Navigáció

Oldal elküldése e-mailben

Tartalom

INFORMÁCIÓ A KÖZSÉGRŐL

 

 

Aj 
v tomto kraji pustošili Turci, počas kurucsko-labancských výbojov boli 
požiare a rabovačky, mnohým rodinám spôsobili smútok a žiaľ reformačné 
a protireformačné boje. Pustošila tu cholera, mor, povodeň, hladomor, 
tuberkulóza i požiare. Na obranu cudzích záujmov odvliekli na bojiská našich 
otcov, časť obyvateľov našej obce odviezli vo vagónoch do cudzej zeme.

   Verím, že tieto stránky, 
ktoré zverejňujú kúsok z dejín a životu našej obce, postavia pamätník 
minulosti, bude poučením pre súčastnú generáciu a môže byť hybnou silou pre 
základy nadchádzajúcej obsažnejšej budúcnosti.

   Tieto stránky odporúčam 
obyvateľom našej obce, ďalej tým, ktorí sa z rozličných príčin odsťahovali, 
tým, ktorí by chceli bližšie spoznať minulosť i prítomnosť našej obce.”

 

Ing. Szitási Ferenc,

starosta obce Lehnice