Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty

uv

„Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky“

 

 

Názov projektu: „Wind of change” – rozvoj komunitného potenciálu

Prijímateľ: Obec Lehnice

Výška poskytnutej dotácie: 5 250,00 EUR

Účel projektu predstavuje vytvoriť podmienky na opätovné stretávanie sa obyvateľov predovšetkým po prekonaní pandémie COVID19, ktorá spôsobila úpadok podujatí, stretávania sa a verejnoprospešných aktivít. Skvalitnením podmienok sa vytvorí stála infraštruktúra vhodná na fyzické aktivity v regióne s možnosťou realizácie podujatia na rozvoj komunity, pozitívnych vlastností mladej generácie a rozvoj komunitného života a verejného zdravia.

Hlavné ciele projektu:

  • posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti
  • rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva
  • rozvoj verejného zdravia, kolektivizmu, spolupráce
  • minimalizácia sociálneho vylúčenia, integrácia marginalizovaných komunít
  • rovnosť príležitostí pri podieľaní sa na komunitnom živote
  • riešenie dopadov v rámci pandémie COVID19 a vojny na zmýšľanie ľudí
  • realizácia pravidelných podujatí zameraných na šport a komunitný život
  • podpora trávenia voľného času s priateľmi bez stresu a konfliktov

 

 

  wi0wiwi1wi2wi3wi4wi5wi6wi8wi7wi9wi11

 

„Wind of change” – rozvoj komunitného potenciálu  - video záznam