Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vážení spoluobčania,

obec Lehnice pripravuje na roky 2018 - 2022 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.

Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb vo Vašej obci.

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Lehnice.

 

Dotazník na vyplnenie

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov v obci Lehnice

.

Lekárska služba prvej pomoci

Od 1.7.2018 je v Šamoríne zrušená pohotovosť. V blízkej dobe plánuje spoločnosť Rescue Bh otvoriť súkromnú spoplatnenú pohotovosť. Najbližšia pohotovosť je v Dunajskej Strede. Otvorená od 16:00 do : 22:00

Aktuality

17.08.2018

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés 1

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés

Výbor futbalového oddielu Vám oznamuje, že futbalové mužstvo dospelých odohrá svoj majstrovský zápas na domácom futbalovom ihrisku v nedeľu 19.8. o 17,00, súpermi budú futbalisti z Vlčian. A labdarúgó szakostály vezetősége értesíti Önöket, hogy a felnőttek labdarúgó csapata hazai pályán vasárnap 8.19. játsza bajnoki mérkőzését Farkasd csapata elle. A kezdési időpont 17,00.

Detail

17.08.2018

Medzinárodný piknik / Nemzetközi piknik 1

Medzinárodný piknik / Nemzetközi piknik

Vážení občania. 25.-teho augusta (sobota) sa na miestnom futbalovom ihrisku bude konať 14.-ty ročník kultúrneho podujatia - Medzinárodný piknik a ukážka rómskej kuchyne, kultúry, zvykov a tradícií. O 12.-tej hodine zahájenie pikniku pre súťažiacich. Počas celého dňa vystúpia rôzni účinkujúci, pre deti je maľovanie na tvár, kolotoče. Ďalší zaujímaví hostia s ukážkou rómskej kuchyne. Tisztelt polgártársak. Augusztus 25.-én (szombat)a légi futballpályán 14.-ik Nemzetközi piknik és roma konyha, kultúra és hagyományok bemutatója lesz megszervezve. 12,00-kor a piknik kezdete a versenyzők részére. Az egész nap folyamán különböző fellépők lépnek fel. A gyerekeknek arc festés, körhinta. És más érdekes vendégekkel a roma konyha bemutatójával.

Detail

15.08.2018

www.detstvobeznasilia.gov.sk

www.detstvobeznasilia.gov.sk

Žiadne násilie páchané na deťoch nie je ospravedlniteľné. Všetkým formám násilia je možné predchádzať. A gyermekkel szembeni erőszak nem indokolható. Az erőszak minden formája megakadályozható.

Detail

15.08.2018

Studňa / Kút 1

Studňa / Kút

Vŕta sa studňa umelého zavlažovania futbalového ihriska. Folyik az automata öntözésnek szolgáló kút fúrása a fotbalpályán.

Detail

10.08.2018

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés 1

Futbalový zápas / Labdarúgó mérkőzés

Vážení občania. Výbor futbalového oddielu Vám oznamuje, že futbalové mužstvo dospelých odohrá svoj majstrovský zápas na súperovom ihrisku v nedeľu v Kostolných Kračanoch. Odchod autobusu je o 15:30 a začiatok zápasu o 17:00hod. Na zápas Vás aj touto cestou srdečne pozýva výbor futbalového oddielu. Tisztelt polgárok. A labdarúgó szakosztály vezetősége értesíti Önöket, hogy a felnőtek labdarúgó csapata vasárnap játsza a bajnoki mérkőzését Egyházkarcsán. Az autóbusz indulása a mérkőzésre 15:30 a mérkőzés kezdési időpontja 17:00. A mérkőzésre ezennel is szeretettel meghívja Önöket a labdarúgó szakosztály vezetősége.

Detail

10.08.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Vážení občania. Odvoz PET fliaš sa uskutoční v pondelok 13.-teho augusta. Tisztelt polgarok. Hétfőn augusztus 13.-án a műanyag flakonok elszállítására kerül sor.

Detail

09.08.2018

Pošta 1

Pošta

Dňa 10.08. (piatok) bude pošta otvorená od 08:00 do 13:00. Augusztus 10.-én (péntek)a posta 08:00-tól 13:00-ig lesz nyitva.

Detail

06.08.2018

Zelený smetiak / Zöld kuka 1

Oznam / Értesítés

Dňa 08.08. - v stredu sa uskutoční zber odpadu zo zelenej nádoby. Augusztus 08.-án szerdán a zöld kukában lévő hulladék elszállítására kerül sor.

Detail

02.08.2018

Pošta 1

Pošta

Dňa 03.08. - piatok bude pošta otvorená od 08:00 do 13:00. Augustus 03.-án - péntek a posta 08:00-tól 13:00-ig lesz nyitva.

Detail

01.08.2018

Autobusová zastávka / Buszmegálló 1

Autobusová zastávka / Buszmegálló

Obec Lehnice Vám oznamuje, že na základe dohody so Slovenskou autobusovou dopravou (SAD)a povolenia Okresného dopravného inšpektorátu bude od 01.08.2018 v prevádzke nová autobusová zastávka ,,pri Jednote". Lég község értesíti Önöket, hogy a Szlovák autóbusz közlekedési vállalat, valamint a Járási Közlekedésrendészeti Igazgatóság jóváhagyásával 2018 augusztus 1.-től üzembe helyezik az új buszmegállót ,,a Jednotánál".

Detail

31.07.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Dňa 1.8. (streda) sa uskutoční odvoz smetí z modrej nádoby - papier. Augustus 1.-én (szerda) a kék kukában lévő hulladék - papir eltávollítására kerül sor.

Detail

26.07.2018

Pošta 1

Pošta

Dňa 30.07. - pondelok, bude pošta zatvorená. Podať zásielky môžete v Orechovej Potôni v pondelok v čase 08:00 - 13:00, 13:30 - 14:30 Július 30.-án hétfőn a posta zárva lesz. A Dióspatonyi postán lehet küldeményeket realizálni hétfőn 08:00 - 13,00, 13:30 - 14:30 időben.

Detail

25.07.2018

Montáž optickej siete / Optikai hálózat szerelése 1

Montáž optickej siete / Optikai hálózat szerelése

Montuje sa optická sieť na možnosť zavedenia vysokorýchlostného internetu. Optikai hálózat szerelése folyik a gyors sebességű internet bevezetése érdekében.

Detail

25.07.2018

Zavlažovacie zariadenie / Öntözőrendszer 1

Zavlažovacie zariadenie / Öntözőrendszer

Na futbalovom ihrisku sa pripravuje automatické zavlažovacie zariadenie. A focipályán az automatikus öntözőrendszer készül.

Detail

24.07.2018

Lekáreň / Gyógyszertár 1

Lekáreň / Gyógyszertár

Lekáreň bude 25.-teho a 26.-teho júla (streda, štvrtok)z technických príčin ZATVORENÁ. A gyógyszertár Július 25.-én és 26.-án (szerda, csütörtök)műszaki okok miatt ZÁRVA lesz.

Detail

20.07.2018

Pošta 1

Pošta

Vedúca pošty Vám oznamuje, že 23.-ho júla v pondelok, 26.-ho júla vo štvrtok, 27.-ho júla v piatok bude pošta otvorená od 8:00 do 13:00. A posta vezetőnője értesíti Önöket, hogy Július 23.-án hétfőn, Július 26.-án csütörtökön, Július 27.-én pénteken a posta 8:00-tol 13:00-ig lesz nyitva.

Detail

17.07.2018

Spomaľovač / Retarder 1

Spomaľovač / Retarder

Nový spomaľovač Lehnice - Sása. Új fekvőrendőr Lég - Szásza.

Detail

17.07.2018

Domáci zápas / Hazai meccs 1

Domáci zápas / Hazai meccs

Futbalové mužstvo dospelých odohrá svoj priateľský zápas na domácom futbalovom ihrisku v utorok 17.-teho júla o 18:30. Proti súperom z tretej ligy Devínska Nová Ves. Felnőtt labdarúgo csapat barátságos mérkőzést játszik kedden Július 17.-én 18:30kor hazai pályán a 3. ligás Dévényújfalu csapata ellen.

Detail

17.07.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Obvodná lekárka MUDr. Modravá od 20.7. do 29.7. neordinuje. Zastupovať ju bude 20.7. MUDr. Polónyi vo Vitalite. A ostatné dni MUDr. Tichavská v Michale na Ostrove. Körzeti orvosnő MUDr. Modravá Július 20.-tol Július 29.-ig nem rendel. Július 20.-án MUDr. Polónyi helyettesíti a Vitalitában. A többi napokon MUDr. Tichavská Mihályfán.

Detail

12.07.2018

Ponuka práce / Állásajánlat 1

Ponuka práce / Állásajánlat

Spoločnosť Metro hľadá nových zamestnancov do svojej pobočky v Devínskej Novej Vsi, na pozície : picker/príprava tovaru na rozvoz , asistent predaja. Firma ponúka nástupný bonus 250 €. kontakt : 0904 781 754

Detail

10.07.2018

Zelený kontajner / Zöld kuka 1

Zelený kontajner / Zöld kuka

Vážení občania. V stredu 11.7. sa uskutoční zber odpadu zo zelenej nádoby. Tisztelt polgártársak. Július 11.-én szerdán a zöld kukában lévő hulladék elszállítására kerül sor.

Detail

09.07.2018

Vernisáž / Vernisszázs 1

Vernisáž / Vernisszázs

Dňa 29.6. sa v lehnickej Vitalite v kaštieli rodiny Benyovských konala vernisáž. Umelci tu vystavili svoje diela - maľby a sochy, na ktorých celý týždeň pracovali. Zapojili sa aj deti miestnej materskej a základnej školy. Július 6.-án a légi Vitalitában a Benyovszky család kastélyában vernisszázs volt megszervezve. A művészek kiállították a műveiket - festményeket és szobrokat, amelyeken egész héten dolgoztak. A helyi óvoda és általános iskola tanulói is részt vettek a rendezvényen.

Detail

06.07.2018

Opravený stĺp / Megjavított oszlop 1

Opravený stĺp / Megjavított oszlop

Dokončená oprava stĺpu verejného osvetlenia. Befejezték a közvilágítás oszlop javítását.

Detail

06.07.2018

Odvoz PET fliaš / Műanyag flakonok elszállítása 1

Odvoz PET fliaš / Műanyag flakonok elszállítása

Vážení občania. Odvoz PET fliaš sa uskutoční v pondelok 9.-teho júla. Tisztelt polgártársak. Július 9.-én hétfőn a műanyag flakonok elszállítására kerül sor.

Detail

04.07.2018

Športová hala / Sportcsarnok 1

Športová hala / Sportcsarnok

Pokračujú práce na dokončovaní športovej haly. Továbbra is folytatódik a munka a sportcsarnokon.

Detail

03.07.2018

Ukradnuté auto / Ellopot autó 1

Ukradnuté auto / Ellopott autó

V noci z 2.-ho na 3.-ho júla bolo v našej obci odcudzené motorové vozidlo Volkswagen Touareg čiernej farby. Prosíme poctivých lehničanov, ktorí disponujú nejakou informáciou, aby kontaktovali políciu, alebo Obecný úrad. Július 2-rol 3.-ara a községünkben elloptak fekete színű Volkswagen Touareg gépjárműt. Kérjük a kedves légieket, akik rendelkeznek információval, hogy forduljanak a rendőrségre, vagy a Községi hivatalra.

Detail

03.07.2018

Oznam / Értesítés 1

Oznam / Értesítés

Obvodná lekárka MUDr. Emília Modravá dňa 6.7.2018 v piatok neordinuje. V súrnych prípadoch ju zastupuje MUDr. Pavel Polónyi vo Vitalite. 2018 Július 6.-án pénteken a körzeti orvosnő MUDr. Emília Modravá nem rendel. Sürgős esetekben a MUDr. Pavel Polónyi helyettesíti a Vitalitában.

Detail

02.07.2018

Oznam / Ertesítés 1

Oznam / Értesítés

Obvodný lekár MUDr. Pavel Polónyi od 09.07. do 19.07. 2018 neordinuje. Zastupovať ho bude MUDr. Emília Modravá. Körzeti orvos MUDr. Pavel Polónyi, 2018 Július 9.-tol Július 19.-ig nem rendel. Helyettesítenni a MUDr. Emília Modravá fogja.

Detail

02.07.2018

Zmena / Változás 1

Upozornenie / Felhívás

Oznamujeme Váženým obyvateľom, že v utorok 3.7. 2018 okrem čiernych nádob sa bude odvážať aj obsah modrých nádob. Preto Vás prosíme aby ste pred svoj dom umiestnili okrem čiernej nádoby aj modrú nádobu. Értesítjük a kedves lakósokat,hogy kedden Július 3.-án kerül elvitelre a fekete kukán kívül a kék. Tehát kérjük Önöket, hogy tegyék ki a házuk elé a kék kukát is.

Detail

29.06.2018

Podlaha / Talaj 1

Podlaha / Talaj

Prebieha príprava podlahy novej športovej haly. Folyik az új sportcsarnok talajának a készítése.

Detail