az iskola udvarán környeztkimélő módon távolítják el az azbesztet.

Detail

30.04.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

V sobotu 2.-ho mája medzi 17:00 a 19:00 budú lehnickí hasiči vykonávať pravidelnú dezinfekciu. Za pochopenie ďakujeme. Szombaton május 2-án 17:00-19:00 között a légi tűzoltóság rendszeres fertőtlenítést fog végezni. A megértésüket köszönjük.

Detail

30.04.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

V piatok 1.-ho mája bude zberný dvor z dôvodu štátneho sviatku zatvorený. V sobotu bude otvorený od 8:00 do 15:00. A gyűjtőudvar pénteken május 1-én államünnep miatt zárva lesz. Szombaton nyitva 8:00-tól 15:00-ig.

Detail

29.04.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Vedenie pošty oznamuje, že v čase od 9:00 do 11:00 vybavuje klientov len nad 65 rokov. A posta vezetosege ertesiti, hogy 9:00-től 11:00-ig csak 65 év feletti klienseket fogadnak.

Detail

27.04.2020

Kolónia 1

Kolónia

Úprava zelene na Kolónii - verejné priestranstvá aj cintorín. Kolónián folyik a közterületek , temető kaszálása.

Detail

27.04.2020

Výtlky / Kátyúk 1

Výtlky / Kátyúk

Prebieha odstraňovanie výtlkov na miestnych cestách. Folyik a kátyúk eltávolítása a falu útjain.

Detail

27.04.2020

Nové podmienky vonkajších tréningov 1

Nové podmienky vonkajších tréningov

Nové podmienky vonkajších tréningov v prílohe.

Detail

24.04.2020

Oznámenie / Figyelmeztetés 1

Oznámenie / Értesítés

Zavlažovací kanál oddeľuje sekciu pre obyvateľov od sekcie pre pacientov a klientov. A kanális képezi a határt a lakossági szekció és a páciensek ill.kliensek szekciója között.

Detail

24.04.2020

Oznámenie / Figyelmeztetés 1

Oznámenie / Értesítés

NOVÉ PRAVIDLÁ VYUŽÍVANIA PARKU VO VITALITE N.O. Na základe epidemiologickej situácie využívať prednú časť areálu (po kanál) môžu len zamestnanci, pacienti, klienti a obsluha Vitality n.o. Pre verejnosť vstup cez prednú (hlavnú) bránu je prísne zakázaný. Zadnú časť parku ( za kanálom) môžu využívať naši občania, psíčkari, návštevníci atď. Samozrejme za dodržania všetkých pravidiel ( vodítko, rúško atď. ). Vstup do tejto časti je pre verejnosť, psíčkarov, povolený výlučne cez bočný a zadný vchod. Ďakujeme za pochopenie. ÚJ SZABÁLYOK A VITALITA TERÜLETÉNEK KIHASZNÁLÁSÁRA Az epidemiológiai helyzet alapján a park első részét ( a kanálisig ) csak az alkalmazottak, kliensek, paciensek és a kiszolgáló személyzet használhatja. A nyilvánosság számára az első ( fő kapu ) kapun való közlekedés szigorúan tilos! A park hátsó részét ( a kanálison túl ) nyugodtan használhatják a lakosok, kutyasétáltatók stb. Természetesen betartva az összes előírást ( póráz, arcmaszk stb. ) A belépés ebbe a részbe a nyilvánosság, kutyasétáltatók részére kizárólag az oldalsó és a hátsó bejáraton engedélyezett. Köszönjük a megértést.

Detail

24.04.2020

COVID-19 1

COVID-19

COVID-19❗️ Dňa 24.04.2020 pribudol ďalší pozitívne testovaný občan z Lehníc. Je v domácej karanténe. COVID-19❗️ 2020.04.24. újabb pozitívan tesztelt légi lakost evidálunk. A lakos házi karanténben van.

Detail

24.04.2020

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Obecný úrad roznáša v týchto dňoch rúška do domácností pre vekovú kategóriu 30-40 rokov. A hivatal dolgozói ezekben a napokban hordják szét az arcmaszkokat a 30-40 évesek számára.

Detail

23.04.2020

Oznámenie /Ertesítés 1

Oznámenie /Ertesítés

Slovenská sporiteľňa oznamuje, že klientov starších ako 65 rokov vybavuje len v čase od 9:00 do 11:00. A Szlovák takarékpénztár értesíti, hogy 65 év feletti klienseket csak 9:00-től 11:00-ig fogadja.

Detail

23.04.2020

Zápis / Beiratkozás 1

Zápis / Beiratkozás

Online prihlášky do škôlky sa môžu dávať len v danom termíne. Od 4. do 7. mája. Online beiratkozást az ovodába csak az adott időpontban lehet beadni. Május 4-től 7-ig.

Detail

 

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií