Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení spoluobčania,

obec Lehnice pripravuje na roky 2018 - 2022 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.

Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb vo Vašej obci.

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Lehnice.

 

Dotazník na vyplnenie

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov v obce Lehnice

.

Lekárska služba prvej pomoci

Tel. kontakt na LSPP Šamorín (lekárska služba prvej pomoci), ktorú od 1.2.2017 prevádzkuje spoločnosť Rescue - BH, s. r. o. :

031/ 5694033 alebo mobil 0911 886 385

Aktuality

23.03.2018

Šamorínska bežecká liga / Somorjai futó liga

Šamorínska bežecká liga / Somorjai futó liga

Šamorínska bežecká liga / Somorjai futó liga

Detail

06.03.2018

Stratené psy

Stratené psy

Stratili sa 2 anglický buldogovia. Info na obecnom úrade. Elveszett 2 angliai buldog. Info a Községi Hivatalban.

Detail

20.02.2018

Odvoz odpadu / Hulladék elhordás

Odvoz odpadu / Hulladék elhordás

Obecný úrad Vám oznamuje, že kvôli náhlej poruche sa dňa 21. februára (zajtra) uskutoční odvoz komunálneho odpadu. A községi Hivatal értesíti Önöket, hogy váratlan meghibásodás miatt a komunális hulladék elszállítására holnap, február 21-én kerül sor.

Detail

19.02.2018

Výročná schôdza klubu dôchodcov 9.2.2018 / A nyugdíjas klubb évzáró taggyűlése 2018.2.9

Výročná schôdza klubu dôchodcov 9.2.2018 / A nyugdíjas klubb évzáró taggyűlése 2018.2.9

Výročná schôdza klubu dôchodcov 9.2.2018 / A nyugdíjas klubb évzáró taggyűlése 2018.2.9

Detail

25.01.2018

V týchto dňoch prebieha odvoz separovaného odpadu-farebného skla zo zberného dvora v Lehniciach...! A napokban folyik a szeparált üveghulladék elszállítása a Légi gyűjtőudvarról...

V týchto dňoch prebieha odvoz separovaného odpadu-farebného skla zo zberného dvora v Lehniciach...! A napokban folyik a szeparált üveghulladék elszállítása a Légi gyűjtőudvarról...

V týchto dňoch prebieha odvoz separovaného odpadu-farebného skla zo zberného dvora v Lehniciach...! A napokban folyik a szeparált üveghulladék elszállítása a Légi gyűjtőudvarról...

Detail

22.01.2018

MUSICAL

MUSICAL

MUSICAL

Detail

02.01.2018

Border Kolia

Stratil sa pes / Elveszett kutya

Border Kolia zmizol z Macova dňa 30. decembra 2017. Meno psa je Boby. Info na tel. č.: 0918487788 Macházáról tünt el egy Border Kolia. Boby névre hallgat. Info a 0918487788-as telefonszámon

Detail

15.12.2017

POZVÁNKA / MEGHÍVÓ

POZVÁNKA / MEGHÍVÓ

POZVÁNKA / MEGHÍVÓ

Detail

11.12.2017

Vianočné trhy 2017 / Karácsonyi vásár 2017

Vianočné trhy 2017 / Karácsonyi vásár 2017

Vianočné trhy 2017 / Karácsonyi vásár 2017

Detail

06.12.2017

MIKULÁŠ / MIKULÁS

MIKULÁŠ / MIKULÁS

Milé deti, touto cestou vás srdečne pozývame na mikulášsku oslavu, ktorá sa uskutoční 8. decembra 2017 (piatok) od 14:00 v miestnom kultúrnom dome, kde vás čaká veselý hudobný kultúrny program a milé prekvapenie. Kedves gyerekek, ezúton szeretettel meghívunk benneteket december 8-án (pénteken) 14:00 órától kezdődő hagyományos Mikulás ünnepségre a helyi kultúrházba, ahol vidám zenés műsor és meglepetés vár rátok.

Detail

04.12.2017

Oznámenie / Felhívás

Oznámenie / Felhívás

Oznámenie / Felhívás

Detail

27.11.2017

VÝSTAVA EXOTICKÝCH PLAZOV/EGZOTIKUS HÜLLŐK KIÁLLÍTÁSA

VÝSTAVA EXOTICKÝCH PLAZOV/EGZOTIKUS HÜLLŐK KIÁLLÍTÁSA

VÝSTAVA EXOTICKÝCH PLAZOV V KULTURNOM DOME 30.11.2017, od 16 h/EGZOTIKUS HÜLLŐK KIÁLLÍTÁSA A KULTÚRHÁZBAN 2017.11.30, 16 órától

Detail

24.11.2017

HUDOBNÝ VEČIEROK/NÓTAEST 2017

HUDOBNÝ VEČIEROK/NÓTAEST 2017

HUDOBNÝ VEČIEROK/NÓTAEST 2017

Detail

20.11.2017

Oznámenie/Felhívás

Oznámenie/Felhívás

Oznámenie/Felhívás

Detail

20.10.2017

Deň dôchodcov 2017 / Nyugdíjas nap 2017

Deň dôchodcov 2017 / Nyugdíjas nap 2017

Deň dôchodcov 2017 / Nyugdíjas nap 2017

Detail

22.09.2017

Česko-Slovenské sympózium LEHNICE 2017 / Cseh - Szlovák  sympózium Lég 2017

Česko-Slovenské sympózium LEHNICE 2017 / Cseh - Szlovák sympózium Lég 2017

Česko-Slovenské sympózium LEHNICE 2017 V priestoroch kaštieľa Benyovszkých v areáli Vitalita n.o. v Lehniciach sa 15. septembra 2017 ukončilo maliarske Česko-Slovenské sympózium LEHNICE 2017 slávnostnou Vernisážou, na ktorej sa napriek štátnemu sviatku zišiel veľký počet priaznivcov umenia. Cseh - Szlovák sympózium Lég 2017 Szeptember 15-én, Légen a Benyovszký kastélyban befejeződött a Cseh – Szlovák sympózium, melyen az állami ünnep ellenére, sokan részt vettek.

Detail

22.09.2017

Zmena cestovných poriadkov  / Menetrend változás

Zmena cestovných poriadkov / Menetrend változás

Zmena cestovných poriadkov / Menetrend változás

Detail

19.09.2017

Oznámenie / Felhívás

Oznámenie / Felhívás

Oznámime občanom, že odvoz odpadov zo žltej nádoby (sklo) sa uskutoční 20. septembra! Értesítjük a lakosokat, hogy a sárga kukában lévő hulladék (üveg) elhordására szeptember 20-án kerül sor.

Detail

19.09.2017

Oznámenie / Felhívás

Oznámenie / Felhívás

Oznámime občanom, že odpočet elektromerov sa uskutoční od 19. septembra do 28. septembra. Értesítjük a lakosokat, hogy a villanyórák leolvasására szeptember 19-től, szeptember 28-ig kerül sor.

Detail

18.09.2017

Oznámenie / Felhívás

Oznámenie / Felhívás

Értesítés: A körzeti kéményseprő Ing.Takács Tibor értesíti a lakosokat, hogy 2017 szeptember 18. tól szeptember 23. ig és szeptember 25.től szeptember 29.ig, 9 órától 17 óráig. fogja elvégezni a gáz és kemény tüzelőjű kémények és füstelvezetők éves tisztítását és ellenőrzését. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy tegyék lehetővé a hozzáférést. Információ a következő tel.számon: 0905 277 751 Oznámenie: Obvodný kominár Ing.Tibor Takács oznamuje občanov že od 18.septembra 2017 do 23. Septembra a od 25. Septembra do 29. septembra v čase od 9h do 17.h bude vykonávať pravidelnú ročnú kontrolu a čistenie komínov a dymovodov od spotrebičov palív na plynné a pevné palivo. Prosíme Vás o zabezpečenie prístupu. Viac info na tel. č.: 0905 277 751 Tisztelettel Ing. Takács Tibor.

Detail

12.09.2017

NEHODA V SÁSI / BALESET SZÁSZON

NEHODA V SÁSI / BALESET SZÁSZON

V dôsledku dopravnej nehody, ktorá sa stala 10.sept. 2017 v obci LEHNICE-SÁSA sa poškodilo elektrické vedenie verejného osvetlenia. Oprava prebieha. Za trpezlivosť občanov ďakujeme. A 2017. szeptember 10-én történt közúti baleset következtében, Szászon megrongálódtak a villanyvezetékek-közmegvilágítás. Javításuk folyamatban. A lakosok megértését köszönjük.

Detail

08.09.2017

Oznámenie / Felhívás

Oznámenie / Felhívás

Oznamujeme Vám, že zber PET fliaš sa uskutoční 11-ho septembra pondelok. Értesítjük Önöket, hogy a műanyag flakonok elhordására szeptember 11-én, hétfőn kerül sor.

Detail

07.09.2017

Besnota / Veszettség

Besnota / Veszettség

Besnota / Veszettség

Detail

31.08.2017

Oznámenie / Felhívás

Oznámenie / Felhívás

Firma termovízia Vám oznamuje, že ponúka servis a opravu plynových kotlov, ohrievačov a gamatiek. Bližšie informácie na tel. čísle: 0911 277 665 A termovízia vállalat értesíti Önöket, hogy gázkazánok, vízmelegítők és egyéb berendezések karbantartását és javítását vállalja. Közelebbi információért érdeklődjenek a következő telefonszámon: 0911 277 665

Detail

31.08.2017

Oznámenie / Felhívás

Oznámenie / Felhívás

Firma Zelsed Horná Potôň príjme do pracovného pomeru s nástupom ihneď robotníka na pozíciu: robotník v rastlinnej výrobe a obsluha baliaceho stroja. A felsőpatonyi Zelsed vállalat azonnali belépéssel férfi munkaerőt keres csomagológép kezelésére és kerti munkára.

Detail

31.08.2017

Oznámenie / Felhívás

Oznámenie / Felhívás

Senior park Rohovce, hľadá pracovníkov na pracovnú pozíciu opatrovateľ-opatrovateľka. Ponúka štandardné platobné podmienky a zvýhodnenú cenu obedov pre zamestnancov. Ďalšie informácie osobne u riaditeľky zariadenia. A szarvai Senior Park – idősek otthona munkatársakat keres ápolói munkakörben, megfelelő fizetési feltételekkel és ebédhozzájárulással. Érdeklődni személyesen az intézmény igazgaójánál lehet.

Detail

30.08.2017

Oznámenie/Felhívás

Oznámenie/Felhívás

A Benyovszky Rudolf alapiskola értesíti a szülőket, hogy az ünnepélyes tanévnyitóra 2017. szeptember 4 –én, 9:00 órai kezdettel kerül sor az iskola épületében. Riaditeľka ZŠ Rudolfa Benyovszkého oznamuje rodičov, že slávnostné otvorenie školského roka bude 04.09.2017 o 9:00 v škole.

Detail

25.08.2017

Oznámenie / Felhívás

Oznámenie / Felhívás

Vedúca kuchyne oznamuje tým dôchodcom, ktorí odoberajú obedy, že 30-ho augusta (stredu) od 9:00 do 14:00 hodiny si môžu prevziať šeky u pani Csadiovej. A konyhafőnöknő értesíti azokat a nyugdíjasokat, akik ebédet hordanak az iskola konyháról, hogy augusztus 30-án, szerdán 9:00 órától 14:00 óráig átvehetik a konyhán a sekkeket Csadi Líviánál.

Detail

23.08.2017

Sútaž vo varení 2017 / Főzőverseny 2017 1

Sútaž vo varení 2017 / Főzőverseny 2017

Sútaž vo varení 2017 / Főzőverseny 2017

Detail

16.08.2017

1. Veterán zraz 2017 / 1. Veterán jármű találkozó 2017

1. Veterán zraz 2017 / 1. Veterán jármű találkozó 2017

1. Veterán zraz 2017 / 1. Veterán jármű találkozó 2017

Detail