Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážená pani, vážený pán, vážení zástupcovia podnikateľskej sféry,


v súčasnosti prebieha proces vypracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lehnice na obdobie 2021-2027, ktorého cieľom je identifikovať možné rozvojové zámery obce prispievajúce k zvýšeniu kvality životnej úrovne obyvateľov a podnikateľov. Tento dotazník do značnej miery môže napomôcť ku konkrétnym návrhom pri plánovaní a následnej realizácii aktivít do budúcnosti.


Touto cestou a prostredníctvom tohto dotazníka si Vás dovoľujeme vyzvať k spolupráci na vypracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lehnice. Budeme veľmi radi, ak odpoviete na nižšie uvedené otázky, nakoľko Vaše odpovede budú dôležitým a cenným podkladom pre vypracovanie rozvojovej stratégie obce. 


Dotazník je anonymný a bude použitý iba pre účely spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lehnice na obdobie 2021-2027. Ďakujeme za Váš čas.
 

Dotazník – prieskum názorov obyvateľov obce Lehnice

Lakossági kérdőív – Lég község lakosságának véleményfelmérése

Dotazník – prieskum podnikateľskej sféry v obci Lehnice