Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení spoluobčania,

obec Lehnice pripravuje na roky 2018 - 2022 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.

Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb vo Vašej obci.

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Lehnice.

 

Dotazník na vyplnenie

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov v obci Lehnice

.

Lekárska služba prvej pomoci

Tel. kontakt na LSPP Šamorín (lekárska služba prvej pomoci), ktorú od 1.2.2017 prevádzkuje spoločnosť Rescue - BH, s. r. o. :

031/ 5694033 alebo mobil 0911 886 385

Aktuality

19.06.2018

Výstava / Kiállítás 1

Výstava / Kiállítás

15.6. - 16.6. sa v miestnom kultúrnom dome konala výstava kreatívnych lehničanov. Návštevníci si mohli pozrieť rôzne výrobky, ktoré šikovní lehničania vlastnoručne vyrobili. 6.15. - 6.16. a helyi kulturházban volt kreatív légiek kiállítása. A látogatók megtekintetheték az ügyes légiek által készített különböző termékeket.

Detail

19.06.2018

Deň obce / Falunap 1

Deň obce / Falunap

16.6. v sobotu sa na lehnickom futbalovom ihrisku konal deň obce. Návštevníci sa dobre zabávali pri vystúpeniach speváčok a spevákov, s DJom Tomym pokračovali až do skorých ranných hodín. 6.16. szombaton a légi sportpályán falunap volt. A látogatók jól szórakoztak énekesekkel, DJ Tomyval, egészen a hajnali órákig.

Detail

18.06.2018

Medzinárodné výtvarné sympózium / Nemzetközi művészeti szimpózium 1

Medzinárodné výtvarné sympózium / Nemzetközi művészeti szimpózium

Od nedele 24.6. do soboty 30.6. sa bude konať šiesty ročník medzinárodného výtvarného sympózia v lehnickom kaštieli vo Vitalite Svoje výtvarné umenie prídu predviesť umelci z rôznych krajín. Vernisáž bude v piatok 29.júna o 18-tej hodine. 2018. 06.24. vasárnaptól 06.30. szombatig a légi kastélyban a Vitalitában lesz megszervezve a nemzetközi művészeti szimpózium hatodik évadja. Különböző országokból jönnek bemutatni művészüket. Péntek 06.29. 18- kor lesz a megnyitó.

Detail

15.06.2018

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés  1

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés

Vážení občania. Výbor futbalového oddielu Vám oznamuje, že futbalové mužstvo dospelých odohrá svoj majstrovský zápas na súperovom ihrisku v Zlatých Klasoch v nedeľu 17.06.2018. Odchod autobusu na zápas je o 15,30, začiatok zápasu je o 17-tej hodine. Tisztet polgárok. A labdarúgó szakosztály vezetősége értesíti Önöket, hogy a felnőtek labdarúgó csapata 2018 06.17. vasárnap játsza bajnoki mérkőzését Nagymagyaron. Az autóbusz indulása a mérkőzésére 15,30-óra a mérkőzés kezdési időpontja 17,00óra. A mérkőzésre ezennel is szeretettel meghívja Önöket a labdarúgó szakosztály vezetősége.

Detail

14.06.2018

Nebezpečenstvo vzniku požiaru / Tűzveszély 1

Nebezpečenstvo vzniku požiaru / Tűzveszély

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 15. 06. 2018 od 14.00 hod. do odvolania V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä: • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä: • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Detail

13.06.2018

Deň obce / Falunap 1

Deň obce / Falunap

16.6.2018 v sobotu sa v Lehniciach bude konať deň obce. Všetci sú srdečne vítaní. 2018 június 16.-án Légen falunap lesz. Mindenkit szeretettel várnak.

Detail

13.06.2018

Gooal Academy Letný tábor / Nyári tábor 1

Gooal Academy Letný tábor / Nyári tábor

Aj tento rok sa v Lehniciach uskutoční denný letný tábor pre deti so zameraním na športové aktivity. O dievčatá a chlapcov vo veku 6 až 10 rokov sa postarajú kvalifikovaní tréneri a animátori počas celého týždňa, denne v čase od 8,00 do 16,00. Strava a pitný režim je zabezpečená. Tábor sa uskutoční v dvoch termínoch : 16.7. - 20.7. a 23.7. - 27.7. v športovom areáli TJ Lehnice. Ebben az évben is Légen sporttevékenységre öszpontosító tábor kerül megrendezésre. A lányokkal és a fiúkkal 6-ttól 10 éves korig képzett edzők és animátorok fognak foglalkodni egész héten, minden nap 8,00-tól - 16,00-ig. Az ellátás az egész nap folyamán biztosított. A tábor időpontja : 1. turnus Július 16-tól - Július 20-ig 2. turnus Július 23-tól - Július 27-ig a sportpályán.

Detail

12.06.2018

ZOOSHOP 1

ZOOSHOP

Zooshop Lehnice oznamuje obyvateľom, že od soboty 16.06.2018 bude predajňa zatvorená na dobu neurčitú. Zooshop Lég értesíti önöket, hogy 2018 június 16.-átol - szombat az üzlet zárva tart határozatlan időre.

Detail

12.06.2018

Zelený kontajner / Zöld kuka 1

Zelený kontajner / Zöld kuka

Vážení spoluobčania. V stredu 13.06.2018 sa uskutoční zber odpadu zo zelenej nádoby. Tisztelt polgártásak. 2018 június 13.-án szerdán a zöld kukában lévő hulladék elszálítására kerül sor.

Detail

11.06.2018

Kreatívní lehničania / Kreatív légiek 1

Kreatívni lehničania / Kreatív légiek

Vážení spoluobčania. Cez víkend ste si mohli nájsť vo svojich poštových schránkach brožúru o kreatívnych lehničanoch. Ide už o druhý ročník, na ktorý Vás srdečne pozývame : v piatok 15.06.2018 14,00 - 19,00, v sobotu 16.06. 2018 10,00 - 16,00 v miestnom Kultúrnom dome. Tisztelt polgártások. A hétvégén a postaládáikban megtalálhatták a ,,kreatív légiek második évfolyamát" amelyre szeretettel meghívunk mindenkit : 2018 június 15.-én péntek 14,00 - 19,00, 2018 június 16.-án szombat 10,00 - 16,00 a helyi kultúrházban.

Detail

08.06.2018

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés 1

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés

Vážení občania ! Výbor futbalového oddielu Vám oznamuje, že futbalové mužstvá odohrajú svoje majstrovské zápasy na domácom futbalovom ihrisku v sobotu a v nedeľu, keď súpermi budú futbalisti z Orechovej Potône a z Kostolných Kračian. Začiatok dorasteneckého zápasu v sobotu je o 17:00. Zápas dospelých v nedeľu má začiatok o 17:00-tej hodine. Na zápasy Vás aj touto cestou srdečne pozýva výbor futbalového oddielu. Tisztelt polgártársak ! A labdarúgó szakosztály vezetősége értesíti Önöket, hogy labdarúgó csapatai bajnoki mérkőzéseit hazai pályán szombaton és vasárnap Dióspatony és Egyházkarcsa csapata ellen játszák. Az ifjúságiak mérkőzésére szombaton 17:00 órakor kerül sor, a felnőttek mérkőzése vasárnap 17:00 órakor kezdődik. A mérkőzésekre ezennel is szeretettel meghívja Önöket a labdarúgó szakosztály vezetősége.

Detail

08.06.2018

Stratili sa psy / Elvesztek kutyák 1

Stratili sa psy / Elvesztek kutyák

Vážení spoluobčania ! Dňa 7.6. - štvrtok sa v Lehniciach, miestnej časti Sása stratili dvaja psy. Hnedý Boxer a čiernobiely Jack Russel. Prosíme prípadného nálezcu aby sa prihlásil na Obecnom úrade. Tisztelt polgártársak ! június 7.-én csütörtökön Szászon elveszett kettő kutya. Egy barna Boxer és feketefehér Jack Russel. Kérjük az esetleges megtalálót, hogy jelentkezzen a Községi hivatalban.

Detail

08.06.2018

Odvoz PET fliaš / Műanyag flakonok elszállítása 1

Odvoz PET fliaš / Műanyag flakonok elszállítása

Vážení občania. Odvoz PET fliaš sa uskutoční v pondelok 11.6.2018. Tisztelt polgártásak. A műanyag flakonok elszállítására 2018 június 11.-én kerül sor.

Detail

07.06.2018

Deň zdravia vo Vitalite / Egészségnap a Vitalitában 1

Deň zdravia vo Vitalite / Egészségnap a Vitalitában

Vo Vitalite v Lehniciach sa vo štvrtok 7.6.2018 konala akcia zameraná na zdravie človeka. Záujemcovia si vďaka odborníkom Poradenského centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z Dunajskej Stredy, mohli nechať zdarma vyšetriť krvný tlak, cholesterol, hladinu glukózy a celkového zdravotného stavu. A zároveň si mohli vyskúšať a zakúpiť rôzne výrobky. Ako napr. ručne vyrábané dekoračné výrobky, včelie produkty, prírodné liečivá, kozmetiku. 2018 június 7.-én csütörtökön a légi Vitalitában az emberi egészségre összpontosító eseményt tartottak. Hála a dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi hivatal szakembereinek, az érdeklődők megvizsgáltathatták maguknak a vérnyomásukat, koleszterinjüket, vércukorszintjüket, teljes egéségüket. Ugyanakkor kipróbálhattak és megvásárolhattak különböző termékeket. Mint például kézzel készített dísztárgyakat, méhészeti termékeket, gyógyhatású növényekből készült termékeket.

Detail

06.06.2018

Poškodený stĺp / Megkárosított oszlop 1

Poškodený stĺp / Megkárosított oszlop

Nepozornou jazdou vodič v utorok 6.-teho júna v doobedňajších hodinách poškodil stĺp verejného osvetlenia. Június 6.-án kedden figyelmetlen vezetéssel teherautójával megkárosította a közvilágítás oszlopát.

Detail

06.06.2018

Ďakovný list / Köszönő levél

Dobry den pan starosta, v mene vedenia ZSR, ako aj v mene pana riaditela Kubicka a samozrejme aj ja osobne by sme sa Vam radi velmi pekne podakovali za vynikajucu spolupracu pri organizacii simulovanej zrazky na zeleznicnom priecesti vo Vasej obci. Predovsetkym vdaka Vasej ochote a pomoci sa nam podarilo cele priestory rychlo a vcas pripravit na nasu akciu, myslim, ze skvely zazitok mali aj deti a verim, ze vdaka takymto aktivitam bude menej nehod na priecestiach a mlada generacia si bude uvedomovat pravidla, ktore musia pri prechode, alebo prejazde cez priecestie dodrziavat. Velmi mila a ochotna bola aj Vasa kolegyna, ktora zabezpecuje medialne veci pre obec. Poprosim Vas tlmocit nase velke podakovanie aj jej. Este raz velka vdaka a tesime sa na spolupracu s Vami aj v buducnosti. Mgr. Martina Pavliková Hovorkyňa, riaditeľka Odbor komunikácie GR ŽSR Klemensova 8 813 61 Bratislava

Detail

05.06.2018

Deň zdravia / Egészségnap  1

Deň zdravia / Egészségnap

Dňa 7. júna 2018 (štvrtok) o 9-tej hodine si v Lehniciach vo Vitalite v A pavilóne môžu všetci, ktorých zaujíma ich zdravotný stav, nechať si zdarma vyšetriť krvný tlak, cholesterol, hladinu glukózy - pod dohľadom odborníkov poradenského centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z Dunajskej Stredy. Ďalšie firmy budú prítomné s rôznymi výrobkami ako napr. výrobky z medu, šperky a iné výrobky pre zdravý životný štýl. 2018 június 7.-én (csütörtök) 9-órakkor a légi Vitalita A pavilonban mindenki megvizsgáltathatja vérnyomás, koleszterin és vércukorszintjét ingyen a dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Intézet szakembereivel. Más cégek is jelen lesznek különböző termékekkel : például méhészeti termékekkel, ékszerekkel, és más az egészséges életmóddal oszszefüggő termékekkel.

Detail

05.06.2018

Zrážka vlaku / Vonat ütközés 1

Zrážka vlaku / Vonat ütközés

4.-tého júna 2018 sa na vlakovej stanici v obci Lehnice časť kolónia konala akcia zameraná na zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach. Prítomní ľudia a žiaci našich základných škôl mohli na vlastné oči vidieť ako vyzerá zrážka vlaku s cyklistom a čo po takej nehode ostane. 2018 június 4.-én a Lég - Kolóniai vasutállomáson a vasúti átjárókkal kapcsolatos közlekedés biztonság növelésére irányuló akció volt megszervezve. A jelenlévők és az iskoláink tanulói saját szemükre láthatták, hogy néz ki egy ilyen ütközés és mi marad utána.

Detail

05.06.2018

Odvoz smetí / Hulladék elszálítása 1

Odvoz smetí / Hulladék elszállítása

Vážení spoluobčania. Oznamujeme Vám, že v stredu 6.-teho júna sa uskutoční zber odpadu z modrej nádoby. Tisztelt polgártársak. Értesítjük önöket, hogy június 6.-án szerdán a kék kukában lévő hulladék elszállítására kerül sor.

Detail

04.06.2018

Pošta / Posta 1

Pošta / Posta

Vážení občania. Vedúca pošty Vám oznamuje, že v utorok 5.-teho júna bude pošta zatvorená. Tisztelt polgártásak. A posta vezetőnője értesíti önöket, hogy 2018 június 5.-én kedden a posta zárva lesz.

Detail

04.06.2018

Oznam / Regionális állategészségügyi hatóság Dunaszerdahely értesítése  1

Oznam / Regionális állategészségügyi hatóság Dunaszerdahely értesítése

Regionálna veterinárna potravinová správa Dunajská Streda upozorňuje všetkých občanov - chovateľov ošípaných aj neregistrovaných, v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ povinný tento úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Dunajská Streda na telefónne číslo 0905 875 136, 031/5524870 a príslušnému súkromnému veterinárovi. Nárazníková zóna afrického moru ošípaných (AMO) bola vyčlenená ako oblasť, ktorá zahŕňa okres DS. Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle platnej legislatívy a to vo výške od 400 do 1000eur v prípade fyzickej osoby a od 10 000 do 160 000eur v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby. Chovateľ je povinný okrem toho podľa §23 ods.1 citovaného zákona oznámiť na hore uvedené telefónne čísla aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakáľačky minimálne jeden pracovný deň vopred.

Detail

01.06.2018

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés 1

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés

Vážení občania! Výbor futbalového oddielu Vám oznamuje, že futbalové mužstvá odohrajú svoje majstrovské zápasy na súperových ihriskách v sobotu a v nedeľu v Pate a v Šoporni. Odchod autobusu na dorastenecký zápas v sobotu je o 15,00-tej hodine, začiatok zápasu je o 17,00-tej hodine. Odchod autobusu na zápas dospelých v nedeľu je o 15,00-tej hodine, začiatok zápasu je o 17,00-tej hodine. Tisztelt polgártársak! A labdarúgó szakosztály vezetősége értesíti Önöket, hogy labdarúgó csapatai szombaton és vasárnap vendégként játszanak soron következő bajnoki mérkőzéseiket Patán és Sopornyán. Az ifjúságiak mérkőzésére az autóbusz szombaton 15,00 órákor indul. A mérkőzés 17,00-kor kezdődik. A felnőttek mérkőzésére az autóbusz vasárnapi indulása 15,00 óra a mérkőzés időpontja 17,00.

Detail

01.06.2018

Očné vyšetrenie / szemvizsgálat 1

Očné vyšetrenie / szemvizsgálat

Dňa 31.05.2018 sa v obci konalo bezplatné vyšetrenie zraku. Május 31.-én 2018 a községben ingyenes szemvizsgálat volt.

Detail

31.05.2018

Simulovaná zrážka vlaku / Szimulált vonat ütközés 1

Simulovaná zrážka vlaku / Szimulált vonat ütközés

4.júna (pondelok)je Medzinárodný deň bezpečnosti na železničných priecestiach. Pri tej príležitosti sa bude konať simulovaná zrážka vlaku a figuríny cyklistu na železničnom priecestí v Lehniciach - Kolónii. Cielom akcie je poukázanie na veľké nebezpečenstvo. Od nedele 3.júna bude obmedzená možnosť parkovania pri železničnej stanici. V pondelok 4.júna v čase od 11,15 do 11,45 bude úplne zastavená cestná a železničná premávka na uvedenom priecestí. Prítomné budú médiá, ktoré budú celú akciu zaznamenávať. 2018. Június 4-én lesz a Vasúti Átjárók Nemzetközi Világnapja. Ebböl az alkalomból egy kerékpáros és a vonat közti ütközés lesz szimulálva a Lég - Kolóniai vasúti átjárón. A szimuláció célja, hogy rámutasson milyen nagy veszéllyel is jár egy ilyen ütközés. Vasárnaptól (június 3.) korlátozva lesz a parkolás a vasútállomásnál. Hétfőn (június4.)11,15-től - 11,45-ig a vasúti átjáró és az oda vezető út teljesen le lesz zárva a vasúti és a közúti forgalom elől. A szimulált ütközésnél a média is jelen lesz, hogy rögzítsék az akciót.

Detail

30.05.2018

ZOOM optika 1

ZOOM optika

Dňa 31.05.2018 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať si nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred obecným úradom, v čase od 15,00 do 16,00hod. V prípade záujmu aj dlhšie. Május 31-én a községünkbe jön a ZOOM optika Pozsony. Ingyenes szemnyomásmérést, diopriavizsgálatot végeznek és szemüvegkereteket lehet próbálni. Az érdeklődőket fehér mikrobuszban várják a községi hivatal előt. 15,00-től- 16,00-ig.

Detail

30.05.2018

Uzavretá cesta / Lezárt út 1

Uzavretá cesta / Lezárt út

Nakoľko sa cez víkend budú konať triatlonové preteky, bude dňa 3.júna (nedeľa) v čase od 09,00 do 15,00 uzavretá cesta na trase Šamorín - Gabčíkovo. Do Šamorína sa bude dať dostať len cez Mierovo - Kvetoslavov. Mivel a hétvégén triatlon versenyek kerülnek megrendezésre, június 3.-án (vasárnap) 09,00 órától - 15,00-ig le lesz zárva a Somorja - Bős útvonal. A Somorjába csak a Béke - Úszor útvonalon lehet jutni.

Detail

30.05.2018

1. Žitnoostrovský štipák / 1. Csallóközi fesztivál 1

1. Žitnoostrovský štipák / 1. Csallóközi fesztivál

26.-teho mája 2018 (sobota) sa v Lehniciach na futbalovom ihrisku konal 1. Žitnoostrovský štipák, kde si záujemcovia mohli pochutnať na rôznych slovenských, maďarských a aj českých špecialitách. Zvíťazili chlapci z Lehníc - Nyársik Csaba, Csiba Rudi, Ricardo Munez. Počas dňa bol bohatý kultúrny program, kde vystupovali rôzni účinkujúci. Celá akcia bola charitatívneho charakteru, výťažok pôjde na liečbu Matejka. Május 26-án a légi sportpályán volt szervezve 1. Csallóközi csípős ételek fesztiválja, ahol a látogatók különböző szlovák, magyar és cseh specialitásokat kóstolhattak. Légi fiatalemberek lettek a győztesek - Nyársik Csaba, Csiba Rudi, Ricardo Munez. A nap folyamán gazdag kulturális program volt, ahol különböző előadók léptek fel. Az egész akció jótékonysági karakterű volt, mivel a bevétel a kis Matej kezelésére megy.

Detail

30.05.2018

VÝZVA / FELHÍVÁS 1

VÝZVA / FELHÍVÁS

Važení spoluobčania, aj touto cestou Vás úctivo žiadame o informáciu o totožnosti páchateľov, ktorí sa dopustili poškodenia majetku obce (viď fotodokumentácia) v čase 28.05.2018 od 16,00 do 07,30 29.05.2018. Svoje poznatky o vyššie uvedenom prečine môžete oznámiť na číslach 0905 409 422, 0918 325 652. Ďakujeme! Tisztelt polgártársak, ezúton is tisztelettel kérjük önöket, ha valakinek van információja a tettesekről akik május 28.05.2018 16,00-tól - május 29.05.2018 07,30-ig megrongálták a község vagyonát, jelezzék ezeken a telefonszámokon 0905 409 422, 0918 325 652. Köszönjük!

Detail

28.05.2018

Futbalové ihrisko / Futballpálya 1

Futbalové ihrisko / Futballpálya

Futbalové ihrisko je pripravené na zápasy. A futballpálya készen ál a meccserkre.

Detail

25.05.2018

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés 1

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés

Výbor futbalového oddielu Vám oznamuje, že futbalové mužstvo dospelých odohrá svoj majstrovský zápas na domácom futbalovom ihrisku v nedeľu o 17,00-tej hodine, proti futbalistom z Janíkov. Dorastenci odohrajú svoj majstrovský zápas v sobotu o 17,00-tej hodine, ked súpermi budú futbalisti z Baloňa. Na zápasy Vás aj touto cestou srdečne pozýva výbor futbalového oddielu. A labdarúgo szakosztály vezetősége értesíti önöket, hogy a felnőttek labdarúgó csapata vasárnap hazai pályán játsza bajnoki mérkőzését Jányok csapata ellen. A mérkőzés kezdési időpontja 17,00 óra. Az ifjúságiak mérkőzésére szombaton 17,00órakor kerül sor Balony csapata ellen. A mérkőzésekre ezzennel is szeretettel meghívja önöket a labdarúgó szakosztály vezetősége.

Detail