Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekty

o

 

Názov projektu: Výstavba hasičskej zbrojnice Lehnice - 2. etapa

 

 

Poskytovateľ: Obec Lehnice

Vlastné zdroje: 30 945,11  EUR

Cieľ projektu: 

Realizácia stavebných prác na novom objekte hrubej stavby požiarnej zbrojnice v Obci Lehnice: v rozsahu zavedenia inžinierskych sietí do PZ a výstavby spevnenej plochy.