Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení spoluobčania,

obec Lehnice pripravuje na roky 2018 - 2022 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.

Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb vo Vašej obci.

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Lehnice.

 

Dotazník na vyplnenie

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov v obci Lehnice

.

Lekárska služba prvej pomoci

Od 1.7.2018 je v Šamoríne zrušená pohotovosť. V blízkej dobe plánuje spoločnosť Rescue Bh otvoriť súkromnú spoplatnenú pohotovosť. Najbližšia pohotovosť je v Dunajskej Strede. Otvorená od 16:00 do : 22:00

Aktuality

12.07.2018

Ponuka práce / Állásajánlat 1

Ponuka práce / Állásajánlat

Spoločnosť Metro hľadá nových zamestnancov do svojej pobočky v Devínskej Novej Vsi, na pozície : picker/príprava tovaru na rozvoz , asistent predaja. Firma ponúka nástupný bonus 250 €. kontakt : 0904 781 754

Detail

10.07.2018

Zelený kontajner / Zöld kuka 1

Zelený kontajner / Zöld kuka

Vážení občania. V stredu 11.7. sa uskutoční zber odpadu zo zelenej nádoby. Tisztelt polgártársak. Július 11.-én szerdán a zöld kukában lévő hulladék elszállítására kerül sor.

Detail

09.07.2018

Vernisáž / Vernisszázs 1

Vernisáž / Vernisszázs

Dňa 29.6. sa v lehnickej Vitalite v kaštieli rodiny Benyovských konala vernisáž. Umelci tu vystavili svoje diela - maľby a sochy, na ktorých celý týždeň pracovali. Zapojili sa aj deti miestnej materskej a základnej školy. Július 6.-án a légi Vitalitában a Benyovszky család kastélyában vernisszázs volt megszervezve. A művészek kiállították a műveiket - festményeket és szobrokat, amelyeken egész héten dolgoztak. A helyi óvoda és általános iskola tanulói is részt vettek a rendezvényen.

Detail

06.07.2018

Opravený stĺp / Megjavított oszlop 1

Opravený stĺp / Megjavított oszlop

Dokončená oprava stĺpu verejného osvetlenia. Befejezték a közvilágítás oszlop javítását.

Detail

06.07.2018

Odvoz PET fliaš / Műanyag flakonok elszállítása 1

Odvoz PET fliaš / Műanyag flakonok elszállítása

Vážení občania. Odvoz PET fliaš sa uskutoční v pondelok 9.-teho júla. Tisztelt polgártársak. Július 9.-én hétfőn a műanyag flakonok elszállítására kerül sor.

Detail

04.07.2018

Športová hala / Sportcsarnok 1

Športová hala / Sportcsarnok

Pokračujú práce na dokončovaní športovej haly. Továbbra is folytatódik a munka a sportcsarnokon.

Detail

03.07.2018

Ukradnuté auto / Ellopot autó 1

Ukradnuté auto / Ellopott autó

V noci z 2.-ho na 3.-ho júla bolo v našej obci odcudzené motorové vozidlo Volkswagen Touareg čiernej farby. Prosíme poctivých lehničanov, ktorí disponujú nejakou informáciou, aby kontaktovali políciu, alebo Obecný úrad. Július 2-rol 3.-ara a községünkben elloptak fekete színű Volkswagen Touareg gépjárműt. Kérjük a kedves légieket, akik rendelkeznek információval, hogy forduljanak a rendőrségre, vagy a Községi hivatalra.

Detail

03.07.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Obvodná lekárka MUDr. Emília Modravá dňa 6.7.2018 v piatok neordinuje. V súrnych prípadoch ju zastupuje MUDr. Pavel Polónyi vo Vitalite. 2018 Július 6.-án pénteken a körzeti orvosnő MUDr. Emília Modravá nem rendel. Sürgős esetekben a MUDr. Pavel Polónyi helyettesíti a Vitalitában.

Detail

02.07.2018

Oznam / Ertesítés 1

Oznam / Értesítés

Obvodný lekár MUDr. Pavel Polónyi od 09.07. do 19.07. 2018 neordinuje. Zastupovať ho bude MUDr. Emília Modravá. Körzeti orvos MUDr. Pavel Polónyi, 2018 Július 9.-tol Július 19.-ig nem rendel. Helyettesítenni a MUDr. Emília Modravá fogja.

Detail

02.07.2018

Zmena / Változás 1

Upozornenie / Felhívás

Oznamujeme Váženým obyvateľom, že v utorok 3.7. 2018 okrem čiernych nádob sa bude odvážať aj obsah modrých nádob. Preto Vás prosíme aby ste pred svoj dom umiestnili okrem čiernej nádoby aj modrú nádobu. Értesítjük a kedves lakósokat,hogy kedden Július 3.-án kerül elvitelre a fekete kukán kívül a kék. Tehát kérjük Önöket, hogy tegyék ki a házuk elé a kék kukát is.

Detail

29.06.2018

Podlaha / Talaj 1

Podlaha / Talaj

Prebieha príprava podlahy novej športovej haly. Folyik az új sportcsarnok talajának a készítése.

Detail

29.06.2018

Posta 1

Posta

Vážení občania. Vedúca pošty Vám oznamuje, že v pondelok 2.júla bude pošta zatvorená. Tisztelt polgártársak. A posta vezetőnője értesíti Önöket, hogy hétfőn Július 2.-án a posta zárva lesz.

Detail

28.06.2018

Pozvánka / Meghívó 1

Pozvánka / Meghívó

Vedenie klubu dôchodcov Vám oznamuje, že 30-teho júna v sobotu o 14,30 sa uskutoční juniáles na dvore klubu dôchodcov. Všetkých Vás srdečne očakávajú. A helyi nyugdíjas klub vezetősége értesíti Önöket, hogy június 30-án szombaton 14,30 órai kezdettel juniálist tart a nyugdíjas klub udvarán. Mindenkit szeretettel várnak.

Detail

27.06.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Firma Stivers s.r.o. otvára v júli Pálenicu v Lehniciach - Kolónii. Stivers s.r.o. júliusban megnyit pálinkafőzdjét Lég - Kolónián.

Detail

27.06.2018

Občianske združenie Kukkonia podporilo materskú školu Lehnice / A Kukkonia Polgári társulás támogadta a légi óvodát 1

Škôlka / Óvoda

Občianske združenie Kukkonia podporilo materskú školu Lehnice. A Kukkonia Polgári Társulás támogadta a légi óvodát.

Detail

27.06.2018

Predajňa / Üzlet 1

Predajňa / Üzlet

Od 1.júla sa obchod s textilom pri Jednote premiestni do obchodu pri materskej škole. Július 1.-től a ruha üzlet a Jednotánál átköltözik az üzletbe az óvodánál.

Detail

26.06.2018

Predajná akcia / Árusítás 1

Predajná akcia / Árusítás

28. júna štvrtok v miestom kultúrnom dome od 10,00 do 17,00 budú predávať široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb a iný spotrebný tovar. Június 28. 10,00-tól 17,00-ig a helyi kulturház nagytermében eladásra fognak kínálni textilt, cipőt, konyhai és háztartási cikkeket egyéb használati tárgykat

Detail

22.06.2018

Rozlúčka / Búcsúzás 1

Rozlúčka / Búcsúzás

Štvrtok sa v materskej škole po 42 pedagogického pôsobenia rozlúčila obľúbená učiteľka Judita Bruczviková. Csütörtökön az óvodában 42 év pedagógiai munka után búcsúzott az ovitól Brunczvik Judit tanító néni.

Detail

22.06.2018

Optika Anpek 1

Optika Anpek

Vážení občania. V pondelok 25-teho júna v čase od 12,30 do 13,15 na obecnom úrade očná optika Anpek bude vykonávať bezplatné vyšetrenie zraku. Zároveň ponúkajú možnosť vyhotovenia okuliarov. Tisztelt polgárok. Június 25-én hétfőn a község hivatal épületében ingyenes szemvizsgálatot tart az Anpek optika. Szükség esetén szemüveg rendelhető.

Detail

21.06.2018

Škola / Iskola 1

Škola / Iskola

Prebieha úprava areálu školy. Iskola terület takarítása.

Detail

21.06.2018

Oprava stĺpu / Oszlop javítás 1

Oprava stĺpu / Oszlop javítás

Začala sa oprava poškodeného stĺpu verejného osvetlenia. Náklady bude hradiť poisťovňa. Elkeszték a közvilágítás oszlop javítását. A költségeket a biztosító viseli.

Detail

20.06.2018

Oprava strechy / Tetőjavítás 1

Oprava strechy / Tetőjavítás

Aktuálne prebieha oprava strechy Obecného úradu. Községhivatal tetőjavítása.

Detail

20.06.2018

Škôlka / Ovoda 1

Škôlka / Óvoda

Kosenie v materskej škole. Fűnyírás az óvodában.

Detail

20.06.2018

Knižnica / Könyvtár 1

Knižnica / Könyvtár

Miestna knižnica je otvorená každú stredu od 15:30 do 18:30 v kultúrnom dome na poschodí. A helyi könyvtár minden szerdán nyitva van 15:30-től 18:30-ig első emeleten a kulturházban.

Detail

19.06.2018

Výstava / Kiállítás 1

Výstava / Kiállítás

15.6. - 16.6. sa v miestnom kultúrnom dome konala výstava kreatívnych lehničanov. Návštevníci si mohli pozrieť rôzne výrobky, ktoré šikovní lehničania vlastnoručne vyrobili. 6.15. - 6.16. a helyi kulturházban volt kreatív légiek kiállítása. A látogatók megtekintetheték az ügyes légiek által készített különböző termékeket.

Detail

19.06.2018

Deň obce / Falunap 1

Deň obce / Falunap

16.6. v sobotu sa na lehnickom futbalovom ihrisku konal deň obce. Návštevníci sa dobre zabávali pri vystúpeniach speváčok a spevákov, s DJom Tomym pokračovali až do skorých ranných hodín. 6.16. szombaton a légi sportpályán falunap volt. A látogatók jól szórakoztak énekesekkel, DJ Tomyval, egészen a hajnali órákig.

Detail

18.06.2018

Medzinárodné výtvarné sympózium / Nemzetközi művészeti szimpózium 1

Medzinárodné výtvarné sympózium / Nemzetközi művészeti szimpózium

Od nedele 24.6. do soboty 30.6. sa bude konať šiesty ročník medzinárodného výtvarného sympózia v lehnickom kaštieli vo Vitalite Svoje výtvarné umenie prídu predviesť umelci z rôznych krajín. Vernisáž bude v piatok 29.júna o 18-tej hodine. 2018. 06.24. vasárnaptól 06.30. szombatig a légi kastélyban a Vitalitában lesz megszervezve a nemzetközi művészeti szimpózium hatodik évadja. Különböző országokból jönnek bemutatni művészüket. Péntek 06.29. 18- kor lesz a megnyitó.

Detail

15.06.2018

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés  1

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés

Vážení občania. Výbor futbalového oddielu Vám oznamuje, že futbalové mužstvo dospelých odohrá svoj majstrovský zápas na súperovom ihrisku v Zlatých Klasoch v nedeľu 17.06.2018. Odchod autobusu na zápas je o 15,30, začiatok zápasu je o 17-tej hodine. Tisztet polgárok. A labdarúgó szakosztály vezetősége értesíti Önöket, hogy a felnőtek labdarúgó csapata 2018 06.17. vasárnap játsza bajnoki mérkőzését Nagymagyaron. Az autóbusz indulása a mérkőzésére 15,30-óra a mérkőzés kezdési időpontja 17,00óra. A mérkőzésre ezennel is szeretettel meghívja Önöket a labdarúgó szakosztály vezetősége.

Detail

14.06.2018

Nebezpečenstvo vzniku požiaru / Tűzveszély 1

Nebezpečenstvo vzniku požiaru / Tűzveszély

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 15. 06. 2018 od 14.00 hod. do odvolania V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä: • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä: • zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: 1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, 2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, 3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Detail

13.06.2018

Deň obce / Falunap 1

Deň obce / Falunap

16.6.2018 v sobotu sa v Lehniciach bude konať deň obce. Všetci sú srdečne vítaní. 2018 június 16.-án Légen falunap lesz. Mindenkit szeretettel várnak.

Detail