Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení spoluobčania,

obec Lehnice pripravuje na roky 2018 - 2022 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.

Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb vo Vašej obci.

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Lehnice.

 

Dotazník na vyplnenie

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov v obce Lehnice

.

Lekárska služba prvej pomoci

Tel. kontakt na LSPP Šamorín (lekárska služba prvej pomoci), ktorú od 1.2.2017 prevádzkuje spoločnosť Rescue - BH, s. r. o. :

031/ 5694033 alebo mobil 0911 886 385

Aktuality

22.05.2018

Rybárske preteky / Horgász verseny  1

Rybárske preteky / Horgász verseny

V obci Horná Potôň pri jazere Carplandia sa za účasti rybárskeho klubu družobného mesta obce Lehnice - Répcelak v sobotu 5.5.2018 konali rybárske preteky. V priateľskej atmosfére sa tu zišlo niekoľko nadšencov tohto športu a zároveň aj rodín s deťmi. A Felső Patony községben Carplandia tónál a Répcelak város horgászklubja részvételével szombaton 5.5.2018 horgász versenyt szerveztek. Barátságos légkörben horgáztak együtt a légi és rércelaki horgászok.

Detail

21.05.2018

Opravy a údržba v Kolónii / Javítás és karbantartás Kolónián 1

Opravy a údržba v Kolónii / Javítás és karbantartás Kolónián

Obecný úrad zabezpečuje údržbu ciest a okolia v miestnej časti Kolónia. Községhivatal ezúttal Kolónián is elkezte a helyi utak javítását amelyket a tél tönkretett.

Detail

18.05.2018

Futbalový zápas / Labdarúgó mérközés 1

Futbalový zápas / Labdarúgó mérközés

Futbalové mužstvo dospelých odohrá svoj majstrovský zápas na súperovom ihrisku v obci Veľké Blahovo v nedeľu. Odchod autobusu na zápas je o 15:30. Začiatok zápasu je o 17:00. A felnőttek labdarúgó csapata vasárnap játsza bajnoki mérkőzését Abonyban. Az autóbusz indulása a mérkőzésre 15:30. A mérkőzés kezdési időpontja 17:00.

Detail

18.05.2018

Hádzanárský zápas / Kézilabda mérkőzés 1

Hádzanárský zápas / Kézilabda mérkőzés

Hádzanársky oddiel Lehnice Vám oznamuje, že hádzanárky odohrajú svoj majstrovský zápas na domácom hádzanárskom ihrisku v nedeľu 20.-teho mája o 14,00tej hodine proti hádzanárkám z Revúcej. A kézilabda szakosztály vezetősége értesíti önöket, hogy a női kézilabdázók bajnoki mérkőzést játszanak hazai pályán, vasárnap május 20.-án, 14,00-kor Revúca csapata ellen.

Detail

18.05.2018

Deň rodiny / Családi nap 1

Deň rodiny / Családi nap

Riaditeľka materskej školy v Lehniciach Vám oznamuje, že 19. mája od 14,30 v areáli materskej školy sa uskutoční deň rodiny. Každého srdečne očakávajú. Az óvoda igazgatónője értesíti Önöket, hogy május 19-én 14,30-tól az óvoda udvarán Családi napra kerül sor. Mindenkit szeretettel várnak.

Detail

18.05.2018

Očkovanie psov / Kutyaoltás 1

Očkovanie psov / Kutyaoltás

Očkovanie psov proti besnote sa uskutoční 19teho mája (sobota). Kolónia: 9,00-9,20 pri autobusovej zastávke. Masníkovo: 9,30-9,50 pri autobusovej zastávke. Lehnice: 10,00-10,50 pred OcU. Sása: 11,00-11,30 pri bývalom družstve. cena 7 eur. Veszettség elleni kutyaoltás május 19én (szombat) lesz. Kolónián: 9,00-9,20 a buszmegállónál. Előpatonyban: 9,30-9,50 a buszmegállónál. Nagylégen: 10,00-10,50 a KH előtt. Szászon: 11,00-11,30 a szövetkezeti telepen. Oltás ára 7euró.

Detail

18.05.2018

Nájdení psíci / Talált kutyák 1

Nájdení psíci / Talált kutyák

Hľadá sa majiteľ, prípadne niekto kto by si psíkov zobral Kutyusok a tulajdonost keresik, vagy valakit aki elvinné őket

Detail

15.05.2018

našiel sa psík / talált kutya 1

Našiel sa psík / Talált kutya

Nestratil sa niekomu tento krásny mladý psík??? Info na obecnom úrade Nemveszett el valakinek ez a szép fiatal kutya??? Info a községi hivatalban

Detail

14.05.2018

Pribudla kamera / Kamerák bővítese

Pribudla kamera / Kamerák bővítese

Do obce pribudla ďalšia kamera, ktorá monitoruje detské ihrisko v miestnej časti Sása. Újabb kamerával bővült a falu kamerahálózata - ezúttal a Szászi játszótér került ellenőrzés alá.

Detail

14.05.2018

Oprava výtlkov / Utak kátyúzása

Oprava výtlkov / Utak kátyúzása

Obec Lehnice aj v roku 2018, ako aj iné roky, vykonáva pravidelnú opravu výtlkov na svojich komunikáciách. Lég Község a 2018-as évben is, úgy mint az előző években is elvégzi a helyi utak kátyúzását.

Detail

11.05.2018

Kosenie / Fűnyírás

Kosenie / Fűnyírás

Pracovníci obecného úradu začali s kosením cintorína v Masníkove. A Községi Hivatal alkalmazottai megkezdték az Előpatonyi temető kaszálását.

Detail

02.05.2018

Majáles 2018 / Majális 2018

Majáles 2018 / Majális 2018

Majáles 2018 / Majális 2018

Detail

23.03.2018

Šamorínska bežecká liga / Somorjai futó liga

Šamorínska bežecká liga / Somorjai futó liga

Šamorínska bežecká liga / Somorjai futó liga

Detail

06.03.2018

Stratené psy

Stratené psy

Stratili sa 2 anglický buldogovia. Info na obecnom úrade. Elveszett 2 angliai buldog. Info a Községi Hivatalban.

Detail

20.02.2018

Odvoz odpadu / Hulladék elhordás

Odvoz odpadu / Hulladék elhordás

Obecný úrad Vám oznamuje, že kvôli náhlej poruche sa dňa 21. februára (zajtra) uskutoční odvoz komunálneho odpadu. A községi Hivatal értesíti Önöket, hogy váratlan meghibásodás miatt a komunális hulladék elszállítására holnap, február 21-én kerül sor.

Detail

19.02.2018

Výročná schôdza klubu dôchodcov 9.2.2018 / A nyugdíjas klubb évzáró taggyűlése 2018.2.9

Výročná schôdza klubu dôchodcov 9.2.2018 / A nyugdíjas klubb évzáró taggyűlése 2018.2.9

Výročná schôdza klubu dôchodcov 9.2.2018 / A nyugdíjas klubb évzáró taggyűlése 2018.2.9

Detail

25.01.2018

V týchto dňoch prebieha odvoz separovaného odpadu-farebného skla zo zberného dvora v Lehniciach...! A napokban folyik a szeparált üveghulladék elszállítása a Légi gyűjtőudvarról...

V týchto dňoch prebieha odvoz separovaného odpadu-farebného skla zo zberného dvora v Lehniciach...! A napokban folyik a szeparált üveghulladék elszállítása a Légi gyűjtőudvarról...

V týchto dňoch prebieha odvoz separovaného odpadu-farebného skla zo zberného dvora v Lehniciach...! A napokban folyik a szeparált üveghulladék elszállítása a Légi gyűjtőudvarról...

Detail

22.01.2018

MUSICAL

MUSICAL

MUSICAL

Detail

02.01.2018

Border Kolia

Stratil sa pes / Elveszett kutya

Border Kolia zmizol z Macova dňa 30. decembra 2017. Meno psa je Boby. Info na tel. č.: 0918487788 Macházáról tünt el egy Border Kolia. Boby névre hallgat. Info a 0918487788-as telefonszámon

Detail

15.12.2017

POZVÁNKA / MEGHÍVÓ

POZVÁNKA / MEGHÍVÓ

POZVÁNKA / MEGHÍVÓ

Detail

11.12.2017

Vianočné trhy 2017 / Karácsonyi vásár 2017

Vianočné trhy 2017 / Karácsonyi vásár 2017

Vianočné trhy 2017 / Karácsonyi vásár 2017

Detail

06.12.2017

MIKULÁŠ / MIKULÁS

MIKULÁŠ / MIKULÁS

Milé deti, touto cestou vás srdečne pozývame na mikulášsku oslavu, ktorá sa uskutoční 8. decembra 2017 (piatok) od 14:00 v miestnom kultúrnom dome, kde vás čaká veselý hudobný kultúrny program a milé prekvapenie. Kedves gyerekek, ezúton szeretettel meghívunk benneteket december 8-án (pénteken) 14:00 órától kezdődő hagyományos Mikulás ünnepségre a helyi kultúrházba, ahol vidám zenés műsor és meglepetés vár rátok.

Detail

04.12.2017

Oznámenie / Felhívás

Oznámenie / Felhívás

Oznámenie / Felhívás

Detail

27.11.2017

VÝSTAVA EXOTICKÝCH PLAZOV/EGZOTIKUS HÜLLŐK KIÁLLÍTÁSA

VÝSTAVA EXOTICKÝCH PLAZOV/EGZOTIKUS HÜLLŐK KIÁLLÍTÁSA

VÝSTAVA EXOTICKÝCH PLAZOV V KULTURNOM DOME 30.11.2017, od 16 h/EGZOTIKUS HÜLLŐK KIÁLLÍTÁSA A KULTÚRHÁZBAN 2017.11.30, 16 órától

Detail

24.11.2017

HUDOBNÝ VEČIEROK/NÓTAEST 2017

HUDOBNÝ VEČIEROK/NÓTAEST 2017

HUDOBNÝ VEČIEROK/NÓTAEST 2017

Detail

20.11.2017

Oznámenie/Felhívás

Oznámenie/Felhívás

Oznámenie/Felhívás

Detail

20.10.2017

Deň dôchodcov 2017 / Nyugdíjas nap 2017

Deň dôchodcov 2017 / Nyugdíjas nap 2017

Deň dôchodcov 2017 / Nyugdíjas nap 2017

Detail

22.09.2017

Česko-Slovenské sympózium LEHNICE 2017 / Cseh - Szlovák  sympózium Lég 2017

Česko-Slovenské sympózium LEHNICE 2017 / Cseh - Szlovák sympózium Lég 2017

Česko-Slovenské sympózium LEHNICE 2017 V priestoroch kaštieľa Benyovszkých v areáli Vitalita n.o. v Lehniciach sa 15. septembra 2017 ukončilo maliarske Česko-Slovenské sympózium LEHNICE 2017 slávnostnou Vernisážou, na ktorej sa napriek štátnemu sviatku zišiel veľký počet priaznivcov umenia. Cseh - Szlovák sympózium Lég 2017 Szeptember 15-én, Légen a Benyovszký kastélyban befejeződött a Cseh – Szlovák sympózium, melyen az állami ünnep ellenére, sokan részt vettek.

Detail

22.09.2017

Zmena cestovných poriadkov  / Menetrend változás

Zmena cestovných poriadkov / Menetrend változás

Zmena cestovných poriadkov / Menetrend változás

Detail

19.09.2017

Oznámenie / Felhívás

Oznámenie / Felhívás

Oznámime občanom, že odvoz odpadov zo žltej nádoby (sklo) sa uskutoční 20. septembra! Értesítjük a lakosokat, hogy a sárga kukában lévő hulladék (üveg) elhordására szeptember 20-án kerül sor.

Detail