Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Otváracie hodiny Obecného a Matričného úradu Lehnice pre verejnosť 

 

Obecný úrad:

Pondelok - Hétfő 7:30 - 12:00,13:00 - 15:30
Utorok - Kedd 7:30 - 12:00
Streda - Szerda 7:30 - 12,00, 13:00 - 15:30
Štvrtok - Csütörtök 7:30 - 12:00
Piatok - Péntek 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:00

 

 

Matričný úrad:

Pondelok - Hétfő 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok - Kedd 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda - Szerda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok - Csütörtök 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok - Péntek 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00

 

 

Uprednostnite prosíme Vás elektronickú komunikáciu (e-mail) resp. telefonický kontakt. Ďakujeme

Kérjük Önöket, hogy részesítsék előnyben az elektronikus (e-mail) vagy telefonos komunikációt. Köszönjük

 

 

 

 Informačné letáky Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie informovanosti obyvateľstva  a varovania pred infekciou koronavírusom

 

Čo robiť, ak ste chorý - COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia - COVID-19

Pomoc sebe a druhým - COVID-19

10 odporúčaní keď ste doma - COVID-19

 

 

Aktuality

20.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu zo žltej nádoby – sklo sa uskutoční 21.-ho apríla (streda). A sárga kukában lévő hulladék – üveg elszállítására április 21-én (szerda) kerül sor.

Detail

19.04.2021

Výsledok 13.kola testovania / 13.tesztelés eredménye 1

Výsledok 13.kola testovania / 13.tesztelés eredménye

1517 vykonaných testov, 1 pozitívny. t.j. 0,06% Az 1517 elvégzett tesztből 1 lett pozitív ami 0,06% jelent.

Detail

16.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Po odstránení technických problémov Vám oznamujeme, že zber odpadu bude prebiehať podľa obvyklého harmonogramu. A technikai hibák megoldása után értesítjük Önöket, hogy a hulladék elszállítása a jövő héttől már a megszokott harmonogram szerint lesz.

Detail

15.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

13. kolo Covid-19 testovania 13.kör Covid-19 tesztelés

Detail

13.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Zber modrých nádob bude v stredu 14.4. Zber čiernych nádob štvrtok 15.4. A kék kukák szedése szerdán 4.14. lesz. A fekete kukák szedése csütörtökön 4.15.

Detail

12.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že v utorok 13.4. od 8:00 do 10:00 bude odstávka vody. Vízművek értesítik, hogy kedden április 13-án 8:00-tól 10:00-ig nem lesz vízellátás.

Detail

12.04.2021

Oznámenie  4

Oznámenie

Výluky vlakov 17., 18. 4.

Detail

12.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Zber čiernych nádob bude štvrtok 15.4. a zber modrých nádob bude v stredu 14.4. V ostatných dňoch zber nebude. A fekete kukák szedése csütörtökön 4.15. lesz. A kék kukákat szerdán 4.14. fogják szedni. A többi napokon szedés nem lesz.

Detail

10.04.2021

12. výsledok/ 12 eredmény 6

12. výsledok/ 12 eredmény

Výsledok dnešného testovacieho dňa : 1508 vykonaných testov 0 pozitívnych. A mai tesztelés eredménye : 1508 teszt - 0 pozitív.

Detail

10.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Čierne nádoby sa budú zbierať najbližšie budúci týždeň vo štvrtok (15.4.) A fekete kukák a jövő héten csütörtökön (4.15.) lesznek újra elszállítva.

Detail

09.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Zápis detí do lehnickej škôlky : od 5. do 7. mája v čase od 10:00 do 14:00. A od 10. do 12.mája od 13:00 do 16:00 v materskej škole. Beiratkozás a légi óvodába : május 5.-től 7.-ig, 10:00-től 14:00-ig. És május 10.-től 12.-ig, 13:00 - 16:00 az óvodában.

Detail

08.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

12.kolo Covid-19 testovania. 12.kör Covid-19 tesztelés.

Detail

07.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Z dôvodu trvania technických príčin sa musí zber čiernych nádob posunúť na piatok 9.4. A technikai meghibásodás végett a fekete kukák elszállítása eltolódik péntekre április 9.

Detail

06.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Od 7.4 sa bude vykonávať odpočet vodomerov. Stav vodomerov môžete poslať aj formou SMS na číslo 0911 044 579. Április 7.-től kezdik a vízórák leolvasását. A vízórák állását elküldhetik SMS ben is a 0911 044 579 telefonszámra.

Detail

06.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Lehnický školský autobus začne premávať v stredu 7.4. v bežných časoch. A légi iskolabusz szerdától (4.7.) a szokásos időpontokban fog közlekedni.

Detail

06.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Z dôvodu technickej poruchy sa zber čiernych nádob uskutoční vo štvrtok 8.4. Zber modrých nádob sa presúva na budúci týždeň 14.4. A fekete kukák elvitele technikai hiba miatt csütörtökön április 8-án lesz elvégezve. A kék kukák a jövő héten április 14-én lesznek elszállítva.

Detail

04.04.2021

Výsledky sviatkov / Ünnepi eredmények 3

Výsledky sviatkov / Ünnepi eredmények

Veľkonočné výsledky testovania Covid-19 v Lehniciach : 1565 testov - 0 pozitívnych. .. 0% A Húsvéti tesztelés ereményei Légen : 1565 Covid-19 tesztből senki nem volt pozitív...0%

Detail

01.04.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

11. testovanie 11. tesztelés

Detail

31.03.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Dnes do polnoci sčítanie obyvateľov na www.scitanie.sk Ma éjfélig népszámlálás a www.scitanie.sk weboldalon.

Detail

31.03.2021

Értesítés 1

Értesítés

A magyar nyelvű Benyovszky Rudolf Alapiskola beiratkozása.

Detail

31.03.2021

Oznámenie 1

Oznámenie

Organizácia vyučovania na ZŠ Lehnice od 7.apríla 2021. Podrobnosti v prílohe.

Detail

31.03.2021

Oznámenie  1

Oznámenie

Zápis prvákov na ZŠ Lehnice na školský rok 2021-2022 bude od 7.4.2021 do 16.4.2021 . Info v prílohe.

Detail

31.03.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Sčítanie - Népszámlálás

Detail

30.03.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Otvorenie materskej školy - óvoda nyitása

Detail

30.03.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Obvodný lekár MUDr. Hreško od 6.4. do 9.4. neordinuje. Zastupovať ho v súrnych prípadoch bude MUDr. Lelkeš v Dunajskej Strede. Körzeti orvos MUDr. Hreško április 6.-tól 9.-ig nem rendel. Helyettesítés sürgős esetekben Szerdahelyen MUDr. Lelkes.

Detail

30.03.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Odvoz odpadu zo zelenej nádoby sa uskutoční v stredu 31.-ho marca. A zöld kukában lévő hulladék elszállítására szerdán március 31.-én kerül sor.

Detail

29.03.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Obvodná lekárka MUDr. Modravá štvrtok 1.4. ordinuje od 7:30 do 12:00 Körzeti orvosnő MUDr. Modravá csütörtök április 1. 7:30tol 12:00ig rendel.

Detail

29.03.2021

Oznámenie / Értesítés 1

Oznámenie / Értesítés

Sčítanie obyvateľstva. Népszámlálás.

Detail

28.03.2021

Víkendové výsledky / Hétvége redményei 1

Víkendové výsledky / Hétvége eredménye

Vnikajúci výsledok toho víkendu : z 1586 testov nebol nikto pozitívny. 0%! Hétvége legjobb eredménye : az 1586 tesztből nem volt senki pozitív. 0%!

Detail

26.03.2021

Testovanie / Tesztelés 1

Testovanie / Tesztelés

10. kolo testovania na obvyklých miestach v Lehniciach : Sobota (27.3.) 8:00-18:00, prestávka 11:30-13:00 Nedeľa (28.3.) 8:00-12:00 10.kör tesztelés a szokott helyeken Légen Szombat (3.27.) 8:00-18:00, szünet 11:30-13:00 Vasárnap (3.28.) 8:00-12:00

Detail

 

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií