Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma IČO Dát.vyst. Pár.položka Dátum prijatia Dátum splat. Dátum účt.dokl. Základ bez DPH Dát.úhrady Dátum zverej. VS Poznámka ŠS DIČ PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo IČ DPH dodávateľa
2018868 AGRIPENT, s.r.o. 190428 30,60 35703512 31.12.2019 2018868 31.12.2019 14.1.2020 31.12.2019 30,60     190428 kamenivo 2018868 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019001 ZE energia a.s. 7459757530 42,09 36677281 10.1.2019 2019001 14.1.2019 24.1.2019 14.1.2019 42,09 30.1.2019 30.1.2019 7459757530 elektrina detské ihr. 2019001   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019002 ZE energia a.s. 7459757531 391,89 36677281 10.1.2019 2019002 14.1.2019 24.1.2019 14.1.2019 391,89 30.1.2019 30.1.2019 7459757531 elektrina 32 bj 2019002   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019003 ZE energia a.s. 7459752090 11,52 36677281 10.1.2019 2019003 15.1.2019 24.1.2019 15.1.2019 11,52 30.1.2019 30.1.2019 7459752090 elektr. hosp. dvor 2019003   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019004 ZE energia a.s. 7459751543 41,62 36677281 10.1.2019 2019004 15.1.2019 24.1.2019 15.1.2019 41,62 30.1.2019 30.1.2019 7459751543 elektrina zdr ambulancie 2019004   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019005 ZE energia a.s. 7459751157 57,81 36677281 10.1.2019 2019005 15.1.2019 24.1.2019 15.1.2019 57,81 30.1.2019 30.1.2019 7459751157 elektrina 12 bj 2019005   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019006 ZE energia a.s. 7459756969 216,51 36677281 10.1.2019 2019006 15.1.2019 24.1.2019 15.1.2019 216,51 30.1.2019 30.1.2019 7459756969 elektrina16 bj 2019006   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019007 ZE energia a.s. 7469424069 161,42 36677281 10.1.2019 2019007 15.1.2019 24.1.2019 15.1.2019 161,42 30.1.2019 30.1.2019 7469424069 elektrina 2019007   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019008 ZE energia a.s. 7469424070 46,25 36677281 10.1.2019 2019008 15.1.2019 24.1.2019 15.1.2019 46,25 24.1.2019 24.1.2019 7469424070 elektrina klub dôchod. 2019008   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019009 ZE energia a.s. 7469424068 176,26 36677281 10.1.2019 2019009 15.1.2019 24.1.2019 15.1.2019 176,26 30.1.2019 30.1.2019 7469424068 elektrina 2019009   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019010 ZE energia a.s. 7469424067 567,13 36677281 10.1.2019 2019010 15.1.2019 24.1.2019 15.1.2019 567,13 24.1.2019 24.1.2019 7469424067 elektrina KD 2019010   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019011 ZE energia a.s. 7469424066 2086,59 36677281 10.1.2019 2019011 15.1.2019 24.1.2019 15.1.2019 2086,59 24.1.2019 24.1.2019 7469424066 elektrina 2019011   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019012 UP Slovensko s.r.o. 119004807 2517,30 31396674 8.1.2019 2019012 8.1.2019 8.1.2019 8.1.2019 2517,30 8.1.2019 8.1.2019 119004807 jedálne kupóny 2019012 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2019013 DOGAZYL O.Z. 20190005 46,00 42166004 8.1.2019 2019013 14.1.2019 22.1.2019 14.1.2019 46,00 21.11.2019 21.11.2019 20190005 uloženie psov 2019013   929 01 Nemessyegská 133 Dunajská Streda 14  
2019014 Lekomas s.r.o. 419001 180,00 36265110 14.1.2019 2019014 14.1.2019 28.1.2019 14.1.2019 180,00 14.1.2019 14.1.2019 419001 preprava HO 2019014 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019015 Beata Kvardová 12019 1299,00 41111826 7.1.2019 2019015 7.1.2019 14.1.2019 7.1.2019 1299,00 14.1.2019 14.1.2019 12019 spracov dát 2019015 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019016 Tibor Kvarda 12019 1735,00 37161064 7.1.2019 2019016 7.1.2019 14.1.2019 7.1.2019 1735,00 14.1.2019 14.1.2019 12019 výroba kov. prvkov 2019016 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2019017 Zoltán Rácz 20192001 144,00 46379495 7.1.2019 2019017 7.1.2019 21.1.2019 7.1.2019 144,00 11.3.2019 11.3.2019 20192001 flaga náplň 2019017 1029573237 930 16 Vydrany 159 Vydrany   SK1029573237
2019018 Primax - Szabo Vidor 20190001 1720,00 14061121 9.1.2019 2019018 9.1.2019 23.1.2019 9.1.2019 1720,00 24.4.2019 24.4.2019 20190001 nákupné poukazy 2019018 1020256050 930 36 368 Horná Potôň   SK1020256050
2019019 Zoltán Rácz 20192004 108,00 46379495 11.1.2019 2019019 16.1.2019 25.1.2019 16.1.2019 108,00 11.3.2019 11.3.2019 20192004 flaga náplň 2019019 1029573237 930 16 Vydrany 159 Vydrany   SK1029573237
2019020 Železnice SR 2850026195 567,60 31364501 10.1.2019 2019020 15.1.2019 24.1.2019 15.1.2019 567,60 11.2.2019 11.2.2019 2850026195 nájom parkovisko pri žs 2019020 2020480121 917 01 Bratislavská 2 Trnava   SK2020480121
2019021 SPP a.s. 8696830974 1630,00 35815256 11.1.2019 2019021 16.1.2019 25.1.2019 16.1.2019 1630,00 30.1.2019 30.1.2019 8696830974 plyn KD 2019021   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019022 SPP a.s. 8696830975 2192,00 35815256 11.1.2019 2019022 16.1.2019 25.1.2019 16.1.2019 2192,00 30.1.2019 30.1.2019 8696830975 plyn ocu 2019022   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019023 SPP a.s. 8696830976 826,00 35815256 11.1.2019 2019023 16.1.2019 25.1.2019 16.1.2019 826,00 30.1.2019 30.1.2019 8696830976 plyn zdr. str. 2019023   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019024 SPP a.s. 8696830977 8,00 35815256 11.1.2019 2019024 16.1.2019 25.1.2019 16.1.2019 8,00 30.1.2019 30.1.2019 8696830977 plyn pohr. 2019024   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019025 SPP a.s. 8696830978 666,00 35815256 11.1.2019 2019025 16.1.2019 25.1.2019 16.1.2019 666,00 30.1.2019 30.1.2019 8696830978 plyn lekáreň 2019025   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019026 SPP a.s. 8696830979 2764,00 35815256 11.1.2019 2019026 16.1.2019 25.1.2019 16.1.2019 2764,00 30.1.2019 30.1.2019 8696830979 plyn mš 2019026   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019027 SPP a.s. 8696831537 642,00 35815256 11.1.2019 2019027 16.1.2019 25.1.2019 16.1.2019 642,00 30.1.2019 30.1.2019 8696831537 plyn 12 bj 2019027   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019028 SPP a.s. 8696830981 1616,00 35815256 11.1.2019 2019028 16.1.2019 25.1.2019 16.1.2019 1616,00 30.1.2019 30.1.2019 8696830981 plyn 15 bj 2019028   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019029 SPP a.s. 8696830980 561,00 35815256 11.1.2019 2019029 16.1.2019 25.1.2019 16.1.2019 561,00 30.1.2019 30.1.2019 8696830980 plyn TJ 2019029   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019030 Milan Zuberec 2019006 93,60 46214968 17.1.2019 2019030 21.1.2019 31.1.2019 21.1.2019 93,60 11.12.2019 11.12.2019 2019006 oprava termostatu, spustenie plyn, odvzdušnenie 2019030 1073222964 924 01 Javorinka 123 Galanta   SK1073222964
2019031 Zoltán Rácz 20192010 144,00 46379495 17.1.2019 2019031 22.1.2019 31.1.2019 22.1.2019 144,00 22.5.2019 22.5.2019 20192010 flaga náplň 2019031 1029573237 930 16 Vydrany 159 Vydrany   SK1029573237
2019032 Lekomas s.r.o. 419002 456,00 36265110 21.1.2019 2019032 21.1.2019 4.2.2019 21.1.2019 456,00 23.1.2019 23.1.2019 419002 preprava autobusom 2019032 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019033 S.K. GLASS 2190066 108,55 32304544 28.1.2019 2019033 28.1.2019 5.2.2019 28.1.2019 108,55 24.4.2019 24.4.2019 2190066 čist. prostr. do umývačky šj 2019033 1020255610 929 01 Bratislavská ulice 919 Dunajská Streda 4 SK1020255610
2019034 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 344,89 35697270 22.1.2019 2019034 29.1.2019 5.2.2019 29.1.2019 344,89 6.2.2019 6.2.2019 0008893034 telefon 2019034 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019035 Zoltán Rácz 20192014 144,00 46379495 24.1.2019 2019035 29.1.2019 7.2.2019 29.1.2019 144,00 22.5.2019 22.5.2019 20192014 nápln flaga 2019035 1029573237 930 16 Vydrany 159 Vydrany   SK1029573237
2019036 Poradca a.s. 86093106 56,80 36371271 21.1.2019 2019036 21.1.2019 20.6.2019 21.1.2019 56,80 27.5.2019 27.5.2019 86093106 publikácie  ocu 2019036 2020102293 010 01 Pri celulózke 40 Žilina   SK2020102293
2019037 Nemocnica s poliklinikou DS 193600019 183,93 44455356 24.1.2019 2019037 29.1.2019 7.2.2019 29.1.2019 183,93 30.4.2019 30.4.2019 193600019 nájom klub dôchod. 2019037 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2019038 Poradca a.s. 89960515 3,50 36371271 22.1.2019 2019038 22.1.2019 12.2.2019 22.1.2019 3,50 28.3.2019 28.3.2019 89960515 publikácia ocu 2019038 2020102293 010 01 Pri celulózke 40 Žilina   SK2020102293
2019039 VERLAG DASHOFER 19000604 207,00 35730129 22.1.2019 2019039 22.1.2019 22.1.2019 22.1.2019 207,00 21.1.2019 21.1.2019 19000604 publikácia ocu 2019039 2020251101 811 01 Železničiarska Bratislava 13 SK2020251101
2019040 Ladislav Bús 202019 348,00 44613121 30.1.2019 2019040 30.1.2019 13.2.2019 30.1.2019 348,00 15.8.2019 15.8.2019 202019 prípr. ver. obstar. wifi 2019040   925 04 Tomášikovo 221 Tomášikovo 221 SK1038575318
2019041 Beata Kvardová 22019 1499,00 41111826 29.1.2019 2019041 29.1.2019 5.2.2019 29.1.2019 1499,00 30.1.2019 30.1.2019 22019 spracov. dát 2019041 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019042 Základná škola 22019 495,11 36094102 23.1.2019 2019042 23.1.2019 15.2.2019 23.1.2019 495,11     22019 voda stočné 2019042 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2019043 Grafis Media, s.r.o. 10190030 384,00 36751847 29.1.2019 2019043 29.1.2019 12.2.2019 29.1.2019 384,00 19.12.2019 19.12.2019 10190030 nálepky 2019043 2022346557 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2022346557
2019044 SPP a.s. 87065385749 1580,00 35815256 1.2.2019 2019044 4.2.2019 15.2.2019 4.2.2019 1580,00 20.2.2019 20.2.2019 7065385749 plyn KD 2019044   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019045 SPP a.s. 8706535750 2124,00 35815256 1.2.2019 2019045 4.2.2019 15.2.2019 4.2.2019 2124,00 20.2.2019 20.2.2019 8706535750 plyn ocu 2019045   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019046 SPP a.s. 8706535751 801,00 35815256 1.2.2019 2019046 4.2.2019 15.2.2019 4.2.2019 801,00 20.2.2019 20.2.2019 8706535751 plyn zdr. str. 2019046   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019047 SPP a.s. 8706535752 8,00 35815256 1.2.2019 2019047 4.2.2019 15.2.2019 4.2.2019 8,00 20.2.2019 20.2.2019 8706535752 plyn pohr. 2019047   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019048 SPP a.s. 8706535753 646,00 35815256 1.2.2019 2019048 4.2.2019 15.2.2019 4.2.2019 646,00 20.2.2019 20.2.2019 8706535753 plyn lekáreň 2019048   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019049 SPP a.s. 8706535754 2679,00 35815256 1.2.2019 2019049 4.2.2019 15.2.2019 4.2.2019 2679,00 20.2.2019 20.2.2019 8706535754 plyn mš 2019049   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019050 SPP a.s. 8706535755 544,00 35815256 1.2.2019 2019050 4.2.2019 15.2.2019 4.2.2019 544,00 20.2.2019 20.2.2019 8706535755 plyn TJ 2019050   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019051 SPP a.s. 8706535756 1566,00 35815256 1.2.2019 2019051 4.2.2019 15.2.2019 4.2.2019 1566,00 20.2.2019 20.2.2019 8706535756 plyn 15 bj 2019051   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019052 SPP a.s. 8706536301 642,00 35815256 1.2.2019 2019052 4.2.2019 15.2.2019 4.2.2019 642,00 20.2.2019 20.2.2019 8706536301 plyn 12 bj 2019052   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019053 Enel s.r.o. 1911000018 397,63 44553412 1.2.2019 2019053 4.2.2019 14.2.2019 4.2.2019 397,63 20.2.2019 20.2.2019 1911000018 prev. údržba elektrina 2019053 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019054 Enel s.r.o. 1911000017 1339,45 44553412 1.2.2019 2019054 4.2.2019 14.2.2019 4.2.2019 1339,45 20.2.2019 20.2.2019 1911000017 prev. údržba elektrina 2019054 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019055 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1900018 3378,44 34074694 31.1.2019 2019055 4.2.2019 15.2.2019 4.2.2019 3378,44 10.5.2019 10.5.2019 1900018 uloženie TKO 2019055 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019056 SEGA  Audio, s.r.o. 1900020 1586,40 36253421 30.1.2019 2019056 4.2.2019 6.2.2019 4.2.2019 1586,40 11.4.2019 11.4.2019 1900020 oprava popl. zariadenia tj 2019056 2020194583 924 01 Bratislavská Galanta 23 SK2020194583
2019057 JUDr. Ildikó Uleklová 20190213 200,00 50170597 6.3.2019 2019057 6.3.2019 20.3.2019 6.3.2019 200,00 5.3.2019 5.3.2019 20190213 právne služby 2019057 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2019058 Lekomas s.r.o. 419005 515,93 36265110 4.2.2019 2019058 4.2.2019 18.2.2019 4.2.2019 515,93 12.2.2019 12.2.2019 419005 zimná údržba 2019058 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019059 Zoltán Rácz 20192017 144,00 46379495 28.1.2019 2019059 28.1.2019 11.2.2019 28.1.2019 144,00 22.5.2019 22.5.2019 20192017 náplň flaga 2019059 1029573237 930 16 Vydrany 159 Vydrany   SK1029573237
2019060 LILIUM Aurum, s.r.o. 118268 142,00 17642183 5.2.2019 2019060 5.2.2019 19.2.2019 5.2.2019 142,00     118268 knihy knižnica 2019060 2020366040 929 01 Kukučínová Dunajská Streda 459 SK2020366040
2019061 Slovak Telekom, a.s. 8226056046 267,60 35763469 1.2.2019 2019061 6.2.2019 18.2.2019 6.2.2019 267,60 20.2.2019 20.2.2019 8226056046 telefon 2019061 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019062 Slovak Telekom, a.s. 8226056072 22,34 35763469 1.2.2019 2019062 6.2.2019 18.2.2019 6.2.2019 22,34 20.2.2019 20.2.2019 8226056072 telefon ocu 2019062 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019063 ZE energia a.s. 7479423856 11,52 36677281 1.2.2019 2019063 7.2.2019 18.2.2019 7.2.2019 11,52 20.2.2019 20.2.2019 7479423856 elektrina hosp. dvor 2019063   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019064 ZE energia a.s. 7479423646 41,62 36677281 1.2.2019 2019064 7.2.2019 18.2.2019 7.2.2019 41,62 20.2.2019 20.2.2019 7479423646 elektrina ambulancie 2019064   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019065 ZE energia a.s. 7479423418 57,81 36677281 1.2.2019 2019065 7.2.2019 18.2.2019 7.2.2019 57,81 20.2.2019 20.2.2019 7479423418 elektrina 12 bj 2019065   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019066 ZE energia a.s. 7479415709 2066,59 36677281 1.2.2019 2019066 7.2.2019 18.2.2019 7.2.2019 2066,59 20.2.2019 20.2.2019 7479415709 elektrina 2019066   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019067 ZE energia a.s. 7479426992 42,09 36677281 1.2.2019 2019067 7.2.2019 18.2.2019 7.2.2019 42,09 20.2.2019 20.2.2019 7479426992 elektrina detské ihriská 2019067   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019068 ZE energia a.s. 7479415711 46,25 36677281 1.2.2019 2019068 7.2.2019 18.2.2019 7.2.2019 46,25 18.2.2019 18.2.2019 7479415711 elektrina klub dôchod. 2019068   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019069 ZE energia a.s. 7479415710 176,26 36677281 1.2.2019 2019069 7.2.2019 18.2.2019 7.2.2019 176,26 20.2.2019 20.2.2019 7479415710 elektrina 2019069   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019070 ZE energia a.s. 7171041365 380,12 36677281 4.2.2019 2019070 8.2.2019 18.2.2019 8.2.2019 380,12 20.2.2019 20.2.2019 7171041365 VO sása 2019070   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019071 ZE energia a.s. 7161074489 485,41 36677281 4.2.2019 2019071 8.2.2019 18.2.2019 8.2.2019 485,41 20.2.2019 20.2.2019 7161074489 elektrina ocu 2019071   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019072 ZE energia a.s. 7111746977 689,53 36677281 4.2.2019 2019072 8.2.2019 18.2.2019 8.2.2019 689,53 20.2.2019 20.2.2019 7111746977 elektrina mš 2019072   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019073 ZE energia a.s. 7190925257 94,74 36677281 5.2.2019 2019073 8.2.2019 19.2.2019 8.2.2019 94,74 20.2.2019 20.2.2019 7190925257 elektrina TJ 2019073   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019074 ZE energia a.s. 7141219229 734,79 36677281 5.2.2019 2019074 8.2.2019 19.2.2019 8.2.2019 734,79 20.2.2019 20.2.2019 7141219229 VO janák 2019074   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019075 ZE energia a.s. 7290031072 -114,37 36677281 5.2.2019 2019075 8.2.2019 19.2.2019 8.2.2019 -114,37 19.2.2019 19.2.2019 7290031072 vyúčt. elektr. KD 2019075   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019076 UP Slovensko s.r.o. 119017303 2626,60 31396674 7.2.2019 2019076 7.2.2019 7.2.2019 7.2.2019 2626,60 6.2.2019 6.2.2019 119017303 jedálne kupóny 2019076 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2019077 EPIX media, s.r.o. 19051 18,00 48048071 5.2.2019 2019077 5.2.2019 12.2.2019 5.2.2019 18,00 13.3.2019 13.3.2019 19051 predl. domény 2019077 2120046423 929 01 Korzo Béla Bartóka 345/12 Dunajská Streda   SK2120046423
2019078 BUGAR s.r.o. 1910133 1057,97 36264482 4.2.2019 2019078 11.2.2019 11.2.2019 11.2.2019 1057,97 18.6.2019 18.6.2019 1910133 výmena čerpadla 2019078 2021905039 929 01 Hlavná 1538/31 Dunajská Streda 1538/31 SK2021905039
2019079 Ing. Ladislav Šandal 2019004 80,00 35018097 31.1.2019 2019079 11.2.2019 14.2.2019 11.2.2019 80,00 11.12.2019 11.12.2019 2019004 požiarne služby 2019079   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2019080 Lekomas s.r.o. 419011 816,00 36265110 12.2.2019 2019080 12.2.2019 26.2.2019 12.2.2019 816,00 12.2.2019 12.2.2019 419011 preprava deti 2019080 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019081 Lekomas s.r.o. 419010 107,10 36265110 11.2.2019 2019081 11.2.2019 25.2.2019 11.2.2019 107,10 12.2.2019 12.2.2019 419010 prerpava FO 2019081 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019082 Adela Horváth Boros 20190010 240,00 50176021 11.2.2019 2019082 11.2.2019 11.2.2019 11.2.2019 240,00 22.2.2019 22.2.2019 20190010 magnetky 2019082 1047156445 929 01 Trhovisko 444/6 Dunajská Streda 444/6  
2019083 Zoltán Rácz 20192030 144,00 46379495 6.2.2019 2019083 6.2.2019 20.2.2019 6.2.2019 144,00 24.10.2019 24.10.2019 20192030 nápln flaga 2019083 1029573237 930 16 Vydrany 159 Vydrany   SK1029573237
2019084 Zoltán Rácz 20192025 144,00 46379495 4.2.2019 2019084 4.2.2019 18.2.2019 4.2.2019 144,00 24.10.2019 24.10.2019 20192025 nápln flaga 2019084 1029573237 930 16 Vydrany 159 Vydrany   SK1029573237
2019085 Tibor Kvarda 22019 1715,00 37161064 8.2.2019 2019085 8.2.2019 15.2.2019 8.2.2019 1715,00 11.2.2019 11.2.2019 22019 oprava kov. prvkov 2019085 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2019086 Beata Kvardová 32019 1198,00 41111826 8.2.2019 2019086 8.2.2019 15.2.2019 8.2.2019 1198,00 11.2.2019 11.2.2019 32019 spracov dát 2019086 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019087 RNDr. Milan Trnavský 2019002 490,00 14068672 6.2.2019 2019087 6.2.2019 20.2.2019 6.2.2019 490,00 19.3.2019 19.3.2019 2019002 montáž a oprava rozhlas 2019087 1027496899 925 23 Mierová 950 Jelka   SK1027496899
2019088 RNDr. Milan Trnavský 2019003 510,00 14068672 12.2.2019 2019088 12.2.2019 26.2.2019 12.2.2019 510,00 22.5.2019 22.5.2019 2019003 montáž a oprava rozhlasu 2019088 1027496899 925 23 Mierová 950 Jelka   SK1027496899
2019089 Galileo Corporation s.r.o. 19010114 478,80 47192941 8.2.2019 2019089 8.2.2019 22.2.2019 8.2.2019 478,80 21.8.2019 21.8.2019 19010114 web stránka aktualizácia 2019089 2023788745 811 04 Boženy Ňemcovej 8 Bratislava   SK2023788745
2019090 AGRIPENT, s.r.o. 190028 1596,00 35703512 11.2.2019 2019090 13.2.2019 25.2.2019 13.2.2019 1596,00 6.9.2019 6.9.2019 190028 zimná údržba 2019090 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019091 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143014040 36,00 31318762 21.1.2019 2019091 13.2.2019 14.2.2019 13.2.2019 36,00 16.4.2019 16.4.2019 0143014040 odvoz kuch. odpadu 2019091 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2019092 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920000758 340,76 36550949 31.1.2019 2019092 14.2.2019 25.2.2019 14.2.2019 340,76 25.2.2019 25.2.2019 8920000758 voda 15 bj 2019092 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019093 Správa a údržba ciest TTSK 20190062 227,26 37847783 11.2.2019 2019093 14.2.2019 13.3.2019 14.2.2019 227,26 16.4.2019 16.4.2019 20190062 nájom pozemku 2019093 2021777516 917 01 Bulharská 39 Trnava   SK2021777516
2019094 Správa a údržba ciest TTSK 20190047 32,00 37847783 11.2.2019 2019094 14.2.2019 13.3.2019 14.2.2019 32,00 16.4.2019 16.4.2019 20190047 nájom pozemku 2019094 2021777516 917 01 Bulharská 39 Trnava   SK2021777516
2019095 Správa a údržba ciest TTSK 20190048 270,00 37847783 11.2.2019 2019095 14.2.2019 13.3.2019 14.2.2019 270,00 16.4.2019 16.4.2019 20190048 nájom pozemku 2019095 2021777516 917 01 Bulharská 39 Trnava   SK2021777516
2019096 Nemocnica s poliklinikou DS 193600186 183,93 44455356 12.2.2019 2019096 15.2.2019 26.2.2019 15.2.2019 183,93 30.4.2019 30.4.2019 193600186 nájom klub dôchod. 2019096 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2019097 Juraj Fekete 62019 45,00 17675910 22.2.2019 2019097 22.2.2019 1.3.2019 22.2.2019 45,00 22.5.2019 22.5.2019 62019 oprava verej. osvetlenia 2019097 1029675075 930 39 Maslovce 679 Čenkovce 679 SK1029675075
2019098 Ajpek Ján 2019820003 289,56 32311028 16.2.2019 2019098 22.2.2019 28.2.2019 22.2.2019 289,56 5.3.2019 5.3.2019 2019820003 občerstenie výroč. schôdza drobnoch. 2019098 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019099 Ajpek Ján 201920001 251,76 32311028 8.2.2019 2019099 22.2.2019 22.2.2019 22.2.2019 251,76 5.3.2019 5.3.2019 201920001 občerstvenie schôdza DHZ 2019099 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019100 Ajpek Ján 201920002 817,20 32311028 15.2.2019 2019100 22.2.2019 28.2.2019 22.2.2019 817,20 13.3.2019 13.3.2019 201920002 občerstvenie schôdza klub dôchodcov 2019100 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019101 Zoltán Rácz 20192031 144,00 46379495 14.2.2019 2019101 14.2.2019 28.2.2019 14.2.2019 144,00 24.10.2019 24.10.2019 20192031 nápln flaga 2019101 1029573237 930 16 Vydrany 159 Vydrany   SK1029573237
2019102 Zoltán Rácz 20192035 144,00 46379495 18.2.2019 2019102 18.2.2019 4.3.2019 18.2.2019 144,00 24.10.2019 24.10.2019 20192035 nápln flaga 2019102 1029573237 930 16 Vydrany 159 Vydrany   SK1029573237
2019103 MJM Group, s.r.o. 618097 534,00 45541558 15.1.2019 2019103 14.2.2019 29.1.2019 14.2.2019 534,00     618097 exter manaž separ zber 2019103 2023041702 086 04 Kurov Kružlov 85  
2019104 MJM Group, s.r.o. 619009 133,50 45541558 11.2.2019 2019104 14.2.2019 25.2.2019 14.2.2019 133,50     619009 exter manaž separ. zber 2019104 2023041702 086 04 Kurov Kružlov 85  
2019105 LILIUM Aurum, s.r.o. 119022 490,00 17642183 21.2.2019 2019105 21.2.2019 28.2.2019 21.2.2019 490,00 25.11.2019 25.11.2019 119022 knihy 2019105 2020366040 929 01 Kukučínová Dunajská Streda 459 SK2020366040
2019106 ZE energia a.s. 7111755523 35,98 36677281 14.2.2019 2019106 19.2.2019 28.2.2019 19.2.2019 35,98 6.3.2019 6.3.2019 7111755523 elektrina vyúčt. zdrav. byt 2019106   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019107 ZE energia a.s. 7131332963 -7,68 36677281 14.2.2019 2019107 17.2.2019 28.2.2019 17.2.2019 -7,68 26.2.2019 26.2.2019 7131332963 vyúčt. elektrina byt 726 2019107   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019108 Lekomas s.r.o. 419012 149,05 36265110 18.2.2019 2019108 18.2.2019 4.3.2019 18.2.2019 149,05 27.3.2019 27.3.2019 419012 preprava hádzaná 2019108 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019109 Beata Kvardová 42019 1206,00 41111826 25.2.2019 2019109 25.2.2019 4.3.2019 25.2.2019 1206,00 28.2.2019 28.2.2019 42019 spracov dát 2019109 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019110 Zoltán Rácz 20192042 144,00 46379495 25.2.2019 2019110 28.2.2019 11.3.2019 28.2.2019 144,00     20192042 flaga nápln 2019110 1029573237 930 16 Vydrany 159 Vydrany   SK1029573237
2019111 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 342,77 35697270 22.2.2019 2019111 1.3.2019 8.3.2019 1.3.2019 342,77 8.3.2019 8.3.2019 0008893034 telefon 2019111 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019112 AXATEM Projekt s.r.o. 2019027 480,00 48293334 25.2.2019 2019112 25.2.2019 4.3.2019 25.2.2019 480,00 12.4.2019 12.4.2019 2019027 poradenstvo prevencia kimin. 2019112 2120135215 925 06 Čierna Voda 333 Čierna Voda   SK2120135215
2019113 AGRIPENT, s.r.o. 190045 21,90 35703512 24.2.2019 2019113 1.3.2019 10.3.2019 1.3.2019 21,90 6.9.2019 6.9.2019 190045 kamenivo 2019113 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019114 Ajpek Ján 201920004 280,92 32311028 1.3.2019 2019114 1.3.2019 15.3.2019 1.3.2019 280,92 19.3.2019 19.3.2019 201920004 občerstvenie schôdza holubárov 2019114 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019115 Ajpek Ján 201920005 425,28 32311028 3.3.2019 2019115 3.3.2019 17.3.2019 3.3.2019 425,28 15.3.2019 15.3.2019 201920005 občerstvenie schôdza csemadok 2019115 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019116 Lekomas s.r.o. 419017 480,00 36265110 5.3.2019 2019116 5.3.2019 19.3.2019 5.3.2019 480,00 5.3.2019 5.3.2019 419017 preprava žiakov 2019116 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019117 SPP a.s. 8696883878 1490,00 35815256 1.3.2019 2019117 4.3.2019 15.3.2019 4.3.2019 1490,00 20.3.2019 20.3.2019 8696883878 plyn KD 2019117   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019118 SPP a.s. 8696883879 2002,00 35815256 1.3.2019 2019118 4.3.2019 15.3.2019 4.3.2019 2002,00 20.3.2019 20.3.2019 8696883879 plyn ocu 2019118   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019119 SPP a.s. 8696883880 755,00 35815256 1.3.2019 2019119 4.3.2019 15.3.2019 4.3.2019 755,00 20.3.2019 20.3.2019 8696883880 plyn zdr str. 2019119   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019120 SPP a.s. 8696883881 8,00 35815256 1.3.2019 2019120 4.3.2019 15.3.2019 4.3.2019 8,00 20.3.2019 20.3.2019 8696883881 plyn pohrebníctvo 2019120   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019121 SPP a.s. 8696883882 609,00 35815256 1.3.2019 2019121 1.3.2019 15.3.2019 1.3.2019 609,00 20.3.2019 20.3.2019 8696883882 plyn lekáreň 2019121   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019122 SPP a.s. 8696883883 2525,00 35815256 1.3.2019 2019122 4.3.2019 15.3.2019 4.3.2019 2525,00 20.3.2019 20.3.2019 8696883883 plyn mš 2019122   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019123 SPP a.s. 8696883884 513,00 35815256 1.3.2019 2019123 4.3.2019 15.3.2019 4.3.2019 513,00 20.3.2019 20.3.2019 8696883884 plyn TJ 2019123   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019124 SPP a.s. 8696883885 1476,00 35815256 1.3.2019 2019124 4.3.2019 15.3.2019 4.3.2019 1476,00 20.3.2019 20.3.2019 8696883885 plyn 15bj 2019124   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019125 SPP a.s. 8696884430 642,00 35815256 1.3.2019 2019125 4.3.2019 15.3.2019 4.3.2019 642,00 20.3.2019 20.3.2019 8696884430 plyn 12 bj 2019125   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019126 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1900049 2871,04 34074694 28.2.2019 2019126 4.3.2019 15.3.2019 4.3.2019 2871,04 13.5.2019 13.5.2019 1900049 uloženie TKO 2019126 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019127 Nemocnica s poliklinikou DS 193600256 183,93 44455356 1.3.2019 2019127 4.3.2019 15.3.2019 4.3.2019 183,93 30.4.2019 30.4.2019 193600256 nájom klub dôchodcov 2019127 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2019128 BAPROJ 92019 1560,00 17722853 28.2.2019 2019128 5.3.2019 18.3.2019 5.3.2019 1560,00 26.4.2019 26.4.2019 92019 stav. dozor telocvičňa 2019128 1020366292 945 01 Prowazekova 8 Komárno   SK1020366292
2019129 VF Project a Marketing s.r.o. 15022019 1000,00 44487916 25.2.2019 2019129 5.3.2019 11.3.2019 5.3.2019 1000,00 26.3.2019 26.3.2019 15022019 žiadosť o NFP Citizenship 2019129 2022714122 927 01 Gen. L. Svobodu 1860 Šaľa 6 SK2022714122
2019130 VF Project a Marketing s.r.o. 17022019 1500,00 44487916 25.2.2019 2019130 5.3.2019 11.3.2019 5.3.2019 1500,00 21.6.2019 21.6.2019 17022019 žiadosť o NFP projekt zš 2019130 2022714122 927 01 Gen. L. Svobodu 1860 Šaľa 6 SK2022714122
2019131 ZE energia a.s. 7010708830 -29,82 36677281 28.2.2019 2019131 5.3.2019 14.3.2019 5.3.2019 -29,82 14.3.2019 14.3.2019 7010708830 vyúčt. elektrina byt 726 2019131   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019132 Enel s.r.o. 1911000061 1339,45 44553412 1.3.2019 2019132 5.3.2019 14.3.2019 5.3.2019 1339,45 20.3.2019 20.3.2019 1911000061 prev. údržba elektrina 2019132 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019133 Enel s.r.o. 1911000062 397,63 44553412 1.3.2019 2019133 5.3.2019 14.3.2019 5.3.2019 397,63 20.3.2019 20.3.2019 1911000062 prev. údržba elektrina 2019133 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019134 V &Z s.r.o. 191805 8136,41 36835099 4.3.2019 2019134 6.3.2019 18.3.2019 6.3.2019 8136,41 29.7.2019 29.7.2019 191805 drvenie betónu 2019134 2022448296 930 32   Macov 35 SK2022448296
2019135 Ladislav Bús 222019 348,00 44613121 5.3.2019 2019135 6.3.2019 19.3.2019 6.3.2019 348,00 15.8.2019 15.8.2019 222019 cyklorasy 2019135   925 04 Tomášikovo 221 Tomášikovo 221 SK1038575318
2019136 Slovak Telekom, a.s. 8228099849 246,30 35763469 1.3.2019 2019136 6.3.2019 18.3.2019 6.3.2019 246,30 20.3.2019 20.3.2019 8228099849 telefon 2019136 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019137 Slovak Telekom, a.s. 8228099872 22,34 35763469 1.3.2019 2019137 6.3.2019 18.3.2019 6.3.2019 22,34 20.3.2019 20.3.2019 8228099872 telefon ocu 2019137 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019138 JUDr. Ildikó Uleklová 201903012 200,00 50170597 1.3.2019 2019138 6.3.2019 8.3.2019 6.3.2019 200,00 21.3.2019 21.3.2019 201903012 advokátske služby 2019138 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2019139 Ing. Ladislav Šandal 2019016 80,00 35018097 28.2.2019 2019139 6.3.2019 14.3.2019 6.3.2019 80,00 11.12.2019 11.12.2019 2019016 požiarne služby 2019139   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2019140 ZE energia a.s. 7459828649 42,09 36677281 1.3.2019 2019140 6.3.2019 18.3.2019 6.3.2019 42,09 20.3.2019 20.3.2019 7459828649 elektrina detské ihriská 2019140   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019141 ZE energia a.s. 7459825130 57,81 36677281 1.3.2019 2019141 8.3.2019 18.3.2019 8.3.2019 57,81 20.3.2019 20.3.2019 7459825130 elektrina 12 bj 2019141   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019142 ZE energia a.s. 7459825354 41,62 36677281 1.3.2019 2019142 8.3.2019 18.3.2019 8.3.2019 41,62 20.3.2019 20.3.2019 7459825354 elektrina zdrav. str. ambulancie 2019142   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019143 ZE energia a.s. 7459817577 176,26 36677281 1.3.2019 2019143 8.3.2019 18.3.2019 8.3.2019 176,26 20.3.2019 20.3.2019 7459817577 elektrina 2019143   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019144 ZE energia a.s. 745917576 2066,59 36677281 1.3.2019 2019144 8.3.2019 18.3.2019 8.3.2019 2066,59 18.3.2019 18.3.2019 745917576 elektrina 2019144   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019145 ZE energia a.s. 7459817578 46,25 36677281 1.3.2019 2019145 8.3.2019 18.3.2019 8.3.2019 46,25 18.3.2019 18.3.2019 7459817578 elektrina klub dôchod. 2019145   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019146 ZE energia a.s. 7459825562 11,52 36677281 1.3.2019 2019146 8.3.2019 18.3.2019 8.3.2019 11,52 20.3.2019 20.3.2019 7459825562 elektrina hosp.dvor 2019146   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019147 ZE energia a.s. 7111764824 575,64 36677281 4.3.2019 2019147 8.3.2019 18.3.2019 8.3.2019 575,64 20.3.2019 20.3.2019 7111764824 elektrina mš 2019147   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019148 ZE energia a.s. 7111764825 103,21 36677281 4.3.2019 2019148 8.3.2019 18.3.2019 8.3.2019 103,21 20.3.2019 20.3.2019 7111764825 elektrina TJ 2019148   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019149 ZE energia a.s. 7142232126 615,12 36677281 4.3.2019 2019149 8.3.2019 18.3.2019 8.3.2019 615,12 20.3.2019 20.3.2019 7142232126 VO janák 2019149   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019150 ZE energia a.s. 7141232125 350,39 36677281 4.3.2019 2019150 8.3.2019 18.3.2019 8.3.2019 350,39 20.3.2019 20.3.2019 7141232125 VO sása 2019150   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019151 ZE energia a.s. 7190929074 384,44 36677281 1.3.2019 2019151 8.3.2019 18.3.2019 8.3.2019 384,44 20.3.2019 20.3.2019 7190929074 elektrina ocu 2019151   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019152 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920003722 279,23 36550949 28.2.2019 2019152 8.3.2019 20.3.2019 8.3.2019 279,23 20.3.2019 20.3.2019 8920003722 voda 15 bj 2019152 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019153 LILIUM Aurum, s.r.o. 119029 900,00 17642183 7.3.2019 2019153 8.3.2019 14.3.2019 8.3.2019 900,00     119029 knihy pre novorod. 2019153 2020366040 929 01 Kukučínová Dunajská Streda 459 SK2020366040
2019154 Juraj Fekete 22019 1263,12 37489771 6.3.2019 2019154 11.3.2019 20.3.2019 11.3.2019 1263,12 19.7.2019 19.7.2019 22019 oprava osvetlenia 2019154 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2019155 UP Slovensko s.r.o. 119027522 2677,61 31396674 8.3.2019 2019155 8.3.2019 8.3.2019 8.3.2019 2677,61 7.3.2019 7.3.2019 119027522 jedálne kuóny 2019155 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2019156 Milan Zuberec 2019039 60,00 46214968 25.2.2019 2019156 11.3.2019 11.3.2019 11.3.2019 60,00 11.12.2019 11.12.2019 2019039 oprava plyn. kotla 792 2019156 1073222964 924 01 Javorinka 123 Galanta   SK1073222964
2019157 Beata Kvardová 52019 1208,00 41111826 6.3.2019 2019157 6.3.2019 13.3.2019 6.3.2019 1208,00 11.3.2019 11.3.2019 52019 spracov. dát 2019157 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019158 Tibor Kvarda 32019 1930,00 37161064 6.3.2019 2019158 6.3.2019 13.3.2019 6.3.2019 1930,00 8.3.2019 8.3.2019 32019 oprava kov. prvkov 2019158 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2019159 MELAV, s.r.o. 2019124 114,84 47756012 22.3.2019 2019159 22.3.2019 5.4.2019 22.3.2019 114,84     2019124 váhárske práce 2019159 2024083457 930 04 Trstená na Ostrove 241 Trstená na Ostrove   SK2024083457
2019160 Ajpek Ján 201920006 252,72 32311028 8.3.2019 2019160 22.3.2019 22.3.2019 22.3.2019 252,72 28.3.2019 28.3.2019 201920006 občerstvenie výroč. schôdza rybárov 2019160 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019161 Ajpek Ján 201920007 738,00 32311028 9.3.2019 2019161 22.3.2019 23.3.2019 22.3.2019 738,00 28.3.2019 28.3.2019 201920007 občerstvenie cukrársky fest. 2019161 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019162 Poradca Podnikateľa, s.r.o. 5021903933 117,00 31592503 11.3.2019 2019162 13.3.2019 11.3.2019 13.3.2019 117,00     5021903933 ročný prístup verejná správa 2019162 2020449189 010 01 Martina Rázusa Žilina 23A SK2020449189
2019163 ZE energia a.s. 7141235334 450,29 36677281 8.3.2019 2019163 13.3.2019 22.3.2019 13.3.2019 450,29 16.4.2019 16.4.2019 7141235334 elektrina KD 2019163   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019164 ENERGY PROJECTs.r.o. 190038 69,60 46948546 11.3.2019 2019164 15.3.2019 18.3.2019 15.3.2019 69,60 24.4.2019 24.4.2019 190038 oprava termostatu  726 bj 2019164 2023746692 929 01 Nárcisová Dunajská Streda 5442/2 SK2023746692
2019165 AGRIPENT, s.r.o. 190063 48,00 35703512 5.3.2019 2019165 15.3.2019 19.3.2019 15.3.2019 48,00 6.9.2019 6.9.2019 190063 práce s New Holland 2019165 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019166 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143014169 36,00 31318762 28.2.2019 2019166 15.3.2019 14.3.2019 15.3.2019 36,00 20.5.2019 20.5.2019 0143014169 ovoz kuch. odpadu 2019166 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2019167 o.zone s.r.o. 20190076 64,99 47133686 27.2.2019 2019167 6.3.2019 6.3.2019 6.3.2019 64,99 20.3.2019 20.3.2019 20190076 súčiastky PC + kontrola 2019167 2023778625 930 05 Cintorínska 614/26 Gabčíkovo 614/26 SK2023778625
2019168 Mideas s.r.o. 10171113 7908,00 636850811 20.3.2019 2019168 20.3.2019 20.5.2019 20.3.2019 7908,00 21.3.2019 21.3.2019 10171113 projekt cyklotrasy 2019168 2022473332 821 08 Priekopy 20/A Bratislava   SK2022473332
2019169 Lekomas s.r.o. 419018 500,00 36265110 11.3.2019 2019169 11.3.2019 25.3.2019 11.3.2019 500,00 27.3.2019 27.3.2019 419018 preprava Lagúna 2019169 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019170 Lekomas s.r.o. 419019 336,00 36265110 11.3.2019 2019170 11.3.2019 25.3.2019 11.3.2019 336,00 25.3.2019 25.3.2019 419019 preprava žiakov 2019170 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019171 Lekomas s.r.o. 419022 163,32 36265110 25.3.2019 2019171 25.3.2019 8.4.2019 25.3.2019 163,32 27.3.2019 27.3.2019 419022 preprava FO, HO 2019171 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019172 Lekomas s.r.o. 419023 121,92 36265110 25.3.2019 2019172 25.3.2019 8.4.2019 25.3.2019 121,92 27.3.2019 27.3.2019 419023 preprava FO 2019172 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019173 Lekomas s.r.o. 419024 150,00 36265110 25.3.2019 2019173 25.3.2019 8.4.2019 25.3.2019 150,00 27.3.2019 27.3.2019 419024 preprava HO 2019173 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019174 Lekomas s.r.o. 419026 480,00 36265110 25.3.2019 2019174 25.3.2019 8.4.2019 25.3.2019 480,00 27.3.2019 27.3.2019 419026 preprava žiakov 2019174 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019175 Zoltán Rácz 20192056 144,00 46379495 20.3.2019 2019175 25.3.2019 3.4.2019 25.3.2019 144,00     20192056 nápln flaga 2019175 1029573237 930 16 Vydrany 159 Vydrany   SK1029573237
2019176 Weishaupt, spol. s r.o. 2951572221 879,04 31605893 18.3.2019 2019176 25.3.2019 1.4.2019 25.3.2019 879,04 21.8.2019 21.8.2019 2951572221 oprava plyn zariadenia zš areál 2019176 2020476128 960 01 Rákoš 8835 Zvolen 1 SK2020476128
2019177 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 342,77 35697270 22.3.2019 2019177 26.3.2019 5.4.2019 26.3.2019 342,77 5.4.2019 5.4.2019 0008893034 telefon 2019177 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019178 Ajpek Ján 201920009 760,80 32311028 22.3.2019 2019178 28.3.2019 6.4.2019 28.3.2019 760,80 20.5.2019 20.5.2019 201920009 občerstvenie výroč schôdza záhradkáry 2019178 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019179 Ajpek Ján 201920008 347,88 32311028 16.3.2019 2019179 28.3.2019 30.3.2019 28.3.2019 347,88 12.4.2019 12.4.2019 201920008 občerstvenie voľby 2019179 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019180 BUGAR s.r.o. 1910315 183,30 36264482 21.3.2019 2019180 28.3.2019 4.4.2019 28.3.2019 183,30 22.5.2019 22.5.2019 1910315 kontrola závlahového systému TJ 2019180 2021905039 929 01 Hlavná 1538/31 Dunajská Streda 1538/31 SK2021905039
2019181 Weishaupt, spol. s r.o. 2951572238 193,62 31605893 25.3.2019 2019181 29.3.2019 8.4.2019 29.3.2019 193,62 21.8.2019 21.8.2019 2951572238 oprava plyn zariadenia 2019181 2020476128 960 01 Rákoš 8835 Zvolen 1 SK2020476128
2019182 Beata Kvardová 62019 1305,00 41111826 27.3.2019 2019182 27.3.2019 3.4.2019 27.3.2019 1305,00 29.3.2019 29.3.2019 62019 spracov. dát zníž. energ. náročnosti budov 2019182 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019183 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 20190013 517,32 34074694 19.3.2019 2019183 1.4.2019 3.4.2019 1.4.2019 517,32 11.12.2019 11.12.2019 20190013 drvenie a dovoz odpadu 2019183 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019184 Bala a.s. 19110028 56751,76 36228427 5.2.2019 2019184 31.3.2019 6.4.2019 31.3.2019 56751,76 5.4.2019 5.4.2019 19110028 rekonštrukcia telocvičňa 2019184 2020196596 930 34 Veľká Budafa 66 Holice 66 SK2020196596
2019185 SPP a.s. 8696909517 815,00 35815256 1.4.2019 2019185 2.4.2019 15.4.2019 2.4.2019 815,00 23.4.2019 23.4.2019 8696909517 plyn KD 2019185   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019186 SPP a.s. 8696909518 1096,00 35815256 1.4.2019 2019186 2.4.2019 15.4.2019 2.4.2019 1096,00 23.4.2019 23.4.2019 8696909518 plyn OCU 2019186   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019187 SPP a.s. 8696909519 413,00 35815256 1.4.2019 2019187 2.4.2019 15.4.2019 2.4.2019 413,00 23.4.2019 23.4.2019 8696909519 plyn zdr 2019187   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019188 SPP a.s. 8696909520 8,00 35815256 1.4.2019 2019188 2.4.2019 15.4.2019 2.4.2019 8,00 23.4.2019 23.4.2019 8696909520 plyn pohr. služba 2019188   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019189 SPP a.s. 8696909521 333,00 35815256 1.4.2019 2019189 2.4.2019 15.4.2019 2.4.2019 333,00 23.4.2019 23.4.2019 8696909521 plyn lekáreň 2019189   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019190 SPP a.s. 8696909522 1382,00 35815256 1.4.2019 2019190 2.4.2019 15.4.2019 2.4.2019 1382,00 23.4.2019 23.4.2019 8696909522 plyn mš 2019190   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019191 SPP a.s. 8696909523 281,00 35815256 1.4.2019 2019191 2.4.2019 15.4.2019 2.4.2019 281,00 23.4.2019 23.4.2019 8696909523 plyn TJ 2019191   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019192 SPP a.s. 8696909524 808,00 35815256 1.4.2019 2019192 2.4.2019 15.4.2019 2.4.2019 808,00 23.4.2019 23.4.2019 8696909524 plyn 15 bj 2019192   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019193 SPP a.s. 8696910071 642,00 35815256 1.4.2019 2019193 2.4.2019 15.4.2019 2.4.2019 642,00 23.4.2019 23.4.2019 8696910071 plyn 12 bj 2019193   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019194 TOPSET Solutions s.r.o. 1190457 144,00 46919805 1.4.2019 2019194 2.4.2019 10.4.2019 2.4.2019 144,00 21.8.2019 21.8.2019 1190457 aktual. programov 2019194 2023645162 900 31 Hollého 2366 Stupava 25 B SK2023645162
2019195 Enel s.r.o. 1911000104 1339,45 44553412 1.4.2019 2019195 2.4.2019 15.4.2019 2.4.2019 1339,45 23.4.2019 23.4.2019 1911000104 prev. elektr. údržba 2019195 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019196 Enel s.r.o. 1911000105 397,63 44553412 1.4.2019 2019196 2.4.2019 15.4.2019 2.4.2019 397,63 23.4.2019 23.4.2019 1911000105 prev. údržba elektrina 2019196 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019197 Zuzana Dömötörová 201007 310,00 35282550 12.3.2019 2019197 2.4.2019 26.3.2019 2.4.2019 310,00 3.4.2019 3.4.2019 201007 fotogra. práce 2019197 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019198 Lekomas s.r.o. 419031 192,00 36265110 1.4.2019 2019198 1.4.2019 15.4.2019 1.4.2019 192,00 1.4.2019 1.4.2019 419031 preprava žiaci 2019198 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019199 Lekomas s.r.o. 419032 223,10 36265110 1.4.2019 2019199 1.4.2019 15.4.2019 1.4.2019 223,10 16.4.2019 16.4.2019 419032 prenájom kosačky 2019199 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019200 Odpadový hospodár s.r.o. 193181 300,00 46708740 29.3.2019 2019200 1.4.2019 29.3.2019 1.4.2019 300,00 29.3.2019 29.3.2019 193181 predplatné 2019200 2023558427 902 01 Hroznová 4664 Pezinok 9 SK2023558427
2019201 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1900081 3787,55 34074694 31.3.2019 2019201 3.4.2019 15.4.2019 3.4.2019 3787,55 16.5.2019 16.5.2019 1900081 uloženie TKO 2019201 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019202 Nemocnica s poliklinikou DS 193600352 183,93 44455356 1.4.2019 2019202 3.4.2019 15.4.2019 3.4.2019 183,93 30.4.2019 30.4.2019 193600352 nájom klub dôchod. 2019202 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2019203 ORK, s.r.o. 20190007 1479,00 51208016 25.3.2019 2019203 3.4.2019 8.4.2019 3.4.2019 1479,00 24.4.2019 24.4.2019 20190007 oprava verej. osvetlenia 2019203 2120624847 931 01 Veterná 43 Šamorín   SK2120624847
2019204 ZE energia a.s. 7479466824 46,25 36677281 1.4.2019 2019204 5.4.2019 16.4.2019 5.4.2019 46,25 16.4.2019 16.4.2019 7479466824 elektrina klub dôchod. 2019204   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019205 ZE energia a.s. 7479466822 2066,59 36677281 1.4.2019 2019205 5.4.2019 16.4.2019 5.4.2019 2066,59 23.4.2019 23.4.2019 7479466822 elektrina 2019205   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019206 ZE energia a.s. 7479480488 42,09 36677281 1.4.2019 2019206 5.4.2019 16.4.2019 5.4.2019 42,09 23.4.2019 23.4.2019 7479480488 elektrina 2019206   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019207 ZE energia a.s. 7479476881 11,52 36677281 1.4.2019 2019207 5.4.2019 16.4.2019 5.4.2019 11,52 23.4.2019 23.4.2019 7479476881 elektrina hosp. dvor 2019207   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019208 ZE energia a.s. 7479476394 41,62 36677281 1.4.2019 2019208 5.4.2019 16.4.2019 5.4.2019 41,62 23.4.2019 23.4.2019 7479476394 zdrav. str. ordinácie 2019208   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019209 ZE energia a.s. 7479476138 57,81 36677281 1.4.2019 2019209 5.5.2019 16.4.2019 5.5.2019 57,81 23.4.2019 23.4.2019 7479476138 elektrina 12 bj 2019209   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019210 Ing. Tomáš Lencsés 1042019 600,00 44917571 1.4.2019 2019210 5.4.2019 21.4.2019 5.4.2019 600,00 20.5.2019 20.5.2019 1042019 žiadosť podpora rozvoju športu 2019210 1079721676 032 03 Uhorská Ves 5 Uhorská Ves    
2019211 Tibor Kvarda 42019 1935,00 37161064 5.4.2019 2019211 5.4.2019 12.4.2019 5.4.2019 1935,00 9.4.2019 9.4.2019 42019 výroba kov.prvkov mš, oprava kov prvkov, údržba 2019211 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2019212 Beata Kvardová 72019 1304,00 41111826 5.4.2019 2019212 5.4.2019 12.4.2019 5.4.2019 1304,00 8.4.2019 8.4.2019 72019 admin prírpava podkladov 2019212 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019213 BAPROJ 142019 1560,00 17722853 4.4.2019 2019213 8.4.2019 18.4.2019 8.4.2019 1560,00 26.4.2019 26.4.2019 142019 stav. dozor telocvičňa 2019213 1020366292 945 01 Prowazekova 8 Komárno   SK1020366292
2019214 DOGAZYL O.Z. 20190026 138,00 42166004 3.4.2019 2019214 8.4.2019 17.4.2019 8.4.2019 138,00 21.11.2019 21.11.2019 20190026 uloženie psov do útulku 2019214   929 01 Nemessyegská 133 Dunajská Streda 14  
2019215 JUDr. Ildikó Uleklová 201904012 200,00 50170597 1.4.2019 2019215 8.4.2019 8.4.2019 8.4.2019 200,00 20.5.2019 20.5.2019 201904012 právne služby 2019215 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2019216 Slovak Telekom, a.s. 8230161904 22,63 35763469 1.4.2019 2019216 8.4.2019 18.4.2019 8.4.2019 22,63 23.4.2019 23.4.2019 8230161904 telefon ocu 2019216 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019217 Slovak Telekom, a.s. 8230161866 246,30 35763469 1.4.2019 2019217 8.4.2019 18.4.2019 8.4.2019 246,30 23.4.2019 23.4.2019 8230161866 telefon 2019217 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019218 ZE energia a.s. 7161092885 602,82 36677281 2.4.2019 2019218 8.4.2019 16.4.2019 8.4.2019 602,82 23.4.2019 23.4.2019 7161092885 VO janák 2019218   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019219 ZE energia a.s. 7161092884 350,99 36677281 1.4.2019 2019219 8.4.2019 16.4.2019 8.4.2019 350,99 23.4.2019 23.4.2019 7161092884 VO sása 2019219   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019220 ZE energia a.s. 7141245800 152,21 36677281 1.4.2019 2019220 8.4.2019 16.4.2019 8.4.2019 152,21 23.4.2019 23.4.2019 7141245800 elektrina TJ 2019220   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019221 ZE energia a.s. 7141245799 588,96 36677281 1.4.2019 2019221 8.4.2019 16.4.2019 8.4.2019 588,96 23.4.2019 23.4.2019 7141245799 elektrina mš 2019221   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019222 ZE energia a.s. 7171055763 459,17 36677281 1.4.2019 2019222 8.4.2019 16.4.2019 8.4.2019 459,17 23.4.2019 23.4.2019 7171055763 elektrina ocu 2019222   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019223 ZE energia a.s. 7141246269 489,32 36677281 1.4.2019 2019223 8.4.2019 16.4.2019 8.4.2019 489,32 23.4.2019 23.4.2019 7141246269 elektrina KD 2019223   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019224 Základná škola 032019 495,11 36094102 1.4.2019 2019224 8.4.2019 15.4.2019 8.4.2019 495,11     032019 voda šj a škd 2019224 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2019225 Feuer Shop 20190017 1998,20 50398920 8.4.2019 2019225 9.4.2019 22.4.2019 9.4.2019 1998,20 24.4.2019 24.4.2019 20190017 hasičské potreby 2019225 1121144365 085 01 Richvald 240 Richvald   SK1121144365
2019226 Ajpek Ján 201920011 400,92 32311028 30.3.2019 2019226 8.4.2019 13.4.2019 8.4.2019 400,92 29.4.2019 29.4.2019 201920011 občerstvenie voľby 2019226 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019227 Ajpek Ján 201920012 1081,44 32311028 3.4.2019 2019227 8.4.2019 17.4.2019 8.4.2019 1081,44 11.6.2019 11.6.2019 201920012 občerstvenie odovzd. has. auta 2019227 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019228 Lekomas s.r.o. 419038 85,50 36265110 9.4.2019 2019228 9.4.2019 23.4.2019 9.4.2019 85,50 16.4.2019 16.4.2019 419038 preprava autobusom rómske kult. 2019228 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019229 Lekomas s.r.o. 419037 841,48 36265110 8.4.2019 2019229 8.4.2019 22.4.2019 8.4.2019 841,48 16.4.2019 16.4.2019 419037 preprava FO 2019229 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019230 Lekomas s.r.o. 419036 35,04 36265110 8.4.2019 2019230 8.4.2019 22.4.2019 8.4.2019 35,04 16.4.2019 16.4.2019 419036 preprava FO 2019230 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019231 Juraj Fekete 422019 207,00 17675910 5.4.2019 2019231 9.4.2019 19.4.2019 9.4.2019 207,00 24.6.2019 24.6.2019 422019 oprava elektrika 2019231 1029675075 930 39 Maslovce 679 Čenkovce 679 SK1029675075
2019232 effective energy s.r.o. 1900219 583,20 43810187 5.4.2019 2019232 10.4.2019 19.4.2019 10.4.2019 583,20 24.6.2019 24.6.2019 1900219 revízia elektrispotr. 2019232 2022482242 949 01 Coboriho 2 Nitra   SK2022482242
2019233 UP Slovensko s.r.o. 119039366 3136,64 31396674 9.4.2019 2019233 9.4.2019 9.4.2019 9.4.2019 3136,64 8.4.2019 8.4.2019 119039366 jedálne poukazy 2019233 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2019234 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920011584 2879,90 36550949 31.3.2019 2019234 10.4.2019 24.4.2019 10.4.2019 2879,90 24.5.2019 24.5.2019 8920011584 voda BNŠ 2019234 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019235 MELAV, s.r.o. 2019159 405,36 47756012 8.4.2019 2019235 8.4.2019 22.4.2019 8.4.2019 405,36     2019159 kalibrácia teplomera 2019235 2024083457 930 04 Trstená na Ostrove 241 Trstená na Ostrove   SK2024083457
2019236 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143014334 36,00 31318762 31.3.2019 2019236 11.4.2019 14.4.2019 11.4.2019 36,00 20.5.2019 20.5.2019 0143014334 odvoz kuch. odpadu 2019236 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2019237 Ing. Ladislav Šandal 2019025 80,00 35018097 31.3.2019 2019237 18.4.2019 14.4.2019 18.4.2019 80,00 11.12.2019 11.12.2019 2019025 požiarne služby 2019237   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2019238 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920011372 236,64 36550949 31.3.2019 2019238 11.4.2019 24.4.2019 11.4.2019 236,64 24.4.2019 24.4.2019 8920011372 voda 655 bj 2019238 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019239 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920011373 1164,28 36550949 31.3.2019 2019239 11.4.2019 24.4.2019 11.4.2019 1164,28 24.4.2019 24.4.2019 8920011373 voda 12 bj 2019239 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019240 Slovenská Legálna Metrológia 519309103 81,00 0037954521 16.4.2019 2019240 18.4.2019 16.5.2019 18.4.2019 81,00 24.5.2019 24.5.2019 519309103 mtrologické služby 2019240 2021921880 974 01 Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica   SK2021921880
2019241 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920011375 442,02 36550949 31.3.2019 2019241 11.4.2019 24.4.2019 11.4.2019 442,02 24.4.2019 24.4.2019 8920011375 voda cintorín 2019241 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019242 Karol Spechtenhauser 201902 1078,28 40702791 18.4.2019 2019242 23.4.2019 28.4.2019 23.4.2019 1078,28 29.4.2019 29.4.2019 201902 maliarske práce 2019242 1046343089 821 07 Železničná 84 Bratislava    
2019243 iMade s.r.o. 20190002 1848,00 46931660 10.4.2019 2019243 11.4.2019 17.4.2019 11.4.2019 1848,00 11.6.2019 11.6.2019 20190002 výmena poškodeného oplotenia 2019243 2023672519 930 37 veľký Lég 597 Lehnice   SK2023672519
2019244 Lekomas s.r.o. 419045 480,00 36265110 15.4.2019 2019244 15.4.2019 29.4.2019 15.4.2019 480,00 16.4.2019 16.4.2019 419045 prenájom lisu 2019244 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019245 Lekomas s.r.o. 419041 117,60 36265110 15.4.2019 2019245 15.4.2019 29.4.2019 15.4.2019 117,60 16.4.2019 16.4.2019 419041 preprava lagúna 2019245 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019246 Lekomas s.r.o. 419042 624,00 36265110 15.4.2019 2019246 15.4.2019 29.4.2019 15.4.2019 624,00 16.4.2019 16.4.2019 419042 preprava žiakov 2019246 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019247 Lekomas s.r.o. 419043 168,48 36265110 15.4.2019 2019247 15.4.2019 29.4.2019 15.4.2019 168,48 16.4.2019 16.4.2019 419043 preprava hádzaná 2019247 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019248 Lekomas s.r.o. 419039 152,56 36265110 15.4.2019 2019248 15.4.2019 29.4.2019 15.4.2019 152,56 16.4.2019 16.4.2019 419039 preprava hádzaná 2019248 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019249 Bala a.s. 19110057 31410,84 36228427 1.3.2019 2019249 15.4.2019 30.4.2019 15.4.2019 31410,84 16.4.2019 16.4.2019 19110057 rekonštrukcia telocvičňa 2019249 2020196596 930 34 Veľká Budafa 66 Holice 66 SK2020196596
2019250 Regioport, s.r.o. 190244 495,00 452522122 11.4.2019 2019250 16.4.2019 18.4.2019 16.4.2019 495,00     190244 predplatné csallóköz 2019250 2022908470 929 01 Halvná 26/5 Dunajská Streda   SK2022908470
2019251 AGRIPENT, s.r.o. 190099 96,00 35703512 7.4.2019 2019251 16.4.2019 21.4.2019 16.4.2019 96,00 6.9.2019 6.9.2019 190099 práce strojom new holland 2019251 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019252 Lekomas s.r.o. 419048 89,16 36265110 23.4.2019 2019252 23.4.2019 7.5.2019 23.4.2019 89,16 24.4.2019 24.4.2019 419048 preprava FO 2019252 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019253 Lekomas s.r.o. 419047 60,00 36265110 23.4.2019 2019253 23.4.2019 7.5.2019 23.4.2019 60,00 14.5.2019 14.5.2019 419047 preprava FO 2019253 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019254 Lekomas s.r.o. 419046 59,88 36265110 23.4.2019 2019254 23.4.2019 7.5.2019 23.4.2019 59,88 14.5.2019 14.5.2019 419046 preprava hádzaná 2019254 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019255 Tomáš Fekete 42019 1500,00 37161431 23.4.2019 2019255 24.4.2019 7.5.2019 24.4.2019 1500,00 24.4.2019 24.4.2019 42019 výrub stromov 2019255 1043230496 930 39 Maslovce 679 Čenkovce   SK1043230496
2019256 Beata Kvardová 82019 1210,00 41111826 26.4.2019 2019256 26.4.2019 3.5.2019 26.4.2019 1210,00 29.4.2019 29.4.2019 82019 stracov. dát zníženie nerg. náročnosti budov 2019256 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019257 4 GARDEN 1900007 360,00 46285831 23.4.2019 2019257 26.4.2019 7.5.2019 26.4.2019 360,00     1900007 prevdušnenie trávy 2019257 1074797724 930 08 100 Čiližská Radvaň 100 SK1074797724
2019258 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 345,60 35697270 22.4.2019 2019258 26.4.2019 6.5.2019 26.4.2019 345,60 7.5.2019 7.5.2019 0008893034 telefon 2019258 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019259 SPP a.s. 8696936319 642,00 35815256 1.5.2019 2019259 3.5.2019 15.5.2019 3.5.2019 642,00 20.5.2019 20.5.2019 8696936319 plyn 12 bj 2019259   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019260 SPP a.s. 8696935792 108,00 35815256 1.5.2019 2019260 3.5.2019 15.5.2019 3.5.2019 108,00 20.5.2019 20.5.2019 8696935792 Plyn TJ 2019260   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019261 SPP a.s. 8696935793 310,00 35815256 1.5.2019 2019261 3.5.2019 15.5.2019 3.5.2019 310,00 20.5.2019 20.5.2019 8696935793 plyn 15 bj 2019261   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019262 SPP a.s. 8696935790 128,00 35815256 1.5.2019 2019262 3.5.2019 15.5.2019 3.5.2019 128,00 20.5.2019 20.5.2019 8696935790 plyn lekáreň 2019262   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019263 SPP a.s. 8696935791 529,00 35815256 1.5.2019 2019263 3.5.2019 15.5.2019 3.5.2019 529,00 20.5.2019 20.5.2019 8696935791 plyn mš 2019263   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019264 SPP a.s. 8696935788 159,00 35815256 1.5.2019 2019264 3.5.2019 15.5.2019 3.5.2019 159,00 20.5.2019 20.5.2019 8696935788 plyn zdr. str 2019264   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019265 SPP a.s. 8696935789 8,00 35815256 1.5.2019 2019265 3.5.2019 15.5.2019 3.5.2019 8,00 20.5.2019 20.5.2019 8696935789 plyn pohr. služba 2019265   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019266 SPP a.s. 8696935786 312,00 35815256 1.5.2019 2019266 3.5.2019 15.5.2019 3.5.2019 312,00 20.5.2019 20.5.2019 8696935786 plyn KD 2019266   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019267 SPP a.s. 8696935787 420,00 35815256 1.5.2019 2019267 3.5.2019 15.5.2019 3.5.2019 420,00 20.5.2019 20.5.2019 8696935787 plyn ocu 2019267   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019268 Enel s.r.o. 1911000153 1339,45 44553412 2.5.2019 2019268 3.5.2019 14.5.2019 3.5.2019 1339,45 20.5.2019 20.5.2019 1911000153 prev. údržba elektrina 2019268 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019269 Enel s.r.o. 1911000154 397,63 44553412 2.5.2019 2019269 3.5.2019 14.5.2019 3.5.2019 397,63 20.5.2019 20.5.2019 1911000154 prevádzka, údržba, elektrina 2019269 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019270 PEREX, a.s. 1131900583 420,00 00685313 18.4.2019 2019270 18.4.2019 26.4.2019 18.4.2019 420,00 18.4.2019 18.4.2019 1131900583 inzercia 2019270 2020459144 831 04 Trnavská cesta 39/A Bratislava   SK2020459144
2019271 Zuzana Dömötörová 2019009 260,00 35282550 6.5.2019 2019271 6.5.2019 20.5.2019 6.5.2019 260,00 23.8.2019 23.8.2019 2019009 fotografické práce 2019271 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019272 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1900116 4653,17 34074694 30.4.2019 2019272 6.5.2019 15.5.2019 6.5.2019 4653,17 21.6.2019 21.6.2019 1900116 uloženie TKO 2019272 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019273 Lekomas s.r.o. 419056 216,00 36265110 6.5.2019 2019273 6.5.2019 20.5.2019 6.5.2019 216,00 14.5.2019 14.5.2019 419056 preprava FO 2019273 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019274 Lekomas s.r.o. 419051 54,00 36265110 6.5.2019 2019274 6.5.2019 20.5.2019 6.5.2019 54,00 14.5.2019 14.5.2019 419051 preprava FO 2019274 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019275 Lekomas s.r.o. 419052 400,00 36265110 6.5.2019 2019275 6.5.2019 20.5.2019 6.5.2019 400,00 14.5.2019 14.5.2019 419052 preprava autobusom 2019275 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019276 Lekomas s.r.o. 419053 72,48 36265110 6.5.2019 2019276 6.5.2019 20.5.2019 6.5.2019 72,48 14.5.2019 14.5.2019 419053 preprava hádzaná 2019276 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019277 BAPROJ 182019 1326,00 17722853 29.4.2019 2019277 6.5.2019 13.5.2019 6.5.2019 1326,00 20.6.2019 20.6.2019 182019 stav. dozor telocvičňa 2019277 1020366292 945 01 Prowazekova 8 Komárno   SK1020366292
2019278 V & Z s.r.o. 1918081 24,60 36835099 30.4.2019 2019278 30.4.2019 14.5.2019 30.4.2019 24,60 20.5.2019 20.5.2019 1918081 oprava pneumatiky 2019278 2022448296 930 32   Macov 35 SK2022448296
2019279 Ajpek Ján 201920015 521,76 32311028 2.5.2019 2019279 2.5.2019 16.5.2019 2.5.2019 521,76 19.7.2019 19.7.2019 201920015 občerstvenie 2019279 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019280 Tibor Kvarda 52019 1975,00 37161064 6.5.2019 2019280 6.5.2019 12.5.2019 6.5.2019 1975,00 9.5.2019 9.5.2019 52019 oprava a údržba kov. a drevených prvkov 2019280 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2019281 Beata Kvardová 92019 1207,00 41111826 6.5.2019 2019281 6.5.2019 12.5.2019 6.5.2019 1207,00 9.5.2019 9.5.2019 92019 spracov dát 2019281 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019282 ZE energia a.s. 7690707213 57,81 36677281 3.5.2019 2019282 7.5.2019 17.5.2019 7.5.2019 57,81 20.5.2019 20.5.2019 7690707213 elektrina 12 bj 2019282   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019283 ZE energia a.s. 7690706931 46,25 36677281 3.5.2019 2019283 7.5.2019 17.5.2019 7.5.2019 46,25 17.5.2019 17.5.2019 7690706931 elektrina klub dôchod. 2019283   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019284 ZE energia a.s. 7690706930 176,26 36677281 3.5.2019 2019284 7.5.2019 17.5.2019 7.5.2019 176,26 20.5.2019 20.5.2019 7690706930 elektrina 2019284   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019285 ZE energia a.s. 7690706929 2066,59 36677281 3.5.2019 2019285 7.5.2019 17.5.2019 7.5.2019 2066,59 17.5.2019 17.5.2019 7690706929 elektrina 2019285   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019286 ZE energia a.s. 7690707224 41,62 36677281 3.5.2019 2019286 7.5.2019 17.5.2019 7.5.2019 41,62 20.5.2019 20.5.2019 7690707224 elektrina ambulancie 2019286   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019287 ZE energia a.s. 7690707231 11,52 36677281 3.5.2019 2019287 7.5.2019 17.5.2019 7.5.2019 11,52 20.5.2019 20.5.2019 7690707231 elektrina hosp. dvor 2019287   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019288 ZE energia a.s. 7690707359 42,09 36677281 3.5.2019 2019288 7.5.2019 17.5.2019 7.5.2019 42,09 20.5.2019 20.5.2019 7690707359 elektrina 2019288   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019289 Nemocnica s poliklinikou DS 193600470 183,93 44455356 2.5.2019 2019289 7.5.2019 16.5.2019 7.5.2019 183,93     193600470 nájom klub dôchod. 2019289 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2019290 Ing. Vít Drgon 4140519 360,00 32794321 6.5.2019 2019290 9.5.2019 16.5.2019 9.5.2019 360,00     4140519 školenie hasiči 2019290 1020417552 941 11 Slovenská 9 Palárikovo 9 SK1020417552
2019291 Slovak Telekom, a.s. 8232241488 22,36 35763469 1.5.2019 2019291 9.5.2019 20.5.2019 9.5.2019 22,36 20.5.2019 20.5.2019 8232241488 telefon ocu 2019291 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019292 Slovak Telekom, a.s. 8232241457 250,52 35763469 1.5.2019 2019292 9.5.2019 20.5.2019 9.5.2019 250,52 20.5.2019 20.5.2019 8232241457 telefon 2019292 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019293 Ing. Ladislav Šandal 2019045 80,00 35018097 30.4.2019 2019293 9.5.2019 14.5.2019 9.5.2019 80,00 11.12.2019 11.12.2019 2019045 požiarne služby 2019293   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2019294 UP Slovensko s.r.o. 119048285 2877,98 31396674 7.5.2019 2019294 7.5.2019 7.5.2019 7.5.2019 2877,98 6.5.2019 6.5.2019 119048285 jedálne kupóny 2019294 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2019295 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920017417 302,90 36550949 30.4.2019 2019295 10.5.2019 23.5.2019 10.5.2019 302,90 23.5.2019 23.5.2019 8920017417 voda 15 bj 2019295 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019296 PhDr. Jakub Nagy 22019 180,00 52160645 9.5.2019 2019296 10.5.2019 23.5.2019 10.5.2019 180,00 29.5.2019 29.5.2019 22019 poradenské služby 2019296 1120683839 931 01 Kasárenská 2620/2A Šamorín    
2019297 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920019188 228,83 36550949 30.4.2019 2019297 13.5.2019 27.5.2019 13.5.2019 228,83 28.6.2019 28.6.2019 8920019188 voda  726 bj 2019297 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019298 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920019187 654,26 36550949 30.4.2019 2019298 13.5.2019 27.5.2019 13.5.2019 654,26 28.6.2019 28.6.2019 8920019187 voda 791 bj 2019298 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019299 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920019186 231,20 36550949 30.4.2019 2019299 13.5.2019 27.5.2019 13.5.2019 231,20 11.6.2019 11.6.2019 8920019186 voda 792 bj 2019299 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019300 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920019101 65,56 36550949 30.4.2019 2019300 13.5.2019 27.5.2019 13.5.2019 65,56 11.6.2019 11.6.2019 8920019101 voda TJ 2019300 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019301 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920019100 36,08 36550949 30.4.2019 2019301 13.5.2019 27.5.2019 13.5.2019 36,08 11.6.2019 11.6.2019 8920019100 voda zdr.str. 2019301 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019302 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920019099 399,47 36550949 30.4.2019 2019302 13.5.2019 27.5.2019 13.5.2019 399,47 28.6.2019 28.6.2019 8920019099 voda ocu 2019302 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019303 ZE energia a.s. 7451170617 514,23 36677281 30.4.2019 2019303 13.5.2019 20.5.2019 13.5.2019 514,23 21.6.2019 21.6.2019 7451170617 VO janák 2019303   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019304 ZE energia a.s. 7181009711 478,64 36677281 6.5.2019 2019304 13.5.2019 20.5.2019 13.5.2019 478,64 21.6.2019 21.6.2019 7181009711 elektrina KD 2019304   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019305 ZE energia a.s. 7121535374 391,24 36677281 6.5.2019 2019305 13.5.2019 20.5.2019 13.5.2019 391,24 21.6.2019 21.6.2019 7121535374 elektrina ocu 2019305   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019306 ZE energia a.s. 7151170616 306,23 36677281 6.5.2019 2019306 13.5.2019 20.5.2019 13.5.2019 306,23 21.6.2019 21.6.2019 7151170616 VO sása 2019306   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019307 ZE energia a.s. 7141259062 212,47 36677281 6.5.2019 2019307 13.5.2019 20.5.2019 13.5.2019 212,47 21.6.2019 21.6.2019 7141259062 elektrina TJ 2019307   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019308 ZE energia a.s. 7141259061 555,80 36677281 6.5.2019 2019308 13.5.2019 20.5.2019 13.5.2019 555,80 21.6.2019 21.6.2019 7141259061 elektrina mš 2019308   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019309 Sz & H group s.r.o. 190008 775,56 51248476 30.4.2019 2019309 14.5.2019 15.5.2019 14.5.2019 775,56 11.6.2019 11.6.2019 190008 občerstvenie, ubytovanie 2019309 2120647859 929 01 Družstevná 1793/13 Dunajská Streda   SK2120647859
2019310 Lekomas s.r.o. 419062 480,00 36265110 14.5.2019 2019310 14.5.2019 28.5.2019 14.5.2019 480,00 14.5.2019 14.5.2019 419062 preprava žiakov 2019310 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019311 Lekomas s.r.o. 419061 153,30 36265110 14.5.2019 2019311 14.5.2019 28.5.2019 14.5.2019 153,30 14.5.2019 14.5.2019 419061 preprava HO 2019311 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019312 Lekomas s.r.o. 419060 170,00 36265110 13.5.2019 2019312 13.5.2019 27.5.2019 13.5.2019 170,00 14.5.2019 14.5.2019 419060 preprava hádzaná 2019312 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019313 Lekomas s.r.o. 419058 532,75 36265110 13.5.2019 2019313 13.5.2019 27.5.2019 13.5.2019 532,75 14.5.2019 14.5.2019 419058 preprava lagúna 2019313 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019314 Lekomas s.r.o. 419059 141,00 36265110 13.5.2019 2019314 13.5.2019 27.5.2019 13.5.2019 141,00 14.5.2019 14.5.2019 419059 preprava hádzaná 2019314 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019315 JUDr. Ildikó Uleklová 201905062 200,00 50170597 6.5.2019 2019315 15.5.2019 13.5.2019 15.5.2019 200,00 20.6.2019 20.6.2019 201905062 právne služby 2019315 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2019316 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920020076 111,20 36550949 30.4.2019 2019316 15.5.2019 27.5.2019 15.5.2019 111,20 28.6.2019 28.6.2019 8920020076 voda KD 2019316 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019317 Bala a.s. 19110115 28738,48 36228427 2.4.2019 2019317 15.5.2019 1.6.2019 15.5.2019 28738,48 20.5.2019 20.5.2019 19110115 rekonštrukcia telocvičňe 2019317 2020196596 930 34 Veľká Budafa 66 Holice 66 SK2020196596
2019318 Lekomas s.r.o. 419063 83,10 36265110 20.5.2019 2019318 20.5.2019 3.6.2019 20.5.2019 83,10 22.5.2019 22.5.2019 419063 preprava FO 2019318 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019319 Lekomas s.r.o. 419064 93,00 36265110 20.5.2019 2019319 20.5.2019 3.6.2019 20.5.2019 93,00 22.5.2019 22.5.2019 419064 preprava FO 2019319 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019320 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920020313 25,02 36550949 20.5.2019 2019320 23.5.2019 5.6.2019 23.5.2019 25,02 5.6.2019 5.6.2019 8920020313 voda zdr str 2019320 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019321 Valeur 5412019 396,00 34119850 20.5.2019 2019321 24.5.2019 3.6.2019 24.5.2019 396,00 21.8.2019 21.8.2019 5412019 tlačové služby 2019321 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2019322 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 342,71 35697270 22.5.2019 2019322 24.5.2019 5.6.2019 24.5.2019 342,71 27.5.2019 27.5.2019 0008893034 telefon 2019322 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019323 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143014526 36,00 31318762 30.4.2019 2019323 13.5.2019 14.5.2019 13.5.2019 36,00 20.6.2019 20.6.2019 0143014526 odvoz kuch odpadu 2019323 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2019324 Sz & H group s.r.o. 190010 495,36 51248476 20.5.2019 2019324 28.5.2019 31.5.2019 28.5.2019 495,36 19.7.2019 19.7.2019 190010 občerstvenie majáles 2019324 2120647859 929 01 Družstevná 1793/13 Dunajská Streda   SK2120647859
2019325 Beata Kvardová 102019 1315,00 41111826 27.5.2019 2019325 28.5.2019 4.6.2019 28.5.2019 1315,00 28.5.2019 28.5.2019 102019 spracov dát 2019325 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019326 Lekomas s.r.o. 419068 576,00 36265110 28.5.2019 2019326 28.5.2019 11.6.2019 28.5.2019 576,00 18.6.2019 18.6.2019 419068 preprava žiakov 2019326 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019327 Lekomas s.r.o. 419066 850,58 36265110 28.5.2019 2019327 28.5.2019 11.6.2019 28.5.2019 850,58 18.6.2019 18.6.2019 419066 prenájom kosačky 2019327 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019328 Adela Horváth Boros 20190026 280,00 50176021 28.5.2019 2019328 28.5.2019 4.6.2019 28.5.2019 280,00 24.6.2019 24.6.2019 20190026 magnetky 2019328 1047156445 929 01 Trhovisko 444/6 Dunajská Streda 444/6  
2019329 Centrum polygrafických služieb 1560005953 38,98 42272360 27.5.2019 2019329 30.5.2019 26.6.2019 30.5.2019 38,98 31.5.2019 31.5.2019 1560005953 tlačivá matrika 2019329 2023821206 831 01 Sklabinská 1 Bratislava   SK2023821206
2019330 TALAMON, s.r.o. 19098 152,87 36274968 27.5.2019 2019330 30.5.2019 10.6.2019 30.5.2019 152,87     19098 knihy 2019330 2022054364 929 01 Biskupa Kondého 5138 Dunajská Streda 32 SK2022054364
2019331 Andrej Mészáros 1900260 200,16 43016341 16.5.2019 2019331 30.5.2019 15.6.2019 30.5.2019 200,16 11.12.2019 11.12.2019 1900260 oprava plyn kotol 15 bj 2019331 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2019332 Andrej Mészáros 1900261 106,94 43016341 16.5.2019 2019332 30.5.2019 15.6.2019 30.5.2019 106,94 11.12.2019 11.12.2019 1900261 oprava pln zariadenia 12 bj 2019332 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2019333 Andrej Mészáros 1900262 250,56 43016341 16.5.2019 2019333 30.5.2019 15.6.2019 30.5.2019 250,56 11.12.2019 11.12.2019 1900262 oprava plyn zariadenia 12 bj 2019333 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2019334 Andrej Mészáros 1900263 456,72 43016341 16.5.2019 2019334 30.5.2019 15.6.2019 30.5.2019 456,72 11.12.2019 11.12.2019 1900263 oprava ply zariadenia 12 bj 2019334 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2019335 Andrej Mészáros 1900264 109,68 43016341 16.5.2019 2019335 30.5.2019 15.6.2019 30.5.2019 109,68 11.12.2019 11.12.2019 1900264 oprava plyn zaradenia 15 bj 2019335 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2019336 Andrej Mészáros 1900265 93,36 43016341 16.5.2019 2019336 30.5.2019 15.6.2019 30.5.2019 93,36 11.12.2019 11.12.2019 1900265 oprava plyn zariadenia 12 bj 2019336 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2019337 Andrej Mészáros 1900266 81,36 43016341 16.5.2019 2019337 30.5.2019 15.6.2019 30.5.2019 81,36 11.12.2019 11.12.2019 1900266 oprava ply zariad. zdr.str 2019337 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2019338 Andrej Mészáros 1900267 102,78 43016341 16.5.2019 2019338 30.5.2019 15.6.2019 30.5.2019 102,78 11.12.2019 11.12.2019 1900267 oprava plyn rariad 2019338 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2019339 Andrej Mészáros 1900268 196,09 43016341 16.5.2019 2019339 30.5.2019 15.6.2019 30.5.2019 196,09 11.12.2019 11.12.2019 1900268 oprava plyn zariad KD 2019339 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2019340 Andrej Mészáros 1900269 102,78 43016341 16.5.2019 2019340 30.5.2019 15.6.2019 30.5.2019 102,78 11.12.2019 11.12.2019 1900269 oprava pln zariad. 15bj 2019340 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2019341 SPP a.s. 8190179886 155,00 35815256 1.6.2019 2019341 4.6.2019 17.6.2019 4.6.2019 155,00 20.6.2019 20.6.2019 8190179886 plyn KD 2019341   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019342 SPP a.s. 8190179887 176,00 35815256 1.6.2019 2019342 4.6.2019 17.6.2019 4.6.2019 176,00 20.6.2019 20.6.2019 8190179887 plyn OCU 2019342   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019343 SPP a.s. 8190179888 67,00 35815256 1.6.2019 2019343 4.6.2019 17.6.2019 4.6.2019 67,00 20.6.2019 20.6.2019 8190179888 plyn zdr. str 2019343   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019344 SPP a.s. 8190179889 8,00 35815256 1.6.2019 2019344 4.6.2019 17.6.2019 4.6.2019 8,00 20.6.2019 20.6.2019 8190179889 plyn pohr. 2019344   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019345 SPP a.s. 8190179890 54,00 35815256 1.6.2019 2019345 4.6.2019 17.6.2019 4.6.2019 54,00 20.6.2019 20.6.2019 8190179890 plyn lekáreň 2019345   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019346 SPP a.s. 8190179891 343,00 35815256 1.6.2019 2019346 4.6.2019 17.6.2019 4.6.2019 343,00 20.6.2019 20.6.2019 8190179891 plyn mš 2019346   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019347 SPP a.s. 8190179892 46,00 35815256 1.6.2019 2019347 4.6.2019 17.6.2019 4.6.2019 46,00 21.6.2019 21.6.2019 8190179892 plyn TJ 2019347   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019348 SPP a.s. 8190179893 155,00 35815256 1.6.2019 2019348 4.6.2019 17.6.2019 4.6.2019 155,00 21.6.2019 21.6.2019 8190179893 plyn 15 bj 2019348   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019349 SPP a.s. 8190180414 642,00 35815256 1.6.2019 2019349 4.6.2019 17.6.2019 4.6.2019 642,00 21.6.2019 21.6.2019 8190180414 plyn 12 bj 2019349   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019350 Enel s.r.o. 1911000197 397,63 44553412 3.6.2019 2019350 4.6.2019 14.6.2019 4.6.2019 397,63 21.6.2019 21.6.2019 1911000197 prev. údržba elektrina 2019350 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019351 Enel s.r.o. 1911000196 1339,45 44553412 3.6.2019 2019351 4.6.2019 14.6.2019 4.6.2019 1339,45 21.6.2019 21.6.2019 1911000196 prev. údržba eletrina 2019351 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019352 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1900148 3659,50 34074694 31.5.2019 2019352 4.6.2019 15.6.2019 4.6.2019 3659,50 21.6.2019 21.6.2019 1900148 uloženie TKO 2019352 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019353 Lekomas s.r.o. 419074 106,20 36265110 3.6.2019 2019353 3.6.2019 17.6.2019 3.6.2019 106,20 18.6.2019 18.6.2019 419074 preprava autobusom záhradkáry 2019353 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019354 Lekomas s.r.o. 419076 105,84 36265110 5.6.2019 2019354 5.6.2019 19.6.2019 5.6.2019 105,84 7.6.2019 7.6.2019 419076 preprava skolka 2019354 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019355 Lekomas s.r.o. 419075 109,32 36265110 5.6.2019 2019355 5.6.2019 19.6.2019 5.6.2019 109,32 7.6.2019 7.6.2019 419075 preprava FO 2019355 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019356 ZE energia a.s. 7710757937 2066,59 36677281 1.6.2019 2019356 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 2066,59 18.6.2019 18.6.2019 7710757937 elektrina 2019356   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019357 ZE energia a.s. 7161108287 597,86 36677281 4.6.2019 2019357 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 597,86 21.6.2019 21.6.2019 7161108287 elektrina mš 2019357   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019358 ZE energia a.s. 7181011425 440,78 36677281 4.6.2019 2019358 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 440,78 21.6.2019 21.6.2019 7181011425 elektrina ocu 2019358   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019359 ZE energia a.s. 7161108288 125,69 36677281 4.6.2019 2019359 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 125,69 21.6.2019 21.6.2019 7161108288 elektrina TJ 2019359   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019360 ZE energia a.s. 7171066732 272,48 36677281 4.6.2019 2019360 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 272,48 21.6.2019 21.6.2019 7171066732 VO sása 2019360   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019361 ZE energia a.s. 7171066733 467,78 36677281 4.6.2019 2019361 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 467,78 21.6.2019 21.6.2019 7171066733 VO janák 2019361   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019362 ZE energia a.s. 7131376240 464,56 36677281 4.6.2019 2019362 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 464,56 21.6.2019 21.6.2019 7131376240 elektrina KD 2019362   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019363 ZE energia a.s. 7710758239 11,52 36677281 1.6.2019 2019363 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 11,52 21.6.2019 21.6.2019 7710758239 elektrina hosp. dvor 2019363   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019364 ZE energia a.s. 7710758367 42,09 36677281 1.6.2019 2019364 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 42,09 21.6.2019 21.6.2019 7710758367 elektrina detské ihriská 2019364   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019365 ZE energia a.s. 7710758232 41,62 36677281 4.6.2019 2019365 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 41,62 21.6.2019 21.6.2019 7710758232 elektrina ambulancie 2019365   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019366 ZE energia a.s. 7710757939 46,25 36677281 4.6.2019 2019366 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 46,25 18.6.2019 18.6.2019 7710757939 elektrina klub dôchod. 2019366   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019367 ZE energia a.s. 7710758221 57,81 36677281 4.6.2019 2019367 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 57,81 21.6.2019 21.6.2019 7710758221 elektrina 12 bj 2019367   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019368 ZE energia a.s. 7710757938 176,26 36677281 4.6.2019 2019368 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 176,26 21.6.2019 21.6.2019 7710757938 elektrina 2019368   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019369 M. Cup Production s.r.o. 19043 8714,00 47065125 30.4.2019 2019369 28.5.2019 30.5.2019 28.5.2019 8714,00 30.5.2019 30.5.2019 19043 prvky detské ihrisko 2019369 2023744514 900 21 Na pažiti 14 Svätý Jur   SK2023744514
2019370 Tibor Kvarda 062019 1950,00 37161064 5.6.2019 2019370 5.6.2019 12.6.2019 5.6.2019 1950,00 7.6.2019 7.6.2019 062019 oprava kov. prvkov a údržba 2019034 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2019371 Beata Kvardová 112019 1315,00 41111826 5.6.2019 2019371 5.6.2019 12.6.2019 5.6.2019 1315,00 7.6.2019 7.6.2019 112019 spracov. dát 2019371 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019372 UP Slovensko s.r.o. 119057483 2714,04 31396674 5.6.2019 2019372 5.6.2019 5.6.2019 5.6.2019 2714,04 4.6.2019 4.6.2019 119057483 jedálne kupóny 2019372 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2019373 Slovak Telekom, a.s. 8234336851 246,30 35763469 1.6.2019 2019373 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 246,30 21.6.2019 21.6.2019 8234336851 telefon 2019373 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019374 Slovak Telekom, a.s. 8234336882 23,69 35763469 1.6.2019 2019374 7.6.2019 18.6.2019 7.6.2019 23,69 21.6.2019 21.6.2019 8234336882 telefon ocu 2019374 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019375 Nemocnica s poliklinikou DS 193600569 183,93 44455356 3.6.2019 2019375 7.6.2019 17.6.2019 7.6.2019 183,93     193600569 nájom klub dôchod. 2019375 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2019376 Ing. Ladislav Šandal 2019054 80,00 35018097 31.5.2019 2019376 7.6.2019 14.6.2019 7.6.2019 80,00 11.12.2019 11.12.2019 2019054 požiarne služby 2019376   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2019377 Lekomas s.r.o. 419079 48,00 36265110 10.6.2019 2019377 10.6.2019 24.6.2019 10.6.2019 48,00 18.6.2019 18.6.2019 419079 preprava fo 2019377 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019378 SENTRANS s.r.o. 20190171 48,00 4387870244 6.6.2019 2019378 8.6.2019 20.6.2019 8.6.2019 48,00 21.8.2019 21.8.2019 20190171 piesok 2019378 2022497092 930 51   Veľká Paka 163 SK2022497092
2019379 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920022048 286,33 36550949 31.5.2019 2019379 8.6.2019 21.6.2019 8.6.2019 286,33 20.6.2019 20.6.2019 8920022048 voda 15 bj 2019379 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019380 Wolters Kluwer sro 1301939449 76,79 31348262 7.6.2019 2019380 10.6.2019 24.6.2019 10.6.2019 76,79 21.8.2019 21.8.2019 1301939449 aktualiy. stav. zákon 2019380 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2019381 Bala a.s. 19110166 32861,99 36228427 26.4.2019 2019381 5.6.2019 25.6.2019 5.6.2019 32861,99 1.7.2019 1.7.2019 19110166 zníženie energ. náročnosti telocvičňa 2019381 2020196596 930 34 Veľká Budafa 66 Holice 66 SK2020196596
2019382 JUDr. Ildikó Uleklová 201906032 200,00 50170597 3.6.2019 2019382 5.6.2019 10.6.2019 5.6.2019 200,00 9.8.2019 9.8.2019 201906032 právne služby 2019382 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2019383 LILIUM Aurum, s.r.o. 119115 200,00 17642183 11.6.2019 2019383 11.6.2019 18.6.2019 11.6.2019 200,00 27.8.2019 27.8.2019 119115 knihy pre mš 2019383 2020366040 929 01 Kukučínová Dunajská Streda 459 SK2020366040
2019384 S.K. GLASS 2190484 120,00 32304544 10.6.2019 2019384 10.6.2019 17.6.2019 10.6.2019 120,00 13.8.2019 13.8.2019 2190484 oprava spotrebiča šj 2019384 1020255610 929 01 Bratislavská ulice 919 Dunajská Streda 4 SK1020255610
2019385 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143014667 36,00 31318762 31.5.2019 2019385 14.6.2019 14.6.2019 14.6.2019 36,00 19.7.2019 19.7.2019 0143014667 odvoz kuch odpadu 2019385 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2019386 VOLUMA  SK, s.r.o. 20190603 2000,00 00305553 13.6.2019 2019386 18.6.2019 27.6.2019 18.6.2019 2000,00 27.8.2019 27.8.2019 20190603 opakovanie VO zber. dvor 2019386 2021151814 900 81 Chorvátska 187 Šenkvice   SK2021151814
2019387 Lekomas s.r.o. 419087 39,24 36265110 19.6.2019 2019387 19.6.2019 3.7.2019 19.6.2019 39,24 16.7.2019 16.7.2019 419087 preprava FO 2019387 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019388 Matej Kotek 2019001 300,00 00305553 10.6.2019 2019388 10.6.2019 20.6.2019 10.6.2019 300,00     2019001 vystúpenie rodič . zábava 2019388 1125566651 931 01 Nezábudková 6 Šamorín    
2019389 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 1,00 35697270 14.6.2019 2019389 19.6.2019 28.6.2019 19.6.2019 1,00 20.6.2019 20.6.2019 0008893034 služby telefon 2019389 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019390 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 1,00 35697270 14.6.2019 2019390 19.6.2019 28.6.2019 19.6.2019 1,00 20.6.2019 20.6.2019 0008893034 služby telefon 2019390 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019391 AGRIPENT, s.r.o. 190166 120,00 35703512 10.6.2019 2019391 19.6.2019 24.6.2019 19.6.2019 120,00 6.9.2019 6.9.2019 190166 práce s new holland 2019391 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019392 AGRIPENT, s.r.o. 190173 145,39 35703512 16.6.2019 2019392 19.6.2019 30.6.2019 19.6.2019 145,39 6.9.2019 6.9.2019 190173 kamenivo 2019392 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019393 S.I.F. security, s.r.o. 20190143 168,00 45578761 18.6.2019 2019393 18.6.2019 2.7.2019 18.6.2019 168,00     20190143 usporiad. služby deň  obce 2019393 2023044562 929 01 Zelená ul. 5667 Dunajská Streda 5667 SK2023044562
2019394 Octigon a.s. 2019063 1386,00 35864711 17.6.2019 2019394 17.6.2019 17.7.2019 17.6.2019 1386,00     2019063 centr. integr. zdrav. starost 2019394 2021739753 821 09 Prievozská 4D Bratislava   SK2021739753
2019395 Sz & H group s.r.o. 190013 789,36 51248476 19.6.2019 2019395 24.6.2019 30.6.2019 24.6.2019 789,36 19.7.2019 19.7.2019 190013 ubytovanie občerst. deň  obce 2019395 2120647859 929 01 Družstevná 1793/13 Dunajská Streda   SK2120647859
2019396 Lekomas s.r.o. 419092 960,00 36265110 24.6.2019 2019396 24.6.2019 8.7.2019 24.6.2019 960,00 28.6.2019 28.6.2019 419092 preprava žiakov 2019396 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019397 Lekomas s.r.o. 419093 550,00 36265110 24.6.2019 2019397 24.6.2019 8.7.2019 24.6.2019 550,00 16.7.2019 16.7.2019 419093 preprava autobusom 2019397 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019398 Lekomas s.r.o. 419095 500,00 36265110 25.6.2019 2019398 25.6.2019 9.7.2019 25.6.2019 500,00 16.7.2019 16.7.2019 419095 preprava lagúna 2019398 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019399 Lekomas s.r.o. 419096 450,00 36265110 25.6.2019 2019399 25.6.2019 9.7.2019 25.6.2019 450,00 16.7.2019 16.7.2019 419096 preprava Lagúna 2019399 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019400 Lekomas s.r.o. 419097 120,00 36265110 25.6.2019 2019400 25.6.2019 9.7.2019 25.6.2019 120,00 9.7.2019 9.7.2019 419097 preprava žiaci zš s vjm 2019400 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019401 Sz & H group s.r.o. 190014 3904,80 51248476 25.6.2019 2019401 26.6.2019 2.7.2019 26.6.2019 3904,80 19.7.2019 19.7.2019 190014 vernisáž občerstvenie, ubytovanie 2019401 2120647859 929 01 Družstevná 1793/13 Dunajská Streda   SK2120647859
2019402 RNDr. Milan Trnavský 2019007 498,00 14068672 26.6.2019 2019402 26.6.2019 10.7.2019 26.6.2019 498,00     2019007 oprava MR 2019402 1027496899 925 23 Mierová 950 Jelka   SK1027496899
2019403 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 384,19 35697270 22.6.2019 2019403 26.6.2019 6.7.2019 26.6.2019 384,19 8.7.2019 8.7.2019 0008893034 telefon 2019403 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019404 F K L stavebná, spol. s r.o. 2019016 277045,63 31104266 1.7.2019 2019404 1.7.2019 31.7.2019 1.7.2019 277045,63 26.9.2019 26.9.2019 2019016 zníženie energetic. náročnosti budovy ocu 2019404 2020419104 956 11 SNP 85 Ludanice 85 SK2020419104
2019405 Enel s.r.o. 1911000239 397,63 44553412 1.7.2019 2019405 2.7.2019 15.7.2019 2.7.2019 397,63 19.7.2019 19.7.2019 1911000239 prev. údržba elektrina 2019405 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019406 Enel s.r.o. 1911000238 1339,45 44553412 1.7.2019 2019406 2.7.2019 15.7.2019 2.7.2019 1339,45 19.7.2019 19.7.2019 1911000238 prev. údržba, elektrina 2019406 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019407 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1900180 3725,80 34074694 30.6.2019 2019407 2.7.2019 15.7.2019 2.7.2019 3725,80 19.7.2019 19.7.2019 1900180 uloženie TKO 2019407 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019408 SPP a.s. 9100070490 155,00 35815256 1.7.2019 2019408 2.7.2019 15.7.2019 2.7.2019 155,00 19.7.2019 19.7.2019 9100070490 plyn KD 2019408   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019409 SPP a.s. 9100070500 163,00 35815256 1.7.2019 2019409 2.7.2019 15.7.2019 2.7.2019 163,00 19.7.2019 19.7.2019 9100070500 plyn ocu 2019409   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019410 SPP a.s. 9100070507 64,00 35815256 1.7.2019 2019410 2.7.2019 15.7.2019 2.7.2019 64,00 19.7.2019 19.7.2019 9100070507 plyn zdr. str. 2019410   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019411 SPP a.s. 9100070515 8,00 35815256 1.7.2019 2019411 2.7.2019 15.7.2019 2.7.2019 8,00 19.7.2019 19.7.2019 9100070515 plyn pohr. služby 2019411   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019412 SPP a.s. 9100070524 53,00 35815256 1.7.2019 2019412 2.7.2019 15.7.2019 2.7.2019 53,00 19.7.2019 19.7.2019 9100070524 plyn lekáreň 2019412   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019413 SPP a.s. 9100070534 343,00 35815256 1.7.2019 2019413 2.7.2019 15.7.2019 2.7.2019 343,00 19.7.2019 19.7.2019 9100070534 plyn mš 2019413   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019414 SPP a.s. 9100070543 42,00 35815256 1.7.2019 2019414 2.7.2019 15.7.2019 2.7.2019 42,00 19.7.2019 19.7.2019 9100070543 plyn TJ 2019414   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019415 SPP a.s. 9100070551 155,00 35815256 1.7.2019 2019415 2.7.2019 15.7.2019 2.7.2019 155,00 19.7.2019 19.7.2019 9100070551 plyn 15 bj 2019415   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019416 SPP a.s. 9103180038 642,00 35815256 1.7.2019 2019416 2.7.2019 15.7.2019 2.7.2019 642,00 19.7.2019 19.7.2019 9103180038 plyn 12bj 2019416   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019417 Lekomas s.r.o. 419105 600,00 36265110 9.7.2019 2019417 9.7.2019 23.7.2019 9.7.2019 600,00 15.10.2019 15.10.2019 419105 preprava lengyeltóti 2019417 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019418 Lekomas s.r.o. 419110 700,00 36265110 15.7.2019 2019418 15.7.2019 29.7.2019 15.7.2019 700,00 13.8.2019 13.8.2019 419110 preprava kaposvár 2019418 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019419 NEA - PLAST,s.r.o. 190070 5962,15 36279803 30.4.2019 2019419 14.5.2019 14.5.2019 14.5.2019 5962,15 19.7.2019 19.7.2019 190070 okná zš s vjm 2019419 2022126282 930 12 402 Ohrady   SK2022126282
2019420 BP concept s.r.o. 201907 5928,00 50897225 19.6.2019 2019420 19.6.2019 26.6.2019 19.6.2019 5928,00 19.7.2019 19.7.2019 201907 projekt požiarna zbrojnica 2019420 2120520721 931 01 Zelená 745 Šamorín 13 SK2120520721
2019421 Bala a.s. 19110180 10489,03 36228427 3.5.2019 2019421 25.6.2019 2.7.2019 25.6.2019 10489,03 11.12.2019 11.12.2019 19110180 zníž. energ. náročn. telocvičňa 2019421 2020196596 930 34 Veľká Budafa 66 Holice 66 SK2020196596
2019422 Beata Kvardová 122019 1314,00 41111826 26.6.2019 2019422 26.6.2019 3.7.2019 26.6.2019 1314,00 28.6.2019 28.6.2019 122019 spracov dát 2019422 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019423 Wolters Kluwer sro 8131939902 58,00 31348262 19.6.2019 2019423 1.7.2019 19.6.2019 1.7.2019 58,00 19.6.2019 19.6.2019 8131939902 predplatné 2019423 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2019424 Ajpek Ján 201920016 379,08 32311028 25.5.2019 2019424 1.7.2019 8.6.2019 1.7.2019 379,08 19.7.2019 19.7.2019 201920016 občerstvenie volby do EP 2019424 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019425 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 260033090 7,09 00151866 24.6.2019 2019425 24.6.2019 24.7.2019 24.6.2019 7,09 19.7.2019 19.7.2019 260033090 predplatne 2019425 2020571520 812 72 Pribinova 2 Bratislava    
2019426 Orange Slovensko, a.s. 000893034 37,00 35697270 30.6.2019 2019426 8.7.2019 14.7.2019 8.7.2019 37,00 16.7.2019 16.7.2019 000893034 telefon 2019426 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019427 ZE energia a.s. 7730647873 2066,59 36677281 1.7.2019 2019427 8.7.2019 16.7.2019 8.7.2019 2066,59 19.7.2019 19.7.2019 7730647873 elektrina 2019427   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019428 ZE energia a.s. 7730647875 161,42 36677281 2.7.2019 2019428 8.7.2019 16.7.2019 8.7.2019 161,42 19.7.2019 19.7.2019 7730647875 elektrina 2019428   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019429 ZE energia a.s. 7730648483 391,89 36677281 2.7.2019 2019429 8.7.2019 16.7.2019 8.7.2019 391,89 19.7.2019 19.7.2019 7730648483 elektrina 32 bj 2019429   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019430 ZE energia a.s. 7730648482 42,09 36677281 2.7.2019 2019430 8.7.2019 16.7.2019 8.7.2019 42,09 19.7.2019 19.7.2019 7730648482 elektrina 2019430   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019431 ZE energia a.s. 7730648460 216,51 36677281 2.7.2019 2019431 8.7.2019 16.7.2019 8.7.2019 216,51 19.7.2019 19.7.2019 7730648460 elektrina 16 bj 2019431   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019432 ZE energia a.s. 7730648308 11,52 36677281 2.7.2019 2019432 8.7.2019 16.7.2019 8.7.2019 11,52 19.7.2019 19.7.2019 7730648308 elektrina hosp. dvor 2019432   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019433 ZE energia a.s. 7730648296 61,62 36677281 2.7.2019 2019433 8.7.2019 16.7.2019 8.7.2019 61,62 19.7.2019 19.7.2019 7730648296 elektrina 2019433   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019434 ZE energia a.s. 7730648280 57,81 36677281 2.7.2019 2019434 8.7.2019 16.7.2019 8.7.2019 57,81 19.7.2019 19.7.2019 7730648280 voda 12 bj 2019434   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019435 ZE energia a.s. 7730647876 46,25 36677281 2.7.2019 2019435 8.7.2019 16.7.2019 8.7.2019 46,25 16.7.2019 16.7.2019 7730647876 elektrina klub dôchod. 2019435   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019436 ZE energia a.s. 7730647874 176,26 36677281 2.7.2019 2019436 8.7.2019 16.7.2019 8.7.2019 176,26 19.7.2019 19.7.2019 7730647874 elektrina 2019436   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019437 ZE energia a.s. 7103080831 435,90 36677281 2.7.2019 2019437 8.7.2019 16.7.2019 8.7.2019 435,90 19.7.2019 19.7.2019 7103080831 elektrina mš 2019437   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019438 ZE energia a.s. 7141274069 346,28 36677281 2.7.2019 2019438 8.7.2019 16.7.2019 8.7.2019 346,28 19.7.2019 19.7.2019 7141274069 elektrina ocu 2019438   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019439 ZE energia a.s. 7220797591 429,20 36677281 2.7.2019 2019439 8.7.2019 16.7.2019 8.7.2019 429,20 19.7.2019 19.7.2019 7220797591 VO janák 2019439   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019440 ZE energia a.s. 7111826505 303,52 36677281 3.7.2019 2019440 8.7.2019 17.7.2019 8.7.2019 303,52 19.7.2019 19.7.2019 7111826505 elektrina tj 2019440   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019441 ZE energia a.s. 71961116307 517,54 36677281 3.7.2019 2019441 9.7.2019 17.7.2019 9.7.2019 517,54 19.7.2019 19.7.2019 1961116307 elektrina KD 2019441   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019442 ZE energia a.s. 7121554970 254,14 36677281 3.7.2019 2019442 9.7.2019 17.7.2019 9.7.2019 254,14 19.7.2019 19.7.2019 7121554970 VO sása 2019442   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019443 Slovak Telekom, a.s. 8236446034 33,12 35763469 1.7.2019 2019443 9.7.2019 18.7.2019 9.7.2019 33,12 19.7.2019 19.7.2019 8236446034 telefon ocu 2019443 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019444 Slovak Telekom, a.s. 8236446007 246,30 35763469 1.7.2019 2019444 9.7.2019 18.7.2019 9.7.2019 246,30 19.7.2019 19.7.2019 8236446007 telefon 2019444 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019445 JUDr. Ildikó Uleklová 201907012 250,00 50170597 3.6.2019 2019445 8.7.2019 10.6.2019 8.7.2019 250,00 13.8.2019 13.8.2019 201907012 právne služby 2019445 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2019446 AGRIPENT, s.r.o. 190195 7,92 35703512 26.6.2019 2019446 8.7.2019 10.7.2019 8.7.2019 7,92 6.9.2019 6.9.2019 190195 kamenivo 2019446 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019447 Beata Kvardová 132019 1307,00 41111826 8.7.2019 2019447 8.7.2019 15.7.2019 8.7.2019 1307,00 8.7.2019 8.7.2019 132019 spracov. dát UP, zníž ocu 2019447 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019448 LINEAR PROJEKT, s.r.o. 190708 1552,00 36266931 31.7.2019 2019448 31.7.2019 31.8.2019 31.7.2019 1552,00     190708 zníž. energ. nároč. bud. OCU 2019448 2021924476 925 04 469 Tomášikovo   SK2021924476
2019449 Tibor Kvarda 072019 1953,00 37161064 8.7.2019 2019449 8.7.2019 15.7.2019 8.7.2019 1953,00 8.7.2019 8.7.2019 072019 oprava údržb kov. a deven. prvkov 2019449 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2019450 UP Slovensko s.r.o. 119070198 3321,09 31396674 8.7.2019 2019450 8.7.2019 8.7.2019 8.7.2019 3321,09 4.7.2019 4.7.2019 119070198 jedálne kupóny 2019450 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2019451 Juraj Fekete 602019 361,26 17675910 5.7.2019 2019451 5.7.2019 19.7.2019 5.7.2019 361,26     602019 oprava osvetlenia 2019451 1029675075 930 39 Maslovce 679 Čenkovce 679 SK1029675075
2019452 LINEAR PROJEKT, s.r.o. 190702 1920,00 36266931 2.7.2019 2019452 2.7.2019 2.8.2019 2.7.2019 1920,00     190702 dozor zníž. energ. nároč. mš 2019452 2021924476 925 04 469 Tomášikovo   SK2021924476
2019453 XBS swimming academy 20190006 1000,00 51769671 19.6.2019 2019453 19.6.2019 3.7.2019 19.6.2019 1000,00 21.8.2019 21.8.2019 20190006 plavecký kurz zš 2019453   931 01 Dudová 33 Šamorín    
2019454 Autoservis Béhr & Béhr, spol. s r.o. 31190218 186,97 34134484 28.6.2019 2019454 8.7.2019 12.7.2019 8.7.2019 186,97 20.8.2019 20.8.2019 31190218 oprava skla 2019454 2020368603 929 01 Istvána Gyurcsóa 36 Dunajská Streda   SK2020368603
2019455 EPIC Partner a.s. 2019118 360,00 48038521 4.7.2019 2019455 9.7.2019 18.7.2019 9.7.2019 360,00     2019118 detské ihriska 2019455 2120034510 945 01 Bratislavská cesta 4931 Komárno   SK2120034510
2019456 Nemocnica s poliklinikou DS 193600719 183,93 44455356 9.7.2019 2019456 12.7.2019 23.7.2019 12.7.2019 183,93     193600719 nájom klub dôchodcov 2019456 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2019457 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143014924 36,00 31318762 30.6.2019 2019457 15.7.2019 14.7.2019 15.7.2019 36,00 9.9.2019 9.9.2019 0143014924 odvoz kuch. odpadu 2019457 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2019458 Lekomas s.r.o. 419104 700,00 36265110 9.7.2019 2019458 9.7.2019 23.7.2019 9.7.2019 700,00 16.7.2019 16.7.2019 419104 preprava hádzaná 2019458 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019459 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 392000123 1769,01 36550949 30.6.2019 2019459 16.7.2019 29.7.2019 16.7.2019 1769,01 29.7.2019 29.7.2019 392000123 voda 2019459 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019460 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920030770 2534,41 36550949 30.6.2019 2019460 16.7.2019 29.7.2019 16.7.2019 2534,41 20.8.2019 20.8.2019 8920030770 voda BNŠ 2019460 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019461 Ing. Ladislav Šandal 2019068 80,00 35018097 30.6.2019 2019461 16.7.2019 14.7.2019 16.7.2019 80,00 11.12.2019 11.12.2019 2019068 požiarne služby 2019461   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2019462 TOMreal s.r.o. 190026 902917,94 36261068 15.7.2019 2019462 15.7.2019 13.9.2019 15.7.2019 902917,94 13.8.2019 13.8.2019 190026 bytový dom + tech. vybav. 2019462 2021847707 931 01 Bratislavská 37 Šamorín   SK2021847707
2019463 Jozef Smrhola - Olymp 4232019 434,90 32581190 16.7.2019 2019463 19.7.2019 26.7.2019 19.7.2019 434,90     4232019 tabule obecný úrad 2019463 1020374773 935 87 Madarovska 103 Santovka 71 SK1020374773
2019465 Zuzana Dömötörová 2019014 2590,00 35282550 4.7.2019 2019465 4.7.2019 11.7.2019 4.7.2019 2590,00 19.7.2019 19.7.2019 2019014 tlačové služby 2019465 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019466 Regioport, s.r.o. 190397 495,00 452522122 18.7.2019 2019466 22.7.2019 25.7.2019 22.7.2019 495,00     190397 predplatne 2019466 2022908470 929 01 Halvná 26/5 Dunajská Streda   SK2022908470
2019467 Lekomas s.r.o. 419113 96,72 36265110 29.7.2019 2019467 29.7.2019 12.8.2019 29.7.2019 96,72 30.7.2019 30.7.2019 419113 preprava autobusom 2019467 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019468 Lekomas s.r.o. 419111 938,88 36265110 24.7.2019 2019468 24.7.2019 7.8.2019 24.7.2019 938,88 30.7.2019 30.7.2019 419111 praprava letný tábor 2019468 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019469 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920032692 239,00 36550949 24.7.2019 2019469 29.7.2019 9.8.2019 29.7.2019 239,00 9.8.2019 9.8.2019 8920032692 voda 12 bj 2019469 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019470 iDsystem Slovakia s.r.o. 190100010 250,20 52130126 1.7.2019 2019470 25.7.2019 8.7.2019 25.7.2019 250,20     190100010 preplatné office 2019470 2120914158 930 39 Sídlisko 130 Zlaté Klasy 12  
2019471 MEIXNER-KALINA 20190108 324,00 36261173 19.7.2019 2019471 23.7.2019 26.7.2019 23.7.2019 324,00     20190108 betónová zmes 2019471 2021839006 931 01 Mliečno 487 Šamorín   SK2021839006
2019472 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 352,24 35697270 22.7.2019 2019472 23.7.2019 5.8.2019 23.7.2019 352,24 5.8.2019 5.8.2019 0008893034 telefon 2019472 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019473 AGRIPENT, s.r.o. 190240 116,04 35703512 31.7.2019 2019473 5.8.2019 14.8.2019 5.8.2019 116,04 6.9.2019 6.9.2019 190240 kamenivo 2019473 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019474 Enel s.r.o. 1911000279 1339,45 44553412 1.8.2019 2019474 5.8.2019 14.8.2019 5.8.2019 1339,45 20.8.2019 20.8.2019 1911000279 prev. údržba elektrina 2019474 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019475 Enel s.r.o. 1911000280 397,63 44553412 1.8.2019 2019475 5.8.2019 14.8.2019 5.8.2019 397,63 20.8.2019 20.8.2019 1911000280 prev. údržba elektrina 2019475 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019476 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1900213 4553,50 34074694 31.7.2019 2019476 5.8.2019 15.8.2019 5.8.2019 4553,50 26.9.2019 26.9.2019 1900213 uloženie TKO 2019476 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019477 SPP a.s. 8697012398 155,00 35815256 1.8.2019 2019477 6.8.2019 15.8.2019 6.8.2019 155,00 20.8.2019 20.8.2019 8697012398 plyn KD 2019477   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019478 SPP a.s. 8697012399 163,00 35815256 1.8.2019 2019478 6.8.2019 15.8.2019 6.8.2019 163,00 20.8.2019 20.8.2019 8697012399 plyn ocu 2019478   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019479 SPP a.s. 8697012400 64,00 35815256 1.8.2019 2019479 6.8.2019 15.8.2019 6.8.2019 64,00 20.8.2019 20.8.2019 8697012400 plyn zdr. 2019479   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019480 SPP a.s. 8697012401 8,00 35815256 1.8.2019 2019480 6.8.2019 15.8.2019 6.8.2019 8,00 20.8.2019 20.8.2019 8697012401 plyn pohr. služba 2019480   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019481 SPP a.s. 8697012402 53,00 35815256 1.8.2019 2019481 6.8.2019 15.8.2019 6.8.2019 53,00 20.8.2019 20.8.2019 8697012402 plyn lekáreň 2019481   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019482 SPP a.s. 8697012403 343,00 35815256 1.8.2019 2019482 6.8.2019 15.8.2019 6.8.2019 343,00 20.8.2019 20.8.2019 8697012403 plyn mš 2019482   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019483 SPP a.s. 8697012404 42,00 35815256 1.8.2019 2019483 6.8.2019 15.8.2019 6.8.2019 42,00 20.8.2019 20.8.2019 8697012404 plyn TJ 2019483   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019484 SPP a.s. 8697012405 155,00 35815256 1.8.2019 2019484 6.8.2019 15.8.2019 6.8.2019 155,00 20.8.2019 20.8.2019 8697012405 plyn 15 bj 2019484   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019485 SPP a.s. 8697012910 642,00 35815256 1.8.2019 2019485 6.8.2019 15.8.2019 6.8.2019 642,00 20.8.2019 20.8.2019 8697012910 plyn 12 bj 2019485   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019486 ZE energia a.s. 7710799237 46,25 36677281 2.8.2019 2019486 6.8.2019 16.8.2019 6.8.2019 46,25 16.8.2019 16.8.2019 7710799237 elektrina klub dôchod. 2019486   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019487 ZE energia a.s. 7710799524 61,62 36677281 2.8.2019 2019487 6.8.2019 16.8.2019 6.8.2019 61,62 20.8.2019 20.8.2019 7710799524 elektrina 2019487   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019488 ZE energia a.s. 7710799236 176,26 36677281 2.8.2019 2019488 6.8.2019 16.8.2019 6.8.2019 176,26 20.8.2019 20.8.2019 7710799236 elektrina 2019488   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019489 ZE energia a.s. 7710799531 11,52 36677281 2.8.2019 2019489 6.8.2019 16.8.2019 6.8.2019 11,52 20.8.2019 20.8.2019 7710799531 elektrina hosp. dvor 2019489   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019490 ZE energia a.s. 7710799513 57,81 36677281 2.8.2019 2019490 6.8.2019 16.8.2019 6.8.2019 57,81 20.8.2019 20.8.2019 7710799513 elektrina12 bj 2019490   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019491 ZE energia a.s. 7710799658 42,09 36677281 2.8.2019 2019491 6.8.2019 16.8.2019 6.8.2019 42,09 20.8.2019 20.8.2019 7710799658 elektrina 2019491   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019492 ZE energia a.s. 7710799235 2066,59 36677281 2.8.2019 2019492 6.8.2019 16.8.2019 6.8.2019 2066,59 20.8.2019 20.8.2019 7710799235 elektrina 2019492   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019493 ZE energia a.s. 7141287795 360,60 36677281 4.8.2019 2019493 7.8.2019 19.8.2019 7.8.2019 360,60 20.8.2019 20.8.2019 7141287795 elektrina ocu 2019493   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019494 ZE energia a.s. 7141287794 209,73 36677281 4.8.2019 2019494 7.8.2019 19.8.2019 7.8.2019 209,73 20.8.2019 20.8.2019 7141287794 elektrina mš 2019494   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019495 ZE energia a.s. 7151195914 436,80 36677281 4.8.2019 2019495 7.8.2019 19.8.2019 7.8.2019 436,80 20.8.2019 20.8.2019 7151195914 VO janák 2019495   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019496 ZE energia a.s. 7151195913 258,89 36677281 4.8.2019 2019496 7.8.2019 19.8.2019 7.8.2019 258,89 20.8.2019 20.8.2019 7151195913 VO sása 2019496   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019497 ZE energia a.s. 7151195898 196,34 36677281 4.8.2019 2019497 7.8.2019 19.8.2019 7.8.2019 196,34 20.8.2019 20.8.2019 7151195898 elektrina TJ 2019497   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019498 ZE energia a.s. 7220798844 584,16 36677281 4.8.2019 2019498 7.8.2019 19.8.2019 7.8.2019 584,16 20.8.2019 20.8.2019 7220798844 elektrina KD 2019498   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019499 ZE energia a.s. 7141287691 50,68 36677281 2.8.2019 2019499 7.8.2019 16.8.2019 7.8.2019 50,68 16.8.2019 16.8.2019 7141287691 vyúčtov. elektr. hosp. dvor 2019499   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019500 Slovak Telekom, a.s. 8238572672 267,60 35763469 1.8.2019 2019500 8.8.2019 19.8.2019 8.8.2019 267,60 20.8.2019 20.8.2019 8238572672 telefon 2019500 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019501 Slovak Telekom, a.s. 8238572691 32,94 35763469 1.8.2019 2019501 8.8.2019 19.8.2019 8.8.2019 32,94 20.8.2019 20.8.2019 8238572691 telefon ocú 2019501 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019502 JUDr. Ildikó Uleklová 201908022 250,00 50170597 2.7.2019 2019502 6.8.2019 9.7.2019 6.8.2019 250,00 11.10.2019 11.10.2019 201908022 právne služby 2019502 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2019503 Ing. Ladislav Šandal 2019088 80,00 35018097 31.7.2019 2019503 6.8.2019 14.8.2019 6.8.2019 80,00 11.12.2019 11.12.2019 2019088 požiarne služby 2019503   930 39 Hubiceš 132 Hubice    
2019504 Beata Kvardová 162019 1256,00 41111826 7.8.2019 2019504 7.8.2019 14.8.2019 7.8.2019 1256,00 8.8.2019 8.8.2019 162019 spracov dát separ, ocu budova 2019504 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019505 Tibor Kvarda 082019 1623,00 37161064 7.8.2019 2019505 7.8.2019 14.8.2019 7.8.2019 1623,00 8.8.2019 8.8.2019 082019 oprava kov a derv. prvok ocu, mš 2019505 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2019506 Beata Kvardová 152019 1209,00 41111826 26.7.2019 2019506 26.7.2019 2.8.2019 26.7.2019 1209,00 1.8.2019 1.8.2019 152019 separ. zber 2019506 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019507 Office 21 s.r.o. 19013 1800,00 45696071 5.8.2019 2019507 5.8.2019 19.8.2019 5.8.2019 1800,00 21.11.2019 21.11.2019 19013 VO malotraktor 2019507 2023093743 929 01 Hlavná 37/19 Dunajská Streda   SK2023093743
2019508 FENSTERPLAST, s.r.o. 180913 10999,99 45708983 5.8.2019 2019508 8.8.2019 19.8.2019 8.8.2019 10999,99 14.10.2019 14.10.2019 180913 výmena okien zš 2019508 2023095712 929 01 Biskupa Kondého 4577 Dunajská Streda 18 SK2023095712
2019509 Nemocnica s poliklinikou DS 193600787 183,93 44455356 5.8.2019 2019509 8.8.2019 19.8.2019 8.8.2019 183,93     193600787 nájom klub dôchodcov 2019509 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2019510 UP Slovensko s.r.o. 119081743 1968,38 31396674 7.8.2019 2019510 7.8.2019 7.8.2019 7.8.2019 1968,38 7.8.2019 7.8.2019 119081743 jedálne kupóny 2019510 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2019511 Octigon a.s. 2019073 3500,00 35864711 1.8.2019 2019511 4.8.2019 31.8.2019 4.8.2019 3500,00     2019073 žiadosť o NFP jasle 2019511 2021739753 821 09 Prievozská 4D Bratislava   SK2021739753
2019512 DOGAZYL O.Z. 20190043 46,00 42166004 5.8.2019 2019512 9.8.2019 19.8.2019 9.8.2019 46,00 21.11.2019 21.11.2019 20190043 umiestnie psov 2019512   929 01 Nemessyegská 133 Dunajská Streda 14  
2019513 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920033106 326,57 36550949 31.7.2019 2019513 9.8.2019 22.8.2019 9.8.2019 326,57 13.9.2019 13.9.2019 8920033106 voda 15 bj 2019513 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019514 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143015052 36,00 31318762 31.7.2019 2019514 12.8.2019 14.8.2019 12.8.2019 36,00 9.9.2019 9.9.2019 0143015052 odvoz odpadu 2019514 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2019515 Lekomas s.r.o. 419118 810,00 36265110 12.8.2019 2019515 12.8.2019 26.8.2019 12.8.2019 810,00 13.8.2019 13.8.2019 419118 kosenie 2019515 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019516 Lekomas s.r.o. 419117 117,67 36265110 12.8.2019 2019516 12.8.2019 26.8.2019 12.8.2019 117,67 12.11.2019 12.11.2019 419117 preprava FO 2019516 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019517 Lekomas s.r.o. 419119 1268,90 36265110 12.8.2019 2019517 12.8.2019 26.8.2019 12.8.2019 1268,90 13.8.2019 13.8.2019 419119 prenájom kosačky 2019517 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019518 Ajpek Ján 2019070023 294,00 32311028 13.7.2019 2019518 12.8.2019 27.7.2019 12.8.2019 294,00 21.11.2019 21.11.2019 2019070023 občerstvenie 2019518 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019519 Arcus International s.r.o. 20190125 1676,40 36259829 9.8.2019 2019519 16.8.2019 16.8.2019 16.8.2019 1676,40 20.8.2019 20.8.2019 20190125 demontáž a montáž dverí mš 2019519 2021812518 930 36 Záhradnícka 85 Horná Potôň 85  
2019520 SK Glass 2190688 8824,32 32304544 6.8.2019 2019520 12.8.2019 6.8.2019 12.8.2019 8824,32 16.10.2019 16.10.2019 2190688 prístroje mš 2019520 1020255610 929 01 Bratislavská 919/4 Dunajská Streda   SK1020255610
2019521 Karol Spechtenhauser 201909 3444,00 40702791 19.8.2019 2019521 19.8.2019 26.8.2019 19.8.2019 3444,00 5.9.2019 5.9.2019 201909 malovanie  zš 2019521 1046343089 821 07 Železničná 84 Bratislava    
2019522 Juraj Fekete 712019 123,35 17675910 19.8.2019 2019522 19.8.2019 2.9.2019 19.8.2019 123,35     712019 oprava osvetlenia 2019522 1029675075 930 39 Maslovce 679 Čenkovce 679 SK1029675075
2019523 AGRIPENT, s.r.o. 190261 311,40 35703512 15.8.2019 2019523 19.8.2019 29.8.2019 19.8.2019 311,40 6.9.2019 6.9.2019 190261 kamenívo 2019523 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019524 AGRIPENT, s.r.o. 190250 72,00 35703512 11.8.2019 2019524 19.8.2019 25.8.2019 19.8.2019 72,00 6.9.2019 6.9.2019 190250 práce strojom new holland 2019524 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019525 Lekomas s.r.o. 419123 147,84 36265110 19.8.2019 2019525 19.8.2019 2.9.2019 19.8.2019 147,84 12.11.2019 12.11.2019 419123 preprava FO, HO 2019525 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019526 Lekomas s.r.o. 419124 128,64 36265110 19.8.2019 2019526 19.8.2019 2.9.2019 19.8.2019 128,64 12.11.2019 12.11.2019 419124 preprava HO 2019526 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019527 BP concept s.r.o. 201912 19896,00 50897225 21.8.2019 2019527 21.8.2019 28.8.2019 21.8.2019 19896,00 11.12.2019 11.12.2019 201912 projekt jasle 2019527 2120520721 931 01 Zelená 745 Šamorín 13 SK2120520721
2019528 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 354,28 35697270 22.8.2019 2019528 23.8.2019 5.9.2019 23.8.2019 354,28 6.9.2019 6.9.2019 0008893034 telefon 2019528 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019529 Jozef Janikovič 19003 1415,00 50862961 23.8.2019 2019529 23.8.2019 30.8.2019 23.8.2019 1415,00 26.8.2019 26.8.2019 19003 maliarske práce  mš 2019529 1072231611 931 01 Astrová 2635 Šamorín 3  
2019530 Jozef Janikovič 19004 3588,00 50862961 28.8.2019 2019530 28.8.2019 6.9.2019 28.8.2019 3588,00 30.8.2019 30.8.2019 19004 maliarske práce  mš 2019530 1072231611 931 01 Astrová 2635 Šamorín 3  
2019531 Beata Kvardová 172019 1257,00 41111826 27.8.2019 2019531 27.8.2019 3.9.2019 27.8.2019 1257,00 28.8.2019 28.8.2019 172019 spracov dát zníž energ náročnosti budov 2019531 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019532 Juraj Fekete 292019 644,00 37489771 2.8.2019 2019532 6.8.2019 16.8.2019 6.8.2019 644,00 11.12.2019 11.12.2019 292019 osadenie stlpo  masníkovo 2019532 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2019533 Združenie mies a obcí 201932 398,55 31870236 23.8.2019 2019533 28.8.2019 6.9.2019 28.8.2019 398,55     201932 členské zmožo 2019533 2021113215 929 01 Kukučínova 459 Dunajská Streda 2  
2019534 Lekomas s.r.o. 419132 35,16 36265110 2.9.2019 2019534 2.9.2019 16.9.2019 2.9.2019 35,16 12.11.2019 12.11.2019 419132 preprava FO 2019534 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019535 Lekomas s.r.o. 419131 71,40 36265110 2.9.2019 2019535 2.9.2019 16.9.2019 2.9.2019 71,40 15.10.2019 15.10.2019 419131 preprava dôchodcov 2019535 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019536 Lekomas s.r.o. 419127 183,24 36265110 27.8.2019 2019536 27.8.2019 10.9.2019 27.8.2019 183,24 25.10.2019 25.10.2019 419127 preprava FO 2019536 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019537 Lekomas s.r.o. 419126 199,21 36265110 27.8.2019 2019537 27.8.2019 10.9.2019 27.8.2019 199,21 4.9.2019 4.9.2019 419126 preprava záhradkáry 2019537 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019538 Juraj Fekete 272019 1500,00 37489771 2.8.2019 2019538 16.8.2019 16.8.2019 16.8.2019 1500,00 11.12.2019 11.12.2019 272019 uloženie káblov masníkovo 2019538 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2019539 Juraj Fekete 282019 3868,00 37489771 2.8.2019 2019539 16.8.2019 16.8.2019 16.8.2019 3868,00 11.12.2019 11.12.2019 282019 rozšírenie VO masníkovo 2019539 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2019540 Juraj Fekete 302019 560,00 37489771 8.8.2019 2019540 8.8.2019 22.8.2019 8.8.2019 560,00 11.12.2019 11.12.2019 302019 oprava VO 2019540 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2019541 SPP a.s. 8638965479 252,00 35815256 1.9.2019 2019541 3.9.2019 16.9.2019 3.9.2019 252,00 20.9.2019 20.9.2019 8638965479 plyn KD 2019541   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019542 SPP a.s. 8638965480 339,00 35815256 1.9.2019 2019542 3.9.2019 16.9.2019 3.9.2019 339,00 20.9.2019 20.9.2019 8638965480 plyn ocu 2019542   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019543 SPP a.s. 8638965481 128,00 35815256 1.9.2019 2019543 3.9.2019 16.9.2019 3.9.2019 128,00 20.9.2019 20.9.2019 8638965481 plyn zdr. str. 2019543   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019544 SPP a.s. 8638965482 8,00 35815256 1.9.2019 2019544 3.9.2019 16.9.2019 3.9.2019 8,00 20.9.2019 20.9.2019 8638965482 plyn pohr. služ. 2019544   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019545 SPP a.s. 8638965483 103,00 35815256 1.9.2019 2019545 3.9.2019 16.9.2019 3.9.2019 103,00 20.9.2019 20.9.2019 8638965483 plyn lekáreň 2019545   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019546 SPP a.s. 8638965484 427,00 35815256 1.9.2019 2019546 3.9.2019 16.9.2019 3.9.2019 427,00 20.9.2019 20.9.2019 8638965484 plyn MŠ 2019546   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019547 SPP a.s. 8638965484 87,00 35815256 1.9.2019 2019547 3.9.2019 16.9.2019 3.9.2019 87,00 20.9.2019 20.9.2019 8638965484 plyn TJ 2019547   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019548 SPP a.s. 8638965486 250,00 35815256 1.9.2019 2019548 3.9.2019 16.9.2019 3.9.2019 250,00 20.9.2019 20.9.2019 8638965486 plyn 15 bj 2019548   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019549 SPP a.s. 8638965982 642,00 35815256 1.9.2019 2019549 3.9.2019 16.9.2019 3.9.2019 642,00 20.9.2019 20.9.2019 8638965982 plyn 12 bj 2019549   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019550 Enel s.r.o. 1911000328 397,63 44553412 2.9.2019 2019550 4.9.2019 16.9.2019 4.9.2019 397,63 20.9.2019 20.9.2019 1911000328 prev. údržba elektrina 2019550 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019551 Enel s.r.o. 1911000327 1339,45 44553412 2.9.2019 2019551 4.9.2019 16.9.2019 4.9.2019 1339,45 20.9.2019 20.9.2019 1911000327 prev. údržba elektrina 2019551 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019552 ZE energia a.s. 7171085714 615,05 36677281 3.9.2019 2019552 6.9.2019 17.9.2019 6.9.2019 615,05 20.9.2019 20.9.2019 7171085714 elektrina kD 2019552   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019553 ZE energia a.s. 7200902035 504,03 36677281 3.9.2019 2019553 6.9.2019 17.9.2019 6.9.2019 504,03 20.9.2019 20.9.2019 7200902035 VO janák 2019553   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019554 ZE energia a.s. 72406832735 247,54 36677281 3.9.2019 2019554 6.9.2019 17.9.2019 6.9.2019 247,54 20.9.2019 20.9.2019 2406832735 elektrina MŠ 2019554   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019555 ZE energia a.s. 7200902034 286,63 36677281 3.9.2019 2019555 6.9.2019 17.9.2019 6.9.2019 286,63 20.9.2019 20.9.2019 7200902034 VO sása     811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019556 ZE energia a.s. 7220799903 195,32 36677281 3.9.2019 2019556 6.9.2019 17.9.2019 6.9.2019 195,32 20.9.2019 20.9.2019 7220799903 elektrina ocu 2019556   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019557 ZE energia a.s. 7240683736 271,33 36677281 3.9.2019 2019557 6.9.2019 17.9.2019 6.9.2019 271,33 20.9.2019 20.9.2019 7240683736 elektrina TJ 2019557   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019558 Slovak Telekom, a.s. 8240722250 32,35 35763469 1.9.2019 2019558 9.9.2019 18.9.2019 9.9.2019 32,35 20.9.2019 20.9.2019 8240722250 telefon ocu 2019558 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019559 Slovak Telekom, a.s. 8240722231 246,30 35763469 1.9.2019 2019559 9.9.2019 18.9.2019 9.9.2019 246,30 20.9.2019 20.9.2019 8240722231 telefon 2019559 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019560 ZE energia a.s. 7770347930 46,25 36677281 9.9.2019 2019560 11.9.2019 23.9.2019 11.9.2019 46,25 23.9.2019 23.9.2019 7770347930 elektrina klub dôchod. 2019560   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019561 ZE energia a.s. 7770348205 57,81 36677281 9.9.2019 2019561 11.9.2019 23.9.2019 11.9.2019 57,81 20.9.2019 20.9.2019 7770348205 elektrina 12 bj 2019561   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019562 ZE energia a.s. 7770348216 61,62 36677281 9.9.2019 2019562 11.9.2019 23.9.2019 11.9.2019 61,62 20.9.2019 20.9.2019 7770348216 elektrina 2019562   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019563 ZE energia a.s. 7770348223 11,52 36677281 9.9.2019 2019563 11.9.2019 23.9.2019 11.9.2019 11,52 20.9.2019 20.9.2019 7770348223 elektrina hosp. dvor 2019563   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019564 ZE energia a.s. 7770348350 42,09 36677281 9.9.2019 2019564 11.9.2019 23.9.2019 11.9.2019 42,09 20.9.2019 20.9.2019 7770348350 elektrina detské ihr. 2019564   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019565 ZE energia a.s. 7770347929 176,26 36677281 9.9.2019 2019565 11.9.2019 23.9.2019 11.9.2019 176,26 20.9.2019 20.9.2019 7770347929 elektrina 2019565   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019566 ZE energia a.s. 7770347928 2066,59 36677281 9.9.2019 2019566 11.9.2019 23.9.2019 11.9.2019 2066,59 23.9.2019 23.9.2019 7770347928 elektrina 2019566   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019567 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1900244 4403,76 34074694 31.8.2019 2019567 3.9.2019 15.9.2019 3.9.2019 4403,76 31.10.2019 31.10.2019 1900244 uloženie TKO 2019567 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019568 Ing. František Dudek 572019 144,00 11703750 4.9.2019 2019568 4.9.2019 9.9.2019 4.9.2019 144,00     572019 znalecký posudok 2019568 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2019569 Ing. František Dudek 562019 144,00 11703750 4.9.2019 2019569 4.9.2019 9.9.2019 4.9.2019 144,00     562019 znal. posudok 2019569 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2019570 Robert Bodiš 191001 2534,69 34777938 5.9.2019 2019570 5.9.2019 19.9.2019 5.9.2019 2534,69 19.9.2019 19.9.2019 191001 kult hudob. produkc. europe for citizens 2019570 102588248 930 37 Veľký Lég 699 Lehnice 699  
2019571 OLYMP ERBY s.r.o. 6292019 4672,90 52365921 26.8.2019 2019571 4.9.2019 5.9.2019 4.9.2019 4672,90     6292019 predmety town twinning 2019571 2120993039 935 87 Maďarovská 145 Santovka 145 SK2120993039
2019572 Ing. Peter Šandal 22019 80,00 40027643 31.8.2019 2019572 4.9.2019 7.9.2019 4.9.2019 80,00     22019 požiarne služby 2019572 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2019573 Ladislav Borbély 20193114 418,01 30368952 2.9.2019 2019573 4.9.2019 16.9.2019 4.9.2019 418,01 24.10.2019 24.10.2019 20193114 akumulátor has. auto 2019573 1020253960 930 30 30 Rohovce   SK1020253960
2019574 MAXSOUNDs.r.o. 201909 4320,00 47465263 3.9.2019 2019574 4.9.2019 30.9.2019 4.9.2019 4320,00 11.12.2019 11.12.2019 201909 hudobná produkcia town twinning 2019574 2023888493 929 01 nám. Priateľstva 2172 Dunajská Streda 28 SK2023888493
2019575 Milan Zuberec 582019 144,00 46214968 5.9.2019 2019575 5.9.2019 10.9.2019 5.9.2019 144,00     582019 znalecký posudok 2019575 1073222964 924 01 Javorinka 123 Galanta   SK1073222964
2019576 Zuzana Dömötörová 2019016 100,00 35282550 2.9.2019 2019576 4.9.2019 16.9.2019 4.9.2019 100,00 27.9.2019 27.9.2019 2019016 foto služby 2019576 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019577 JUDr. Ildikó Uleklová 20190922 200,00 50170597 2.9.2019 2019577 6.9.2019 9.9.2019 6.9.2019 200,00 10.10.2019 10.10.2019 20190922 advokátske služby 2019577 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2019578 JUDr. Ildikó Uleklová 201909031 170,36 50170597 3.9.2019 2019578 6.9.2019 10.9.2019 6.9.2019 170,36 10.10.2019 10.10.2019 201909031 právne služby 2019578 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2019579 S.I.F. security, s.r.o. 20190244 288,00 45578761 2.9.2019 2019579 6.9.2019 16.9.2019 6.9.2019 288,00     20190244 usporiad služby 2019579 2023044562 929 01 Zelená ul. 5667 Dunajská Streda 5667 SK2023044562
2019580 TOI TOI & DIXI 139195229 144,00 36383074 3.9.2019 2019580 6.9.2019 10.9.2019 6.9.2019 144,00 27.9.2019 27.9.2019 139195229 prenájom prenosnej  toalety 2019580 2020097805 831 04 Stará Vajnorská 37 Bratislava   SK2020097805
2019581 RACZIO, s.r.o. 19049 468,00 50301055 3.9.2019 2019581 6.9.2019 13.9.2019 6.9.2019 468,00     19049 prenájom stanov 2019581 2120367105 930 04 Baka 780 Baka 780 SK2120367105
2019582 Peter Derevenec 1419 980,00 35332824 1.8.2019 2019582 6.9.2019 13.8.2019 6.9.2019 980,00 11.12.2019 11.12.2019 1419 zmeny a dopl. UP 2019582   821 00 Toryska 44 Bratislava    
2019583 Lekomas s.r.o. 419138 258,16 36265110 9.9.2019 2019583 9.9.2019 23.9.2019 9.9.2019 258,16 25.10.2019 25.10.2019 419138 preprava hádzaná 2019583 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019584 Lekomas s.r.o. 419137 241,18 36265110 9.9.2019 2019584 9.9.2019 23.9.2019 9.9.2019 241,18 25.10.2019 25.10.2019 419137 preprava FO 2019584 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019585 Lekomas s.r.o. 419136 110,45 36265110 9.9.2019 2019585 9.9.2019 23.9.2019 9.9.2019 110,45 12.11.2019 12.11.2019 419136 preprava FO 2019585 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019586 Šupa Technika 11911977 47988,00 11906022 11.9.2019 2019586 11.9.2019 11.10.2019 11.9.2019 47988,00 8.11.2019 8.11.2019 11911977 malotraktor s velčkou + nakladač 2019586 1020327209 922 07 Hollého 164 Veľké Kostoľany 164 SK1020327209
2019587 Karol Spechtenhauser 201910 678,00 40702791 2.9.2019 2019587 9.9.2019 9.9.2019 9.9.2019 678,00     201910 maliarske práce 2019587 1046343089 821 07 Železničná 84 Bratislava    
2019588 H-Style s.r.o. 190029 504,83 36272086 11.7.2019 2019588 11.7.2019 25.7.2019 11.7.2019 504,83 12.9.2019 12.9.2019 190029 učebné pomôcky mš 2019588 2022047830 924 00 Z. Kodálya 781/5 Galanta   SK2022047830
2019589 Nemocnica s poliklinikou DS 193600913 183,93 44455356 5.9.2019 2019589 10.9.2019 19.9.2019 10.9.2019 183,93     193600913 nájom klub dôchod. 2019589 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2019590 UP Slovensko s.r.o. 119090471 2654,42 31396674 5.9.2019 2019590 5.9.2019 5.9.2019 5.9.2019 2654,42 4.9.2019 4.9.2019 119090471 jedálne kupóny 2019590 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2019591 LT facility services s.r.o. 19009 1931,40 46898158 9.9.2019 2019591 11.9.2019 16.9.2019 11.9.2019 1931,40 22.10.2019 22.10.2019 19009 zásuvková skriňa 2019591 2023639442 821 08 Jégeho 12 Bratislava 12 SK2023639442
2019592 andray s.r.o. 001 1500,00 46633821 4.9.2019 2019592 11.9.2019 18.9.2019 11.9.2019 1500,00 24.10.2019 24.10.2019 001 moderovanie Europe for citizens 2019592 2023497300 900 28 Poľná 2814 Ivanka pri Dunaji 78  
2019593 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920038313 272,14 36550949 31.8.2019 2019593 16.9.2019 24.9.2019 16.9.2019 272,14 24.9.2019 24.9.2019 8920038313 voda 15 bj 2019593 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019594 AGRIPENT, s.r.o. 190291 24,00 35703512 10.9.2019 2019594 16.9.2019 24.9.2019 16.9.2019 24,00     190291 práce s new holland 2019594 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019595 VT Project & Consulting s.r.o. 02092019 1000,00 52203077 6.9.2019 2019595 16.9.2019 6.10.2019 16.9.2019 1000,00 11.12.2019 11.12.2019 02092019 žiad. o nenávr. prísp. družob. partnerstvá 2019595 2120968795 927 01 Gen L. Svobodu 1860 Šaľa 1860/6  
2019596 Zsolt Végh - PROFITENT 2019029 3555,00 32310927 29.8.2019 2019596 16.9.2019 28.9.2019 16.9.2019 3555,00     2019029 prenájom stanov 2019596 103013097 930 32   Blatná na Ostrove 256 SK103013097
2019597 Sz & H group s.r.o. 190020 5515,20 51248476 1.9.2019 2019597 19.9.2019 20.9.2019 19.9.2019 5515,20 24.9.2019 24.9.2019 190020 občerstvenie europe for citizens 2019597 2120647859 929 01 Družstevná 1793/13 Dunajská Streda   SK2120647859
2019598 JKL prodiction, s.r.o. 11072019 3600,00 36286133 26.7.2019 2019598 16.9.2019 9.8.2019 16.9.2019 3600,00 11.12.2019 11.12.2019 11072019 spracov. dokum. rekonštr. telocvičňe 2019598 2022147369 841 04 Donnerova 717 Bratislava 717/5 SK2022147369
2019599 DOGAZYL O.Z. 20190052 92,00 42166004 12.9.2019 2019599 17.9.2019 26.9.2019 17.9.2019 92,00     20190052 uloženie psov 2019599   929 01 Nemessyegská 133 Dunajská Streda 14  
2019600 Lekomas s.r.o. 419144 400,00 36265110 17.9.2019 2019600 17.9.2019 1.10.2019 17.9.2019 400,00 30.9.2019 30.9.2019 419144 preprava včeličky 2019600 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019601 F K L stavebná, spol. s r.o. 2019023 430322,57 31104266 16.9.2019 2019601 1.10.2019 16.10.2019 1.10.2019 430322,57 25.10.2019 25.10.2019 2019023 zníž. energ. nhároč. mš 2019601 2020419104 956 11 SNP 85 Ludanice 85 SK2020419104
2019602 Lekomas s.r.o. 419145 41,88 36265110 17.9.2019 2019602 17.9.2019 1.10.2019 17.9.2019 41,88 12.11.2019 12.11.2019 419145 preprava fo 2019602 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019603 Zuzana Dömötörová 2019017 115,00 35282550 19.9.2019 2019603 19.9.2019 3.10.2019 19.9.2019 115,00 27.9.2019 27.9.2019 2019017 foto práce 2019603 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019604 Novi Sol, s.r.o. 2019191 6270,00 45512337 12.9.2019 2019604 19.9.2019 26.9.2019 19.9.2019 6270,00     2019191 demontáž fotovoltaika 2019604 2023024740 851 01 Blagoevova 28 Bratislava - Petržalka   SK2023024740
2019605 NOMI land s.r.o. 22004290 206,00 36174319 19.9.2019 2019605 24.9.2019 3.10.2019 24.9.2019 206,00 17.10.2019 17.10.2019 22004290 učebné pomôcky mš 2019605 2020051055 04013 Magnezitárska 11 Košice   SK2020051055
2019606 Ajpek Ján 201920024 702,00 32311028 14.9.2019 2019606 14.9.2019 28.9.2019 14.9.2019 702,00 31.12.2019 31.12.2019 201920024 občerstvenie 2019606 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019607 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 355,93 35697270 22.9.2019 2019607 24.9.2019 6.10.2019 24.9.2019 355,93 7.10.2019 7.10.2019 0008893034 telefon 2019607 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019608 Juraj Fekete 932019 61,00 17675910 11.9.2019 2019608 24.9.2019 25.9.2019 24.9.2019 61,00     932019 oprava VO 2019608 1029675075 930 39 Maslovce 679 Čenkovce 679 SK1029675075
2019609 RACZIO, s.r.o. 19061 799,20 50301055 24.9.2019 2019609 26.9.2019 1.10.2019 26.9.2019 799,20     19061 stan výstava drobnochov. 2019609 2120367105 930 04 Baka 780 Baka 780 SK2120367105
2019610 Zuzana Dömötörová 2019018 252,50 35282550 25.9.2019 2019610 27.9.2019 9.10.2019 27.9.2019 252,50 21.10.2019 21.10.2019 2019018 fotograf. služby 2019610 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019611 Lekomas s.r.o. 419149 206,87 36265110 23.9.2019 2019611 23.9.2019 7.10.2019 23.9.2019 206,87 12.11.2019 12.11.2019 419149 preprava dôchod. 2019611 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019612 Lekomas s.r.o. 419150 57,48 36265110 23.9.2019 2019612 23.9.2019 7.10.2019 23.9.2019 57,48 12.11.2019 12.11.2019 419150 preprava FO 2019612 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019613 Lekomas s.r.o. 419155 66,96 36265110 1.10.2019 2019613 1.10.2019 15.10.2019 1.10.2019 66,96 11.12.2019 11.12.2019 419155 preprva FO 2019613 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019614 Lekomas s.r.o. 419154 960,00 36265110 1.10.2019 2019614 1.10.2019 15.10.2019 1.10.2019 960,00 12.11.2019 12.11.2019 419154 preprava žiaci 2019614 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019615 Lekomas s.r.o. 419153 1404,00 36265110 1.10.2019 2019615 1.10.2019 15.10.2019 1.10.2019 1404,00 25.10.2019 25.10.2019 419153 kosenie 2019615 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019616 Lekomas s.r.o. 419152 1687,22 36265110 1.10.2019 2019616 1.10.2019 15.10.2019 1.10.2019 1687,22 15.10.2019 15.10.2019 419152 prenájom kosačky 2019616 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019617 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143015322 36,00 31318762 30.9.2019 2019617 10.10.2019 14.10.2019 10.10.2019 36,00 17.10.2019 17.10.2019 0143015322 odvoz kuch. odpadu 2019617 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2019618 Beata Kvardová 192019 1356,00 41111826 26.9.2019 2019618 26.9.2019 2.10.2019 26.9.2019 1356,00 30.9.2019 30.9.2019 192019 spracov. dát cyklotrsy, separ. zber 2019618 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019619 F K L stavebná, spol. s r.o. 2019025 284291,21 31104266 24.9.2019 2019619 24.9.2019 24.10.2019 24.9.2019 284291,21 21.11.2019 21.11.2019 2019025 zníž energ nároč. bud. ocu 2019619 2020419104 956 11 SNP 85 Ludanice 85 SK2020419104
2019620 F K L stavebná, spol. s r.o. 2019026 42251,17 31104266 25.9.2019 2019620 25.9.2019 25.10.2019 25.9.2019 42251,17 24.10.2019 24.10.2019 2019026 zníž. energ. nároč. budov ocu 2019620 2020419104 956 11 SNP 85 Ludanice 85 SK2020419104
2019621 AXATEM Projekt s.r.o. 2019059 73175,26 48293334 24.9.2019 2019621 10.10.2019 24.10.2019 10.10.2019 73175,26 29.11.2019 29.11.2019 2019059 cyklotrasy Lehnice 2019621 2120135215 925 06 Čierna Voda 333 Čierna Voda   SK2120135215
2019622 SPP a.s. 8697064320 785,00 35815256 1.10.2019 2019622 2.10.2019 15.10.2019 2.10.2019 785,00 22.10.2019 22.10.2019 8697064320 plyn KD 2019622   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019623 SPP a.s. 8697064321 1056,00 35815256 1.10.2019 2019623 2.10.2019 15.10.2019 2.10.2019 1056,00 22.10.2019 22.10.2019 8697064321 plyn ocu 2019623   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019624 SPP a.s. 8697064322 398,00 35815256 1.10.2019 2019624 2.10.2019 15.10.2019 2.10.2019 398,00 22.10.2019 22.10.2019 8697064322 plyn zdr 2019624   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019625 SPP a.s. 8697064323 8,00 35815256 1.10.2019 2019625 2.10.2019 15.10.2019 2.10.2019 8,00 22.10.2019 22.10.2019 8697064323 plyn pohreb. 2019625   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019626 SPP a.s. 8697064324 321,00 35815256 1.10.2019 2019626 2.10.2019 15.10.2019 2.10.2019 321,00 22.10.2019 22.10.2019 8697064324 plyn lekáreň 2019626   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019627 SPP a.s. 8697064325 1331,00 35815256 1.10.2019 2019627 2.10.2019 15.10.2019 2.10.2019 1331,00 22.10.2019 22.10.2019 8697064325 plyn MŠ 2019627   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019628 SPP a.s. 8697064326 271,00 35815256 1.10.2019 2019628 2.10.2019 15.10.2019 2.10.2019 271,00 22.10.2019 22.10.2019 8697064326 plyn TJ 2019628   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019629 SPP a.s. 8697064327 778,00 35815256 1.10.2019 2019629 2.10.2019 15.10.2019 2.10.2019 778,00 22.10.2019 22.10.2019 8697064327 plyn 15 bj 2019629   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019630 SPP a.s. 869704825 642,00 35815256 1.10.2019 2019630 2.10.2019 15.10.2019 2.10.2019 642,00 22.10.2019 22.10.2019 869704825 plyn 12 bj 2019630   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019631 Enel s.r.o. 1911000371 397,63 44553412 1.10.2019 2019631 2.10.2019 14.10.2019 2.10.2019 397,63 22.10.2019 22.10.2019 1911000371 prev, údržba elektrina 2019631 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019632 Enel s.r.o. 1911000370 1339,45 44553412 1.10.2019 2019632 2.10.2019 14.10.2019 2.10.2019 1339,45 22.10.2019 22.10.2019 1911000370 prev. údržba, elektrina 2019632 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019633 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1900276 4169,84 34074694 30.9.2019 2019633 3.10.2019 15.10.2019 3.10.2019 4169,84 27.11.2019 27.11.2019 1900276 uloženie TKO 2019633 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019634 ZE energia a.s. 76713443230 42,09 36677281 2.10.2019 2019634 7.10.2019 16.10.2019 7.10.2019 42,09 22.10.2019 22.10.2019 6713443230 elektrina 2019634   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019635 ZE energia a.s. 7671343068 61,62 36677281 2.10.2019 2019635 7.10.2019 16.10.2019 7.10.2019 61,62 22.10.2019 22.10.2019 7671343068 elektrina embulancie 2019635   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019636 ZE energia a.s. 7671343076 11,52 36677281 2.10.2019 2019636 7.10.2019 16.10.2019 7.10.2019 11,52 22.10.2019 22.10.2019 7671343076 elektrina hosp. dvor 2019636   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019637 ZE energia a.s. 7671343057 57,81 36677281 2.10.2019 2019637 7.10.2019 16.10.2019 7.10.2019 57,81 22.10.2019 22.10.2019 7671343057 elektrina 12 bj 2019637   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019638 ZE energia a.s. 7671342755 46,25 36677281 2.10.2019 2019638 7.10.2019 16.10.2019 7.10.2019 46,25 16.10.2019 16.10.2019 7671342755 elektrina klub dôchod. 2019638   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019639 ZE energia a.s. 7671342754 176,26 36677281 2.10.2019 2019639 7.10.2019 16.10.2019 7.10.2019 176,26 22.10.2019 22.10.2019 7671342754 elektrina 2019639   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019640 ZE energia a.s. 761342753 2066,59 36677281 2.10.2019 2019640 7.10.2019 16.10.2019 7.10.2019 2066,59 22.10.2019 22.10.2019 761342753 elektrina 2019640   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019641 ZE energia a.s. 7111879392 263,08 36677281 2.10.2019 2019641 7.10.2019 16.10.2019 7.10.2019 263,08 22.10.2019 22.10.2019 7111879392 elektrina TJ 2019641   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019642 ZE energia a.s. 7111879391 453,06 36677281 2.10.2019 2019642 7.10.2019 16.10.2019 7.10.2019 453,06 22.10.2019 22.10.2019 7111879391 elektrina mš 2019642   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019643 ZE energia a.s. 7171094741 573,07 36677281 2.10.2019 2019643 7.10.2019 16.10.2019 7.10.2019 573,07 22.10.2019 22.10.2019 7171094741 VO Malý Lég 2019643   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019644 Základná škola 72019 495,11 36094102 4.9.2019 2019644 7.10.2019 15.9.2019 7.10.2019 495,11     72019 voda šj  a škd 2019644 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2019645 OLYMP ERBY s.r.o. 7142019 828,80 52365921 31.8.2019 2019645 3.10.2019 10.10.2019 3.10.2019 828,80     7142019 písmená budova ocu 2019645 2120993039 935 87 Maďarovská 145 Santovka 145 SK2120993039
2019646 Valeur 10672019 150,00 34119850 30.9.2019 2019646 3.10.2019 14.10.2019 3.10.2019 150,00     10672019 pozvánky 2019646 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2019647 iMade s.r.o. 20190008 4430,00 46931660 4.10.2019 2019647 4.10.2019 11.10.2019 4.10.2019 4430,00 21.11.2019 21.11.2019 20190008 oplotenie BNŠ 2019647 2023672519 930 37 veľký Lég 597 Lehnice   SK2023672519
2019648 Ing. Peter Šandal 24419 80,00 40027643 30.9.2019 2019648 2.10.2019 7.10.2019 2.10.2019 80,00     24419 požiarne služby 2019648 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2019649 SK Glass 2190910 341,00 32304544 4.10.2019 2019649 4.10.2019 12.10.2019 4.10.2019 341,00     2190910 nádoby, oprava umývačka riadu 2019649 1020255610 929 01 Bratislavská 919/4 Dunajská Streda   SK1020255610
2019650 KOBIT-SK, s.r.o. 500200296 86880,00 31641440 4.10.2019 2019650 4.10.2019 3.12.2019 4.10.2019 86880,00 19.11.2019 19.11.2019 500200296 kolesový traktor, vlečka 2019650 2020425968 026 01 M.R. Štefánika 2970 Dolný Kubín 48 SK2020425968
2019651 KOBIT-SK, s.r.o. 500200297 144420,00 31641440 4.10.2019 2019651 4.10.2019 3.12.2019 4.10.2019 144420,00 19.11.2019 19.11.2019 500200297 BOBCAT s prísl. drvič roz. odpadu 2019651 2020425968 026 01 M.R. Štefánika 2970 Dolný Kubín 48 SK2020425968
2019652 Zuzana Dömötörová 2019019 115,00 35282550 8.10.2019 2019652 8.10.2019 22.10.2019 8.10.2019 115,00 25.11.2019 25.11.2019 2019019 fotograf. práce 2019652 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019653 ZE energia a.s. 7240685375 87,54 36677281 3.10.2019 2019653 9.10.2019 17.10.2019 9.10.2019 87,54 22.10.2019 22.10.2019 7240685375 elektirna mš 2019653   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019654 ZE energia a.s. 7210845646 529,55 36677281 3.10.2019 2019654 9.10.2019 17.10.2019 9.10.2019 529,55 22.10.2019 22.10.2019 7210845646 elektrina KD 2019654   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019655 JUDr. Ildikó Uleklová 201910012 200,00 50170597 1.10.2019 2019655 9.10.2019 8.10.2019 9.10.2019 200,00     201910012 právne služby 2019655 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2019656 Biofarma Kaška s.r.o. 190100006 300,00 46813535 26.9.2019 2019656 9.10.2019 10.10.2019 9.10.2019 300,00 24.10.2019 24.10.2019 190100006 seminár 2019656 2023601096 831 52 Na Grunte 13642 Bratislava 17 SK2023601096
2019657 Tibor Kvarda 102019 1883,00 37161064 9.10.2019 2019657 9.10.2019 16.10.2019 9.10.2019 1883,00 14.10.2019 14.10.2019 102019 orava a údržba kov. prvkov 2019657 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2019658 Beata Kvardová 202019 1346,00 41111826 9.10.2019 2019658 9.10.2019 16.10.2019 9.10.2019 1346,00 10.10.2019 10.10.2019 202019 spracov dát separ. zber, malotraktor 2019658 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019659 Slovak Telekom, a.s. 8242887506 201,95 35763469 1.10.2019 2019659 9.10.2019 18.10.2019 9.10.2019 201,95 22.10.2019 22.10.2019 8242887506 telefon 2019659 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019660 Slovak Telekom, a.s. 8242887533 32,35 35763469 1.10.2019 2019660 9.10.2019 18.10.2019 9.10.2019 32,35 22.10.2019 22.10.2019 8242887533 telefon 2019660 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019661 Slovak Telekom, a.s. 8242871023 32,56 35763469 1.10.2019 2019661 9.10.2019 18.10.2019 9.10.2019 32,56 22.10.2019 22.10.2019 8242871023 telefon 2019661 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019662 ZE energia a.s. 7210845171 323,98 36677281 2.10.2019 2019662 11.10.2019 16.10.2019 11.10.2019 323,98 22.10.2019 22.10.2019 7210845171 elektrina ocu 2019662   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019663 ZE energia a.s. 7171094740 346,81 36677281 2.10.2019 2019663 11.10.2019 16.10.2019 11.10.2019 346,81 22.10.2019 22.10.2019 7171094740 VO sása 2019663   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019664 Nemocnica s poliklinikou DS 193601004 183,93 44455356 1.10.2019 2019664 11.10.2019 15.10.2019 11.10.2019 183,93     193601004 nájom klub dôchod. 2019664 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2019665 UP Slovensko s.r.o. 119103796 3414,11 31396674 9.10.2019 2019665 9.10.2019 9.10.2019 9.10.2019 3414,11 8.10.2019 8.10.2019 119103796 jedálne kupóny 2019665 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2019666 Euro SMS s.r.o. 519001651 360,00 46166939 11.10.2019 2019666 11.10.2019 25.10.2019 11.10.2019 360,00 11.10.2019 11.10.2019 519001651 sms kredit 2019666 2023291325 831 02 Račianska Bratislava 96 SK2023291325
2019667 Lekomas s.r.o. 419167 276,00 36265110 8.10.2019 2019667 8.10.2019 22.10.2019 8.10.2019 276,00 11.12.2019 11.12.2019 419167 preprava HO 2019667 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019668 Zuzana Dömötörová 2019020 115,00 35282550 15.10.2019 2019668 16.10.2019 29.10.2019 16.10.2019 115,00 25.11.2019 25.11.2019 2019020 foto služby 2019668 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019669 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920044939 347,17 36550949 30.9.2019 2019669 16.10.2019 14.10.2019 16.10.2019 347,17 28.10.2019 28.10.2019 8920044939 voda BNŠ 2019669 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019670 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 392000189 1564,01 36550949 30.9.2019 2019670 16.10.2019 14.10.2019 16.10.2019 1564,01 28.10.2019 28.10.2019 392000189 voda 2019670 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019671 Lekomas s.r.o. 419171 169,25 36265110 15.10.2019 2019671 15.10.2019 29.10.2019 15.10.2019 169,25 11.12.2019 11.12.2019 419171 preprava hádzaná 2019671 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019672 Lekomas s.r.o. 419172 47,52 36265110 15.10.2019 2019672 15.10.2019 29.10.2019 15.10.2019 47,52 11.12.2019 11.12.2019 419172 preprava FO 2019672 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019673 Lekomas s.r.o. 419173 65,64 36265110 15.10.2019 2019673 15.10.2019 29.10.2019 15.10.2019 65,64 11.12.2019 11.12.2019 419173 preprava dôchodcovia 2019673 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019674 Lekomas s.r.o. 419176 53,28 36265110 21.10.2019 2019674 21.10.2019 4.11.2019 21.10.2019 53,28 11.12.2019 11.12.2019 419176 preprava hádzaná 2019674 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019675 Lekomas s.r.o. 419177 183,24 36265110 21.10.2019 2019675 21.10.2019 4.11.2019 21.10.2019 183,24 11.12.2019 11.12.2019 419177 preprava záhradkáry 2019675 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019676 Lekomas s.r.o. 419178 48,89 36265110 21.10.2019 2019676 21.10.2019 4.11.2019 21.10.2019 48,89 11.12.2019 11.12.2019 419178 preprava FO 2019676 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019677 ZE energia a.s. 7161151707 -81,44 36677281 17.10.2019 2019677 21.10.2019 31.10.2019 21.10.2019 -81,44 31.10.2019 31.10.2019 7161151707 vyúčtov. elektrina klub dôchod 2019677   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019678 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 20190038 342,00 34074694 6.10.2019 2019678 21.10.2019 20.10.2019 21.10.2019 342,00 27.11.2019 27.11.2019 20190038 drvenie a odvoz odpadu 2019678 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019679 Sz & H group s.r.o. 190023 3420,00 51248476 21.10.2019 2019679 22.10.2019 28.10.2019 22.10.2019 3420,00 21.11.2019 21.11.2019 190023 občerstvenie deň dôchodcov 2019679 2120647859 929 01 Družstevná 1793/13 Dunajská Streda   SK2120647859
2019680 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 354,40 35697270 22.10.2019 2019680 25.10.2019 5.11.2019 25.10.2019 354,40 4.11.2019 4.11.2019 0008893034 telefon 2019680 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019681 AXATEM Projekt s.r.o. 2019062 2223,00 48293334 18.10.2019 2019681 24.10.2019 25.10.2019 24.10.2019 2223,00     2019062 cyklotrasa traktorvý prechod 2019681 2120135215 925 06 Čierna Voda 333 Čierna Voda   SK2120135215
2019682 FE-DOP, s.r.o. 0120190283 306,00 36251461 23.10.2019 2019682 29.10.2019 6.11.2019 29.10.2019 306,00     0120190283 anténny nosič rozhlas 2019682 2020195562 930 39 Športová 112 Zlaté Klasy   SK2020195562
2019683 Lekomas s.r.o. 419180 117,00 36265110 28.10.2019 2019683 28.10.2019 11.11.2019 28.10.2019 117,00 11.12.2019 11.12.2019 419180 preprava FO, dôchod. 2019683 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019684 Lekomas s.r.o. 419181 47,52 36265110 28.10.2019 2019684 28.10.2019 11.11.2019 28.10.2019 47,52 11.12.2019 11.12.2019 419181 preprava HO 2019684 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019685 UNIKOV NITRA s.r.o. 2019567 17232,00 46920765 25.10.2019 2019685 25.10.2019 24.12.2019 25.10.2019 17232,00 19.11.2019 19.11.2019 2019567 kontajnery 2019685 2023643512 949 01 Lehotská 4 Nitra   SK2023643512
2019686 KOBIT-SK, s.r.o. 500200368 45480,00 31641440 25.10.2019 2019686 25.10.2019 24.12.2019 25.10.2019 45480,00 19.11.2019 19.11.2019 500200368 drvič stavebného odpadu 2019686 2020425968 026 01 M.R. Štefánika 2970 Dolný Kubín 48 SK2020425968
2019687 F K L stavebná, spol. s r.o. 2019032 447235,79 31104266 24.10.2019 2019687 25.10.2019 23.11.2019 25.10.2019 447235,79 27.11.2019 27.11.2019 2019032 zníž. energ. nároč. budov. mš 2019687 2020419104 956 11 SNP 85 Ludanice 85 SK2020419104
2019688 F K L stavebná, spol. s r.o. 2019033 66052,79 31104266 25.10.2019 2019688 25.10.2019 24.11.2019 25.10.2019 66052,79     2019033 zníž. energ. nároč. budov. mš 2019688 2020419104 956 11 SNP 85 Ludanice 85 SK2020419104
2019689 Lekomas s.r.o. 419182 1008,00 36265110 29.10.2019 2019689 29.10.2019 12.11.2019 29.10.2019 1008,00 11.12.2019 11.12.2019 419182 preprava žiaci 2019689 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019690 Lekomas s.r.o. 419183 1143,41 36265110 29.10.2019 2019690 29.10.2019 12.11.2019 29.10.2019 1143,41 11.12.2019 11.12.2019 419183 nájom kosačka 2019690 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019691 Lekomas s.r.o. 419184 756,00 36265110 29.10.2019 2019691 29.10.2019 12.11.2019 29.10.2019 756,00 11.12.2019 11.12.2019 419184 kosenie 2019691 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019692 Ing. Peter Šandal 27219 80,00 40027643 31.10.2019 2019692 4.11.2019 7.11.2019 4.11.2019 80,00     27219 požiarne služby 2019692 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2019693 Zuzana Dömötörová 2019021 115,00 35282550 4.11.2019 2019693 4.11.2019 18.11.2019 4.11.2019 115,00 25.11.2019 25.11.2019 2019021 foto služby 2019693 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019694 SPP a.s. 8697089963 1298,00 35815256 1.11.2019 2019694 5.11.2019 15.11.2019 5.11.2019 1298,00     8697089963 plyn KD 2019694   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019695 SPP a.s. 8697089964 1745,00 35815256 1.11.2019 2019695 5.11.2019 15.11.2019 5.11.2019 1745,00     8697089964 plyn ocu 2019695   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019696 SPP a.s. 8697089965 658,00 35815256 1.11.2019 2019696 5.11.2019 15.11.2019 5.11.2019 658,00     8697089965 plyn zdr. str. 2019696   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019697 SPP a.s. 8697089966 8,00 35815256 1.11.2019 2019697 5.11.2019 15.11.2019 5.11.2019 8,00     8697089966 plyn pohr. služ. 2019697   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019698 SPP a.s. 8697089967 531,00 35815256 1.11.2019 2019698 5.11.2019 15.11.2019 5.11.2019 531,00     8697089967 plyn lekáreň 2019698   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019699 SPP a.s. 8697089968 2201,00 35815256 1.11.2019 2019699 5.11.2019 15.11.2019 5.11.2019 2201,00 31.12.2019 31.12.2019 8697089968 plyn MŠ 2019699   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019700 SPP a.s. 8697089969 447,00 35815256 1.11.2019 2019700 5.11.2019 15.11.2019 5.11.2019 447,00     8697089969 plyn TJ 2019700   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019701 SPP a.s. 8697089970 1287,00 35815256 1.11.2019 2019701 5.11.2019 15.11.2019 5.11.2019 1287,00     8697089970 plyn 15 bj 2019701   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019702 SPP a.s. 8697091571 10,00 35815256 1.11.2019 2019702 5.11.2019 15.11.2019 5.11.2019 10,00     8697091571 plyn 2019702   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019703 SPP a.s. 8697090455 642,00 35815256 1.11.2019 2019703 5.11.2019 15.11.2019 5.11.2019 642,00     8697090455 plyn 12 bj 2019703   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019704 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1900309 4744,03 34074694 31.10.2019 2019704 5.11.2019 15.11.2019 5.11.2019 4744,03 11.12.2019 11.12.2019 1900309 uloženie TKO 2019704 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019705 Enel s.r.o. 1911000409 1339,45 44553412 4.11.2019 2019705 5.11.2019 14.11.2019 5.11.2019 1339,45     1911000409 elektr, prev. údržba 2019705 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019706 Enel s.r.o. 1911000410 397,63 44553412 4.11.2019 2019706 5.11.2019 14.11.2019 5.11.2019 397,63     1911000410 eletr. prev. údržba 2019706 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019707 Ultima Ratio, s.r.o. 1910019 2100,00 46862439 28.10.2019 2019707 4.11.2019 11.11.2019 4.11.2019 2100,00     1910019 rekonšrt miest. kom. 2019707 2023642412 031 01 Ul. 1 mája 709 Liptovský Mikuláš   SK2023642412
2019708 ELMIKO - Miloš Kovačovic 2019115 192,00 17667984 1.11.2019 2019708 6.11.2019 15.11.2019 6.11.2019 192,00     2019115 oprava rozhlasu 2019708 1028862923 916 11   Bzince pod Javorinou   SK1028862923
2019709 EKOTEC spol. s r.o. 1901187 722,40 00687022 4.11.2019 2019709 6.11.2019 18.11.2019 6.11.2019 722,40     1901187 kontrola detských ihrísk 2019709 2020840217 841 03 Lamačská cesta Bratislava 20 SK2020840217
2019710 Andrej Mészáros 1900551 99,94 43016341 22.10.2019 2019710 6.11.2019 5.11.2019 6.11.2019 99,94     1900551 oprava plyn kotľa 2019710 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2019711 Juraj Fekete 392019 350,00 37489771 29.10.2019 2019711 7.11.2019 12.11.2019 7.11.2019 350,00     392019 oprava VO 2019711 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2019712 ZE energia a.s. 7671376409 42,09 36677281 1.11.2019 2019712 7.11.2019 19.11.2019 7.11.2019 42,09 21.11.2019 21.11.2019 7671376409 elektrina 2019712   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019713 ZE energia a.s. 7671375991 46,25 36677281 1.11.2019 2019713 7.11.2019 19.11.2019 7.11.2019 46,25 19.11.2019 19.11.2019 7671375991 elektrina klub dôchod 2019713   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019714 ZE energia a.s. 7671375989 2066,59 36677281 1.11.2019 2019714 7.11.2019 19.11.2019 7.11.2019 2066,59 19.11.2019 19.11.2019 7671375989 elektrina 2019714   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019715 ZE energia a.s. 7671375990 181,26 36677281 1.11.2019 2019715 7.11.2019 19.11.2019 7.11.2019 181,26 21.11.2019 21.11.2019 7671375990 elektrina 2019715   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019716 ZE energia a.s. 7671376276 61,62 36677281 1.11.2019 2019716 7.11.2019 19.11.2019 7.11.2019 61,62 21.11.2019 21.11.2019 7671376276 elektrina zdr 2019716   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019717 ZE energia a.s. 7671376283 11,52 36677281 1.11.2019 2019717 7.11.2019 19.11.2019 7.11.2019 11,52 21.11.2019 21.11.2019 7671376283 elektirna hosp. dvor 2019717   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019718 Slovak Telekom, a.s. 8245092553 26,40 35763469 1.11.2019 2019718 7.11.2019 18.11.2019 7.11.2019 26,40 21.11.2019 21.11.2019 8245092553 telefon ocu 2019718 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019719 Slovak Telekom, a.s. 8245115461 182,27 35763469 1.11.2019 2019719 7.11.2019 18.11.2019 7.11.2019 182,27 21.11.2019 21.11.2019 8245115461 telefon 2019719 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019720 Slovak Telekom, a.s. 8245115486 32,95 35763469 1.11.2019 2019720 7.11.2019 18.11.2019 7.11.2019 32,95 21.11.2019 21.11.2019 8245115486 telefon 2019720 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019721 AGRIPENT, s.r.o. 190356 134,80 35703512 4.11.2019 2019721 7.11.2019 18.11.2019 7.11.2019 134,80     190356 kameň, štrk ocu parkovanie 2019721 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019722 Nemocnica s poliklinikou DS 193601108 183,93 44455356 4.11.2019 2019722 7.11.2019 18.11.2019 7.11.2019 183,93     193601108 nájom klub dôchod. 2019722 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2019723 RODETT 90308 207,60 32328478 7.11.2019 2019723 7.11.2019 21.11.2019 7.11.2019 207,60 5.12.2019 5.12.2019 90308 občerstvenie 2019723 1020255522 930 03 Lesné Kračany Kráľovičove Kračany   SK1020255522
2019724 Beata Kvardová 222019 1337,00 41111826 7.11.2019 2019724 7.11.2019 14.11.2019 7.11.2019 1337,00 8.11.2019 8.11.2019 222019 sprac. dát cyklo, seper zber 2019724 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019725 Tibor Kvarda 112019 1733,00 37161064 7.11.2019 2019725 7.11.2019 14.11.2019 7.11.2019 1733,00 18.11.2019 18.11.2019 112019 oprava  aúdržba drev. a kov prvkov 2019725 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2019726 ZE energia a.s. 7111895862 507,69 36677281 5.11.2019 2019726 11.11.2019 19.11.2019 11.11.2019 507,69 21.11.2019 21.11.2019 7111895862 elektrina KD 2019726   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019727 ZE energia a.s. 7161156464 388,19 36677281 5.11.2019 2019727 11.11.2019 19.11.2019 11.11.2019 388,19 21.11.2019 21.11.2019 7161156464 VO sása 2019727   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019728 ZE energia a.s. 7141330318 213,43 36677281 5.11.2019 2019728 11.11.2019 19.11.2019 11.11.2019 213,43 21.11.2019 21.11.2019 7141330318 elektrina TJ 2019728   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019729 ZE energia a.s. 7161156463 854,34 36677281 5.11.2019 2019729 11.11.2019 19.11.2019 11.11.2019 854,34 21.11.2019 21.11.2019 7161156463 elektr. mš 2019729   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019730 ZE energia a.s. 7161156465 765,79 36677281 5.11.2019 2019730 11.11.2019 19.11.2019 11.11.2019 765,79 21.11.2019 21.11.2019 7161156465 VO Janák 2019730   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019731 ZE energia a.s. 7141330317 458,11 36677281 5.11.2019 2019731 11.11.2019 19.11.2019 11.11.2019 458,11 21.11.2019 21.11.2019 7141330317 elektrina mš 2019731   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019732 ZE energia a.s. 7671376265 57,81 36677281 5.11.2019 2019732 11.11.2019 19.11.2019 11.11.2019 57,81 21.11.2019 21.11.2019 7671376265 elektrina 12 bj 2019732   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019733 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920049221 -127,82 36550949 31.10.2019 2019733 11.11.2019 20.11.2019 11.11.2019 -127,82 8.11.2019 8.11.2019 8920049221 vyúčt. voda KD 2019733 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019734 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920049222 1151,56 36550949 31.10.2019 2019734 11.11.2019 20.11.2019 11.11.2019 1151,56     8920049222 voda ocu 2019734 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019735 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920049223 70,40 36550949 31.10.2019 2019735 11.11.2019 20.11.2019 11.11.2019 70,40 31.12.2019 31.12.2019 8920049223 voda zdr, str 2019735 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019736 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920049224 260,69 36550949 31.10.2019 2019736 11.11.2019 20.11.2019 11.11.2019 260,69 31.12.2019 31.12.2019 8920049224 voda TJ 2019736 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019737 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920049300 601,86 36550949 31.10.2019 2019737 11.11.2019 20.11.2019 11.11.2019 601,86     8920049300 voda 792 bj 2019737 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019738 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920049301 686,76 36550949 31.10.2019 2019738 11.11.2019 20.11.2019 11.11.2019 686,76     8920049301 voda 791 bj 2019738 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019739 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920049302 538,12 36550949 31.10.2019 2019739 11.11.2019 20.11.2019 11.11.2019 538,12     8920049302 voda 726 2019739 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019740 UP Slovensko s.r.o. 119113786 2987,75 31396674 8.11.2019 2019740 8.11.2019 8.11.2019 8.11.2019 2987,75 7.11.2019 7.11.2019 119113786 jedálne kupóny 2019740 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2019741 Lekomas s.r.o. 419191 286,92 36265110 11.11.2019 2019741 11.11.2019 25.11.2019 11.11.2019 286,92 11.12.2019 11.12.2019 419191 preprava FO , HO 2019741 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019742 Lekomas s.r.o. 419190 120,00 36265110 6.11.2019 2019742 6.11.2019 20.11.2019 6.11.2019 120,00 11.12.2019 11.12.2019 419190 preprava FO 2019742 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019743 Milan Zuberec 2019085 1656,00 46214968 9.9.2019 2019743 11.11.2019 23.9.2019 11.11.2019 1656,00 11.12.2019 11.12.2019 2019085 kontrola plyn zaradení 2019743 1073222964 924 01 Javorinka 123 Galanta   SK1073222964
2019744 VT Project & Consulting s.r.o. 05112019 750,00 52203077 5.11.2019 2019744 12.11.2019 5.12.2019 12.11.2019 750,00 11.12.2019 11.12.2019 05112019 spracov čiad. kval. ovzd. čist. technika 2019744 2120968795 927 01 Gen L. Svobodu 1860 Šaľa 1860/6  
2019745 ZE energia a.s. 7190960469 400,20 36677281 7.11.2019 2019745 12.11.2019 21.11.2019 12.11.2019 400,20 21.11.2019 21.11.2019 7190960469 elektrina ocu 2019745   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019746 Wolters Kluwer sro 1301942380 64,35 31348262 11.11.2019 2019746 13.11.2019 28.11.2019 13.11.2019 64,35 5.12.2019 5.12.2019 1301942380 aktual stav zákon 2019746 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2019747 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143015494 36,00 31318762 31.10.2019 2019747 13.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 36,00 23.12.2019 23.12.2019 0143015494 odvoz kuch odpadu 2019747 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2019748 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920049726 305,38 36550949 31.10.2019 2019748 14.11.2019 25.11.2019 14.11.2019 305,38 19.11.2019 19.11.2019 8920049726 voda  15 bj 2019748 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019749 OSP Danubius DS, s.r.o. 190085 1201,28 36231738 13.11.2019 2019749 18.11.2019 27.11.2019 18.11.2019 1201,28     190085 vykonané stav. práce 2019749 2020197025 931 01 Bratislavská 37 Šamorín   SK2020197025
2019750 Euro SMS s.r.o. 5191101874 600,00 46166939 21.11.2019 2019750 21.11.2019 5.12.2019 21.11.2019 600,00 21.11.2019 21.11.2019 5191101874 sms kredit 2019750 2023291325 831 02 Račianska Bratislava 96 SK2023291325
2019751 Octigon a.s. 2019120 4860,00 35864711 15.11.2019 2019751 21.11.2019 29.11.2019 21.11.2019 4860,00     2019120 exter. riad. projekt CIZS 2019751 2021739753 821 09 Prievozská 4D Bratislava   SK2021739753
2019752 SPP a.s. 8400019578 36,97 35815256 19.11.2019 2019752 22.11.2019 3.12.2019 22.11.2019 36,97 20.12.2019 20.12.2019 8400019578 plyn byt kiss 2019752   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019753 VOLUMA  SK, s.r.o. 201291101 3000,00 00305553 18.11.2019 2019753 22.11.2019 2.12.2019 22.11.2019 3000,00 18.12.2019 18.12.2019 201291101 priesk. trhu , VO 2019753 2021151814 900 81 Chorvátska 187 Šenkvice   SK2021151814
2019754 JUDr. Ildikó Uleklová 201911012 200,00 50170597 1.11.2019 2019754 22.11.2019 8.11.2019 22.11.2019 200,00     201911012 právne služby 2019754 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2019755 Zuzana Dömötörová 2019023 120,00 35282550 25.11.2019 2019755 25.11.2019 9.12.2019 25.11.2019 120,00 9.12.2019 9.12.2019 2019023 fotgrsf. služby 2019755 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019756 a- design studio s.r.o. 20190203 960,00 46037071 26.11.2019 2019756 2.12.2019 3.12.2019 2.12.2019 960,00 11.12.2019 11.12.2019 20190203 zalomovanie hlásnik 2019756 2023194690 931 01 Veterná 491 Šamorín   SK2023194690
2019757 Základná škola 112019 495,11 36094102 15.11.2019 2019757 15.11.2019 30.11.2019 15.11.2019 495,11     112019 voda šj 2019757 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2019759 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 373,96 35697270 22.11.2019 2019759 22.11.2019 6.12.2019 22.11.2019 373,96 9.12.2019 9.12.2019 0008893034 telefon 2019759 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2019760 energetická certifikácia budov 2019050 564,00 44297149 21.11.2019 2019760 21.11.2019 5.12.2019 21.11.2019 564,00 20.12.2019 20.12.2019 2019050 energ. certifikát mš 2019760 2022664831 821 06 Estónska 26 Bratislava   SK2022664831
2019761 energetická certifikácia budov 2019049 672,00 44297149 21.11.2019 2019761 21.11.2019 5.12.2019 21.11.2019 672,00     2019049 energ. certifikát ocu 2019761 2022664831 821 06 Estónska 26 Bratislava   SK2022664831
2019762 Zuzana Dömötörová 2019026 800,00 35282550 2.12.2019 2019762 3.12.2019 16.12.2019 3.12.2019 800,00 11.12.2019 11.12.2019 2019026 spracov. podkladov hlásnik 2019762 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019763 Zuzana Dömötörová 2019025 120,00 35282550 2.12.2019 2019763 3.12.2019 16.12.2019 3.12.2019 120,00 9.12.2019 9.12.2019 2019025 fot služby 2019763 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019764 Zuzana Dömötörová 2019024 117,50 35282550 27.11.2019 2019764 3.12.2019 11.12.2019 3.12.2019 117,50 9.12.2019 9.12.2019 2019024 foto služby 2019764 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019765 Juraj Fekete 1162019 580,87 17675910 13.11.2019 2019765 3.12.2019 27.11.2019 3.12.2019 580,87     1162019 oprava VO, rozhlas, orezávaine  stromov 2019765 1029675075 930 39 Maslovce 679 Čenkovce 679 SK1029675075
2019766 Beata Kvardová 232019 1310,00 41111826 26.11.2019 2019766 26.11.2019 3.12.2019 26.11.2019 1310,00 2.12.2019 2.12.2019 232019 spracov. dát 2019766 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019767 SOTAC, s.r.o. 190446 19,80 36189855 22.11.2019 2019767 2.12.2019 8.12.2019 2.12.2019 19,80 2.12.2019 2.12.2019 190446 publikácia ocu 2019767 2020045720 040 01 Južná trieda Košice 1 SK2020045720
2019768 Ing. František Dudek 662019 144,00 11703750 2.12.2019 2019768 2.12.2019 7.12.2019 2.12.2019 144,00     662019 znalecký posudok 2019768 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2019769 Ing. František Dudek 672019 144,00 11703750 2.12.2019 2019769 2.12.2019 7.12.2019 2.12.2019 144,00     672019 znalecký posudok 2019769 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2019770 Ing. František Dudek 682019 144,00 11703750 2.12.2019 2019770 2.12.2019 7.12.2019 2.12.2019 144,00     682019 znalecký posudok 2019770 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2019771 Ing. František Dudek 692019 144,00 11703750 2.12.2019 2019771 2.12.2019 7.12.2019 2.12.2019 144,00     692019 znalecký posudok 2019771 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2019772 Ing. František Dudek 702019 144,00 11703750 2.12.2019 2019772 2.12.2019 7.12.2019 2.12.2019 144,00     702019 znalecký posudok 2019772 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2019773 Lekomas s.r.o. 419197 205,56 36265110 26.11.2019 2019773 2.12.2019 10.12.2019 2.12.2019 205,56 11.12.2019 11.12.2019 419197 preprava HO 2019773 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019774 Lekomas s.r.o. 419201 71,80 36265110 2.12.2019 2019774 2.12.2019 16.12.2019 2.12.2019 71,80 11.12.2019 11.12.2019 419201 preprava HO 2019774 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019775 Lekomas s.r.o. 419202 960,00 36265110 2.12.2019 2019775 2.12.2019 16.12.2019 2.12.2019 960,00 11.12.2019 11.12.2019 419202 preprava žiakov 2019775 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019776 Beata Kvardová 242019 1317,00 41111826 4.12.2019 2019776 4.12.2019 12.12.2019 4.12.2019 1317,00 12.12.2019 12.12.2019 242019 spracov. dát  mš, cyklotrasy 2019776 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019777 Tibor Kvarda 122019 1693,00 37161064 4.12.2019 2019777 4.12.2019 12.12.2019 4.12.2019 1693,00 11.12.2019 11.12.2019 122019 oprava a údržba kov. prvkov 2019777 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2019778 SPP a.s. 8697117231 1530,00 35815256 1.12.2019 2019778 2.12.2019 16.12.2019 2.12.2019 1530,00 31.12.2019 31.12.2019 8697117231 plyn KD 2019778   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019779 SPP a.s. 8697117232 2057,00 35815256 1.12.2019 2019779 4.12.2019 16.12.2019 4.12.2019 2057,00 31.12.2019 31.12.2019 8697117232 plyn ocu 2019779   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019780 SPP a.s. 8697117232 775,00 35815256 1.12.2019 2019780 4.12.2019 16.12.2019 4.12.2019 775,00 31.12.2019 31.12.2019 8697117232 plyn zdr str. 2019780   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019781 SPP a.s. 8697117234 8,00 35815256 1.12.2019 2019781 4.12.2019 16.12.2019 4.12.2019 8,00 31.12.2019 31.12.2019 8697117234 plyn pohr. služ. 2019781   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019782 SPP a.s. 8697117235 625,00 35815256 1.12.2019 2019782 4.12.2019 16.12.2019 4.12.2019 625,00 31.12.2019 31.12.2019 8697117235 plyn lekáreň 2019782   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019783 SPP a.s. 8697117236 2593,00 35815256 1.12.2019 2019783 4.12.2019 16.12.2019 4.12.2019 2593,00 31.12.2019 31.12.2019 8697117236 plyn MŠ 2019783   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019784 SPP a.s. 8697117237 527,00 35815256 1.12.2019 2019784 4.12.2019 16.12.2019 4.12.2019 527,00 31.12.2019 31.12.2019 8697117237 plyn TJ 2019784   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019785 SPP a.s. 8697117238 1516,00 35815256 1.12.2019 2019785 4.12.2019 16.12.2019 4.12.2019 1516,00 31.12.2019 31.12.2019 8697117238 plyn 15 bj 2019785   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019786 SPP a.s. 8697117719 642,00 35815256 1.12.2019 2019786 4.12.2019 16.12.2019 4.12.2019 642,00 31.12.2019 31.12.2019 8697117719 plyn 12 bj 2019786   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019787 Enel s.r.o. 1911000460 1339,45 44553412 2.12.2019 2019787 4.12.2019 16.12.2019 4.12.2019 1339,45     1911000460 prev. údrž. elektrina 2019787 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019788 Enel s.r.o. 1911000461 397,63 44553412 2.12.2019 2019788 4.12.2019 16.12.2019 4.12.2019 397,63     1911000461 prev. údrž. elektrina 2019788 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019789 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1900341 4014,26 34074694 30.11.2019 2019789 4.12.2019 15.12.2019 4.12.2019 4014,26     1900341 uloženie TKO 2019789 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019790 o.zone s.r.o. 20190425 399,00 47133686 29.11.2019 2019790 4.12.2019 6.12.2019 4.12.2019 399,00     20190425 PC HAL 3000 2019790 2023778625 930 05 Cintorínska 614/26 Gabčíkovo 614/26 SK2023778625
2019791 Ing. Peter Šandal 29719 80,00 40027643 29.11.2019 2019791 5.12.2019 6.12.2019 5.12.2019 80,00     29719 požiarne služby 2019791 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2019792 Nemocnica s poliklinikou DS 193601205 183,93 44455356 2.12.2019 2019792 5.12.2019 16.12.2019 5.12.2019 183,93     193601205 nájom klub dôchod. 2019792 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2019793 Euro SMS s.r.o. 5191202014 600,00 46166939 6.12.2019 2019793 6.12.2019 20.12.2019 6.12.2019 600,00 6.12.2019 6.12.2019 5191202014 sms kredit 2019793 2023291325 831 02 Račianska Bratislava 96 SK2023291325
2019794 ZE energia a.s. 7131454113 1191,66 36677281 3.12.2019 2019794 6.12.2019 17.12.2019 6.12.2019 1191,66     7131454113 elektrina mš 2019794   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019795 ZE energia a.s. 7131454114 412,19 36677281 3.12.2019 2019795 6.12.2019 17.12.2019 6.12.2019 412,19     7131454114 VO sása 2019795   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019796 ZE energia a.s. 7131454115 768,87 36677281 3.12.2019 2019796 6.12.2019 17.12.2019 6.12.2019 768,87     7131454115 VO Janák 2019796   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019797 ZE energia a.s. 7121625683 535,77 36677281 3.12.2019 2019797 6.12.2019 17.12.2019 6.12.2019 535,77     7121625683 elektrina KD 2019797   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019798 Šupa Technika 5192517 257,50 11906022 2.12.2019 2019798 6.12.2019 16.12.2019 6.12.2019 257,50     5192517 periodický servis malotraktor 2019798 1020327209 922 07 Hollého 164 Veľké Kostoľany 164 SK1020327209
2019799 Regionálny rozvojová agentúra - ISTER 191202 2000,00 37840053 2.12.2019 2019799 4.12.2019 16.12.2019 4.12.2019 2000,00     191202 externý manaž. cyklotrasy 2019799   929 01 Galantská Dunajská Streda 4  
2019800 Lekomas s.r.o. 419166 196,40 36265110 7.10.2019 2019800 2.12.2019 21.10.2019 2.12.2019 196,40 11.12.2019 11.12.2019 419166 preprava FO 2019800 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019801 Lekomas s.r.o. 419204 274,80 36265110 9.12.2019 2019801 9.12.2019 23.12.2019 9.12.2019 274,80 31.12.2019 31.12.2019 419204 prepava  autobus 2019801 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019802 Lekomas s.r.o. 419206 585,65 36265110 9.12.2019 2019802 9.12.2019 23.12.2019 9.12.2019 585,65 11.12.2019 11.12.2019 419206 pren. kosačky 2019802 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019803 Lekomas s.r.o. 419207 756,00 36265110 9.12.2019 2019803 9.12.2019 23.12.2019 9.12.2019 756,00 31.12.2019 31.12.2019 419207 kosenie 2019803 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019804 LINEAR PROJEKT, s.r.o. 191127 2328,00 36266931 27.11.2019 2019804 2.12.2019 27.12.2019 2.12.2019 2328,00     191127 dozor zniž. energ. náročn. ocu 2019804 2021924476 925 04 469 Tomášikovo   SK2021924476
2019805 ZE energia a.s. 7220805095 452,12 36677281 4.12.2019 2019805 9.12.2019 18.12.2019 9.12.2019 452,12     7220805095 elektr. mš 2019805   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019806 ZE energia a.s. 7220805096 141,68 36677281 4.12.2019 2019806 9.12.2019 18.12.2019 9.12.2019 141,68     7220805096 elektr. TJ 2019806   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019807 ZE energia a.s. 7200908238 509,52 36677281 4.12.2019 2019807 9.12.2019 18.12.2019 9.12.2019 509,52     7200908238 elektrina ocu 2019807   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019808 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143035727 36,00 31318762 30.11.2019 2019808 9.12.2019 14.12.2019 9.12.2019 36,00     0143035727 odvozt kuch. odpadu 2019808 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2019809 ORGECO spol. s r.o. 9100001780 452,46 31433090 6.12.2019 2019809 8.1.2019 20.12.2019 8.1.2019 452,46     9100001780 osvetlenie vianočné 2019809 2020413681 940 01 Bešeňovská cesta 7 Nové Zámky   SK2020413681
2019810 BUGAR s.r.o. 1911777 45,00 36264482 6.12.2019 2019810 10.12.2019 20.12.2019 10.12.2019 45,00     1911777 zazimovanie závlah systému 2019810 2021905039 929 01 Hlavná 1538/31 Dunajská Streda 1538/31 SK2021905039
2019811 JUDr. Ildikó Uleklová 201912023 200,00 50170597 2.12.2019 2019811 10.12.2019 9.12.2019 10.12.2019 200,00     201912023 právne služby 2019811 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2019812 Ing. Ludovít Fiala 201920085 3000,00 32323204 7.12.2019 2019812 7.1.2019 21.12.2019 7.1.2019 3000,00     201920085 auditorske práce 2019812 1020245589 930 36 Benková Potôň 395 Horná Potôň   SK1020245589
2019813 GEOPARD s.r.o. 0852019 1620,00 52011101 10.12.2019 2019813 10.12.2019 31.12.2019 10.12.2019 1620,00 12.12.2019 12.12.2019 0852019 geometr. zameranie rekonštr. MK 2019813 2120863866 930 37 Sása 708 Lehnice   SK2120863866
2019814 Slovak Telekom, a.s. 8247316644 32,35 35763469 1.12.2019 2019814 12.12.2019 18.12.2019 12.12.2019 32,35 31.12.2019 31.12.2019 8247316644 telefon 2019814 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019815 Slovak Telekom, a.s. 8247367662 40,40 35763469 1.12.2019 2019815 12.12.2019 18.12.2019 12.12.2019 40,40 31.12.2019 31.12.2019 8247367662 telefon 2019815 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019816 Slovak Telekom, a.s. 8247295896 279,24 35763469 1.12.2019 2019816 12.12.2019 18.12.2019 12.12.2019 279,24 31.12.2019 31.12.2019 8247295896 telefon 2019816 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019817 Slovak Telekom, a.s. 8247316611 164,62 35763469 1.12.2019 2019817 12.12.2019 18.12.2019 12.12.2019 164,62 31.12.2019 31.12.2019 8247316611 telefon 2019817 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019818 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920054921 275,83 36550949 30.11.2019 2019818 12.12.2019 23.12.2019 12.12.2019 275,83 23.12.2019 23.12.2019 8920054921 voda  15 bj 2019818 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019819 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 221911142 289,44 36357065 30.11.2019 2019819 12.12.2019 24.12.2019 12.12.2019 289,44     221911142 odvoz odpadu 2019819 2022183515 821 05 Osvetová 24 Bratislava   SK2022183515
2019820 SOTAC, s.r.o. 190461 43,40 36189855 5.12.2019 2019820 12.12.2019 16.12.2019 12.12.2019 43,40     190461 publikácia ocu 2019820 2020045720 040 01 Južná trieda Košice 1 SK2020045720
2019821 UP Slovensko s.r.o. 119124636 2809,46 31396674 10.12.2019 2019821 10.12.2019 10.12.2019 10.12.2019 2809,46 9.12.2019 9.12.2019 119124636 jedálne kupóny 2019821 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2019822 Slovenská pošta, a.s. 1904454978 21,60 36631124 10.12.2019 2019822 10.12.2019 23.12.2019 10.12.2019 21,60 9.12.2019 9.12.2019 1904454978 publikácia mš 2019822 2021879959 974 01 Partizánska cesta 9 Banská Bystrica   SK2021879959
2019823 EPIC Partner a.s. 2019274 1650,00 48038521 2.12.2019 2019823 10.12.2019 16.12.2019 10.12.2019 1650,00     2019274 vypr. žiad. vodozádržné 2019823 2120034510 945 01 Bratislavská cesta 4931 Komárno   SK2120034510
2019824 COOP Jednota DS 501902303 760,00 168831 25.11.2019 2019824 12.12.2019 1.1.2020 12.12.2019 760,00     501902303 nákupné poukazy 2019824 2020365644 929 01 Korzo Bélu Bartóka 790 Dunajská Streda   SK2020365644
2019825 EL-KT s.r.o. 201952 1690,00 46912738 16.12.2019 2019825 13.12.2019 23.12.2019 13.12.2019 1690,00 17.12.2019 17.12.2019 201952 elektr. prípojka kamer. systém 2019825 2023726815 930 03 Šipošovské Kračany Kostolné Kračany 298  
2019826 Milan Zuberec 2019135 132,00 46214968 9.12.2019 2019826 16.12.2019 30.12.2019 16.12.2019 132,00     2019135 oprava kotla 792 bj 2019826 1073222964 924 01 Javorinka 123 Galanta   SK1073222964
2019827 Valeur 13572019 1485,00 34119850 10.12.2019 2019827 16.12.2019 24.12.2019 16.12.2019 1485,00     13572019 talčové služby hlásnik 2019827 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2019828 ASSECO Solutions, a.s. 219120337 448,14 00602311 12.12.2019 2019828 12.12.2019 26.12.2019 12.12.2019 448,14 10.12.2019 10.12.2019 219120337 aktual. programu 2019828 2020447990 831 01 Bárdošova 2 Bratislava   SK2020447990
2019829 Ajpek Ján 201920025 840,00 32311028 14.12.2019 2019829 14.12.2019 28.12.2019 14.12.2019 840,00     201920025 občerstvenie vianočné trhy 2019829 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2019830 Zuzana Dömötörová 2019030 100,00 35282550 17.12.2019 2019830 18.12.2019 31.12.2019 18.12.2019 100,00     2019030 fotogr. služby 2019830 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019831 Zuzana Dömötörová 2019028 200,00 35282550 11.12.2019 2019831 18.12.2019 25.12.2019 18.12.2019 200,00     2019028 fotograf. služby 2019831 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2019832 Bez hmyzu SK s.r.o. 2312019 3999,60 47369825 18.12.2019 2019832 19.12.2019 28.12.2019 19.12.2019 3999,60     2312019 látky MŠ 2019832 2023833438 903 01 Šafárikova 85 Senec   SK2023833438
2019833 MAXNETWORK s.r.o. 201918262 14088,48 36250481 3.12.2019 2019833 18.12.2019 2.1.2020 18.12.2019 14088,48 31.12.2019 31.12.2019 201918262 kamery etapa IV 2019833 2020192009 925 22 Kapitána Jána Nálepku 866 Veľké Úľany   SK2020192009
2019834 MAXNETWORK s.r.o. 201918263 14940,00 36250481 16.12.2019 2019834 18.12.2019 15.2.2020 18.12.2019 14940,00     201918263 wifi pripojenia 2019834 2020192009 925 22 Kapitána Jána Nálepku 866 Veľké Úľany   SK2020192009
2019835 S.K. GLASS 2191171 95,00 32304544 11.12.2019 2019835 18.12.2019 18.12.2019 18.12.2019 95,00     2191171 oprava ohrievača šj zš 2019835 1020255610 929 01 Bratislavská ulice 919 Dunajská Streda 4 SK1020255610
2019836 AGRIPENT, s.r.o. 190415 34,44 35703512 16.12.2019 2019836 18.12.2019 30.12.2019 18.12.2019 34,44     190415 kamenivo 2019836 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019837 AGRIPENT, s.r.o. 190373 168,00 35703512 11.11.2019 2019837 18.12.2019 25.11.2019 18.12.2019 168,00     190373 práce s new holland 2019837 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2019838 ZE energia a.s. 7010738314 -2,68 36677281 17.12.2019 2019838 20.12.2019 31.12.2019 20.12.2019 -2,68 31.12.2019 31.12.2019 7010738314 vyúčtov. elektr. 2019838   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019839 ZE energia a.s. 7010738313 28,44 36677281 17.12.2019 2019839 20.12.2019 31.12.2019 20.12.2019 28,44     7010738313 vyúčtov. elektr. 2019839   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019840 Juraj Fekete 442019 516,00 37489771 19.12.2019 2019840 19.12.2019 2.1.2020 19.12.2019 516,00     442019 oprava VO 2019840 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2019841 Agrointer,s.r.o. 20195215 156,00 36357227 18.12.2019 2019841 27.12.2019 1.1.2020 27.12.2019 156,00     20195215 kontajner na odpad 2019841 2022176013 931 01 Agátový rad 1 Šamorín   SK2022176013
2019842 Lekomas s.r.o. 419219 720,00 36265110 23.12.2019 2019842 23.12.2019 6.1.2020 23.12.2019 720,00 31.12.2019 31.12.2019 419219 preprava žiakov 2019842 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019843 Lekomas s.r.o. 419213 132,00 36265110 23.12.2019 2019843 23.12.2019 6.1.2020 23.12.2019 132,00 31.12.2019 31.12.2019 419213 preprva autobusom 2019843 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019844 Lekomas s.r.o. 419222 1800,00 36265110 30.12.2019 2019844 30.12.2019 13.1.2020 30.12.2019 1800,00 31.12.2019 31.12.2019 419222 prenájom lisu 2019844 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019845 Lekomas s.r.o. 419221 585,65 36265110 30.12.2019 2019845 30.12.2019 13.1.2020 30.12.2019 585,65 31.12.2019 31.12.2019 419221 prenájom kosačky 2019845 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019846 Lekomas s.r.o. 419220 648,00 36265110 30.12.2019 2019846 30.12.2019 13.1.2020 30.12.2019 648,00 31.12.2019 31.12.2019 419220 prenájom lavíc a stolov 2019846 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2019847 Beata Kvardová 252019 1315,00 41111826 27.12.2019 2019847 27.12.2019 3.1.2020 27.12.2019 1315,00     252019 spracovanie dát monitor správa 2019847 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2019848 MEDE 20193289 240,00 36895202 27.12.2019 2019848 27.12.2019 10.1.2020 27.12.2019 240,00     20193289 nákupné poukazy 2019848 1040898760 930 37 Malý Lég 167 Lehnice   SK1040898760
2019849 Ing. Peter Šandal 32119 80,00 40027643 31.12.2019 2019849 31.12.2019 7.1.2020 31.12.2019 80,00     32119 požiarne služby 2019849 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2019850 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 1900374 4131,26 34074694 31.12.2019 2019850 31.12.2019 15.1.2020 31.12.2019 4131,26     1900374 uloženie TKO 2019850 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2019851 o.zone s.r.o. 20190462 214,92 47133686 23.12.2019 2019851 27.12.2019 31.12.2019 27.12.2019 214,92     20190462 ocu výpoč. technika 2019851 2023778625 930 05 Cintorínska 614/26 Gabčíkovo 614/26 SK2023778625
2019852 Enel s.r.o. 1911000505 1339,45 44553412 31.12.2019 2019852 31.12.2019 14.1.2020 31.12.2019 1339,45     1911000505 prev. údržba elektrina 2019852 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019853 Enel s.r.o. 1911000506 397,63 44553412 31.12.2019 2019853 31.12.2019 14.1.2020 31.12.2019 397,63     1911000506 prev. údržba elekztina 2019853 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2019854 Slovak Telekom, a.s. 8249584859 226,62 35763469 31.12.2019 2019854 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 226,62     8249584859 telefon 2019854 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019855 Slovak Telekom, a.s. 8249538542 32,35 35763469 31.12.2019 2019855 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 32,35     8249538542 telefon ocu 2019855 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019856 Slovak Telekom, a.s. 8249515721 177,90 35763469 31.12.2019 2019856 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 177,90     8249515721 mobil. telefony ocu 2019856 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019857 Slovak Telekom, a.s. 8249538519 159,41 35763469 31.12.2019 2019857 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 159,41     8249538519 telefon 2019857 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2019858 ZE energia a.s. 736019814 -21,82 36677281 31.12.2019 2019858 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 -21,82     736019814 vyúčt. elektrina 2019858   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019859 ZE energia a.s. 7200909134 42,26 36677281 31.12.2019 2019859 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 42,26     7200909134 vyúčt. elektr. 12 bj 2019859   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019860 ZE energia a.s. 7121628569 -146,18 36677281 31.12.2019 2019860 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 -146,18     7121628569 vyúčtov. elektrina 2019860   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019861 ZE energia a.s. 7121628570 5,64 36677281 31.12.2019 2019861 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 5,64     7121628570 vyúčtov. elektrina 2019861   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019862 ZE energia a.s. 7103179316 -6,38 36677281 31.12.2019 2019862 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 -6,38     7103179316 vyúčtov. elektrina 2019862   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019863 ZE energia a.s. 7151242392 34,49 36677281 31.12.2019 2019863 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 34,49     7151242392 vyúčtov. elektrina 2019863   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019864 ZE energia a.s. 7151242391 106,31 36677281 31.12.2019 2019864 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 106,31     7151242391 vyúčtov. elektrina 2019864   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019865 ZE energia a.s. 7151242390 18,72 36677281 31.12.2019 2019865 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 18,72     7151242390 vyúčtov. elektrina 2019865   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019866 ZE energia a.s. 7151242388 78,70 36677281 31.12.2019 2019866 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 78,70     7151242388 vyúčtov. elektr. 2019866   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019867 ZE energia a.s. 7151242389 -96,67 36677281 31.12.2019 2019867 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 -96,67     7151242389 vyúčtov. elektrina 2019867   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019869 ZE energia a.s. 7141339187 817,27 36677281 31.12.2019 2019869 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 817,27     7141339187 VO janák 2019869   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019870 ZE energia a.s. 7141339186 429,67 36677281 31.12.2019 2019870 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 429,67     7141339186 VO sása 2019870   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019871 ZE energia a.s. 7151243219 1962,47 36677281 31.12.2019 2019871 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 1962,47     7151243219 elektrina mš 2019871   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019872 ZE energia a.s. 7220807833 427,21 36677281 31.12.2019 2019872 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 427,21     7220807833 elektrina mš 2019872   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019873 ZE energia a.s. 7220807834 117,42 36677281 31.12.2019 2019873 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 117,42     7220807834 elektrina TJ 2019873   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019874 ZE energia a.s. 7210851918 1050,54 36677281 31.12.2019 2019874 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 1050,54     7210851918 elektrina ocu 2019874   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019876 ZE energia a.s. 7151242387 1046,80 36677281 31.12.2019 2019876 31.12.2019 20.1.2020 31.12.2019 1046,80     7151242387 vyúčtov. elektrina 2019876   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2019877 CSE-VA s.r.o. 201906 5300,00 47530154 31.12.2019 2019877 31.12.2019 14.1.2020 31.12.2019 5300,00     201906 nákupné poukazy 2019877 2023945484 930 37 Malý Lég 247 Lehnice   SK2023945484
2019878 CSE-VA s.r.o. 201905 2500,00 47530154 15.12.2019 2019878 31.12.2019 29.12.2019 31.12.2019 2500,00     201905 nákupné poukazy 2019878 2023945484 930 37 Malý Lég 247 Lehnice   SK2023945484
2019879 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143015894 36,00 31318762 31.12.2019 2019879 31.12.2019 14.1.2020 31.12.2019 36,00     0143015894 odvoz kuch. odpadu 2019879 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2019880 Mikuláš Foldes 1900025 900,00 32329628 31.12.2019 2019880 31.12.2019 10.2.2020 31.12.2019 900,00     1900025 nákupné poukazy 2019880 1030043410 930 34 Veľká Budafa 58 Holice   SK1030043410
2019881 SPP a.s. 8402626837 154,90 35815256 31.12.2019 2019881 31.12.2019 28.1.2020 31.12.2019 154,90     8402626837 vyúčtov. plyn TJ 2019881   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019882 SPP a.s. 8409801548 544,24 35815256 31.12.2019 2019882 31.12.2019 28.1.2020 31.12.2019 544,24     8409801548 vyúčtov. plyn 12,bj 2019882   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019883 SPP a.s. 8402626836 -703,02 35815256 31.12.2019 2019883 31.12.2019 28.1.2020 31.12.2019 -703,02     8402626836 vyúčtov. plyn mš 2019883   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019884 SPP a.s. 8402626835 333,14 35815256 31.12.2019 2019884 31.12.2019 28.1.2020 31.12.2019 333,14     8402626835 vyúčtov. plyn lekáreň 2019884   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019885 SPP a.s. 8402626834 5,97 35815256 31.12.2019 2019885 31.12.2019 28.1.2020 31.12.2019 5,97     8402626834 vyúčtov. plyn pohr. služba 2019885   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019886 SPP a.s. 8402626833 416,52 35815256 31.12.2019 2019886 31.12.2019 28.1.2020 31.12.2019 416,52     8402626833 vyúčtov. plyn zdr. str. 2019886   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019887 SPP a.s. 840262283 -2296,91 35815256 31.12.2019 2019887 31.12.2019 28.1.2020 31.12.2019 -2296,91     840262283 vyúčtov. plyn  ocu 2019887   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019888 SPP a.s. 8402626831 -1504,30 35815256 31.12.2019 2019888 31.12.2019 28.1.2020 31.12.2019 -1504,30     8402626831 vyúčtov plyn KD 2019888   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019889 SPP a.s. 8402626838 763,15 35815256 31.12.2019 2019889 31.12.2019 28.1.2020 31.12.2019 763,15     8402626838 vyúčtov. plyn  15 bj 2019889   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2019890 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920061641 6208,61 36550949 31.12.2019 2019890 31.12.2019 29.1.2020 31.12.2019 6208,61     8920061641 voda BNŠ 2019890 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019891 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920061470 305,38 36550949 31.12.2019 2019891 31.12.2019 29.1.2020 31.12.2019 305,38     8920061470 voda 15 bj 2019891 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019892 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920061471 1246,15 36550949 31.12.2019 2019892 31.12.2019 29.1.2020 31.12.2019 1246,15     8920061471 voda 12 bj 2019892 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019893 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920061472 40,19 36550949 31.12.2019 2019893 31.12.2019 29.1.2020 31.12.2019 40,19     8920061472 voda cintorín 2019893 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019894 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8920061473 123,14 36550949 31.12.2019 2019894 31.12.2019 29.1.2020 31.12.2019 123,14     8920061473 voda cintorín 2019894 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2019895 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 221912132 421,68 36357065 31.12.2019 2019895 31.12.2019 28.1.2020 31.12.2019 421,68     221912132 odvoz odpadu 2019895 2022183515 821 05 Osvetová 24 Bratislava   SK2022183515
2019896 SPP a.s. 8920010054 94,87 35815256 31.12.2019 2019896 31.12.2019 29.1.2020 31.12.2019 94,87     8920010054 oprav. fa plyn 12 bj 2019896   811 01 Mlynské Nivy Bratislava