Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Z o z n a m   d l ž n í k o v

 

Obec Lehnice, ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe §52 ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zoznam daňových dlžníkov

 

podľa stavu k 31. 12. 2017, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 EUR a u právnickej osoby 1600 EUR.

 


 

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV - FYZICKÉ OSOBY - DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

Priezvisko a meno Adresa Nedoplatok v €
Ing. Matus Tibor Dobrohošť č. 152 8578,12
Rigó Imrich Lehnice č. 375 288,52
Takács Gabriel Lehnice č. 345 278,45
Tóth Ivan Lehnice č. 335 169,11

 

 

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV - FYZICKÉ OSOBY - DAŇ ZA KONUNÁLNY ODPAD, ZA PSA

 

Priezvisko a meno Adresa Nedoplatok v €
Csölle Ondrej Lehnice č. 124 206,31
Kiss Pavol Lehnice č. 363 161,53
Kováč Peter Lehnice č. 308 256,12
Lévay Ferdinánd Lehnice č. 5 163,44
     
Perkátai Marcel Lehnice č. 655 161,53
Rigó Štefan Lehnice č. 377 337,42
Rigó Imrich Lehnice č. 375 355,66
Rigó Ľudovít Lehnice č. 379 287,65
Rigó Zdenek Lehnice č. 364 360,65
Sípos Tibor Lehnice č. 378 274,07
     
Tóth Ivan Lehnice č. 335 363,60

 

 

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV - PRÁVNICKÉ OSOBY - DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

Obchodné meno Nedoplatok v €
Agrokombinát PD (v konkurze) 15959,06
GKCs Mäsoprodukt 23115,47