Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecný úrad Lehnice
Lehnice 89
930 37 Lehnice

Tel. č.:    031/5586 117

 

JUDr. Ing. František Szitási
starosta obce
Tel. č.:    0918 325 652
E-mail:    starosta@lehnice.sk
 
 
Ákos Nagy
vedúci úradu
Tel. č.:    0905 409 422
E-mail:   lehnice@lehnice.sk
 
Lucia Beňadiková
referentka
Tel. č.:    0908 984 101
E-mail:    lucia.benadikova@lehnice.sk
 
Mónika Ravaszová
referentka daní, poplatkov a kultúry
Tel. č.:    031/5586 117
E-mail:    hlasnik@lehnice.sk
 
Elvíra Šnegoňová
matričný úrad, podateľňa
Tel. č.:    031/5586 117, 0908 791 677
E-mail:    matrika@lehnice.sk
 
Nikoleta Medvácz
referentka - evidencia obyvateľstva, mzdy
Tel. č.:    0905 409 420
E-mail:    nikol.medvacz@lehnice.sk
 
Mgr. Anikó Kisléghy
účtovníčka
Tel. č.:    031/5586 117
E-mail:    aniko.kisleghy@lehnice.sk
 
Magdaléna Podmajerská
referentka - zdravotné stredisko
Tel. č.:    031/5586 117
E-mail:    magdalena.podmajerska@lehnice.sk
 
Beata Kvardová
referentka
Tel. č.:    0905 409 421
E-mail:    beata.kvardova@lehnice.sk
 
Katarína Ščepková
referentka
Tel. č.:    0918 981 976
E-mail:    katarina.scepkova@lehnice.sk
 

Veci súvisiace s webovým sídlom: lehnice@lehnice.sk, lucia.benadikova@lehnice.sk