Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.01.2021

Dohoda o ukončení nájmu bytu

51504

Neuvedené

István Sloboda, Nikoleta Ozsvaldová

Obec Lehnice

13.01.2021

Zmluva o zriadení záložného práva

2020/03/01-B

Neuvedené

Obec Lehnice

BFF Central Europe s.r.o.

18.01.2021

Nájomná zmluva

3719

Neuvedené

Katarína Mészárosová, Jozef Mészáros, Katarína Mészárosová

Obec Lehnice

25.01.2021

Nájomná zmluva

1699

Neuvedené

Eugen Miklós

Obec Lehnice

26.01.2021

Nájomná zmluva

6991

Neuvedené

Eugen Miklós

Obec Lehnice

29.01.2021

Dohoda o ukončení nájmu bytu

26

Neuvedené

Veronika Molnárová, Filip Závodník

Obec Lehnice

01.02.2021

Dodatok č.5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 246/2009 zo dňa 25.02.2009 v znení jej neskorších predpisov

4/2021

Neuvedené

Obec Lehnice

Nemocnica s poliklinikou DS

01.02.2021

Zmluva o dielo ,,Enviromentálny fond 2021"

0-1/2021

1 000,00 EUR

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Lehnice

05.02.2021

Nájomná zmluva

2615

Neuvedené

Jozef Csikos, Vlasta Csikosová

Obec Lehnice

03.03.2021

Mandátna zmluva

03032021

1 460,00 EUR

TK Services s.r.o.

Obec Lehnice

09.03.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409725161

Neuvedené

Obec Lehnice

ZSE Energia, a.s.

10.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122062841

Neuvedené

Obec Lehnice

Západoslovenská distribučná a.s.

15.03.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122064365

Neuvedené

Obec Lehnice

Západoslovenská distribučná a.s.

16.03.2021

Zmluva o dielo ,,Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika"

06/2021

800,00 EUR

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Lehnice

17.03.2021

Uznanie dlhu s dohodou o splátkach

615

1 816,82 EUR

Imrich Mitas, Ildikó Tóthová

Obec Lehnice

17.03.2021

Zmluva o dielo

1/3/2021

5 400,00 EUR

Architectural & Building Management, s.r.o.

Obec Lehnice

17.03.2021

Zmluva o dielo

2/3/2021

22 117,20 EUR

Najstrecha, s.r.o.

Obec Lehnice

17.03.2021

Zmluva o dielo

8/2021/2

37 674,80 EUR

BALA a.s.

Obec Lehnice

19.03.2021

Zmluva o dielo

3/3/2021

30 945,11 EUR

FE-DOP s.r.o.

Obec Lehnice

19.03.2021

Dohoda o ukončení nájmu bytu

1792

Neuvedené

Mário Rigó, Drahomíra Rigová

Obec Lehnice

29.03.2021

Nájomná zmluva

115

Neuvedené

Monika Brezovská

Obec Lehnice

29.03.2021

Nájomná zmluva

51504

Neuvedené

Richard Besnyei

Obec Lehnice

29.03.2021

Nájomná zmluva

1792

Neuvedené

Dionýz Rigó, Nicol Kissová

Obec Lehnice

29.03.2021

Nájomná zmluva

5792

Neuvedené

Mário Rigó, Drahomíra Rigová

Obec Lehnice

07.04.2021

Zmluva o práve používania Služby ELWIS

04042021

1 957,90 EUR

Obec Lehnice

JRK Slovensko s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: