Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma IČO Dát.vyst. Pár.položka Dátum prijatia Dátum splat. Dátum účt.dokl. Základ bez DPH Dát.úhrady Dátum zverej. VS Poznámka ŠS DIČ PSČ Ulica 1 Názov mesta Súpisné číslo IČ DPH dodávateľa
2021001 Beata Kvardová 012021 1496,00 41111826 5.1.2021 2021001 5.1.2021 12.1.2021 5.1.2021 1496,00 11.1.2021 11.1.2021 012021 spracov, dát odpady 2021001 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021002 Tibor Kvarda 022021 1387,00 37161064 5.1.2021 2021002 5.1.2021 12.1.2021 5.1.2021 1387,00 11.1.2021 11.1.2021 022021 oprava kov. prvkov 2021002 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021003 UP Slovensko s.r.o. 121002046 2243,57 31396674 7.1.2021 2021003 7.1.2021 7.1.2021 7.1.2021 2243,57 5.1.2021 5.1.2021 121002046 jedálne kupóny 2021003 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2021004 VT Project & Consulting s.r.o. 02012021 2400,00 52203077 4.1.2021 2021004 8.1.2021 4.2.2021 8.1.2021 2400,00 11.1.2021 11.1.2021 02012021 vodozádržné opatrenie 2021004 2120968795 927 01 Gen L. Svobodu 1860 Šaľa 1860/6  
2021005 VT Project & Consulting s.r.o. 09012021 1200,00 52203077 4.1.2021 2021005 8.1.2021 4.2.2021 8.1.2021 1200,00 10.3.2021 10.3.2021 09012021 projekt ČOV 2021005 2120968795 927 01 Gen L. Svobodu 1860 Šaľa 1860/6  
2021006 Ladislav Borbély 20213002 431,40 30368952 11.1.2021 2021006 11.1.2021 25.1.2021 11.1.2021 431,40 26.1.2021 26.1.2021 20213002 akumulátor volvo 2021006 1020253960 930 30 30 Rohovce   SK1020253960
2021007 PETRAM, a.s. 20210101 6000,00 44989814 11.1.2021 2021007 11.1.2021 25.1.2021 11.1.2021 6000,00 22.1.2021 22.1.2021 20210101 projekt. manaž. zníženie energ. mš 2021007 2023058092 831 02 Sibírska 32 Bratislava 32 SK2023058092
2021008 Poradca a.s. 86109615 64,00 36371271 9.1.2021 2021008 11.1.2021 8.6.2021 11.1.2021 64,00 18.2.2021 18.2.2021 86109615 predplatne ocu 2021008 2020102293 010 01 Pri celulózke 40 Žilina   SK2020102293
2021009 ZE energia a.s. 770588102 71,14 36677281 7.1.2021 2021009 15.1.2021 27.1.2021 15.1.2021 71,14 8.2.2021 8.2.2021 770588102 elektrina zdr. str. 2021009   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021010 ZE energia a.s. 7770588085 65,83 36677281 7.1.2021 2021010 15.1.2021 27.1.2021 15.1.2021 65,83 8.2.2021 8.2.2021 7770588085 elektrina 12 bj 2021010   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021011 ZE energia a.s. 7770587703 93,54 36677281 7.1.2021 2021011 15.1.2021 27.1.2021 15.1.2021 93,54 27.1.2021 27.1.2021 7770587703 eletkrina KD, klub dôchod. 2021011   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021012 ZE energia a.s. 7770587702 178,76 36677281 7.1.2021 2021012 15.1.2021 27.1.2021 15.1.2021 178,76 8.2.2021 8.2.2021 7770587702 elektrina 2021012   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021013 ZE energia a.s. 7770587700 2387,88 36677281 7.1.2021 2021013 15.1.2021 27.1.2021 15.1.2021 2387,88 27.1.2021 27.1.2021 7770587700 elektrina 2021013   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021014 ZE energia a.s. 7770587701 273,10 36677281 7.1.2021 2021014 15.1.2021 27.1.2021 15.1.2021 273,10 8.2.2021 8.2.2021 7770587701 elektrina 2021014   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021015 ZE energia a.s. 777058274 387,10 36677281 7.1.2021 2021015 15.1.2021 27.1.2021 15.1.2021 387,10 8.2.2021 8.2.2021 777058274 elektrina 32 bj 2021015   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021016 ZE energia a.s. 7770588273 43,19 36677281 7.1.2021 2021016 15.1.2021 27.1.2021 15.1.2021 43,19 8.2.2021 8.2.2021 7770588273 elektrina detské ihriská 2021016   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021017 ZE energia a.s. 7770588251 10,00 36677281 7.1.2021 2021017 15.1.2021 27.1.2021 15.1.2021 10,00 8.2.2021 8.2.2021 7770588251 elektrina 2021017   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021018 ZE energia a.s. 7770588252 226,78 36677281 7.1.2021 2021018 15.1.2021 27.1.2021 15.1.2021 226,78 8.2.2021 8.2.2021 7770588252 elektrina 726 bj 2021018   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021019 ZE energia a.s. 7770588114 12,10 36677281 7.1.2021 2021019 15.1.2021 27.1.2021 15.1.2021 12,10 8.2.2021 8.2.2021 7770588114 elektrina hosp. dvor 2021019   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021020 ZE energia a.s. 7731077295 50,00 36677281 12.1.2021 2021020 15.1.2021 26.1.2021 15.1.2021 50,00 8.2.2021 8.2.2021 7731077295 elektrina KD 2021020   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021021 DAMEDIS s.r.o. 17 125,40 47864249 27.1.2021 2021021 27.1.2021 27.4.2021 27.1.2021 125,40 15.4.2021 15.4.2021 17 tonery 2021021 2024122210 960 01 Kukučínova 6571 Zvolen   SK2024122210
2021022 SPP a.s. 8610382832 557,00 35815256 12.1.2021 2021022 18.1.2021 26.1.2021 18.1.2021 557,00 8.2.2021 8.2.2021 8610382832 plyn KD 2021022   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021023 SPP a.s. 8610382833 715,00 35815256 12.1.2021 2021023 18.1.2021 26.1.2021 18.1.2021 715,00 8.2.2021 8.2.2021 8610382833 plyn ocu 2021023   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021024 SPP a.s. 8610382834 371,00 35815256 12.1.2021 2021024 18.1.2021 26.1.2021 18.1.2021 371,00 8.2.2021 8.2.2021 8610382834 plyn zdr. str. 2021024   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021025 SPP a.s. 8610382835 4,00 35815256 12.1.2021 2021025 18.1.2021 26.1.2021 18.1.2021 4,00 8.2.2021 8.2.2021 8610382835 plyn pohr. služ. 2021025   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021026 SPP a.s. 8610382836 300,00 35815256 12.1.2021 2021026 18.1.2021 26.1.2021 18.1.2021 300,00 8.2.2021 8.2.2021 8610382836 plyn lekáreň 2021026   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021027 SPP a.s. 8610382837 763,00 35815256 12.1.2021 2021027 18.1.2021 26.1.2021 18.1.2021 763,00 8.2.2021 8.2.2021 8610382837 plyn mš 2021027   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021028 SPP a.s. 861382838 241,00 35815256 12.1.2021 2021028 18.1.2021 26.1.2021 18.1.2021 241,00 8.2.2021 8.2.2021 861382838 plyn TJ 2021028   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021029 SPP a.s. 8610382839 1701,00 35815256 12.1.2021 2021029 18.1.2021 26.1.2021 18.1.2021 1701,00 8.2.2021 8.2.2021 8610382839 plyn 15  bj 2021029   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021030 SPP a.s. 8610383241 599,00 35815256 12.1.2021 2021030 18.1.2021 26.1.2021 18.1.2021 599,00 8.2.2021 8.2.2021 8610383241 plyn 12bj 2021030   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021031 Lekomas s.r.o. 421004 328,92 36265110 18.1.2021 2021031 18.1.2021 1.2.2021 18.1.2021 328,92 11.2.2021 11.2.2021 421004 preprava kont. autom 2021031 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021032 Primax - Szabo Vidor 20210001 2400,00 14061121 20.1.2021 2021032 21.1.2021 3.2.2021 21.1.2021 2400,00 19.2.2021 19.2.2021 20210001 nákupné poukazy novorodenci 2021032 1020256050 930 36 368 Horná Potôň   SK1020256050
2021033 F K L stavebná, spol. s r.o. 2021002 43937,70 31104266 19.1.2021 2021033 19.1.2021 2.2.2021 19.1.2021 43937,70 21.1.2021 21.1.2021 2021002 dobud. areálu ocu 2021033 2020419104 956 11 SNP 85 Ludanice 85 SK2020419104
2021034 Železnice SR 2850031560 567,60 31364501 19.1.2021 2021034 19.1.2021 2.2.2021 19.1.2021 567,60 23.2.2021 23.2.2021 2850031560 prenájom priestorov 2021034 2020480121 917 01 Bratislavská 2 Trnava   SK2020480121
2021035 Tools Factory Slovakia s.r.o. 50722021 97,72 51183803 14.1.2021 2021035 14.1.2021 28.1.2021 14.1.2021 97,72 16.3.2021 16.3.2021 50722021 Gola sada 2021035 2120634681 930 52 Blahová 133 Blahová    
2021036 Nemocnica s poliklinikou DS 213600016 183,98 44455356 18.1.2021 2021036 22.1.2021 1.2.2021 22.1.2021 183,98 23.11.2021 23.11.2021 213600016 nájom klub dôchod. 2021036 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2021037 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 56,56 35697270 23.1.2021 2021037 27.1.2021 6.2.2021 27.1.2021 56,56 11.2.2021 11.2.2021 0008893034 telefon 2021037 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2021038 Lekomas s.r.o. 421007 327,60 36265110 26.1.2021 2021038 26.1.2021 9.2.2021 26.1.2021 327,60 11.2.2021 11.2.2021 421007 preprava kont autom 2021038 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021039 Tibor Kvarda 022021 897,00 37161064 25.1.2021 2021039 25.1.2021 1.2.2021 25.1.2021 897,00 28.1.2021 28.1.2021 022021 oprava kov. prvkov 2021039 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021040 Beata Kvardová 022021 1489,00 41111826 25.1.2021 2021040 25.1.2021 1.2.2021 25.1.2021 1489,00 28.1.2021 28.1.2021 022021 spracov. dát odpady, cyklotrasa 2021040 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021041 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 20200104 215,41 34074694 1.1.2021 2021041 31.1.2021 31.1.2021 31.1.2021 215,41     20200104 drvenie drevenej hmoty 2021041 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021042 Zsolt Végh - PROFITENT 2021007 2796,50 32310927 27.1.2021 2021042 27.1.2021 10.2.2021 27.1.2021 2796,50 1.2.2021 1.2.2021 2021007 prenájom stanoc skriningove testovanie 2021042 103013097 930 32   Blatná na Ostrove 256 SK103013097
2021043 Galileo Corporation s.r.o. 21010147 780,00 47192941 27.1.2021 2021043 27.1.2021 10.2.2021 27.1.2021 780,00 15.4.2021 15.4.2021 21010147 web doména 2021043 2023788745 811 04 Boženy Ňemcovej 8 Bratislava   SK2023788745
2021044 Ajpek Ján 202120001 1486,08 32311028 24.1.2021 2021044 24.1.2021 7.2.2021 24.1.2021 1486,08 28.1.2021 28.1.2021 202120001 občerstvenie testovanie 2021044 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021045 Janette Marczibál - CONNECT 20212027 577,71 34454730 29.1.2021 2021045 29.1.2021 5.2.2021 29.1.2021 577,71 18.2.2021 18.2.2021 20212027 kanc. potreby 2021045 1020266896 924 01 Jas Galanta 937/6 SK1020266896
2021046 Kifli s.r.o. 20210298 304,00 51436817 1.2.2021 2021046 1.2.2021 15.2.2021 1.2.2021 304,00 19.2.2021 19.2.2021 20210298 respirátory 2021046 2120707743 831 06 Karpatské námestie 10 A Bratislava    
2021047 Agropodnik a.s. Trnava 7670109149 190,00 31420494 1.1.2021 2021047 1.2.2021 15.1.2021 1.2.2021 190,00 16.3.2021 16.3.2021 7670109149 nájom nebyt. priestorov 2021047 2020391197 917 01 Chovateľská 2 Trnava   SK2020391197
2021048 3code s.r.o. 20210010 102,00 52787711 30.1.2021 2021048 1.2.2021 13.2.2021 1.2.2021 102,00 16.3.2021 16.3.2021 20210010 kyber. bezpečnosť 2021048 2121142485 931 01 Gazdovský rad 32 Šamorín   SK2121142485
2021049 SPP a.s. 8697518153 557,00 35815256 1.2.2021 2021049 2.2.2021 15.2.2021 2.2.2021 557,00 23.2.2021 23.2.2021 8697518153 plyn KD 2021049   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021050 SPP a.s. 8697518154 715,00 35815256 1.2.2021 2021050 2.2.2021 15.2.2021 2.2.2021 715,00 23.2.2021 23.2.2021 8697518154 plyn ocu 2021050   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021051 SPP a.s. 8697518155 371,00 35815256 1.2.2021 2021051 2.2.2021 15.2.2021 2.2.2021 371,00 23.2.2021 23.2.2021 8697518155 plyn zdr. str. 2021051   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021052 SPP a.s. 8697518156 4,00 35815256 1.2.2021 2021052 2.2.2021 15.2.2021 2.2.2021 4,00 23.2.2021 23.2.2021 8697518156 plyn pohr. služba 2021052   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021053 SPP a.s. 8697518157 300,00 35815256 1.2.2021 2021053 2.2.2021 15.2.2021 2.2.2021 300,00 23.2.2021 23.2.2021 8697518157 plyn lekáreň 2021053   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021054 SPP a.s. 8697518158 763,00 35815256 1.2.2021 2021054 2.2.2021 15.2.2021 2.2.2021 763,00 23.2.2021 23.2.2021 8697518158 plyn mš 2021054   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021055 SPP a.s. 8697518159 241,00 35815256 1.2.2021 2021055 2.2.2021 15.2.2021 2.2.2021 241,00 23.2.2021 23.2.2021 8697518159 plyn TJ 2021055   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021056 SPP a.s. 8697518160 1648,00 35815256 1.2.2021 2021056 2.2.2021 15.2.2021 2.2.2021 1648,00 23.2.2021 23.2.2021 8697518160 plyn 15 bj 2021056   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021057 SPP a.s. 8697518549 599,00 35815256 1.2.2021 2021057 2.2.2021 15.2.2021 2.2.2021 599,00 23.2.2021 23.2.2021 8697518549 plyn 12 bj 2021057   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021058 ZE energia a.s. 7575094456 10,00 36677281 2.2.2021 2021058 4.2.2021 16.2.2021 4.2.2021 10,00 23.2.2021 23.2.2021 7575094456 elektrina 2021058   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021059 ZE energia a.s. 7575094341 65,83 36677281 2.2.2021 2021059 4.2.2021 16.2.2021 4.2.2021 65,83 23.2.2021 23.2.2021 7575094341 elektrina 12 bj 2021059   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021060 ZE energia a.s. 7575094087 93,54 36677281 2.2.2021 2021060 4.2.2021 16.2.2021 4.2.2021 93,54 16.2.2021 16.2.2021 7575094087 elektrina KD, klub dôchod 2021060   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021061 ZE energia a.s. 7575094352 71,14 36677281 2.2.2021 2021061 4.2.2021 16.2.2021 4.2.2021 71,14 23.2.2021 23.2.2021 7575094352 elektrina zdr. 2021061   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021062 ZE energia a.s. 7575094359 12,10 36677281 2.2.2021 2021062 4.2.2021 16.2.2021 4.2.2021 12,10 23.2.2021 23.2.2021 7575094359 elektrina hosp. dvor 2021062   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021063 ZE energia a.s. 7575094086 273,10 36677281 2.2.2021 2021063 4.2.2021 16.2.2021 4.2.2021 273,10 23.2.2021 23.2.2021 7575094086 elektrina 2021063   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021064 ZE energia a.s. 7575094085 2387,88 36677281 2.2.2021 2021064 4.2.2021 16.2.2021 4.2.2021 2387,88 16.2.2021 16.2.2021 7575094085 elektirna 2021064   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021065 ZE energia a.s. 7575094472 43,19 36677281 2.2.2021 2021065 4.2.2021 16.2.2021 4.2.2021 43,19 23.2.2021 23.2.2021 7575094472 elektrina ihriská 2021065   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021066 Amire  s.r.o. 202102008 400,00 50354540 1.2.2021 2021066 4.2.2021 15.2.2021 4.2.2021 400,00 11.2.2021 11.2.2021 202102008 verej obstar. 2021066 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2021067 VITALITA n.o. LEHNICE 20210002 683,10 36084328 15.1.2021 2021067 2.2.2021 14.2.2021 2.2.2021 683,10 8.7.2021 8.7.2021 20210002 testovanie 2021067 2021764228 930 37 113 Lehnice    
2021068 BAPROJ 052021 1500,00 17722853 29.1.2021 2021068 2.2.2021 12.2.2021 2.2.2021 1500,00 11.2.2021 11.2.2021 052021 dozor požiar zbrojnica 2021068 1020366292 945 01 Prowazekova 8 Komárno   SK1020366292
2021069 Ajpek Ján 202120004 894,40 32311028 31.1.2021 2021069 2.2.2021 14.2.2021 2.2.2021 894,40 4.2.2021 4.2.2021 202120004 občarstvenie testovanie 2021069 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021070 EPIX media, s.r.o. 21047 18,00 48048071 1.2.2021 2021070 2.2.2021 8.2.2021 2.2.2021 18,00 18.2.2021 18.2.2021 21047 doména lég 2021070 2120046423 929 01 Korzo Béla Bartóka 345/12 Dunajská Streda   SK2120046423
2021071 Lekomas s.r.o. 42011 234,00 36265110 1.2.2021 2021071 2.2.2021 15.2.2021 2.2.2021 234,00 11.2.2021 11.2.2021 42011 preprava kont autom 2021071 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021072 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2100016 4731,81 34074694 31.1.2021 2021072 4.2.2021 15.2.2021 4.2.2021 4731,81 19.3.2021 19.3.2021 2100016 uloženie odpadu 2021072 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021073 Ing. Peter Šandal 01521 80,00 40027643 29.1.2021 2021073 4.2.2021 12.2.2021 4.2.2021 80,00     01521 požiarne služby 2021073 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2021074 TOPSET Solutions s.r.o. 1210459 144,00 46919805 31.1.2021 2021074 4.2.2021 14.2.2021 4.2.2021 144,00 2.6.2021 2.6.2021 1210459 aktual programov 2021074 2023645162 900 31 Hollého 2366 Stupava 25 B SK2023645162
2021075 Zsolt Végh - PROFITENT 2021015 1659,00 32310927 2.2.2021 2021075 4.2.2021 16.2.2021 4.2.2021 1659,00 16.2.2021 16.2.2021 2021015 prenájom stanov testovanie II.kolo 2021075 103013097 930 32   Blatná na Ostrove 256 SK103013097
2021076 Zsolt Végh - PROFITENT 2021016 1659,00 32310927 8.2.2021 2021076 8.2.2021 22.2.2021 8.2.2021 1659,00 13.12.2021 13.12.2021 2021016 prenájom stanov testovanie III kolo 2021076 103013097 930 32   Blatná na Ostrove 256 SK103013097
2021077 UP Slovensko s.r.o. 121013685 2755,73 31396674 8.2.2021 2021077 8.2.2021 8.2.2021 8.2.2021 2755,73 5.2.2021 5.2.2021 121013685 jedálne kupóny 2021077 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2021078 Enel s.r.o. 2111000018 1396,34 44553412 1.2.2021 2021078 9.2.2021 15.2.2021 9.2.2021 1396,34 23.2.2021 23.2.2021 2111000018 pfev. údržba elektrina 2021078 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021079 Enel s.r.o. 2111000019 413,28 44553412 1.2.2021 2021079 9.2.2021 15.2.2021 9.2.2021 413,28 23.2.2021 23.2.2021 2111000019 prev. údržba elektrina 2021079 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021080 ZE energia a.s. 7641717191 50,00 36677281 2.2.2021 2021080 9.2.2021 16.2.2021 9.2.2021 50,00 23.2.2021 23.2.2021 7641717191 elektrina KD 2021080   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021081 ZE energia a.s. 7161261802 2243,28 36677281 4.2.2021 2021081 9.2.2021 18.2.2021 9.2.2021 2243,28 23.2.2021 23.2.2021 7161261802 kúrenie mš 2021081   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021082 ZE energia a.s. 7141473906 463,29 36677281 2.2.2021 2021082 9.2.2021 16.2.2021 9.2.2021 463,29 23.2.2021 23.2.2021 7141473906 VO sása 2021082   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021083 ZE energia a.s. 7181105080 223,92 36677281 3.2.2021 2021083 9.2.2021 17.2.2021 9.2.2021 223,92 23.2.2021 23.2.2021 7181105080 elektrina KD 2021083   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021084 ZE energia a.s. 7141473907 808,37 36677281 2.2.2021 2021084 9.2.2021 16.2.2021 9.2.2021 808,37 23.2.2021 23.2.2021 7141473907 VO Janák 2021084   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021085 ZE energia a.s. 7112090216 319,79 36677281 2.2.2021 2021085 9.2.2021 16.2.2021 9.2.2021 319,79 23.2.2021 23.2.2021 7112090216 elektrina mš 2021085   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021086 ZE energia a.s. 7112090217 60,45 36677281 2.2.2021 2021086 9.2.2021 16.2.2021 9.2.2021 60,45 23.2.2021 23.2.2021 7112090217 elektrina TJ 2021086   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021087 ZE energia a.s. 7171185036 1233,89 36677281 2.2.2021 2021087 9.2.2021 16.2.2021 9.2.2021 1233,89 23.2.2021 23.2.2021 7171185036 elektrina ocu 2021087   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021088 Slovak Telekom, a.s. 82769209029 137,35 35763469 1.2.2021 2021088 9.2.2021 18.2.2021 9.2.2021 137,35 23.2.2021 23.2.2021 2769209029 internet 2021088 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021089 Slovak Telekom, a.s. 8276942848 176,84 35763469 1.2.2021 2021089 9.2.2021 18.2.2021 9.2.2021 176,84 23.2.2021 23.2.2021 8276942848 telefon 2021089 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021090 Slovak Telekom, a.s. 8276970238 32,35 35763469 1.2.2021 2021090 9.2.2021 18.2.2021 9.2.2021 32,35 23.2.2021 23.2.2021 8276970238 telefon 2021090 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021091 Slovak Telekom, a.s. 8276970211 225,83 35763469 1.2.2021 2021091 9.2.2021 18.2.2021 9.2.2021 225,83 23.2.2021 23.2.2021 8276970211 telefon 2021091 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021092 Slovak Telekom, a.s. 8277007835 333,21 35763469 1.2.2021 2021092 9.2.2021 18.2.2021 9.2.2021 333,21 23.2.2021 23.2.2021 8277007835 mobil 2021092 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021093 Lindström 2137384 19,78 35742364 3.2.2021 2021093 9.2.2021 17.2.2021 9.2.2021 19,78 2.3.2021 2.3.2021 2137384 prenájom rohoží 2021093 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2021094 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 222101068 455,04 36357065 31.1.2021 2021094 9.2.2021 18.2.2021 9.2.2021 455,04 2.3.2021 2.3.2021 222101068 odvoz odpadu 2021094 2022183515 821 05 Osvetová 24 Bratislava   SK2022183515
2021095 Lumberjack arboristika s.r.o. 2021002 3350,00 51261430 7.2.2021 2021095 9.2.2021 17.2.2021 9.2.2021 3350,00 16.2.2021 16.2.2021 2021002 výrub stromov 2021095 2121195538 930 36 Benková Potôň 300 Horná Potôň   SK2121195538
2021096 Tibor Kvarda 032021 1397,00 37161064 8.2.2021 2021096 9.2.2021 15.2.2021 9.2.2021 1397,00 9.2.2021 9.2.2021 032021 oprava kov prvkov 2021096 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021097 Beata Kvardová 032021 1495,00 41111826 8.2.2021 2021097 9.2.2021 15.2.2021 9.2.2021 1495,00 9.2.2021 9.2.2021 032021 spracov dát zníž energ ocu mš 2021097 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021098 Lekomas s.r.o. 421012 627,48 36265110 8.2.2021 2021098 9.2.2021 22.2.2021 9.2.2021 627,48 11.2.2021 11.2.2021 421012 prenájom kosačiek 2021098 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021099 Lekomas s.r.o. 421013 300,06 36265110 8.2.2021 2021099 9.2.2021 22.2.2021 9.2.2021 300,06 24.2.2021 24.2.2021 421013 prenájom  lisu 2021099 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021100 Ajpek Ján 202120005 1063,20 32311028 7.2.2021 2021100 10.2.2021 21.2.2021 10.2.2021 1063,20 11.2.2021 11.2.2021 202120005 občerstvenie testovanie 2021100 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021101 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143018061 36,00 31318762 31.1.2021 2021101 10.2.2021 14.2.2021 10.2.2021 36,00 2.3.2021 2.3.2021 0143018061 odvoz kuch odpadu 2021101 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2021102 Nemocnica s poliklinikou DS 213600151 183,93 44455356 5.2.2021 2021102 10.2.2021 19.2.2021 10.2.2021 183,93 23.11.2021 23.11.2021 213600151 prenájom klub dôchod. 2021102 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2021103 Janette Marczibál - CONNECT 2021039 27,40 34454730 4.2.2021 2021103 10.2.2021 11.2.2021 10.2.2021 27,40 2.3.2021 2.3.2021 2021039 kanc. potreby 2021103 1020266896 924 01 Jas Galanta 937/6 SK1020266896
2021104 OSP Danubius DS, s.r.o. 210001 3196,80 36231738 31.1.2021 2021104 11.2.2021 14.2.2021 11.2.2021 3196,80 20.4.2021 20.4.2021 210001 stav dozor CIZS 2021104 2020197025 931 01 Bratislavská 37 Šamorín   SK2020197025
2021105 Milan Zuberec 2021025 204,00 46214968 2.2.2021 2021105 11.2.2021 16.2.2021 11.2.2021 204,00     2021025 oprava kotlov KD 8 bj 2021105 1073222964 924 01 Javorinka 123 Galanta   SK1073222964
2021106 Fidelity Trade, s.r.o. 20210029 210,00 50254081 1.2.2021 2021106 11.2.2021 15.2.2021 11.2.2021 210,00 11.3.2021 11.3.2021 20210029 odvoz biologického odpadu 2021106 2120245875 917 01 Kornela Mahra 3 Trnava   SK2120245875
2021107 Poradca a.s. 171745 33,60 36371271 10.2.2021 2021107 11.2.2021 24.2.2021 11.2.2021 33,60 5.2.2021 5.2.2021 171745 publikácia 2021107 2020102293 010 01 Pri celulózke 40 Žilina   SK2020102293
2021108 Centrum polygrafických služieb 1560010678 34,12 42272360 11.2.2021 2021108 16.2.2021 13.3.2021 16.2.2021 34,12 16.2.2021 16.2.2021 1560010678 tlačivá regob 2021108 2023821206 831 01 Sklabinská 1 Bratislava   SK2023821206
2021109 Lekomas s.r.o. 421015 100,02 36265110 15.2.2021 2021109 15.2.2021 1.3.2021 15.2.2021 100,02 24.2.2021 24.2.2021 421015 preprava kont autom 2021109 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021110 Regionálna rozvoj. agentúra Podunajsko 210105 50,00 37840380 25.1.2021 2021110 15.2.2021 8.2.2021 15.2.2021 50,00 19.2.2021 19.2.2021 210105 cyklotrasy 2021110 2022748343 930 37 89 Lehnice   SK2022748343
2021111 Ajpek Ján 202120006 1072,80 32311028 14.2.2021 2021111 15.2.2021 28.2.2021 15.2.2021 1072,80 19.2.2021 19.2.2021 202120006 občerstvenie testovanie 2021111 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021112 AGRIPENT, s.r.o. 210018 885,00 35703512 31.1.2021 2021112 18.2.2021 14.2.2021 18.2.2021 885,00     210018 zimná údržba ciest 2021112 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021113 JUDr. Ildikó Uleklová 202102052 200,00 50170597 5.2.2021 2021113 22.2.2021 12.2.2021 22.2.2021 200,00 16.7.2021 16.7.2021 202102052 právne služby 2021113 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2021114 DKVIA s.r.o. 21010002 1152,00 51332124 11.2.2021 2021114 18.2.2021 18.2.2021 18.2.2021 1152,00 23.2.2021 23.2.2021 21010002 dopravný projekt 2021114 2120683180 930 34 Kostolná Gala 137 Holice   SK2120683180
2021115 Lekomas s.r.o. 421016 374,40 36265110 23.2.2021 2021115 23.2.2021 9.3.2021 23.2.2021 374,40 24.2.2021 24.2.2021 421016 preprava kont autom 2021115 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021116 Lekomas s.r.o. 421018 400,08 36265110 23.2.2021 2021116 23.2.2021 9.3.2021 23.2.2021 400,08 15.3.2021 15.3.2021 421018 prenájom lisu 2021116 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021117 Lekomas s.r.o. 421017 627,48 36265110 23.2.2021 2021117 23.2.2021 9.3.2021 23.2.2021 627,48 15.3.2021 15.3.2021 421017 zimná údržba chodníkov a ciest 2021117 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021118 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 56,46 35697270 23.2.2021 2021118 25.2.2021 9.3.2021 25.2.2021 56,46 11.3.2021 11.3.2021 0008893034 telefon 2021118 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2021119 ELMIKO - Miloš Kovačovic 2021013 234,00 17667984 19.2.2021 2021119 25.2.2021 5.3.2021 25.2.2021 234,00 13.5.2021 13.5.2021 2021013 oprava rozhlas 2021119 1028862923 916 11   Bzince pod Javorinou   SK1028862923
2021120 Wolters Kluwer sro 1301155922 68,77 31348262 23.3.2021 2021120 25.2.2021 12.3.2021 25.2.2021 68,77 8.4.2021 8.4.2021 1301155922 akrual. stav. zákon 2021120 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2021121 Lekomas s.r.o. 421021 314,02 36265110 1.3.2021 2021121 1.3.2021 15.3.2021 1.3.2021 314,02 15.3.2021 15.3.2021 421021 preprava kont autom 2021121 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021122 Tibor Kvarda 042021 1103,00 37161064 24.2.2021 2021122 25.2.2021 3.3.2021 25.2.2021 1103,00 2.3.2021 2.3.2021 042021 oprava kov prvkov 2021122 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021123 Beata Kvardová 042021 1493,00 41111826 24.2.2021 2021123 25.2.2021 3.3.2021 25.2.2021 1493,00 2.3.2021 2.3.2021 042021 spracov dát. 2021123 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021124 SPP a.s. 8170767903 557,00 35815256 1.3.2021 2021124 2.3.2021 15.3.2021 2.3.2021 557,00 19.3.2021 19.3.2021 8170767903 plyn KD 2021124   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021125 SPP a.s. 8170767904 715,00 35815256 1.3.2021 2021125 2.3.2021 15.3.2021 2.3.2021 715,00 19.3.2021 19.3.2021 8170767904 plyn ocu 2021125   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021126 SPP a.s. 8170767905 371,00 35815256 1.3.2021 2021126 2.3.2021 15.3.2021 2.3.2021 371,00 19.3.2021 19.3.2021 8170767905 plyn zdr. str 2021126   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021127 SPP a.s. 8170767906 4,00 35815256 1.3.2021 2021127 2.3.2021 15.3.2021 2.3.2021 4,00 19.3.2021 19.3.2021 8170767906 plyn pohr. 2021127   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021128 SPP a.s. 8170767907 300,00 35815256 1.3.2021 2021128 2.3.2021 15.3.2021 2.3.2021 300,00 19.3.2021 19.3.2021 8170767907 plyn lekáreň 2021128   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021129 SPP a.s. 8170767908 763,00 35815256 1.3.2021 2021129 2.3.2021 15.3.2021 2.3.2021 763,00 19.3.2021 19.3.2021 8170767908 plyn MŠ 2021129   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021130 SPP a.s. 8170767909 241,00 35815256 1.3.2021 2021130 2.3.2021 15.3.2021 2.3.2021 241,00 19.3.2021 19.3.2021 8170767909 plyn TJ 2021130   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021131 SPP a.s. 8170767910 1554,00 35815256 1.3.2021 2021131 2.3.2021 15.3.2021 2.3.2021 1554,00 19.3.2021 19.3.2021 8170767910 plyn 15 bj 2021131   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021132 SPP a.s. 8170768294 599,00 35815256 1.3.2021 2021132 2.3.2021 15.3.2021 2.3.2021 599,00 19.3.2021 19.3.2021 8170768294 plyn 12 bj 2021132   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021133 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2100045 4203,81 34074694 26.2.2021 2021133 2.3.2021 13.3.2021 2.3.2021 4203,81 16.4.2021 16.4.2021 2100045 uloženie odpadu 2021133 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021134 Valeur 1362021 144,00 34119850 2.3.2021 2021134 2.3.2021 16.3.2021 2.3.2021 144,00 15.4.2021 15.4.2021 1362021 tlačové služby 2021134 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2021135 Gopnik, s.r.o. 2100025 240,00 45331774 9.2.2021 2021135 23.2.2021 23.2.2021 23.2.2021 240,00 4.3.2021 4.3.2021 2100025 respirátor 2021135 2022958102 925 06 178 Čierna Voda   SK2022958102
2021136 Amire  s.r.o. 202103008 400,00 50354540 1.3.2021 2021136 2.3.2021 15.3.2021 2.3.2021 400,00 30.3.2021 30.3.2021 202103008 služby VO 2021136 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2021137 GULÁZSI, s.r.o. 2021222 636,48 51929724 28.2.2021 2021137 2.3.2021 14.3.2021 2.3.2021 636,48 23.7.2021 23.7.2021 2021222 zneškodnenie biolog. odpadu testovanie 2021137 2120836267 929 01 Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda   SK2120836267
2021138 SPP a.s. 9000390601 78,64 35815256 1.3.2021 2021138 3.3.2021 15.3.2021 3.3.2021 78,64 15.4.2021 15.4.2021 9000390601 vytýčenie plynovodu 2021138   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021139 Ing. Peter Šandal 04521 80,00 40027643 28.2.2021 2021139 3.3.2021 7.3.2021 3.3.2021 80,00     04521 požiarne služby 2021139 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2021140 Ajpek Ján 202120008 1027,20 32311028 28.2.2021 2021140 3.3.2021 14.3.2021 3.3.2021 1027,20 5.3.2021 5.3.2021 202120008 občerstvenie testovanie 2021140 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021141 ZE energia a.s. 7641741055 2387,88 36677281 1.3.2021 2021141 4.3.2021 16.3.2021 4.3.2021 2387,88 16.3.2021 16.3.2021 7641741055 elektrina 2021141   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021142 ZE energia a.s. 7641741057 93,54 36677281 2.3.2021 2021142 5.3.2021 16.3.2021 5.3.2021 93,54 16.3.2021 16.3.2021 7641741057 elektr. KD, klub dôchod. 2021142   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021143 ZE energia a.s. 7621795337 50,00 36677281 2.3.2021 2021143 5.3.2021 16.3.2021 5.3.2021 50,00 19.3.2021 19.3.2021 7621795337 elektrina KD 2021143   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021144 ZE energia a.s. 7641741439 36,00 36677281 2.3.2021 2021144 4.3.2021 16.3.2021 4.3.2021 36,00 19.3.2021 19.3.2021 7641741439 elektr kamery 2021144   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021145 ZE energia a.s. 7641741423 10,00 36677281 2.3.2021 2021145 4.3.2021 16.3.2021 4.3.2021 10,00 19.3.2021 19.3.2021 7641741423 elektrina 2021145   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021146 ZE energia a.s. 7641741327 12,10 36677281 2.3.2021 2021146 4.3.2021 16.3.2021 4.3.2021 12,10 19.3.2021 19.3.2021 7641741327 elektrina hosp. dvor 2021146   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021147 ZE energia a.s. 7641741320 71,14 36677281 2.3.2021 2021147 4.3.2021 16.3.2021 4.3.2021 71,14 19.3.2021 19.3.2021 7641741320 elektrina 2021147   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021148 ZE energia a.s. 7641741309 65,83 36677281 2.3.2021 2021148 4.3.2021 16.3.2021 4.3.2021 65,83 19.3.2021 19.3.2021 7641741309 elektrina 12 bj 2021148   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021149 ZE energia a.s. 7641741056 243,10 36677281 2.3.2021 2021149 4.3.2021 16.3.2021 4.3.2021 243,10 19.3.2021 19.3.2021 7641741056 elektrina 2021149   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021150 ZE energia a.s. 7641741502 30,00 36677281 2.3.2021 2021150 4.3.2021 16.3.2021 4.3.2021 30,00 19.3.2021 19.3.2021 7641741502 elektrina 19 bj 2021150   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021151 ZE energia a.s. 7112108903 347,70 36677281 2.3.2021 2021151 5.3.2021 16.3.2021 5.3.2021 347,70 19.3.2021 19.3.2021 7112108903 elektrina mš 2021151   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021152 ZE energia a.s. 7210875908 697,82 36677281 2.3.2021 2021152 5.3.2021 16.3.2021 5.3.2021 697,82 19.3.2021 19.3.2021 7210875908 VO janák 2021152   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021153 ZE energia a.s. 7210875907 386,03 36677281 2.3.2021 2021153 5.3.2021 16.3.2021 5.3.2021 386,03 19.3.2021 19.3.2021 7210875907 VO sása 2021153   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021154 ZE energia a.s. 7200941175 1144,91 36677281 2.3.2021 2021154 5.3.2021 16.3.2021 5.3.2021 1144,91 19.3.2021 19.3.2021 7200941175 elektrina ocu 2021154   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021155 ZE energia a.s. 7112108904 62,71 36677281 2.3.2021 2021155 5.3.2021 16.3.2021 5.3.2021 62,71 19.3.2021 19.3.2021 7112108904 elektrina TJ 2021155   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021156 ZE energia a.s. 7200941631 1919,58 36677281 3.3.2021 2021156 8.3.2021 17.3.2021 8.3.2021 1919,58 19.3.2021 19.3.2021 7200941631 elektrina mš 2021156   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021157 ZE energia a.s. 7141490263 211,33 36677281 3.3.2021 2021157 8.3.2021 17.3.2021 8.3.2021 211,33 19.3.2021 19.3.2021 7141490263 elektrina KD 2021157   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021158 Enel s.r.o. 2111000071 413,28 44553412 1.3.2021 2021158 8.3.2021 15.3.2021 8.3.2021 413,28 19.3.2021 19.3.2021 2111000071 prev. údržba elektrina 2021158 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021159 Enel s.r.o. 2111000070 1396,34 44553412 1.3.2021 2021159 8.3.2021 15.3.2021 8.3.2021 1396,34 19.3.2021 19.3.2021 2111000070 prev. údržba elektrina 2021159 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021160 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120003350 692,54 36550949 28.2.2021 2021160 8.3.2021 22.3.2021 8.3.2021 692,54 15.3.2021 15.3.2021 8120003350 voda 15 bj 2021160 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021161 Lekomas s.r.o. 421027 347,60 36265110 8.3.2021 2021161 8.3.2021 22.3.2021 8.3.2021 347,60 15.3.2021 15.3.2021 421027 preprava kont autom 2021161 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021162 Lumberjack arboristika s.r.o. 2021003 700,00 51261430 28.2.2021 2021162 8.3.2021 10.3.2021 8.3.2021 700,00 3.6.2021 3.6.2021 2021003 výrub stromov 2021162 2121195538 930 36 Benková Potôň 300 Horná Potôň   SK2121195538
2021163 OSP Danubius DS, s.r.o. 210009 1598,40 36231738 28.2.2021 2021163 8.3.2021 14.3.2021 8.3.2021 1598,40 17.5.2021 17.5.2021 210009 stav. dozor CIZS 2021163 2020197025 931 01 Bratislavská 37 Šamorín   SK2020197025
2021164 Správa a údržba ciest TTSK 20210069 227,26 37847783 26.2.2021 2021164 8.3.2021 28.3.2021 8.3.2021 227,26 8.4.2021 8.4.2021 20210069 prenájom 2021164 2021777516 917 01 Bulharská 39 Trnava   SK2021777516
2021165 Správa a údržba ciest TTSK 20210056 32,00 37847783 25.2.2021 2021165 8.3.2021 27.3.2021 8.3.2021 32,00 8.4.2021 8.4.2021 20210056 prenájom 2021165 2021777516 917 01 Bulharská 39 Trnava   SK2021777516
2021166 DAMEDIS s.r.o. 00078 96,60 47864249 4.3.2021 2021166 8.3.2021 18.3.2021 8.3.2021 96,60 15.4.2021 15.4.2021 00078 tonery 2021166 2024122210 960 01 Kukučínova 6571 Zvolen   SK2024122210
2021167 WebHouse, s.r.o. 2109822 18,48 36743852 28.2.2021 2021167 8.3.2021 14.3.2021 8.3.2021 18,48 8.3.2021 8.3.2021 2109822 webhosting služby 2021167 2022329705 917 01 Paulínska 20 Trnava   SK2022329705
2021168 Beata Kvardová 52021 1489,00 41111826 8.3.2021 2021168 8.3.2021 15.3.2021 8.3.2021 1489,00 10.3.2021 10.3.2021 52021 spracov dát 2021168 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021169 Tibor Kvarda 52021 1395,00 37161064 8.3.2021 2021169 8.3.2021 15.3.2021 8.3.2021 1395,00 10.3.2021 10.3.2021 52021 oprava kov. prvkov 2021169 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021170 UP Slovensko s.r.o. 121021257 3439,84 31396674 8.3.2021 2021170 8.3.2021 8.3.2021 8.3.2021 3439,84 5.3.2021 5.3.2021 121021257 jedálne kupóny 2021170 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2021171 Slovak Telekom, a.s. 8278861967 357,13 35763469 1.3.2021 2021171 9.3.2021 18.3.2021 9.3.2021 357,13 19.3.2021 19.3.2021 8278861967 mobil 2021171 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021172 Slovak Telekom, a.s. 8278789659 176,84 35763469 1.3.2021 2021172 9.3.2021 18.3.2021 9.3.2021 176,84 19.3.2021 19.3.2021 8278789659 telefon 2021172 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021173 Slovak Telekom, a.s. 8278816340 32,35 35763469 1.3.2021 2021173 9.3.2021 18.3.2021 9.3.2021 32,35 19.3.2021 19.3.2021 8278816340 telefon 2021173 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021174 Slovak Telekom, a.s. 8278766302 137,35 35763469 1.3.2021 2021174 9.3.2021 18.3.2021 9.3.2021 137,35 19.3.2021 19.3.2021 8278766302 telefon 2021174 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021175 Slovak Telekom, a.s. 8278816305 225,83 35763469 1.3.2021 2021175 9.3.2021 18.3.2021 9.3.2021 225,83 19.3.2021 19.3.2021 8278816305 telefon 2021175 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021176 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143018444 36,00 31318762 28.2.2021 2021176 11.3.2021 14.3.2021 11.3.2021 36,00 8.4.2021 8.4.2021 0143018444 odvoz kuch. odpadu 2021176 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2021177 Lindström 2147242 19,78 35742364 3.3.2021 2021177 11.3.2021 17.3.2021 11.3.2021 19,78 8.4.2021 8.4.2021 2147242 prenájom rohoží 2021177 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2021178 Nemocnica s poliklinikou DS 213600240 183,93 44455356 5.3.2021 2021178 11.3.2021 19.3.2021 11.3.2021 183,93 23.11.2021 23.11.2021 213600240 nájom klub dôchod. 2021178 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2021179 VT Project & Consulting s.r.o. 05032021 1200,00 52203077 5.3.2021 2021179 11.3.2021 5.4.2021 11.3.2021 1200,00 3.6.2021 3.6.2021 05032021 projekt zníž energ. nároč zš 2021179 2120968795 927 01 Gen L. Svobodu 1860 Šaľa 1860/6  
2021180 Janette Marczibál - CONNECT 20212115 412,84 34454730 11.3.2021 2021180 11.3.2021 18.3.2021 11.3.2021 412,84 7.5.2021 7.5.2021 20212115 kanc. potreby 2021180 1020266896 924 01 Jas Galanta 937/6 SK1020266896
2021181 Lekomas s.r.o. 421030 360,82 36265110 15.3.2021 2021181 15.3.2021 29.3.2021 15.3.2021 360,82 15.3.2021 15.3.2021 421030 preprava kont autom 2021181 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021182 EKOTEC spol. s r.o. 2100198 193,20 00687022 9.3.2021 2021182 15.3.2021 23.3.2021 15.3.2021 193,20 2.7.2021 2.7.2021 2100198 kontrola dets. ihriska 2021182 2020840217 841 03 Lamačská cesta Bratislava 20 SK2020840217
2021183 Karol Spechtenhauser 022021 2349,00 40702791 16.3.2021 2021183 16.3.2021 30.3.2021 23.3.2021 2349,00 1.4.2021 1.4.2021 022021 maliarske práce ŠJ 2021183 1046343089 821 07 Železničná 84 Bratislava    
2021184 Bellimpex s.r.o. 20210044 404,00 36705390 9.3.2021 2021184 16.3.2021 23.3.2021 16.3.2021 404,00 26.5.2021 26.5.2021 20210044 oprava meračov rýchlosti 2021184 2022286629 943 01 Kossúthova Štúrovo 6 SK2022286629
2021185 Ajpek Ján 202120011 1085,40 32311028 7.3.2021 2021185 15.3.2021 21.3.2021 15.3.2021 1085,40 19.3.2021 19.3.2021 202120011 občerstvenie testovanie 2021185 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021186 Ajpek Ján 202120012 1081,20 32311028 15.3.2021 2021186 16.3.2021 29.3.2021 16.3.2021 1081,20 23.3.2021 23.3.2021 202120012 občerstvenie testovanie 2021186 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021187 AGRIPENT, s.r.o. 210047 74,76 35703512 15.3.2021 2021187 18.3.2021 29.3.2021 18.3.2021 74,76     210047 kamenivo 2021187 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021188 ASK Digital s.r.o. 20210006 800,00 52210227 9.3.2021 2021188 18.3.2021 23.3.2021 18.3.2021 800,00 12.4.2021 12.4.2021 20210006 sprostr. činnosť 2021188 2120955903 900 91 Gaštanová Limbach 8  
2021189 Gopnik, s.r.o. 2100041 260,00 45331774 18.3.2021 2021189 18.3.2021 1.4.2021 18.3.2021 260,00 8.4.2021 8.4.2021 2100041 respirátory 2021189 2022958102 925 06 178 Čierna Voda   SK2022958102
2021190 Najstrecha, s.r.o. 2021006 22117,20 46996346 19.3.2021 2021190 19.3.2021 26.3.2021 19.3.2021 22117,20 30.3.2021 30.3.2021 2021006 vybud. hydroizol. striech 2021190 2023700624 900 44 Veterná 28 Tomášov   SK2023700624
2021191 MEVA - SK, s.r.o. 2101684 235,20 31681051 15.3.2021 2021191 19.3.2021 29.3.2021 19.3.2021 235,20 5.5.2021 5.5.2021 2101684 kolesá na nádoby TKO 2021191 2020500724 049 51 Krátka 574 Brzotín   SK2020500724
2021192 EL-KT s.r.o. 202113 2400,00 46912738 11.3.2021 2021192 18.3.2021 18.3.2021 18.3.2021 2400,00 23.3.2021 23.3.2021 202113 elektr. skriňa ZDR 2021192 2023726815 930 03 Šipošovské Kračany Kostolné Kračany 298  
2021193 Fidelity Trade, s.r.o. 20210117 210,00 50254081 2.3.2021 2021193 16.3.2021 16.3.2021 16.3.2021 210,00 15.4.2021 15.4.2021 20210117 odvoz biologického odpadu 2021193 2120245875 917 01 Kornela Mahra 3 Trnava   SK2120245875
2021194 OVeS, s.r.o. 2021004 600,00 44038712 18.3.2021 2021194 18.3.2021 1.4.2021 18.3.2021 600,00 22.3.2021 22.3.2021 2021004 spracov. analýzy 2021194 2022581726 930 37 Veľký Lég 615 Lehnice   SK2022581726
2021195 Lekomas s.r.o. 421035 474,42 36265110 22.3.2021 2021195 22.3.2021 5.4.2021 22.3.2021 474,42 23.3.2021 23.3.2021 421035 preprava kont autom 2021195 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021196 Lekomas s.r.o. 421036 460,09 36265110 22.3.2021 2021196 22.3.2021 5.4.2021 22.3.2021 460,09 23.3.2021 23.3.2021 421036 prenájom lisu 2021196 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021197 Lekomas s.r.o. 421037 627,48 36265110 22.3.2021 2021197 22.3.2021 5.4.2021 22.3.2021 627,48 23.3.2021 23.3.2021 421037 prenájom kosačiek 2021197 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021198 Lekomas s.r.o. 421038 160,40 36265110 23.3.2021 2021198 23.3.2021 6.4.2021 23.3.2021 160,40 23.3.2021 23.3.2021 421038 preprava kont. autom 2021198 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021199 AUTO IMPEX spol. s r.o. 123621000 339,00 17329477 15.3.2021 2021199 23.3.2021 29.3.2021 23.3.2021 339,00 1.4.2021 1.4.2021 123621000 pravidelná kontrola Iveco has. auto 2021199 2020342027 821 07 Vlčie hrdlo 68 Bratislava   SK2020342027
2021200 TALAMON, s.r.o. 21047 29,98 36274968 19.3.2021 2021200 23.3.2021 3.4.2021 23.3.2021 29,98 23.6.2021 23.6.2021 21047 knihy 2021200 2022054364 929 01 Biskupa Kondého 5138 Dunajská Streda 32 SK2022054364
2021201 MELAV, s.r.o. 2021151 162,84 47756012 23.3.2021 2021201 23.3.2021 6.4.2021 23.3.2021 162,84 11.8.2021 11.8.2021 2021151 váhárske práce 2021201 2024083457 930 04 Trstená na Ostrove 241 Trstená na Ostrove   SK2024083457
2021202 Základná škola 032021 198,40 36094102 17.3.2021 2021202 23.3.2021 25.3.2021 23.3.2021 198,40 7.5.2021 7.5.2021 032021 voda stočné šj 2021202 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2021203 Základná škola 042021 198,40 36094102 17.3.2021 2021203 23.3.2021 25.3.2021 23.3.2021 198,40 7.5.2021 7.5.2021 042021 voda stočné šj 2021203 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2021204 GULÁZSI, s.r.o. 2021298 836,04 51929724 19.3.2021 2021204 23.3.2021 2.4.2021 23.3.2021 836,04 23.7.2021 23.7.2021 2021298 odvoz odpadu testovanie 2021204 2120836267 929 01 Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda   SK2120836267
2021205 BISO Schattenecker, s.r.o. 211000027 405,29 36747343 19.3.2021 2021205 25.3.2021 2.4.2021 25.3.2021 405,29 15.4.2021 15.4.2021 211000027 oprava volvo 2021205 2022361649 974 01 Horná Banská Bystrica 70/13 SK2022361649
2021206 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 56,46 35697270 23.3.2021 2021206 25.3.2021 6.4.2021 25.3.2021 56,46 25.4.2021 25.4.2021 0008893034 telefón 2021206 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2021207 Štátna ochrana prírody 1310591 35,00 17058520 15.3.2021 2021207 25.3.2021 5.4.2021 25.3.2021 35,00 25.4.2021 25.4.2021 1310591 potvrdenie k projektu 2021207 2021526188 974 01 Tajovského 28B Banská Bystrica   SK2021526188
2021208 3code s.r.o. 20210023 102,00 52787711 28.2.2021 2021208 25.3.2021 14.3.2021 25.3.2021 102,00 26.3.2021 26.3.2021 20210023 kyber. bezpečnosť 2021208 2121142485 931 01 Gazdovský rad 32 Šamorín   SK2121142485
2021209 Ajpek Ján 202120013 1099,20 32311028 21.3.2021 2021209 25.3.2021 4.4.2021 25.3.2021 1099,20 1.4.2021 1.4.2021 202120013 občerstvenie testovanie 2021209 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021210 Beata Kvardová 062021 1485,00 41111826 26.3.2021 2021210 26.3.2021 2.4.2021 26.3.2021 1485,00 29.3.2021 29.3.2021 062021 spracov. dát 2021210 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021211 Tibor Kvarda 062021 995,00 37161064 26.3.2021 2021211 26.3.2021 2.4.2021 26.3.2021 995,00 29.3.2021 29.3.2021 062021 oprava kovových prvkov 2021211 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021212 3code s.r.o. 20210035 102,00 52787711 28.3.2021 2021212 28.3.2021 11.4.2021 28.3.2021 102,00 17.6.2021 17.6.2021 20210035 kyber. bezpečnosť 2021212 2121142485 931 01 Gazdovský rad 32 Šamorín   SK2121142485
2021213 Janette Marczibál - CONNECT 20212149 100,00 34454730 25.3.2021 2021213 25.3.2021 1.4.2021 25.3.2021 100,00 26.5.2021 26.5.2021 20212149 kanc. potreby 2021213 1020266896 924 01 Jas Galanta 937/6 SK1020266896
2021214 ARCHITECTURAL&BUILDING  MANAGEMENT,s.r.o 040321 5400,00 35893303 25.3.2021 2021214 25.3.2021 8.4.2021 25.3.2021 5400,00 26.4.2021 26.4.2021 040321 PD zubná klinika Lehnice 2021214 2021860247 900 01 Podhorská 12 Modra   SK2021860247
2021215 Lekomas s.r.o. 421041 388,08 36265110 29.3.2021 2021215 29.3.2021 12.4.2021 29.3.2021 388,08 30.3.2021 30.3.2021 421041 preprava kont. autom 2021215 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021216 JUDr. Ildikó Uleklová 202103032 200,00 50170597 3.3.2021 2021216 29.3.2021 10.3.2021 29.3.2021 200,00 16.7.2021 16.7.2021 202103032 právne služby 2021216 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2021217 BISO Schattenecker, s.r.o. 21000041 672,29 36747343 26.3.2021 2021217 31.3.2021 9.4.2021 31.3.2021 672,29 28.4.2021 28.4.2021 21000041 oprava volvo 2021217 2022361649 974 01 Horná Banská Bystrica 70/13 SK2022361649
2021218 UP Slovensko s.r.o. 121028460 3002,66 31396674 7.4.2021 2021218 7.4.2021 7.4.2021 7.4.2021 3002,66 6.4.2021 6.4.2021 121028460 jedálne kupóny 2021218 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2021219 OSP Danubius DS, s.r.o. 210018 1598,40 36231738 31.3.2021 2021219 7.4.2021 14.4.2021 7.4.2021 1598,40 11.8.2021 11.8.2021 210018 stav. dozor CIZS 2021219 2020197025 931 01 Bratislavská 37 Šamorín   SK2020197025
2021220 Enel s.r.o. 2111000118 413,28 44553412 1.4.2021 2021220 8.4.2021 14.4.2021 8.4.2021 413,28 21.4.2021 21.4.2021 2111000118 prev. údržba elektr. 2021220 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021221 Enel s.r.o. 2111000117 1396,34 44553412 1.4.2021 2021221 8.4.2021 14.4.2021 8.4.2021 1396,34 21.4.2021 21.4.2021 2111000117 prev. údržba elektr 2021221 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021222 ZE energia a.s. 7721283866 2387,88 36677281 6.4.2021 2021222 8.4.2021 20.4.2021 8.4.2021 2387,88 20.4.2021 20.4.2021 7721283866 elektrina 2021222   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021223 ZE energia a.s. 7721283867 273,10 36677281 6.4.2021 2021223 8.4.2021 20.4.2021 8.4.2021 273,10 21.4.2021 21.4.2021 7721283867 elektrina 2021223   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021224 ZE energia a.s. 7721283868 93,54 36677281 6.4.2021 2021224 8.4.2021 20.4.2021 8.4.2021 93,54 20.4.2021 20.4.2021 7721283868 elektrina KD, klub dôchod 2021224   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021225 ZE energia a.s. 7721284141 65,83 36677281 6.4.2021 2021225 8.4.2021 20.4.2021 8.4.2021 65,83 21.4.2021 21.4.2021 7721284141 elektrina 12 bj 2021225   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021226 ZE energia a.s. 7721284152 71,14 36677281 6.4.2021 2021226 8.4.2021 20.4.2021 8.4.2021 71,14 21.4.2021 21.4.2021 7721284152 elektrina zdr. 2021226   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021227 ZE energia a.s. 7721284160 12,10 36677281 6.4.2021 2021227 8.4.2021 20.4.2021 8.4.2021 12,10 21.4.2021 21.4.2021 7721284160 elektrina hops. dvor 2021227   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021228 ZE energia a.s. 7721284283 10,00 36677281 6.4.2021 2021228 8.4.2021 20.4.2021 8.4.2021 10,00 21.4.2021 21.4.2021 7721284283 elektrina 2021228   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021229 ZE energia a.s. 7721284300 43,19 36677281 6.4.2021 2021229 8.4.2021 20.4.2021 8.4.2021 43,19 21.4.2021 21.4.2021 7721284300 elektrina 2021229   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021230 ZE energia a.s. 7721284367 80,00 36677281 6.4.2021 2021230 8.4.2021 20.4.2021 8.4.2021 80,00 21.4.2021 21.4.2021 7721284367 elektrina 2021230   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021231 ZE energia a.s. 7671853345 50,00 36677281 5.4.2021 2021231 8.4.2021 19.4.2021 8.4.2021 50,00 21.4.2021 21.4.2021 7671853345 elektr KD 2021231   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021232 Slovak Telekom, a.s. 8280660433 225,83 35763469 1.4.2021 2021232 8.4.2021 19.4.2021 8.4.2021 225,83 21.4.2021 21.4.2021 8280660433 telefon 2021232 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021233 Slovak Telekom, a.s. 8280607048 137,35 35763469 1.4.2021 2021233 8.4.2021 19.4.2021 8.4.2021 137,35 21.4.2021 21.4.2021 8280607048 telefon 2021233 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021234 Galileo Corporation s.r.o. 21010199 478,80 47192941 1.2.2021 2021234 1.5.2021 15.2.2021 1.5.2021 478,80 5.5.2021 5.5.2021 21010199 web stránka 2021234 2023788745 811 04 Boženy Ňemcovej 8 Bratislava   SK2023788745
2021235 Slovak Telekom, a.s. 8280635214 251,80 35763469 1.4.2021 2021235 8.4.2021 19.4.2021 8.4.2021 251,80 21.4.2021 21.4.2021 8280635214 telefon 2021235 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021236 Slovak Telekom, a.s. 8280660458 32,35 35763469 1.4.2021 2021236 8.4.2021 19.4.2021 8.4.2021 32,35 21.4.2021 21.4.2021 8280660458 telefon 2021236 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021237 Slovak Telekom, a.s. 8280701692 354,37 35763469 1.4.2021 2021237 8.4.2021 19.4.2021 8.4.2021 354,37 21.4.2021 21.4.2021 8280701692 mobil 2021237 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021238 Lindström 2154704 19,78 35742364 31.3.2021 2021238 8.4.2021 14.4.2021 8.4.2021 19,78 22.4.2021 22.4.2021 2154704 prenájom rohoží 2021238 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2021239 VT Project & Consulting s.r.o. 11042021 960,00 52203077 1.4.2021 2021239 8.4.2021 1.5.2021 8.4.2021 960,00 3.6.2021 3.6.2021 11042021 spracov projektu 2021239 2120968795 927 01 Gen L. Svobodu 1860 Šaľa 1860/6  
2021240 Tempo Kondela, s.r.o. 2110112980 1162,06 36409154 31.3.2021 2021240 31.3.2021 31.3.2021 31.3.2021 1162,06 29.3.2021 29.3.2021 2110112980 učebné pomôcky 2021240 2020130035 010 01 Vojtaššákova 893 Žilina   SK2020130035
2021241 SPP a.s. 8765284220 557,00 35815256 1.4.2021 2021241 6.4.2021 15.4.2021 6.4.2021 557,00 21.4.2021 21.4.2021 8765284220 plyn KD 2021241   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021242 SPP a.s. 8765284221 715,00 35815256 1.4.2021 2021242 6.4.2021 15.4.2021 6.4.2021 715,00 21.4.2021 21.4.2021 8765284221 plyn ocu 2021242   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021243 SPP a.s. 8765284222 371,00 35815256 1.4.2021 2021243 6.4.2021 15.4.2021 6.4.2021 371,00 21.4.2021 21.4.2021 8765284222 plyn zdr 2021243   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021244 SPP a.s. 8765284223 4,00 35815256 1.4.2021 2021244 6.4.2021 15.4.2021 6.4.2021 4,00 21.4.2021 21.4.2021 8765284223 plyn pohr. 2021244   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021245 SPP a.s. 8765284224 300,00 35815256 1.4.2021 2021245 27.4.2021 15.4.2021 27.4.2021 300,00 21.4.2021 21.4.2021 8765284224 plyn lekáreň 2021245   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021246 SPP a.s. 8765284225 763,00 35815256 1.4.2021 2021246 6.4.2021 15.4.2021 6.4.2021 763,00 21.4.2021 21.4.2021 8765284225 plyn mš 2021246   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021247 SPP a.s. 8765284226 241,00 35815256 1.4.2021 2021247 6.4.2021 15.4.2021 6.4.2021 241,00 21.4.2021 21.4.2021 8765284226 plyn TJ 2021247   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021248 SPP a.s. 8765284227 851,00 35815256 1.4.2021 2021248 6.4.2021 15.4.2021 6.4.2021 851,00 21.4.2021 21.4.2021 8765284227 plyn 15 bj 2021248   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021249 SPP a.s. 8765284608 599,00 35815256 1.4.2021 2021249 6.4.2021 15.4.2021 6.4.2021 599,00 21.4.2021 21.4.2021 8765284608 plyn 12 bj 2021249   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021250 Ing. Peter Šandal 07121 80,00 40027643 31.3.2021 2021250 6.4.2021 7.4.2021 6.4.2021 80,00     07121 požiarne služby 2021250 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2021251 Lekomas s.r.o. 421044 220,42 36265110 6.4.2021 2021251 6.4.2021 20.4.2021 6.4.2021 220,42 14.4.2021 14.4.2021 421044 preprava kont autom 2021251 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021252 Lekomas s.r.o. 421048 210,00 36265110 6.4.2021 2021252 6.4.2021 20.4.2021 6.4.2021 210,00 7.4.2021 7.4.2021 421048 preprava kont autom 2021252 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021253 Takács Tibor 2021023 801,40 43682561 28.3.2021 2021253 6.4.2021 11.4.2021 6.4.2021 801,40 20.4.2021 20.4.2021 2021023 kontrola komínov 2021253 1040549774 930 13 Chladná ulica 644 Trhová Hradská 4  
2021254 Takács Tibor 2021022 96,50 43682561 28.3.2021 2021254 6.4.2021 11.4.2021 6.4.2021 96,50 20.4.2021 20.4.2021 2021022 kontrola komínov 2021254 1040549774 930 13 Chladná ulica 644 Trhová Hradská 4  
2021255 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2100076 6980,63 34074694 31.3.2021 2021255 6.4.2021 15.4.2021 6.4.2021 6980,63 13.5.2021 13.5.2021 2100076 uloženie TKO 2021255 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021256 Ajpek Ján 202120015 1088,40 32311028 31.3.2021 2021256 6.4.2021 14.4.2021 6.4.2021 1088,40 9.4.2021 9.4.2021 202120015 občerstvenie testovanie 2021256 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021257 Ajpek Ján 202120018 718,08 32311028 3.4.2021 2021257 6.4.2021 17.4.2021 6.4.2021 718,08 16.4.2021 16.4.2021 202120018 občerstvenie testovanie 2021257 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021258 Tibor Kvarda 72021 1395,00 37161064 6.4.2021 2021258 6.4.2021 12.4.2021 6.4.2021 1395,00 8.4.2021 8.4.2021 72021 oprava kov prvkov 2021258 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021259 Beata Kvardová 72021 1496,00 41111826 6.4.2021 2021259 6.4.2021 12.4.2021 6.4.2021 1496,00 8.4.2021 8.4.2021 72021 spracov. dát 2021259 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021260 Lekomas s.r.o. 421049 187,20 36265110 7.4.2021 2021260 7.4.2021 21.4.2021 7.4.2021 187,20 14.4.2021 14.4.2021 421049 preprava kont autom 2021260 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021261 ZE energia a.s. 7240707497 125,92 36677281 6.4.2021 2021261 9.4.2021 20.4.2021 9.4.2021 125,92 21.4.2021 21.4.2021 7240707497 elektrina TJ 2021261   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021262 ZE energia a.s. 7171197237 231,47 36677281 6.4.2021 2021262 9.4.2021 20.4.2021 9.4.2021 231,47 21.4.2021 21.4.2021 7171197237 elektrina KD 2021262   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021263 ZE energia a.s. 7171197237 1616,19 36677281 6.4.2021 2021263 9.4.2021 20.4.2021 9.4.2021 1616,19 21.4.2021 21.4.2021 7171197237 elektrina mš 2021263   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021264 ZE energia a.s. 7220828568 908,80 36677281 6.4.2021 2021264 9.4.2021 20.4.2021 9.4.2021 908,80 21.4.2021 21.4.2021 7220828568 elektrina ocu 2021264   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021265 ZE energia a.s. 7200942475 696,51 36677281 6.4.2021 2021265 9.4.2021 20.4.2021 9.4.2021 696,51 21.4.2021 21.4.2021 7200942475 VO janák 2021265   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021266 ZE energia a.s. 7200942474 380,54 36677281 6.4.2021 2021266 9.4.2021 20.4.2021 9.4.2021 380,54 21.4.2021 21.4.2021 7200942474 VO sása 2021266   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021267 ZE energia a.s. 717119723 378,10 36677281 6.4.2021 2021267 9.4.2021 20.4.2021 9.4.2021 378,10 21.4.2021 21.4.2021 717119723 elektrina mš 2021267   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021268 Amire  s.r.o. 202104008 400,00 50354540 1.4.2021 2021268 9.4.2021 15.4.2021 9.4.2021 400,00 15.4.2021 15.4.2021 202104008 služby VO 2021268 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2021269 JUDr. Ildikó Uleklová 202104012 200,00 50170597 1.4.2021 2021269 12.4.2021 8.4.2021 12.4.2021 200,00 29.11.2021 29.11.2021 202104012 právne služby 2021269 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2021270 Nemocnica s poliklinikou DS 213600319 183,93 44455356 6.4.2021 2021270 12.4.2021 20.4.2021 12.4.2021 183,93 23.11.2021 23.11.2021 213600319 nájom klub dôchod. 2021270 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2021271 VERLAG DASHOFER 21002090 509,88 35730129 19.3.2021 2021271 12.4.2021 9.12.2021 12.4.2021 509,88 30.12.2021 30.12.2021 21002090 predplatne ocu 2021271 2020251101 811 01 Železničiarska Bratislava 13 SK2020251101
2021272 Lekomas s.r.o. 421050 374,40 36265110 12.4.2021 2021272 12.4.2021 26.4.2021 12.4.2021 374,40 14.4.2021 14.4.2021 421050 preprava kont autom 2021272 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021273 AGRIPENT, s.r.o. 210070 144,00 35703512 1.4.2021 2021273 13.4.2021 15.4.2021 13.4.2021 144,00     210070 práce s new holland 2021273 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021274 Fidelity Trade, s.r.o. 20210205 210,00 50254081 7.4.2021 2021274 13.4.2021 21.4.2021 13.4.2021 210,00 5.5.2021 5.5.2021 20210205 odvoz biolog. odpadu 2021274 2120245875 917 01 Kornela Mahra 3 Trnava   SK2120245875
2021275 Lekomas s.r.o. 421052 140,40 36265110 14.4.2021 2021275 14.4.2021 28.4.2021 14.4.2021 140,40 14.4.2021 14.4.2021 421052 preprava kont autom 2021275 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021276 Lekomas s.r.o. 421053 288,00 36265110 14.4.2021 2021276 14.4.2021 28.4.2021 14.4.2021 288,00 14.4.2021 14.4.2021 421053 preprava autobusom 2021276 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021277 Lekomas s.r.o. 421054 160,03 36265110 14.4.2021 2021277 14.4.2021 28.4.2021 14.4.2021 160,03 14.4.2021 14.4.2021 421054 prenájom lisu 2021277 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021278 Janette Marczibál - CONNECT 20212191 392,80 34454730 14.4.2021 2021278 14.4.2021 21.4.2021 14.4.2021 392,80 26.5.2021 26.5.2021 20212191 kanc. potreby 2021278 1020266896 924 01 Jas Galanta 937/6 SK1020266896
2021279 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143018810 36,00 31318762 31.3.2021 2021279 14.4.2021 14.4.2021 14.4.2021 36,00 7.5.2021 7.5.2021 0143018810 odvoz kuch odpadu 2021279 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2021280 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 312100026 1858,12 36550949 31.3.2021 2021280 14.4.2021 26.4.2021 14.4.2021 1858,12 21.4.2021 21.4.2021 312100026 voda 2021280 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021281 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120006328 3611,52 36550949 31.3.2021 2021281 14.4.2021 26.4.2021 14.4.2021 3611,52 21.4.2021 21.4.2021 8120006328 voda BNŠ 2021281 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021282 FEREX s.r.o. 213302 1700,00 17682258 15.4.2021 2021282 15.4.2021 29.4.2021 15.4.2021 1700,00 6.8.2021 6.8.2021 213302 nádoby TKO 2021282 2020405156 949 01 Vodná 23 Nitra   SK2020405156
2021283 AGRA s.r.o. 21010488 2610,00 36382914 12.4.2021 2021283 15.4.2021 26.4.2021 15.4.2021 2610,00 18.5.2021 18.5.2021 21010488 oprava bobcat 2021283 2020119717 036 01 Langsfeldova 5402 Martin 1 SK2020119717
2021284 Slovenská Legálna Metrológia 521307159 90,00 0037954521 13.4.2021 2021284 15.4.2021 13.5.2021 15.4.2021 90,00 7.5.2021 7.5.2021 521307159 váhy overenie šj 2021284 2021921880 974 01 Hviezdoslavova 31 Banská Bystrica   SK2021921880
2021285 Ajpek Ján 202120019 772,08 32311028 10.4.2021 2021285 15.4.2021 24.4.2021 15.4.2021 772,08 6.5.2021 6.5.2021 202120019 občerstvenie testovanie 2021285 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021286 Euro SMS s.r.o. 8210400661 600,00 46166939 16.4.2021 2021286 16.4.2021 30.4.2021 16.4.2021 600,00 16.4.2021 16.4.2021 8210400661 sms kredit 2021286 2023291325 831 02 Račianska Bratislava 96 SK2023291325
2021287 Lekomas s.r.o. 421057 310,14 36265110 19.4.2021 2021287 19.4.2021 3.5.2021 19.4.2021 310,14 21.4.2021 21.4.2021 421057 preprava kont autom 2021287 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021288 Ákos Pokstaller 210100006 120,00 42155151 20.4.2021 2021288 20.4.2021 4.5.2021 20.4.2021 120,00     210100006 servis okien 655 bj 2021288 1080141865 930 37 Veľký Lég 729 Lehnice   SK1080141865
2021289 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 56,46 35697270 23.4.2021 2021289 27.4.2021 7.5.2021 27.4.2021 56,46 1.4.2021 1.4.2021 0008893034 telefon 2021289 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2021290 PS Agentúra s.r.o. 2021015 2580,00 47383429 22.3.2021 2021290 6.4.2021 6.4.2021 6.4.2021 2580,00 20.4.2021 20.4.2021 2021015 vo CIZS 2021290 2023877834 065 46 Malý Lipník 123 Malý Lipník   SK2023877834
2021291 ZE energia a.s. 7112136818 30,54 36677281 18.4.2021 2021291 22.4.2021 3.5.2021 22.4.2021 30,54 7.5.2021 7.5.2021 7112136818 elektrina 2021291   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021292 Ajpek Ján 202120020 727,08 32311028 17.4.2021 2021292 22.4.2021 1.5.2021 22.4.2021 727,08 29.4.2021 29.4.2021 202120020 občertsvenie testovanie 2021292 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021293 Lekomas s.r.o. 421061 280,80 36265110 21.4.2021 2021293 22.4.2021 5.5.2021 22.4.2021 280,80 26.4.2021 26.4.2021 421061 preprava žiaci 2021293 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021294 Lekomas s.r.o. 421060 627,48 36265110 23.4.2021 2021294 23.4.2021 7.5.2021 23.4.2021 627,48 26.4.2021 26.4.2021 421060 prenájom kosačiek 2021294 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021295 Lekomas s.r.o. 421063 187,20 36265110 26.4.2021 2021295 26.4.2021 10.5.2021 26.4.2021 187,20 26.4.2021 26.4.2021 421063 preprava kont autom 2021295 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021296 VT Project & Consulting s.r.o. 24042021 600,00 52203077 20.4.2021 2021296 23.4.2021 20.5.2021 23.4.2021 600,00 3.6.2021 3.6.2021 24042021 spracov. projektu sport 2021296 2120968795 927 01 Gen L. Svobodu 1860 Šaľa 1860/6  
2021297 ZE energia a.s. 7171204509 2,90 36677281 22.4.2021 2021297 27.4.2021 6.5.2021 27.4.2021 2,90 7.5.2021 7.5.2021 7171204509 vyúčtov. elektr. 1504 bj 2021297   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021298 TALAMON, s.r.o. 21108 14,99 36274968 23.4.2021 2021298 27.4.2021 7.5.2021 27.4.2021 14,99 23.6.2021 23.6.2021 21108 publikácia ocu 2021298 2022054364 929 01 Biskupa Kondého 5138 Dunajská Streda 32 SK2022054364
2021299 Centrum polygrafických služieb 1560011089 34,12 42272360 20.4.2021 2021299 27.4.2021 20.5.2021 27.4.2021 34,12 10.5.2021 10.5.2021 1560011089 tlačivá regob 2021299 2023821206 831 01 Sklabinská 1 Bratislava   SK2023821206
2021300 3code s.r.o. 20210062 102,00 52787711 28.4.2021 2021300 28.4.2021 12.5.2021 28.4.2021 102,00 17.6.2021 17.6.2021 20210062 kyber bezpečnosť 2021300 2121142485 931 01 Gazdovský rad 32 Šamorín   SK2121142485
2021301 GULÁZSI, s.r.o. 2021519 588,00 51929724 23.4.2021 2021301 28.4.2021 7.5.2021 28.4.2021 588,00     2021519 odvoz biolog. kontam. odpadu 2021301 2120836267 929 01 Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda   SK2120836267
2021302 Mgr. Zuzana Tubaová 92153 72,00 34536981 21.4.2021 2021302 30.4.2021 30.4.2021 30.4.2021 72,00 13.5.2021 13.5.2021 92153 CD 2021302 1025197613 841 05 Hlaváčikova 25 Bratislava    
2021303 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120009401 71,75 36550949 28.4.2021 2021303 30.4.2021 14.5.2021 30.4.2021 71,75 27.5.2021 27.5.2021 8120009401 voda 1504 bj 2021303 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021304 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120009290 833,53 36550949 28.4.2021 2021304 30.4.2021 14.5.2021 30.4.2021 833,53 27.5.2021 27.5.2021 8120009290 voda 726 bj 2021304 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021305 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120009289 1089,94 36550949 28.4.2021 2021305 30.4.2021 14.5.2021 30.4.2021 1089,94 11.6.2021 11.6.2021 8120009289 voda 791 bj 2021305 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021306 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120009288 1218,30 36550949 28.4.2021 2021306 30.4.2021 14.5.2021 30.4.2021 1218,30 11.6.2021 11.6.2021 8120009288 voda 792 bj 2021306 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021307 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120009210 -55,74 36550949 28.4.2021 2021307 30.4.2021 14.5.2021 30.4.2021 -55,74 5.5.2021 5.5.2021 8120009210 voda TJ 2021307 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021308 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120009209 256,63 36550949 28.4.2021 2021308 30.4.2021 14.5.2021 30.4.2021 256,63 27.5.2021 27.5.2021 8120009209 voda 15 bj 2021308 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021309 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120009208 309,69 36550949 28.4.2021 2021309 30.4.2021 14.5.2021 30.4.2021 309,69 27.5.2021 27.5.2021 8120009208 voda ocu 2021309 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021310 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120009207 -135,22 36550949 28.4.2021 2021310 30.4.2021 14.5.2021 30.4.2021 -135,22 5.5.2021 5.5.2021 8120009207 voda KD 2021310 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021311 Lekomas s.r.o. 421067 501,22 36265110 3.5.2021 2021311 3.5.2021 17.5.2021 3.5.2021 501,22 10.5.2021 10.5.2021 421067 preprava kont autom 2021311 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021312 BAPROJ 182021 1500,00 17722853 23.4.2021 2021312 30.4.2021 7.5.2021 30.4.2021 1500,00 17.5.2021 17.5.2021 182021 dozor požiar zbrojnica 2021312 1020366292 945 01 Prowazekova 8 Komárno   SK1020366292
2021313 Základná škola 052021 198,40 36094102 30.4.2021 2021313 30.4.2021 15.5.2021 30.4.2021 198,40 26.10.2021 26.10.2021 052021 voda šj 2021313 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2021314 mapa Slovakia Digital, s.r.o. 210418 2088,00 45325600 27.4.2021 2021314 29.4.2021 11.5.2021 29.4.2021 2088,00     210418 digitálna mapa obce 2021314 20229512960 821 06 Dvojkrížna 49 Bratislava   SK20229512960
2021315 Tibor Kvarda 82021 1093,00 37161064 28.4.2021 2021315 28.4.2021 5.5.2021 28.4.2021 1093,00 29.4.2021 29.4.2021 82021 oprava kov. prvkov 2021315 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021316 Beata Kvardová 82021 1496,00 41111826 28.4.2021 2021316 28.4.2021 5.5.2021 28.4.2021 1496,00 29.4.2021 29.4.2021 82021 spracov dát odpady 2021316 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021317 Zsolt Végh - PROFITENT 2021025 546,50 32310927 3.5.2021 2021317 3.5.2021 17.5.2021 3.5.2021 546,50 13.12.2021 13.12.2021 2021025 prenájom stanov testovanie 2021317 103013097 930 32   Blatná na Ostrove 256 SK103013097
2021318 Amire  s.r.o. 202105008 400,00 50354540 1.5.2021 2021318 3.5.2021 15.5.2021 3.5.2021 400,00 17.5.2021 17.5.2021 202105008 služby VO 2021318 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2021319 SPP a.s. 8697595645 557,00 35815256 1.5.2021 2021319 4.5.2021 17.5.2021 4.5.2021 557,00 20.5.2021 20.5.2021 8697595645 plyn KD 2021319   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021320 SPP a.s. 8697595646 715,00 35815256 1.5.2021 2021320 4.5.2021 17.5.2021 4.5.2021 715,00 20.5.2021 20.5.2021 8697595646 plyn ocu 2021320   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021321 SPP a.s. 8697595647 371,00 35815256 1.5.2021 2021321 4.5.2021 17.5.2021 4.5.2021 371,00 20.5.2021 20.5.2021 8697595647 plyn zdr. str. 2021321   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021322 SPP a.s. 8697595648 4,00 35815256 1.5.2021 2021322 4.5.2021 17.5.2021 4.5.2021 4,00 20.5.2021 20.5.2021 8697595648 plyn pohr. služba 2021322   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021323 SPP a.s. 8697595649 300,00 35815256 1.5.2021 2021323 4.5.2021 17.5.2021 4.5.2021 300,00 20.5.2021 20.5.2021 8697595649 plyn lekáreň 2021323   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021324 SPP a.s. 8697595650 763,00 35815256 1.5.2021 2021324 4.5.2021 17.5.2021 4.5.2021 763,00 20.5.2021 20.5.2021 8697595650 plyn MŠ 2021324   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021325 SPP a.s. 8697595651 241,00 35815256 1.5.2021 2021325 4.5.2021 17.5.2021 4.5.2021 241,00 20.5.2021 20.5.2021 8697595651 plyn TJ 2021325   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021326 SPP a.s. 8697595652 326,00 35815256 1.5.2021 2021326 4.5.2021 17.5.2021 4.5.2021 326,00 20.5.2021 20.5.2021 8697595652 plyn 15 bj 2021326   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021327 SPP a.s. 8697596026 599,00 35815256 1.5.2021 2021327 4.5.2021 17.5.2021 4.5.2021 599,00 20.5.2021 20.5.2021 8697596026 plyn 12 bj 2021327   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021328 SENTRANS s.r.o. 20210108 48,00 4387870244 30.4.2021 2021328 4.5.2021 14.5.2021 4.5.2021 48,00 6.5.2021 6.5.2021 20210108 piesok 2021328 2022497092 930 51   Veľká Paka 163 SK2022497092
2021329 Fidelity Trade, s.r.o. 20210289 210,00 50254081 3.5.2021 2021329 4.5.2021 17.5.2021 4.5.2021 210,00 20.5.2021 20.5.2021 20210289 odvoz bilog. odpadu 2021329 2120245875 917 01 Kornela Mahra 3 Trnava   SK2120245875
2021330 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2100104 5727,23 34074694 30.4.2021 2021330 5.5.2021 15.5.2021 5.5.2021 5727,23 4.6.2021 4.6.2021 2100104 uloženie odpadu 2021330 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021331 Lindström 2164446 19,78 35742364 28.4.2021 2021331 5.5.2021 12.5.2021 5.5.2021 19,78 20.5.2021 20.5.2021 2164446 prenájom rohoží 2021331 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2021332 GEOPARD s.r.o. 0362021 3700,00 52011101 29.4.2021 2021332 6.5.2021 20.5.2021 6.5.2021 3700,00 10.5.2021 10.5.2021 0362021 geo plán cyklortasa 2021332 2120863866 930 37 Sása 708 Lehnice   SK2120863866
2021333 GEOPARD s.r.o. 0372021 570,00 52011101 29.4.2021 2021333 6.5.2021 13.5.2021 6.5.2021 570,00 10.5.2021 10.5.2021 0372021 geometrické zameranie 2021333 2120863866 930 37 Sása 708 Lehnice   SK2120863866
2021334 UP Slovensko s.r.o. 121035904 3528,90 31396674 5.5.2021 2021334 5.5.2021 5.5.2021 5.5.2021 3528,90 4.5.2021 4.5.2021 121035904 jedálne kupóny 2021334 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2021335 ZE energia a.s. 7601895765 10,00 36677281 4.5.2021 2021335 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 10,00 20.5.2021 20.5.2021 7601895765 elektrina 2021335   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021336 ZE energia a.s. 7601895782 43,19 36677281 4.5.2021 2021336 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 43,19 20.5.2021 20.5.2021 7601895782 elektrinadetske ihriska 2021336   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021337 ZE energia a.s. 7601895844 50,00 36677281 4.5.2021 2021337 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 50,00 20.5.2021 20.5.2021 7601895844 elektrina 2021337   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021338 ZE energia a.s. 7601895846 80,00 36677281 4.5.2021 2021338 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 80,00 20.5.2021 20.5.2021 7601895846 elelktrina 1505 2021338   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021339 ZE energia a.s. 7621843361 50,00 36677281 3.5.2021 2021339 6.5.2021 17.5.2021 6.5.2021 50,00 20.5.2021 20.5.2021 7621843361 elektrina KD 2021339   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021340 ZE energia a.s. 7601895401 2387,88 36677281 4.5.2021 2021340 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 2387,88 18.5.2021 18.5.2021 7601895401 elektrina 2021340   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021341 ZE energia a.s. 7601895402 273,10 36677281 4.5.2021 2021341 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 273,10 20.5.2021 20.5.2021 7601895402 elektrina 2021341   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021342 ZE energia a.s. 7601895403 93,54 36677281 4.5.2021 2021342 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 93,54 18.5.2021 18.5.2021 7601895403 elektrina klub dôchod. KD 2021342   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021343 ZE energia a.s. 7601895651 65,83 36677281 4.5.2021 2021343 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 65,83 20.5.2021 20.5.2021 7601895651 elektrina 12 bj 2021343   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021344 ZE energia a.s. 7601895662 71,14 36677281 4.5.2021 2021344 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 71,14 20.5.2021 20.5.2021 7601895662 elektrina 2021344   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021345 ZE energia a.s. 7601895669 12,10 36677281 4.5.2021 2021345 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 12,10 20.5.2021 20.5.2021 7601895669 elektrina hosp. dvor 2021345   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021346 SPP a.s. 8920031977 -312,25 35815256 4.5.2021 2021346 6.5.2021 11.5.2021 6.5.2021 -312,25 11.5.2021 11.5.2021 8920031977 plyn mš 2021346   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021347 Slovak Telekom, a.s. 8282505266 34,09 35763469 1.5.2021 2021347 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 34,09 20.5.2021 20.5.2021 8282505266 telefon 2021347 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021348 Slovak Telekom, a.s. 8282452507 135,56 35763469 1.5.2021 2021348 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 135,56 20.5.2021 20.5.2021 8282452507 telefon internet 2021348 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021349 Slovak Telekom, a.s. 8282484894 223,02 35763469 1.5.2021 2021349 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 223,02 20.5.2021 20.5.2021 8282484894 telefon 2021349 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021350 Slovak Telekom, a.s. 8282505220 225,83 35763469 1.5.2021 2021350 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 225,83 20.5.2021 20.5.2021 8282505220 telefon 2021350 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021351 Slovak Telekom, a.s. 8282541390 356,21 35763469 1.5.2021 2021351 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 356,21 20.5.2021 20.5.2021 8282541390 mobil 2021351 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021352 ZE energia a.s. 7171206347 640,43 36677281 4.5.2021 2021352 7.5.2021 18.5.2021 7.5.2021 640,43 20.5.2021 20.5.2021 7171206347 elektrina ocu 2021352   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021353 ZE energia a.s. 7230777689 445,89 36677281 4.5.2021 2021353 7.5.2021 18.5.2021 7.5.2021 445,89 20.5.2021 20.5.2021 7230777689 elektrina MŠ 2021353   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021354 ZE energia a.s. 7121841899 214,69 36677281 4.5.2021 2021354 7.5.2021 18.5.2021 7.5.2021 214,69 20.5.2021 20.5.2021 7121841899 elektrina KD 2021354   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021355 ZE energia a.s. 7181118858 329,76 36677281 4.5.2021 2021355 7.5.2021 18.5.2021 7.5.2021 329,76 20.5.2021 20.5.2021 7181118858 VO Sása 2021355   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021356 ZE energia a.s. 7230777690 122,09 36677281 4.5.2021 2021356 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 122,09 20.5.2021 20.5.2021 7230777690 elektrina TJ 2021356   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021357 ZE energia a.s. 7081118859 571,54 36677281 4.5.2021 2021357 6.5.2021 18.5.2021 6.5.2021 571,54 20.5.2021 20.5.2021 7081118859 VO janák 2021357   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021358 ZE energia a.s. 7220830862 1047,20 36677281 5.5.2021 2021358 10.5.2021 19.5.2021 10.5.2021 1047,20 20.5.2021 20.5.2021 7220830862 elektrina mš 2021358   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021359 Enel s.r.o. 2111000164 1396,34 44553412 3.5.2021 2021359 10.5.2021 14.5.2021 10.5.2021 1396,34 20.5.2021 20.5.2021 2111000164 prev. údržba elektrina 2021359 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021360 Enel s.r.o. 2111000165 413,28 44553412 3.5.2021 2021360 7.5.2021 14.5.2021 7.5.2021 413,28 20.5.2021 20.5.2021 2111000165 prev. údržba elektrina 2021360 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021361 TALAMON, s.r.o. 21116 19,98 36274968 5.5.2021 2021361 7.5.2021 31.8.2021 7.5.2021 19,98 23.6.2021 23.6.2021 21116 kniha 2021361 2022054364 929 01 Biskupa Kondého 5138 Dunajská Streda 32 SK2022054364
2021362 AGRIPENT, s.r.o. 210101 339,84 35703512 10.5.2021 2021362 10.5.2021 24.5.2021 10.5.2021 339,84     210101 práce s new holland 2021362 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021363 Juraj Fekete 2021029 1186,00 17675910 29.4.2021 2021363 10.5.2021 13.5.2021 10.5.2021 1186,00 23.11.2021 23.11.2021 2021029 oprava osvetlenia, rozhlas 2021363 1029675075 930 39 Maslovce 679 Čenkovce 679 SK1029675075
2021364 Beata Kvardová 092021 1495,00 41111826 6.5.2021 2021364 10.5.2021 12.5.2021 10.5.2021 1495,00 7.5.2021 7.5.2021 092021 spracov. dát 2021364 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021365 Tibor Kvarda 092021 1397,00 37161064 6.5.2021 2021365 10.5.2021 12.5.2021 10.5.2021 1397,00 7.5.2021 7.5.2021 092021 oprava kov. prvkov 2021365 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021366 Lekomas s.r.o. 421070 200,04 36265110 10.5.2021 2021366 10.5.2021 24.5.2021 10.5.2021 200,04 10.5.2021 10.5.2021 421070 zber pet 2021366 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021367 Lekomas s.r.o. 421071 320,81 36265110 10.5.2021 2021367 10.5.2021 24.5.2021 10.5.2021 320,81 10.5.2021 10.5.2021 421071 preprava kont autom 2021367 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021368 Ajpek Ján 202120021 707,28 32311028 24.4.2021 2021368 10.5.2021 8.5.2021 10.5.2021 707,28 14.5.2021 14.5.2021 202120021 občerstvenie testovanie 2021368 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021369 Ajpek Ján 202120024 727,08 32311028 1.5.2021 2021369 10.5.2021 15.5.2021 10.5.2021 727,08 3.6.2021 3.6.2021 202120024 občerstvenie testovanie 2021369 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021370 JUDr. Ildikó Uleklová 202105032 200,00 50170597 3.5.2021 2021370 10.5.2021 10.5.2021 10.5.2021 200,00 29.11.2021 29.11.2021 202105032 právne služby 2021370 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2021371 AGRIPENT, s.r.o. 210093 34,20 35703512 3.5.2021 2021371 10.5.2021 17.5.2021 10.5.2021 34,20     210093 kamenivo 2021371 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021372 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120011324 364,24 36550949 30.4.2021 2021372 10.5.2021 21.5.2021 10.5.2021 364,24 17.5.2021 17.5.2021 8120011324 voda 15 bj 2021372 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021373 Nemocnica s poliklinikou DS 213600434 183,93 44455356 5.5.2021 2021373 11.5.2021 19.5.2021 11.5.2021 183,93 23.11.2021 23.11.2021 213600434 nájom klub dôchod. 2021373 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2021374 Lekomas s.r.o. 421074 340,81 36265110 11.5.2021 2021374 11.5.2021 25.5.2021 11.5.2021 340,81 17.5.2021 17.5.2021 421074 preprava kont autom 2021374 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021375 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143019197 36,00 31318762 30.4.2021 2021375 12.5.2021 14.5.2021 12.5.2021 36,00 17.6.2021 17.6.2021 0143019197 odvoz kuch. odpadu 2021375 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2021376 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 2021620215 298,43 36550949 11.5.2021 2021376 14.5.2021 25.5.2021 14.5.2021 298,43 26.8.2021 26.8.2021 2021620215 motáž vodovod prípojky 2021376 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021377 Lekomas s.r.o. 421076 394,40 36265110 17.5.2021 2021377 17.5.2021 31.5.2021 17.5.2021 394,40 25.5.2021 25.5.2021 421076 preprava kont autom 2021377 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021378 Lekomas s.r.o. 421078 390,43 36265110 17.5.2021 2021378 17.5.2021 31.5.2021 17.5.2021 390,43 14.6.2021 14.6.2021 421078 prenájom kosačiek 2021378 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021379 Lekomas s.r.o. 421077 240,00 36265110 17.5.2021 2021379 17.5.2021 31.5.2021 17.5.2021 240,00 14.6.2021 14.6.2021 421077 preprava žiaci 2021379 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021380 Lekomas s.r.o. 421079 240,05 36265110 17.5.2021 2021380 17.5.2021 31.5.2021 17.5.2021 240,05 14.6.2021 14.6.2021 421079 prenájom lisu 2021380 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021381 ELMIKO - Miloš Kovačovic 2021066 199,20 17667984 14.5.2021 2021381 19.5.2021 28.5.2021 19.5.2021 199,20 17.6.2021 17.6.2021 2021066 oprava rozhlasu 2021381 1028862923 916 11   Bzince pod Javorinou   SK1028862923
2021382 Technická inšpekcia, a.s. 2021411742 120,00 36653004 17.5.2021 2021382 19.5.2021 31.5.2021 19.5.2021 120,00 2.7.2021 2.7.2021 2021411742 posúdenie proj dokumentácie zub. klinika 2021382 2022210608 821 01 Trnavská cesta 56 Bratislava   SK2022210608
2021383 R K S, spol. s r.o. 21082 176,40 30841275 17.5.2021 2021383 19.5.2021 31.5.2021 19.5.2021 176,40 25.5.2021 25.5.2021 21082 oprava vysielačky hasiči 2021383 2020328398 821 07 Rajecká 36 Bratislava   SK2020328398
2021384 Lumberjack arboristika s.r.o. 2021003 700,00 51261430 28.2.2021 2021384 20.5.2021 10.3.2021 20.5.2021 700,00     2021003 výrub stromov 2021384 2121195538 930 36 Benková Potôň 300 Horná Potôň   SK2121195538
2021385 ARCHITECTURAL&BUILDING  MANAGEMENT,s.r.o 010521 240,00 35893303 19.5.2021 2021385 20.5.2021 2.6.2021 20.5.2021 240,00     010521 PD stavebná časť zub. klinika 2021385 2021860247 900 01 Podhorská 12 Modra   SK2021860247
2021386 Lekomas s.r.o. 421081 694,84 36265110 24.5.2021 2021386 24.5.2021 7.6.2021 24.5.2021 694,84 14.6.2021 14.6.2021 421081 preprava kont autom 2021386 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021387 Beata Kvardová 102021 1498,00 41111826 26.5.2021 2021387 26.5.2021 2.6.2021 26.5.2021 1498,00 28.5.2021 28.5.2021 102021 spracov dát 2021387 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021388 Tibor Kvarda 102021 1253,00 37161064 26.5.2021 2021388 26.5.2021 2.6.2021 26.5.2021 1253,00 28.5.2021 28.5.2021 102021 oprava kov prvkov 2021388 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021389 Bez hmyzu SK s.r.o. 0592021 620,40 47369825 5.5.2021 2021389 26.5.2021 15.5.2021 26.5.2021 620,40 15.6.2021 15.6.2021 0592021 tienenie mš 2021389 2023833438 903 01 Šafárikova 85 Senec   SK2023833438
2021390 Poradca Podnikateľa, s.r.o. 5022109040 291,00 31592503 29.6.2021 2021390 29.6.2021 29.6.2021 29.6.2021 291,00 22.6.2021 22.6.2021 5022109040 predplatne 2021390 2020449189 010 01 Martina Rázusa Žilina 23A SK2020449189
2021391 Ajpek Ján 202120025 459,00 32311028 15.5.2021 2021391 26.5.2021 29.5.2021 26.5.2021 459,00 20.7.2021 20.7.2021 202120025 občerstvenie testovanie, 2021391 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021392 Geo - Komárno s.r.o. 2021124 1357,20 44681739 27.5.2021 2021392 28.5.2021 10.6.2021 28.5.2021 1357,20     2021124 IG prieskup ČOV Hubice 2021392 2022810658 945 01 Gen Klapku 4085/91 Komárno   SK2022810658
2021393 Alphabet s.r.o. 20211212 1749,60 47505508 13.5.2021 2021393 28.5.2021 27.5.2021 28.5.2021 1749,60 28.6.2021 28.6.2021 20211212 google maps 2021393 2023908700 040 01 Obrancov mieru 13 Košice   SK2023908700
2021394 Jozef Smrhola - Olymp 4362021 619,08 32581190 24.5.2021 2021394 28.5.2021 3.6.2021 28.5.2021 619,08     4362021 replamne predmety 2021394 1020374773 935 87 Madarovska 103 Santovka 71 SK1020374773
2021395 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 56,46 35697270 23.5.2021 2021395 28.5.2021 6.6.2021 28.5.2021 56,46 2.6.2021 2.6.2021 0008893034 telefon 2021395 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2021396 Lekomas s.r.o. 421087 1008,00 36265110 31.5.2021 2021396 31.5.2021 14.6.2021 31.5.2021 1008,00 14.6.2021 14.6.2021 421087 preprava autobus žiaci 2021396 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021397 Lekomas s.r.o. 421086 63,24 36265110 31.5.2021 2021397 31.5.2021 14.6.2021 31.5.2021 63,24 30.6.2021 30.6.2021 421086 preprava autobusom FO 2021397 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021398 Lekomas s.r.o. 421083 180,41 36265110 31.5.2021 2021398 31.5.2021 14.6.2021 31.5.2021 180,41 30.6.2021 30.6.2021 421083 preprava kont autom 2021398 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021399 DOGAZYL O.Z. 20210028 100,00 42166004 31.5.2021 2021399 1.6.2021 14.6.2021 1.6.2021 100,00 9.9.2021 9.9.2021 20210028 uloženie psov útulok 2021399   929 01 Nemessyegská 133 Dunajská Streda 14  
2021400 Lindström 2173201 19,78 35742364 26.5.2021 2021400 1.6.2021 9.6.2021 1.6.2021 19,78 11.6.2021 11.6.2021 2173201 prenájom rohoží 2021400 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2021401 Grafis Media, s.r.o. 10210139 42,00 36751847 26.5.2021 2021401 1.6.2021 9.6.2021 1.6.2021 42,00 9.9.2021 9.9.2021 10210139 tabuľa MŠ 2021401 2022346557 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2022346557
2021402 SPP a.s. 8140865563 557,00 35815256 1.6.2021 2021402 2.6.2021 15.6.2021 2.6.2021 557,00 21.6.2021 21.6.2021 8140865563 plyn KD 2021402   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021403 SPP a.s. 8140865564 715,00 35815256 1.6.2021 2021403 2.6.2021 15.6.2021 2.6.2021 715,00 21.6.2021 21.6.2021 8140865564 plyn ocu 2021403   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021404 SPP a.s. 8140865565 371,00 35815256 1.6.2021 2021404 2.6.2021 15.6.2021 2.6.2021 371,00 21.6.2021 21.6.2021 8140865565 plyn zdr str. 2021404   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021405 SPP a.s. 8140865566 4,00 35815256 1.6.2021 2021405 2.6.2021 15.6.2021 2.6.2021 4,00 21.6.2021 21.6.2021 8140865566 plyn pohr služby 2021405   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021406 SPP a.s. 8140865567 300,00 35815256 1.6.2021 2021406 2.6.2021 15.6.2021 2.6.2021 300,00 21.6.2021 21.6.2021 8140865567 plyn lekáreň 2021406   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021407 SPP a.s. 8140865568 763,00 35815256 1.6.2021 2021407 2.6.2021 15.6.2021 2.6.2021 763,00 21.6.2021 21.6.2021 8140865568 plyn MŠ 2021407   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021408 SPP a.s. 8140865569 241,00 35815256 1.6.2021 2021408 2.6.2021 15.6.2021 2.6.2021 241,00 21.6.2021 21.6.2021 8140865569 plyn TJ 2021408   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021409 SPP a.s. 8140865570 155,00 35815256 1.6.2021 2021409 2.6.2021 15.6.2021 2.6.2021 155,00 21.6.2021 21.6.2021 8140865570 plyn 15 bj 2021409   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021410 SPP a.s. 8140865942 599,00 35815256 1.6.2021 2021410 2.6.2021 15.6.2021 2.6.2021 599,00 21.6.2021 21.6.2021 8140865942 plyn 12 bj 2021410   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021411 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2100141 7247,21 34074694 31.5.2021 2021411 2.6.2021 15.6.2021 2.6.2021 7247,21 20.7.2021 20.7.2021 2100141 uloženie TKO 2021411 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021412 Ing. František Dudek 762021 120,00 11703750 2.6.2021 2021412 2.6.2021 10.6.2021 2.6.2021 120,00 23.6.2021 23.6.2021 762021 znalec posudok 2021412 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2021413 Ing. František Dudek 772021 120,00 11703750 2.6.2021 2021413 2.6.2021 10.6.2021 2.6.2021 120,00 23.6.2021 23.6.2021 772021 znalec posudok 2021413 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2021414 Ing. Peter Šandal 13121 80,00 40027643 31.5.2021 2021414 3.6.2021 7.6.2021 3.6.2021 80,00     13121 požiarne služby 2021414 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2021415 AGRIPENT, s.r.o. 210123 123,82 35703512 1.6.2021 2021415 3.6.2021 15.6.2021 3.6.2021 123,82     210123 kamenivo 2021415 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021416 Milan Zuberec 2021067 210,00 46214968 18.5.2021 2021416 3.6.2021 1.6.2021 3.6.2021 210,00     2021067 oprava plyn zariad. 699 bj 2021416 1073222964 924 01 Javorinka 123 Galanta   SK1073222964
2021417 Amire  s.r.o. 202106008 400,00 50354540 1.6.2021 2021417 3.6.2021 15.6.2021 3.6.2021 400,00 23.6.2021 23.6.2021 202106008 služby VO 2021417 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2021418 ZE energia a.s. 7701344398 2387,88 36677281 2.6.2021 2021418 4.6.2021 16.6.2021 4.6.2021 2387,88 16.6.2021 16.6.2021 7701344398 elektrina 2021418   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021419 ZE energia a.s. 7701344842 80,00 36677281 2.6.2021 2021419 4.6.2021 16.6.2021 4.6.2021 80,00 21.6.2021 21.6.2021 7701344842 elektrina 2021419   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021420 ZE energia a.s. 7701344840 50,00 36677281 2.6.2021 2021420 4.6.2021 16.6.2021 4.6.2021 50,00 21.6.2021 21.6.2021 7701344840 elektrina 2021420   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021421 ZE energia a.s. 7701344778 43,19 36677281 2.6.2021 2021421 4.6.2021 16.6.2021 4.6.2021 43,19 21.6.2021 21.6.2021 7701344778 elektirna detske ihriská 2021421   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021422 ZE energia a.s. 7701344761 10,00 36677281 2.6.2021 2021422 4.6.2021 16.6.2021 4.6.2021 10,00 21.6.2021 21.6.2021 7701344761 elektrina 2021422   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021423 ZE energia a.s. 7701344665 12,10 36677281 2.6.2021 2021423 4.6.2021 16.6.2021 4.6.2021 12,10 21.6.2021 21.6.2021 7701344665 elektr. hosp. dvor 2021423   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021424 ZE energia a.s. 7701344658 71,14 36677281 2.6.2021 2021424 4.6.2021 16.6.2021 4.6.2021 71,14 21.6.2021 21.6.2021 7701344658 elektr. zdrav. 2021424   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021425 ZE energia a.s. 7701344647 65,83 36677281 2.6.2021 2021425 6.7.2021 16.6.2021 6.7.2021 65,83 21.6.2021 21.6.2021 7701344647 elektr. 12 bj 2021425   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021426 ZE energia a.s. 7701344400 93,54 36677281 2.6.2021 2021426 4.6.2021 16.6.2021 4.6.2021 93,54 16.6.2021 16.6.2021 7701344400 elektr KD, klub dôchod. 2021426   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021427 ZE energia a.s. 7701344399 273,10 36677281 2.6.2021 2021427 4.6.2021 16.6.2021 4.6.2021 273,10 21.6.2021 21.6.2021 7701344399 elektrina 2021427   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021428 ZE energia a.s. 7131656738 701,72 36677281 2.6.2021 2021428 7.6.2021 16.6.2021 7.6.2021 701,72 21.6.2021 21.6.2021 7131656738 elektrnia mš 2021428   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021429 ZE energia a.s. 7661974875 50,00 36677281 2.6.2021 2021429 7.6.2021 16.6.2021 7.6.2021 50,00 21.6.2021 21.6.2021 7661974875 elektrina KD 2021429   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021430 ZE energia a.s. 7181121617 498,06 36677281 3.6.2021 2021430 8.6.2021 17.6.2021 8.6.2021 498,06 21.6.2021 21.6.2021 7181121617 elektr. mš 2021430   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021431 ZE energia a.s. 7171209974 501,25 36677281 3.6.2021 2021431 8.6.2021 17.6.2021 8.6.2021 501,25 21.6.2021 21.6.2021 7171209974 VO janák 2021431   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021432 ZE energia a.s. 7171209973 290,88 36677281 3.6.2021 2021432 8.6.2021 17.6.2021 8.6.2021 290,88 21.6.2021 21.6.2021 7171209973 VO sása 2021432   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021433 ZE energia a.s. 7141524932 209,32 36677281 3.6.2021 2021433 8.6.2021 17.6.2021 8.6.2021 209,32 21.6.2021 21.6.2021 7141524932 elelktr. KD 2021433   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021434 ZE energia a.s. 7181121618 129,47 36677281 3.6.2021 2021434 8.6.2021 17.6.2021 8.6.2021 129,47 21.6.2021 21.6.2021 7181121618 elektrina TJ 2021434   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021435 ZE energia a.s. 7181122090 426,08 36677281 6.6.2021 2021435 9.6.2021 21.6.2021 9.6.2021 426,08 21.6.2021 21.6.2021 7181122090 elektr ocu 2021435   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021436 Enel s.r.o. 2111000207 413,28 44553412 1.6.2021 2021436 7.6.2021 14.6.2021 7.6.2021 413,28 21.6.2021 21.6.2021 2111000207 prev. údržba elektr, 2021436 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021437 Enel s.r.o. 2111000206 1396,34 44553412 1.6.2021 2021437 7.6.2021 14.6.2021 7.6.2021 1396,34 21.6.2021 21.6.2021 2111000206 prev. údržba elektr 2021437 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021438 Slovak Telekom, a.s. 8901124609 5126,40 35763469 27.5.2021 2021438 2.6.2021 12.6.2021 2.6.2021 5126,40 14.12.2021 14.12.2021 8901124609 telekom. služby 2021438 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021439 Slovak Telekom, a.s. 8284294039 132,08 35763469 1.6.2021 2021439 8.6.2021 18.6.2021 8.6.2021 132,08 21.6.2021 21.6.2021 8284294039 internet 2021439 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021440 Slovak Telekom, a.s. 8284350804 32,59 35763469 1.6.2021 2021440 8.6.2021 18.6.2021 8.6.2021 32,59 21.6.2021 21.6.2021 8284350804 telefon 2021440 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021441 Slovak Telekom, a.s. 8284386846 348,43 35763469 1.6.2021 2021441 8.6.2021 18.6.2021 8.6.2021 348,43 21.6.2021 21.6.2021 8284386846 mobil 2021441 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021442 Slovak Telekom, a.s. 8284325351 221,53 35763469 1.6.2021 2021442 8.6.2021 18.6.2021 8.6.2021 221,53 21.6.2021 21.6.2021 8284325351 telefon 2021442 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021443 Slovak Telekom, a.s. 8284350768 230,99 35763469 1.6.2021 2021443 8.6.2021 18.6.2021 8.6.2021 230,99 21.6.2021 21.6.2021 8284350768 telefon 2021443 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021444 Bala a.s. 21110142 828141,50 36228427 2.6.2021 2021444 2.6.2021 1.8.2021 2.6.2021 828141,50 30.9.2021 30.9.2021 21110142 stavebne práce CIZS 2021444 2020196596 930 34 Veľká Budafa 66 Holice 66 SK2020196596
2021445 Fidelity Trade, s.r.o. 20210400 210,00 50254081 1.6.2021 2021445 8.6.2021 15.6.2021 8.6.2021 210,00 28.6.2021 28.6.2021 20210400 odvoz kuch. odpadu 2021445 2120245875 917 01 Kornela Mahra 3 Trnava   SK2120245875
2021446 Lekomas s.r.o. 421095 163,20 36265110 7.6.2021 2021446 8.6.2021 21.6.2021 8.6.2021 163,20 30.6.2021 30.6.2021 421095 preprava hádzaná 2021446 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021447 Lekomas s.r.o. 421092 193,62 36265110 7.6.2021 2021447 8.6.2021 21.6.2021 8.6.2021 193,62 12.7.2021 12.7.2021 421092 preprava kont autom 2021447 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021448 JUDr. Ildikó Uleklová 202106022 200,00 50170597 2.6.2021 2021448 7.6.2021 15.6.2021 7.6.2021 200,00 29.11.2021 29.11.2021 202106022 právne služby 2021448 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2021449 GULÁZSI, s.r.o. 2021790 324,00 51929724 31.5.2021 2021449 7.6.2021 14.6.2021 7.6.2021 324,00 11.8.2021 11.8.2021 2021790 odvoz biolog. odpadu 2021449 2120836267 929 01 Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda   SK2120836267
2021450 Beata Kvardová 112021 1497,00 41111826 7.6.2021 2021450 7.6.2021 14.6.2021 7.6.2021 1497,00 8.6.2021 8.6.2021 112021 spracov. dát odpady 2021450 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021451 Tibor Kvarda 112021 1398,00 37161064 7.6.2021 2021451 7.6.2021 14.6.2021 7.6.2021 1398,00 8.6.2021 8.6.2021 112021 oprava drevených prvkov 2021451 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021452 FE-DOP, s.r.o. 0120210092 30945,11 36251461 22.4.2021 2021452 2.6.2021 22.5.2021 2.6.2021 30945,11 14.6.2021 14.6.2021 0120210092 požiar. zbrojnica II etapa 2021452 2020195562 930 39 Športová 112 Zlaté Klasy   SK2020195562
2021453 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120016242 366,79 36550949 31.5.2021 2021453 8.6.2021 21.6.2021 8.6.2021 366,79 14.6.2021 14.6.2021 8120016242 voda 15 bj 2021453 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021454 UP Slovensko s.r.o. 121043391 3516,76 31396674 4.6.2021 2021454 4.6.2021 4.6.2021 4.6.2021 3516,76 4.6.2021 4.6.2021 121043391 jedálne kupóny 2021454 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2021455 3code s.r.o. 20210068 102,00 52787711 31.5.2021 2021455 8.6.2021 14.6.2021 8.6.2021 102,00 16.7.2021 16.7.2021 20210068 kyber bezp. 2021455 2121142485 931 01 Gazdovský rad 32 Šamorín   SK2121142485
2021456 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143019459 36,00 31318762 31.5.2021 2021456 9.6.2021 14.6.2021 9.6.2021 36,00 16.7.2021 16.7.2021 0143019459 odvoz kuch. odpadu 2021456 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2021457 Nemocnica s poliklinikou DS 213600536 183,93 44455356 7.6.2021 2021457 11.6.2021 21.6.2021 11.6.2021 183,93 23.11.2021 23.11.2021 213600536 nájom klub dôchod. 2021457 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2021458 Lekomas s.r.o. 421099 187,20 36265110 9.6.2021 2021458 10.6.2021 23.6.2021 10.6.2021 187,20 15.6.2021 15.6.2021 421099 preprava kont autom 2021458 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021459 Lekomas s.r.o. 421098 792,00 36265110 7.6.2021 2021459 10.6.2021 21.6.2021 10.6.2021 792,00 12.7.2021 12.7.2021 421098 kosenie máj 2021459 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021460 Lekomas s.r.o. 421096 420,08 36265110 7.6.2021 2021460 10.6.2021 21.6.2021 10.6.2021 420,08 15.6.2021 15.6.2021 421096 prenájom lisu 2021460 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021461 Lekomas s.r.o. 421097 1115,52 36265110 7.6.2021 2021461 10.6.2021 21.6.2021 10.6.2021 1115,52 24.6.2021 24.6.2021 421097 prenájom kosačky 2021461 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021462 Lekomas s.r.o. 421101 748,80 36265110 14.6.2021 2021462 14.6.2021 28.6.2021 14.6.2021 748,80 12.7.2021 12.7.2021 421101 preprava kont autom 2021462 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021463 Lekomas s.r.o. 421102 96,00 36265110 14.6.2021 2021463 14.6.2021 28.6.2021 14.6.2021 96,00 12.7.2021 12.7.2021 421102 preprava autobusom FO 2021463 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021464 AGRIPENT, s.r.o. 210131 96,00 35703512 1.6.2021 2021464 16.6.2021 15.6.2021 16.6.2021 96,00     210131 práce s new holland 2021464 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021465 Karol Spechtenhauser 062021 420,00 40702791 14.6.2021 2021465 14.6.2021 21.6.2021 14.6.2021 420,00 19.10.2021 19.10.2021 062021 malovanie a  strop TJ 2021465 1046343089 821 07 Železničná 84 Bratislava    
2021466 Bala a.s. 021110143 44780,03 36228427 2.6.2021 2021466 14.6.2021 2.7.2021 14.6.2021 44780,03     021110143 spevnené plochy CIZS 2021466 2020196596 930 34 Veľká Budafa 66 Holice 66 SK2020196596
2021467 Lekomas s.r.o. 421107 541,22 36265110 21.6.2021 2021467 21.6.2021 5.7.2021 21.6.2021 541,22 12.7.2021 12.7.2021 421107 preprava kont autom 2021467 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021468 František Pőthe 2106001 550,00 41399749 18.6.2021 2021468 18.6.2021 2.7.2021 18.6.2021 550,00 20.7.2021 20.7.2021 2106001 oprava sporáka šj 2021468 1034577907 930 36 Horná Potôň 463 Horná Potôň   SK1034577907
2021469 Juraj Fekete 2021009 969,00 37489771 21.6.2021 2021469 21.6.2021 5.7.2021 21.6.2021 969,00 23.7.2021 23.7.2021 2021009 oprava Vo 2021469 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2021470 Juraj Fekete 2021007 2178,00 37489771 21.6.2021 2021470 21.6.2021 5.7.2021 21.6.2021 2178,00 23.7.2021 23.7.2021 2021007 rozšírenie VO masníkovo 2021470 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2021471 Juraj Fekete 2021008 969,00 37489771 21.6.2021 2021471 21.6.2021 5.7.2021 21.6.2021 969,00 23.7.2021 23.7.2021 2021008 oprava VO 2021471 1035371964 930 39 Maslovce 679 Zlaté Klasy   SK1035371964
2021472 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 50,46 35697270 23.6.2021 2021472 28.6.2021 7.7.2021 28.6.2021 50,46 2.7.2021 2.7.2021 0008893034 telefon 2021472 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2021473 Lekomas s.r.o. 421113 342,00 36265110 28.6.2021 2021473 28.6.2021 12.7.2021 28.6.2021 342,00 20.7.2021 20.7.2021 421113 preprava autobusom FO. HO 2021473 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021474 Lekomas s.r.o. 421112 294,01 36265110 28.6.2021 2021474 28.6.2021 12.7.2021 28.6.2021 294,01 20.7.2021 20.7.2021 421112 preprava kont autom 2021474 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021475 Lekomas s.r.o. 421110 197,52 36265110 28.6.2021 2021475 28.6.2021 12.7.2021 28.6.2021 197,52 12.7.2021 12.7.2021 421110 preprava autob. HO 2021475 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021476 Beata Kvardová 122021 1498,00 41111826 24.6.2021 2021476 28.6.2021 3.7.2021 28.6.2021 1498,00 29.6.2021 29.6.2021 122021 spracov dát 2021476 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021477 Tibor Kvarda 122021 1182,00 37161064 24.6.2021 2021477 28.6.2021 3.7.2021 28.6.2021 1182,00 29.6.2021 29.6.2021 122021 oprava drev. prvokov a kov. prvkov 2021477 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021478 Poradca Podnikateľa, s.r.o. 5022108918 165,00 31592503 29.6.2021 2021478 29.6.2021 29.6.2021 29.6.2021 165,00 22.6.2021 22.6.2021 5022108918 preplatne 2021478 2020449189 010 01 Martina Rázusa Žilina 23A SK2020449189
2021479 Lindström 2181877 19,78 35742364 23.6.2021 2021479 29.6.2021 7.7.2021 29.6.2021 19,78 20.7.2021 20.7.2021 2181877 prenájom rohoží 2021479 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2021480 Lekomas s.r.o. 421119 1056,00 36265110 30.6.2021 2021480 30.6.2021 14.7.2021 30.6.2021 1056,00 20.7.2021 20.7.2021 421119 preprava žiakov jún 2021480 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021481 Lekomas s.r.o. 421116 400,00 36265110 30.6.2021 2021481 30.6.2021 14.7.2021 30.6.2021 400,00 20.7.2021 20.7.2021 421116 preprava autobusom rybári 2021481 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021482 Ajpek Ján 202120029 675,60 32311028 30.6.2021 2021482 2.7.2021 14.7.2021 2.7.2021 675,60 18.8.2021 18.8.2021 202120029 občerstvenie 60 výroč. zš 2021482 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021483 Ajpek Ján 202120028 402,36 32311028 5.6.2021 2021483 2.7.2021 19.6.2021 2.7.2021 402,36 18.8.2021 18.8.2021 202120028 občerstvenie testovanie 2021483 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021484 SPP a.s. 8190869017 557,00 35815256 1.7.2021 2021484 2.7.2021 15.7.2021 2.7.2021 557,00 21.7.2021 21.7.2021 8190869017 plyn KD 2021484   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021485 SPP a.s. 8190869018 715,00 35815256 1.7.2021 2021485 2.7.2021 15.7.2021 2.7.2021 715,00 21.7.2021 21.7.2021 8190869018 plyn ocu 2021485   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021486 SPP a.s. 8190869019 371,00 35815256 1.7.2021 2021486 2.7.2021 15.7.2021 2.7.2021 371,00 21.7.2021 21.7.2021 8190869019 plyn zdr 2021486   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021487 SPP a.s. 8190869020 4,00 35815256 1.7.2021 2021487 2.7.2021 15.7.2021 2.7.2021 4,00 21.7.2021 21.7.2021 8190869020 plyn pohr. slu. 2021487   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021488 SPP a.s. 8190869021 300,00 35815256 1.7.2021 2021488 2.7.2021 15.7.2021 2.7.2021 300,00 21.7.2021 21.7.2021 8190869021 plyn lekáreň 2021488   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021489 SPP a.s. 8190869022 763,00 35815256 1.7.2021 2021489 2.7.2021 15.7.2021 2.7.2021 763,00 21.7.2021 21.7.2021 8190869022 plyn mš 2021489   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021490 SPP a.s. 8190869023 241,00 35815256 1.7.2021 2021490 2.7.2021 15.7.2021 2.7.2021 241,00 21.7.2021 21.7.2021 8190869023 plyn TJ 2021490   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021491 SPP a.s. 8190869024 155,00 35815256 1.7.2021 2021491 2.7.2021 15.7.2021 2.7.2021 155,00 21.7.2021 21.7.2021 8190869024 plyn 15 bj 2021491   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021492 SPP a.s. 8190869384 599,00 35815256 1.7.2021 2021492 2.7.2021 15.7.2021 2.7.2021 599,00 21.7.2021 21.7.2021 8190869384 plyn 12 bj 2021492   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021493 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2100171 6417,89 34074694 30.6.2021 2021493 6.7.2021 15.7.2021 6.7.2021 6417,89 23.8.2021 23.8.2021 2100171 uloženie odpadu 2021493 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021494 Ing. Peter Šandal 16121 80,00 40027643 1.7.2021 2021494 6.7.2021 8.7.2021 6.7.2021 80,00     16121 požiarne služby 2021494 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2021495 JRK Slovensko s.r.o. 202100431 2349,48 50530950 28.6.2021 2021495 6.7.2021 12.7.2021 6.7.2021 2349,48 28.10.2021 28.10.2021 202100431 sčítací system zberný dvor 2021495 2120371044 811 08 Rajská 2341/15 Bratislava   SK2120371044
2021496 AGRIPENT, s.r.o. 210155 133,98 35703512 30.6.2021 2021496 6.7.2021 14.7.2021 6.7.2021 133,98     210155 prírod. kamenivo 2021496 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021497 Amire  s.r.o. 202107008 400,00 50354540 1.7.2021 2021497 6.7.2021 15.7.2021 6.7.2021 400,00 16.7.2021 16.7.2021 202107008 služby VO 2021497 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2021498 Beata Kvardová 132021 1497,00 41111826 7.7.2021 2021498 7.7.2021 14.7.2021 7.7.2021 1497,00 8.7.2021 8.7.2021 132021 spracov dát 2021498 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021499 Tibor Kvarda 132021 1397,00 37161064 7.7.2021 2021499 7.7.2021 14.7.2021 7.7.2021 1397,00 8.7.2021 8.7.2021 132021 oprava kov. prvkov 2021499 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021500 Fidelity Trade, s.r.o. 1020210495 210,00 50254081 30.6.2021 2021500 7.7.2021 14.7.2021 7.7.2021 210,00 23.7.2021 23.7.2021 1020210495 odvoz bio. odpadu 2021500 2120245875 917 01 Kornela Mahra 3 Trnava   SK2120245875
2021501 JRK Slovensko s.r.o. 202100348 60,00 50530950 6.6.2021 2021501 7.7.2021 20.6.2021 7.7.2021 60,00 23.7.2021 23.7.2021 202100348 mesač. popl. zber dvor 2021501 2120371044 811 08 Rajská 2341/15 Bratislava   SK2120371044
2021502 ZE energia a.s. 7631850514 178,76 36677281 1.7.2021 2021502 8.7.2021 16.7.2021 8.7.2021 178,76 21.7.2021 21.7.2021 7631850514 elektrina 2021502   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021503 ZE energia a.s. 7361850515 93,54 36677281 1.7.2021 2021503 8.7.2021 16.7.2021 8.7.2021 93,54 16.7.2021 16.7.2021 7361850515 elektrina KD, klub dôchod. 2021503   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021504 ZE energia a.s. 7631850603 65,83 36677281 2.7.2021 2021504 8.7.2021 16.7.2021 8.7.2021 65,83 21.7.2021 21.7.2021 7631850603 elektrina 12 bj 2021504   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021505 ZE energia a.s. 7631850615 71,14 36677281 2.7.2021 2021505 8.7.2021 16.7.2021 8.7.2021 71,14 21.7.2021 21.7.2021 7631850615 elektr. zdr. 2021505   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021506 ZE energia a.s. 7631850725 10,00 36677281 2.7.2021 2021506 8.7.2021 16.7.2021 8.7.2021 10,00 21.7.2021 21.7.2021 7631850725 elektr. 2021506   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021507 ZE energia a.s. 7631850625 12,10 36677281 2.7.2021 2021507 8.7.2021 16.7.2021 8.7.2021 12,10 21.7.2021 21.7.2021 7631850625 elektr hosp. dvor 2021507   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021508 ZE energia a.s. 7631850726 226,78 36677281 2.7.2021 2021508 8.7.2021 16.7.2021 8.7.2021 226,78 21.7.2021 21.7.2021 7631850726 elektrina 16 bj 2021508   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021509 ZE energia a.s. 7631850749 43,19 36677281 2.7.2021 2021509 8.7.2021 16.7.2021 8.7.2021 43,19 21.7.2021 21.7.2021 7631850749 elektrina 2021509   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021510 ZE energia a.s. 7631850750 387,10 36677281 2.7.2021 2021510 8.7.2021 16.7.2021 8.7.2021 387,10 21.7.2021 21.7.2021 7631850750 elektrina 2 x 16 bj 2021510   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021511 ZE energia a.s. 7631851119 50,00 36677281 2.7.2021 2021511 8.7.2021 16.7.2021 8.7.2021 50,00 21.7.2021 21.7.2021 7631851119 elektrina 2021511   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021512 ZE energia a.s. 7631851125 80,00 36677281 2.7.2021 2021512 8.7.2021 16.7.2021 8.7.2021 80,00 21.7.2021 21.7.2021 7631851125 elektrina 2021512   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021513 ZE energia a.s. 7631850513 273,10 36677281 2.7.2021 2021513 8.7.2021 16.7.2021 8.7.2021 273,10 21.7.2021 21.7.2021 7631850513 elektrina 2021513   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021514 ZE energia a.s. 7631850512 2387,88 36677281 2.7.2021 2021514 8.7.2021 16.7.2021 8.7.2021 2387,88 16.7.2021 16.7.2021 7631850512 elektrina 2021514   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021515 ZE energia a.s. 7141537230 277,86 36677281 7.7.2021 2021515 12.7.2021 21.7.2021 12.7.2021 277,86 21.7.2021 21.7.2021 7141537230 elektrina MŠ 2021515   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021516 ZE energia a.s. 7711396756 50,00 36677281 5.7.2021 2021516 9.7.2021 19.7.2021 9.7.2021 50,00 21.7.2021 21.7.2021 7711396756 elektrina KD 2021516   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021517 ZE energia a.s. 7151414920 264,45 36677281 5.7.2021 2021517 9.7.2021 19.7.2021 9.7.2021 264,45 21.7.2021 21.7.2021 7151414920 elektrina ocu 2021517   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021518 ZE energia a.s. 7141534623 410,03 36677281 5.7.2021 2021518 9.7.2021 19.7.2021 9.7.2021 410,03 21.7.2021 21.7.2021 7141534623 VO Janák 2021518   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021519 ZE energia a.s. 7141534622 257,09 36677281 5.7.2021 2021519 9.7.2021 19.7.2021 9.7.2021 257,09 21.7.2021 21.7.2021 7141534622 VO sása 2021519   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021520 ZE energia a.s. 7181124995 400,74 36677281 5.7.2021 2021520 9.7.2021 19.7.2021 9.7.2021 400,74 21.7.2021 21.7.2021 7181124995 elektrina TJ 2021520   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021521 ZE energia a.s. 7181124994 471,37 36677281 5.7.2021 2021521 9.7.2021 19.7.2021 9.7.2021 471,37 21.7.2021 21.7.2021 7181124994 elektr. mš 2021521   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021522 ZE energia a.s. 7131668745 217,13 36677281 5.7.2021 2021522 9.7.2021 19.7.2021 9.7.2021 217,13 21.7.2021 21.7.2021 7131668745 elektrina KD 2021522   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021523 Enel s.r.o. 2111000248 1396,34 44553412 1.7.2021 2021523 9.7.2021 14.7.2021 9.7.2021 1396,34 21.7.2021 21.7.2021 2111000248 prev. údržba elektr. 2021523 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021524 Enel s.r.o. 2111000249 413,28 44553412 1.7.2021 2021524 9.7.2021 14.7.2021 9.7.2021 413,28 21.7.2021 21.7.2021 2111000249 prev. údržba elektr. 2021524 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021525 Slovak Telekom, a.s. 8286231550 347,70 35763469 1.7.2021 2021525 9.7.2021 19.7.2021 9.7.2021 347,70 21.7.2021 21.7.2021 8286231550 mobil 2021525 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021526 Slovak Telekom, a.s. 8286139985 342,36 35763469 1.7.2021 2021526 9.7.2021 19.7.2021 9.7.2021 342,36 21.7.2021 21.7.2021 8286139985 telefon 2021526 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021527 Slovak Telekom, a.s. 8286172104 221,53 35763469 1.7.2021 2021527 9.7.2021 19.7.2021 9.7.2021 221,53 21.7.2021 21.7.2021 8286172104 telefon 2021527 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021528 Slovak Telekom, a.s. 8286193895 234,65 35763469 1.7.2021 2021528 9.7.2021 19.7.2021 9.7.2021 234,65 21.7.2021 21.7.2021 8286193895 telefon 2021528 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021529 Slovak Telekom, a.s. 8286193924 32,35 35763469 1.7.2021 2021529 9.7.2021 19.7.2021 9.7.2021 32,35 21.7.2021 21.7.2021 8286193924 telefon 2021529 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021530 JUDr. Ildikó Uleklová 202107022 200,00 50170597 2.7.2021 2021530 8.7.2021 9.7.2021 8.7.2021 200,00 29.11.2021 29.11.2021 202107022 právne služby 2021530 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2021531 UP Slovensko s.r.o. 121050723 3334,60 31396674 7.7.2021 2021531 7.7.2021 7.7.2021 7.7.2021 3334,60 6.7.2021 6.7.2021 121050723 jedálne kupóny 2021531 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2021532 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143019603 36,00 31318762 30.6.2021 2021532 9.7.2021 14.7.2021 9.7.2021 36,00 11.8.2021 11.8.2021 0143019603 odvoz kuch odpadu 2021532 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2021533 Nemocnica s poliklinikou DS 213600640 183,93 44455356 7.7.2021 2021533 12.7.2021 21.7.2021 12.7.2021 183,93 23.11.2021 23.11.2021 213600640 nájom klub dôchod. 2021533 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2021534 Feuer Shop 20210340 2921,50 50398920 7.7.2021 2021534 12.7.2021 21.7.2021 12.7.2021 2921,50 13.7.2021 13.7.2021 20210340 požiar. výstroj 2021534 1121144365 085 01 Richvald 240 Richvald   SK1121144365
2021535 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 020210051 962,96 34074694 7.7.2021 2021535 13.7.2021 22.7.2021 13.7.2021 962,96     020210051 drvenie, odvoz dreveného odpadu 2021535 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021536 WebHouse, s.r.o. 2129094 20,16 36743852 30.6.2021 2021536 13.7.2021 14.7.2021 13.7.2021 20,16 16.7.2021 16.7.2021 2129094 webhost. služby 2021536 2022329705 917 01 Paulínska 20 Trnava   SK2022329705
2021537 CERES Slovakia, spol. s r.o. 12075142 5382,00 36533823 7.7.2021 2021537 14.7.2021 9.7.2021 14.7.2021 5382,00 28.7.2021 28.7.2021 12075142 letný tábor 2021537 2020137603 955 01 Astrová 2748 Topoľčany   SK2020137603
2021538 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120019399 3983,45 36550949 30.6.2021 2021538 14.7.2021 27.7.2021 14.7.2021 3983,45 23.8.2021 23.8.2021 8120019399 voda BNŠ 2021538 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021539 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 312100083 1759,88 36550949 30.6.2021 2021539 14.7.2021 27.7.2021 14.7.2021 1759,88 19.7.2021 19.7.2021 312100083 voda 2021539 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021540 REKLANDIA, s.r.o. 202132 326,40 50698265 14.7.2021 2021540 14.7.2021 21.7.2021 14.7.2021 326,40 15.7.2021 15.7.2021 202132 hasičské oblečenie 2021540 2120426308 900 43 Židovská 274/22 Hamuliakovo   SK2120426308
2021541 effective energy s.r.o. 334210173 531,42 43810187 12.7.2021 2021541 15.7.2021 26.7.2021 15.7.2021 531,42 11.8.2021 11.8.2021 334210173 kontrola elektrospotr. 2021541 2022482242 949 01 Coboriho 2 Nitra   SK2022482242
2021542 Lekomas s.r.o. 421121 60,01 36265110 6.7.2021 2021542 15.7.2021 20.7.2021 15.7.2021 60,01 10.8.2021 10.8.2021 421121 preprava kont autom 2021542 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021543 Lekomas s.r.o. 421120 374,40 36265110 6.7.2021 2021543 15.7.2021 20.7.2021 15.7.2021 374,40 20.7.2021 20.7.2021 421120 preprava kont autom 2021543 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021544 Lekomas s.r.o. 421124 1282,85 36265110 12.7.2021 2021544 15.7.2021 26.7.2021 15.7.2021 1282,85 14.9.2021 14.9.2021 421124 prenájom kosačky 2021544 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021545 Lekomas s.r.o. 421125 440,09 36265110 12.7.2021 2021545 15.7.2021 26.7.2021 15.7.2021 440,09 14.7.2021 14.7.2021 421125 prenájom lisu 2021545 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021546 Lekomas s.r.o. 421126 882,00 36265110 12.7.2021 2021546 15.7.2021 26.7.2021 15.7.2021 882,00 20.7.2021 20.7.2021 421126 prenájom kosačky 2021546 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021547 Lekomas s.r.o. 421129 540,00 36265110 14.7.2021 2021547 15.7.2021 28.7.2021 15.7.2021 540,00 10.8.2021 10.8.2021 421129 preprava autobusom žiaci 2021547 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021548 Lekomas s.r.o. 421128 240,00 36265110 14.7.2021 2021548 15.7.2021 28.7.2021 15.7.2021 240,00 10.8.2021 10.8.2021 421128 preprava žiakov letná škola 2021548 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021549 Lekomas s.r.o. 421130 554,81 36265110 14.7.2021 2021549 19.7.2021 28.7.2021 19.7.2021 554,81 10.8.2021 10.8.2021 421130 preprava kont autom 2021549 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021550 Lekomas s.r.o. 421133 160,03 36265110 19.7.2021 2021550 19.7.2021 2.8.2021 19.7.2021 160,03 10.8.2021 10.8.2021 421133 preprava zber pet 2021550 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021551 MGH s.r.o. 1210009 302,40 35737778 16.7.2021 2021551 16.7.2021 23.7.2021 16.7.2021 302,40 11.8.2021 11.8.2021 1210009 dopl. letný tábor 2021551 2020219542 821 08 Haburská 49/A Bratislava   SK2020219542
2021552 Centrum polygrafických služieb 1560011383 33,13 42272360 23.6.2021 2021552 19.7.2021 23.7.2021 19.7.2021 33,13 28.7.2021 28.7.2021 1560011383 tlačivá matrika 2021552 2023821206 831 01 Sklabinská 1 Bratislava   SK2023821206
2021553 ŠEVT, a.s. 2212207096 29,71 31331131 25.8.2021 2021553 25.8.2021 8.9.2021 25.8.2021 29,71 23.8.2021 23.8.2021 2212207096 tlačivá mš 2021553 2020295860 851 01 Plynárenská 6 Bratislava - Čuňovo   SK2020295860
2021554 Lekomas s.r.o. 421135 1210,80 36265110 19.7.2021 2021554 19.7.2021 2.8.2021 19.7.2021 1210,80 10.8.2021 10.8.2021 421135 prerava letný tábor 2021554 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021555 Lekomas s.r.o. 421136 561,60 36265110 21.7.2021 2021555 21.7.2021 4.8.2021 21.7.2021 561,60 24.8.2021 24.8.2021 421136 prerpava kont autom 2021555 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021556 R K S, spol. s r.o. 21136 1792,12 30841275 13.7.2021 2021556 13.7.2021 27.7.2021 13.7.2021 1792,12 23.7.2021 23.7.2021 21136 montáž vysielačka volvo 2021556 2020328398 821 07 Rajecká 36 Bratislava   SK2020328398
2021557 AGRIPENT, s.r.o. 210162 168,00 35703512 9.7.2021 2021557 20.7.2021 23.7.2021 20.7.2021 168,00     210162 práce is new holland 2021557 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021558 Valeur 5492021 228,00 34119850 21.7.2021 2021558 21.7.2021 4.8.2021 21.7.2021 228,00 6.12.2021 6.12.2021 5492021 tlačové služby 2021558 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2021559 H-Style s.r.o. 210038 923,60 36272086 20.7.2021 2021559 21.7.2021 3.8.2021 21.7.2021 923,60 25.8.2021 25.8.2021 210038 učebné pomôcky mš 2021559 2022047830 924 00 Z. Kodálya 781/5 Galanta   SK2022047830
2021560 Andrej Mészáros 2100183 600,01 43016341 8.6.2021 2021560 22.7.2021 7.8.2021 22.7.2021 600,01     2100183 oprava plyn zariad. 15 bj 2021560 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2021561 Andrej Mészáros 2100184 251,94 43016341 8.6.2021 2021561 22.7.2021 7.8.2021 22.7.2021 251,94     2100184 oprava plyn zariadenie 655 B 2021561 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2021562 Andrej Mészáros 2100185 121,44 43016341 8.6.2021 2021562 22.7.2021 7.8.2021 22.7.2021 121,44     2100185 oprava plyn zariad. 791 bj 2021562 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2021563 Andrej Mészáros 2100186 332,82 43016341 8.6.2021 2021563 22.7.2021 7.8.2021 22.7.2021 332,82     2100186 oprava plyn zariad. 655 bj 2021563 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2021564 Andrej Mészáros 2100226 183,85 43016341 28.6.2021 2021564 22.7.2021 27.8.2021 22.7.2021 183,85     2100226 oprava plyn zariad 12 bj 2021564 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2021565 DAMEDIS s.r.o. 200296 53,76 47864249 19.7.2021 2021565 22.7.2021 2.8.2021 22.7.2021 53,76 29.9.2021 29.9.2021 200296 tonery 2021565 2024122210 960 01 Kukučínova 6571 Zvolen   SK2024122210
2021566 DAMEDIS s.r.o. 200301 55,20 47864249 22.7.2021 2021566 22.7.2021 5.8.2021 22.7.2021 55,20 29.9.2021 29.9.2021 200301 tonery 2021566 2024122210 960 01 Kukučínova 6571 Zvolen   SK2024122210
2021567 ELMIKO - Miloš Kovačovic 2021105 228,00 17667984 30.7.2021 2021567 3.8.2021 13.8.2021 3.8.2021 228,00     2021105 oprava rozhlas 2021567 1028862923 916 11   Bzince pod Javorinou   SK1028862923
2021568 ELÓKONCERT 202102 1740,00 11851058 3.8.2021 2021568 3.8.2021 21.8.2021 3.8.2021 1740,00 25.8.2021 25.8.2021 202102 vystúpenie  detský program 2021568 1020250605 929 01 Kukučínova 459 Dunajská Streda   SK1020250605
2021569 JRK Slovensko s.r.o. 202100533 654,00 50530950 3.8.2021 2021569 3.8.2021 17.8.2021 3.8.2021 654,00 22.12.2021 22.12.2021 202100533 letáky zberný dvor 2021569 2120371044 811 08 Rajská 2341/15 Bratislava   SK2120371044
2021570 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 56,46 35697270 23.7.2021 2021570 27.7.2021 6.8.2021 27.7.2021 56,46 4.8.2021 4.8.2021 0008893034 telefon 2021570 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2021571 Lindström 2190587 19,78 35742364 21.7.2021 2021571 27.7.2021 4.8.2021 27.7.2021 19,78 23.8.2021 23.8.2021 2190587 prenájom rohoží 2021571 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2021572 o.zone s.r.o. 20210254 158,52 47133686 27.7.2021 2021572 3.8.2021 3.8.2021 3.8.2021 158,52 23.8.2021 23.8.2021 20210254 výpoč. technika 2021572 2023778625 930 05 Cintorínska 614/26 Gabčíkovo 614/26 SK2023778625
2021573 Ajpek Ján 2021 120,00 32311028 27.7.2021 2021573 3.8.2021 10.8.2021 3.8.2021 120,00     2021 akumulátor škoda yeti 2021573 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021574 Ajpek Ján 20210032 5439,60 32311028 24.7.2021 2021574 3.8.2021 7.8.2021 3.8.2021 5439,60 18.8.2021 18.8.2021 20210032 občerstvenie sympozium 2021574 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021575 Lekomas s.r.o. 421138 1028,86 36265110 3.8.2021 2021575 3.8.2021 17.8.2021 3.8.2021 1028,86 11.10.2021 11.10.2021 421138 preprava kont autom 2021575 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021576 Lekomas s.r.o. 421141 120,00 36265110 3.8.2021 2021576 3.8.2021 17.8.2021 3.8.2021 120,00 14.9.2021 14.9.2021 421141 preprava autobus 2021576 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021577 Lekomas s.r.o. 421144 1617,50 36265110 3.8.2021 2021577 3.8.2021 17.8.2021 3.8.2021 1617,50 21.10.2021 21.10.2021 421144 prenájom kosačiek 2021577 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021578 Lekomas s.r.o. 421145 1098,00 36265110 3.8.2021 2021578 3.8.2021 17.8.2021 3.8.2021 1098,00 10.8.2021 10.8.2021 421145 kosenie 2021578 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021579 Lekomas s.r.o. 421146 420,08 36265110 3.8.2021 2021579 3.8.2021 17.8.2021 3.8.2021 420,08 20.9.2021 20.9.2021 421146 prenájom lisu 2021579 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021580 SPP a.s. 860089835 557,00 35815256 1.8.2021 2021580 3.8.2021 16.8.2021 3.8.2021 557,00 23.8.2021 23.8.2021 860089835 plyn KD 2021580   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021581 SPP a.s. 860890836 715,00 35815256 1.8.2021 2021581 3.8.2021 16.8.2021 3.8.2021 715,00 23.8.2021 23.8.2021 860890836 plyn ocu 2021581   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021582 SPP a.s. 8600890837 371,00 35815256 1.8.2021 2021582 3.8.2021 16.8.2021 3.8.2021 371,00 23.8.2021 23.8.2021 8600890837 plyn zdr 2021582   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021583 SPP a.s. 8600890838 4,00 35815256 1.8.2021 2021583 3.8.2021 16.8.2021 3.8.2021 4,00 23.8.2021 23.8.2021 8600890838 plyn pohr. 2021583   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021584 SPP a.s. 8600890839 300,00 35815256 1.8.2021 2021584 3.8.2021 16.8.2021 3.8.2021 300,00 23.8.2021 23.8.2021 8600890839 plyn lekáreň 2021584   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021585 SPP a.s. 8600890840 763,00 35815256 1.8.2021 2021585 3.8.2021 16.8.2021 3.8.2021 763,00 23.8.2021 23.8.2021 8600890840 plyn mš 2021585   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021586 SPP a.s. 8600890841 241,00 35815256 1.8.2021 2021586 3.8.2021 16.8.2021 3.8.2021 241,00 23.8.2021 23.8.2021 8600890841 plyn TJ 2021586   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021587 SPP a.s. 8600890842 155,00 35815256 1.8.2021 2021587 3.8.2021 16.8.2021 3.8.2021 155,00 23.8.2021 23.8.2021 8600890842 plyn 15 bj 2021587   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021588 SPP a.s. 8600891210 599,00 35815256 1.8.2021 2021588 3.8.2021 16.8.2021 3.8.2021 599,00 23.8.2021 23.8.2021 8600891210 plyn 12 bj 2021588   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021589 ZE energia a.s. 7691410143 50,00 36677281 1.8.2021 2021589 5.8.2021 16.8.2021 5.8.2021 50,00 23.8.2021 23.8.2021 7691410143 elektrina KD 2021589   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021590 ZE energia a.s. 7631875790 10,00 36677281 3.8.2021 2021590 5.8.2021 17.8.2021 5.8.2021 10,00 23.8.2021 23.8.2021 7631875790 elektrina 2021590   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021591 ZE energia a.s. 7631875808 43,19 36677281 3.8.2021 2021591 5.8.2021 17.8.2021 5.8.2021 43,19 23.8.2021 23.8.2021 7631875808 elektrina detske ihrisko 2021591   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021592 ZE energia a.s. 7631876154 50,00 36677281 3.8.2021 2021592 5.8.2021 17.8.2021 5.8.2021 50,00 23.8.2021 23.8.2021 7631876154 elektrina 2021592   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021593 ZE energia a.s. 7631875604 2387,88 36677281 3.8.2021 2021593 5.8.2021 17.8.2021 5.8.2021 2387,88 17.8.2021 17.8.2021 7631875604 elektrina 2021593   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021594 ZE energia a.s. 7631875605 273,10 36677281 3.8.2021 2021594 5.8.2021 17.8.2021 5.8.2021 273,10 23.8.2021 23.8.2021 7631875605 elektrina 2021594   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021595 ZE energia a.s. 7631875606 93,54 36677281 3.8.2021 2021595 5.8.2021 17.8.2021 5.8.2021 93,54 17.8.2021 17.8.2021 7631875606 elektr. KD, klub dôchod. 2021595   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021596 ZE energia a.s. 7631875680 65,83 36677281 3.8.2021 2021596 5.8.2021 17.8.2021 5.8.2021 65,83 23.8.2021 23.8.2021 7631875680 elektr. 12 bj 2021596   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021597 ZE energia a.s. 7631875688 71,14 36677281 3.8.2021 2021597 5.8.2021 17.8.2021 5.8.2021 71,14 23.8.2021 23.8.2021 7631875688 elektrina zdr. str. 2021597   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021598 ZE energia a.s. 7631875697 12,10 36677281 3.8.2021 2021598 5.8.2021 17.8.2021 5.8.2021 12,10 23.8.2021 23.8.2021 7631875697 elektr. hosp. dvor 2021598   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021599 ZE energia a.s. 7631876168 80,00 36677281 3.8.2021 2021599 5.8.2021 17.8.2021 5.8.2021 80,00 23.8.2021 23.8.2021 7631876168 elektrina TJ 2021599   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021600 ZE energia a.s. 7200950711 310,92 36677281 3.8.2021 2021600 6.8.2021 17.8.2021 6.8.2021 310,92 23.8.2021 23.8.2021 7200950711 elektrina TJ 2021600   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021601 ZE energia a.s. 7200950710 325,34 36677281 3.8.2021 2021601 6.8.2021 17.8.2021 6.8.2021 325,34 23.8.2021 23.8.2021 7200950710 elektrina mš 2021601   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021602 ZE energia a.s. 7151427399 490,02 36677281 3.8.2021 2021602 6.8.2021 17.8.2021 6.8.2021 490,02 23.8.2021 23.8.2021 7151427399 VO janák 2021602   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021603 ZE energia a.s. 7151427398 280,60 36677281 3.8.2021 2021603 6.8.2021 17.8.2021 6.8.2021 280,60 23.8.2021 23.8.2021 7151427398 VO sása 2021603   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021604 ZE energia a.s. 7161310368 229,72 36677281 3.8.2021 2021604 6.8.2021 17.8.2021 6.8.2021 229,72 23.8.2021 23.8.2021 7161310368 elektrina ocu 2021604   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021605 ZE energia a.s. 7171222087 222,15 36677281 4.8.2021 2021605 9.8.2021 18.8.2021 9.8.2021 222,15 23.8.2021 23.8.2021 7171222087 elektr. KD 2021605   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021606 ZE energia a.s. 7130501673 190,27 36677281 5.8.2021 2021606 13.8.2021 19.8.2021 13.8.2021 190,27 23.8.2021 23.8.2021 7130501673 elektrina mš 2021606   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021607 Enel s.r.o. 2111000290 413,28 44553412 2.8.2021 2021607 9.8.2021 16.8.2021 9.8.2021 413,28 23.8.2021 23.8.2021 2111000290 prev. údržba elektr. 2021607 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021608 Enel s.r.o. 2111000289 1396,34 44553412 2.8.2021 2021608 9.8.2021 16.8.2021 9.8.2021 1396,34 23.8.2021 23.8.2021 2111000289 prev. údržba elektr 2021608 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021609 Slovak Telekom, a.s. 8288080257 339,04 35763469 1.8.2021 2021609 6.8.2021 18.8.2021 6.8.2021 339,04 23.8.2021 23.8.2021 8288080257 telefon mobil 2021609 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021610 Slovak Telekom, a.s. 8287990521 132,36 35763469 1.8.2021 2021610 6.8.2021 18.8.2021 6.8.2021 132,36 23.8.2021 23.8.2021 8287990521 telefon 2021610 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021611 Slovak Telekom, a.s. 8288041771 32,35 35763469 1.8.2021 2021611 6.8.2021 18.8.2021 6.8.2021 32,35 23.8.2021 23.8.2021 8288041771 telefon 2021611 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021612 Slovak Telekom, a.s. 8288041750 234,65 35763469 1.8.2021 2021612 6.8.2021 18.8.2021 6.8.2021 234,65 23.8.2021 23.8.2021 8288041750 telefon 2021612 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021613 Slovak Telekom, a.s. 8288018600 221,53 35763469 1.8.2021 2021613 6.8.2021 18.8.2021 6.8.2021 221,53 23.8.2021 23.8.2021 8288018600 telefon 2021613 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021614 Amire  s.r.o. 202108006 400,00 50354540 1.8.2021 2021614 6.8.2021 15.8.2021 6.8.2021 400,00 27.8.2021 27.8.2021 202108006 služby VO 2021614 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2021615 Ing. Peter Šandal 19521 80,00 40027643 1.8.2021 2021615 5.8.2021 8.8.2021 5.8.2021 80,00     19521   2021615 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2021616 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2100203 6984,99 34074694 30.7.2021 2021616 5.8.2021 14.8.2021 5.8.2021 6984,99 21.9.2021 21.9.2021 2100203 uloženie TKO 2021616 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021617 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 20210069 286,30 34074694 29.7.2021 2021617 5.8.2021 8.8.2021 5.8.2021 286,30     20210069 odvoz odpadu 2021617 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021618 Fidelity Trade, s.r.o. 1020210587 210,00 50254081 2.8.2021 2021618 5.8.2021 16.8.2021 5.8.2021 210,00 9.9.2021 9.9.2021 1020210587 odvoz kuch. odpadu 2021618 2120245875 917 01 Kornela Mahra 3 Trnava   SK2120245875
2021619 Beata Kvardová 162021 1497,00 41111826 5.8.2021 2021619 5.8.2021 12.8.2021 5.8.2021 1497,00 6.8.2021 6.8.2021 162021 spracov dát 2021619 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021620 Tibor Kvarda 152021 1398,00 37161064 5.8.2021 2021620 5.8.2021 12.8.2021 5.8.2021 1398,00 6.8.2021 6.8.2021 152021 oprava kov.prvkov 2021620 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021621 SENTRANS s.r.o. 20210200 15,00 4387870244 30.7.2021 2021621 5.8.2021 13.8.2021 5.8.2021 15,00 20.9.2021 20.9.2021 20210200 piesok 2021621 2022497092 930 51   Veľká Paka 163 SK2022497092
2021622 UP Slovensko s.r.o. 121056599 2581,67 31396674 4.8.2021 2021622 5.8.2021 4.8.2021 5.8.2021 2581,67 3.8.2021 3.8.2021 121056599 jedálne kupóny 2021622 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2021623 JRK Slovensko s.r.o. 202100556 60,00 50530950 6.8.2021 2021623 6.8.2021 20.8.2021 6.8.2021 60,00 29.9.2021 29.9.2021 202100556 mesačný popl. zber dvor 2021623 2120371044 811 08 Rajská 2341/15 Bratislava   SK2120371044
2021624 AGRIPENT, s.r.o. 210179 96,00 35703512 30.7.2021 2021624 9.8.2021 13.8.2021 9.8.2021 96,00     210179 práce s new holland 2021624 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021625 Lekomas s.r.o. 421151 133,61 36265110 9.8.2021 2021625 9.8.2021 23.8.2021 9.8.2021 133,61 10.8.2021 10.8.2021 421151 preprava kont autom 2021625 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021626 Lekomas s.r.o. 421152 117,60 36265110 9.8.2021 2021626 9.8.2021 23.8.2021 9.8.2021 117,60 10.8.2021 10.8.2021 421152 preprava autobusom FO 2021626 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021627 Ing. František Dudek 1102021 50,00 11703750 7.8.2021 2021627 7.8.2021 15.8.2021 7.8.2021 50,00 13.12.2021 13.12.2021 1102021 znalecký posud. 2021627 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2021628 Ing. František Dudek 1112021 50,00 11703750 7.8.2021 2021628 7.8.2021 15.8.2021 7.8.2021 50,00 13.12.2021 13.12.2021 1112021 znalec. posud. 2021628 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2021629 Ing. František Dudek 1122021 50,00 11703750 7.8.2021 2021629 7.8.2021 15.8.2021 7.8.2021 50,00 13.12.2021 13.12.2021 1122021 znalec posud. 2021629 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2021630 Ing. František Dudek 1132021 50,00 11703750 7.8.2021 2021630 7.8.2021 15.8.2021 7.8.2021 50,00 13.12.2021 13.12.2021 1132021 znalec posudok. 2021630 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2021631 NEA - PLAST,s.r.o. 200064 5505,62 36279803 11.8.2021 2021631 11.8.2021 10.9.2021 11.8.2021 5505,62 19.10.2021 19.10.2021 200064 okná zš 2021631 2022126282 930 12 402 Ohrady   SK2022126282
2021632 Karol Spechtenhauser 122021 568,20 40702791 12.8.2021 2021632 12.8.2021 20.8.2021 12.8.2021 568,20 19.10.2021 19.10.2021 122021 maliarske práce mš 2021632 1046343089 821 07 Železničná 84 Bratislava    
2021633 M&H project s.r.o. 20210058 780,00 50451545 12.8.2021 2021633 12.8.2021 19.8.2021 12.8.2021 780,00 30.11.2021 30.11.2021 20210058 energ. certifikát zdr 2021633 2120339837 831 06 Karpatské námestie 10A Bratislava   SK2120339837
2021634 Intersystem EU s.r.o. 20210053 7378,80 46186123 11.8.2021 2021634 11.8.2021 10.9.2021 11.8.2021 7378,80 17.8.2021 17.8.2021 20210053 detské ihrisko 2021634 2023271151 014 01 Dukelská 295 Bytča 34 SK2023271151
2021635 Slovak Telekom, a.s. 8901138042 -210,00 35763469 4.8.2021 2021635 12.8.2021 18.8.2021 12.8.2021 -210,00 9.8.2021 9.8.2021 8901138042 vratka telekom 2021635 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021636 Nemocnica s poliklinikou DS 213600737 183,93 44455356 5.8.2021 2021636 13.8.2021 19.8.2021 13.8.2021 183,93 23.11.2021 23.11.2021 213600737 nájom klub dôchod. 2021636 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2021637 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120023053 343,72 36550949 31.7.2021 2021637 13.8.2021 23.8.2021 13.8.2021 343,72 13.8.2021 13.8.2021 8120023053 voda 15 bj 2021637 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021638 Novi Sol, s.r.o. 2021013 6270,00 45512337 8.8.2021 2021638 13.8.2021 22.8.2021 13.8.2021 6270,00     2021013 montáž fotovoltaika mš 2021638 2023024740 851 01 Blagoevova 28 Bratislava - Petržalka   SK2023024740
2021639 Zuzana Dömötörová 2021003 130,00 35282550 10.8.2021 2021639 13.8.2021 24.8.2021 13.8.2021 130,00 22.9.2021 22.9.2021 2021003 fot služby 2021639 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2021640 Zuzana Dömötörová 2021004 50,00 35282550 16.8.2021 2021640 16.8.2021 30.8.2021 16.8.2021 50,00 22.9.2021 22.9.2021 2021004 foto služby 2021640 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2021641 BELLAREKLAMA 2021022 228,00 40218848 12.8.2021 2021641 16.8.2021 26.8.2021 16.8.2021 228,00 21.10.2021 21.10.2021 2021022 propag. materiál súťaž vo  varení 2021641 1048037419 924 01 Vodárenská 1546/18 Galanta 090  
2021642 Združenie mies a obcí 202132 427,65 31870236 10.8.2021 2021642 16.8.2021 24.8.2021 16.8.2021 427,65     202132 členské 2021642 2021113215 929 01 Kukučínova 459 Dunajská Streda 2  
2021643 Ajpek Ján 202120037 693,12 32311028 7.8.2021 2021643 16.8.2021 21.8.2021 16.8.2021 693,12     202120037 občerstvenie záhradkáry 2021643 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021644 Lekomas s.r.o. 421156 254,00 36265110 18.8.2021 2021644 18.8.2021 1.9.2021 18.8.2021 254,00 6.10.2021 6.10.2021 421156 preprava kont autom 2021644 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021645 Lekomas s.r.o. 421154 681,25 36265110 16.8.2021 2021645 18.8.2021 30.8.2021 18.8.2021 681,25 22.9.2021 22.9.2021 421154 preprava kont autom 2021645 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021646 Lekomas s.r.o. 421155 100,00 36265110 16.8.2021 2021646 18.8.2021 30.8.2021 18.8.2021 100,00 31.8.2021 31.8.2021 421155 preprava HO 2021646 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021647 Tibor Kvarda 162021 271,00 37161064 17.8.2021 2021647 18.8.2021 24.8.2021 18.8.2021 271,00 19.8.2021 19.8.2021 162021 oprava kov prvkov mš 2021647 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021648 Andrej Mészáros 2100239 3371,03 43016341 12.7.2021 2021648 5.8.2021 10.9.2021 5.8.2021 3371,03     2100239 oprava plyn zariad 12 bj 2021648 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2021649 DesignNet, s.r.o. 520210054 102,00 44539801 30.6.2021 2021649 5.8.2021 14.7.2021 5.8.2021 102,00 20.9.2021 20.9.2021 520210054 kyber bezpečnosť 2021649 2022742590 929 01 Záhradnícka 6237/35 Dunajská Streda   SK2022742590
2021650 DesignNet, s.r.o. 520210070 102,00 44539801 30.7.2021 2021650 5.8.2021 13.8.2021 5.8.2021 102,00 20.9.2021 20.9.2021 520210070 kyber bezpečnosť 2021650 2022742590 929 01 Záhradnícka 6237/35 Dunajská Streda   SK2022742590
2021651 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 20210079 357,60 34074694 16.8.2021 2021651 20.8.2021 31.8.2021 20.8.2021 357,60     20210079 štartovacia batéria 2021022 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021652 INSUCCOR s.r.o. 20210141 1200,00 52044513 19.8.2021 2021652 20.8.2021 26.8.2021 20.8.2021 1200,00 27.10.2021 27.10.2021 20210141 dopl. projekt. MRK 2021652 2120879684 974 01 Radvanská 6138/30 Banská Bystrica   SK2120879684
2021653 Lindström 2199996 19,78 35742364 18.8.2021 2021653 24.8.2021 1.9.2021 24.8.2021 19,78 20.9.2021 20.9.2021 2199996 prenájom rohoží 2021653 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2021654 ROVAMI 210226 144,00 44964382 9.8.2021 2021654 24.8.2021 19.8.2021 24.8.2021 144,00     210226 zvlhčovač vzduchu 2021654 2022893048 925 21 Ábrahámová 1345 Sládkovičovo   SK2022893048
2021655 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 56,46 35697270 23.8.2021 2021655 25.8.2021 6.9.2021 25.8.2021 56,46 26.8.2021 26.8.2021 0008893034 telefon 2021655 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2021656 HR - PROJECT, s.r.o. 20210039 1680,00 51325527 27.8.2021 2021656 27.8.2021 10.9.2021 27.8.2021 1680,00 19.10.2021 19.10.2021 20210039 projekt mš rozšírenie 2021656 2120675568 925 72 Budovateľská 1159 Selice 10 SK2120675568
2021657 Beata Kvardová 172021 1498,00 41111826 24.8.2021 2021657 27.8.2021 31.8.2021 27.8.2021 1498,00 30.8.2021 30.8.2021 172021 spracov dát 2021657 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021658 Tibor Kvarda 172021 1175,00 37161064 24.8.2021 2021658 27.8.2021 31.8.2021 27.8.2021 1175,00 30.8.2021 30.8.2021 172021 oprava kov. prvkov 2021658 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021659 Victoria ART s.r.o. 2021067 516,90 53919751 24.8.2021 2021659 27.8.2021 1.9.2021 27.8.2021 516,90 11.10.2021 11.10.2021 2021067 reprez. predmety 2021659 2121528596 917 01 Nám SNP 3 Trnava   SK2121528596
2021660 Lekomas s.r.o. 421165 156,00 36265110 30.8.2021 2021660 30.8.2021 13.9.2021 30.8.2021 156,00 11.11.2021 11.11.2021 421165 preprava autobusom 2021660 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021661 Lekomas s.r.o. 421164 427,62 36265110 30.8.2021 2021661 30.8.2021 13.9.2021 30.8.2021 427,62 12.10.2021 12.10.2021 421164 preprava kont autom 2021661 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021662 Lekomas s.r.o. 421160 103,20 36265110 24.8.2021 2021662 30.8.2021 7.9.2021 30.8.2021 103,20 31.8.2021 31.8.2021 421160 preprava FO 2021662 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021663 Lekomas s.r.o. 421159 264,00 36265110 24.8.2021 2021663 30.8.2021 7.9.2021 30.8.2021 264,00 30.8.2021 30.8.2021 421159 preprava autobusom 2021663 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021664 Lekomas s.r.o. 421157 163,14 36265110 24.8.2021 2021664 30.8.2021 7.9.2021 30.8.2021 163,14 12.10.2021 12.10.2021 421157 preprava kont autom 2021664 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021665 DesignNet, s.r.o. 520210089 102,00 44539801 30.8.2021 2021665 30.8.2021 13.9.2021 30.8.2021 102,00 26.10.2021 26.10.2021 520210089 kyber. bezpeč. 2021665 2022742590 929 01 Záhradnícka 6237/35 Dunajská Streda   SK2022742590
2021666 PS Agentúra s.r.o. 2021035 3300,00 47383429 16.8.2021 2021666 30.8.2021 31.8.2021 30.8.2021 3300,00 9.9.2021 9.9.2021 2021035 vo zdrav stredisko nábytok 2021666 2023877834 065 46 Malý Lipník 123 Malý Lipník   SK2023877834
2021667 Fidelity Trade, s.r.o. 1020210711 210,00 50254081 2.9.2021 2021667 2.9.2021 16.9.2021 2.9.2021 210,00 29.9.2021 29.9.2021 1020210711 odvoz biologického odpadu 2021667 2120245875 917 01 Kornela Mahra 3 Trnava   SK2120245875
2021668 Árpád Tomanovics 202113 340,00 36894814 26.8.2021 2021668 30.8.2021 9.9.2021 30.8.2021 340,00 20.9.2021 20.9.2021 202113 oprava volvo 2021668 1030335977 930 41   Kvetoslavov    
2021669 Zuzana Dömötörová 2021007 600,00 35282550 31.8.2021 2021669 31.8.2021 14.9.2021 31.8.2021 600,00 22.9.2021 22.9.2021 2021007 foto služby 2021669 1036162875 930 37 660 Lehnice    
2021670 LearnIT Academy o.z. 2100005 1000,00 53668022 27.8.2021 2021670 31.8.2021 10.9.2021 31.8.2021 1000,00 14.9.2021 14.9.2021 2100005 3D tlač školenie 2021670   930 25 Hlavná 698/19 Vrakúň    
2021671 Zoltán Balázs 202109 2560,00 41893964 29.8.2021 2021671 31.8.2021 5.9.2021 31.8.2021 2560,00 3.9.2021 3.9.2021 202109 rekonštrukcie soc. zariadení MŠ 2021671 1049370168 930 30 193 Rohovce    
2021672 Ajpek Ján 202120038 8448,00 32311028 29.8.2021 2021672 31.8.2021 12.9.2021 31.8.2021 8448,00 19.10.2021 19.10.2021 202120038 ubytovanie festival 2021672 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021673 Ajpek Ján 202120039 1518,00 32311028 29.8.2021 2021673 31.8.2021 12.9.2021 31.8.2021 1518,00 23.9.2021 23.9.2021 202120039 občerstvenie festival 2021673 1020258613 930 37 Lehnice 142 Lehnice   SK1020258613
2021674 S.I.F. security, s.r.o. 20210236 648,00 45578761 31.8.2021 2021674 31.8.2021 14.9.2021 31.8.2021 648,00     20210236 usporiar služby festival 2021674 2023044562 929 01 Zelená ul. 5667 Dunajská Streda 5667 SK2023044562
2021675 SPP a.s. 8697697411 557,00 35815256 1.9.2021 2021675 3.9.2021 16.9.2021 3.9.2021 557,00 21.9.2021 21.9.2021 8697697411 plyn KD 2021675   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021676 SPP a.s. 8697697412 715,00 35815256 1.9.2021 2021676 3.9.2021 16.9.2021 3.9.2021 715,00 21.9.2021 21.9.2021 8697697412 ocu 2021676   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021677 SPP a.s. 8697697413 371,00 35815256 1.9.2021 2021677 3.9.2021 16.9.2021 3.9.2021 371,00 21.9.2021 21.9.2021 8697697413 plyn zdr. 2021677   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021678 SPP a.s. 8697697414 4,00 35815256 1.9.2021 2021678 3.9.2021 16.9.2021 3.9.2021 4,00 21.9.2021 21.9.2021 8697697414 plyn pohr. 2021678   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021679 SPP a.s. 8697697415 300,00 35815256 1.9.2021 2021679 3.9.2021 16.9.2021 3.9.2021 300,00 21.9.2021 21.9.2021 8697697415 plyn lekáreň 2021679   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021680 SPP a.s. 8697697416 763,00 35815256 1.9.2021 2021680 3.9.2021 16.9.2021 3.9.2021 763,00 21.9.2021 21.9.2021 8697697416 plyn mš 2021680   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021681 SPP a.s. 8697697417 241,00 35815256 1.9.2021 2021681 3.9.2021 16.9.2021 3.9.2021 241,00 21.9.2021 21.9.2021 8697697417 plyn TJ 2021681   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021682 SPP a.s. 8697697418 263,00 35815256 1.9.2021 2021682 3.9.2021 16.9.2021 3.9.2021 263,00 21.9.2021 21.9.2021 8697697418 plyn 15 bj 2021682   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021683 SPP a.s. 8697697781 599,00 35815256 1.9.2021 2021683 3.9.2021 16.9.2021 3.9.2021 599,00 21.9.2021 21.9.2021 8697697781 plyn 12 bj 2021683   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021684 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2100235 7421,93 34074694 31.8.2021 2021684 3.9.2021 15.9.2021 3.9.2021 7421,93 23.11.2021 23.11.2021 2100235 uloženie TKO 2021684 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021685 DOGAZYL O.Z. 20210049 50,00 42166004 31.8.2021 2021685 3.9.2021 14.9.2021 3.9.2021 50,00 9.9.2021 9.9.2021 20210049 uloženie pes útulok 2021685   929 01 Nemessyegská 133 Dunajská Streda 14  
2021686 ZE energia a.s. 7641898035 93,54 36677281 3.9.2021 2021686 7.9.2021 17.9.2021 7.9.2021 93,54 17.9.2021 17.9.2021 7641898035 elektrina KD, klub dôchod 2021686   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021687 ZE energia a.s. 7641898114 65,83 36677281 3.9.2021 2021687 7.9.2021 17.9.2021 7.9.2021 65,83 21.9.2021 21.9.2021 7641898114 elektrina 12 bj 2021687   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021688 ZE energia a.s. 7641898122 71,14 36677281 3.9.2021 2021688 7.9.2021 17.9.2021 7.9.2021 71,14 21.9.2021 21.9.2021 7641898122 elektrina  zdr 2021688   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021689 ZE energia a.s. 7641898131 12,10 36677281 3.9.2021 2021689 7.9.2021 17.9.2021 7.9.2021 12,10 21.9.2021 21.9.2021 7641898131 elektrina hosp. dvor 2021689   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021690 ZE energia a.s. 7641898223 10,00 36677281 3.9.2021 2021690 7.9.2021 17.9.2021 7.9.2021 10,00 21.9.2021 21.9.2021 7641898223 elektrina 2021690   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021691 ZE energia a.s. 7641898241 43,19 36677281 3.9.2021 2021691 7.9.2021 17.9.2021 7.9.2021 43,19 21.9.2021 21.9.2021 7641898241 elektri. detske ihr. 2021691   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021692 ZE energia a.s. 7641898596 50,00 36677281 3.9.2021 2021692 7.9.2021 17.9.2021 7.9.2021 50,00 21.9.2021 21.9.2021 7641898596 elektrina 2021692   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021693 ZE energia a.s. 7641898600 80,00 36677281 3.9.2021 2021693 7.9.2021 17.9.2021 7.9.2021 80,00 21.9.2021 21.9.2021 7641898600 elektr 1505 2021693   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021694 ZE energia a.s. 7641898615 30,00 36677281 3.9.2021 2021694 7.9.2021 17.9.2021 7.9.2021 30,00 21.9.2021 21.9.2021 7641898615 elektr byt 354 2021694   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021695 ZE energia a.s. 7641898034 273,00 36677281 3.9.2021 2021695 7.9.2021 17.9.2021 7.9.2021 273,00 21.9.2021 21.9.2021 7641898034 elektrina 2021695   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021696 ZE energia a.s. 7641898033 2357,88 36677281 3.9.2021 2021696 7.9.2021 17.9.2021 7.9.2021 2357,88 17.9.2021 17.9.2021 7641898033 elektrina 2021696   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021697 ZE energia a.s. 7711448329 50,00 36677281 5.9.2021 2021697 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 50,00 21.9.2021 21.9.2021 7711448329 elektrina KD 2021697   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021698 ZE energia a.s. 7220835457 235,31 36677281 5.9.2021 2021698 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 235,31 21.9.2021 21.9.2021 7220835457 elektrina mš 2021698   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021699 ZE energia a.s. 7191026226 226,81 36677281 5.9.2021 2021699 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 226,81 21.9.2021 21.9.2021 7191026226 elektrina mš 2021699   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021700 ZE energia a.s. 7181136122 264,16 36677281 5.9.2021 2021700 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 264,16 21.9.2021 21.9.2021 7181136122 elektrina ocu 2021700   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021701 ZE energia a.s. 7151438021 553,31 36677281 5.9.2021 2021701 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 553,31 21.9.2021 21.9.2021 7151438021 VO janák 2021701   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021702 ZE energia a.s. 7151438020 330,18 36677281 5.9.2021 2021702 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 330,18 21.9.2021 21.9.2021 7151438020 VO sása 2021702   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021703 ZE energia a.s. 7191026227 263,74 36677281 5.9.2021 2021703 9.9.2021 19.9.2021 9.9.2021 263,74 21.9.2021 21.9.2021 7191026227 elektrina TJ 2021703   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021704 ZE energia a.s. 7161317632 261,13 36677281 5.9.2021 2021704 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 261,13 21.9.2021 21.9.2021 7161317632 elektr KD 2021704   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021705 Enel s.r.o. 2111000330 1396,34 44553412 2.9.2021 2021705 9.9.2021 14.9.2021 9.9.2021 1396,34 21.9.2021 21.9.2021 2111000330 prev. údržba elektrina 2021705 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021706 Enel s.r.o. 2111000331 413,28 44553412 2.9.2021 2021706 9.9.2021 14.9.2021 9.9.2021 413,28 21.9.2021 21.9.2021 2111000331 prev. údržba elektrina 2021706 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021707 Slovak Telekom, a.s. 8289887225 214,55 35763469 1.9.2021 2021707 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 214,55 21.9.2021 21.9.2021 8289887225 telefon 2021707 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021708 Slovak Telekom, a.s. 8289927387 344,36 35763469 1.9.2021 2021708 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 344,36 21.9.2021 21.9.2021 8289927387 mobil 2021708 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021709 Slovak Telekom, a.s. 8289857367 234,78 35763469 1.9.2021 2021709 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 234,78 21.9.2021 21.9.2021 8289857367 telefon 2021709 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021710 Slovak Telekom, a.s. 8289887253 32,35 35763469 1.9.2021 2021710 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 32,35 21.9.2021 21.9.2021 8289887253 telefon 2021710 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021711 Slovak Telekom, a.s. 8289836202 132,36 35763469 1.9.2021 2021711 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 132,36 21.9.2021 21.9.2021 8289836202 telefon internet 2021711 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021712 Nemocnica s poliklinikou DS 213600812 183,93 44455356 6.9.2021 2021712 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 183,93 23.11.2021 23.11.2021 213600812 nájom klub dôchod. 2021712 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2021713 UP Slovensko s.r.o. 121063655 2545,24 31396674 8.9.2021 2021713 9.9.2021 13.9.2021 9.9.2021 2545,24 6.9.2021 6.9.2021 121063655 jedálne kupóny 2021713 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2021714 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 20210105 1537,86 34074694 5.9.2021 2021714 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 1537,86     20210105 drvenie odpadu odvoz 2021714 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021715 Amire  s.r.o. 202109006 400,00 50354540 1.9.2021 2021715 9.9.2021 15.9.2021 9.9.2021 400,00 26.10.2021 26.10.2021 202109006 služby VO 2021715 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2021716 Lekomas s.r.o. 421168 387,61 36265110 6.9.2021 2021716 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 387,61 21.10.2021 21.10.2021 421168 preprava kont autom 2021716 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021717 Lekomas s.r.o. 421170 438,00 36265110 6.9.2021 2021717 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 438,00 11.11.2021 11.11.2021 421170 preprava FO, HO 2021717 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021718 Lekomas s.r.o. 421171 420,08 36265110 6.9.2021 2021718 9.9.2021 20.9.2021 9.9.2021 420,08 21.10.2021 21.10.2021 421171 lisovanie PET 2021718 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021719 PENTIMEX s.r.o. 210100292 638,16 31622054 24.8.2021 2021719 30.8.2021 7.9.2021 30.8.2021 638,16     210100292 oprava váha zber. dvor 2021719 2020434174 972 14 Tužina 26 Tužina   SK2020434174
2021720 Lekomas s.r.o. 421172 1422,29 36265110 6.9.2021 2021720 6.9.2021 20.9.2021 6.9.2021 1422,29 21.10.2021 21.10.2021 421172 prenájom kosačky 2021720 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021721 Lekomas s.r.o. 421173 1350,00 36265110 6.9.2021 2021721 6.9.2021 20.9.2021 6.9.2021 1350,00 21.10.2021 21.10.2021 421173 prenájom kosačky, zber odpadu 2021721 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021722 OLYMP ERBY s.r.o. 6492021 890,00 52365921 25.8.2021 2021722 6.9.2021 10.9.2021 6.9.2021 890,00     6492021 názov budova zdr. 2021722 2120993039 935 87 Maďarovská 145 Santovka 145 SK2120993039
2021723 Ing. Peter Šandal 23121 80,00 40027643 31.8.2021 2021723 7.9.2021 7.9.2021 7.9.2021 80,00     23121 požiarne služby 2021723 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2021724 TRIUS FINANCE s.r.o. 03092021 1800,00 36699993 2.9.2021 2021724 7.9.2021 16.9.2021 7.9.2021 1800,00     03092021 projekt rozšírenie mš 2021724 2022272054 841 04 Donnerova 717/5 Bratislava    
2021725 Lumberjack arboristika s.r.o. 2021021 900,00 51261430 31.8.2021 2021725 7.9.2021 10.9.2021 7.9.2021 900,00     2021021 výrub stromov 2021725 2121195538 930 36 Benková Potôň 300 Horná Potôň   SK2121195538
2021726 VT Project & Consulting s.r.o. 20210911 1800,00 52203077 2.9.2021 2021726 7.9.2021 2.10.2021 7.9.2021 1800,00 21.10.2021 21.10.2021 20210911 towntwinning 2021726 2120968795 927 01 Gen L. Svobodu 1860 Šaľa 1860/6  
2021727 Valeur 6912021 2200,00 34119850 7.9.2021 2021727 7.9.2021 21.9.2021 7.9.2021 2200,00 29.9.2021 29.9.2021 6912021 tlačové služby knihy 2021727 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2021728 František Tóth -  LUNI  JEDÁLEŇ 2100083 3420,00 45318611 29.8.2021 2021728 7.9.2021 12.9.2021 7.9.2021 3420,00 22.9.2021 22.9.2021 2100083 občerstvenie 100 rok futbalu 2021728 1026660800 930 37 Veľký Lég 599 Lehnice   SK1026660800
2021729 Tibor Kvarda 182021 1395,00 37161064 7.9.2021 2021729 7.9.2021 14.9.2021 7.9.2021 1395,00 10.9.2021 10.9.2021 182021 oprava drev.a kov. prvkov 2021729 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021730 Beata Kvardová 182021 1498,00 41111826 7.9.2021 2021730 7.9.2021 14.9.2021 7.9.2021 1498,00 10.9.2021 10.9.2021 182021 spracov dát vzn, mš 2021730 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021731 Bala a.s. 21110309 -1802,64 36228427 9.9.2021 2021731 9.9.2021 9.9.2021 9.9.2021 -1802,64 30.9.2021 30.9.2021 21110309 opravná faktúra stav.  práce CIZS 2021731 2020196596 930 34 Veľká Budafa 66 Holice 66 SK2020196596
2021732 ZE energia a.s. 7181139279 24,73 36677281 7.9.2021 2021732 10.9.2021 21.9.2021 10.9.2021 24,73 21.9.2021 21.9.2021 7181139279 vyúčtov. elektrina 655 byt 2021732   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021733 HR - PROJECT, s.r.o. 20210043 180,00 51325527 10.9.2021 2021733 10.9.2021 24.9.2021 10.9.2021 180,00 19.10.2021 19.10.2021 20210043 dopl. projekt mš rozšírenie kapacity 2021733 2120675568 925 72 Budovateľská 1159 Selice 10 SK2120675568
2021734 Bez hmyzu SK s.r.o. 1192021 1545,76 47369825 5.7.2021 2021734 10.9.2021 15.7.2021 10.9.2021 1545,76 16.9.2021 16.9.2021 1192021 interierové tienenie mš 2021734 2023833438 903 01 Šafárikova 85 Senec   SK2023833438
2021735 Bez hmyzu SK s.r.o. 1202021 1020,00 47369825 5.7.2021 2021735 10.9.2021 15.7.2021 10.9.2021 1020,00 20.9.2021 20.9.2021 1202021 servis tieniacej techniky zš 2021735 2023833438 903 01 Šafárikova 85 Senec   SK2023833438
2021736 MAXSOUNDs.r.o. 202106 2850,00 47465263 13.9.2021 2021736 13.9.2021 27.9.2021 13.9.2021 2850,00 23.11.2021 23.11.2021 202106 javisko, osvetlenie, festival 2021736 2023888493 929 01 nám. Priateľstva 2172 Dunajská Streda 28 SK2023888493
2021737 JRK Slovensko s.r.o. 202100649 60,00 50530950 6.9.2021 2021737 13.9.2021 20.9.2021 13.9.2021 60,00     202100649 mesačný popl. zber dvor 2021737 2120371044 811 08 Rajská 2341/15 Bratislava   SK2120371044
2021738 Valeur 6982021 360,00 34119850 10.9.2021 2021738 13.9.2021 24.9.2021 13.9.2021 360,00 6.12.2021 6.12.2021 6982021 tlačové služby 2021738 2020365435 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2020365435
2021739 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120025949 325,76 36550949 31.8.2021 2021739 13.9.2021 24.9.2021 13.9.2021 325,76 20.9.2021 20.9.2021 8120025949 voda 15 bj 2021739 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021740 Garant Plus - DDD 21263 150,00 35017651 8.9.2021 2021740 13.9.2021 22.9.2021 13.9.2021 150,00 26.10.2021 26.10.2021 21263 deratizácia mš 2021740 1020251606 930 02   Orechová Potôň 268 SK1020251606
2021741 Garant Plus - DDD 21264 156,00 35017651 8.9.2021 2021741 13.9.2021 22.9.2021 13.9.2021 156,00 26.10.2021 26.10.2021 21264 derstizácia šj zš 2021741 1020251606 930 02   Orechová Potôň 268 SK1020251606
2021742 Garant Plus - DDD 21262 97,20 35017651 8.9.2021 2021742 13.9.2021 22.9.2021 13.9.2021 97,20 26.10.2021 26.10.2021 21262 derat Barczi pozemok 2021742 1020251606 930 02   Orechová Potôň 268 SK1020251606
2021743 Lekomas s.r.o. 421182 100,00 36265110 14.9.2021 2021743 14.9.2021 28.9.2021 14.9.2021 100,00 11.11.2021 11.11.2021 421182 preprava FO 2021743 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021744 Lekomas s.r.o. 421180 480,84 36265110 13.9.2021 2021744 14.9.2021 27.9.2021 14.9.2021 480,84 11.11.2021 11.11.2021 421180 preprava kont autom 2021744 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021745 Lekomas s.r.o. 421178 100,00 36265110 8.9.2021 2021745 14.9.2021 22.9.2021 14.9.2021 100,00 18.11.2021 18.11.2021 421178 preprava autobusom 2021745 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021746 Lekomas s.r.o. 421177 372,00 36265110 8.9.2021 2021746 14.9.2021 22.9.2021 14.9.2021 372,00 11.11.2021 11.11.2021 421177 preprava autobus 2021746 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021747 MG PZS s.r.o. 1211160 828,00 36297143 13.9.2021 2021747 13.9.2021 20.9.2021 13.9.2021 828,00 20.9.2021 20.9.2021 1211160 zdravotný dohľad 2021747 2020174684 058 01 Okružná 788/14 Poprad   SK2020174684
2021748 TOI TOI & DIXI 139264268 276,00 36383074 6.9.2021 2021748 14.9.2021 13.9.2021 14.9.2021 276,00 1.10.2021 1.10.2021 139264268 prenájom soc. zariadení 2021748 2020097805 831 04 Stará Vajnorská 37 Bratislava   SK2020097805
2021749 OLYMP ERBY s.r.o. 7132021 2078,41 52365921 8.9.2021 2021749 14.9.2021 18.9.2021 14.9.2021 2078,41     7132021 propagačne predmety 2021749 2120993039 935 87 Maďarovská 145 Santovka 145 SK2120993039
2021750 JUDr. Ildikó Uleklová 202109022 200,00 50170597 2.9.2021 2021750 16.9.2021 9.9.2021 16.9.2021 200,00     202109022 právne služby 2021750 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2021751 Lekomas s.r.o. 421184 460,84 36265110 20.9.2021 2021751 20.9.2021 4.10.2021 20.9.2021 460,84 11.11.2021 11.11.2021 421184 preprava kont autom 2021751 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021752 Lekomas s.r.o. 421187 249,60 36265110 20.9.2021 2021752 20.9.2021 4.10.2021 20.9.2021 249,60 13.10.2021 13.10.2021 421187 preprava FO 2021752 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021753 Lekomas s.r.o. 421188 100,00 36265110 20.9.2021 2021753 20.9.2021 4.10.2021 20.9.2021 100,00 19.10.2021 19.10.2021 421188 preprava FO 2021753 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021754 EPIC Partner a.s. 2021131 780,00 48038521 14.9.2021 2021754 17.9.2021 28.9.2021 17.9.2021 780,00     2021131 príprava žiadoť nakladač 2021754 2120034510 945 01 Bratislavská cesta 4931 Komárno   SK2120034510
2021755 Základná škola 072021 198,40 36094102 6.9.2021 2021755 17.9.2021 15.9.2021 17.9.2021 198,40 26.10.2021 26.10.2021 072021 voda stočne 2021755 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2021756 Dominik Olajec - Autokomfort 202106 140,00 33720444 21.9.2021 2021756 21.9.2021 5.10.2021 21.9.2021 140,00 16.12.2021 16.12.2021 202106 oprava poplaš. zariad  mš 2021756 1023004488 900 43 Cintorínska 308 Hamuliakovo 13 SK1023004488
2021757 Lekomas s.r.o. 421189 156,00 36265110 21.9.2021 2021757 21.9.2021 5.10.2021 21.9.2021 156,00 18.11.2021 18.11.2021 421189 preprava autobusom 2021757 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021758 OLYMP ERBY s.r.o. 7242021 1399,20 52365921 13.9.2021 2021758 21.9.2021 23.9.2021 21.9.2021 1399,20     7242021 propagačne predmety 2021758 2120993039 935 87 Maďarovská 145 Santovka 145 SK2120993039
2021759 OLYMP ERBY s.r.o. 7222021 310,01 52365921 13.9.2021 2021759 21.9.2021 23.9.2021 21.9.2021 310,01     7222021 bannery 2021759 2120993039 935 87 Maďarovská 145 Santovka 145 SK2120993039
2021760 OLYMP ERBY s.r.o. 7232021 360,00 52365921 13.9.2021 2021760 21.9.2021 23.9.2021 21.9.2021 360,00     7232021 písmená zberny dvor 2021760 2120993039 935 87 Maďarovská 145 Santovka 145 SK2120993039
2021761 OLYMP ERBY s.r.o. 7202021 1091,88 52365921 13.9.2021 2021761 21.9.2021 23.9.2021 21.9.2021 1091,88     7202021 propag. predmety festival 2021761 2120993039 935 87 Maďarovská 145 Santovka 145 SK2120993039
2021762 Kristian Vendégh 20210901 2879,27 43674445 19.9.2021 2021762 21.9.2021 4.10.2021 21.9.2021 2879,27 19.10.2021 19.10.2021 20210901 rekonštr. soc. zariadení mš 2021762 1078605088 930 37 Veľký Lég 560 Lehnice   SK1078605088
2021763 AGRIPENT, s.r.o. 210221 8,18 35703512 16.9.2021 2021763 22.9.2021 30.9.2021 22.9.2021 8,18     210221 kamenivo 2021763 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021764 Lindström 2207440 19,78 35742364 15.9.2021 2021764 22.9.2021 29.9.2021 22.9.2021 19,78 26.10.2021 26.10.2021 2207440 prenájom rohoží 2021764 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2021765 OLYMP ERBY s.r.o. 7142021 3334,62 52365921 8.9.2021 2021765 23.9.2021 18.9.2021 23.9.2021 3334,62 23.11.2021 23.11.2021 7142021 propagačné predmety 2021765 2120993039 935 87 Maďarovská 145 Santovka 145 SK2120993039
2021766 S.K. GLASS 2211056 839,81 32304544 23.9.2021 2021766 23.9.2021 30.9.2021 23.9.2021 839,81 24.9.2021 24.9.2021 2211056 výdajný pult  + 2 plech 2021766 1020255610 929 01 Bratislavská ulice 919 Dunajská Streda 4 SK1020255610
2021767 Beata Kvardová 192021 291,00 41111826 23.9.2021 2021767 23.9.2021 30.9.2021 23.9.2021 291,00 29.9.2021 29.9.2021 192021 spracov dát odpady 2021767 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021768 Beata Kvardová 202021 1497,00 41111826 24.9.2021 2021768 24.9.2021 1.10.2021 24.9.2021 1497,00 29.9.2021 29.9.2021 202021 spracov dát IROP 2021768 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021769 Tibor Kvarda 192021 291,00 37161064 23.9.2021 2021769 23.9.2021 30.9.2021 23.9.2021 291,00 29.9.2021 29.9.2021 192021 oprava kov prvkov TJ 2021769 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021770 Tibor Kvarda 202021 1185,00 37161064 24.9.2021 2021770 24.9.2021 1.10.2021 24.9.2021 1185,00 29.9.2021 29.9.2021 202021 oprava kov. prvkov 2021770 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021771 Centrum polygrafických služieb 1560011745 34,12 42272360 10.9.2021 2021771 24.9.2021 10.10.2021 24.9.2021 34,12 29.9.2021 29.9.2021 1560011745 tlačivá evid. obyv. 2021771 2023821206 831 01 Sklabinská 1 Bratislava   SK2023821206
2021772 LearnIT Academy o.z. 2100009 1000,00 53668022 26.9.2021 2021772 26.9.2021 10.10.2021 26.9.2021 1000,00 8.11.2021 8.11.2021 2100009 školenie 3D tlač 2021772   930 25 Hlavná 698/19 Vrakúň    
2021773 Andrej Mészáros 2100294 97,44 43016341 4.9.2021 2021773 29.9.2021 19.10.2021 29.9.2021 97,44     2100294 oprava plyn zariad 6 bj 2021773 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
2021774 EDUHRACKY s.r.o. 2021162 552,00 51944626 3.9.2021 2021774 29.9.2021 17.9.2021 29.9.2021 552,00 6.10.2021 6.10.2021 2021162 učebne pomôcky 2021774 2120847135 917 01 Ulica Veterná 8760/43 Trnava   SK2120847135
2021775 DesignNet, s.r.o. 520210120 102,00 44539801 30.9.2021 2021775 30.9.2021 14.10.2021 30.9.2021 102,00 23.11.2021 23.11.2021 520210120 kyber bezpečnosť 2021775 2022742590 929 01 Záhradnícka 6237/35 Dunajská Streda   SK2022742590
2021776 HLS Body s.r.o. 4210851 249957,60 45456411 20.9.2021 2021776 1.10.2021 19.11.2021 1.10.2021 249957,60 10.12.2021 10.12.2021 4210851 stomatolog. ambulancia 2021776 2022992862 916 01 Družstevná 486/69 Stará Turá   SK2022992862
2021777 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 59,46 35697270 23.9.2021 2021777 28.9.2021 7.10.2021 28.9.2021 59,46 5.10.2021 5.10.2021 0008893034 telefon 2021777 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2021778 Akadémia prvej pomoci a bezpečnosti sr.o 20210059 340,00 50310984 22.9.2021 2021778 28.9.2021 6.10.2021 28.9.2021 340,00 26.10.2021 26.10.2021 20210059 školenie DHZO 2021778 2120277368 831 01 Na Zlatej nohe 11 Bratislava   SK2120277368
2021779 Fidelity Trade, s.r.o. 1020210812 210,00 50254081 4.10.2021 2021779 4.10.2021 18.10.2021 4.10.2021 210,00 26.10.2021 26.10.2021 1020210812 odvoz biolog. odpad 2021779 2120245875 917 01 Kornela Mahra 3 Trnava   SK2120245875
2021780 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2100272 5876,52 34074694 30.9.2021 2021780 4.10.2021 15.10.2021 4.10.2021 5876,52     2100272 uloženie TKO 2021780 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021781 SPP a.s. 8659011323 557,00 35815256 1.10.2021 2021781 4.10.2021 15.10.2021 4.10.2021 557,00 21.10.2021 21.10.2021 8659011323 plyn KD 2021781   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021782 SPP a.s. 8659011324 715,00 35815256 1.10.2021 2021782 4.10.2021 15.10.2021 4.10.2021 715,00 21.10.2021 21.10.2021 8659011324 plyn ocu 2021782   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021783 SPP a.s. 8659011325 371,00 35815256 1.10.2021 2021783 4.10.2021 15.10.2021 4.10.2021 371,00 21.10.2021 21.10.2021 8659011325 plyn zdr. 2021783   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021784 SPP a.s. 8659011326 4,00 35815256 1.10.2021 2021784 4.10.2021 15.10.2021 4.10.2021 4,00 21.10.2021 21.10.2021 8659011326 plyn pohr. služ. 2021784   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021785 SPP a.s. 8659011327 300,00 35815256 1.10.2021 2021785 4.10.2021 15.10.2021 4.10.2021 300,00 21.10.2021 21.10.2021 8659011327 plyn lekáreň 2021785   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021786 SPP a.s. 8659011328 763,00 35815256 1.10.2021 2021786 4.10.2021 15.10.2021 4.10.2021 763,00 21.10.2021 21.10.2021 8659011328 plyn mš 2021786   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021787 SPP a.s. 8659011329 241,00 35815256 1.10.2021 2021787 4.10.2021 15.10.2021 4.10.2021 241,00 21.10.2021 21.10.2021 8659011329 plyn TJ 2021787   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021788 SPP a.s. 8659011330 819,00 35815256 1.10.2021 2021788 4.10.2021 15.10.2021 4.10.2021 819,00 21.10.2021 21.10.2021 8659011330 plyn 15 bj 2021788   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021789 SPP a.s. 8659011694 599,00 35815256 1.10.2021 2021789 4.10.2021 15.10.2021 4.10.2021 599,00 21.10.2021 21.10.2021 8659011694 plyn 12 bj 2021789   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021790 Takács Tibor 2021110 320,00 43682561 1.10.2021 2021790 4.10.2021 15.10.2021 4.10.2021 320,00 8.11.2021 8.11.2021 2021110 kontrola komínov 2021790 1040549774 930 13 Chladná ulica 644 Trhová Hradská 4  
2021791 Takács Tibor 2021109 240,00 43682561 1.10.2021 2021791 4.10.2021 15.10.2021 4.10.2021 240,00 8.11.2021 8.11.2021 2021109 kontrola komínov BNŠ 2021791 1040549774 930 13 Chladná ulica 644 Trhová Hradská 4  
2021792 Takács Tibor 2021111 635,40 43682561 1.10.2021 2021792 4.10.2021 15.10.2021 4.10.2021 635,40 23.11.2021 23.11.2021 2021111 kontrola komínov 2021792 1040549774 930 13 Chladná ulica 644 Trhová Hradská 4  
2021793 Lekomas s.r.o. 421190 340,81 36265110 27.9.2021 2021793 4.10.2021 11.10.2021 4.10.2021 340,81 18.11.2021 18.11.2021 421190 preprava kont. autom 2021793 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021794 ZE energia a.s. 7731297143 12,10 36677281 4.10.2021 2021794 7.10.2021 18.10.2021 7.10.2021 12,10 21.10.2021 21.10.2021 7731297143 elektrina  hosp. dvor 2021794   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021795 ZE energia a.s. 7731297232 10,00 36677281 4.10.2021 2021795 4.10.2021 18.10.2021 4.10.2021 10,00 21.10.2021 21.10.2021 7731297232 elektrina 2021795   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021796 ZE energia a.s. 7731297591 80,00 36677281 4.10.2021 2021796 7.10.2021 18.10.2021 7.10.2021 80,00 21.10.2021 21.10.2021 7731297591 elektrina 2021796   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021797 ZE energia a.s. 7731297246 43,19 36677281 4.10.2021 2021797 7.10.2021 18.10.2021 7.10.2021 43,19 21.10.2021 21.10.2021 7731297246 elektr. detske ihrisko 2021797   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021798 ZE energia a.s. 7731297605 30,00 36677281 4.10.2021 2021798 7.10.2021 18.10.2021 7.10.2021 30,00 21.10.2021 21.10.2021 7731297605 elektrina byt 354 2021798   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021799 ZE energia a.s. 7731297046 273,10 36677281 4.10.2021 2021799 7.10.2021 18.10.2021 7.10.2021 273,10 21.10.2021 21.10.2021 7731297046 elektrina 2021799   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021800 ZE energia a.s. 7731297045 2357,88 36677281 4.10.2021 2021800 7.10.2021 18.10.2021 7.10.2021 2357,88 18.10.2021 18.10.2021 7731297045 elektrina 2021800   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021801 ZE energia a.s. 7691464027 50,00 36677281 4.10.2021 2021801 7.10.2021 18.10.2021 7.10.2021 50,00 21.10.2021 21.10.2021 7691464027 elektrina  KD 2021801   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021802 ZE energia a.s. 7731297133 71,14 36677281 4.10.2021 2021802 7.10.2021 18.10.2021 7.10.2021 71,14 21.10.2021 21.10.2021 7731297133 elektrina zdr 2021802   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021803 ZE energia a.s. 7731297047 93,54 36677281 4.10.2021 2021803 7.10.2021 18.10.2021 7.10.2021 93,54 18.10.2021 18.10.2021 7731297047 elektrina KD, klub dôchod. 2021803   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021804 ZE energia a.s. 7731297125 65,83 36677281 4.10.2021 2021804 7.10.2021 18.10.2021 7.10.2021 65,83 21.10.2021 21.10.2021 7731297125 elektr 12 bj 2021804   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021805 Enel s.r.o. 2111000373 413,28 44553412 1.10.2021 2021805 7.10.2021 14.10.2021 7.10.2021 413,28 21.10.2021 21.10.2021 2111000373 prev. údržba elektrina 2021805 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021806 Enel s.r.o. 2111000372 1396,34 44553412 4.10.2021 2021806 7.10.2021 14.10.2021 7.10.2021 1396,34 21.10.2021 21.10.2021 2111000372 prev. údržba elektrina 2021806 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021807 ZE energia a.s. 7191035551 440,01 36677281 5.10.2021 2021807 8.10.2021 19.10.2021 8.10.2021 440,01 21.10.2021 21.10.2021 7191035551 elektrina mš 2021807   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021808 ZE energia a.s. 7191035552 230,37 36677281 5.10.2021 2021808 8.10.2021 19.10.2021 8.10.2021 230,37 21.10.2021 21.10.2021 7191035552 elektrina TJ 2021808   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021809 ZE energia a.s. 7161332406 371,47 36677281 5.10.2021 2021809 8.10.2021 19.10.2021 8.10.2021 371,47 21.10.2021 21.10.2021 7161332406 VO sása 2021809   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021810 ZE energia a.s. 7161332407 625,17 36677281 5.10.2021 2021810 8.10.2021 19.10.2021 8.10.2021 625,17 21.10.2021 21.10.2021 7161332407 VO janák 2021810   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021811 ZE energia a.s. 7161330793 -83,21 36677281 5.10.2021 2021811 8.10.2021 19.10.2021 8.10.2021 -83,21 19.10.2021 19.10.2021 7161330793 vyúčtov. elektr. 2021811   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021812 ZE energia a.s. 7171241679 302,92 36677281 6.10.2021 2021812 11.10.2021 20.10.2021 11.10.2021 302,92 21.10.2021 21.10.2021 7171241679 elektrina ocu 2021812   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021813 ZE energia a.s. 7141578712 439,56 36677281 6.10.2021 2021813 11.1.2021 20.10.2021 11.1.2021 439,56 21.10.2021 21.10.2021 7141578712 elektr. mš 2021813   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021814 ZE energia a.s. 7181149642 293,38 36677281 7.10.2021 2021814 12.10.2021 21.10.2021 12.10.2021 293,38 21.10.2021 21.10.2021 7181149642 elektrina KD 2021814   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021815 Slovak Telekom, a.s. 8291684114 132,36 35763469 1.10.2021 2021815 8.10.2021 18.10.2021 8.10.2021 132,36 21.10.2021 21.10.2021 8291684114 telefon 2021815 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021816 Slovak Telekom, a.s. 8291710965 229,43 35763469 1.10.2021 2021816 8.10.2021 18.10.2021 8.10.2021 229,43 21.10.2021 21.10.2021 8291710965 telefon 2021816 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021817 Slovak Telekom, a.s. 8291738394 223,28 35763469 1.10.2021 2021817 8.10.2021 18.10.2021 8.10.2021 223,28 21.10.2021 21.10.2021 8291738394 telefon 2021817 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021818 Slovak Telekom, a.s. 8291781048 348,34 35763469 1.10.2021 2021818 8.10.2021 18.10.2021 8.10.2021 348,34 21.10.2021 21.10.2021 8291781048 mobil 2021818 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021819 Slovak Telekom, a.s. 8291738415 33,05 35763469 1.10.2021 2021819 8.10.2021 18.10.2021 8.10.2021 33,05 21.10.2021 21.10.2021 8291738415 telefon 2021819 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021820 Energetické cerifikáty s.r.o. 2021013 4800,00 50782126 1.9.2021 2021820 8.10.2021 1.10.2021 8.10.2021 4800,00 21.10.2021 21.10.2021 2021013 energ. certifikát KD 2021820 2120475225 991 11 Športová 40/10 Balog nad Ipľom   SK2120475225
2021821 Sírius Company s.r.o. 2100043 15000,00 50691881 20.8.2021 2021821 8.10.2021 18.11.2021 8.10.2021 15000,00 23.11.2021 23.11.2021 2100043 projekt rekonštr. KD 2021821 2120426899 991 11 Športová 40/10 Balog nad Ipľom   SK2120426899
2021822 Lekomas s.r.o. 421191 360,00 36265110 27.9.2021 2021822 8.10.2021 11.10.2021 8.10.2021 360,00 28.12.2021 28.12.2021 421191 preprva autobusom 2021822 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021823 Lekomas s.r.o. 421192 400,08 36265110 4.10.2021 2021823 8.10.2021 18.10.2021 8.10.2021 400,08 21.12.2021 21.12.2021 421192 prenájom lisu 2021823 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021824 Lekomas s.r.o. 421193 1310,74 36265110 4.10.2021 2021824 8.10.2021 18.10.2021 8.10.2021 1310,74 9.12.2021 9.12.2021 421193 prenájom kosačiek 2021824 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021825 Lekomas s.r.o. 421194 1260,00 36265110 4.10.2021 2021825 8.10.2021 18.10.2021 8.10.2021 1260,00     421194 prenájom kosačky 2021825 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021826 Lekomas s.r.o. 421197 367,61 36265110 4.10.2021 2021826 8.10.2021 18.10.2021 8.10.2021 367,61 13.10.2021 13.10.2021 421197 preprava kont autom 2021826 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021827 Lekomas s.r.o. 421199 960,00 36265110 4.10.2021 2021827 8.10.2021 18.10.2021 8.10.2021 960,00 13.10.2021 13.10.2021 421199 preprva žiakov 2021827 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021828 Lekomas s.r.o. 421200 200,00 36265110 4.10.2021 2021828 8.10.2021 18.10.2021 8.10.2021 200,00 13.10.2021 13.10.2021 421200 preprava autobusom FO 2021828 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021829 Lekomas s.r.o. 421201 395,20 36265110 4.10.2021 2021829 8.10.2021 18.10.2021 8.10.2021 395,20 8.12.2021 8.12.2021 421201 preprava FO, HO 2021022 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021830 Základná škola 082021 198,40 36094102 6.9.2021 2021830 8.10.2021 25.9.2021 8.10.2021 198,40 21.12.2021 21.12.2021 082021 voda stočne ŠJ 2021830 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2021831 VT Project & Consulting s.r.o. 20211001 2040,00 52203077 4.10.2021 2021831 7.10.2021 4.11.2021 7.10.2021 2040,00 3.12.2021 3.12.2021 20211001 zúčtovanie proj. welcome to the education 2021831 2120968795 927 01 Gen L. Svobodu 1860 Šaľa 1860/6  
2021832 Ing. Peter Šandal 26021 80,00 40027643 30.9.2021 2021832 7.10.2021 7.10.2021 7.10.2021 80,00     26021 požiarne služby 2021832 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2021833 Amire  s.r.o. 202110006 400,00 50354540 1.10.2021 2021833 7.10.2021 15.10.2021 7.10.2021 400,00 26.10.2021 26.10.2021 202110006 spracov. projektu KD 2021833 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2021834 UP Slovensko s.r.o. 121070282 3520,80 31396674 6.10.2021 2021834 6.10.2021 6.10.2021 6.10.2021 3520,80 5.10.2021 5.10.2021 121070282 jedálne kupóny 2021834 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2021835 Beata Kvardová 212021 1498,00 41111826 5.10.2021 2021835 5.10.2021 12.10.2021 5.10.2021 1498,00 7.10.2021 7.10.2021 212021 spracov dát 2021835 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021836 Tibor Kvarda 212021 1397,00 37161064 5.10.2021 2021836 5.10.2021 12.10.2021 5.10.2021 1397,00 7.10.2021 7.10.2021 212021 oprava kov. prvkov 2021836 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021837 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 20210132 316,92 34074694 4.10.2021 2021837 8.10.2021 18.10.2021 8.10.2021 316,92     20210132 odvoz drveného odpadu 2021837 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021838 AGRIPENT, s.r.o. 210231 32,94 35703512 1.10.2021 2021838 8.10.2021 15.10.2021 8.10.2021 32,94     210231 kamenivo 2021838 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021839 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143020189 36,00 31318762 30.9.2021 2021839 11.10.2021 14.10.2021 11.10.2021 36,00 22.11.2021 22.11.2021 0143020189 odvoz kuch. odpadu 2021839 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2021840 Wolters Kluwer sro 1301159065 76,48 31348262 7.10.2021 2021840 11.10.2021 24.10.2021 11.10.2021 76,48 22.11.2021 22.11.2021 1301159065 aktual stav. zákon 2021840 2020300964 821 09 Mlynské niny 48 Bratislava   SK2020300964
2021841 Nemocnica s poliklinikou DS 213600920 183,93 44455356 6.10.2021 2021841 11.10.2021 20.10.2021 11.10.2021 183,93     213600920 nájom klub dôchod. 2021841 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2021842 DOGAZYL O.Z. 20210052 300,00 42166004 7.10.2021 2021842 12.10.2021 21.10.2021 12.10.2021 300,00     20210052 uloženie psov 2021842   929 01 Nemessyegská 133 Dunajská Streda 14  
2021843 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120029907 3254,98 36550949 30.9.2021 2021843 12.10.2021 25.10.2021 12.10.2021 3254,98     8120029907 voda 18 bj 2021843 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021844 SENTRANS s.r.o. 20210267 60,00 4387870244 8.10.2021 2021844 12.10.2021 22.10.2021 12.10.2021 60,00 21.12.2021 21.12.2021 20210267 piesok 2021844 2022497092 930 51   Veľká Paka 163 SK2022497092
2021845 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120029760 310,36 36550949 30.9.2021 2021845 12.10.2021 25.10.2021 12.10.2021 310,36     8120029760 voda 15 bj 2021845 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021846 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120029758 1367,15 36550949 30.9.2021 2021846 12.10.2021 25.10.2021 12.10.2021 1367,15     8120029758 voda  12 bj 2021846 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021847 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120029759 119,26 36550949 30.9.2021 2021847 12.10.2021 25.10.2021 12.10.2021 119,26     8120029759 voda 2021847 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021848 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120029760 356,47 36550949 30.9.2021 2021848 12.10.2021 25.10.2021 12.10.2021 356,47     8120029760 voda 2021848 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021849 Lindström 2216316 19,78 35742364 13.10.2021 2021849 19.10.2021 27.10.2021 19.10.2021 19,78 22.11.2021 22.11.2021 2216316 prenájom rohoží 2021849 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2021850 AGRIPENT, s.r.o. 210233 432,00 35703512 1.10.2021 2021850 14.10.2021 15.10.2021 14.10.2021 432,00     210233 práce s new holland 2021850 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021851 Lekomas s.r.o. 421207 1002,43 36265110 18.10.2021 2021851 18.10.2021 1.11.2021 18.10.2021 1002,43     421207 preprava kont autom 2021851 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021852 Lekomas s.r.o. 421209 360,00 36265110 18.10.2021 2021852 18.10.2021 1.11.2021 18.10.2021 360,00 28.12.2021 28.12.2021 421209 preprava autom FO, HO 2021852 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021853 Norbert Végh - N-EVENT 2021012 2700,00 46731032 6.9.2021 2021853 18.10.2021 20.9.2021 18.10.2021 2700,00 20.10.2021 20.10.2021 2021012 prenájom koberec 2021853   931 01 Topoľová ulica 1728/7 Šamorín    
2021854 Norbert Végh - N-EVENT 2021013 6603,80 46731032 6.9.2021 2021854 18.10.2021 21.9.2021 18.10.2021 6603,80 23.11.2021 23.11.2021 2021013 prenájom stany,  + príspuš. 2021854   931 01 Topoľová ulica 1728/7 Šamorín    
2021855 WebHouse, s.r.o. 2145258 280,80 36743852 20.10.2021 2021855 20.10.2021 20.10.2021 20.10.2021 280,80 19.10.2021 19.10.2021 2145258 webhost. 2021855 2022329705 917 01 Paulínska 20 Trnava   SK2022329705
2021856 EKOTEC spol. s r.o. 2101237 529,20 00687022 15.10.2021 2021856 22.10.2021 29.10.2021 22.10.2021 529,20     2101237 kontrola detskýcj ihrísk 2021856 2020840217 841 03 Lamačská cesta Bratislava 20 SK2020840217
2021857 VT Project & Consulting s.r.o. 20211013 2400,00 52203077 20.10.2021 2021857 26.10.2021 20.11.2021 26.10.2021 2400,00     20211013 spracov projekt Interreg 2021857 2120968795 927 01 Gen L. Svobodu 1860 Šaľa 1860/6  
2021858 ZE energia a.s. 7210891040 -408,69 36677281 20.10.2021 2021858 25.10.2021 3.11.2021 25.10.2021 -408,69 3.11.2021 3.11.2021 7210891040 vyúčtov. elektrina 2021858   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021859 Weishaupt, spol. s r.o. 2951572856 409,92 31605893 21.10.2021 2021859 26.10.2021 4.11.2021 26.10.2021 409,92 24.11.2021 24.11.2021 2951572856 oprava kotol zš 2021859 2020476128 960 01 Rákoš 8835 Zvolen 1 SK2020476128
2021860 Beata Kvardová 222021 1497,00 41111826 26.10.2021 2021860 26.10.2021 2.11.2021 26.10.2021 1497,00 27.10.2021 27.10.2021 222021 spracov dát VP 2021860 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021861 Tibor Kvarda 222021 1256,00 37161064 26.10.2021 2021861 26.10.2021 3.11.2021 26.10.2021 1256,00 27.10.2021 27.10.2021 222021 oprava kov. prvkov 2021861 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021862 DesignNet, s.r.o. 520210143 102,00 44539801 30.10.2021 2021862 31.10.2021 13.11.2021 31.10.2021 102,00     520210143 kyber. bezpečnosť 2021862 2022742590 929 01 Záhradnícka 6237/35 Dunajská Streda   SK2022742590
2021863 Amire  s.r.o. 202111006 400,00 50354540 1.11.2021 2021863 2.11.2021 15.11.2021 2.11.2021 400,00 18.11.2021 18.11.2021 202111006 spracov projektu 2021863 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2021864 Fidelity Trade, s.r.o. 1020210945 210,00 50254081 2.11.2021 2021864 2.11.2021 16.11.2021 2.11.2021 210,00     1020210945 odvoz bio  odpadu 2021864 2120245875 917 01 Kornela Mahra 3 Trnava   SK2120245875
2021865 Lekomas s.r.o. 421218 2263,97 36265110 2.11.2021 2021865 3.11.2021 16.11.2021 3.11.2021 2263,97     421218 prenájom kosačiek 2021865 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021866 Lekomas s.r.o. 421217 420,08 36265110 2.11.2021 2021866 3.11.2021 16.11.2021 3.11.2021 420,08 3.11.2021 3.11.2021 421217 prenájom lisu 2021866 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021867 Lekomas s.r.o. 421216 1079,23 36265110 2.11.2021 2021867 3.11.2021 16.11.2021 3.11.2021 1079,23     421216 preprava kont autom 2021867 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021868 Lekomas s.r.o. 421212 1720,80 36265110 26.10.2021 2021868 3.11.2021 9.11.2021 3.11.2021 1720,80     421212 preprava autobus FO HO, žiaci 2021868 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021869 MEDEx Slovakia s.r.o. 2021015 600,00 50506609 12.10.2021 2021869 14.10.2021 26.10.2021 14.10.2021 600,00     2021015 spracov projektu separ. zber 2021869 2120362354 945 01 Ul. gen. Klapku 2962/32 Komárno   SK2120362354
2021870 BISO Schattenecker, s.r.o. 211000450 1309,13 36747343 22.10.2021 2021870 28.10.2021 5.11.2021 28.10.2021 1309,13 22.11.2021 22.11.2021 211000450 oprava volvo 2021870 2022361649 974 01 Horná Banská Bystrica 70/13 SK2022361649
2021871 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 59,46 35697270 23.10.2021 2021871 27.10.2021 3.11.2021 27.10.2021 59,46 8.11.2021 8.11.2021 0008893034 telefon 2021871 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2021872 LV Solutions s.r.o. 20211015 474,00 36682756 29.10.2021 2021872 3.11.2021 12.11.2021 3.11.2021 474,00 22.12.2021 22.12.2021 20211015 gsm komunikátor 2021872 2022256280 929 01 Kračanská cesta 40 Dunajská Streda   SK2022256280
2021873 SPP a.s. 8649351224 557,00 35815256 1.11.2021 2021873 3.11.2021 15.11.2021 3.11.2021 557,00 22.11.2021 22.11.2021 8649351224 plyn KD 2021873   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021874 SPP a.s. 8649351225 715,00 35815256 1.11.2021 2021874 3.11.2021 15.11.2021 3.11.2021 715,00 22.11.2021 22.11.2021 8649351225 plyn ocu 2021874   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021875 SPP a.s. 8649351226 371,00 35815256 1.11.2021 2021875 3.11.2021 15.11.2021 3.11.2021 371,00 22.11.2021 22.11.2021 8649351226 plyn zdr. 2021875   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021876 SPP a.s. 8649351227 4,00 35815256 1.11.2021 2021876 3.11.2021 15.11.2021 3.11.2021 4,00 22.11.2021 22.11.2021 8649351227 plyn pohr. sl. 2021876   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021877 SPP a.s. 8649351228 300,00 35815256 1.11.2021 2021877 3.11.2021 15.11.2021 3.11.2021 300,00 22.11.2021 22.11.2021 8649351228 plyn lekáreň 2021877   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021878 SPP a.s. 8649351229 763,00 35815256 1.11.2021 2021878 3.11.2021 15.11.2021 3.11.2021 763,00 22.11.2021 22.11.2021 8649351229 plyn mš 2021878   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021879 SPP a.s. 8649351230 241,00 35815256 1.11.2021 2021879 3.11.2021 15.11.2021 3.11.2021 241,00 22.11.2021 22.11.2021 8649351230 plyn TJ 2021879   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021880 SPP a.s. 8649351231 1354,00 35815256 1.11.2021 2021880 3.11.2021 15.11.2021 3.11.2021 1354,00 22.11.2021 22.11.2021 8649351231 plyn 15 bj 2021880   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021881 SPP a.s. 8649351593 599,00 35815256 1.11.2021 2021881 3.11.2021 15.11.2021 3.11.2021 599,00 22.11.2021 22.11.2021 8649351593 plyn 12 bj 2021881   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021882 ZE energia a.s. 7652004322 2096,33 36677281 1.11.2021 2021882 5.11.2021 18.11.2021 5.11.2021 2096,33 18.11.2021 18.11.2021 7652004322 elektrina 2021882   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021883 ZE energia a.s. 7652004436 65,83 36677281 1.11.2021 2021883 5.11.2021 18.11.2021 5.11.2021 65,83 22.11.2021 22.11.2021 7652004436 elektrina 12 bj 2021883   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021884 ZE energia a.s. 7652004323 273,10 36677281 1.11.2021 2021884 5.11.2021 18.11.2021 5.11.2021 273,10 22.11.2021 22.11.2021 7652004323 elektrina 2021884   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021885 ZE energia a.s. 7652004443 71,14 36677281 1.11.2021 2021885 5.11.2021 18.11.2021 5.11.2021 71,14 22.11.2021 22.11.2021 7652004443 elektrina zdr 2021885   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021886 ZE energia a.s. 7652004451 12,10 36677281 1.11.2021 2021886 5.11.2021 18.11.2021 5.11.2021 12,10 22.11.2021 22.11.2021 7652004451 elektrina hosp. dvor 2021886   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021887 ZE energia a.s. 7652004533 10,00 36677281 1.11.2021 2021887 5.11.2021 18.11.2021 5.11.2021 10,00 22.11.2021 22.11.2021 7652004533 elektrina 2021887   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021888 ZE energia a.s. 7652004547 43,19 36677281 1.11.2021 2021888 5.11.2021 18.11.2021 5.11.2021 43,19 22.11.2021 22.11.2021 7652004547 elektrina detske ihriska 2021888   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021889 ZE energia a.s. 7652004870 80,00 36677281 1.11.2021 2021889 5.11.2021 18.11.2021 5.11.2021 80,00 22.11.2021 22.11.2021 7652004870 elektr 19 bj 2021889   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021890 ZE energia a.s. 7652004888 30,00 36677281 1.11.2021 2021890 5.11.2021 18.11.2021 5.11.2021 30,00 22.11.2021 22.11.2021 7652004888 elektr 12 bj byt 2021890   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021891 ZE energia a.s. 7652004324 93,54 36677281 1.11.2021 2021891 5.11.2021 18.11.2021 5.11.2021 93,54 18.11.2021 18.11.2021 7652004324 elektrina KD, klub dôchod 2021891   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021892 ZE energia a.s. 7701477240 50,00 36677281 1.11.2021 2021892 8.11.2021 18.11.2021 8.11.2021 50,00 22.11.2021 22.11.2021 7701477240 elektrina KD 2021892   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021893 ZE energia a.s. 7200960618 632,03 36677281 4.11.2021 2021893 10.11.2021 18.11.2021 10.11.2021 632,03 22.11.2021 22.11.2021 7200960618 elektrina ocu 2021893   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021894 ZE energia a.s. 7112236069 1083,64 36677281 4.11.2021 2021894 10.11.2021 18.11.2021 10.11.2021 1083,64 22.11.2021 22.11.2021 7112236069 elektrina mš 2021894   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021895 ZE energia a.s. 7200961157 441,66 36677281 4.11.2021 2021895 10.11.2021 18.11.2021 10.11.2021 441,66 22.11.2021 22.11.2021 7200961157 elektrina mš 2021895   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021896 ZE energia a.s. 7103572488 256,40 36677281 4.11.2021 2021896 10.11.2021 18.11.2021 10.11.2021 256,40 22.11.2021 22.11.2021 7103572488 elektr. KD 2021896   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021897 ZE energia a.s. 7161344198 837,66 36677281 4.11.2021 2021897 10.11.2021 18.11.2021 10.11.2021 837,66 22.11.2021 22.11.2021 7161344198 VO janák 2021897   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021898 ZE energia a.s. 7161344197 457,75 36677281 4.11.2021 2021898 10.11.2021 18.11.2021 10.11.2021 457,75 22.11.2021 22.11.2021 7161344197 VO sása 2021898   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021899 ZE energia a.s. 7200961158 239,75 36677281 4.11.2021 2021899 10.11.2021 18.11.2021 10.11.2021 239,75 22.11.2021 22.11.2021 7200961158 elektr. TJ 2021899   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021900 ZE energia a.s. 7230787018 45,32 36677281 7.11.2021 2021900 11.11.2021 22.11.2021 11.11.2021 45,32 22.11.2021 22.11.2021 7230787018 elektr. 2021900   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021901 ZE energia a.s. 7112237797 179,60 36677281 7.11.2021 2021901 12.11.2021 22.11.2021 12.11.2021 179,60 22.11.2021 22.11.2021 7112237797 elektrina 2021901   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021902 Enel s.r.o. 2111000414 413,28 44553412 3.11.2021 2021902 8.11.2021 15.11.2021 8.11.2021 413,28 22.11.2021 22.11.2021 2111000414 prev. údržba elektrina 2021902 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021903 Enel s.r.o. 2111000413 1396,34 44553412 3.11.2021 2021903 8.11.2021 15.11.2021 8.11.2021 1396,34     2111000413 prev. údržba, elektrina 2021903 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021904 KOCKA INDUSTRY s.r.o. 202110015 81534,00 36245542 21.10.2021 2021904 5.11.2021 20.12.2021 5.11.2021 81534,00     202110015 zdrav. vybavenie nábytok CIZS 2021904 2020198499 927 01 Hlavná 14 Šaľa   SK2020198499
2021905 Galileo Corporation s.r.o. 21011102 192,00 47192941 1.10.2021 2021905 8.11.2021 15.10.2021 8.11.2021 192,00 16.12.2021 16.12.2021 21011102 webstránka obce 2021905 2023788745 811 04 Boženy Ňemcovej 8 Bratislava   SK2023788745
2021906 Galileo Corporation s.r.o. 21011103 264,00 47192941 1.10.2021 2021906 8.11.2021 15.10.2021 8.11.2021 264,00 16.12.2021 16.12.2021 21011103 mob.aplikácia k webstránke 2021906 2023788745 811 04 Boženy Ňemcovej 8 Bratislava   SK2023788745
2021907 AGRIPENT, s.r.o. 210247 63,89 35703512 2.11.2021 2021907 8.11.2021 16.11.2021 8.11.2021 63,89     210247 kamenivo 2021907 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021908 AGRIPENT, s.r.o. 210252 96,00 35703512 2.11.2021 2021908 8.11.2021 16.11.2021 8.11.2021 96,00     210252 práce s new holland 2021908 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021909 JUDr. Ildikó Uleklová 20210004 240,00 50170597 1.10.2021 2021909 8.10.2021 8.10.2021 8.10.2021 240,00     20210004 právne služby 2021909 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2021910 JUDr. Ildikó Uleklová 20210022 163,98 50170597 4.11.2021 2021910 8.11.2021 11.11.2021 8.11.2021 163,98     20210022 súdny popl. Szegényová 2021910 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2021911 INSUCCOR s.r.o. 20210199 1200,00 52044513 3.11.2021 2021911 5.11.2021 9.11.2021 5.11.2021 1200,00 2.11.2021 2.11.2021 20210199 projekt MRK 2021911 2120879684 974 01 Radvanská 6138/30 Banská Bystrica   SK2120879684
2021912 TFA   SLOVAKIA, s.r.o. 2021114 651,50 47616857 29.10.2021 2021912 5.11.2021 12.11.2021 5.11.2021 651,50 22.12.2021 22.12.2021 2021114 kalibrovanie teplomerov 2021912 2024004510 952 01 Bernolákova 576/1 Vráble   SK2024004510
2021913 Beata Kvardová 232021 1498,00 41111826 5.11.2021 2021913 5.11.2021 12.11.2021 5.11.2021 1498,00 8.11.2021 8.11.2021 232021 spracov. dát 2021913 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021914 Tibor Kvarda 232021 1397,00 37161064 5.11.2021 2021914 5.11.2021 12.11.2021 5.11.2021 1397,00 8.11.2021 8.11.2021 232021 oprava drev. a kov. prvkov 2021914 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021915 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2100306 6506,72 34074694 31.10.2021 2021915 4.11.2021 15.11.2021 4.11.2021 6506,72     2100306 uloženie TKO 2021915 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021916 UP Slovensko s.r.o. 121076450 2986,47 31396674 4.11.2021 2021916 4.11.2021 4.11.2021 4.11.2021 2986,47 3.11.2021 3.11.2021 121076450 jedálne kupóny 2021916 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
2021917 Ing. Peter Šandal 28821 80,00 40027643 31.10.2021 2021917 4.11.2021 7.11.2021 4.11.2021 80,00     28821 požiarne služby 2021917 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2021918 JUDr. Ildikó Uleklová 20210017 240,00 50170597 2.11.2021 2021918 4.11.2021 9.11.2021 4.11.2021 240,00     20210017 právne služby 2021918 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
2021919 Lekomas s.r.o. 421223 244,80 36265110 8.11.2021 2021919 8.11.2021 22.11.2021 8.11.2021 244,80     421223 preprava kont autom 2021919 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021920 Lekomas s.r.o. 421222 427,62 36265110 8.11.2021 2021920 8.11.2021 22.11.2021 8.11.2021 427,62 22.11.2021 22.11.2021 421222 prerpava kont autom 2021920 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021921 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120036862 324,11 36550949 31.10.2021 2021921 9.11.2021 22.11.2021 9.11.2021 324,11 15.11.2021 15.11.2021 8120036862 voda 15 bj 2021921 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021922 Weishaupt, spol. s r.o. 2951572907 105,00 31605893 29.10.2021 2021922 9.11.2021 12.11.2021 9.11.2021 105,00 24.11.2021 24.11.2021 2951572907 oprava plyn zariad. zš 2021922 2020476128 960 01 Rákoš 8835 Zvolen 1 SK2020476128
2021923 Grafis Media, s.r.o. 10210275 2661,60 36751847 5.11.2021 2021923 9.11.2021 19.11.2021 9.11.2021 2661,60     10210275 grafické práce, tlač  zdr 2021923 2022346557 929 01 Múzejná 208 Dunajská Streda 4 SK2022346557
2021924 JRK Slovensko s.r.o. 202100864 414,00 50530950 9.11.2021 2021924 12.11.2021 23.11.2021 12.11.2021 414,00     202100864 letáky separ zber 2021924 2120371044 811 08 Rajská 2341/15 Bratislava   SK2120371044
2021925 JRK Slovensko s.r.o. 202100833 60,00 50530950 8.11.2021 2021925 12.11.2021 22.11.2021 12.11.2021 60,00     202100833 mes. popl. 2021925 2120371044 811 08 Rajská 2341/15 Bratislava   SK2120371044
2021926 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143020476 36,00 31318762 31.10.2021 2021926 10.11.2021 14.11.2021 10.11.2021 36,00 30.12.2021 30.12.2021 0143020476 odvoz kuch. odpadu 2021926 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
2021927 Slovak Telekom, a.s. 1128073601 132,36 35763469 1.11.2021 2021927 9.11.2021 18.11.2021 9.11.2021 132,36 22.11.2021 22.11.2021 1128073601 telefon internet 2021927 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021928 Slovak Telekom, a.s. 8293591842 32,35 35763469 1.11.2021 2021928 9.11.2021 18.11.2021 9.11.2021 32,35 22.11.2021 22.11.2021 8293591842 telefon 2021928 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021929 Slovak Telekom, a.s. 8293635452 418,31 35763469 1.11.2021 2021929 9.11.2021 18.11.2021 9.11.2021 418,31 22.11.2021 22.11.2021 8293635452 mobil 2021929 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021930 Slovak Telekom, a.s. 8293591811 231,37 35763469 1.11.2021 2021930 9.11.2021 18.11.2021 9.11.2021 231,37 22.11.2021 22.11.2021 8293591811 telefon 2021930 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021931 ZE energia a.s. 7121943073 -939,67 36677281 2.12.2021 2021931 7.12.2021 16.12.2021 7.12.2021 -939,67 16.12.2021 16.12.2021 7121943073 vyúčtov 20 RD 2021931   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021932 ZE energia a.s. 7121943074 394,12 36677281 2.12.2021 2021932 7.12.2021 16.12.2021 7.12.2021 394,12 16.12.2021 16.12.2021 7121943074 vyúčtov KD 2021932   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021933 ZE energia a.s. 7141602408 364,78 36677281 2.12.2021 2021933 30.12.2021 16.12.2021 30.12.2021 364,78 16.12.2021 16.12.2021 7141602408 elektr VO 2021933   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021934 ZE energia a.s. 7240717929 174,28 36677281 2.12.2021 2021934 7.12.2021 16.12.2021 7.12.2021 174,28     7240717929 elektr TJ 2021934   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021935 ZE energia a.s. 7240717928 529,06 36677281 2.12.2021 2021935 7.12.2021 16.12.2021 7.12.2021 529,06     7240717928 elektr mš 2021935   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021936 ZE energia a.s. 7210897328 50,86 36677281 2.12.2021 2021936 7.12.2021 16.12.2021 7.12.2021 50,86     7210897328 elektr 2021936   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021937 ZE energia a.s. 7131743607 551,28 36677281 2.12.2021 2021937 7.12.2021 16.12.2021 7.12.2021 551,28     7131743607 VO sása 2021937   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021938 ZE energia a.s. 7151479654 1074,42 36677281 2.12.2021 2021938 7.12.2021 16.12.2021 7.12.2021 1074,42     7151479654 elektr ocu 2021938   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021939 Lekomas s.r.o. 421242 373,86 36265110 6.12.2021 2021939 7.12.2021 20.12.2021 7.12.2021 373,86     421242 preprava kont autom 2021939 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021940 Ing. František Dudek 1882021 120,00 11703750 7.12.2021 2021940 7.12.2021 12.12.2021 7.12.2021 120,00     1882021 znalecký posudok 2021940 1026927506 929 01 Priemyselná 5025 Dunajská Streda   SK1026927506
2021941 Tibor Kvarda 252021 1398,00 37161064 6.12.2021 2021941 7.12.2021 14.12.2021 7.12.2021 1398,00 8.12.2021 8.12.2021 252021 oprava kov prvkov 2021941 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021942 Beata Kvardová 252021 1498,00 41111826 7.12.2021 2021942 7.12.2021 14.12.2021 7.12.2021 1498,00 9.12.2021 9.12.2021 252021 spracov dát  mš, odpady 2021942 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021943 František Pőthe 2111002 212,00 41399749 5.11.2021 2021943 9.11.2021 19.11.2021 9.11.2021 212,00     2111002 oprava kuch zariadení šj 2021943 1034577907 930 36 Horná Potôň 463 Horná Potôň   SK1034577907
2021944 SPONKA SK s.r.o. 21567 30,00 36613983 11.11.2021 2021944 15.11.2021 18.11.2021 15.11.2021 30,00 21.12.2021 21.12.2021 21567 kanc. potreby 2021944 2022203502 020 01 Štefániková Púchov 817 SK2022203502
2021945 Ferenc Krascsenits - Kovel 202138 3301,34 30906431 3.11.2021 2021945 9.11.2021 13.11.2021 9.11.2021 3301,34     202138 revízia plyn zariad zš 2021945 1026839429 930 11 Hviezdna 74 Topoľníky   SK1026839429
2021946 Nemocnica s poliklinikou DS 213601020 183,93 44455356 9.11.2021 2021946 12.11.2021 23.11.2021 12.11.2021 183,93     213601020 nájom klub dôchod. 2021946 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
2021947 Lindström 2225642 19,78 35742364 10.11.2021 2021947 8.11.2021 24.11.2021 8.11.2021 19,78 30.12.2021 30.12.2021 2225642 prenájom rohoží 2021947 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
2021948 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120038878 47,96 36550949 31.10.2021 2021948 18.11.2021 29.11.2021 18.11.2021 47,96 22.11.2021 22.11.2021 8120038878 voda 2021948 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021949 ZE energia a.s. 7141599500 113,83 36677281 14.11.2021 2021949 19.11.2021 29.11.2021 19.11.2021 113,83 16.12.2021 16.12.2021 7141599500 vyúčtov.elektr 2021949   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021950 Slovak Telekom, a.s. 8293574118 1925,03 35763469 31.10.2021 2021950 9.11.2021 18.11.2021 9.11.2021 1925,03 23.11.2021 23.11.2021 8293574118 telefon 2021950 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021951 AGRIPENT, s.r.o. 210259 47,78 35703512 16.11.2021 2021951 22.11.2021 30.11.2021 22.11.2021 47,78     210259 kamenivo 2021951 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
2021952 Lekomas s.r.o. 421230 507,64 36265110 22.11.2021 2021952 22.11.2021 6.12.2021 22.11.2021 507,64     421230 preprava kont autom 2021952 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021953 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120047744 -210,05 36550949 23.11.2021 2021953 25.11.2021 9.12.2021 25.11.2021 -210,05 1.12.2021 1.12.2021 8120047744 voda KD 2021953 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021954 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120047745 566,54 36550949 23.11.2021 2021954 25.11.2021 9.12.2021 25.11.2021 566,54     8120047745 voda ocu 2021954 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021955 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120047746 57,64 36550949 23.11.2021 2021955 25.11.2021 9.12.2021 25.11.2021 57,64 8.12.2021 8.12.2021 8120047746 voda zdr 2021955 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021956 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120047747 375,66 36550949 23.11.2021 2021956 25.11.2021 9.12.2021 25.11.2021 375,66     8120047747 voda TJ 2021956 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021957 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120047782 1406,73 36550949 23.11.2021 2021957 25.11.2021 9.12.2021 25.11.2021 1406,73     8120047782 voda  792 bj 2021957 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021958 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120047783 775,12 36550949 23.11.2021 2021958 25.11.2021 9.12.2021 25.11.2021 775,12     8120047783 voda 791 bj 2021958 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021959 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120047784 692,03 36550949 23.11.2021 2021959 25.11.2021 9.12.2021 25.11.2021 692,03     8120047784 voda 726 bj 2021959 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021960 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120047859 138,17 36550949 23.11.2021 2021960 25.11.2021 9.12.2021 25.11.2021 138,17     8120047859 voda 1504 2021960 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021961 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120047899 -638,16 36550949 23.11.2021 2021961 25.11.2021 9.12.2021 25.11.2021 -638,16 1.12.2021 1.12.2021 8120047899 voda  zdr 2021961 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
2021962 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 20210158 203,28 34074694 18.11.2021 2021962 25.11.2021 3.12.2021 25.11.2021 203,28     20210158 drvenie odpadu dreveného 2021962 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
2021963 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 59,46 35697270 23.11.2021 2021963 25.11.2021 7.12.2021 25.11.2021 59,46 7.12.2021 7.12.2021 0008893034 telefon 2021963 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
2021964 Beata Kvardová 242021 1495,00 41111826 26.11.2021 2021964 26.11.2021 2.12.2021 26.11.2021 1495,00 29.11.2021 29.11.2021 242021 spracov dát 2021964 10296899573 930 37   Lehnice 597  
2021965 Tibor Kvarda 242021 1173,00 37161064 26.11.2021 2021965 26.11.2021 2.12.2021 26.11.2021 1173,00 29.11.2021 29.11.2021 242021 oprava kov prvkov 2021965 1043553181 930 37 597 Lehnice    
2021966 Základná škola 122021 198,40 36094102 5.11.2021 2021966 25.11.2021 25.11.2021 25.11.2021 198,40 21.12.2021 21.12.2021 122021   2021966 2021551521 930 37 Školská 840 Lehnice    
2021967 Poradca Podnikateľa, s.r.o. 5012102684 737,88 31592503 24.11.2021 2021967 29.11.2021 8.12.2021 29.11.2021 737,88     5012102684 ročný prístup epi práv system 2021967 2020449189 010 01 Martina Rázusa Žilina 23A SK2020449189
2021968 Bezpečnostná agentúra -  Slovakia, s.r.o 20214180 690,00 36698491 29.11.2021 2021968 29.11.2021 13.12.2021 29.11.2021 690,00     20214180 bezp. system zdr 2021968 2022278863 821 06 Závodná 12256 Bratislava   SK2022278863
2021969 COOP Jednota DS 502101906 1440,00 168831 26.11.2021 2021969 26.11.2021 30.6.2022 26.11.2021 1440,00     502101906 nákup poukazy 2021969 2020365644 929 01 Korzo Bélu Bartóka 790 Dunajská Streda   SK2020365644
2021970 Fidelity Trade, s.r.o. 1020211062 210,00 50254081 2.12.2021 2021970 3.12.2021 16.12.2021 3.12.2021 210,00 30.12.2021 30.12.2021 1020211062 odvoz biolog odpadu 2021970 2120245875 917 01 Kornela Mahra 3 Trnava   SK2120245875
2021971 LILIUM Aurum, s.r.o. 121193 450,00 17642183 2.12.2021 2021971 2.12.2021 9.12.2021 2.12.2021 450,00     121193 knihy 2021971 2020366040 929 01 Kukučínová Dunajská Streda 459 SK2020366040
2021972 LILIUM Aurum, s.r.o. 121194 530,00 17642183 2.12.2021 2021972 2.12.2021 9.12.2021 2.12.2021 530,00     121194 replamne predmety 2021972 2020366040 929 01 Kukučínová Dunajská Streda 459 SK2020366040
2021973 Lekomas s.r.o. 421237 864,00 36265110 30.11.2021 2021973 2.12.2021 14.12.2021 2.12.2021 864,00     421237 preprava žiaci 2021973 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021974 Lekomas s.r.o. 421236 400,08 36265110 30.11.2021 2021974 2.12.2021 14.12.2021 2.12.2021 400,08     421236 prenájom lisu 2021974 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021975 Lekomas s.r.o. 421235 576,00 36265110 30.11.2021 2021975 2.12.2021 14.12.2021 2.12.2021 576,00 8.12.2021 8.12.2021 421235 prenájom kosačky 2021975 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021976 Lekomas s.r.o. 421234 418,32 36265110 30.11.2021 2021976 2.12.2021 14.12.2021 2.12.2021 418,32     421234 prenájom kosačiek 2021976 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
2021977 SPP a.s. 8697777347 557,00 35815256 1.12.2021 2021977 2.12.2021 15.12.2021 2.12.2021 557,00 31.12.2021 31.12.2021 8697777347 plyn KD 2021977   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021978 SPP a.s. 8697777348 715,00 35815256 1.12.2021 2021978 2.12.2021 15.12.2021 2.12.2021 715,00 31.12.2021 31.12.2021 8697777348 plyn ocu 2021978   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021979 SPP a.s. 8697777349 371,00 35815256 1.12.2021 2021979 2.12.2021 15.12.2021 2.12.2021 371,00 31.12.2021 31.12.2021 8697777349 plyn zdr 2021979   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021980 SPP a.s. 8697777350 4,00 35815256 1.12.2021 2021980 2.12.2021 15.12.2021 2.12.2021 4,00 31.12.2021 31.12.2021 8697777350 plyn pohr 2021980   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021981 SPP a.s. 8697777351 300,00 35815256 1.12.2021 2021981 2.12.2021 15.12.2021 2.12.2021 300,00 31.12.2021 31.12.2021 8697777351 plyn lekáreň 2021981   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021982 SPP a.s. 8697777352 763,00 35815256 1.12.2021 2021982 2.12.2021 15.12.2021 2.12.2021 763,00 31.12.2021 31.12.2021 8697777352 plyn mš 2021982   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021983 SPP a.s. 8697777353 241,00 35815256 1.12.2021 2021983 2.12.2021 15.12.2021 2.12.2021 241,00 31.12.2021 31.12.2021 8697777353 plyn  TJ 2021983   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021984 SPP a.s. 8697777354 1596,00 35815256 1.12.2021 2021984 2.12.2021 15.12.2021 2.12.2021 1596,00 31.12.2021 31.12.2021 8697777354 plyn  15 bj 2021984   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021985 SPP a.s. 8697777716 599,00 35815256 1.12.2021 2021985 2.12.2021 15.12.2021 2.12.2021 599,00 31.12.2021 31.12.2021 8697777716 plyn 12 bj 2021985   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
2021986 Ing. Peter Šandal 31821 80,00 40027643 30.11.2021 2021986 2.12.2021 7.12.2021 2.12.2021 80,00     31821 požiarne služby 2021986 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
2021987 VT Project & Consulting s.r.o. 20211109 2400,00 52203077 29.11.2021 2021987 3.12.2021 29.12.2021 3.12.2021 2400,00     20211109 spracov. projektu 2021987 2120968795 927 01 Gen L. Svobodu 1860 Šaľa 1860/6  
2021988 ZE energia a.s. 7103607873 -11,90 36677281 28.11.2021 2021988 2.12.2021 13.12.2021 2.12.2021 -11,90     7103607873 vyúčtov. elektr 12 bj 2021988   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021989 Enel s.r.o. 2111000455 413,28 44553412 1.12.2021 2021989 6.12.2021 14.12.2021 6.12.2021 413,28     2111000455 prev. údržba elektr 2021989 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021990 Enel s.r.o. 2111000454 1396,34 44553412 1.12.2021 2021990 6.12.2021 14.12.2021 6.12.2021 1396,34     2111000454 prev. údržba elektrina 2021990 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
2021991 Lumberjack arboristika s.r.o. 2021026 980,00 51261430 1.12.2021 2021991 6.12.2021 10.12.2021 6.12.2021 980,00     2021026 výrub stromov 2021991 2121195538 930 36 Benková Potôň 300 Horná Potôň   SK2121195538
2021992 H-Style s.r.o. 210065 1483,00 36272086 25.11.2021 2021992 6.12.2021 9.12.2021 6.12.2021 1483,00 13.12.2021 13.12.2021 210065 učebné pomôcky mš 2021992 2022047830 924 00 Z. Kodálya 781/5 Galanta   SK2022047830
2021993 H-Style s.r.o. 210072 540,00 36272086 30.11.2021 2021993 6.12.2021 14.12.2021 6.12.2021 540,00 13.12.2021 13.12.2021 210072 učebné pomôcky mš 2021993 2022047830 924 00 Z. Kodálya 781/5 Galanta   SK2022047830
2021994 Amire  s.r.o. 2 2112006 400,00 50354540 1.12.2021 2021994 2.12.2021 15.12.2021 2.12.2021 400,00 30.12.2021 30.12.2021 2 2112006 spracov projektu rozšírenie mš 2021994 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
2021995 ZE energia a.s. 7171262163 1691,82 36677281 5.12.2021 2021995 9.12.2021 20.12.2021 9.12.2021 1691,82     7171262163 elektrina ocu 2021995   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
2021996 Slovak Telekom, a.s. 8295444444 32,35 35763469 1.12.2021 2021996 8.12.2021 20.12.2021 8.12.2021 32,35     8295444444 telefon 2021996 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021997 Slovak Telekom, a.s. 8295399374 132,36 35763469 1.12.2021 2021997 8.12.2021 20.12.2021 8.12.2021 132,36     8295399374 internet 2021997 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021998 Slovak Telekom, a.s. 8295487065 399,86 35763469 1.12.2021 2021998 8.12.2021 20.12.2021 8.12.2021 399,86     8295487065 mobil 2021998 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
2021999 Slovak Telekom, a.s. 8295111106 227,77 35763469 1.12.2021 2021999 8.12.2021 20.12.2021 8.12.2021 227,77     8295111106 telefon 2021999 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
20211000 ZE energia a.s. 7181167760 208,94 36677281 5.12.2021 20211000 4.1.2021 19.12.2021 4.1.2021 208,94     7181167760 elektrina KD 20211000   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211001 Slovak Telekom, a.s. 8295425429 414,00 35763469 1.12.2021 20211001 8.12.2021 20.12.2021 8.12.2021 414,00     8295425429 telefon 20211001 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
20211002 UP Slovensko s.r.o. 121083364 3375,08 31396674 6.12.2021 20211002 6.12.2021 6.12.2021 6.12.2021 3375,08 3.12.2021 3.12.2021 121083364 jedálne kupóny 20211002 2020321864 821 01 Tomašíkova Bratislava 23/D SK2020321864
20211003 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120049992 345,20 36550949 30.11.2021 20211003 5.1.2021 14.12.2021 5.1.2021 345,20     8120049992 voda 15 bj 20211003 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
20211004 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2100340 6077,31 34074694 30.11.2021 20211004 5.1.2021 14.12.2021 5.1.2021 6077,31     2100340 uloženie odpadu 20211004 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
20211005 JRK Slovensko s.r.o. 202100932 60,00 50530950 8.12.2021 20211005 8.12.2021 22.12.2021 8.12.2021 60,00     202100932 pausal zber dvor 20211005 2120371044 811 08 Rajská 2341/15 Bratislava   SK2120371044
20211006 o.zone s.r.o. 20210421 150,00 47133686 15.11.2021 20211006 5.1.2021 22.11.2021 5.1.2021 150,00 30.12.2021 30.12.2021 20210421 ocu  výpočt. technika 20211006 2023778625 930 05 Cintorínska 614/26 Gabčíkovo 614/26 SK2023778625
20211007 ZE energia a.s. 7010816044 -6,56 36677281 7.12.2021 20211007 10.12.2021 21.12.2021 10.12.2021 -6,56 21.12.2021 21.12.2021 7010816044 opravna fa VO janák 20211007   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211008 ZE energia a.s. 7171263821 916,54 36677281 7.12.2021 20211008 10.12.2021 21.12.2021 10.12.2021 916,54     7171263821 Vo janák 20211008   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211009 MABA elektro s.r.o. 2021108 1091,35 45336342 8.12.2021 20211009 10.12.2021 22.12.2021 10.12.2021 1091,35     2021108 inštal. svietidla zubná ambulancia 20211009 2022938225 929 01 Hlavná 26/5 Dunajská Streda   SK2022938225
20211010 Weishaupt, spol. s r.o. 2951573049 723,00 31605893 30.11.2021 20211010 10.12.2021 14.12.2021 10.12.2021 723,00     2951573049 oprava plyn zariad zš s vjm 20211010 2020476128 960 01 Rákoš 8835 Zvolen 1 SK2020476128
20211011 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143020593 36,00 31318762 30.11.2021 20211011 10.12.2021 14.12.2021 10.12.2021 36,00     0143020593 odvoz kuch odpadu 20211011 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
20211012 CSE-VA s.r.o. 200100026 3020,00 47530154 30.11.2021 20211012 13.12.2021 21.12.2021 13.12.2021 3020,00     200100026 nákupné poukazy 20211012 2023945484 930 37 Malý Lég 247 Lehnice   SK2023945484
20211013 INKUBÁTOR KOMÁRNO centr. pre podporu 21130 500,00 45736804 7.12.2021 20211013 13.12.2021 6.1.2022 13.12.2021 500,00     21130 bezpečnost verej. priestr. 20211013 2023346303 945 01 Lesná ul. 3482/48 Komárno    
20211014 AGRIPENT, s.r.o. 210276 48,00 35703512 8.12.2021 20211014 13.12.2021 22.12.2021 13.12.2021 48,00     210276 práce s new holland 20211014 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
20211015 ASSECO Solutions, a.s. 221110995 299,17 00602311 30.11.2021 20211015 30.11.2021 14.12.2021 30.11.2021 299,17 26.11.2021 26.11.2021 221110995 rozšírenie licencie 20211015 2020447990 831 01 Bárdošova 2 Bratislava   SK2020447990
20211016 ASSECO Solutions, a.s. 221120122 539,65 00602311 8.12.2021 20211016 8.12.2021 22.12.2021 8.12.2021 539,65 7.12.2021 7.12.2021 221120122 aktual. programov 20211016 2020447990 831 01 Bárdošova 2 Bratislava   SK2020447990
20211017 Nemocnica s poliklinikou DS 213601095 183,93 44455356 7.12.2021 20211017 13.12.2021 21.12.2021 13.12.2021 183,93     213601095 nájom klub dôchod 20211017 20227487 929 01 Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda   SK20227487
20211018 Feuer Shop 20210710 199,90 50398920 6.12.2021 20211018 6.12.2021 20.12.2021 6.12.2021 199,90 16.12.2021 16.12.2021 20210710   20211018 1121144365 085 01 Richvald 240 Richvald   SK1121144365
20211019 MEDIHUM 214480 2230,00 35952580 8.12.2021 20211019 8.12.2021 22.12.2021 8.12.2021 2230,00 27.12.2021 27.12.2021 214480 germicid žiariče mš 20211019 2022055255 851 04 Bosákova 7 Bratislava   SK2022055255
20211020 Lekomas s.r.o. 421244 581,60 36265110 13.12.2021 20211020 13.12.2021 27.12.2021 13.12.2021 581,60 28.12.2021 28.12.2021 421244 preprava knt autom 20211020 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
20211021 ZE energia a.s. 7010816528 -7,10 36677281 10.12.2021 20211021 16.12.2021 27.12.2021 16.12.2021 -7,10     7010816528 elektrina VO janák 20211021   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211022 Lindström 2234571 19,78 35742364 8.12.2021 20211022 16.12.2021 22.12.2021 16.12.2021 19,78     2234571 kanc.potreby 20211022 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
20211023 SOFT - GL s.r.o. 2112001790 48,00 36182214 16.12.2021 20211023 16.12.2021 31.12.2021 16.12.2021 48,00 21.12.2021 21.12.2021 2112001790 aktual programov šj 20211023 2020057963 040 13 Belehradská 1 Košice   SK2020057963
20211024 SOFT - GL s.r.o. 2112001791 48,00 36182214 16.12.2021 20211024 16.12.2021 31.12.2021 16.12.2021 48,00 21.12.2021 21.12.2021 2112001791 aktual programu šj mš 20211024 2020057963 040 13 Belehradská 1 Košice   SK2020057963
20211025 J&JCSONGA s.r.o. 220359 2799,06 44251858 15.12.2021 20211025 15.12.2021 25.12.2021 15.12.2021 2799,06     220359 nové dvere zš 20211025 2022633613 930 35 260 Michal na Ostrove   SK2022633613
20211026 AGRIPENT, s.r.o. 210288 73,20 35703512 16.12.2021 20211026 20.12.2021 30.12.2021 20.12.2021 73,20     210288 kamenivo 20211026 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
20211027 Tomáš Fekete 2021010 705,00 37161431 20.12.2021 20211027 21.12.2021 3.1.2022 21.12.2021 705,00     2021010 oprava VO 20211027 1043230496 930 39 Maslovce 679 Čenkovce   SK1043230496
20211028 Slovnaft, a.s. 91185090 180,00 31322832 17.12.2011 20211028 21.12.2021 3.1.2022 21.12.2021 180,00     91185090 školenie hasiči 20211028 202037640 824 12 Vlčie hrdlo 1 Bratislava   SK202037640
20211029 Slovenská pošta, a.s. 2104923462 21,60 36631124 16.12.2021 20211029 21.12.2021 27.12.2021 21.12.2021 21,60 13.12.2021 13.12.2021 2104923462 predškolská výchova 20211029 2021879959 974 01 Partizánska cesta 9 Banská Bystrica   SK2021879959
20211030 ProSchool, s.r.o. 202130194 450,00 45649201 17.12.2021 20211030 21.12.2021 27.12.2021 21.12.2021 450,00 27.12.2021 27.12.2021 202130194 vzdelávanie mš 20211030 2023068982 966 24 Kosorín 177 Kosorín   SK2023068982
20211031 BAPROJ 522021 2820,00 17722853 26.11.2021 20211031 21.12.2021 26.12.2021 21.12.2021 2820,00     522021 rekonštr. KD 20211031 1020366292 945 01 Prowazekova 8 Komárno   SK1020366292
20211032 Ing. Ludovít Fiala 2021200055 3000,00 32323204 1.12.2021 20211032 21.12.2021 3.1.2022 21.12.2021 3000,00     2021200055 auditorska práca 20211032 1020245589 930 36 Benková Potôň 395 Horná Potôň   SK1020245589
20211033 Beata Kvardová 262021 193,00 41111826 22.12.2021 20211033 22.12.2021 29.12.2021 22.12.2021 193,00 22.12.2021 22.12.2021 262021 spracov dát cyklotrasy 20211033 10296899573 930 37   Lehnice 597  
20211034 Tibor Kvarda 262021 193,00 37161064 22.12.2021 20211034 22.12.2021 29.12.2021 22.12.2021 193,00 22.12.2021 22.12.2021 262021 oprava kpv prvkov zš 20211034 1043553181 930 37 597 Lehnice    
20211035 WILD EAST s.r.o. 20210106 700,00 46037071 13.12.2021 20211035 13.12.2021 20.12.2021 13.12.2021 700,00 22.12.2021 22.12.2021 20210106 grafická práce hlásnik 20211035 2023194690 930 30 273 Rohovce   SK2023194690
20211036 Regionálny rozvojová agentúra - ISTER 211203 60,00 37840053 29.12.2021 20211036 31.12.2021 12.1.2022 31.12.2021 60,00     211203 monitor spráca cyklotrasa 20211036   929 01 Galantská Dunajská Streda 4  
20211037 Eko -  Smart s.r.o. 1021325 276,91 45845026 23.12.2021 20211037 23.12.2021 13.1.2022 23.12.2021 276,91     1021325 odvoz skla 20211037 2023121969 960 01 Novozámocká 1453/24 Zvolen   SK2023121969
20211038 Viktor Benc - AP SERVIS 2021025 850,00 35284145 22.12.2021 20211038 22.12.2021 5.1.2022 22.12.2021 850,00     2021025 prípr. podkl. hlásnik 20211038 1020132289 931 01 Školská 982 Šamorín 41 SK1020132289
20211039 Beata Kvardová 272021 1597,00 41111826 27.12.2021 20211039 27.12.2021 4.1.2022 27.12.2021 1597,00     272021 spracov dát zníženie nár, mš ocu 20211039 10296899573 930 37   Lehnice 597  
20211040 Tibor Kvarda 272021 1395,00 37161064 27.12.2021 20211040 27.12.2021 4.1.2022 27.12.2021 1395,00     272021 oprava drev. prvkov 20211040 1043553181 930 37 597 Lehnice    
20211041 Lekomas s.r.o. 421247 1206,68 36265110 27.12.2021 20211041 27.12.2021 10.1.2022 27.12.2021 1206,68     421247 preprava kont. autom 20211041 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
20211042 Lekomas s.r.o. 421248 2366,09 36265110 31.12.2021 20211042 31.12.2021 14.1.2022 31.12.2021 2366,09     421248 prenájom lisu 20211042 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
20211043 DesignNet, s.r.o. 520210204 102,00 44539801 31.12.2021 20211043 31.12.2021 13.1.2022 31.12.2021 102,00     520210204 kyber. bezp. 20211043 2022742590 929 01 Záhradnícka 6237/35 Dunajská Streda   SK2022742590
20211044 Slovak Telekom, a.s. 2901156721 1746,34 35763469 17.12.2021 20211044 28.12.2021 16.1.2021 28.12.2021 1746,34     2901156721 ´telekom služby 20211044 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
20211045 Orange Slovensko, a.s. 0008893034 46,00 35697270 23.12.2021 20211045 28.12.2021 6.1.2022 28.12.2021 46,00     0008893034 telefon 20211045 2020310578 821 01 Prievozská Bratislava - Ružinov 6/A SK2020310578
20211046 FCC  SLOVENSKO spol. s r.o. 0143020781 36,00 31318762 31.12.2021 20211046 31.12.2021 14.1.2022 31.12.2021 36,00     0143020781 odvoz kuch. odpadu 20211046 2020358538 900 51 Bratislavská 18 Zohor   SK2020358538
20211047 Lekomas s.r.o. 421253 187,20 36265110 30.12.2021 20211047 31.12.2021 17.1.2022 31.12.2021 187,20     421253 preprava kont autom 20211047 2021906832 930 37 89 Lehnice   SK2021906832
20211048 LearnIT Academy o.z. 2100022 1000,00 53668022 27.12.2021 20211048 27.12.2021 10.1.2022 27.12.2021 1000,00     2100022 3D školenie zš 20211048   930 25 Hlavná 698/19 Vrakúň    
20211049 Fidelity Trade, s.r.o. 1020221194 210,00 50254081 31.12.2021 20211049 31.12.2021 17.1.2022 31.12.2021 210,00     1020221194 odvoz bilog. odapadu 20211049 2120245875 917 01 Kornela Mahra 3 Trnava   SK2120245875
20211050 TOPSET Solutions s.r.o. 6210354 4,20 46919805 31.12.2021 20211050 31.12.2021 14.1.2022 31.12.2021 4,20     6210354 aktual. programu 20211050 2023645162 900 31 Hollého 2366 Stupava 25 B SK2023645162
20211051 Ing. Peter Šandal 34521 80,00 40027643 31.12.2021 20211051 31.12.2021 7.1.2022 31.12.2021 80,00     34521 požiar. služby 20211051 1030030959 929 01 Hviezdoslavova 2111/33 Dunajská Streda    
20211052 ZOHŽO v odpad. hospodárstve 2100371 5557,45 34074694 31.12.2021 20211052 31.12.2021 15.1.2022 31.12.2021 5557,45     2100371 uloženier TKO 20211052 2020194715 931 01 Gazdovský rad 37 Šamorín   SK2020194715
20211053 Amire  s.r.o. 202201006 400,00 50354540 31.12.2021 20211053 31.12.2021 15.1.2022 31.12.2021 400,00     202201006 spracov. projektu 20211053 2120288962 934 01 Južná ul. 3079 Levice 18 SK2120288962
20211054 Lindström 2243832 19,78 35742364 31.12.2021 20211054 31.12.2021 19.1.2022 31.12.2021 19,78     2243832 kanc. potreby 20211054 2020219883 917 01 Orešianska 3 Trnava   SK2020219883
20211055 ZE energia a.s. 7390016817 1234,39 36677281 31.12.2021 20211055 31.12.2021 19.1.2022 31.12.2021 1234,39     7390016817 vyúčtov. elektrina 20211055   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211056 ZE energia a.s. 7390016818 313,37 36677281 31.12.2021 20211056 31.12.2021 19.1.2022 31.12.2021 313,37     7390016818 vyúčtov. elektr 20211056   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211057 Enel s.r.o. 2111000497 1396,34 44553412 31.12.2021 20211057 31.12.2021 14.1.2022 31.12.2021 1396,34     2111000497 prev. údržba elektr. 20211057 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
20211058 Enel s.r.o. 2111000498 413,28 44553412 31.12.2021 20211058 31.12.2021 14.1.2022 31.12.2021 413,28     2111000498 prev. údržba elektr. 20211058 2022767221 821 09 Mlynské nivy 47 Bratislava   SK2022767221
20211059 Slovak Telekom, a.s. 8297275831 418,99 35763469 31.12.2021 20211059 31.12.2021 18.1.2022 31.12.2021 418,99     8297275831 telefon 20211059 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
20211060 Slovak Telekom, a.s. 1128073601 137,25 35763469 31.12.2021 20211060 31.12.2021 18.1.2022 31.12.2021 137,25     1128073601 telefon 20211060 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
20211061 Slovak Telekom, a.s. 829701089 232,76 35763469 31.12.2021 20211061 31.12.2021 18.1.2022 31.12.2021 232,76     829701089 telefon 20211061 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
20211062 Slovak Telekom, a.s. 8297301119 37,34 35763469 31.12.2021 20211062 31.12.2021 18.1.2022 31.12.2021 37,34     8297301119 telefon 20211062 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
20211063 Slovak Telekom, a.s. 8297339708 349,52 35763469 31.12.2021 20211063 31.12.2021 18.1.2022 31.12.2021 349,52     8297339708 mobil 20211063 2020273893 811 01 Karadžičova Bratislava 10 SK2020273893
20211064 ZE energia a.s. 7200972257 222,88 36677281 31.12.2021 20211064 31.12.2021 18.1.2022 31.12.2021 222,88     7200972257 elektr KD 20211064   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211065 ZE energia a.s. 7151483605 1225,94 36677281 31.12.2021 20211065 31.12.2021 18.1.2022 31.12.2021 1225,94     7151483605 elektr, VO 20 RD 20211065   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211066 ZE energia a.s. 7251483606 185,54 36677281 31.12.2021 20211066 31.12.2021 18.1.2022 31.12.2021 185,54     7251483606 elektr KD 20211066   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211067 ZE energia a.s. 7220848813 61,51 36677281 31.12.2021 20211067 31.12.2021 18.1.2022 31.12.2021 61,51     7220848813 elektr TJ 20211067   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211068 ZE energia a.s. 7141609307 559,60 36677281 31.12.2021 20211068 31.12.2021 20.1.2022 31.12.2021 559,60     7141609307 VO sása 20211068   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211069 ZE energia a.s. 7141609308 992,56 36677281 31.12.2021 20211069 31.12.2021 20.1.2022 31.12.2021 992,56     7141609308 VO janák 20211069   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211070 ZE energia a.s. 7230790173 56,08 36677281 31.12.2021 20211070 31.12.2021 18.1.2022 31.12.2021 56,08     7230790173 elektr. 20211070   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211071 ZE energia a.s. 7320027600 84,45 36677281 31.12.2021 20211071 31.12.2021 19.1.2022 31.12.2021 84,45     7320027600 vyúčtov elektrina 20211071   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211072 ZE energia a.s. 7181171668 601,53 36677281 31.12.2021 20211072 31.12.2021 19.1.2022 31.12.2021 601,53     7181171668 vyúčtov. elektrina 20211072   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211073 ZE energia a.s. 7181171667 111,62 36677281 31.12.2021 20211073 31.12.2021 19.1.2022 31.12.2021 111,62     7181171667 vyúčtov. elektrina 20211073   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211074 ZE energia a.s. 7151484991 -10,06 36677281 31.12.2021 20211074 31.12.2021 19.1.2022 31.12.2021 -10,06     7151484991 vyúčtov. elektrina 20211074   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211075 ZE energia a.s. 7340025584 -282,76 36677281 31.12.2021 20211075 31.12.2021 19.1.2022 31.12.2021 -282,76     7340025584 vyúčtov. elektr 20211075   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211076 ZE energia a.s. 7370020101 132,06 36677281 31.12.2021 20211076 31.12.2021 19.1.2022 31.12.2021 132,06     7370020101 vyúčtov. elektrina 20211076   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211077 ZE energia a.s. 7390016819 132,44 36677281 31.12.2021 20211077 31.12.2021 19.1.2022 31.12.2021 132,44     7390016819 vyúčtov. elektrina 20211077   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211078 ZE energia a.s. 7220848812 448,44 36677281 31.12.2021 20211078 31.12.2021 18.1.2022 31.12.2021 448,44     7220848812 elektrina mš 20211078   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211079 ZE energia a.s. 7200972258 2672,50 36677281 31.12.2021 20211079 31.12.2021 18.1.2022 31.12.2021 2672,50     7200972258 elektrina mš 20211079   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211080 ZE energia a.s. 7151483604 1922,20 36677281 31.12.2021 20211080 31.12.2021 18.1.2022 31.12.2021 1922,20     7151483604 elektrina ocu 20211080   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211081 ZE energia a.s. 7210904182 847,87 36677281 31.12.2021 20211081 31.12.2021 24.1.2022 31.12.2021 847,87     7210904182 vyúčtov. elektrina 20211081   811 01 Čulenova Bratislava - Staré Mesto 6  
20211082 JUDr. Ildikó Uleklová 20210183 240,00 50170597 31.12.2021 20211082 31.12.2021 17.1.2022 31.12.2021 240,00     20210183 právne služby 20211082 1083998905 929 01 Jesenského 5026/13A Dunajská Streda    
20211083 AGRIPENT, s.r.o. 210305 1368,00 35703512 31.12.2021 20211083 31.12.2021 14.1.2022 31.12.2021 1368,00     210305 zimná údržba 20211083 2020250496 811 01 Líščie nivy Bratislava 12 SK2020250496
20211084 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 312100208 1987,49 36550949 31.12.2021 20211084 31.12.2021 27.1.2022 31.12.2021 1987,49     312100208 voda 20211084 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
20211085 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 8120054133 3043,52 36550949 31.12.2021 20211085 31.12.2021 27.1.2022 31.12.2021 3043,52     8120054133 voda  18 bj 20211085 2020154609 949 60 Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra   SK2020154609
20211086 SPP a.s. 8405042435 1505,11 35815256 31.12.2021 20211086 31.12.2021 27.1.2022 31.12.2021 1505,11     8405042435 plyn KD 20211086   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
20211087 SPP a.s. 8405042436 -3625,59 35815256 31.12.2021 20211087 31.12.2021 27.1.2022 31.12.2021 -3625,59     8405042436 vyúčtov. plyn ocu 20211087   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
20211088 SPP a.s. 8405042437 1487,77 35815256 31.12.2021 20211088 31.12.2021 27.1.2022 31.12.2021 1487,77     8405042437 vyúčtov. plyn zdr 20211088   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
20211089 SPP a.s. 8405042439 546,34 35815256 31.12.2021 20211089 31.12.2021 27.1.2022 31.12.2021 546,34     8405042439 vyúčtov. plyn lekáreň 20211089   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
20211090 SPP a.s. 8405042440 -6532,52 35815256 31.12.2021 20211090 31.12.2021 27.1.2022 31.12.2021 -6532,52     8405042440 vyúčtov. plyn mš 20211090   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
20211091 SPP a.s. 8405042441 -33,62 35815256 31.12.2021 20211091 31.12.2021 27.1.2022 31.12.2021 -33,62     8405042441 vyúčtov. plyn TJ 20211091   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
20211092 SPP a.s. 8405042442 1687,70 35815256 31.12.2021 20211092 31.12.2021 27.1.2022 31.12.2021 1687,70     8405042442 vyúčt. plyn 15 bj 20211092   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
20211093 SPP a.s. 8414762517 1522,92 35815256 31.12.2021 20211093 31.12.2021 27.1.2022 31.12.2021 1522,92     8414762517 vyúčt. plyn 12 bj 20211093   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
20211094 SPP a.s. 8405042438 -1,74 35815256 31.12.2021 20211094 31.12.2021 27.1.2022 31.12.2021 -1,74     8405042438 vyúčt. plyn pohr. 20211094   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
20211095 MEDE 20214879 100,00 36895202 31.12.2021 20211095 31.12.2021 15.1.2022 31.12.2021 100,00     20214879 nákupné poukazy 20211095 1040898760 930 37 Malý Lég 167 Lehnice   SK1040898760
20211096 Andrej Mészáros 2100491 80,40 43016341 31.12.2021 20211096 31.12.2021 29.1.2022 31.12.2021 80,40     2100491 oprava plyn zariad  6 bj 20211096 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
20211097 Andrej Mészáros 2100559 151,14 43016341 27.12.2021 20211097 31.12.2021 10.2.2022 31.12.2021 151,14     2100559 oprava plyn zariad 12 bj 20211097 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
20211098 Andrej Mészáros 2100562 114,78 43016341 27.12.2021 20211098 31.12.2021 10.2.2022 31.12.2021 114,78     2100562 oprava plyn zariad. 699 bj 20211098 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
20211099 SPP a.s. 2100564 263,52 35815256 27.12.2021 20211099 31.12.2021 10.2.2022 31.12.2021 263,52     2100564 oprava plyn zariad 15 bj 20211099   811 01 Mlynské Nivy Bratislava    
20211100 Andrej Mészáros 2100583 92,40 43016341 31.12.2021 20211100 31.12.2021 14.2.2022 31.12.2021 92,40     2100583 oprava plyn 12 bj 20211100 1029525002 930 03 Veľká Lúč 37 Kráľovičove Kračany   SK1029525002
20211101 Mikuláš Foldes 2100027 940,00 32329628 31.12.2021 20211101 31.12.2021 31.1.2022 31.12.2021 940,00     2100027 nákupné poukazy 20211101 1030043410 930 34 Veľká Budafa 58 Holice   SK1030043410